ORDIN nr. 5.864 din 28 decembrie 2017privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională "Mai întâi caracterul" din învățământul primar și gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2018  În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă lista programelor școlare pentru disciplina opțională „Mai întâi caracterul“ din învățământul primar și gimnazial, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Se aprobă programele școlare pentru disciplina opțională „Mai întâi caracterul“ din învățământul primar și gimnazial, cuprinse în anexele nr. 2 și 3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 2-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3Programele școlare cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la prezentul ordin se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2018-2019.  +  Articolul 4Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 5.864.  +  ANEXA nr. 1-3ANEXEprivind programele școlare pentru disciplina opțională"Mai întâi caracterul" din învățământul primar și gimnazial