HOTĂRÂRE nr. 933 din 20 decembrie 2017privind aprobarea Programului statistic național multianual 2018-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (4) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Programul statistic național multianual 2018-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 933.  +  ANEXĂPROGRAMstatistic național multianual 2018-2020