ORDIN nr. 3.725/C din 6 decembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018    Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 6 decembrie 2017.Nr. 3.725/C.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații