LEGE nr. 247 din 7 decembrie 2017pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 18 decembrie - Ziua Minorităților Naționale din România, ca sărbătoare națională.  +  Articolul 2(1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Minorităților Naționale din România, se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale interesate pot acorda sprijin logistic și/sau financiar pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.  +  Articolul 3Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, în calitate de servicii publice, vor include în programul zilei emisiuni ori aspecte de la manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei Minorităților Naționale din România.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 881 din 9 decembrie 1998 pentru declararea zilei de 18 decembrie Ziua Minorităților Naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 14 decembrie 1998.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 7 decembrie 2017.Nr. 247.----