ORDIN nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 19 decembrie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.939/AC din 9.10.2017 al Direcției biodiversitate,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministru, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  București, 24 noiembrie 2017.Nr. 1.447.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate