LEGE nr. 228 din 28 noiembrie 2017privind modificarea și completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, precum și premiile acordate profesorilor care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Bursele de merit olimpic internațional se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare obținerii distincțiilor, respectiv locurilor I, II, III și mențiune prevăzute la art. 1.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional acordate este diferențiat, în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia.4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Profesorii care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate, primesc un premiu al cărui cuantum se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internațional și cele necesare pentru premierea profesorilor sunt prevăzute anual în bugetul Ministerului Educației Naționale și sunt acordate de la bugetul de stat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 noiembrie 2017.Nr. 228.-----