ORDIN nr. 340/607/190/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 340 din 17 martie 2016
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 607 din 29 aprilie 2016
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 190 din 17 mai 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016  În temeiul art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul finanțelor publice și ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
   +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilorexterne nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperareteritorială europeană", în perioada 2014-2020