ORDIN nr. 1.679 din 20 noiembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum și cu auditorii de siguranță rutieră
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017  (la 09-12-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.262 din 8 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1183 din 09 decembrie 2022 ) În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 17 și art. 20 alin. (2) lit. b) și k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II alin. (2) din Legea nr. 130/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum și cu auditorii de siguranță rutieră, prevăzută în anexă. (la 09-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.262 din 8 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1183 din 09 decembrie 2022 ) (2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 691/2016 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 30 august 2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  București, 20 noiembrie 2017.Nr. 1.679.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și aauditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilorde siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheiede către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii,precum și cu auditorii de siguranță rutieră