ORDIN nr. 3.936/C din 21 decembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 25 ianuarie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,în temeiul art. 139 alin. (2) și art. 189 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrele educative și centrele de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziții contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 21 decembrie 2017.Nr. 3.936/C.  +  ANEXĂ REGULAMENTprivind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție dinsubordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor