ANEXĂ din 28 decembrie 2015la Norma nr. 39/2015 (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015  Notă
  *) Conținută de NORMA nr. 39 din 28 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015.
  Situația privind rezultatele retratăriiinformațiilor din contabilitatea organizatăîn conformitate cu Regulamentul nr.4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a aComunităților Economice Europene aplicabileentităților autorizate, reglementate șisupravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobatprin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011
  Nr. crt.    Regulamentul nr. 4/2011 Reglementări conforme cu IFRSAjustărivaloare    Reclasificări    Observații/Explicații    
  Denumireelement Valoare Denumireelement Valoare 
          
          
          
  -----