ORDIN nr. 1.533 din 29 decembrie 2017privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.080/2017 întocmit de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, având în vedere:– art. 20 alin. (4) din Normele tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă metodologia de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase, prevăzută în anexa care face parte integrantă a prezentului ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, tanatopractorii, autopsierii, precum și întreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine în contact cu persoanele decedate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 29 decembrie 2017.Nr. 1.533.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedatecu boli infecțioase