HOTĂRÂRE nr. 914 din 14 decembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Centrului Național de Management al Apei Grele, precum și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 28 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele, precum și al art. 6 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național de Management al Apei Grele, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Structura organizatorică a Centrului Național de Management al Apei Grele este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declararea Centrului Național de Management al Apei Grele drept unitate de interes strategic care beneficiază de pază cu efective de jandarmi și care este exceptată de la plata acestor servicii.(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să inițieze modificarea anexei nr. 1 cuprinzând Lista obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată a Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare, pentru includerea Centrului Național de Management al Apei Grele în cadrul Obiectivelor de interes strategic - Obiective nucleare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 914.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Centrului Național de Management al Apei Grele  +  Anexa nr. 2
  Structura organizatorică a Centrului Național de Management al Apei Grele
  ----