CAPITOLUL VII din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul VII*) INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR Notă
  Conform pct. 5 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.
  A se vedea, în acest sens, Cap. VI de mai sus.
  Conform pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2. Reproducem, în acest sens Anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, astfel cum a fost modificată de pct. III din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015:  +  Anexa nr. 2 Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice ┌─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │CLASA│GRUPA│CONT SINTETIC│ DENUMIRE CONT NOU │Tip │ Cod │Sursă de │ Clasificație │ │ │ │gr. I, gr. II│ │cont│sector│finanțare│funcțională venituri Clasificație │ │ │ │și gr. III │ │ │ │ │ și cheltuieli economică │ │ │ │ │ │ │ │ │ (capitol, cheltuieli (titlu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ subcapitol, articol, alineat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ paragraf) │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 │Eliminat │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 00 │Eliminat │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 01 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 01 02 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietatea privată a │ │ │ │ │ │ │ │ │instituției publice │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al unităților │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 │Eliminat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 00 │Eliminat │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ-teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 01 01 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ-teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 01 02 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietatea privată a │ │ │ │ │ │ │ │ │instituției publice din │ │ │ │ │ │ │ │ │administrația locală │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 │Rezerve din reevaluare │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │construcțiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │construcțiilor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │instalațiilor tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instalațiilor tehnice, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │ │ │ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecție a valorilor umane și │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale și a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecție a valorilor umane și │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale și a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 │Rezerve din reevaluarea altor │P │ │ │ │ │ │ │ │active ale statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 00 │Rezerve din reevaluarea altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active ale statului │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 │Diferențe din reevaluare și │B │ │ │ │ │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 │Diferențe din reevaluare și │B │ │ │ │ │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 00 │Diferențe din reevaluare și │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │diferențe de curs aferente │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │13 │ │FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 00 │Fondul de rezervă constituit │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 │Alte fonduri │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 00 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │15 │ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 │Provizioane │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 │Provizioane sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalități, despăgubiri, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │daune și alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 02 │Provizioane pentru garanții │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienților sub 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câștigate în │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instanță sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 04 │Provizioane pentru garanții ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate sub 1 an│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 08 │Alte provizioane sub 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 │Provizioane peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalități, despăgubiri, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │daune și alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 02 │Provizioane pentru garanții │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienților peste 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câștigate în │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instanță peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 04 │Provizioane pentru garanții ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate peste 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 08 │Alte provizioane peste 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE │ │ │ │ │ │ │ │ │- pe termen mediu și lung - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligațiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiuni cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 │Împrumuturi interne și externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 00 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 │Sume primite pentru acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 02 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 03 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 09 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 │Alte împrumuturi și datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 01 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 02 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 03 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din reclasifi- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │carea creditelor comerciale în │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 09 │Alte împrumuturi și datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de rambur- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sare în exercițiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │și datoriilor asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │din emisiuni de obligațiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 01 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din emisiuni de obligațiuni │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 02 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 02 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 03 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 04 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 05 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 │Dobânzi aferente altor │P │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 01 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- primite din Fondul special de │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare la dispoziția │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 02 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- primite din contul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 03 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- primite din venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 08 │Dobânzi aferente creditelor pe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │termen lung provenite din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 09 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi și datorii asimilate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligațiunilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 01 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 01 00 │Prime privind rambursarea │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 02 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 02 00 │Prime privind rambursarea │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligațiunilor (pentru sumele ce │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │2 │ │ │CONTURI DE ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ │ │20 │ │ACTIVE FIXE NECORPORALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 │Cheltuieli de dezvoltare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 00 │Cheltuieli de dezvoltare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 00 00 │Cheltuieli de dezvoltare │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 │Concesiuni, brevete, licențe, │A │ │ │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi și │ │ │ │ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 00 │Concesiuni, brevete, licențe, │A │ │ │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi și │ │ │ │ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 00 00 │Concesiuni, brevete, licențe, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi și │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 │Înregistrări ale evenimentelor │A │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 00 │Înregistrări ale evenimentelor │A │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 00 00 │Înregistrări ale evenimentelor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 │Alte active fixe necorporale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 01 │Programe informatice │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 01 00 │Programe informatice │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 02 │Alte active fixe necorporale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 02 00 │Alte active fixe necorporale │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │21 │ │ACTIVE FIXE CORPORALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 │Terenuri și amenajări la terenuri│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 01 │Terenuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 01 00 │Terenuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 02 │Amenajări la terenuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 02 00 │Amenajări la terenuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 │Construcții │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 00 │Construcții │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 00 00 │Construcții │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 │Instalații tehnice, mijloace de │A │ │ │ │ │ │ │ │transport, animale și plantații │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 01 │Echipamente tehnologice (mașini, │A │ │ │ │ │ │ │ │utilaje și instalații de lucru) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 01 00 │Echipamente tehnologice (mașini, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │utilaje și instalații de lucru) │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 02 │Aparate și instalații de │A │ │ │ │ │ │ │ │măsurare, control și reglare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 02 00 │Aparate și instalații de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │măsurare, control și reglare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 03 │Mijloace de transport │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 03 00 │Mijloace de transport │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 04 │Animale și plantații │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 04 00 │Animale și plantații │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 │Mobilier, aparatură birotică, │A │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de protecție a │ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 00 │Mobilier, aparatură birotică, │A │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de protecție a │ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 00 00 │Mobilier, aparatură birotică, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │echipamente de protecție a │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 │Alte active ale statului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 00 │Alte active ale statului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 00 00 │Alte active ale statului │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │23 │ │ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 │Active fixe corporale în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 00 │Active fixe corporale în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 00 00 │Active fixe corporale în curs de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │execuție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 00 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 00 00 │Avansuri acordate pentru active │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 │Active fixe necorporale în curs │A │ │ │ │ │ │ │ │de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 00 │Active fixe necorporale în curs │A │ │ │ │ │ │ │ │de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 00 00 │Active fixe necorporale în curs │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de execuție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 00 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 00 00 │Avansuri acordate pentru active │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │26 │ │ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 │Titluri de participare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 01 │Titluri de participare cotate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 01 00 │Titluri de participare cotate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 02 │Titluri de participare necotate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 02 00 │Titluri de participare necotate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 03 │Alte participații │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 03 00 │Alte participații │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 │Alte titluri imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 00 │Alte titluri imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 00 00 │Alte titluri imobilizate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 │Creanțe imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 │Creanțe imobilizate (pentru │A │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 01 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din Fondul special de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │dezvoltare aflat la dispoziția │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 02 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din disponibilitățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contului curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 03 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din venituri din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │privatizare (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 04 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din buget (pentru sumele│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ce urmează a fi încasate în │ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 05 │Împrumuturi acordate pe termen │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │lung (pentru sumele ce urmează a │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) - altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 08 │Alte creanțe imobilizate (pentru │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │în cursul exercițiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 │Creanțe imobilizate (pentru │A │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 01 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din Fondul special de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │dezvoltare aflat la dispoziția │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 02 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din disponibilitățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contului curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 03 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din venituri din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │privatizare (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 04 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din buget (pentru │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 05 │Împrumuturi acordate pe termen │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │lung (pentru sumele ce urmează a │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) - altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 08 │Alte creanțe imobilizate (pentru │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │în cursul exercițiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │ │ │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │Fondul de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 02 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │venituri din privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din buget│ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung - altele │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 09 │Dobânzi aferente altor creanțe │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │imobilizate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │active financiare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 01 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │active financiare - curente │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 01 00 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active financiare - curente │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 02 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │active financiare - necurente │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 02 00 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active financiare - necurente │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │28 │ │AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 │Amortizări privind activele fixe │P │ │ │ │ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 03 │Amortizarea cheltuielilor de │P │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 03 00 │Amortizarea cheltuielilor de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │dezvoltare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 05 │Amortizarea concesiunilor, │P │ │ │ │ │ │ │ │brevetelor, licențelor, mărcilor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale, drepturilor și │ │ │ │ │ │ │ │ │activelor similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 05 00 │Amortizarea concesiunilor, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │brevetelor, licențelor, mărcilor │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │comerciale, drepturilor și │ │ │ │ │ │ │ │ │activelor similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 08 │Amortizarea altor active fixe │P │ │ │ │ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 08 00 │Amortizarea altor active fixe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │necorporale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 │Amortizări privind activele fixe │P │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 01 │Amortizarea amenajărilor la │P │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 01 00 │Amortizarea amenajărilor la │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terenuri │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 02 │Amortizarea construcțiilor │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 02 00 │Amortizarea construcțiilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 03 │Amortizarea instalațiilor │P │ │ │ │ │ │ │ │tehnice, mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │transport, animalelor și │ │ │ │ │ │ │ │ │plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 03 00 │Amortizarea instalațiilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │tehnice, mijloacelor de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │transport, animalelor și │ │ │ │ │ │ │ │ │plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 04 │Amortizarea mobilierului, │P │ │ │ │ │ │ │ │aparaturii birotice, echipamen- │ │ │ │ │ │ │ │ │telor de protecție a valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │umane și materiale și a altor │ │ │ │ │ │ │ │ │active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │281 04 00 │Amortizarea mobilierului, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │aparaturii birotice, echipamen- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │telor de protecție a valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │umane și materiale și a altor │ │ │ │ │ │ │ │ │active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │29 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │FIXE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │activelor fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 04 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor de dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 04 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │cheltuielilor de dezvoltare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 05 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │concesiunilor, brevetelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │licențelor, mărcilor comerciale, │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturilor și activelor similare│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 05 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │concesiunilor, brevetelor, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │licențelor, mărcilor comerciale, │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturilor și activelor similare│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 08 │Ajustări pentru deprecierea altor│P │ │ │ │ │ │ │ │active fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │290 08 00 │Ajustări pentru deprecierea altor│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active fixe necorporale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │activelor fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terenurilor și amenajărilor la │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 02 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │construcțiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 02 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │construcțiilor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 03 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │instalațiilor tehnice, mijloace- │ │ │ │ │ │ │ │ │lor de transport, animalelor și │ │ │ │ │ │ │ │ │plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 03 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instalațiilor tehnice, mijloace- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │lor de transport, animalelor și │ │ │ │ │ │ │ │ │plantațiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 04 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii biroti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ce, echipamentului de protecție a│ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și a│ │ │ │ │ │ │ │ │altor active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │291 04 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii biroti- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ce, echipamentului de protecție a│ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane și materiale și a│ │ │ │ │ │ │ │ │altor active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │293 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │activelor fixe în curs de │ │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │293 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │activelor fixe necorporale în │ │ │ │ │ │ │ │ │curs de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │293 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │activelor fixe necorporale în │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │curs de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │293 02 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │activelor fixe corporale în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │293 02 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │activelor fixe corporale în curs │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 │Ajustări pentru pierderea de │P │ │ │ │ │ │ │ │valoare a activelor financiare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 01 │Ajustări pentru pierderea de │P │ │ │ │ │ │ │ │valoare a activelor financiare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 01 01 │Ajustări pentru pierderea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │valoare a acțiunilor cotate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 01 02 │Ajustări pentru pierderea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │valoare a acțiunilor necotate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 01 03 │Ajustări pentru pierderea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │valoare a altor participații │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 02 │Ajustări pentru pierderea de │P │ │ │ │ │ │ │ │valoare a altor active financiare│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │296 02 00 │Ajustări pentru pierderea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │valoare a altor active financiare│ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │3 │ │ │CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎN CURS DE EXECUȚIE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │30 │ │STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │301 │Materii prime │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │301 00 │Materii prime │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │301 00 00 │Materii prime │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 │Materiale consumabile │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 01 │Materiale auxiliare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 01 00 │Materiale auxiliare │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 02 │Combustibili │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 02 00 │Combustibili │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 03 │Materiale pentru ambalat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 03 00 │Materiale pentru ambalat │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 04 │Piese de schimb │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 04 00 │Piese de schimb │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 05 │Semințe și materiale de plantat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 05 00 │Semințe și materiale de plantat │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 06 │Furaje │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 06 00 │Furaje │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 07 │Hrană │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 07 00 │Hrană │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 08 │Alte materiale consumabile │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 08 00 │Alte materiale consumabile │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 09 │Medicamente și materiale sanitare│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │302 09 00 │Medicamente și materiale sanitare│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │303 │Materiale de natura obiectelor de│A │ │ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │303 01 │Materiale de natura obiectelor de│A │ │ │ │ │ │ │ │inventar în magazie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │303 01 00 │Materiale de natura obiectelor de│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │inventar în magazie │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │303 02 │Materiale de natura obiectelor de│A │ │ │ │ │ │ │ │inventar în folosință │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │303 02 00 │Materiale de natura obiectelor de│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │inventar în folosință │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │304 │Materiale rezervă de stat și de │A │ │ │ │ │ │ │ │mobilizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │304 01 │Materiale rezervă de stat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │304 01 00 │Materiale rezervă de stat │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │304 02 │Materiale rezervă de mobilizare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │304 02 00 │Materiale rezervă de mobilizare │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │305 │Ambalaje rezervă de stat și de │A │ │ │ │ │ │ │ │mobilizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │305 01 │Ambalaje rezervă de stat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │305 01 00 │Ambalaje rezervă de stat │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │305 02 │Ambalaje rezervă de mobilizare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │305 02 00 │Ambalaje rezervă de mobilizare │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │307 │Materiale date în prelucrare în │A │ │ │ │ │ │ │ │instituție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │307 00 │Materiale date în prelucrare în │A │ │ │ │ │ │ │ │instituție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │307 00 00 │Materiale date în prelucrare în │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instituție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │309 │Alte stocuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │309 00 │Alte stocuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │309 00 00 │Alte stocuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │33 │ │PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │331 │Produse în curs de execuție │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │331 00 │Produse în curs de execuție │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │331 00 00 │Produse în curs de execuție │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │332 │Lucrări și servicii în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │332 00 │Lucrări și servicii în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │332 00 00 │Lucrări și servicii în curs de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │execuție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │34 │ │PRODUSE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │341 │Semifabricate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │341 00 │Semifabricate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │341 00 00 │Semifabricate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │345 │Produse finite │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │345 00 │Produse finite │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │345 00 00 │Produse finite │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │346 │Produse reziduale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │346 00 │Produse reziduale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │346 00 00 │Produse reziduale │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │347 │Bunuri confiscate sau intrate, │A │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii, în proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │privată a statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │347 00 │Bunuri confiscate sau intrate, │A │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii, în proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │privată a statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │347 00 00 │Bunuri confiscate sau intrate, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │potrivit legii, în proprietatea │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │privată a statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │348 │Diferențe de preț la produse │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │348 00 │Diferențe de preț la produse │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │348 00 00 │Diferențe de preț la produse │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │349 │Bunuri confiscate sau intrate │A │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii, în proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │privată a unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │349 00 │Bunuri confiscate sau intrate │A │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii, în proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │privată a unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │349 00 00 │Bunuri confiscate sau intrate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │potrivit legii, în proprietatea │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │privată a unităților │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │35 │ │STOCURI AFLATE LA TERȚI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │351 │Materii și materiale aflate la │A │ │ │ │ │ │ │ │terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │351 01 │Materii și materiale aflate la │A │ │ │ │ │ │ │ │terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │351 01 00 │Materii și materiale aflate la │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │351 02 │Materiale de natura obiectelor de│A │ │ │ │ │ │ │ │inventar aflate la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │351 02 00 │Materiale de natura obiectelor de│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │inventar aflate la terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 │Produse aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 01 │Semifabricate aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 01 00 │Semifabricate aflate la terți │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 05 │Produse finite aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 05 00 │Produse finite aflate la terți │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 06 │Produse reziduale aflate la terți│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │354 06 00 │Produse reziduale aflate la terți│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │356 │Animale aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │356 00 │Animale aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │356 00 00 │Animale aflate la terți │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │357 │Mărfuri aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │357 00 │Mărfuri aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │357 00 00 │Mărfuri aflate la terți │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │358 │Ambalaje aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │358 00 │Ambalaje aflate la terți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │358 00 00 │Ambalaje aflate la terți │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │359 │Bunuri în custodie sau în │A │ │ │ │ │ │ │ │consignație la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │359 00 │Bunuri în custodie sau în │A │ │ │ │ │ │ │ │consignație la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │359 00 00 │Bunuri în custodie sau în │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │consignație la terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │36 │ │ANIMALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │361 │Animale și păsări │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │361 00 │Animale și păsări │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │361 00 00 │Animale și păsări │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │37 │ │MĂRFURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │371 │Mărfuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │371 00 │Mărfuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │371 00 00 │Mărfuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │378 │Diferențe de preț la mărfuri │P │ │ │ │ │ │ │ │(adaos comercial) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │378 00 │Diferențe de preț la mărfuri │P │ │ │ │ │ │ │ │(adaos comercial) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │378 00 00 │Diferențe de preț la mărfuri │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │(adaos comercial) │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │38 │ │AMBALAJE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │381 │Ambalaje │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │381 00 │Ambalaje │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │381 00 00 │Ambalaje │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │39 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS │ │ │ │ │ │ │ │ │DE EXECUȚIE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │391 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │materiilor prime │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │391 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │materiilor prime │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │391 00 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │materiilor prime │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │392 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │materialelor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │392 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │materialelor consumabile │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │392 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │materialelor consumabile │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │392 02 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │materialelor de natura obiectelor│ │ │ │ │ │ │ │ │de inventar │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │392 02 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │materialelor de natura obiectelor│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │de inventar │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │393 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │producției în curs de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │393 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │producției în curs de execuție │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │393 00 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │producției în curs de execuție │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │produselor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │semifabricatelor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │semifabricatelor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 05 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │produselor finite │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 05 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │produselor finite │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 06 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │produselor reziduale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │394 06 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │produselor reziduale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │stocurilor aflate la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │materiilor și materialelor aflate│ │ │ │ │ │ │ │ │la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │materiilor și materialelor aflate│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 02 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │semifabricatelor aflate la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 02 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │semifabricatelor aflate la terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 03 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │produselor finite aflate la terți│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 03 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │produselor finite aflate la terți│ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 04 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │produselor reziduale aflate la │ │ │ │ │ │ │ │ │terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 04 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │produselor reziduale aflate la │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 06 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │animalelor aflate la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 06 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │animalelor aflate la terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 07 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │mărfurilor aflate la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 07 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mărfurilor aflate la terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 08 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │ambalajelor aflate la terți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 08 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ambalajelor aflate la terți │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │396 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │animalelor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │396 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │animalelor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │396 00 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │animalelor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │397 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │mărfurilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │397 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │mărfurilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │397 00 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mărfurilor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │398 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │ambalajelor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │398 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │ambalajelor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │398 00 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ambalajelor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │4 │ │ │CONTURI DE TERȚI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │40 │ │FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │401 │Furnizori │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │401 01 │Furnizori sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │401 01 00 │Furnizori sub 1 an │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │401 02 │Furnizori peste 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │401 02 00 │Furnizori peste 1 an │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │403 │Efecte de plătit │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │403 01 │Efecte de plătit sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │403 01 00 │Efecte de plătit sub 1 an │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │403 02 │Efecte de plătit peste 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │403 02 00 │Efecte de plătit peste 1 an │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │404 │Furnizori de active fixe │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │404 01 │Furnizori de active fixe sub 1 an│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │404 01 00 │Furnizori de active fixe sub 1 an│P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │404 02 │Furnizori de active fixe peste │ │ │ │ │ │ │ │ │1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │404 02 00 │Furnizori de active fixe peste │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │1 an │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │405 │Efecte de plătit pentru active │P │ │ │ │ │ │ │ │fixe │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │405 01 │Efecte de plătit pentru active │P │ │ │ │ │ │ │ │fixe sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │405 01 00 │Efecte de plătit pentru active │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │fixe sub 1 an │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │405 02 │Efecte de plătit pentru active │P │ │ │ │ │ │ │ │fixe peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │405 02 00 │Efecte de plătit pentru active │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │fixe peste 1 an │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │408 │Furnizori - facturi nesosite │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │408 00 │Furnizori - facturi nesosite │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │408 00 00 │Furnizori - facturi nesosite │P │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │409 │Furnizori - debitori │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │409 01 │Furnizori - debitori pentru │A │ │ │ │ │ │ │ │cumpărări de bunuri de natura │ │ │ │ │ │ │ │ │stocurilor și pentru prestări de │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii și executări de lucrări │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │409 01 01 │Furnizori - debitori pentru │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │cumpărări de bunuri de natura │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ │ │ │ │stocurilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │409 01 02 │Furnizori - debitori pentru │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │prestări de servicii și executări│ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli│ │ │ │ │de lucrări │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │41 │ │CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 │Clienți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 01 │Clienți cu termen sub 1 an │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 01 01 │Clienți cu termen sub 1 an │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 01 08 │Clienți incerți sau în litigiu │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │sub 1 an │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 02 │Clienți cu termen peste 1 an │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 02 01 │Clienți cu termen peste 1 an │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │411 02 08 │Clienți incerți sau în litigiu │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │peste 1 an │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │413 │Efecte de primit de la clienți │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │413 01 │Efecte de primit de la clienți │A │ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │413 01 00 │Efecte de primit de la clienți │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │sub 1 an │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │413 02 │Efecte de primit de la clienți │A │ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │413 02 00 │Efecte de primit de la clienți │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │peste 1 an │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │418*) │Clienți - facturi de întocmit │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │418 00 │Clienți - facturi de întocmit │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │418 00 00 │Clienți - facturi de întocmit │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │419 │Clienți - creditori │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │419 00 │Clienți - creditori │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │419 00 00*) │Clienți - creditori │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │42 │ │PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │421 │Personal - salarii datorate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │421 00 │Personal - salarii datorate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │421 00 00 │Personal - salarii datorate │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │422 │Pensionari - pensii datorate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │422 01 │Pensionari civili - pensii │P │ │ │ │ │ │ │ │datorate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │422 01 00 │Pensionari civili - pensii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │datorate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │422 02 │Pensionari militari - pensii │P │ │ │ │ │ │ │ │datorate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │422 02 00 │Pensionari militari - pensii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │datorate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │423 │Personal - ajutoare și │P │ │ │ │ │ │ │ │indemnizații datorate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │423 00 │Personal - ajutoare și │P │ │ │ │ │ │ │ │indemnizații datorate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │423 00 00 │Personal - ajutoare și │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │indemnizații datorate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │424 │Șomeri - indemnizații datorate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │424 00 │Șomeri - indemnizații datorate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │424 00 00 │Șomeri - indemnizații datorate │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │425 │Avansuri acordate personalului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │425 00 │Avansuri acordate personalului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │425 00 00 │Avansuri acordate personalului │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │426 │Drepturi de personal neridicate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │426 00 │Drepturi de personal neridicate │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │426 00 00 │Drepturi de personal neridicate │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 │Rețineri din salarii și din alte │P │ │ │ │ │ │ │ │drepturi datorate terților │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 01 │Rețineri din salarii datorate │P │ │ │ │ │ │ │ │terților │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 01 00 │Rețineri din salarii datorate │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terților │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 02 │Rețineri din pensii datorate │P │ │ │ │ │ │ │ │terților │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 02 00 │Rețineri din pensii datorate │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terților │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 03 │Rețineri din alte drepturi │P │ │ │ │ │ │ │ │datorate terților │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │427 03 00 │Rețineri din alte drepturi │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │datorate terților │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 │Alte datorii și creanțe în │B │ │ │ │ │ │ │ │legătură cu personalul │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 01 │Alte datorii și creanțe în │B │ │ │ │ │ │ │ │legătură cu personalul sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 01 01 │Alte datorii în legătură cu │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │personalul sub 1 an │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │se dezvoltă în analitic pe │ │ │ │ │ │ │ │ │clasificația funcțională și │ │ │ │ │ │ │ │ │clasificația economică a │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor numai în cazul în │ │ │ │ │ │ │ │ │care operațiunile respective │ │ │ │ │ │ │ │ │implică plata unor cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente bugetului instituției │ │ │ │ │ │ │ │ │(de exemplu: nu se dezvoltă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │clasificația cheltuielilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │situația garanțiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │gestionarilor care se păstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │într-un cont de disponibil │ │ │ │ │ │ │ │ │distinct și nu reprezintă o │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuială în bugetul instituției│ │ │ │ │ │ │ │ │la momentul restituirii) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 01 02 │Alte creanțe în legătură cu │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │personalul sub 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 02 │Alte datorii și creanțe în │B │ │ │ │ │ │ │ │legătură cu personalul peste 1 an│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 02 01 │Alte datorii în legătură cu │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │personalul peste 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │428 02 02 │Alte creanțe în legătură cu │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │personalul peste 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │429 │Bursieri și doctoranzi │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │429 00 │Bursieri și doctoranzi │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │429 00 00 │Bursieri și doctoranzi │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │43 │ │ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA │ │ │ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 │Asigurări sociale │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 01 │Contribuțiile angajatorilor │P │ │ │ │ │ │ │ │pentru asigurări sociale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 01 00 │Contribuțiile angajatorilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │pentru asigurări sociale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 02 │Contribuțiile asiguraților pentru│P │ │ │ │ │ │ │ │asigurări sociale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 02 00 │Contribuțiile asiguraților pentru│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurări sociale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 03 │Contribuțiile angajatorilor │P │ │ │ │ │ │ │ │pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 03 00 │Contribuțiile angajatorilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │pentru asigurări sociale de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 04 │Contribuțiile asiguraților pentru│P │ │ │ │ │ │ │ │asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 04 00 │Contribuțiile asiguraților pentru│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurări sociale de sănătate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 05 │Contribuțiile angajatorilor │P │ │ │ │ │ │ │ │pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 05 00 │Contribuțiile angajatorilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │pentru accidente de muncă și boli│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 07 │Contribuțiile angajatorilor │P │ │ │ │ │ │ │ │pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │431 07 00 │Contribuțiile angajatorilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │pentru concedii și indemnizații │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 │Asigurări pentru șomaj │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 01 │Contribuțiile angajatorilor │P │ │ │ │ │ │ │ │pentru asigurări de șomaj │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 01 00 │Contribuțiile angajatorilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │pentru asigurări de șomaj │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 02 │Contribuțiile asiguraților pentru│P │ │ │ │ │ │ │ │asigurări de șomaj │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 02 00 │Contribuțiile asiguraților pentru│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurări de șomaj │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 03 │Contribuțiile angajatorilor la │P │ │ │ │ │ │ │ │fondul de garantare pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor salariale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │437 03 00 │Contribuțiile angajatorilor la │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fondul de garantare pentru plata │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │creanțelor salariale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │438 │Alte datorii sociale │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │438 00 │Alte datorii sociale │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │438 00 00 │Alte datorii sociale │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │44 │ │BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │STAT ȘI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │440 │Cote defalcate din impozitul pe │P │ │ │ │ │ │ │ │venit pentru echilibrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetelor locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │440 00 │Cote defalcate din impozitul pe │P │ │ │ │ │ │ │ │venit pentru echilibrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetelor locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │440 00 00 │Cote defalcate din impozitul pe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │venit pentru echilibrarea │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │bugetelor locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │441 │Sume încasate pentru bugetul │P │ │ │ │ │ │ │ │capitalei │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │441 00 │Sume încasate pentru bugetul │P │ │ │ │ │ │ │ │capitalei │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │441 00 00 │Sume încasate pentru bugetul │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │capitalei │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 │Taxa pe valoarea adăugată │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 03 │Taxa pe valoarea adăugată de │P │ │ │ │ │ │ │ │plată │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 03 00 │Taxa pe valoarea adăugată de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │plată │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 04 │Taxa pe valoarea adăugată de │A │ │ │ │ │ │ │ │recuperat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 04 00 │Taxa pe valoarea adăugată de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │recuperat │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 06 │Taxa pe valoarea adăugată │A │ │ │ │ │ │ │ │deductibilă │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 06 00*) │Taxa pe valoarea adăugată │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deductibilă │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 07 │Taxa pe valoarea adăugată │P │ │ │ │ │ │ │ │colectată │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 07 00*) │Taxa pe valoarea adăugată │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │colectată │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 08 │Taxa pe valoarea adăugată │B │ │ │ │ │ │ │ │neexigibilă │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 08 01 │Taxa pe valoarea adăugată │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │**) │neexigibilă - aferentă │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │vânzărilor cu plata în rate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 08 02 │Taxa pe valoarea adăugată │ │ │ │ │ │ │ │**) │neexigibilă - aferentă │ │ │ │ │ │ │ │ │cumpărărilor cu plata în rate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │442 08 03 │Taxa pe valoarea adăugată │ │ │ │ │ │ │ │**) │neexigibilă - aferentă stocurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │de mărfuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │444 │Impozit pe venitul din salarii și│P │ │ │ │ │ │ │ │din alte drepturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │444 00 │Impozit pe venitul din salarii și│P │ │ │ │ │ │ │ │din alte drepturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │444 00 00 │Impozit pe venitul din salarii și│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din alte drepturi │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │446 │Alte impozite, taxe și vărsăminte│P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │446 00 │Alte impozite, taxe și vărsăminte│P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │446 00 00 │Alte impozite, taxe și vărsăminte│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │448 │Alte datorii și creanțe cu │B │ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │448 01 │Alte datorii față de buget │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │448 01 00 │Alte datorii față de buget │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │448 02 │Alte creanțe privind bugetul │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │448 02 00 │Alte creanțe privind bugetul │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │45 │ │DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │(PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI ALTE FONDURI) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │450 │Sume de primit și de restituit │B │ │ │ │ │ │ │ │ │Comisiei Europene/ altor donatori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 01 │Sume de primit de la Comisia │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Europeană - PHARE, SAPARD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISPA - │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 01 00 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA -│ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 02 │Sume de restituit Comisiei │P │ │ │ │ │ │ │ │ │Europene - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 02 00 │Sume de restituit Comisiei │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europene - PHARE, SAPARD, ISPA │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 03 │Sume declarate și solicitate │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Comisiei Europene/ altor donatori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 03 00 │Sume declarate și solicitate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Comisiei Europene/ altor donatori│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 04 │Sume de restituit/datorate Comi- │P │ │ │ │ │ │ │ │ │siei Europene/ altor donatori - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 04 00 │Sume de restituit/datorate Comi- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │siei Europene/ altor donatori │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 05 │Sume de primit de la Comisia │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori reprezen-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 05 01 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori reprezen-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │tând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - buget de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 05 02 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori reprezen-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │tând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 05 03 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori repre- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │zentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fondurilor speciale - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 05 04 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori reprezen-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │tând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - buget local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 05 05 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori reprezen-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │tând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - instituții │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice finanțate din venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │subvenții - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 06 │Sume avansate de Comisia Euro- │P │ │ │ │ │ │ │ │ │peană/alți donatori - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 06 00 │Sume avansate de Comisia Euro- │P │Cod │Sursă de │Clasificație funcțio- │ │ │ │ │ │peană/alți donatori - FONDURI │ │sector│finanțare│nală venituri │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │se dezvoltă în analitic pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clasificația veniturilor numai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în situația în care implică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │încasarea unui venit în bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instituției (de exemplu: nu se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltă pe clasificația │ │ │ │ │ │ │ │ │ │veniturilor la Autoritatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Certificare și Plată) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 07 │Sume de primit de la Comisia │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │altor beneficiari-ONG-uri, socie-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăți comerciale, etc. - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │450 07 00 │Sume de primit de la Comisia │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori datorate │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │altor beneficiari -ONG-uri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │societăți comerciale,etc. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 │Sume de primit și de restituit │B │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităților de Certificare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ministerul Agriculturii - PHARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 01 │Sume de primit de la Autoritățile│A │ │ │ │ │ │ │ │ │de Certificare - PHARE, SAPARD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 01 00 │Sume de primit de la Autoritățile│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de Certificare - PHARE, SAPARD, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │ │451 02 │Sume de restituit Autorităților │P │ │ │ │ │ │ │ │de Certificare │ │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │451 02 00 │Sume de restituit Autorităților │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de Certificare │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │451 03 │Sume de primit de la Autoritățile│A │ │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Ministerul Agri- │ │ │ │ │ │ │ │ │culturii - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │451 03 00 │Sume de primit de la Autoritățile│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de Certificare/ Ministerul Agri- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │culturii - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │451 04 │Sume de restituit Autorităților │P │ │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │ │Agriculturii - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │451 04 01 │Sume de restituit Autorităților │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de Certificare - decertificare │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │definitivă - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │451 04 02 │Sume de restituit Autorităților │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de Certificare - deduceri procen-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │tuale definitive - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │451 04 09 │Alte sume de restituit Autorită- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ților de Certificare/Ministerului│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Agriculturii - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 05 │Sume de primit de la Agenția de │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Plăți pentru Dezvoltare Rurală și│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pescuit - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 05 00 │Sume de primit de la Agenția de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Plăți pentru Dezvoltare Rurală și│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Pescuit - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 │Sume avansate de Autoritățile de │P │ │ │ │ │ │ │ │ │Certificare - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 01 │Sume avansate de Autoritățile de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Certificare - prefinanțare - │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 02 │Sume avansate de Autoritățile de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Certificare pentru plăți inter- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │mediare - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 03 │Sume avansate de Autoritățile de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Certificare din vărsăminte din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │privatizare în cazul indisponi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bilităților temporare de fonduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │postaderare │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 05 │Sume de justificat Autorității de│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Certificare - decertificare │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │definitivă - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 06 │Sume de justificat Autorității de│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Certificare - deducere procen- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │tuală definitivă - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │451 06 09 │Alte sume avansate de Autorită- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │țile de Certificare - FONDURI │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │452 │Sume datorate Agențiilor de │P │ │ │ │ │ │ │ │ │Implementare/Autorităților de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │452 01 │Sume datorate Agențiilor de │P │ │ │ │ │ │ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │452 01 00 │Sume datorate Agențiilor de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Implementare │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │452 02 │Sume datorate Autorităților de │P │ │ │ │ │ │ │ │ │Management/ Agențiilor de Plăți -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │452 02 00 │Sume datorate Autorităților de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Management/ Agențiilor de Plăți -│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │453 │Sume de primit și de restituit │B │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităților de Implementare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │453 01 │Sume de primit de la Autoritățile│A │ │ │ │ │ │ │ │ │de Implementare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │ │453 01 00 │Sume de primit de la Autoritățile│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de Implementare │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │453 02 │Sume de restituit Autorităților │P │ │ │ │ │ │ │ │de Implementare │ │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │453 02 00 │Sume de restituit Autorităților │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de Implementare │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │- PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 │Decontări cu beneficiarii debi- │B │ │ │ │ │ │ │ │tori/creditori │ │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE, FONDURI EXTERNE NERAM- │ │ │ │ │ │ │ │ │BURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 01 │Sume de primit de la beneficiari │A │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 01 00 │Sume de primit de la beneficiari │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │- PHARE - │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 02 │Sume de restituit beneficiarilor │P │ │ │ │ │ │ │ │- PHARE - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 02 00 │Sume de restituit beneficiarilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │- PHARE - │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 03 │Sume de recuperat de la benefi- │A │ │ │ │ │ │ │ │ciari - FONDURI EXTERNE NERAMBUR-│ │ │ │ │ │ │ │ │SABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 03 01 │Sume de recuperat de la benefi- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ciari - instituții publice - │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 03 02 │Sume de recuperat de la benefi- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ciari - ONG -uri, societăți │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │comerciale, etc. FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 04 │Sume datorate beneficiarilor - │P │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, societăți comerciale, │ │ │ │ │ │ │ │ │etc., - FONDURI EXTERNE NERAMBUR-│ │ │ │ │ │ │ │ │SABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 04 01 │Sume datorate beneficiarilor - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ONG-uri, societăți comerciale, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBUR- │ │ │ │ │ │ │ │ │SABILE POSTADERARE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 04 02 │Sume datorate beneficiarilor - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ONG-uri, societăți comerciale, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │etc. - FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 05 │Avansuri acordate beneficiarilor │A │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 05 01 │Avansuri acordate beneficiarilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din fonduri externe nerambur- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sabile postaderare și fonduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │la buget - instituții publice │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțate din bugetul local │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 05 02 │Avansuri acordate beneficiarilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din fonduri externe nerambur- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sabile postaderare și fonduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │la buget - instituții publice │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțate din venituri proprii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │venituri proprii și subvenții │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 05 03 │Avansuri acordate beneficiarilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din fonduri externe nerambur- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sabile postaderare și fonduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │la buget - ONG-uri, societăți │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale, etc. │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 05 04 │Avansuri acordate beneficiarilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din fonduri externe nerambur- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sabile postaderare și fonduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │la buget - instituții publice │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțate integral din buget │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 06 │Sume datorate beneficiarilor - │P │ │ │ │ │ │ │ │instituții publice FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 06 01 │Sume datorate beneficiarilor - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instituții finanțate din bugetul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │local FONDURI EXTERNE NERAMBUR- │ │ │ │ │ │ │ │ │SABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │454 06 02 │Sume datorate beneficiarilor - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instituții finanțate din venituri│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │ │ │ │subvenții - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │454 06 03 │Sume datorate beneficiarilor - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │instituții finanțate din buget de│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │stat, asigurări sociale de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și fonduri speciale - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │455 │Sume de primit și de restituit │B │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetului (prefinanțare, cofinan-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │țare, indisponibilități temporare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de fonduri de la Comisia Euro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │peană/alți donatori - PHARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │455 01 │Sume de primit de la buget (cofi-│A │ │ │ │ │ │ │ │ │nanțare, indisponibilități tem- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │porare de fonduri de la Comisia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │455 01 00 │Sume de primit de la buget (cofi-│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │nanțare, indisponibilități tempo-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │rare de fonduri de la Comisia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │455 02 │Sume de restituit bugetului (co- │P │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțare, indisponibilități │ │ │ │ │ │ │ │ │ │temporare de fonduri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comisia Europeană - PHARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAPARD, ISPA) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │ │455 02 00 │Sume de restituit bugetului (co- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │finanțare, indisponibilități │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │temporare de fonduri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │Comisia Europeană - PHARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │SAPARD, ISPA) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 03 │Sume de primit de la buget (pre- │A │ │ │ │ │ │ │ │finanțare, cofinanțare, indispo- │ │ │ │ │ │ │ │ │nibilități temporare de fonduri │ │ │ │ │ │ │ │ │de la Comisia Europeană/alți │ │ │ │ │ │ │ │ │donatori) - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 03 01 │Sume de primit de la buget - │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │prefinanțare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 03 02 │Sume de primit de la buget - │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │cofinanțare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 03 03 │Sume de primit de la buget - │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │indisponibilități temporare de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │fonduri de la Comisia Europeană/ │ │ │ │ │ │ │ │ │alți donatori │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 04 │Sume de restituit bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │(prefinanțare, cofinanțare, │ │ │ │ │ │ │ │ │indisponibilități temporare de │ │ │ │ │ │ │ │ │fonduri de la Comisia Europeană/ │ │ │ │ │ │ │ │ │alți donatori, top-up) - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 04 01 │Sume de restituit bugetului - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │prefinanțare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 04 02 │Sume de restituit bugetului - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │cofinanțare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 04 03 │Sume de restituit bugetului - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │indisponibilități temporare de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │fonduri de la Comisia Europeană/ │ │ │ │ │ │ │ │ │alți donatori │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 04 04 │Sume de restituit bugetului - │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │top-up │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 05 │Sume de restituit bugetului din │A │ │ │ │ │ │ │ │sume primite de la Comisia Euro- │ │ │ │ │ │ │ │ │peană/alți donatori în contul │ │ │ │ │ │ │ │ │plăților efectuate - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 05 01 │Sume de restituit bugetului de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │stat din sume primite de la │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │Comisia Europeană/alți donatori │ │ │ │ │ │ │ │ │în contul plăților efectuate - │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │455 05 02 │Sume de restituit bugetului │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │sume primite de la Comisia Euro- │ │ │ │ │ │ │ │ │peană/alți donatori în contul │ │ │ │ │ │ │ │ │plăților efectuate - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │455 05 03 │Sume de restituit bugetelor fon- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │durilor speciale din sume primite│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │de la Comisia Europeană/alți │ │ │ │ │ │ │ │ │ │donatori în contul plăților │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuate - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 │Sume de primit și de restituit │B │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat pentru alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuieli decât cele eligibile -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 01 │Sume de primit de la bugetul de │A │ │ │ │ │ │ │ │ │stat pentru cheltuieli neeligi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bile - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 01 00 │Sume de primit de la bugetul de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │stat pentru cheltuieli neeligi- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │bile - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 03 │Sume de primit de la bugetul de │A │ │ │ │ │ │ │ │ │stat pentru alte cheltuieli decât│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cele eligibile - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 03 03 │Sume de primit de la bugetul de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │stat pentru alte cheltuieli decât│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │cele eligibile - corecții finan- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciare definitive - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 03 09 │Alte sume de primit de la bugetul│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de stat pentru alte cheltuieli │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │decât cele eligibile - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 04 │Sume de restituit bugetului de │P │ │ │ │ │ │ │ │ │stat pentru alte cheltuieli decât│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cele eligibile - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │456 04 00 │Sume de restituit bugetului de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │stat pentru alte cheltuieli decât│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │cele eligibile - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 │Sume avansate și de recuperat de │A │ │ │ │ │ │ │ │ │la Agențiile de Implementare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritățile de Management/Agen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │țiile de Plăți - PHARE, SAPARD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBUR- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 01 │Sume de recuperat de la Agențiile│A │ │ │ │ │ │ │ │ │de Implementare - PHARE, SAPARD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 01 00 │Sume de recuperat de la Agențiile│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de Implementare - PHARE, SAPARD, │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │ISPA │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 │Sume avansate Autorităților de │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 01 │Sume avansate Autorităților de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │prefinanțare - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 02 │Sume avansate Autorităților de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │pentru plăți intermediare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 03 │Sume avansate Autorităților de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │din vărsăminte din privatizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul indisponibilităților │ │ │ │ │ │ │ │ │ │temporare de fonduri externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabile postaderare │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 05 │Sume de justificat de Autorită- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │țile de Management - decertifi- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │care definitivă - FONDURI EXTERNE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 06 │Sume de justificat de Autorită- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │țile de Management - deduceri │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │procentuale definitive - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 02 09 │Alte sume de justificat Autori- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │tăților de Management/Agențiilor │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │de Plăți - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 03 │Sume de recuperat de la Autori- │A │ │ │ │ │ │ │ │ │tățile de Management/Agențiile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plăți - FONDURI EXTERNE NERAM- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 03 01 │Sume de recuperat de la Autori- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │tățile de Management - decerti- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │ficare definitivă - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 03 02 │Sume de recuperat de la Autori- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │tățile de Management - deduceri │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │procentuale definitive - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │457 03 09 │Alte sume de recuperat de la │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Autoritățile de Management/ │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Agențiile de Plăți - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 │Sume de primit/de restituit │B │ │ │ │ │ │ │ │ │Agențiilor/Autorităților de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Implementare /Autorităților de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Certificare/ Autorităților de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 01 │Sume de primit de la Agențiile/ │A │ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritățile de Implementare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PHARE, ISPA, SAPARD (la benefi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciarii finali) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 01 00 │Sume de primit de la Agențiile/ │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │Autoritățile de Implementare - │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │PHARE, ISPA, SAPARD (la benefi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciarii finali) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 03 │Sume de primit de la Autoritățile│A │ │ │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Autoritățile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiile de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 03 01 │Sume de primit de la Autoritățile│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Autoritățile de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Management/Agențiile de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 03 02 │Sume de primit de la Autoritățile│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Autoritățile de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Management/Agențiile de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 04 │Sume de restituit Autorităților │P │ │ │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Autorităților de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 04 01 │Sume de restituit Autorităților │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Autorităților de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 04 02 │Sume de restituit Autorităților │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de Certificare/Autorităților de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │Management/Agențiilor de Plăți - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │458 05 │Avansuri primite de la Autorită- │P │ │ │ │ │ │ │ │ │țile de Certificare/Autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de Management/Agențiile de Plăți │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │ │458 05 01 │Avansuri primite de la Autorită- │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │țile de Certificare/Autoritățile │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ │ │ │de Management/Agențiile de Plăți │ │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │458 05 02 │Avansuri primite de la Autorită- │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │țile de Certificare/Autoritățile │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ │ │ │de Management/Agențiile de Plăți │ │ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │459 │Sume datorate bugetului Uniunii │P │ │ │ │ │ │ │ │Europene │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │459 00 │Sume datorate bugetului Uniunii │P │ │ │ │ │ │ │ │Europene │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │459 00 00 │Sume datorate bugetului Uniunii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │Europene │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │46 │ │DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI, │ │ │ │ │ │ │ │ │DEBITORI ȘI CREDITORI AI │ │ │ │ │ │ │ │ │BUGETELOR │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 │Debitori │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 01 │Debitori sub 1 an │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 01 01 │Debitori sub 1 an - creanțe │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │comerciale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 01 02 │Debitori sub 1 an - creanțe buget│A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │general consolidat │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 01 03 │Debitori sub 1 an - creanțe din │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │operațiuni cu FEN │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 01 09 │Debitori sub 1 an - alte creanțe │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 02 │Debitori peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 02 01 │Debitori peste 1 an - creanțe │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │comerciale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │461 02 09 │Debitori peste 1 an - alte │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │creanțe necurente │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 │Creditori │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 01 │Creditori sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 01 01 │Creditori sub 1 an - datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │comerciale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 01 03 │Creditori sub 1 an - datorii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │operațiuni cu FEN │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 01 09 │Creditori sub 1 an - alte datorii│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │curente │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 02 │Creditori peste 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 02 01 │Creditori peste 1 an - datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │comerciale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │462 02 09 │Creditori peste 1 an - alte │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │datorii necurente │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │463 │Creanțe ale bugetului de stat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │463 00 │Creanțe ale bugetului de stat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │463 00 00 │Creanțe ale bugetului de stat │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │464 │Creanțe ale bugetului local │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │464 00 │Creanțe ale bugetului local │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │464 00 00 │Creanțe ale bugetului local │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │465 │Creanțe ale bugetului asigură- │A │ │ │ │ │ │ │ │rilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │465 01 │Creanțe ale sistemului de asi- │A │ │ │ │ │ │ │ │gurare de muncă și boli │ │ │ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │465 01 00 │Creanțe ale sistemului de asi- │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │gurare de muncă și boli │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │465 02 │Creanțe ale bugetului asigură- │A │ │ │ │ │ │ │ │ │rilor sociale de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │465 02 00 │Creanțe ale bugetului asigură- │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │rilor sociale de stat │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 │Creanțe ale bugetelor fondurilor │A │ │ │ │ │ │ │ │ │speciale și ale bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 04 │Creanțe ale bugetului asigură- │A │ │ │ │ │ │ │ │ │rilor pentru șomaj │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 04 01 │Creanțe ale bugetului asigură- │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │rilor pentru șomaj (Fondul de │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ │ │ │ │garantare pentru plata creanțelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │salariale) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 04 02 │Creanțe ale bugetului asigură- │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │rilor pentru șomaj │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 05 │Creanțe ale bugetului Fondului │A │ │ │ │ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 05 00 │Creanțe ale bugetului Fondului │A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ │ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 09 │Creanțe ale bugetului trezoreriei│A │ │ │ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │466 09 00 │Creanțe ale bugetului trezoreriei│A │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │statului │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │467 │Creditori ai bugetelor │P │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │467 01 │Creditori ai bugetului de stat │P │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │467 01 00 │Creditori ai bugetului de stat │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │467 02 │Creditori ai bugetului local │P │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │467 02 00 │Creditori ai bugetului local │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │ │467 03 │Creditori ai bugetului asigură- │P │ │ │ │ │ │ │ │rilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 03 00 │Creditori ai bugetului asigură- │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │rilor sociale de stat │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 04 │Creditori ai bugetului asigură- │P │ │ │ │ │ │ │ │rilor pentru șomaj │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 04 00 │Creditori ai bugetului asigură- │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │rilor pentru șomaj │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 05 │Creditori ai bugetului Fondului │P │ │ │ │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 05 00 │Creditori ai bugetului Fondului │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │național unic de asigurări │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ │ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 09 │Creditori ai bugetului trezore- │P │ │ │ │ │ │ │ │riei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │467 09 00 │Creditori ai bugetului trezore- │P │Cod │Sursă de │Clasificație │ │ │ │ │riei statului │ │sector│finanțare│funcțională venituri │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 │Împrumuturi pe termen scurt │A │ │ │ │ │ │ │ │acordate potrivit legii │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 │Împrumuturi pe termen scurt │A │ │ │ │ │ │ │ │acordate potrivit legii │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 01 │Împrumuturi acordate potrivit │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │legii din bugetul de stat │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 02 │Împrumuturi acordate potrivit │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │legii din bugetul local │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 03 │Plasamente financiare pe termen │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │scurt efectuate din contul curent│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 04 │Împrumuturi acordate din bugetul │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 05 │Împrumuturi pe termen scurt │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din contul curent │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 06 │Împrumuturi pe termen scurt │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din venituri din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 07 │Sume acordate din excedentul │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │anului precedent pentru acope- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │rirea golurilor temporare de casă│ │ │ │ │ │ │ │ │și pentru finanțarea cheltuie- │ │ │ │ │ │ │ │ │lilor secțiunii de dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 08 │Împrumuturi pe termen scurt │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din Fondul special de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │dezvoltare aflat la dispoziția │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │468 01 09 │Alte împrumuturi acordate pe │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │termen scurt │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │ │ │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │ │ │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 01 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt - plasa-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │mente financiare efectuate din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 01 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 01 06 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │venituri din privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 01 08 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │Fondul special de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │aflat la dispoziția Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │469 01 09 │Dobânzi aferente altor împrumu- │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │turi acordate pe termen scurt │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │47 │ │CONTURI DE REGULARIZARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ASIMILATE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │471 │Cheltuieli înregistrate în avans │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │471 00 │Cheltuieli înregistrate în avans │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │471 00 00 │Cheltuieli înregistrate în avans │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │472 │Venituri înregistrate în avans │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │472 00 │Venituri înregistrate în avans │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │472 00 00 │Venituri înregistrate în avans │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │473 │Decontări din operații în curs de│B │ │ │ │ │ │ │ │clarificare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │473 01 │Decontări din operații în curs de│B │ │ │ │ │ │ │ │clarificare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │473 01 03 │Decontări din operații în curs de│B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │clarificare - datorii/creanțe din│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │operațiuni cu FEN │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │473 01 09 │Decontări din operații în curs de│B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │clarificare - alte datorii/ │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │creanțe curente │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │474 │Sume în curs de certificare/ │A │ │ │ │ │ │ │ │declarare Comisiei Europene/alți │ │ │ │ │ │ │ │ │donatori - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │474 00 │Sume în curs de certificare/ │A │ │ │ │ │ │ │ │ │declarare Comisiei Europene/alți │ │ │ │ │ │ │ │ │ │donatori - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │474 00 00 │Sume în curs de certificare/ │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │declarare Comisiei Europene/alți │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │donatori - FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │476 │Sume în curs de declarare Autori-│A │ │ │ │ │ │ │ │ │tăților de Certificare - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │476 00 │Sume în curs de declarare Autori-│A │ │ │ │ │ │ │ │ │tăților de Certificare - FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │476 00 00 │Sume în curs de declarare Autori-│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │tăților de Certificare - FONDURI │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POST- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │48 │ │DECONTĂRI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481*) │Decontări între instituția │B │ │ │ │ │ │ │ │superioară și instituțiile │ │ │ │ │ │ │ │ │subordonate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 01 │Decontări privind operațiuni │B │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 01 01 │Decontări privind operațiuni │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │financiare - activitatea │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │operațională │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 01 02 │Decontări privind operațiuni │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │financiare - activitatea de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 01 03 │Decontări privind operațiuni │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │financiare - activitatea de │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │finanțare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 02*) │Decontări privind activele fixe │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 02 00*) │Decontări privind activele fixe │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 03*) │Decontări privind stocurile │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 03 00*) │Decontări privind stocurile │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 09 │Alte decontări │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │481 09 00 │Alte decontări │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │482*) │Decontări între instituții │B │ │ │ │ │ │ │ │subordonate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │482 00 │Decontări între instituții │B │ │ │ │ │ │ │ │subordonate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │482 00 00 │Decontări între instituții │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │subordonate │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │483 │Decontări din operații în │B │ │ │ │ │ │ │ │participație │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │483 00 │Decontări din operații în │B │ │ │ │ │ │ │ │participație │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │483 00 00 │Decontări din operații în │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │participație │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │489 │Decontări privind încheierea │B │ │ │ │ │ │ │ │execuției bugetului de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │anul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │489 00 │Decontări privind încheierea │B │ │ │ │ │ │ │ │execuției bugetului de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │anul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │489 00 00 │Decontări privind încheierea │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │execuției bugetului de stat din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │anul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │49 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │CREANȚELOR │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │491 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor - clienți │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │491 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor - clienți sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │491 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │creanțelor - clienți sub 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │491 02 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor - clienți peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │491 02 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │creanțelor - clienți peste 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │496 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor - debitori │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │496 01 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor - debitori sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │496 01 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │creanțelor - debitori sub 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │496 02 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor - debitori peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │496 02 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │creanțelor - debitori peste 1 an │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │497 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor bugetare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │497 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │ │ │ │ │ │ │ │creanțelor bugetare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │497 00 00 │Ajustări pentru deprecierea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │creanțelor bugetare │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │5 │ │ │CONTURI LA TREZORERII ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │INSTITUȚII DE CREDIT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │50 │ │INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │505 │Obligațiuni emise și răscumpărate│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │505 00 │Obligațiuni emise și răscumpărate│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │505 00 00 │Obligațiuni emise și răscumpărate│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │509 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │investițiile pe termen scurt │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │509 00 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │investițiile pe termen scurt │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │509 00 00 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │investițiile pe termen scurt │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │51 │ │CONTURI LA TREZORERII ȘI │ │ │ │ │ │ │ │ │INSTITUȚII DE CREDIT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │510 │Disponibil din împrumuturi din │A │ │ │ │ │ │ │ │disponibilitățile contului curent│ │ │ │ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │510 00 │Disponibil din împrumuturi din │A │ │ │ │ │ │ │ │disponibilitățile contului curent│ │ │ │ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │510 00 00 │Disponibil din împrumuturi din │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │disponibilitățile contului curent│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │511 │Valori de încasat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │511 01 │Valori de încasat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │511 01 01 │Valori de încasat │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │511 01 02 │Cecuri de încasat la instituții │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de credit │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 │Conturi la trezorerii și │B │ │ │ │ │ │ │ │instituții de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 01 │Conturi la trezorerii și │B │ │ │ │ │ │ │ │instituții de credit în lei │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 01 01 │Conturi la trezorerii în lei │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 01 02 │Conturi la instituții de credit │B │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │în lei │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 04 │Conturi în valută │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 04 02 │Conturi la instituții de credit │B │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │în valută │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 05 │Sume în curs de decontare │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 05 01 │Sume în curs de decontare la │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │trezorerii │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 05 02 │Sume în curs de decontare la │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instituții de credit │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 06 │Disponibil în lei al trezoreriei │B │ │ │ │ │ │ │ │centrale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 06 00 │Disponibil în lei al trezoreriei │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │centrale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 07 │Disponibil în valută al │B │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei centrale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │512 07 00 │Disponibil în valută al │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │trezoreriei centrale │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │512 08 │Conturi de clearing, barter și │B │ │ │ │ │ │ │ │ │cooperare economică │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │512 08 00 │Conturi de clearing, barter și │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │cooperare economică │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │512 09 │Disponibil al operatorilor │A │ │ │ │ │ │ │ │ │economici la trezorerie │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │512 09 01 │Disponibil al operatorilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │economici la trezorerie │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │512 09 02 │Depozite ale operatorilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │economici la trezorerie │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │512 10 │Disponibil aferent certificatelor│A │ │ │ │ │ │ │ │ │de trezorerie ale populației │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │512 10 00 │Disponibil aferent certificatelor│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │de trezorerie ale populației │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │513 │Disponibil din împrumuturi │A │ │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │513 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │ │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │513 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație │Clasificație │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli│economică cheltuieli │ │ │ │ │stat la trezorerie │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │513 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație │Clasificație │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli│economică cheltuieli │ │ │ │ │stat la instituții de credit │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │513 02 │Disponibil în valută din împru- │A │ │ │ │ │ │ │ │ │muturi interne și externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │513 02 02 │Disponibil în valută din împru- │A │Cod │Sursă de │Clasificație │Clasificație │ │ │ │ │muturi interne și externe │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli│economică cheltuieli │ │ │ │ │contractate de stat la instituții│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de credit │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┴─────────────────────┤ │ │ │514 │Disponibil din împrumuturi inter-│A │ │ │ │ │ │ │ │ne și externe garantate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │514 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │514 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │stat la trezorerie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │514 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │stat la instituții de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │514 02 │Disponibil în valută din împrumu-│A │ │ │ │ │ │ │ │turi interne și externe garantate│ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │514 02 02 │Disponibil în valută din împrumu-│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │turi interne și externe garantate│ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │de stat la instituții de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 │Disponibil din fonduri externe │A │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 01 │Disponibil în lei din fonduri │A │ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 01 01 │Disponibil în lei din fonduri │A │Cod │Sursă de │Clasificație venituri Clasificație │ │ │ │ │externe nerambursabile la │ │sector│finanțare│și clasificație economică cheltuieli │ │ │ │ │trezorerie │ │ │ │funcțională cheltuieli │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 01 02 │Disponibil în lei din fonduri │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │externe nerambursabile la │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │instituții de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 02 │Disponibil în valută din fonduri │A │ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 02 02 │Disponibil în valută din fonduri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │externe nerambursabile la │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instituții de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 03 │Depozite bancare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 03 01 │Depozite bancare la trezorerie │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │515 03 02 │Depozite bancare la instituții │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de credit │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │516 │Disponibil din împrumuturi │A │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │516 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │516 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale la trezorerie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │516 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │interne și externe contractate de│ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale la instituții de │ │ │ │ │ │ │ │ │credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │516 02 │Disponibil în valută din împru- │A │ │ │ │ │ │ │ │muturi interne și externe con- │ │ │ │ │ │ │ │ │tractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │516 02 02 │Disponibil în valută din împru- │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │muturi interne și externe │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale la │ │ │ │ │ │ │ │ │instituții de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │517 │Disponibil din împrumuturi inter-│A │ │ │ │ │ │ │ │ne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │517 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │ │ │ │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │517 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale la trezorerie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │517 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi│A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │interne și externe garantate de │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │autoritățile administrației │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale la instituții de │ │ │ │ │ │ │ │ │credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │517 02 │Disponibil în valută din împru- │A │ │ │ │ │ │ │ │muturi interne și externe garan- │ │ │ │ │ │ │ │ │tate de autoritățile administra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ției publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │517 02 02 │Disponibil în valută din împru- │A │Cod │Sursă de │Clasificație Clasificație │ │ │ │ │muturi interne și externe garan- │ │sector│finanțare│funcțională cheltuieli economică cheltuieli │ │ │ │ │tate de autoritățile administra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ției publice locale la instituții│ │ │ │ │ │ │ │ │de credit │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 │Dobânzi │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 │Dobânzi de plătit │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 01 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │disponibilului │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 03 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │depozitelor │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 04 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │titlurilor de natura datoriei │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 05 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturilor primite din contul│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 06 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturilor primite din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │venituri din privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 08 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturilor primite din Fondul│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 06 09 │Dobânzi de plătit - aferente │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │altor împrumuturi │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 07 │Dobânzi de încasat │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 07 01 │Dobânzi de încasat - conturi la │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │trezorerie │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 07 02 │Dobânzi de încasat - conturi la │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instituții de credit │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 08 │Dobânzi de plătit aferente cre- │P │ │ │ │ │ │ │ │ditelor pe termen scurt provenite│ │ │ │ │ │ │ │ │din reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │518 08 00 │Dobânzi de plătit aferente cre- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ditelor pe termen scurt provenite│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │din reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 │Împrumuturi pe termen scurt │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 │Împrumuturi pe termen scurt │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 01 │Împrumuturi pe termen scurt │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite din venituri din Fondul │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 02 │Împrumuturi pe termen scurt │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite din venituri din │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 03 │Depozite atrase │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 04 │Împrumuturi primite din bugetul │P │Cod │Sursă de │Clasificație venituri │ │ │ │ │de stat pentru înființarea unor │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instituții sau a unor activități │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțate integral din venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 05 │Împrumuturi primite din bugetul │P │Cod │Sursă de │Clasificație venituri │ │ │ │ │local pentru înființarea unor │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │instituții și servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │sau activități finanțate integral│ │ │ │ │ │ │ │ │din venituri proprii │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 06 │Împrumuturi interne și externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autoritățile │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 07 │Sume primite din excedentul anu- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │lui precedent pentru acoperirea │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │golurilor temporare de casă și │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru finanțarea cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │secțiunii de dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 08 │Împrumuturi primite din disponi- │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │bilitățile contului curent gene- │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ral al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 09 │Titluri de stat │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 10 │Credite pe termen scurt primite, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │rezultate din reclasificarea cre-│ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ditelor comerciale în împrumuturi│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │519 01 80 │Împrumuturi pe termen scurt │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │nerambursate la scadență │ │sector│finanțare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │519 01 90 │Alte împrumuturi pe termen scurt │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │52 │ │DISPONIBIL AL BUGETELOR │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │520 │Disponibil al bugetului de stat │A │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │520 01 │Disponibil al bugetului de stat │A │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │520 01 00 │Disponibil al bugetului de stat │A │Cod │Sursă de │Clasificație venituri │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │520 02 │Rezultatul execuției bugetului de│B │ │ │ │ │ │ │ │ │stat din anul curent │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │520 02 00 │Rezultatul execuției bugetului de│B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │stat din anul curent │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 │Disponibil al bugetului local │A │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 01 │Disponibil al bugetului local │A │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 01 00 │Disponibil al bugetului local │A │Cod │Sursă de │Clasificație venituri │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 02 │Rezultatul execuției bugetare din│A │ │ │ │ │ │ │ │ │anul curent │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 02 00 │Rezultatul execuției bugetare din│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │anul curent │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 03 │Rezultatul execuției bugetare din│A │ │ │ │ │ │ │ │ │anii precedenți │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │521 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │anii precedenți │ │sector│finanțare│ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │523 │Disponibil din cote defalcate din│A │ │ │ │ │ │ │ │ │impozitul pe venit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │echilibrarea bugetelor locale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │523 00 │Disponibil din cote defalcate din│A │ │ │ │ │ │ │ │ │impozitul pe venit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │echilibrarea bugetelor locale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │523 00 00 │Disponibil din cote defalcate din│A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │impozitul pe venit pentru │ │sector│finanțare│ │ │ │ │ │ │echilibrarea bugetelor locale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │524 │Disponibil al bugetului │A │ │ │ │ │ │ │ │