LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**)privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 27 iulie 1981    **) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.  +  Articolul 2Capitala României este municipiul București.  +  Articolul 3Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.  +  Articolul 4Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnatate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.  +  Articolul 5Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodarească a localităților rurale.Satul în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.  +  Articolul 6Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.  +  Articolul 7Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanță pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.  +  Articolul 8Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate.Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.  +  Articolul 9Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile resedințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.  +  ANEXĂORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚEJUDEȚUL ALBAcu reședința în municipiul Alba IuliaA. MUNICIPIIDenumirea municipiului1. ALBA IULIALocalități componente ale municipiului1. ALBA IULIA2. Bărăbanț3. Micești4. Oarda5. Pâclișa2. AIUD***)Localități componente ale municipiului Sate ce aparțin municipiului1. AIUD 1. Ciumbrud2. Aiudul de Sus 2. Gârbova de Jos3. Gâmbaș 3. Gârbova de Sus4. Măgina 4. Gârbovița5. Păgida 5. Sâncrai6. Țifra3. BLAJ*)Localități componente ale municipiului Sate ce aparțin municipiului1. BLAJ 1. Mănărade2. Deleni-Obârșie 2. Spătac3. Flitești4. Izvoarele5. Petrisat6. Tiur7. Veza4. SEBEȘ****) 1. RăhăuLocalități componente ale municipiului1. SEBEȘ2. Lancrăm3. PetreștiB. ORAȘEDenumirea Localități componenteorașului ale orașului1. ABRUD 1. ABRUD2. Abrud-Sat3. Gura Cornei4. SoharuSate ce aparținorașului2. BAIA DE ARIEȘ***) 1. Baia de Arieș 1. Brăzești2. Cioara de Sus3. Muncelu4. Sartăș5. Simulești3. CÂMPENI 1. CÂMPENI2. Boncești3. Borlești4. Botești5. Certege6. Coasta Vâscului7. Dănduț8. Dealu Bistrii9. Dealu Capsei10. Dric11. Fața Abrudului12. Florești13. Furduiești14. Mihoești15. Motorăști16. Peste Valea Bistrii17. Poduri18. Sorlița19. Tomușești20. Valea Bistrii21. Valea Caselor22. Vârși4. CUGIR 1. CUGIR2. Bocșitura3. Bucuru4. Călene5. Fețeni6. Goașele7. Mugești8. Vinerea5. OCNA MUREȘ 1. OCNA MUREȘ 1. Cisteiu de Mureș2. Uioara de Jos 2. Micoșlaca3. Uioara de Sus 3. Războieni-Cetate6. TEIUȘ**) 1. Teiuș 1. Beldiu2. Căpud3. Coșlariu Nou4. Pețelca7. ZLATNA 1. Zlatna 1. Botești2. Budeni3. Dealu Roatei4. Dobrot5. Dumbrava6. Feneș7. Galați8. Izvoru Ampoiului9. Pătrângeni10. Pârau Gruiului11. Pirita12. Podu lui Paul13. Runc14. Ruși15. Suseni16. Trâmpoiele17. Valea Mică18. Vâltori----------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform articolului unic din LEGEA nr. 24 din 15 mai 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 15 mai 1993, orașul Blaj din județul Alba se declară municipiu.**) Conform articolului unic din LEGEA nr. 66 din 15 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 22 iulie 1994, comuna Teiuș din județul Alba se declară oraș.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Aiud - județul Alba.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 201 din 13 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 16 noiembrie 2000, orasul Sebeș, județul Alba, se declară municipiu.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 115 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004, se schimbă denumirea satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba.Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE--------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente--------------------------------------------------0 1 2--------------------------------------------------1. Albac 1. Albac2. Bărăști3. Budăiești4. Cionești5. Costești6. Dealu Lămășoi7. Deve8. După Pleșe9. Fața10. Pleșești11. Potionci12. Rogoz13. Roșești14. Rusești15. Sohodol16. Tamborești2. Almașu Mare 1. Almașu Mare2. Almașu de Mijloc3. Brădet4. Cheile Cibului5. Cib6. Glod7. Nădăștia3. Arieșeni 1. Arieșeni2. Avrămești3. Bubești4. Casa de Piatră5. Cobleș6. Dealu Bajului7. Fața Cristesei8. Fața Lăpușului9. Galbena10. Hodobana11. Izlaz12. Pântești13. Pătrăhăițești14. Poienița15. Ravicești16. Sturu17. Ștei-Arieșeni18. Vanvucești4. Avram Iancu 1. Avram Iancu2. Achimețești3. Avrămești4. Bădăi5. Boldești6. Călugărești7. Căsoaia8. Cândești9. Cârăști10. Cârțulești11. Cocești12. Cocoșești13. Coroiești14. Dealu Crișului15. Dolești16. Dumăcești17. Gojeiești18. Helerești19. Incești20. Jojei21. Mârtești22. Orgești23. Pătruțești24. Plai25. Pușelești26. Șoicești27. Ștertești28. Târsa29. Târsa-Plai30. Valea Maciului31. Valea Uțului32. Verdești33. Vidrișoara5. Berghin 1. Berghin2. Ghirbom3. Henig4. Straja6. Bistra 1. Bistra2. Aronești3. Bălești4. Bălești-Cătun5. Bârlești6. Cheleteni7. Ciuldești8. Crețești9. Dâmbureni10. Dealu Muntelui11. Durăști12. Gănești13. Gârde14. Hodișești15. Hudricești16. Lipaia17. Lunca Largă18. Lunca Merilor19. Mihăiești20. Nămaș21. Novăcești22. Perjești23. Poiana24. Poiu25. Rătitiș26. Runcuri27. Sălăgești28. Ștefanca29. Tolăcești30. Tomnatec31. Trișorești32. Țărănești33. Vârși-Rontu34. Vârșii Mari35. Vârșii Mici7. Blandiana 1. Blandiana2. Acmariu3. Ibru4. Poieni5. Răcătău8. Bucerdea Grânoasă 1. Bucerdea Grânoasă***)2. Cornu3. Pădure4. Pânca9. Bucium 1. Bucium2. Anghelești3. Bisericani4. Bucium-Sat5. Cerbu6. Ciuculești7. Coleșeni8. Dogărești9. Ferești10. Florești11. Gura Izbitei12. Helești13. Izbicioara14. Izbita15. Jurcuiești16. Lupulești17. Măgura18. Muntari19. Petreni20. Poiana21. Poieni22. Stâlnișoara23. Valea Abruzel24. Valea Albă25. Valea Cerbului26. Valea Negrilesii27. Valea Poienii28. Valea Șesii29. Văleni30. Vâlcea10. Câlnic 1. Câlnic2. Deal11. Cenade 1. Cenade2. Capu Dealului3. Gorgan12. Cergău 1. Cergău Mare2. Cergău Mic3. Lupu13. Ceru-Băcăinți 1. Ceru-Băcăinți2. Bolovănești3. Bulbuc4. Cucuta5. Curpeni6. Dumbrăvița7. Fântânele8. Groși9. Valea Mare10. Viezuri14. Cetatea de Baltă 1. Cetatea de Baltă2. Crăciunelu de Sus3. Sântămărie4. Tătârlaua15. Ciugud 1. Ciugud2. Drâmbar3. Hăpria4. Limba*****)5. Șeușa6. Teleac16. Ciuruleasa 1. Ciuruleasa2. Bidigești3. Bodrești4. Boglești5. Buninginea6. Ghedulești7. Mătișești8. Morărești9. Vulcan17. Crăciunelu de Jos 1. Crăciunelu de Jos***)18. Cricău 1. Cricău2. Craiva3. Tibru19. Cut**) 1. Cut20. Daia Română 1. Daia Română21. Doștat 1. Doștat2. Boz3. Dealul Doștatului22. Fărău 1. Fărău2. Heria3. Medveș4. Sânbenedic5. Șilea23. Galda de Jos 1. Galda de Jos2. Benic3. Cetea4. Galda de Sus5. Lupșeni6. Măgura7. Mesentea8. Oiejdea9. Poiana Galdei10. Răicani11. Zăgriș24. Gârbova 1. Gârbova2. Cărpiniș3. Reciu25. Gârda de Sus 1. Gârda de Sus2. Biharia3. Dealu Frumos4. Dealu Ordâncușii5. Dobrești6. Gârda Seacă7. Ghețari8. Hanășești9. Huzărești10. Izvoarele11. Munună12. Ocoale13. Plai14. Pliști15. Scoarța16. Snide17. Sucești26. Hopârta 1. Hopârta2. Silivaș3. Șpălnaca4. Turdaș5. Vama Seacă27. Horea 1. Horea2. Baba3. Butești4. Dârlești5. Fericet6. Giurgiuț7. Mâncești8. Mătișești9. Niculești10. Pătrușești11. Petreasa12. Preluca13. Teiu14. Trifești15. Zânzești28. Ighiu 1. Ighiu2. Bucerdea Vânoasă3. Ighiel4. Șard5. Țelna29. Întregalde 1. Întregalde2. Dealu Geoagiului3. Ghioncani4. Iliești5. Ivăniș6. Mărinești7. Modolești8. Necrilești9. Popești10. Sfârcea11. Tecșești30. Jidvei 1. Jidvei2. Bălcaciu3. Căpâlna de Jos4. Feisa5. Veseuș31. Livezile 1. Livezile2. Izvoarele3. Poiana Aiudului4. Vălișoara32. Lopadea Nouă 1. Lopadea Nouă2. Asinip3. Băgău4. Beța5. Cicârd6. Ciuguzel7. Ocnișoara8. Odverem33. Lunca Mureșului 1. Lunca Mureșului2. Gura Arieșului34. Lupșa 1. Lupșa2. Bârdești3. Bârzan4. Curmătură5. După Deal6. Geamăna7. Hădărău8. Holobani9. Lazuri10. Lunca11. Mănăstire12. Mărgaia13. Mușca14. Pârâu-Cărbunări15. Pițiga16. Poșogani17. Șasa18. Trifești19. Valea Holhorii20. Valea Lupșii21. Valea Șesii22. Văi23. Vința35. Meteș 1. Meteș2. Ampoița3. Isca4. Lunca Ampoiței5. Lunca Meteșului6. Pădurea7. Poiana Ampoiului8. Poiana Ursului9. Presaca Ampoiului10. Remetea11. Tăuți12. Văleni36. Mihalț 1. Mihalț2. Cistei3. Obreja4. Zărieș37. Mirăslău 1. Mirăslău2. Cicău3. Decea4. Lopadea Veche5. Ormeniș6. Rachiș38. Mogoș 1. Mogoș2. Bărbești3. Bârlești4. Bârlești-Cătun5. Bârzogani6. Bocești7. Bogdănești8. Butești9. Cojocani10. Cristești11. Mămăligani12. Negrești13. Oncești14. Poienile Mogoș15. Tomești16. Valea Barnii17. Valea Bârluțești18. Valea Cocești19. Valea Giogești20. Valea Mlacii21. Valea Țupilor39. Noșlac 1. Noșlac2. Căptălan3. Copand4. Găbud5. Stâna de Mureș6. Valea Ciuciului40. Ocoliș 1. Ocoliș2. Lunca Largă3. Runc4. Vidolm41. Ohaba 1. Ohaba2. Colibi3. Măghierat4. Secășel42. Pianu 1. Pianu de Sus2. Pianu de Jos3. Plaiuri4. Purcăreți5. Strungari43. Poiana Vadului 1. Poiana Vadului2. Costești3. Duduieni4. Făgetu de Jos5. Făgetu de Sus6. Hănășești7. Lupăiești8. Morcănești9. Păștești10. Petelei11. Stănești44. Ponor 1. Ponor2. După Deal3. Geogel4. Măcărești6. Vale în Jos5. Valea Bucurului45. Poșaga 1. Poșaga de Jos2. Corțești3. Incești4. Lunca5. Orăști6. Poșaga de Sus7. Sagagea46. Rădești 1. Rădești2. Leorinț3. Meșcreac4. Șoimuș47. Râmetea 1. Râmetea2. Colțești48. Râmeț 1. Râmeț2. Boțani3. Brădești4. Cheia5. Cotorăști6. Florești7. Olteni8. Valea Făgetului9. Valea Inzelului10. Valea Mănăstirii11. Valea Poienii12. Valea Uzei13. Vlădești49. Roșia de Secaș 1. Roșia de Secaș2. Tău3. Ungurei50. Roșia Montană 1. Roșia Montană2. Bălmoșești3. Blidești4. Bunta5. Cărpiniș6. Coasta Henții7. Corna8. Curături9. Dăroaia10. Gârda-Bărbulești11. Gura Roșiei12. Iacobești13. Ignățești14. Șoal15. Țarina16. Vârtop51. Sălciua 1. Sălciua de Jos2. Dealu Caselor3. Dumești4. Sălciua de Sus5. Sub Piatră6. Valea Largă52. Săliștea 1. Săliștea2. Mărgineni3. Săliștea-Deal4. Tărtăria53. Săsciori 1. Săsciori2. Căpâlna3. Dumbrava4. Laz5. Loman6. Pleși7. Răchita8. Sebeșel9. Tonea54. Sâncel 1. Sâncel2. Iclod3. Pănade55. Sântimbru 1. Sântimbru2. Coșlariu3. Dumitra4. Galtiu5. Totoi56. Scărișoara 1. Scărișoara2. Bârlești3. Botești4. Fața-Lăzești5. Florești6. Lăzești7. Lespezea8. Maței9. Negești10. Prelucă11. Runc12. Sfoartea13. Știuleți14. Trâncești57. Sohodol 1. Sohodol2. Băzești3. Bilănești4. Bobărești5. Brădeana6. Burzonești7. Deoncești8. Dilimani9. Furduiești10. Gura Sohodol11. Hoancă12. Joldișești13. Lazuri14. Lehești15. Luminești16. Medrești17. Morărești18. Munești19. Năpăiești20. Nelegești21. Nicorești22. Peleș23. Poiana24. Robești25. Sebișești26. Sicoiești27. Surdești28. Șimocești29. Toci30. Valea Verde31. Vlădoșești58. Stremț 1. Stremț2. Fața Pietrii3. Geoagiu de Sus4. Geomal59. Șibot 1. Șibot2. Balomiru de Câmp3. Băcăinți4. Sărăcsău60. Șona 1. Șona2. Alecuș3. Biia4. Doptău5. Lunca Târnavei6. Sânmiclăuș7. Valea Sasului61. Șpring 1. Șpring2. Carpen3. Carpenii de Sus4. Cunța5. Drașov6. Vingard62. Șugag 1. Șugag2. Arți3. Bârsana4. Dobra5. Jidoștina6. Mărtinie7. Tău Bistra63. Unirea 1. Unirea2. Ciugudu de Jos3. Ciugudu de Sus4. Dumbrava5. Inoc6. Măhăceni64. Vadu Moților 1. Vadu Moților2. Bodești3. Burzești4. Dealu Frumos5. Lăzești6. Necșești7. Poduri-Bricești8. Popeștii de Jos9. Popeștii de Sus10. Tomuțești11. Totești12. Vâltori65. Valea Lungă 1. Valea Lungă2. Făget3. Glogoveț4. Lodroman5. Lunca6. Tăuni66. Vidra 1. Vidra2. Băi3. Bobărești4. Bogdănești5. Bordeștii Poieni6. Culdești7. Dealu Goiești8. Dos9. Dosu Luncii10. Dosu Văsești11. Drăgoiești-Luncă12. Ficărești13. Gligorești14. Goiești15. Haiducești16. Hărăști17. Hoancă18. Jeflești19. Lunca20. Lunca Bisericii21. Lunca de Jos22. Lunca Goiești23. Lunca Vesești24. Modolești25. Nemeși26. Oidești27. Pitărcești28. Pleșcuța29. Poieni30. Ponorel31. Puiulețești32. Runc33. Segaj34. Urdeș35. Valea Morii36. Văsești37. Vâlcăneasa38. Vâlcești39. Vârtănești67. Vințu de Jos 1. Vințu de Jos2. Câmpu Goblii3. Ciocașu4. Crișeni5. Dealu Ferului6. Gura Cuțului7. Hațegana8. Inuri9. Laz10. Mătăcina11. Mereteu12. Pârău lui Mihai13. Poienița14. Stăuini15. Valea Goblii16. Valea lui Mihai17. Valea Vințului18. Vurpăr------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 18 din 8 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 16 ianuarie 1998, comuna Baia de Arieș, județul Alba, se declară oraș.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Cut în județul Alba, avînd în componență satul Cut, prin reorganizarea comunei Câlnic, din județul Alba.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 109 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006, se înființează comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba, avînd în componență satele Bucerdea Grânoasă, Cornu, Pădure și Pânca, prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos. Reședința comunei Bucerdea Grânoasă se stabilește în satul Bucerdea Grânoasă.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Crăciunelu de Jos are în componență satul Crăciunelu de Jos.Reședința comunei Crăciunelu de Jos rămîne în satul Crăciunelu de Jos.JUDEȚUL ARADcu reședința în municipiul AradA. MUNICIPIIDenumirea municipiului Localitate componentă,reședință de municipiu1. ARAD 1. ARADB. ORAȘEDenumirea orașului Localități componente Sate ce aparținale orașului orașului1. CHIȘINEU-CRIȘ 1. CHIȘINEU-CRIȘ 1. Nadab2. CURTICI*****) 1. CURTICI3. INEU 1. INEU 1. Mocrea4. LIPOVA 1. LIPOVA2. Radna3. Șoimoș5. NĂDLAC 1. NĂDLAC6. PÂNCOTA 1. PÂNCOTA 1. Maderat7. PECICA****) 1. PECICA 1. Bodrogu Vechi2. Sederhat3. Turnu8. SÂNTANA***) 1. SÂNTANA2. Caporal Alexa9. SEBIȘ 1. SEBIȘ 1. Donceni2. Prunișor3. Sălăjeni-------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce apartin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE--------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente--------------------------------------------------0 1 2--------------------------------------------------1. Almaș 1. Almaș2. Cil3. Joia Mare4. Rădești2. Apateu 1. Apateu2. Berechiu3. Moțiori3. Archiș 1. Archiș2. Bârzești3. Groșeni4. Nermiș4. Bata 1. Bata2. Bacău de Mijloc3. Bulci4. Țela5. Bârsa 1. Bârsa2. Aldești3. Hodiș4. Voivodeni6. Bârzava 1. Bârzava2. Bătuța3. Căpruța4. Dumbravita5. Groșii Noi6. Lalașinț7. Monoroștia8. Slatina de Mureș7. Beliu 1. Beliu2. Benești3. Bochia5. Secaci6. Tăgădău7. Vasile Goldiș**)8. Birchiș 1. Birchiș2. Căpălnaș3. Ostrov4. Virismort9. Bocsig 1. Bocsig2. Mănerău3. Răpsig10. Brazii 1. Brazii2. Buceava-Șoimuș3. Iacobini4. Mădrigești5. Secaș11. Buteni 1. Buteni2. Berindia3. Cuied4. Păulian*)12. Cărand 1. Cărand2. Seliștea13. Cermei 1. Cermei2. Avram Iancu3. Șomoșcheș14. Chisindia 1. Chisindia2. Păiușeni3. Văsoaia15. Conop 1. Conop2. Belotinț3. Chelmac4. Milova5. Odvoș16. Covăsinț 1. Covăsinț17. Craiva 1. Craiva2. Chișlaca3. Ciuntești4. Coroi5. Mărăuș6. Rogoz de Beliu7. Stoinești8. Susag9. Șiad10. Tălmaci18. Dezna 1. Dezna2. Buhani3. Laz4. Neagra5. Slatina de Criș19. Dieci 1. Dieci2. Cociuba3. Crocna4. Revetiș5. Roșia20. Dorobanți*****) 1. Dorobanți21. Fântânele 1. Fântânele2. Tisa Nouă22. Felnac 1. Felnac2. Călugăreni23. Frumușeni*****) 1. Frumușeni2. Aluniș24. Ghioroc 1. Ghioroc2. Cuvin3. Miniș25. Grăniceri 1. Grăniceri2. Șiclău26. Gurahonț 1. Gurahonț2. Bonțești3. Dulcele4. Feniș5. Honțișor6. Iosaș7. Mustești8. Pescari9. Valea Mare10. Zimbru27. Hălmagiu 1. Hălmagiu2. Bănești3. Bodești4. Brusturi5. Cristești6. Ionești7. Leasa8. Leștioara9. Poienari10. Tisa11. Țărmure28. Hălmăgel 1. Hălmăgel2. Luncșoara3. Sârbi4. Târnăvița5. Țohești29. Hășmaș 1. Hășmaș2. Agrișu Mic3. Botfei4. Clit5. Comănești6. Urvișu de Beliu30. Ignești 1. Ignești2. Minead3. Nădălbești4. Susani31. Iratoșu 1. Iratoșu2. Variașu Mare3. Variașu Mic32. Livada 1. Livada2. Sânleani33. Macea 1. Macea2. Sânmartin34. Mișca 1. Mișca2. Satu Nou3. Vânători4. Zerindu Mic35. Moneasa 1. Moneasa2. Rănușa36. Olari 1. Olari2. Sintea Mică37. Păuliș 1. Păuliș2. Barațca3. Cladova4. Sâmbăteni38. Peregu Mare 1. Peregu Mare2. Peregu Mic39. Petriș 1. Petriș2. Corbești3. Ilteu4. Obârșia5. Roșia Nouă6. Seliște40. Pilu 1. Pilu2. Vărșand41. Pleșcuța 1. Pleșcuța2. Aciuța3. Budești4. Dumbrava5. Gura Văii6. Rostoci7. Tălagiu42. Săvârșin 1. Săvârșin2. Căprioara3. Cuiaș4. Hălăliș5. Pârnești6. Temeșești7. Toc8. Troaș9. Valea Mare43. Secusigiu 1. Secusigiu2. Munar3. Satu Mare4. Sânpetru German44. Seleuș 1. Seleuș2. Iermata3. Moroda45. Semlac 1. Semlac46. Sintea Mare 1. Sintea Mare2. Adea3. Țipar47. Socodor 1. Socodor48. Șagu 1. Șagu2. Cruceni3. Firiteaz4. Fiscut5. Hunedoara Timișană49. Șeitin 1. Șeitin50. Șepreuș 1. Șepreuș51. Șicula 1. Șicula2. Chereluș3. Gurba52. Șilindia 1. Șilindia2. Camna3. Iercoșeni4. Luguzău5. Satu Mic53. Șimand 1. Șimand54. Șiria 1. Șiria2. Galșa3. Mâsca55. Șiștarovăț 1. Șiștarovăț2. Cuveșdia3. Labașinț4. Varnița56. Șofronea 1. Șofronea2. Sânpaul57. Tauț 1. Tauț2. Minișel3. Minișu de Sus4. Nadăș58. Târnova 1. Târnova2. Agrișu Mare3. Arăneag4. Chier5. Drauț6. Dud59. Ususău******) 1. Ususău2. Bruznic3. Dorgoș4. Pătârs5. Zăbalț60. Vărădia de Mureș 1. Vărădia de Mureș2. Baia3. Julița4. Lupești5. Nicolae Bălcescu6. Stejar61. Vârfurile 1. Vârfurile2. Avram Iancu3. Groși4. Lazuri5. Măgulicea6. Mermești7. Poiana8. Vidra62. Vinga 1. Vinga2. Mailat3. Mănăștur63. Vladimirescu 1. Vladimirescu2. Cicir3. Horia4. Mândruloc64. Zăbrani 1. Zăbrani2. Chesinț3. Neudorf65. Zădăreni*****) 1. Zădăreni2. Bodrogu Nou66. Zărand 1. Zărand2. Cintei67. Zerind 1. Zerind2. Iermata Neagră68. Zimandu Nou 1. Zimandu Nou2. Andrei Șaguna3. Zimandcuz-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Livada din comuna Buteni, județul Arad s-a schimbat în satul Păulian.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 105 din 8 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002, satul Lunca Teuzului, din componența comunei Beliu, județul Arad, își schimbă denumirea din Lunca Teuzului în Vasile Goldiș.***) Conform art. 1 din LEGEa nr. 583 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, comuna Sântana, județul Arad, se declară oraș. Satul Caporal Alexa aparține orașului Sântana.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Pecica din județul Arad. Satele Bodrogu Vechi, Sederhat, Turnu aparțin orașului Pecica.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea următoarelor comune din județul Arad, avînd în componență următoarele sate:- Comuna Dorobanți avînd în componență satul Dorobanți, prin reorganizarea orașului Curtici;- Comuna Frumușeni avînd în componență satele: Frumușeni și Aluniș, prin reorganizarea comunei suburbane Fântânele;- Comuna Zădăreni avînd în componență satele: Zădăreni și Bodrogu Nou, prin reorganizarea comunei Felnac.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 5 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005, denumirea comunei Dorgoș, județul Arad, se schimbă în Ususău. Satele componente ale comunei Ususău sînt următoarele: Ususău, Bruznic, Dorgoș, Pătârș și Zăbalț. Reședința comunei Ususău, județul Arad, se stabilește în satul Ususău.JUDETUL ARGEȘcu reședința în municipiul PiteștiA. MUNICIPIIDenumirea municipiuluiLocalități componenteale municipiului1. PITEȘTI 1. Pitești2. CÂMPULUNG*) 1. CÂMPULUNG2. Valea Rumâneștilor3. CURTEA DE ARGEȘ**) 1. CURTEA DE ARGEȘ2. NoapteșB. ORAȘESate ce aparținorașului1. COSTEȘTI 1. COSTEȘTI 1. Broșteni2. Lăceni3. Pârvu Roșu4. Podu Broșteni5. Smei6. Stârci2. MIOVENI***) 1. Mioveni 1. Clucereasa2. Colibași3. Făgetu4. Racovița3. ȘTEFĂNEȘTI****) 1. Ștefănești 1. Enculești2. Golești3. Izvorani4. Ștefăneștii Noi5. Valea Mare-Podgoria6. Viișoara7. Zăvoi4. TOPOLOVENI 1. Topoloveni 1. Boțârcani2. Crintești3. Gorănești4. Țigănești-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Câmpulung - județul Argeș.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Curtea de Argeș - județul Argeș.***) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Colibași figurează ca oraș.Art. 2 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996 prevede:"Denumirea orașului Colibași din județul Argeș se schimbă în Mioveni."****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei suburbane Ștefănești din județul Argeș. Satele Ștefănești, Enculești, Golești,Izvorani, Ștefăneștii Noi, Valea Mare-Podgoria, Viișoara, aparțin orașului Ștefănești.------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Albeștii de Argeș 1. Albeștii Pamânteni2. Albeștii Ungureni3. Brătești4. Doblea5. Dobrotu6. Dumirești7. Florieni2. Albeștii de Muscel 1. Albești2. Cândești3. Albota 1. Albota2. Cerbu3. Frătești4. Gura Văii5. Mareș4. Aninoasa 1. Aninoasa2. Broșteni3. Slănic4. Valea Siliștii5. Arefu 1. Căpățânenii Pămînteni2. Arefu3. Căpățânenii Ungureni6. Bascov 1. Bascov2. Brăileni3. Glâmbocu4. Mica5. Prislopu Mic6. Scheau7. Uiasca8. Valea Ursului7. Băbana 1. Băbana2. Băjănești3. Ciobănești4. Cotmenița5. Groși6. Lupueni7. Slăatioarele8. Băiculești 1. Băiculești2. Alunișu3. Anghinești4. Argeșani5. Mănicești6. Stejari7. Tutana8. Valea Brazilor9. Valea lui Enache10. Zigoneni9. Bălilești 1. Bălilești2. Băjești3. Golești4. Poienița5. Priboaia6. Ulița7. Valea Mare-Bratia10. Bârla 1. Bârla2. Afrimești3. Bădești4. Brabeți5. Ciocești6. Malu7. Mândra8. Mozăcenii-Vale9. Podișoru10. Șelăreasca11. Urlueni12. Zuvelcați11. Beleți-Negrești 1. Zgripcești2. Beleți3. Lențea4. Negrești12. Berevoești 1. Berevoești2. Bratia3. Gămăcești4. Oțelu13. Bogați 1. Bogați2. Bârloi3. Bujoi4. Chițești5. Dumbrava6. Glâmbocel7. Glâmbocelu8. Suseni14. Boteni 1. Boteni2. Balabani3. Lunca4. Mușcel15. Boțești 1. Boțești2. Moșteni-Greci16. Bradu 1. Bradu2. Geamăna17. Brăduleț 1. Brăduleț2. Alunișu3. Brădetu4. Cosaci5. Galeșu6. Piatra7. Slămnești8. Uleni9. Ungureni18. Budeasa 1. Budeasa Mare2. Budeasa Mică3. Calotești4. Gălășești5. Rogojina6. Valea Mărului19. Bughea de Jos 1. Bughea de Jos20. Bughea de Sus***) 1. Bughea de Sus21. Buzoești 1. Vulpești2. Bujoreni3. Buzoești4. Cornățel5. Curteanca6. Ionești7. Podeni8. Redea9. Șerboeni10. Tomșanca11. Vlăduța22. Căldăraru 1. Căldăraru2. Burdea3. Strâmbeni23. Călinești 1. Vrănești2. Călinești3. Cârstieni4. Ciocănești5. Glodu6. Gorganu7. Radu Negru8. Râncăciov9. Udeni-Zăvoi10. Urlucea11. Valea Corbului12. Văleni-Podgoria24. Căteasca 1. Căteasca2. Catanele3. Cireșu4. Coșeri5. Gruiu6. Recea7. Siliștea25. Cepari 1. Ceparii Pămînteni2. Cărpeniș3. Ceparii Ungureni4. Morăști5. Sendrulești6. Urluiești7. Valea Măgurei8. Zamfirești26. Cetățeni 1. Cetățeni2. Lăicăi3. Valea Cetățuia27. Cicănești 1. Cicănești2. Bărăști3. Mioarele4. Urechești28. Ciofrângeni 1. Ciofrângeni2. Burluși3. Lacurile4. Piatra5. Schitu-Matei29. Ciomăgești 1. Raduțești2. Beculești3. Bratia4. Ciomăgești5. Cungrea6. Dogari7. Fedeleșoiu8. Giuclani9. Păunești30. Cocu 1. Răchițele de Jos2. Bărbătești3. Cocu4. Crucișoara5. Făcălețești6. Greabănu7. Popești8. Rachițele de Sus31. Corbeni 1. Corbeni2. Berindești3. Bucșenești4. Oeștii Pămînteni5. Oeștii Ungureni6. Poienari7. Rotunda8. Turburea32. Corbi 1. Corbi2. Corbșori3. Jgheaburi4. Poduri5. Poienărei6. Stănești33. Coșești 1. Coșești2. Jupânești3. Lăpușani4. Leicești5. Păcioiu6. Petrești7. Priseaca34. Cotmeana 1. Cotmeana2. Bascovele3. Bunești4. Costești5. Dealu Pădurii6. Drăgolești7. Lintești8. Negești9. Pielești10. Săndulești11. Spiridoni12. Ursoaia13. Vârloveni14. Zamfirești35. Cuca 1. Cuca2. Bălțata3. Bărbălani4. Cârcești5. Cotu6. Crivățu7. Lăunele de Sus8. Măcăi9. Mănești10. Sinești11. Stănicei12. Teodorești13. Valea Cucii14. Vonigeasa36. Davidești 1. Davidești2. Conțești3. Voroveni37. Dâmbovicioara 1. Dâmbovicioara2. Ciocanu3. Podu Dâmboviței38. Dârmănești 1. Dârmănești2. Negreni3. Piscani4. Valea Nandrii5. Valea Rizii39. Dobrești 1. Dobrești2. Furești40. Domnești 1. Domnești41. Dragoslavele 1. Dragoslavele2. Valea Hotarului42. Drăganu 1. Drăganu-Olteni2. Băcești3. Dumbrăvești4. Prislopu Mare43. Godeni 1. Godeni2. Bordeieni3. Capu Piscului4. Cotești5. Malu44. Hârsești 1. Hârsești2. Ciobani3. Martalogi45. Hârtiești**) 1. Hârtiești2. Dealu3. Lespezi4. Lucieni46. Izvoru 1. Izvoru47. Leordeni 1. Leordeni2. Baloteasca3. Băila4. Bântău5. Budișteni6. Cârciumărești7. Ciolcești8. Ciulnița9. Cotu Malului10. Glâmbocata11. Glâmbocata-Deal12. Glodu13. Moara Mocanului14. Schitu Scoicești48. Lerești 1. Lerești2. Pojorâta3. Voinești49. Lunca Corbului 1. Lunca Corbului2. Bumbueni3. Catane4. Ciești5. Lăngești6. Mârghia de Jos7. Mârghia de Sus8. Pădureți9. Silișteni50. Mălureni 1. Mălureni2. Bunești3. Păuleasca4. Toplița5. Zărnești51. Mărăcineni 1. Mărăcineni2. Argeșelu52. Merișani 1. Merișani2. Borlești3. Brăteasca4. Capu Piscului5. Crâmpotani6. Dobrogostea7. Malu Vânăt8. Vărzaru9. Vâlcelele53. Micești 1. Micești2. Brânzari3. Păuleasca4. Purcăreni54. Mihăești 1. Mihăești2. Drăghici3. Furnicoși4. Rudeni5. Valea Bradului6. Valea Popii7. Văcarea55. Mioarele 1. Mățău2. Aluniș3. Chilii4. Cocenești5. Suslănești56. Miroși 1. Miroși2. Surdulești57. Morărești 1. Morărești2. Dealu Obejdeanului3. Dedulești4. Luminile5. Măncioiu6. Săpunari58. Moșoaia 1. Moșoaia2. Bătrâni3. Ciocănăi4. Dealu Viilor5. Hințești6. Lăzărești7. Smeura59. Mozăceni 1. Mozăceni2. Babaroaga3. Zidurile60. Mușătești 1. Vâlsănești2. Bolovănești3. Costești-Vâslan4. Musățești5. Prosia6. Robaia7. Stroești8. Valea Faurului9. Valea lui Maș10. Valea Muscelului61. Negrași 1. Negrași2. Bârlogu3. Buta4. Mozacu62. Nucșoara 1. Nucșoara2. Gruiu3. Sboghițești4. Slatina63. Oarja 1. Oarja2. Ceaușești64. Pietroșani 1. Pietroșani2. Bădești3. Gănești4. Retevoiești5. Vărzăroaia65. Poiana Lacului 1. Poiana Lacului2. Cătunași3. Cepari4. Dealu Orașului5. Dealu Viilor6. Dinculești7. Gălețeanu8. Gărdinești9. Gâlcești10. Metofu11. Păduroiu din Deal12. Păduroiu din Vale13. Sămara66. Poienarii de Argeș 1. Poienari2. Ceaurești3. Ioanicești4. Tomulești67. Poienarii de Muscel 1. Poienari2. Groșani3. Jugur4. Șerbănești5. Valea Îndărăt68. Popești*) 1. Popești2. Palanga3. Purcăreni4. Slobozia69. Priboieni 1. Priboieni2. Albotele3. Paraschivești5. Pitoi4. Sămăila6. Valea Mare7. Valea Nenii8. Valea Popii70. Rătești 1. Rătești2. Ciupa-Mănciulescu3. Furduești4. Mavrodolu5. Nejlovelu6. Pătuleni7. Tigveni71. Râca*) 1. Râca2. Adunați3. Bucov72. Recea 1. Recea2. Deagu de Jos3. Deagu de Sus4. Goleasca5. Orodel73. Rociu 1. Rociu2. Gliganu de Jos3. Gliganu de Sus4. Șerbănești74. Rucăr 1. Rucăr2. Sătic75. Sălătrucu 1. Sălătrucu2. Văleni76. Săpata 1. Mârțești2. Bănărești3. Dealu Bradului4. Drăghicești5. Găinușa6. Lipia7. Popești8. Turcești77. Schitu Golești 1. Schitu Golești2. Burnești3. Costiță4. Lăzărești5. Loturi6. Valea Pechii78. Slobozia 1. Slobozia2. Nigrișoara79. Stâlpeni 1. Stălpeni2. Dealu Frumos3. Livezeni4. Ogrezea5. Oprești6. Pițigaia7. Rădești80. Stoenești 1. Stoenești2. Bădeni3. Cotenești4. Lunca Gârtii5. Piatra6. Slobozia7. Valea Bădenilor81. Stolnici 1. Stolnici2. Cochinești3. Cotmeana4. Fâlfani5. Izbășești6. Vlășcuța82. Suseni 1. Suseni2. Burdești3. Cerșani4. Chirițești5. Găleșești6. Odăeni7. Pădureni8. Strâmbeni9. Ștefănești10. Țuțulești83. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare2. Glavacioc84. Șuici 1. Șuici2. Ianculești3. Paltenu4. Păuleni5. Rudeni6. Valea Calului85. Teiu 1. Teiu2. Leșile86. Tigveni 1. Tigveni2. Bădislava3. Bălilești4. Bălteni5. Bârseștii de Jos6. Bârseștii de Sus7. Blaju8. Vlădești87. Țițești 1. Țițești2. Bucșenești-Lotași3. Cișmea4. Valea Mănăstirii5. Valea Stânii88. Uda 1. Uda2. Bădulești3. Bărănești4. Braniștea5. Chirițești6. Cotu7. Dealu Bisericii8. Dealu Tolcesii9. Diconești10. Gorani11. Greabăn12. Lungulești13. Miercani14. Râjlețu-Govora15. Română16. Săliștea89. Ungheni 1. Ungheni2. Colțu3. Găujani4. Goia5. Humele6. Satu Nou90. Valea Danului 1. Valea Danului2. Bănicești3. Bolculești4. Borobănești5. Vernești91. Valea Iașului 1. Valea Iașului2. Bădila3. Bărbălătești4. Borovinești5. Cerbureni6. Mustățești7. Ruginoasa8. Ungureni9. Valea Uleiului92. Valea Mare-Pravăț 1. Valea Mare-Pravăț2. Bilcești3. Colnic4. Fântânea5. Gura Pravăț6. Nămăești7. Pietroasa8. Șelari93. Vedea 1. Vedea2. Bădicea3. Blejani4. Burețești5. Chirițești6. Chițani7. Ciurești8. Dincani9. Fața10. Frătici11. Izvoru de Jos12. Izvoru de Sus13. Lungani14. Mogoșești15. Prodani16. Rățoi17. Vața18. Vârsești19. Vețișoara94. Vlădești 1. Vlădești2. Coteasca3. Drăghescu4. Putina95. Vulturești**) 1. Vulturești2. Bârzești3. Huluba--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 185 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 13 mai 2003, se înființează comuna Râca, județul Argeș, avînd în componență satele Râca, Bucov și Adunați. Reședința comunei se stabilește în satul Râca.Comuna Popești, județul Argeț, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Popești, Palanga, Slobozia și Purcăreni.Resedința comunei Popești rămîne în satul Popești.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 341 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003,se înființează comuna Vulturești, județul Argeș, avînd în componență satele Vulturești, Bârzești și Huluba, prin reorganizarea comunei Hârtiești din același județ. Reședința comunei Vulturești se stabilește în satul Vulturești.În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Hârtiești, județul Argeș, are în componenăță satele Hârtiești, Dealu, Lucieni și Lespezi.Reședință comunei Hârtiești rămîne în satul Hârtiești.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Bughea de Sus din județul Argeș, avînd în componență satul Bughea de Sus prin reorganizarea comunei Albeștii de Muscel.JUDETUL BACĂUcu resedința în municipiul BacăuA. MUNICIPIIDenumirea Comune Sate componentemunicipiului suburbane ale comunelorsuburbaneLocalitățicomponenteale municipiului1. BACĂU 1. BACĂU2. MOINEȘTI***) 1. MOINEȘTI2. Găzărie3. ONEȘTI 1. ONEȘTI2. Borzești3. SloboziaB. ORAȘDenumirea Localitățiorașului componenteale orașului1. BUHUȘI 1. BUHUȘI2. Marginea3. Runcu2. COMĂNEȘTI 1. COMĂNEȘTI2. Podei3. VermeștiSate subordonateunui oraș3. DĂRMĂNEȘTI*) 1. Dărmănești 1. Dărmăneasca2. Lăpoș3. Păgubeni4. Plopu5. Sălătruc4. SLĂNIC-MOLDOVA 1. SLĂNIC-MOLDOVA2. Cerdac3. Cireșoaia5. TÂRGU OCNA 1. TÂRGU OCNA2. Poieni3. Vâlcele-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Dărmănești figurează ca oraș.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej din județul Bacău se schimbă în Onești.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orașul Moinești, județul Bacău, se declară municipiu.------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Agăș 1. Agăș2. Beleghet3. Coșnea4. Cotumba5. Diaconești6. Goioasa7. Preluci8. Sulța2. Ardeoani 1. Ardeoani2. Leontinești3. Asău 1. Asău2. Apa Asău3. Ciobănuș4. Lunca Asău5. Păltiniș6. Straja4. Balcani 1. Balcani2. Frumoasa3. Ludași4. Schitu Frumoasa5. Bârsănești 1. Bârsănești2. Albele3. Brătești4. Caraclău6. Berești-Bistrița 1. Berești-Bistrița2. Brad3. Climești4. Pădureni7. Berești-Tazlău 1. Berești-Tazlău2. Boșoteni3. Enăchești4. Prisaca5. Românești6. Tescani7. Turluianu8. Berzunți 1. Berzunți2. Buda3. Dragomir9. Blăgești 1. Blăgești2. Buda3. Poiana Negustorului4. Țârdenii Mari5. Valea lui Ion10. Bogdănești 1. Bogdănești2. Filipești11. Brusturoasa 1. Brusturoasa2. Buruieniș3. Buruienișul de Sus4. Camenca5. Cuchiniș6. Hângănești12. Buciumi****) 1. Buciumi2. Răcăuți13. Buhoci 1. Buhoci2. Bijghir3. Buhocel4. Coteni5. Dospinești14. Cașin 1. Cașin2. Curița15. Căiuți 1. Căiuți2. Blidari3. Boiștea4. Florești5. Heltiu6. Mărcești7. Popeni8. Pralea9. Vrânceni16. Cleja 1. Cleja2. Somușca3. Valea Mică17. Colonești 1. Colonești2. Călini3. Poiana4. Satu Nou5. Spria6. Valea Mare7. Zăpodia18. Corbasca 1. Corbasca2. Băcioiu3. Marvila4. Pogleț5. Rogoaza6. Scărișoara7. Vâlcele19. Coțofănești 1. Coțofănești2. Bâlca3. Boiștea de Jos4. Borșani5. Tămășoaia20. Dămienești 1. Dămienești2. Călugăreni3. Drăgești4. Pădureni21. Dealu Morii 1. Dealu Morii2. Banca3. Bălănești4. Blaga5. Boboș6. Bodeasa7. Bostănești8. Calapodești9. Căuia10. Dorofei11. Ghionoaia12. Grădești13. Negulești14. Tăvădărești22. Dofteana 1. Dofteana2. Bogata3. Cucuieți4. Hăghiac5. Larga6. Seaca7. Ștefan Vodă23. Faraoani 1. Faraoani24. Filipeni 1. Filipeni2. Bălaia3. Brad4. Fruntești5. Mărăști6. Pădureni7. Slobozia8. Valea Boțului25. Filipești 1. Filipești2. Boanța3. Cârligi4. Cornești5. Cotu Grosului6. Galbeni7. Hârlești8. Onișcani26. Găiceana 1. Găiceana2. Arini3. Huțu4. Popești27. Gârleni 1. Gârlenii de Sus2. Gârleni3. Lespezi4. Șurina28. Ghimeș-Făget 1. Făget2. Bolovăniș3. Făgetu de Sus4. Ghimeș5. Răchitiș6. Tărhăuși29. Gioseni****) 1. Gioseni30. Glăvănești 1. Glăvănești2. Frumușelu3. Muncelu4. Putredeni5. Răzeșu31. Gura Văii 1. Gura Văii2. Capăta3. Dumbrava4. Motocești5. Păltinata6. Temelia32. Helegiu 1. Helegiu2. Brătila3. Deleni4. Drăgugești33. Hemeiuș 1. Hemeiuș2. Fântânele3. Lilieci34. Horgești 1. Horgești2. Bazga3. Galeri4. Mărăscu6. Răcătău de Jos5. Răcătău-Răzeși7. Recea8. Sohodor35. Huruiești 1. Huruiești2. Căpotești3. Florești4. Fundoaia5. Ocheni6. Perchiu7. Prădaiș36. Itești*****) 1. Itești2. Ciumași3. Dumbrava4. Făgețel37. Izvoru Berheciului 1. Izvoru Berheciului2. Antohești3. Băimac4. Făghieni5. Obârșia6. Oțelești7. Pădureni38. Letea Veche 1. Letea Veche2. Holt3. Radomirești4. Ruși-Ciutea5. Siretu39. Lipova 1. Lipova2. Mâlosu3. Satu Nou4. Valea Caselor5. Valea Hogei6. Valea Mărului7. Valea Moșneagului40. Livezi 1. Livezi2. Bălăneasa3. Orășa4. Poiana5. Prajoaia6. Scăriga41. Luizi-Călugara 1. Luizi-Călugara2. Osebiți42. Măgirești 1. Măgirești2. Prăjești3. Stănești4. Șesuri5. Valea Arinilor43. Măgura 1. Magura2. Crihan3. Dealu Mare4. Sohodol44. Mănăstirea Cașin 1. Mănăstirea Cașin2. Lupești3. Pârvulești4. Scutaru45. Mărgineni 1. Mărgineni2. Barați3. Luncani4. Pădureni5. Podiș6. Poiana7. Trebeș8. Valea Budului46. Motoșeni 1. Motoșeni2. Bâclești3. Chetreni4. Chicerea5. Cociu6. Cornățelu7. Fântânele8. Fundătura9. Gura Crăiești10. Poiana11. Praja12. Rotăria13. Șendresti14. Țepoaia47. Negri 1. Negri2. Brad3. Călinești4. Mâgla5. Poiana6. Ursoaia48. Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu2. Buchila3. Galbeni4. Lărguța5. Valea Seacă49. Odobești****) 1. Odobești2. Bălușa3. Ciuturești4. Tisa-Silvestri50. Oituz 1. Oituz2. Călcâi3. Ferestrău-Oituz4. Hârja5. Marginea6. Poiana Sărată51. Oncești 1. Oncești2. Bărboasa3. Dealu Perjului4. Oncestii Vechi5. Satu Nou6. Tarnița7. Taula52. Orbeni 1. Orbeni2. Scurta53. Palanca 1. Palanca2. Cădărești3. Ciugheș4. Pajiștea5. Popoiu54. Parava 1. Parava2. Drăgușani3. Rădoaia4. Teiuș55. Parincea 1. Parincea2. Barna3. Mileștii de Jos4. Mileștii de Sus5. Nănești6. Năstăseni7. Poieni8. Satu Nou9. Văleni10. Vladnic56. Pâncești 1. Pâncești2. Chilia Benei3. Dieneț4. Fulgeriș5. Fundu Văii6. Motoc7. Petrești8. Soci57. Pârgărești 1. Pârgărești2. Bahna3. Nicorești4. Pârâu Boghii5. Satu Nou58. Pârjol 1. Pârjol2. Băhnășeni3. Bărnești4. Băsăști5. Câmpeni6. Hăineala7. Hemieni**)8. Pustiana9. Tarâța59. Plopana 1. Plopana2. Budești3. Dorneni4. Fundu Tutovei5. Ițcani6. Rusenii de Sus7. Rusenii Răzeși8. Străminoasa9. Țăgâra60. Podu Turcului 1. Podu Turcului2. Bălănești3. Căbești4. Fichitești5. Giurgioana6. Hanța7. Lehancea8. Plopu9. Răcușana10. Sârbi61. Poduri 1. Poduri2. Bucșești3. Cernu4. Cornet5. Negreni6. Prohozești7. Valea Șoșii62. Prăjești****) 1. Prăjești63. Racova 1. Racova2. Gura Văii3. Hălmăcioaia4. Ilieși64. Răcăciuni 1. Răcăciuni2. Ciucani3. Fundu Răcăciuni4. Gâșteni5. Gheorghe Doja6. Răstoaca65. Răchitoasa 1. Răchitoasa2. Barcana3. Bucșa4. Buda5. Burdusaci6. Dănăila7. Dumbrava8. Farcașa9. Fundătura Răchitoasa10. Hăghiac11. Magazia12. Movilița13. Oprișești14. Putini15. Tochilea66. Roșiori 1. Roșiori2. Misihănești3. Negușeni4. Poieni5. Valea Mare6. Valea Mică67. Sascut 1. Sascut2. Berești3. Conțești4. Păncești5. Sascut-Sat6. Schineni7. Valea Nacului68. Sănduleni 1. Sănduleni2. Bârzulești3. Coman4. Mateiești5. Stufu6. Tisa7. Verșești69. Sărată***) 1. Sărată2. Bălțata70. Săucești 1. Săucești2. Bogdan Vodă3. Costei4. Schineni5. Siretu6. Șerbești71. Scorțeni 1. Scorțeni2. Bogdănești3. Florești4. Grigoreni5. Stejaru6. Șerpeni72. Secuieni 1. Secuieni2. Berbinceni3. Chiticeni4. Fundeni5. Glodișoarele6. Valea Fânațului7. Văleni73. Solonț 1. Solonț2. Cucuieți3. Sărată74. Stănișești 1. Stănișești2. Balotești3. Belciuneasa4. Benești5. Crăiești6. Gorghești7. Slobozia8. Slobozia Nouă9. Văleni75. Strugari 1. Strugari2. Cetățuia3. Iaz4. Nadișa5. Petricica6. Răchitișu76. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare2. Bogdana3. Gutinaș4. Negoiești5. Rădeana6. Viișoara77. Tamași 1. Tamași2. Chetriș3. Furnicari78. Tătăraști 1. Tătăraști2. Cornii de Jos3. Cornii de Sus4. Drăgești5. Gherdana6. Giurgeni7. Ungureni79. Târgu Trotuș 1. Târgu Trotuș2. Tuta3. Viișoara80. Traian 1. Traian2. Bogdănești3. Hertioana de Jos4. Hertioana-Răzeși5. Zăpodia81. Ungureni 1. Ungureni2. Bărtășești3. Bibirești4. Bota5. Botești6. Gârla Anei7. Viforeni8. Zlătari82. Urechești 1. Urechești2. Cornățel3. Lunca Dochiei4. Satu Nou5. Slobozia83. Valea Seacă 1. Valea Seacă2. Cucova84. Vultureni 1. Lichitișeni2. Bosia3. Dădești4. Dorneni5. Ghilăvești6. Godineștii de Jos7. Godineștii de Sus8. Medeleni9. Năzărioaia10. Reprivăț11. Tomozia12. Țigănești13. Valea Lupului14. Valea Merilor15. Valea Salciei16. Vultureni85. Zemeș 1. Zemeș2. Bolătău-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Dărmănești figurează ca oraș.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 260 din 13 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, se înființează satul Hemieni, comuna Pârjol, județul Bacău.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Sărată din județul Bacău, avînd în componență satele Sărată și Bălțata prin reorganizarea comunei Nicolae Bălcescu.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea unor comune în județul Bacău, avînd în componență mai multe sate, conform anexei, prin reorganizarea unor alte comune din județ, astfel:- comuna Buciumi, avînd în componență satele Buciumi și Răcăuți, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare;- comuna Gioseni, avînd în componență satul Gioseni, prin reorganizarea comunei Tamași;- comuna Odobești, avînd în componență satele Odobești, Bălușa, Ciuturești și Tisa-Silvestri prin reorganizarea comunei Secuieni;- comuna Prăjești, avînd în componență satul Prăjești prin reorganizarea comunei Traian.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 215 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2005,se înființează comuna Itești, județul Bacău, avînd în componență satele Itești, Ciumași, Dumbrava și Făgețel.Reședința comunei Itești se stabilește în satul Itești.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Berești-Bistrița are în componență satele Berești-Bistrița, Brad, Climești și Pădureni.Reședința comunei Berești-Bistrița rămîne în satul Berești-Bistrița.JUDETUL BIHORcu resedința în municipiul OradeaA. MUNICIPIIDenumirea Comune Sate componentemunicipiului suburbane ale comuneisuburbaneLocalitățicomponenteale municipiului1. ORADEA 1. ORADEA2. MARGHITA*****) 1. MARGHITA2. Cheț3. Ghenetea3. BEIUȘ****) 1. BEIUȘ2. Delani4. SALONTA***) 1. SALONTAB. ORAȘEDenumirea Localitățiorasului componenteale orașului1. ALEȘD 1. ALEȘD2. Pădurea Neagră3. Peștiș4. Tinăud2. NUCET 1. NUCET2. Băița3. Băița-Plai3. SĂCUENI********) 1. Săcueni2. Cadea3. Ciocaia4. Cubulcut5. Olosig6. Sânnicolau de Munte4. ȘTEI 1. ȘTEI5. VALEA LUI MIHAI*) 1. Valea lui Mihai6. VAȘCĂU 1. VAȘCĂU2. Câmp3. Câmp-Moți4. Colești5. Vărzarii de Jos6. Vărzarii de Sus-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Valea lui Mihai figurează ca oraș.**) Conform art. 3 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea orașului Dr. Petru Groza din județul Bihor se schimbă în Ștei.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orașul Salonta, județul Bihor, se declară municipiu.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, orașul Beiuș, județul Bihor, se declară municipiu.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orașul Marghita, județul Bihor, se declară municipiu.-------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Abram 1. Abram2. Cohani3. Dijir4. Iteu5. Iteu Nou6. Margine7. Satu Barbă8. Suiug2. Abrămuț 1. Abrămuț2. Crestur3. Făncica4. Petreu3. Aștileu 1. Aștileu2. Călățea3. Chistag4. Peștere4. Aușeu 1. Aușeu2. Cacuciu Vechi3. Codrișoru4. Gheghie5. Groși6. Luncșoara5. Avram Iancu 1. Avram Iancu2. Ant3. Tămașda6. Balc 1. Balc2. Almașu Mare3. Almașu Mic4. Ghida5. Săldăbagiu de Barcău7. Batăr 1. Batăr2. Arpășel3. Talpoș4. Tăut8. Biharia***) 1. Biharia2. Cauaceu9. Boianu Mare 1. Boianu Mare2. Corboaia3. Huta4. Păgaia5. Rugea10. Borod 1. Borod2. Borozel3. Cetea4. Cornițel5. Șerani6. Valea Mare de Criș11. Borș 1. Borș2. Santăul Mare3. Santăul Mic4. Sântion12. Bratca 1. Bratca2. Beznea**)3. Damiș4. Lorău5. Ponoară6. Valea Crișului13. Brusturi 1. Brusturi2. Cuieșd3. Loranta4. Orvișele5. Păulești6. Picleu7. Țigăneștii de Criș8. Varasău14. Budureasa 1. Budureasa2. Burda3. Saca4. Săliște de Beiuș5. Teleac15. Buduslău 1. Buduslău2. Albiș16. Bulz 1. Bulz2. Munteni3. Remeți17. Buntești 1. Buntești2. Brădet3. Dumbrăvani4. Ferice5. Lelești6. Poienii de Jos7. Poienii de Sus8. Săud9. Stâncești18. Căbești 1. Căbești2. Goila3. Gurbești4. Josani5. Sohodol19. Căpâlna 1. Căpâlna2. Ginta3. Rohani4. Săldăbagiu Mic5. Suplacu de Tinca20. Cărpinet 1. Cărpinet2. Călugări**)3. Izbuc4. Leheceni21. Câmpani 1. Câmpani2. Fânațe3. Hârsești4. Sighiștel5. Valea de Sus22. Cefa*******) 1. Cefa2. Ateaș3. Inand23. Ceica 1. Ceica2. Bucium3. Ceișoara4. Corbești5. Cotiglet6. Dușești7. Incești24. Cetariu****) 1. Cetariu4. Șișterea3. Șușturogi4. Tăutelec25. Cherechiu 1. Cherechiu2. Cheșereu3. Târgușor26. Chișlaz 1. Chișlaz2. Chiraleu3. Hăucești4. Mișca5. Poclușa de Barcău6. Sărsig7. Sânlazăr27. Sâniob1. Sâniob2. Ciuhoi3. Cenaloș4. Sfârnaș.Pct. 27 a fost modificat prin LEGEA nr. 214 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012.27. Ciumeghiu 1. Ciumeghiu2. Boiu3. Ghiorac28. Cociuba Mare 1. Cociuba Mare2. Cărăsău3. Cheșa4. Petid29. Copăcel 1. Copăcel2. Bucuroaia3. Chijic4. Poiana Tășad5. Sărand6. Surduc30. Criștioru de Jos 1. Criștioru de Jos2. Bâlc3. Criștioru de Sus4. Poiana5. Săliște de Vașcău31. Curățele 1. Curățele2. Beiușele3. Cresuia4. Nimăiești5. Pocioveliște32. Curtuișeni 1. Curtuișeni2. Vășad33. Derna 1. Derna2. Dernișoara3. Sacalasău4. Sacalasău Nou5. Tria34. Diosig******) 1. Diosig2. Ianca35. Dobrești 1. Dobrești2. Cornișești3. Crâncești4. Hidișel5. Luncasprie6. Răcaș7. Topa de Jos8. Topa de Sus36. Drăgănești 1. Drăgănești2. Belejeni3. Grădinari4. Livada Beiușului5. Mizieș6. Păntășești7. Păcălești**********)8. Sebiș9. Talpe10. Țigăneștii de Beiuș37. Drăgești 1. Drăgești2. Dicănești3. Stracoș4. Tășad5. Topești38. Finiș 1. Finiș2. Brusturi3. Fiziș4. Ioaniș5. Șuncuiș39. Gepiu*******) 1. Gepiu2. Bicaci40. Girișu de Criș*********)1. Girișu de Criș2. Tărian41. Hidișelu de Sus 1. Hidișelu de Sus2. Hidișelu de Jos3. Mierlău4. Sântelec5. Șumugiu42. Holod 1. Holod2. Dumbrava3. Dumbrăvița4. Forosig5. Hodiș6. Lupoaia7. Valea Mare de Codru8. Vintere43. Husasău de Tinca 1. Husasău de Tinca2. Fonău3. Miersig4. Oșand5. Sititelec44. Ineu 1. Ineu2. Botean3. Husasău de Criș45. Lazuri de Beiuș 1. Lazuri de Beiuș2. Băleni3. Cusuiuș4. Hinchiriș46. Lăzăreni 1. Lăzăreni2. Bicăcel3. Calea Mare4. Cărăndeni5. Cărănzel6. Gepiș7. Gruilung8. Miheleu47. Lugașu de Jos 1. Lugașu de Jos2. Lugașu de Sus3. Urvind48. Lunca 1. Lunca2. Briheni3. Hotărel4. Sârbești5. Seghiște6. Șuștiu49. Mădăraș 1. Mădăraș2. Homorog3. Ianoșda4. Marțihaz50. Măgești 1. Măgești2. Butani3. Cacuciu Nou4. Dobricionești5. Gălășeni6. Josani7. Ortiteag51. Nojorid 1. Nojorid2. Apateu3. Chișirid4. Leș5. Livada de Bihor6. Păușa7. Șauaieu52. Olcea 1. Olcea2. Călacea3. Hodișel4. Ucuriș53. Oșorhei 1. Oșorhei2. Alparea3. Cheriu4. Feleheriu5. Fughiu54. Paleu****) 1. Paleu2. Săldăbagiu de Munte3. Uileacu de Munte55. Pietroasa 1. Pietroasa2. Chișcău3. Cociuba Mică4. Giulești5. Gurani6. Măgura7. Moțești56. Pocola 1. Pocola2. Feneriș3. Petrani4. Poietari5. Sânmartin de Beiuș57. Pomezeu 1. Pomezeu2. Câmpani de Pomezeu3. Coșdeni4. Hidiș5. Lacu Sărat6. Sitani7. Spinuș de Pomezeu8. Vălani de Pomezeu58. Popești 1. Popești2. Bistra3. Budoi4. Cuzap5. Varviz6. Vărzari7. Voivozi59. Răbăgani 1. Răbăgani2. Albești3. Brătești4. Saliște de Pomezeu5. Săucani6. Vărășeni60. Remetea 1. Remetea2. Drăgoteni3. Meziad4. Petreasa5. Soimuș61. Rieni 1. Rieni2. Cucuceni3. Ghighișeni4. Petrileni5. Sudrigiu6. Valea de Jos62. Roșia 1. Roșia2. Lazuri63. Roșiori******) 1. Roșiori2. Mihai Bravu3. Vaida64. Săcădat 1. Săcădat2. Borșa3. Săbolciu65. Sălacea 1. Sălacea2. Otomani66. Sălard 1. Salard2. Hodoș3. Sântimreu67. Sânnicolau Român*****) 1. Sânnicolau Român2. Berechiu3. Roit68. Sâmbata 1. Sâmbata2. Copăceni3. Ogești4. Rogoz5. Rotărești6. Zăvoiu69. Sâniob***********) 1. Sâniob2. Ciuhoi3. Cenaloș4. Sfârnaș70. Sânmartin 1. Sânmartin2. Băile Felix3. Betfia4. Cihei5. Cordău6. Haieu7. Rontău71. Sântandrei 1. Sântandrei2. Palota72. Sârbi 1. Sârbi2. Almașu Mic3. Burzuc4. Chioag5. Fegernic6. Fegernicu Nou7. Sarcău73. Spinuș 1. Spinuș2. Ciulești3. Gurbești4. Nădar5. Săliște74. Suplacu de Barcău 1. Suplacu de Barcău2. Borumlaca3. Dolea4. Foglaș5. Valea Cerului6. Vâlcelele75. Șimian 1. Șimian2. Șilindru3. Voivozi76. Șinteu 1. Șinteu2. Huta Voivozi3. Socet4. Valea Târnei77. Șoimi 1. Șoimi2. Borz3. Codru4. Dumbrăvița de Codru5. Poclușa de Beiuș6. Sânnicolau de Beiuș7. Ursad8. Urviș de Beiuș78. Șuncuiuș 1. Șuncuiuș2. Bălnaca3. Bălnaca-Groși4. Zece Hotare79. Tarcea 1. Tarcea2. Adoni3. Galoșpetreu80. Tămășeu***) 1. Tămășeu2. Niuved3. Parhida4. Satu Nou81. Tărcaia 1. Tărcaia2. Mierag3. Tărcăița4. Totoreni82. Tăuteu 1. Tăuteu2. Bogei3. Chiribiș4. Ciutelec5. Poiana83. Tileagd 1. Tileagd2. Bălaia3. Călătani4. Poșoloaca5. Tilecuș6. Uileacu de Criș84. Tinca 1. Tinca2. Belfir3. Girișu Negru4. Gurbediu5. Râpa85. Toboliu*********) 1. Toboliu2. Cheresig86. Tulca 1. Tulca2. Căuașd87. Țețchea 1. Țețchea2. Hotar3. Subpiatră4. Telechiu88. Uileacu de Beiuș 1. Uileacu de Beiuș2. Forău3. Prisaca4. Vălanii de Beiuș89. Vadu Crișului 1. Vadu Crișului2. Birtin3. Tomnatic4. Topa de Criș90. Vârciorog 1. Vârciorog2. Fâșca3. Surducel4. Șerghiș91. Viișoara 1. Viișoara2. Izvoarele3. Pădureni4. Reghea-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Valea lui Mihai figurează ca oraș.**) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Delureni din comuna Bratca, județul Bihor s-a schimbat în satul Beznea, iar a satului Ponoarele din comuna Cărpinet s-a schimbat în satul Călugări.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 27 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003, se înființează comuna Tămășeu, județul Bihor, avînd în componență satele Tămășeu, Niuved, Parhida și Satu Nou, prin reorganizarea comunei Biharia din acelasi județ. Reședința comunei Tămășeu se stabilește în satul Tămășeu.Art. 2 din LEGEA nr. 27 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003 prevede că în urma reorganizării prevăzute mai sus comuna Biharia va avea în componenta satele Biharia și Cauaceu. Reședința comunei Biharia rămîne în satul Biharia.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 28 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003, se înființează comuna Paleu, județul Bihor, avînd în componenta satele Paleu, Săldăbagiu de Munte și Uileacu de Munte, prin reorganizarea comunei Cetariu din același județ. Resedința comunei Paleu se stabilește în satul Paleu. Reședința comunei Sânnicolau Român se stabilește în satul Sânnicolau Român.Art. 2 din LEGEA nr. 28 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003 prevede că în urma reorganizării prevăzute mai sus comuna Cetariu va avea în componență satele Cetariu, Șișterea, Șușturogi și Tăutelec. Reședința comunei Cetariu rămîne în satul Cetariu.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 102 din 27 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003 se înființează comuna Sânnicolau Român, județul Bihor, avînd în componență satele Sânnicolau Român, Berechiu și Roit, prin reorganizarea comunei Cefa din același județ. Resedința comunei Sânnicolau Român se stabilește în satul Sânnicolau Român.Art. 2 din LEGEA nr. 102 din 27 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003 prevede că în urma reorganizării prevăzute mai sus comuna Cefa are în componență satele: Cefa, Ateaș, Bicaci, Gepiu și Inand. Reședința comunei Cefa rămîne în satul Cefa.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 140 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 23 aprilie 2003, se înființează comuna Roșiori, județul Bihor, prin preluarea satelor Roșiori, Mihai Bravu și Vaida de la comuna Diosig, județul Bihor. Reședința comunei Roșiori se stabilește în satul Roșiori. Comuna Diosig are în componență satele Diosig și Ianca, iar ca reședință satul Diosig.*******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 586 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, se înființează comuna Gepiu, județul Bihor, avînd în componență satele Gepiu și Bicaci, prin reorganizarea comunei Cefa din același județ. Reședința comunei Gepiu se stabilește în satul Gepiu.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Cefa are în componență satele: Cefa, Ateaș și Inand.Reședința comunei Cefa rămîne în satul Cefa.********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004, comuna Săcueni, județul Bihor, se declară oraș. Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânnicolau de Munte aparțin orașului Săcueni.*********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 375 din 28 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2008, se înființează comuna Toboliu, județul Bihor, avînd în componență satele Toboliu și Cheresig, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș.Reședința comunei Toboliu se stabilește în satul Toboliu.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Girișu de Criș are în componență satele Girișu de Criș și Tărian.Reședința comunei Girișu de Criș rămîne în satul Girișu de Criș.**********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 181 din 13 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008, se înființează satul Păcălești prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor.În urma reorganizării, comuna Drăgănești are în componență satele: Drăgănești, Belejeni, Grădinari, Livada Beiușului, Mizieș, Păcălești, Păntășești, Șebiș, Talpe și Țigăneștii de Beiuș.Reședința comunei Drăgănești rămîne în satul Drăgănești.***********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 214 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012, denumirea comunei Ciuhoi, județul Bihor, se schimbă în Sâniob.Satele componente ale comunei Sâniob sînt următoarele: Sâniob, Ciuhoi, Cenaloș și Sfârnaș.Reședința comunei Sâniob, județul Bihor, se stabilește în satul Sâniob.JUDETUL BISTRIȚA-NĂSĂUDcu reședința în municipiul BistrițaA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. BISTRIȚA 1. BISTRIȚA2. Ghinda3. Sărată4. Sigmir5. Slătinița6. Unirea7. ViișoaraB. ORAȘEDenumireaorașului Localități Sate ce aparțincomponente orașuluiale orașului1. BECLEAN 1. BECLEAN 1. Coldău2. Figa3. Rusu de Jos2. NĂSĂUD 1. NĂSĂUD2. Liviu Rebreanu3. Lușca3. SÂNGEORZ-BĂI 1. SÂNGEORZ-BĂI2. Cormaia3. Valea Borcutului-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Bistrița Bârgăului 1. Bistrița Bârgăului2. Colibița2. Braniștea 1. Braniștea2. Cireșoaia3. Măluț3. Budacu de Jos 1. Budacu de Jos2. Buduș3. Jelna4. Monariu5. Simionești4. Budești 1. Budești2. Budești-Fânațe3. Țagu4. Țăgșoru5. Căianu Mic 1. Căianu Mic2. Căianu Mare3. Ciceu-Poieni4. Dobric6. Cetate**) 1. Satu Nou2. Orheiu Bistriței3. Petriș7. Chiochiș 1. Chiochiș2. Apatiu3. Bozieș4. Buza Cătun5. Chețiu6. Jimbor7. Manic8. Sânnicoară9. Strugureni10. Țentea8. Chiuza 1. Chiuza2. Mireș3. Piatra4. Săsarm9. Ciceu-Giurgești*) 1. Ciceu-Giurgești2. Dumbrăveni10. Ciceu-Mihăiești******) 1. Ciceu-Mihăiești2. Ciceu-Corabia3. Lelești11. Coșbuc 1. Coșbuc12. Dumitra 1. Dumitra2. Cepari3. Tărpiu13. Dumitrița**) 1. Dumitrița2. Budacu de Sus3. Ragla14. Feldru 1. Feldru2. Nepos15. Galații Bistriței 1. Galații Bistriței2. Albeștii Bistriței3. Dipșa4. Herina5. Tonciu16. Ilva Mare 1. Ilva Mare2. Ivăneasa17. Ilva Mică 1. Ilva Mică18. Josenii Bârgăului 1. Josenii Bârgăului2. Mijlocenii Bârgăului3. Rusu Bârgăului4. Strâmba19. Lechința 1. Lechința2. Bungard3. Chiraleș4. Sângeorzu Nou5. Sâniacob6. Țigău7. Vermeș20. Leșu 1. Leșu2. Lunca Lesului21. Livezile 1. Livezile2. Cușma3. Dorolea4. Dumbrava5. Valea Poenii22. Lunca Ilvei 1. Lunca Ilvei23. Maieru 1. Maieru2. Anieș24. Matei 1. Matei2. Bidiu3. Corvinești4. Enciu5. Fântânele6. Moruț25. Măgura Ilvei***) 1. Măgura Ilvei2. Arșița26. Mărișelu 1. Mărișelu2. Bârla3. Domnești4. Jeica5. Măgurele6. Nețeni7. Sântioana27. Miceștii de Câmpie 1. Miceștii de Câmpie2. Fântânița3. Visuia28. Milaș 1. Milaș2. Comlod3. După Deal4. Ghemeș5. Hirean6. Orosfaia29. Monor 1. Monor2. Gledin30. Negrilești*) 1. Negrilești2. Breaza3. Purcărete31. Nimigea 1. Nimigea de Jos2. Florești3. Mintiu4. Mititei5. Mocod6. Mogoșeni7. Nimigea de Sus8. Tăure32. Nușeni 1. Nușeni2. Beudiu3. Dumbrava4. Feleac5. Malin6. Rusu de Sus7. Vița33. Parva 1. Parva34. Petru Rareș 1. Reteag2. Bața35. Poiana Ilvei***) 1. Poiana Ilvei36. Prundu Bârgăului 1. Prundu Bârgăului2. Susenii Bârgăului37. Rebra 1. Rebra38. Rebrișoara 1. Rebrișoara2. Gersa I3. Gersa II4. Poderei39. Rodna 1. Rodna2. Valea Vinului40. Romuli 1. Romuli2. Dealu Ștefăniței41. Runcu Salvei******) 1. Runcu Salvei42. Salva******) 1. Salva43. Sânmihaiu de Câmpie 1. Sânmihaiu de Câmpie2. Brateni3. La Curte4. Sălcuța5. Stupini6. Zoreni44. Silivașu de Câmpie 1. Silivașu de Câmpie2. Draga3. Fânațele Silivașului4. Porumbenii45. Spermezeu 1. Spermezeu2. Dobricel****)3. Dumbrăvița****)4. Hălmăsău5. Lunca Borlesei6. Păltineasa7. Sita8. Șeșuri Spermezeu-Vale46. Șanț 1. Șanț2. Valea Mare47. Șieu 1. Șieu2. Ardan3. Posmuș4. Șoimuș48. Șieu-Măgheruș 1. Șieu-Măgheruș2. Arcalia3. Chintelnic4. Crainimăt5. Podirei6. Sărățel7. Valea Măgherușului49. Șieu-Odorhei 1. Șieu-Odorhei2. Agrișu de Jos3. Agrișu de Sus4. Bretea5. Coasta6. Cristur-Șieu7. Sirioara50. Șieuț 1. Șieuț2. Lunca3. Ruștior4. Sebiș51. Șintereag 1. Șintereag2. Blăjenii de Jos3. Blăjenii de Sus4. Caila5. Cociu6. Șieu-Sfântu7. Șintereag-Gară52. Târlișua 1. Târlișua2. Agrieș3. Agrieșel4. Borleasa5. Cireași6. Lunca Săteasca7. Molișet8. Oarzina9. Răcăteșu10. Șendroaia53. Teaca 1. Teaca2. Archiud3. Budurleni4. Ocnița5. Pinticu6. Viile Tecii54. Telciu 1. Telciu2. Bichigiu*****)3. Fiad4. Telcișor55. Tiha Bârgăului 1. Tiha Bârgăului2. Ciosa3. Mureșenii Bârgaului4. Piatra Fântânele5. Tureac56. Uriu 1. Uriu2. Cristeștii Ciceulul3. Hășmașu Ciceului4. Ilișua57. Urmeniș 1. Urmeniș2. Câmp3. Coșeriu4. Delureni5. Fânațe6. Podenii7. Scoabe8. Șopteriu9. Valea10. Valea Mare58. Zagra 1. Zagra2. Alunișul3. Perișor4. Poienile Zagrei5. Suplai--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 530 din 23 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 3 octombrie 2002, se înființează comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență satele Negrilești, Breaza și Purcărete, care provin din comuna CiceuGiurgești, județul Bistrița-Năsăud. Resedința comunei Negrilești se stabilește în satul Negrilești.Comuna Ciceu-Giurgești are în componență satele Ciceu-Giurgești și Dumbrăveni și ca reședință satul CiceuGiurgești.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 537 din 24 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 27 septembrie 2002, se înființează comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență satele Dumitrița, Budacu de Sus și Ragla, care provin din comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud. Resedința comunei Dumitrița se stabilește în satul Dumitrița.Comuna Cetate are în componență satele Orheiu Bistriței, Petriș și Satu Nou, iar ca reședință satul Satu Nou.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 262 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003,se infiinteaza comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență satul Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei din același județ.Resedința comunei Poiana Ilvei se stabilește în satul Poiana Ilvei.Comuna Magura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Măgura Ilvei și Arșița.Resedința comunei Măgura Ilvei rămîne în satul Măgura Ilvei.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 139 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 aprilie 2004, satele Dobricel și Dumbrăvița, aflate în componența comunei Căianu Mic, trec în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. În componența comunei Căianu Mic rămîn satele Căianu Mic, Căianu Mare, Ciceu-Poieni și Dobric.*****) Conform articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 6 mai 2004, satul Bichigiu din componența comunei Coșbuc trece în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea unor comune în județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență mai multe sate, conform anexei, prin reorganizarea unor alte comune din județ, astfel:- comuna Runcu Salvei, avînd în componență satul Runcu Salvei, prin reorganizarea comunei Salva;- comuna Ciceu-Mihăiești, avînd în componență satele Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Corabia și Lelești prin reorganizarea comunei Petru Rareș.JUDETUL BOTOȘANIcu reședința în municipiul BotoșaniA. MUNICIPIIDenumireamunicipiuluiLocalitățicomponenteale municipiului1. BOTOȘANI BOTOȘANI2. DOROHOI*) 1. DOROHOI2. Dealu Mare3. Loturi Enescu4. ProgresulB. ORAȘEDenumirea Localități Sate ce aparțincomponente orașuluiale orașului1. BUCECEA*********) 1. Bucecea 1. Bohoghina2. Călinești2. DARABANI 1. DARABANI 1. Bajura2. Eșanca3. Lismănița3. FLĂMÂNZI********) 1. Flamânzi 1. Chițoveni2. Nicolae Bălcescu 2. Prisăcani3. Poiana4. SĂVENI 1. SĂVENI 1. Bodeasa2. Bozieni3. Chișcăreni4. Petricani5. Sat Nou5. ȘTEFĂNEȘTI****) 1. Ștefănești2. Bădiuți3. Bobulești4. Stânca5. Stefănești-Sat-------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Adășeni 1. Adășeni**************)2. Zoițani2. Albești 1. Albești2. Buimăceni3. Coștiugeni4. Jijia5. Mășcăteni6. Tudor Vladimirescu3. Avrămeni 1. Avrămeni2. Aurel Vlaicu3. Dimitrie Cantemir4. Ichimeni5. Panaitoaia6. Timuș7. Tudor Vladimirescu4. Bălușeni 1. Bălușeni2. Bălușenii Noi3. Buzeni4. Coșuleni5. Draxini6. Zăicești5. Blândești 1. Blândești**********)2. Cerchejeni3. Șoldănești6. Brăești 1. Brăești2. Poiana3. Popeni4. Vâlcelele7. Broscăuți 1. Broscăuți2. Slobozia8. Călărași 1. Călărași2. Libertatea3. Pleșani9. Cândești******) 1. Cândești2. Călinești3. Talpa4. Vițcani10. Concești 1. Concești2. Movileni11. Copălău***) 1. Copălău2. Cerbu3. Cotu12. Cordăreni 1. Cordăreni2. Grivița3. Slobozia************)13. Corlăteni*****) 1. Corlăteni2. Carasa3. Podeni4. Vlădeni14. Corni 1. Corni2. Balta Arsă3. Mesteacăn4. Sarafinești15. Coșula***) 1. Coșula2. Buda3. Pădureni4. Șupitca16. Coțușca 1. Coțușca2. Avram Iancu3. Cotu Miculinți4. Crasnaleuca5. Ghireni6. Mihail Kogălniceanu7. Nichiteni8. Nicolae Bălcescu9. Puțureni17. Cristești 1. Cristești2. Oneaga3. Schit-Orășeni4. Unguroaia18. Cristinești 1. Cristinești2. Baranca3. Dămileni***********)4. Dragalina5. Fundu Herții6. Poiana19. Curtești 1. Curtești2. Agafton3. Băiceni4. Hudum5. Mănăstirea Doamnei6. Orășeni-Deal7. Orășeni-Vale20. Dângeni 1. Dângeni2. Hulub3. Iacobeni4. Strahotin21. Dersca****) 1. Dersca22. Dimăcheni *****) 1. Dimăcheni2. Mateieni3. Recia-Verbia32. Dobârceni 1. Dobârceni2. Bivolari3. Brăteni**)3. Cișmănești4. Livada5. Murguța24. Drăgușeni 1. Drăgușeni2. Podriga3. Sărată-Drăgușeni25. Durnești 1. Durnești2. Băbiceni3. Bârsănesti4. Broșteni5. Cucuteni6. Guranda26. Frumușica 1. Frumușica2. Boscoteni3. Rădeni4. Storești5. Șendreni6. Vlădeni-Deal27. George Enescu 1. Dumeni2. Arborea3. George Enescu4. Popeni5. Stânca28. Gorbănești 1. Gorbănești2. Bătrânești3. George Coșbuc4. Mihai Eminescu5. Silișcani6. Socrujeni7. Vânători8. Viforeni29. Havârna 1. Havârna2. Balinți3. Galbeni4. Gârbeni5. Niculcea6. Tătărășeni30. Hănești 1. Hănești2. Borolea3. Moara Jorii4. Sărată-Basarab5. Slobozia Hănești31. Hilișeu-Horia 1. Hilișeu-Horia2. Corjăuți3. Hilișeu-Cloșca4. Hilișeu-Crișan5. Iezer32. Hlipiceni 1. Hlipiceni2. Dragalina3. Victoria33. Hudești 1. Hudești2. Alba3. Baranca4. Bașeu*************)5. Mlenăuți6. Vatra*************)34. Ibănești 1. Ibănești2. Dumbrăvița35. Leorda 1. Leorda2. Belcea3. Costinești4. Dolina5. Mitoc36. Lozna****) 1. Lozna2. Străteni37. Lunca 1. Lunca2. Stroiești3. Zlătunoaia38. Manoleasa 1. Manoleasa2. Bold3. Flondora4. Iorga5. Liveni6. Loturi7. Manoleasa-Prut8. Sadoveni9. Șerpenița10. Zahoreni39. Mihai Eminescu 1. Ipotești2. Baisa3. Cătămărești4. Cătămărești-Deal5. Cervicești6. Cervicești-Deal7. Cucorăni8. Manolești9. Stâncești40. Mihăileni******) 1. Mihăileni2. Pârâu Negru3. Rogojești41. Mihălășeni 1. Mihălășeni2. Caraiman3. Năstase4. Negrești5. Păun6. Sărată7. Slobozia Silișcani42. Mileanca 1. Mileanca2. Codreni3. Scutari4. Seliștea43. Mitoc 1. Mitoc2. Horia44. Nicșeni 1. Nicșeni2. Dacia3. Dorobanți45. Păltiniș 1. Păltiniș2. Cuzlău3. Horodiștea4. Slobozia46. Pomârla 1. Pomârla2. Hulubești3. Racovăț47. Prăjeni 1. Prăjeni2. Câmpeni3. Lupăria4. Miletin48. Răchiți 1. Răchiți2. Cișmea3. Costești4. Roșiori49. Rădăuți-Prut 1. Rădăuți-Prut2. Miorcani3. Rediu50. Răușeni 1. Răușeni2. Doina3. Pogorăști4. Rediu5. Stolniceni51. Ripiceni 1. Ripiceni2. Cinghiniia3. Lehnești4. Movila Ruptă5. Popoaia6. Râșca7. Ripicenii Vechi52. Roma 1. Roma2. Cotârgaci53. Românești 1. Românești2. Dămideni3. Românești-Vale4. Sărată54. Santa Mare 1. Santa Mare2. Bădărăi3. Berza4. Bogdănești5. Durnești6. Ilișeni7. Rânghilești8. Rânghilești-Deal55. Stăuceni 1. Stăuceni2. Siliștea3. Tocileni4. Victoria56. Suharău 1. Suharău2. Izvoare3. Lișna4. Oroftiana5. Plevna6. Smârdan57. Sulița 1. Sulița2. Cheliș3. Dracșani58. Șendriceni 1. Șendriceni2. Horlăceni3. Pădureni59. Știubieni 1. Știubieni2. Ibăneasa3. Negreni60. Todireni 1. Todireni2. Cernești3. Florești4. Gârbești5. Iurești61. Trușești 1. Trușești2. Buhăceni3. Ciritei4. Drislea5. Ionășeni6. Păsăteni62. Tudora 1. Tudora63. Ungureni 1. Ungureni2. Borzești3. Călugăreni4. Călugărenii Noi5. Durnești6. Mândrești7. Mihai Viteazu8. Plopenii Mari9. Plopenii Mici10. Tăutești11. Vicoleni64. Unțeni 1. Unțeni2. Burla3. Burlești4. Mănăstireni5. Soroceni6. Valea Grajdului7. Vultureni65. Văculești 1. Văculești2. Gorovei3. Saucenița66. Vârfu Câmpului 1. Vârfu Câmpului***************)2. Dobrinăuți-Hapăi3. Ionășeni4. Lunca5. Maghera6. Pustoaia67. Viișoara 1. Viișoara2. Cuza Vodă3. Viișoara Mică68. Vlădeni 1. Vlădeni2. Brehuiești3. Hrișcani4. Huțani5. Mândrești69. Vlăsinești 1. Vlăsinești2. Miron Costin3. Sârbi70. Vorniceni 1. Vorniceni2. Davidoaia3. Dealu Crucii71. Vorona 1. Vorona2. Icușeni3. Joldești4. Poiana5. Vorona Mare6. Vorona-Teodoru------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Dorohoi - județul Botoșani.**) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Pădureni din comuna Dobârceni, județul Botoșani s-a schimbat în satul Brăteni.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 21 iulie 2003, se înființează comuna Coșula, județul Botoșani, avînd în componență satele: Coșula, Buda, Pădureni și Șupitca, prin reorganizarea comunei Copălău din același județ.Resedința comunei Coșula se stabilește în satul Coșula.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Copălău, județul Botoșani, are în componență satele: Copălău, Cerbu și Cotu.Resedința comunei Copălău rămîne în satul Copălău.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 342 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003, se înființeaza comuna Lozna, județul Botoșani, avînd în componență satele Lozna și Străteni, prin reorganizarea comunei Dersca din același județ. Reședinta comunei Lozna se stabilește în satul Lozna.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dersca are în componență satul Dersca.Reședința comunei Dersca rămîne în satul Dersca.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 343 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003se înființează comuna Dimăcheni, județul Botoșani, avînd în componență satele Dimăcheni, Mateieni și Recia-Verbia, prin reorganizarea comunei Corlățeni din același județ. Reședinta comunei Dimăcheni se stabilește în satul Dimăcheni.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Corlățeni, județul Botoșani, are în componență satele: Corlăteni, Carasa, Vlădeni și Podeni.Resedința comunei Corlăteni râmăne în satul Corlăteni.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 344 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003, se înființează comuna Cândești, județul Botoșani, avînd în componență satele Cândești, Călinești, Talpa și Vițcani, prin reorganizarea comunei Mihăileni din același județ. Resedința comunei Cândești se stabilește în satul Cândești.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihăileni, județul Botoșani, are în componență satele: Mihăileni, Pârâu Negru și Rogojești.Reședința comunei Mihăileni rămîne în satul Mihăileni.*******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Ștefănești, județul Botoșani, se declară oraș. Localitățile componente ale orașului Ștefănești sînt: Ștefănești, Bădiuți, Bobulești, Stânca și Ștefănești-Sat.********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Flămânzi, județul Botoșani, se declară oraș.Localitățile componente ale orașului Flămânzi sînt: Flămânzi, Nicolae Bălcescu și Poiana.Satele Chițoveni și Prisăcani aparțin orașului Flămânzi.*********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Bucecea, județul Botoșani, se declară oraș. Localitățile componente ale orașului Bucecea sînt: Bucecea și Călinești. Satul Bohoghina aparține orașului Bucecea.**********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Blândești din județul Botoșani, avînd în componență satele Blândești, Cerchejeni și Șoldănești prin reorganizarea comunei Sulița.***********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 234 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004, se înființează satul Dămileni prin reorganizarea satului Cristinești, comuna Cristinești, județul Botoșani.Comuna Cristinești are în componență satele Cristinești, Baranca, Dămileni, Dragalina, Fundu Herții și Poiana. Reședința comunei Cristinești rămîne în satul Cristinești.************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 235 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004, se înființează satul Slobozia prin reorganizarea satului Cordăreni, comuna Cordăreni, județul Botoșani.Comuna Cordăreni are în componență satele Cordăreni, Grivița și Slobozia. Reședința comunei Cordăreni rămîne în satul Cordăreni.*************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 236 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004, se înființează satele Bașeu și Vatra prin reorganizarea satelor Mlenăuți și Hudești, comuna Hudești, județul Botoșani. Comuna Hudești are în componență satele Hudești, Alba, Baranca, Bașeu, Mlenăuți și Vatra. Reședința comunei Hudești rămîne în satul Hudești.**************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 402 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005, se înființează comuna Adășeni, județul Botoșani, avînd în componență satele Adășeni și Zoițani, prin reorganizarea comunei Avrămeni. Reședința comunei Adășeni se stabilește în satul Adășeni.În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Avrămeni are în componență satele: Avrămeni, Aurel Vlaicu, Dimitrie Cantemir, Ichimeni, Panaitoaia, Timuș și Tudor Vladimirescu.Reședința comunei Avrămeni rămîne în satul Avrămeni.***************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 53 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, se înființează satele Dobrinăuți-Hapăi, Maghera și Pustoaia prin reorganizarea satelor Vârfu Câmpului și Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani. Comuna Vârfu Câmpului are în componență satele: Vârfu Câmpului, Dobrinăuți-Hapăi, Ionășeni, Maghera, Pustoaia și Lunca.Reședința comunei Vârfu Câmpului este satul Vârfu Câmpului.JUDETUL BRAȘOVcu reședința în municipiul BrașovA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componente ale municipiului1. BRAȘOV 1. BRAȘOV2. Poiana Brașov2. CODLEA**) 1. CODLEA3. FĂGĂRAȘ 1. FĂGĂRAȘ4. SĂCELE*) 1. SĂCELEB. ORAȘEDenumirea Localitățiorașului componente aleorașului1. GHIMBAV***) 1. GHIMBAV2. PREDEAL 1. PREDEAL2. Pîrîul Rece3. Timișu de Jos4. Timișu de Sus3. RÂȘNOV 1. Râșnov4. RUPEA 1. RUPEA2. Fișer5. VICTORIA 1. VICTORIA6. ZĂRNEȘTI 1. ZĂRNEȘTI2. Tohanu Nou---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 122 din 7 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 11 iulie 2000, orasul Săcele, județul Brașov, se declară municipiu.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 23 octombrie 2000, orasul Codlea, județul Brasov, se declară municipiu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002, comuna Ghimbav, județul Brașov, se declară oraș.---------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Apața 1. Apața2. Augustin*****) 1. Augustin3. Beclean 1. Beclean2. Boholț3. Calbor4. Hurez5. Luța4. Bod 1. Bod2. Colonia Bod5. Bran 1. Bran2. Predeluț3. Sohodol4. Șimon6. Budila 1. Budila7. Bunești 1. Bunești2. Criț4. Meșendorf5. Viscri8. Cața 1. Cața2. Beia3. Drăușeni4. Ionești5. Paloș9. Cincu 1. Cincu2. Toarcla10. Comana 1. Comana de Jos2. Comana de Sus3. Crihalma4. Ticușu Nou11. Cristian 1. Cristian12. Crizbav**) 1. Crizbav2. Cutuș13. Drăguș****) 1. Drăguș14. Dumbrăvița 1. Dumbrăvița2. Vlădeni15. Feldioara 1. Feldioara2. Colonia Reconstrucția3. Rotbav16. Fundata 1. Fundata2. Fundățica3. Șirnea17. Hălchiu**) 1. Hălchiu2. Satu Nou18. Hărman 1. Hărman2. Podu Oltului19. Hârseni 1. Hârseni2. Copăcel3. Măliniș4. Mărgineni5. Sebeș20. Hoghiz 1. Hoghiz2. Bogata Olteană3. Cuciulata4. Dopca5. Fântâna6. Lupșa21. Holbav****) 1. Holbav22. Homorod 1. Homorod2. Jimbor3. Mercheașa23. Jibert 1. Jibert2. Dacia3. Grânari4. Lovnic5. Văleni24. Lisa 1. Lisa2. Breaza3. Pojorta25. Măieruș 1. Măieruș2. Arini26. Mândra 1. Mândra2. Ileni3. Râușor4. Șona5. Toderița27. Moieciu 1. Moieciu de Jos2. Cheia3. Drumul Carului4. Măgura5. Moieciu de Sus6. Peștera28. Ormeniș 1. Ormeniș29. Părău 1. Părău2. Grid3. Veneția de Jos4. Veneția de Sus30. Poiana Mărului*) 1. Poiana Mărului31. Prejmer 1. Prejmer2. Lunca Calnicului3. Stupinii Prejmerului32. Racoș 1. Racoș2. Mateiaș33. Recea 1. Recea2. Berivoi3. Dejani4. Gura Văii5. Iași6. Săsciori7. Săvăstreni34. Sâmbăta de Sus***) 1. Sâmbata de Sus2. Stațiunea Climaterică Sâmbata35. Sânpetru 1. Sânpetru36. Șercaia 1. Șercaia2. Hălmeag3. Vad37. Șinca 1. Șinca Veche2. Bucium3. Ohaba4. Perșani5. Șercăița6. Vâlcea38. Șinca Nouă*) 1. Șinca Nouă2. Paltin39. Șoarș 1. Șoarș2. Bărcut3. Felmer4. Rodbav5. Seliștat40. Tărlungeni 1. Tărlungeni2. Cărpiniș3. Purcăreni4. Zizin41. Teliu 1. Teliu42. Ticușu 1. Ticușu Vechi2. Cobor43. Ucea 1. Ucea de Jos2. Corbi3. Feldioara4. Ucea de Sus44. Ungra 1. Ungra2. Dăișoara45. Vama Buzăului 1. Vama Buzăului2. Acriș3. Buzăiel4. Dălghiu46. Viștea 1. Viștea de Jos2. Olteț3. Rucăr4. Viștea de Sus5. Viștișoara47. Voila***) 1. Voila2. Cincșor3. Dridif4. Ludișor5. Sâmbata de Jos6. Voivodeni48. Vulcan****) 1. Vulcan2. Colonia 1 Mai--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Art. 1 din LEGEA nr. 257 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 10 mai 2002 prevede:"Art. 1(1) Se înființează comuna Șinca Nouă, județul Brasov, avînd în componență satele Paltin și Șinca Nouă, care provin din comuna Poiana Mărului, județul Brașov. Reședința comunei Șinca Nouă se stabilește în satul Șinca Nouă.(2) Comuna Poiana Mărului are în componență satul Poiana Mărului, care este reședința comunei."**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 605 din 6 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 11 noiembrie 2002, se înființează comuna Crizbav, județul Brașov, avînd în componență satele Crizbav și Cutuș, care provin din comuna Hălchiu, județul Brașov. Reședința comunei Crizbav se stabilește în satul Crizbav.Comuna Hălchiu are în componență satele Hălchiu și Satu Nou, iar ca reședință satul Hălchiu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 103 din 27 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003,se înființează comuna Sâmbata de Sus, județul Brașov, avînd în componență satul Sâmbăta de Sus și Stațiunea Climaterică Sâmbăta, prin reorganizarea comunei Voila din același județ. Reședința comunei Sâmbata de Sus se stabilește în satul Sâmbata de Sus.Comuna Voila, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Voila, Sâmbăta de Jos, Cincșor, Dridif, Voivodeni și Ludișor. Reședința comunei Voila rămîne în satul Voila.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 18 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 2 martie 2004, se înființează comuna Holbav, județul Brașov, avînd în componență satul Holbav, prin reorganizarea comunei Vulcan din același județ. Reședința comunei Holbav se stabilește în satul Holbav.Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vulcan are în componență satele Vulcan și Colonia 1 Mai. Reședința comunei Vulcan rămîne în satul Vulcan.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Drăguș din județul Brașov, avînd în componență satul Drăguș prin reorganizarea comunei Viștea.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Augustin în județul Brașov, avînd în componență satul Augustin, prin reorganizarea comunei Ormeniș.JUDETUL BRĂILAcu reședința în municipiul BrăilaA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componente alemunicipiului1. BRĂILA 1. BRĂILAB. ORAȘEDenumirea Localități Sate componenteorașului componente ale ale orașuluimunicipiului1. FĂUREI 1. FĂUREI2. IANCA*) 1. IANCA 1. Berlești2. Gara Ianca3. Oprișenești4. Perișoru5. Plopu6. Târlele Filiu3. ÎNSURĂȚEI*) 1. ÎNSURĂȚEI 1. Lacu Rezii2. Măru Roșu3. Valea Călmățuiului-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Ianca și Însurăței figurează ca orașe.---------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Bărăganul 1. Bărăganul2. Berteștii de Jos 1. Berteștii de Jos2. Berteștii de Sus3. Gura Călmățui4. Gura Gârluței5. Nicolești6. Spiru Haret3. Bordei Verde 1. Bordei Verde2. ConstantinGabrielescu3. Filiu4. Lișcoteanca4. Cazasu***) 1. Cazasu5. Chișcani 1. Chișcani2. Lacu Sărat3. Vărsătura6. Ciocile 1. Ciocile2. Chichinețu**)3. Chioibașești4. Odăieni7. Cireșu 1. Cireșu2. Batogu3. Ionești4. Scărlătești5. Vultureni8. Dudești 1. Dudești2. Bumbăcari3. Tătaru9. Frecăței 1. Frecăței2. Agaua3. Cistia4. Salcia5. Stoienești6. Titcov10. Galbenu 1. Galbenu2. Drogu3. Pântecani4. Sătuc5. Zamfirești11. Gemenele 1. Gemenele2. Găvani12. Grădiștea 1. Gradiștea2. Ibrianu3. Maraloiu13. Gropeni 1. Gropeni14. Jirlău 1. Jirlău2. Brădeanca15. Mărășu 1. Mărașu2. Băndoiu3. Măgureni4. Nedeicu5. Plopi6. Țăcău16. Măxineni 1. Măxineni2. Corbu Nou3. Corbu Vechi4. Latinu5. Voinești17. Mircea Vodă 1. Mircea Vodă2. Dedulești18. Movila Miresii 1. Movila Miresii2. Esna3. Țepeș Vodă19. Racoviță 1. Racoviță2. Corbeni3. Custura20. Râmnicelu 1. Râmnicelu2. Boarca3. Constantinești4. Mihail Kogălniceanu21. Romanu 1. Romanu2. Oancea22. Roșiori 1. Roșiori2. Colțea3. Florica4. Pribeagu23. Salcia Tudor 1. Salcia Tudor2. Ariciu3. Cuza Vodă4. Gulianca5. Olăneasca24. Scorțaru Nou 1. Scorțaru Nou2. Deșirați3. Gurguieți4. Nicolae Bălcescu5. Pitulați6. Sihleanu25. Siliștea 1. Siliștea2. Cotu Lung3. Cotu Mihalea4. Mărtăcești5. Muchea6. Vameșu26. Stăncuța 1. Stăncuța2. Cuza Vodă3. Polizești4. Stanca27. Surdila-Găiseanca 1. Surdila-Găiseanca2. Filipești28. Surdila-Greci 1. Surdila-Greci2. Brateșu Vechi3. Făurei-Sat4. Horia29. Șuțești 1. Suțești2. Mihail Kogălniceanu30. Tichilești 1. Tichilești2. Albina31. Traian 1. Traian2. Căldărușa3. Silistraru4. Urleasca32. Tudor Vladimirescu***) 1. Tudor Vladimirescu2. Comăneasca3. Scorțaru Vechi33. Tufești 1. Tufești34. Ulmu 1. Ulmu2. Jugureanu35. Unirea 1. Unirea2. Morotești3. Valea Cânepii36. Vădeni 1. Vădeni2. Baldovinești3. Pietroiu37. Victoria 1. Victoria2. Mihai Bravu38. Vișani 1. Vișani2. Câineni-Băi3. Plăsoiu39. Viziru 1. Viziru2. Lanurile40. Zăvoaia 1. Zăvoaia2. Dudescu-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Ianca și Însurăței figurează ca orașe.**) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Ștefan Gheorghiu din comuna Ciocile, județul Brăila s-a schimbat în satul Chichinețu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 376 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003, se înființează comuna Cazasu, județul Brăila, avînd în componență satul Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu din același județ. Reședința comunei Cazasu se stabilește în satul Cazasu.Art. 2 din acelasi act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Tudor Vladimirescu are în componență satele: Tudor Vladimirescu, Comăneasca și Scorțaru Vechi.Reședinta comunei Tudor Vladimirescu rămîne în satul Tudor Vladimirescu.JUDETUL BUZĂUcu reședința în municipiul BuzăuA. MUNICIPII Localități componenteDenumirea municipiului ale muncipiului1. BUZĂU 1. BUZĂU2. RÂMNICU SĂRAT**) 1. RÂMNICU SĂRATB. ORAȘEDenumirea orasuluiLocalități componente Sateleale orașului componenteale orașului1. NEHOIU*) 1. NEHOIU*) 1. Bâsca Rozilei2. Chirlești3. Curmătura4. Lunca Priporului5. Mlăjet6. Nehoiașu7. Păltineni8. Stănila9. Vinețișu2. PĂTÂRLAGELE 1. PĂTÂRLAGELE 1. Calea Chiojdului2. Mușcel 2. Crâng3. Poienile 3. Fundăturile4. Sibiciu de Sus 4. Gornet5. Stroești 5. Lunca6. Valea Lupului 6. Mănăstirea7. Valea Sibiciului 7. Mărunțișu8. Valea Viei3. POGOANELE*) 1. POGOANELE2. Căldărăști------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Nehoiu și Pogoanele figurează ca orașe.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Râmnicu Sărat - județul Buzău.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Amaru 1. Amaru2. Câmpeni3. Dulbanu4. Lacu Sinaia5. Lunca6. Scorțeanca2. Balta Albă 1. Balta Albă2. Amara3. Băile4. Stăvărăști3. Bălăceanu 1. Bălăceanu4. Beceni 1. Beceni2. Arbănași3. Cărpiniștea4. Dogari5. Florești6. Gura Dimienii7. Izvoru Dulce8. Mărgăriți9. Valea Părului5. Berca 1. Berca2. Băceni3. Cojanu4. Joseni5. Mânăstirea Rătești6. Pâclele7. Pleșcoi8. Pleșești9. Rătești10. Sătuc11. Tâțârligu12. Valea Nucului13. Viforâta6. Bisoca 1. Bisoca2. Băltăgari3. Lacurile4. Lopătăreasa5. Pleși6. Recea7. Sările8. Șindrila7. Blăjani 1. Blăjani2. Sorești8. Boldu 1. Boldu9. Bozioru 1. Bozioru2. Buduile3. Fișici4. Găvanele5. Gresia6. Izvoarele7. Nucu8. Scăeni9. Ulmet10. Văvălucile10. Brădeanu 1. Brădeanu2. Mitropolia3. Smârdan11. Brăești 1. Brăești2. Brătilești3. Goidești4. Ivănețu5. Pârscovelu6. Pinu7. Ruginoasa12. Breaza 1. Breaza2. Bădeni3. Greceanca4. Văleanca-Vilănești5. Vispești13. Buda 1. Buda2. Alexandru Odobescu3. Dănulești4. Mucești-Dănulești5. Spidele6. Toropălești7. Valea Largă14. C. A. Rosetti 1. C. A. Rosetti2. Bălteni3. Bâlhacu4. Cotu Ciorii5. Lunca6. Vizireni15. Calvini 1. Calvini2. Bâscenii de Jos3. Bâscenii de Sus4. Frăsinet5. Olari16. Cănești 1. Cănești2. Gonțești3. Negoșina4. Păcuri5. Șuchea6. Valea Verzei17. Cătina 1. Cătina2. Corbu3. Slobozia4. Valea Cătinei5. Zeletin18. Cernătești 1. Cernătești2. Aldeni3. Băești4. Căldărușa5. Fulga6. Manasia7. Vlădeni8. Zărneștii de Slănic19. Chiliile 1. Chiliile2. Budești3. Crevelești4. Ghiocari5. Glodu-Petcari6. Poiana Pletari7. Trestioara20. Chiojdu 1. Chiojdu2. Bâsca Chiojdului3. Cătiașu4. Lera5. Plescioara6. Poenițele21. Cilibia 1. Cilibia2. Gara Cilibia3. Mânzu4. Movila Oii5. Poșta22. Cislău 1. Cislău2. Bărăști3. Buda Crăciunești4. Gura Bâscei5. Scărișoara23. Cochirleanca 1. Cochirleanca2. Boboc3. Gara Bobocu4. Roșioru5. Târlele24. Colți 1. Colți2. Aluniș3. Colții de Jos4. Muscelu Cărămanești25. Costești 1. Costești2. Budișteni3. Gomoești4. Groșani5. Pietrosu6. Spătaru26. Cozieni 1. Cozieni2. Anini3. Bălănești4. Bercești5. Ciocănești6. Cocârceni7. Colțeni8. Fața lui Nan9. Glodurile10. Izvoru11. Lungești12. Nistorești13. Pietraru14. Punga15. Teișu16. Trestia17. Tulburea18. Valea Banului19. Valea Roatei20. Zăpodia27. Florica****) 1. Florica28. Gălbinași 1. Gălbinași2. Bentu3. Tăbărăști29. Gherăseni 1. Gherăseni2. Sudiți30. Ghergheasa 1. Ghergheasa2. Sălcioara31. Glodeanu Sărat 1. Glodeanu Sărat2. Căldărușeanca3. Ileana4. Pitulicea32. Glodeanu-Siliștea 1. Glodeanu-Siliștea2. Casota3. Cârligu Mare4. Cârligu Mic5. Corbu6. Cotorca7. Satu Nou8. Văcăreasca33. Grebănu 1. Grebănu2. Homești3. Livada4. Livada Mică5. Plevna6. Zăplazi34. Gura Teghii 1. Gura Teghii2. Furtunești3. Nemertea4. Păltiniș5. Secuiu6. Vadu Oii7. Varlaam35. Largu 1. Largu2. Scărlătești36. Lopătari 1. Lopătari2. Brebu3. Fundata4. Luncile5. Pestrițu6. Plaiu Nucului7. Ploștina8. Potecu9. Săreni10. Terca11. Vârteju37. Luciu 1. Luciu2. Caragele38. Măgura**) 1. Măgura2. Ciuta39. Mărăcineni 1. Mărăcineni2. Căpățânești3. Potoceni40. Mărgăritești 1. Mărgăritești2. Câmpulungeanca3. Fântânele41. Mânzălești 1. Mânzălești2. Beșlii3. Buștea4. Cireșu5. Ghizdita6. Gura Bădicului7. Jghiab8. Plavățu9. Poiana Vâlcului10. Satu Vechi11. Trestioara12. Valea Cotoarei13. Valea Ursului42. Merei 1. Merei2. Ciobănoaia3. Dealul Viei4. Dobrilești5. Gura Sărății6. Izvoru Dulce7. Lipia8. Nenciulești9. Ogrăzile10. Sărată-Monteoru11. Valea Puțului Merei43. Mihăilești 1. Mihăilești2. Colțăneni3. Mărgineanu4. Satu Nou44. Movila Banului 1. Movila Banului2. Cioranca3. Limpeziș45. Murgești 1. Murgești2. Batogu3. Valea Ratei46. Năeni 1. Năeni3. Fântânele2. Fințești4. Proșca5. Vîrf47. Odăile 1. Odăile2. Capu Satului3. Corneanu4. Gorâni5. Lacu6. Piatra Albă7. Posobești8. Scoroșești9. Valea Fântânei10. Valea Ștefanului48. Padina 1. Padina2. Tătulești49. Pardoși 1. Pardoși2. Chiperu3. Costomiru4. Valea lui Lalu5. Valea Șchiopului50. Pănătău 1. Pănătău2. Begu3. Lacu cu Anini4. Măguricea5. Plăișor6. Râpile7. Sibiciu de Jos8. Tega9. Zaharești51. Pârscov 1. Pârscov2. Badila3. Curcănești4. Lunca Frumoasă5. Oleșești6. Pârjolești7. Robești8. Runcu9. Târcov10. Tocileni11. Trestieni12. Valea Purcarului52. Pietroasele 1. Pietroasele2. Câlțești3. Clondiru de Sus4. Dara5. Pietroasa Mică6. Șarânga53. Podgoria 1. Podgoria2. Coțatcu3. Oratia4. Pleșești5. Tăbăcari54. Poșta Câlnău 1. Poșta Câlnău2. Aliceni3. Coconari4. Potârnichești5. Sudiți6. Zilișteanca55. Puiești 1. Puieștii de Jos2. Dăscălești3. Lunca4. Măcrina5. Nicolești6. Plopi7. Puieștii de Sus56. Racovițeni 1. Racovițeni2. Budrea3. Petrișoru57. Râmnicelu 1. Râmnicelu2. Colibași3. Fotin4. Știubei58. Robeasca 1. Robeasca2. Moșești59. Rușețu 1. Rușețu2. Sergent Ionel Ștefan60. Săgeata 1. Săgeata2. Banița3. Beilic4. Bordușani5. Dâmbroca6. Găvănești7. Movilița61. Săhăteni 1. Săhăteni2. Găgeni3. Istrița de Jos4. Vintileanca62. Săpoca 1. Săpoca2. Mătești63. Sărulești 1. Sărulești2. Cărătnău de Jos3. Cărătnău de Sus4. Goicelu5. Sările-Cătun6. Valea Largă-Sărulești7. Valea Stânei64. Scorțoasa 1. Scorțoasa2. Balta Tocila3. Beciu4. Dâlma5. Deleni6. Golu Grabicina7. Grabicina de Jos8. Grabicina de Sus9. Gura Văii10. Plopeasa11. Policiori65. Scutelnici 1. Scutelnici2. Arcanu3. Brăgăreasa4. Lipănescu66. Siriu 1. Lunca Jariștei2. Cașoca3. Colțu Pietrii4. Gura Siriului5. Mușcelușa67. Smeeni 1. Smeeni2. Albești3. Bălaia4. Călțuna5. Moisica6. Udați-Lucieni7. Udați-Mânzu68. Stâlpu 1. Stâlpu69. Tisău 1. Izvoru2. Bărbuncești3. Grăjdana4. Haleș5. Izvoranu6. Leiculești7. Pădurenii8. Salcia9. Strezeni10. Tisău11. Valea Sălciilor70. Topliceni 1. Topliceni2. Băbeni3. Ceairu4. Dedulești5. Gura Făgetului6. Poșta7. Răducești71. Țintești 1. Țintești2. Maxenu3. Odaia Banului4. Pogonele72. Ulmeni 1. Ulmeni2. Băltăreți3. Clondiru4. Sărată5. Vâlcele73. Unguriu**) 1. Unguriu2. Ojasca74. Vadu Pașii 1. Vadu Pașii2. Băjani3. Focșănei4. Gura Câlnăului5. Scurtești6. Stăncești75. Valea Râmnicului 1. Valea Râmnicului2. Oreavul3. Rubla76. Valea Salciei 1. Valea Salciei2. Modreni3. Valea Salciei-Cătun77. Vâlcelele 1. Vâlcelele78. Vernești 1. Vernești2. Brădeanca3. Cândești4. Cârlomănești5. Mierea6. Nenciu7. Nișcov8. Săsenii Noi9. Săsenii pe Vale10. Săsenii Vechi11. Zorești79. Vintilă Vodă 1. Vintilă Vodă2. Bodinești3. Coca-Antimirești4. Coca-Niculești5. Niculești6. Petrăchești7. Podu Muncii8. Sârbești9. Smeești80. Viperești 1. Viperești2. Muscel3. Pălici4. Rușavăț5. Tronari6. Ursoaia81. Zărnești 1. Fundeni2. Comisoaia3. Pruneni4. Vadu Sorești5. Zărnești82. Ziduri 1. Ziduri2. Costieni3. Cuculeasa4. Heliade Rădulescu5. Lanurile6. Zoița------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Nehoiu și Pogoanele figurează ca orașe.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 13 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2004, se înființează comuna Unguriu, județul Buzău, avînd în componență satele Unguriu și Ojasca, prin reorganizarea comunei Măgura din același județ. Reședința comunei Unguriu se stabilește în satul Unguriu.Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Măgura are în componență satele Măgura și Ciuta.Reședința comunei Măgura rămîne în satul Măgura.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004, comuna Pătârlagele, județul Buzău, se declară oraș, avînd în componență localitățile Pătârlagele, Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mărunțișu și Mănăstirea. Satele Mușcel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroești, Valea Lupului, Valea Sibiciului și Valea Viei aparțin orașului Pătârlagele.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 217 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iunie 2004,se înființează comuna Florica, județul Buzău, avînd în componență satul Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești din același județ. Reședința comunei Florica se stabilește în satul Florica.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihăilești are în componență satele Mihăilești, Colțăneni, Mărgineanu și Satu Nou. Reședința comunei Mihăilești rămîne în satul Mihăilești.Art. 5 din LEGEA nr. 217 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iunie 2004 prevede că prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.JUDEȚUL CARAȘ-SEVERINcu reședința în municipiul ReșițaA. MUNICIPIIDenumirea Localități Sate ce aparținmunicipiului componente municipiuluiale municipiului1. REȘITA 1. RESITA 1. Moniom2. Câlnic3. Cuptoare4. Doman5. Secu6. Țerova2. CARANSEBEȘ*) 1. CARANSEBEȘ 1. Jupa2. ORAȘEDenumirea Localitățiorașului componenteale orașului1. ANINA 1. ANINA2. Steierdorf2. BĂILE HERCULANE 1. BĂILE HERCULANE2. Pecinișca3. BOCȘA 1. BOCȘA4. MOLDOVA NOUĂ 1. MOLDOVA NOUĂ2. Măcești3. Moldova Veche4. Moldovița5. ORAVIȚA 1. ORAVIȚA 1. Agadici2. Ciclova Montană 2. Brădișoru de Jos3. Marila 3. Broșteni4. Răchitova6. OȚELU ROȘU 1. OȚELU ROȘU 1. Mal2. Cireșa-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Caransebeș - județul Caraș-Severin.-------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Armeniș 1. Armeniș2. Feneș3. Plopu4. Sat Bătrân5. Sub Margine2. Bănia 1. Bănia2. Gârbovăț3. Băuțar 1. Băuțar2. Bucova3. Cornișoru4. Preveciori4. Berliște 1. Berliște2. Iam3. Milcoveni4. Rusova Nouă5. Rusova Veche5. Berzasca 1. Berzasca2. Bigăr3. Cozla4. Drencova5. Liubcova6. Berzovia 1. Berzovia2. Fizeș3. Gherteniș7. Bolvașnița 1. Bolvașnița2. Vârciorova8. Bozovici 1. Bozovici2. Poneasca3. Prilipeț4. Valea Minișului9. Brebu 1. Brebu2. Apadia3. Valeadeni10. Brebu Nou 1. Brebu Nou2. Gărâna11. Buchin 1. Buchin2. Lindenfeld3. Poiana4. Prisian5. Valea Timișului12. Bucoșnița 1. Bucoșnița2. Goleț3. Petroșnița4. Vălișoara13. Carașova 1. Carașova2. Iabalcea3. Nermed14. Cărbunari 1. Cărbunari2. Știnăpari15. Ciclova Română 1. Ciclova Română2. Ilidia3. Socolari16. Ciuchici 1. Ciuchici2. Macoviște3. Nicolinț4. Petrilova17. Ciudanovița 1. Ciudanovița2. Jitin18. Constantin Daicoviciu 1. Căvăran2. Maciova3. Mâtnicu Mare4. Peștere5. Prisaca6. Zăgujeni19. Copăcele 1. Copăcele2. Ohaba-Mâtnic3. Ruginosu4. Zorile20. Cornea 1. Cornea2. Crușovăț3. Cuptoare4. Macoviște21. Cornereva 1. Cornereva2. Arsuri3. Bogâltin4. Bojia5. Borugi6. Camena7. Cireșel8. Costiș9. Cozia10. Cracu Mare11. Cracu Teiului12. Dobraia13. Dolina14. Gruni15. Hora Mare16. Hora Mică17. Ineleț18. Izvor19. Lunca Florii20. Lunca Zaicii21. Mesteacăn22. Negiudin23. Obița24. Pogara25. Pogara de Sus26. Poiana Lungă27. Prisacina28. Prislop29. Ruștin30. Scărișoara31. Strugasca32. Studena33. Sub Crâng34. Sub Plai35. Topla36. Țațu37. Zănogi38. Zbegu39. Zmogotin40. Zoina22. Coronini**) 1. Coronini2. Sfânta Elena23. Dalboșeț 1. Dalboșeț2. Bârz3. Boina4. Boinița5. Prislop6. Reșița Mică7. Șopotu Vechi24. Doclin 1. Doclin2. Biniș3. Tirol25. Dognecea 1. Dognecea2. Calina26. Domașnea 1. Domașnea2. Cănicea27. Eftimie Murgu 1. Eftimie Murgu28. Ezeriș 1. Ezeriș2. Soceni29. Fârliug 1. Fârliug2. Dezești3. Duleu4. Remetea-Pogănici5. Scăiuș6. Valea Mare30. Forotic 1. Forotic2. Brezon3. Comorâște4. Surducu Mare31. Gârnic 1. Gârnic2. Padina Matei32. Glimboca 1. Glimboca33. Goruia 1. Goruia2. Gârliște3. Giurgiova34. Grădinari 1. Grădinari2. Greoni35. Iablanița 1. Iablanița2. Globu Craiovei3. Petnic36. Lăpușnicel 1. Lăpușnicel2. Pârvova3. Șumița37. Lăpușnicu Mare 1. Lăpușnicu Mare2. Moceriș38. Luncavița 1. Luncavița2. Verendin39. Lupac 1. Lupac2. Clocotici3. Rafnic4. Vodnic40. Marga 1. Marga2. Vama Marga41. Măureni 1. Măureni2. Șoșdea42. Mehadia 1. Mehadia2. Globurău3. Plugova4. Valea Bolvașnița43. Mehadica 1. Mehadica44. Naidăș 1. Naidăș2. Lescovița45. Obreja 1. Obreja2. Ciuta3. Iaz4. Var46. Ocna de Fier 1. Ocna de Fier47. Păltiniș 1. Păltiniș2. Cornuțel3. Delinești4. Ohabița5. Rugi48. Pojejena 1. Pojejena2. Belobreșca3. Divici4. Radimna5. Șușca49. Prigor 1. Prigor2. Borlovenii Noi3. Borlovenii Vechi4. Pătaș5. Putna50. Ramna 1. Ramna2. Bărbosu3. Valeapai51. Răcășdia 1. Răcășdia2. Vrăniuț52. Rusca Montană 1. Rusca Montană2. Rușchița53. Sacu 1. Sacu2. Sălbăgelu Nou3. Tincova54. Sasca Montană 1. Sasca Montană2. Bogodinț3. Potoc4. Sasca Română5. Slatina-Nera55. Sichevița 1. Sichevița2. Brestelnic3. Camenița4. Cârșie5. Cracu Almăj6. Crușovița7. Curmătura8. Frăsiniș9. Gornea10. Liborajdea11. Lucacevăț12. Martinovăț13. Ogașu Podului14. Streneac15. Valea Orevița16. Valea Ravensca17. Valea Sicheviței18. Zănou19. Zăsloane56. Slatina-Timiș 1. Slatina-Timiș2. Ilova3. Sadova Nouă4. Sadova Veche57. Socol 1. Socol2. Baziaș3. Câmpia4. Pârneaura5. Zlatița58. Șopotu Nou 1. Șopotu Nou2. Cârșa Roșie3. Driștie4. Poienile Boinei5. Ravensca6. Răchita7. Stăncilova8. Urcu9. Valea Răchitei10. Valea Roșie59. Târnova 1. Târnova2. Bratova60. Teregova 1. Teregova2. Rusca61. Ticvaniu Mare 1. Ticvaniu Mare2. Cârnecea3. Secășeni4. Ticvaniu Mic62. Topleț 1. Topleț2. Bârza63. Turnu Ruieni 1. Turnu Ruieni2. Borlova3. Cicleni4. Dalci5. Zervești6. Zlagna64. Văliug 1. Văliug65. Vărădia 1. Vărădia2. Mercina66. Vermeș 1. Vermeș2. Ersig3. Izgar67. Vrani 1. Vrani2. Ciortea3. Iertof68. Zăvoi 1. Zăvoi2. 23 August3. Măgura4. Măru5. Poiana Mărului6. Valea Bistrei7. Voislova69. Zorlențu Mare 1. Zorlențu Mare2. Zorlencior--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 4 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea comunei Pescari, din județul Caraș-Severin s-a schimbat în comuna Coronini, iar denumirea satului Pescari din comuna Coronini, județul Caraș-Severin s-a schimbat în satul Coronini.JUDEȚUL CĂLĂRĂȘIcu reședința în municipiul CălărașiA. MUNICIPIIDenumirea Localități componentemunicipiului ale municipiului1. CĂLĂRAȘI 1. CĂLĂRAȘI2. OLTENIȚA**) 1. OLTENIȚAB. ORAȘEDenumirea Localități componenteorașului ale orașuluiSate componenteale comuneisuburbane1. BUDEȘTI 1. BUDEȘTI*) 1. Aprozi2. Buciumeni3. Gruiu2. FUNDULEA 1. FUNDULEA*) 1. Alexandru I. Cuza2. Gostilele3. LEHLIU-GARĂ 1. Lehliu-Gară*) 1. Buzoeni2. Răzvani3. Valea Seacă------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Budești, Fundulea și Lehliu-Gară figurează ca orașe.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 165 din 22 octombrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997, orașul Oltenița din județul Calarasi se declară municipiu.-------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Alexandru Odobescu 1. Nicolae Bălcescu2. Alexandru Odobescu3. Gălățui2. Belciugatele 1. Belciugatele2. Cândeasca3. Cojești4. Mataraua5. Măriuța3. Borcea 1. Borcea4. Căscioarele 1. Căscioarele5. Chirnogi 1. Chirnogi6. Chiselet 1. Chiselet7. Ciocănești 1. Ciocănești8. Crivăț 1. Crivăț****)9. Curcani 1. Curcani2. Sălcioara10. Cuza Vodă 1. Ceacu2. Călărașii Vechi3. Cuza Vodă11. Dichiseni 1. Dichiseni2. Coslogeni3. Libertatea4. Satnoeni12. Dor Mărunt 1. Dor Mărunt2. Dâlga3. Dâlga-Gară4. Înfrățirea5. Ogoru6. Pelinu13. Dorobanțu 1. Dorobanțu2. Boșneagu3. Vărăști14. Dragalina 1. Dragalina2. Constantin Brâncoveanu3. Drajna Nouă15. Dragoș Vodă 1. Dragoș Vodă2. Bogdana3. Socoalele16. Frăsinet 1. Frăsinet2. Curătești3. Dănesti4. Frăsinetu de Jos5. Luptători6. Tăriceni17. Frumușani 1. Frumușani2. Orăști3. Pasărea4. Pădurișu5. Pițigaia6. Postăvari18. Fundeni 1. Fundeni19. Gălbinași***) 1. Gălbinași20. Grădiștea 1. Grădiștea2. Bogata3. Cunești4. Rasa21. Gurbănești 1. Gurbănești2. Codreni3. Coțofanca4. Preasna5. Preasna Veche6. Valea Presnei22. Ileana*) 1. Ileana2. Arțari3. Florica4. Podari5. Răsurile6. Răzoarele7. Satu Nou8. Ștefănești9. Vlăiculești23. Independența 1. Independența2. Potcoava3. Vișinii24. Jegălia 1. Jegălia2. Gâldău3. Iezeru25. Lehliu 1. Lehliu2. Săpunari26. Luica 1. Luica2. Valea Stânii27. Lupșanu 1. Lupșanu2. Nucetu3. Plevna4. Radu Vodă5. Valea Rusului28. Mânăstirea 1. Mânăstivea2. Coconi3. Sultana29. Mitreni 1. Mitreni2. Clătești3. Valea Roșie30. Modelu 1. Modelu2. Radu Negru3. Stoenești4. Tonea31. Nana 1. Nana32. Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu2. Fântâna Doamnei3. Paicu33. Perișoru 1. Perișoru2. Mărculești-Gară3. Tudor Vladimirescu34. Plătărești 1. Plătărești2. Cucuieți3. Dorobanțu4. Podu Pitarului35. Radovanu 1. Radovanu2. Valea Popii36. Roseți 1. Roseți37. Sărulești 1. Sărulești2. Măgureni3. Polcești4. Săndulița5. Sărulești-Gară6. Sătucu7. Solacolu38. Sohatu 1. Sohatu2. Progresu39. Spanțov 1. Spanțov2. Cetatea Veche3. Stancea40. Șoldanu 1. Șoldanu2. Negoești41. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare42. Ștefan Vodă 1. Stefan Vodă43. Tămădău Mare 1. Tămădău Mare2. Călăreți3. Dârvari4. Plumbuita5. Săcele6. Șeinoiu7. Tămădău Mic44. Ulmeni 1. Ulmeni45. Ulmu 1. Ulmu2. Chirnogi3. Făurei4. Zimbru46. Unirea 1. Unirea2. Oltina47. Valea Argovei 1. Valea Argovei2. Lunca3. Ostrovu4. Siliștea5. Vlădiceasca48. Vasilați 1. Vasilați2. Nuci3. Popești49. Vâlcelele 1. Vâlcelele2. Floroaica50. Vlad Țepeș 1. Vlad Țepeș2. Mihai Viteazu---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 115 din 24 martie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 29 martie 1982, pe data prezentului decret, comuna Ileana trece de la județul Ialomita la județul Călărași.**) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Budești, Fundulea și Lehliu-Gară figurează ca orașe.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Gălbinași în județul Călărași, avînd în componență satul Gălbinași, prin reorganizarea comunei Vasilați.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 239 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006, se înființează comuna Crivăț, județul Călărași, avînd în componență satul Crivăț, prin reorganizarea orașului Budești.Reședința comunei Crivăț se stabilește în satul Crivăț.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, orașul Budești are în componență localitățile: Budesti, Aprozi, Buciumeni și Gruiu.Reședinta orașului Budești este în localitatea Budești.JUDEȚUL CLUJcu reședința în municipiul Cluj-NapocaA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. CLUJ-NAPOCA 1. CLUJ-NAPOCA2. CÂMPIA TURZII*) 1. CÂMPIA TURZII3. DEJ 1. DEJ2. Ocna Dejului3. Peștera4. Pintic5. Șomcutu Mic4. GHERLA**) 1. GHERLA2. Băița3. Hășdate4. Silivaș5. TURDA 1. TURDAB. ORAȘEDenumirea Localitățiorașului componenteale orașului1. HUEDIN 1. HUEDIN2. Bicălatu-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 204 din 11 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998, orașul Câmpia Turzii, județul Cluj, se declară municipiu.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 172 din 16 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 20 octombrie 2000, orașul Gherla, județul Cluj, se declară municipiu.-------------Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Arghireșu 1. Arghireșu2. Aghireșu-Fabrici3. Arghișu4. Băgara5. Dâncu6. Dorolțu7. Inucu8. Leghia9. Macău10. Ticu11. Ticu-Colonie2. Aiton 1. Aiton2. Rediu3. Aluniș 1. Aluniș2. Corneni3. Ghirolt4. Pruneni5. Vale4. Apahida 1. Apahida2. Bodrog3. Câmpenești4. Corpadea5. Dezmir6. Pata7. Sânnicoara8. Sub Coastă5. Așchileu 1. Ășchileu Mare2. Ășchileu Mic3. Cristorel4. Dorna5. Fodora6. Baciu 1. Baciu2. Corușu3. Mera4. Popești5. Rădaia6. Săliștea Nouă7. Suceagu7. Băișoara 1. Băișoara2. Frăsinet3. Moara de Pădure4. Muntele Băișorii5. Muntele Bocului6. Muntele Cacovei7. Muntele Filii8. Muntele Săcelului9. Săcel8. Beliș 1. Beliș2. Bălcești3. Dealu Botii4. Giurcuța de Jos5. Giurcuța de Sus6. Poiana Horea7. Smida9. Bobâlna 1. Bobâlna2. Antăș3. Băbdiu4. Blidărești5. Cremenea6. Maia7. Oșorhel8. Pruni9. Răzbuneni10. Suarăș11. Vâlcelele10. Bonțida 1. Bonțida2. Coasta3. Răscruci4. Tăușeni11. Borșa 1. Borșa2. Borșa-Cătun3. Borșa-Crestaia4. Ciumăfaia5. Giula12. Buza 1. Buza2. Rotunda13. Căianu 1. Căianu2. Bărăi3. Căianu Mic4. Căianu-Vamă5. Vaida-Cămăraș6. Văleni14. Călărași 1. Călărași2. Bogata3. Călărași-Gară15. Călățele 1. Călățele2. Călata3. Dealu Negru4. Finciu5. Văleni16. Cămărașu 1. Cămărașu2. Năoiu3. Sâmboleni17. Căpușu Mare 1. Căpușu Mare2. Agârbiciu3. Bălcești4. Căpușu Mic5. Dângău Mare6. Dângău Mic7. Dumbrava8. Păniceni9. Straja18. Cășeiu 1. Cășeiu2. Comorâța3. Coplean4. Custura5. Gârbău Dejului6. Guga7. Leurda8. Rugășești9. Sălătruc10. Urișor19. Cătina 1. Cătina2. Copru3. Feldioara4. Hagău5. Hodaie6. Valea Caldă20. Câțcău 1. Câțcău2. Muncel3. Sălișca21. Ceanu Mare 1. Ceanu Mare2. Andici3. Boian4. Bolduț5. Ciurgău6. Dosu Napului7. Fânațe8. Hodăi Boian9. Iacobeni10. Morțești11. Stârcu12. Strucut13. Valea lui Cati22. Chinteni 1. Chinteni2. Deușu3. Feiurdeni4. Măcicașu5. Pădureni6. Satu Lung7. Săliștea Veche8. Sânmartin9. Vechea23. Chiuiești 1. Chiuiești2. Dosu Bricii3. Huta4. Măgoaja5. Strâmbu6. Valea Cășeielului7. Valea lui Opriș24. Ciucea 1. Ciucea2. Vânători25. Ciurila 1. Ciurila2. Filea de Jos3. Filea de Sus4. Pădureni5. Pruniș6. Sălicea7. Săliște8. Șutu26. Cojocna 1. Cojocna2. Boj-Cătun3. Boju4. Cara5. Huci6. Iuriu de Câmpie7. Moriști8. Straja27. Cornești 1. Cornești2. Bârlea3. Igriția4. Lujerdiu5. Morău6. Stoiana7. Tiocu de Jos8. Tiocu de Sus9. Tioltiur28. Cuzdrioara 1. Cuzdrioara2. Mănășturel3. Valea Gârboului29. Dăbâca 1. Dăbâca2. Luna de Jos3. Pâglișa30. Feleacu 1. Feleacu2. Casele Micești3. Gheorghieni4. Sărădiș5. Vâlcele31. Fizeșu Gherlii 1. Fizeșu Gherlii2. Bonț3. Lunca Bonțului4. Nicula5. Săcălaia32. Florești 1. Florești2. Luna de Sus3. Tăuți33. Frata 1. Frata2. Berchieșu3. Oaș4. Olăriu5. Pădurea Iacobeni6. Poiana Frății7. Răzoare8. Soporu de Câmpie34. Gârbău 1. Gârbău2. Cornești3. Nădășelu4. Turea5. Viștea35. Geaca 1. Geaca2. Chiriș3. Lacu4. Legii5. Puini6. Sucutard36. Gilău 1. Gilău2. Someșu Cald3. Someșu Rece37. Iara 1. Iara2. Agriș3. Borzești4. Buru5. Cacova Ierii6. Făgetu Ierii7. Lungești8. Mașca9. Măgura Ierii10. Ocolișel11. Surduc12. Valea Agrișului13. Valea Vadului38. Iclod 1. Iclod2. Fundătura3. Iclozel4. Livada5. Orman39. Izvoru Crișului 1. Izvoru Crișului2. Nadășu3. Nearșova4. Șaula40. Jichișu de Jos 1. Jichișu de Jos2. Codor3. Jichișu de Sus4. Sigău5. Tărpiu41. Jucu 1. Jucu de Sus2. Gădălin3. Juc-Herghelie4. Jucu de Mijloc5. Vișea42. Luna 1. Luna2. Gligorești3. Luncani43. Măguri-Răcătău 1. Măguri-Răcătău2. Măguri3. Muntele Rece44. Mănăstireni 1. Mănăstireni2. Ardeova3. Bedeciu4. Bica5. Dretea6. Mănășturu Românesc45. Mărgău 1. Mărgău2. Bociu3. Buteni4. Ciuleni5. Răchițele6. Scrind-Frăsinet46. Mărișel 1. Mărișel47. Mica 1. Mica2. Dâmbu Mare3. Mănăstirea4. Nireș5. Sânmărghita6. Valea Cireșoii7. Valea Luncii48. Mihai Viteazu 1. Mihai Viteazu2. Cheia3. Cornești49. Mintiu Gherlii 1. Mintiu Gherlii2. Bunești3. Nima4. Pădurenii5. Petrești6. Salatiu50. Mociu 1. Mociu2. Boteni3. Chesău4. Crișeni5. Falca6. Ghirișu Român7. Roșieni8. Turmași9. Zorenii de Vale51. Moldovenești 1. Moldovenești2. Bădeni3. Pietroasa4. Plăiești5. Podeni6. Stejeriș52. Negreni*) 1. Negreni2. Bucea3. Prelucele53. Panticeu 1. Panticeu2. Cătălina3. Cubleșu Someșan4. Dârja5. Sărată54. Pălatca 1. Pălatca2. Băgaciu3. Mureșenii de Câmpie4. Petea5. Sava55. Petreștii de Jos 1. Petreștii de Jos2. Crăești3. Deleni4. Livada5. Petreștii de Mijloc6. Petreștii de Sus7. Plaiuri56. Ploscoș 1. Ploscoș2. Crairât3. Lobodaș4. Valea Florilor57. Poieni 1. Poieni2. Bologa3. Cerbești4. Hodișu5. Lunca Vișagului6. Morlaca7. Tranișu8. Valea Drăganului58. Recea-Cristur 1. Recea-Cristur2. Căprioara3. Ciubanca4. Ciubăncuța5. Elciu6. Escu7. Jurca8. Osoi9. Pustuța59. Rișca 1. Rișca2. Dealu Mare3. Lăpuștești4. Mărcești60. Săcuieu 1. Săcuieu2. Rogojel3. Vișagu61. Săndulești 1. Săndulești2. Copăceni62. Săvădisla 1. Săvădisla2. Finișel3. Hășdate4. Lita5. Liteni6. Stolna7. Vălișoara8. Vlaha63. Sâncraiu 1. Sâncraiu2. Alunișu3. Brăișoru4. Domoșu5. Horlacea64. Sânmartin 1. Sânmartin2. Ceaba3. Cutca4. Diviciorii Mari5. Diviciorii Mici6. Mihai7. Sâmboieni8. Târgușor66. Sânpaul 1. Sânpaul2. Berindu3. Mihăiești4. Sumurducu5. Șardu6. Topa Mică65. Sic 1. Sic67. Suatu 1. Suatu2. Aruncuta3. Dâmburile68. Tritenii de Jos 1. Tritenii de Jos2. Clapa3. Colonia4. Pădureni5. Tritenii de Sus6. Tritenii-Hotar69. Tureni 1. Tureni2. Ceanu Mic3. Comșești4. Mărtinești5. Micești70. Țaga 1. Țaga2. Năsal3. Sântejude4. Sântejude-Vale5. Sântioana71. Unguraș 1. Unguraș2. Batin3. Daroț4. Sicfa5. Valea Ungurașului72. Vad 1. Vad2. Bogata de Jos3. Bogata de Sus4. Calna5. Cetan6. Curtuiușu Dejului7. Valea Groșilor73. Valea Ierii 1. Valea Ierii2. Cerc3. Plopi74. Viișoara 1. Viișoara2. Urca75. Vultureni 1. Vultureni2. Băbuțiu3. Bădești4. Chidea5. Făureni6. Șoimeni--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 1 din LEGEA nr. 492 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002, se înființează comuna Negreni, județul Cluj, avînd în componență satele Negreni, Bucea și Prelucele. Reședinta comunei se stabilește în satul Negreni.Comuna Ciucea are în componență satele Vânători și Ciucea, care este reședința comunei.JUDEȚUL CONSTANȚAcu reședința în municipiul ConstanțaA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. CONSTANȚA 1. CONSTANȚA2. Mamaia3. Palazu Mare2. MANGALIA***) 1. MANGALIA2. Cap Aurora3. Jupiter4. Neptun5. Olimp6. Saturn7. Venus3. MEDGIDIA**) 1. MEDGIDIA2. Remus Opreanu3. Valea DacilorB. ORAȘEDenumirea Localități Sateorașului componente componenteale orașului ale orașului1. MURFATLAR******) 1. MURFATLAR 1. Siminoc2. BĂNEASA*****) 1. BĂNEASA 1. Făurei2. Negureni3. Tudor Vladimirescu3. CERNAVODĂ 1. CERNAVODĂ4. EFORIE 1. EFORIE SUD2. Eforie Nord5. HÂRȘOVA 1. HÂRȘOVA2. Vadu Oii6. NĂVODARI 1. NĂVODARI2. Mamaia-Sat7. NEGRU VODĂ*) 1. NEGRU VODĂ****) 1. Darabani2. Grăniceru3. Vâlcelele8. OVIDIU 1. OVIDIU****) 1. Poiana2. Culmea*******)9. TECHIRGHIOL*) 1. TECHIRGHIOL--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Medgidia - județul Constanța.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Mangalia - județul Constanța.****) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanta, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Basarabi, Negru-Vodă și Ovidiu figurează ca orașe.*****) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. Reproducem mai jos dispozițiile din Legea nr. 2/1989 care se mențin în vigoare, respectiv tabelul cu comunele din județul Constanța:C. COMUNEDenumirea comunei1. Adamclisi 27. Lipnița2. Agigea 28. Lumina3. Albești 29. Mereni4. Aliman 30. Mihail Kogălniceanu5. Amzacea 31. Mihai Viteazu6. Băneasa 32. Mircea Vodă7. Castelu 33. Nicolae Bălcescu8. Cerchezu 34. Oltina9. Chirnogeni 35. Ostrov10. Ciobanu 36. Pantelimon11. Ciocârlia 37. Pecineaga12. Cobadin 38. Peștera13. Cogealac 39. Poarta Albă14. Comana 40. Rasova15. Corbu 41. Saraiu16. Crucea 42. Săcele17. Cumpana 43. Siliștea-Seimeni18. Deleni 44. Târgușor19. Dobromir 45. Topalu20. Dumbrăveni 46. Topraisar21. Gârliciu 47. Tortoman22. Horia 48. Tuzla23. Independența 49. Valu lui Traian24. Ion Corvin 50. Vulturu25. Histria 51. 23 August26. Limanu------------------------------------------------------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 370 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007, denumirea orașului Basarabi, județul Constanța, se schimbă în Murfatlar. Localitățile componente ale orașului Murfatlar sînt Murfatlar și Siminoc.*******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 48 din 4 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2011, se înființează satul Culmea, județul Constanța, prin reorganizarea orașului Ovidiu, județul Constanța.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, orașul Ovidiu are în componență satele Poiana, Culmea și localitatea Ovidiu.Reședința orașului Ovidiu este în localitatea Ovidiu.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. 23 August*****) 1. 23 August2. Dulcești3. Moșneni2. Adamclisi 1. Adamclisi2. Abrud3. Hațeg4. Urluia5. Zorile3. Agigea*****) 1. Agigea2. Lazu3. Sanatoriul Agigea4. Stațiunea Zoologică Marină Agigea4. Albești 1. Albești2. Arsa3. Coroana4. Cotu Văii5. Vârtop5. Aliman 1. Aliman2. Dunăreni3. Floriile4. Vlahii6. Amzacea*****) 1. Amzacea2. Casicea3. General Scărișoreanu7. Bărăganu****) 1. Bărăganu2. Lanurile8. Castelu 1. Castelu2. Nisipari9. Cerchezu 1. Cerchezu2. Căscioarele3. Măgura4. Viroaga10. Chirnogeni 1. Chirnogeni2. Credința3. Plopeni11. Ciobanu 1. Ciobanu2. Miorița12. Ciocârlia 1. Ciocârlia2. Ciocârlia de Sus13. Cobadin 1. Cobadin2. Conacu3. Curcani4. Negrești5. Viișoara14. Cogealac 1. Cogealac2. Gura Dobrogei3. Râmnicu de Jos4. Râmnicu de Sus5. Tariverde15. Comana 1. Comana2. Pelinu3. Tătaru16. Corbu 1. Corbu2. Luminița3. Vadu17. Costinești 1. Costinești***)2. Schitu18. Crucea 1. Crucea2. Băltăgești3. Crișan4. Gălbiori5. Stupina6. Șiriu19. Cumpăna 1. Cumpăna2. Straja20. Cuza Vodă 1. Cuza Vodă******)21. Deleni 1. Deleni2. Petroșani3. Pietreni4. Șipotele22. Dobromir 1. Dobromir2. Cetatea3. Dobromiru din Deal4. Lespezi5. Pădureni6. Văleni23. Dumbrăveni*****) 1. Dumbrăveni2. Furnica24. Fântânele********) 1. Fântânele25. Gârliciu 1. Gârliciu26. Ghindărești 1. Ghindărești**)27. Grădina*******) 1. Grădina2. Casian3. Cheia28. Horia 1. Horia***)2. Cloșca3. Tichilești29. Independența 1. Independența2. Fântâna Mare3. Movila Verde4. Olteni5. Tufani30. Ion Corvin 1. Ion Corvin2. Brebeni3. Crângu4. Rariștea5. Viile31. Istria 1. Istria2. Nuntași32. Limanu 1. Limanu2. 2 Mai3. Hagieni4. Vama Veche33. Lipnița 1. Lipnița2. Canlia3. Carvăn4. Coslugea5. Cuiugiuc6. Goruni7. Izvoarele34. Lumina*****) 1. Lumina2. Oituz3. Sibioara35. Mereni****) 1. Mereni2. Ciobănița3. Miriștea4. Osmancea36. Mihai Viteazu 1. Mihai Viteazu2. Sinoie37. Mihail Kogălniceanu 1. Mihail Kogălniceanu2. Palazu Mic3. Piatra38. Mircea Voda 1. Mircea Vodă2. Gherghina3. Satu Nou4. Țibrinu39. Nicolae Bălcescu*****) 1. Nicolae Bălcescu2. Dorobanțu40. Oltina 1. Oltina2. Răzoarele3. Satu Nou4. Strunga41. Ostrov 1. Ostrov2. Almălău3. Bugeac4. Esechioi5. Galița6. Gârlița42. Pantelimon 1. Pantelimon2. Călugăreni3. Nistorești4. Pantelimon de Jos5. Runcu43. Pecineaga 1. Pecineaga2. Vânători44. Peștera 1. Pestera2. Ivrinezu Mare3. Ivrinezu Mic4. Izvoru Mare5. Veteranu45. Poarta Albă 1. Poarta Alba2. Nazarcea46. Rasova 1. Rasova2. Cochirleni47. Saligny 1. Saligny******)2. Făclia3. Ștefan cel Mare48. Saraiu 1. Saraiu2. Dulgheru3. Stejaru49. Săcele 1. Săcele2. Traian50. Seimeni*****) 1. Seimeni2. Dunărea3. Seimenii Mici51. Siliștea*****) 1. Siliștea2. Țepeș Vodă52. Târgușor 1. Târgușor2. Mireasa53. Topalu 1. Topalu2. Capidava54. Topraisar 1. Topraisar2. Biruința3. Movilița4. Potârnichea*)55. Tortoman*****) 1. Tortoman2. Dropia56. Tuzla 1. Tuzla57. Valu lui Traian 1. Valu lui Traian58. Vulturu *****) 1. Vulturu-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 408 din 2 noiembrie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 3 noiembrie 1982, satul Bărăganu din componența comunei Cumpăna, județul Constanța, trece în componența comunei Mereni din același judet.Conform art. 2 din DECRETUL nr. 408 din 2 noiembrie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 3 noiembrie 1982, satul Potârnichea din componența comunei Cumpăna, județul Constanța, trece în componența comunei Topraisar din același județ.Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Basarabi, Negru-Vodă și Ovidiu figurează ca orașe.Conform art. 4 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea comunei Horia, din județul Constanța a fost schimbată în comuna Ghindărești.**) Art. 7 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, prevede că reședința comunei Horia din județul Constanta se schimbă din satul Horia în satul Ghindărești.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 72 din 3 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 1999, se reînființează comuna Costinești, județul Constanța, avînd în componență localitățile Costinești și Schitu.Art. 2 din acelasi act normativ prevede că se reînființează comuna Horia, județul Constanța, avînd în componență localitățile Horia, Cloșca și Tichilești.****) Art. 1 din LEGEA nr. 675 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 prevede că se înființează comuna Bărăganu, județul Constanța, avînd în componență satele Bărăganu și Lanurile, prin reorganizarea comunei Mereni din același județ. Reședința comunei Bărăganu se stabilește în satul Bărăganu.Art. 2 din LEGEA nr. 675 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 prevede:"Art. 2(1) Comuna Mereni, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Mereni, Osmancea, Ciobănița și Miriștea.(2) Reședința comunei Mereni este în continuare în satul Mereni."*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Băneasa din județul Constanța. Satele Făurei, Negureni, Tudor Vladimirescu aparțin orașului Băneasa.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Cuza Vodă din județul Constanța, avînd în componență satul Cuza Vodă prin reorganizarea comunei Castelu.Comuna Saligny cu satele Saligny, Făclia și Ștefan cel Mare s-a înființat prin reorganizarea comunei Mircea Vodă.*******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 438 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004, se înființează comuna Grădina, județul Constanța, avînd în componență satele Grădina, Casian și Cheia, prin reorganizarea comunei Târgușor din același județ. Reședința comunei Grădina se stabilește în satul Grădina.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Târgușor are în componență satele Târgușor și Mireasa. Reședința comunei Târgușor rămîne în satul Târgușor.Art. 5 din LEGEA nr. 438 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004 prevede că această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Fântânele în județul Constanța, avînd în componență satul Fântânele, prin reorganizarea comunei Cogealac.JUDETUL COVASNAcu reședința în municipiul Sfântu GheorgheA. MUNICIPIIDenumirea Localități componente Sate ce aparținmunicipiului ale municipiului municipiului1. SFÂNTU GHEORGHE 1. SFÂNTU GHEORGHE 1. Chilieni2. Coșeni2. TÂRGU SECUIESC**) 1. TÂRGU SECUIESC**) 1. LungaB. ORAȘEDenumirea Localități componente Sate ce aparținorașului ale orașului orașului1. BARAOLT 1. BARAOLT 1. Biborțeni2. Bodoș3. Căpeni4. Micloșoara5. Racoșul de Sus2. COVASNA 1. COVASNA2. ChiurușSate ce aparținorasului3. ÎNTORSURA BUZĂULUI 1. ÎNTORSURA BUZĂULUI 1. Brădet2. Floroaia3. ScrădoasaSate componenteale comuneisuburbane---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 80 din 11 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 13 mai 1999, comuna suburbană Barcani, județul Covasna, se reorganizează, avînd în componență satele Barcani, Lădăuți și Sărămăș.Art. 2 din acelasi act normativ prevede că se înființează comuna suburbană Valea Mare, județul Covasna, avînd în componență satul Valea Mare.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 191 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 noiembrie 2000, orașul Târgu Secuiesc, județul Covasna, se declară municipiu.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Aita Mare 1. Aita Mare2. Aita Medie2. Arcuș**) 1. Arcuș3. Barcani 1. Barcani*)2. Lădăuți3. Sărămăș4. Bățani 1. Bățanii Mari2. Aita Seacă3. Bățanii Mici4. Herculian5. Ozunca-Băi5. Belin 1. Belin2. Belin-Vale6. Bixad 1. Bixad***)7. Bodoc 1. Bodoc2. Olteni3. Zălan8. Boroșneu Mare 1. Boroșneu Mare2. Boroșneu Mic3. Dobolii de Sus4. Leț5. Tufalău6. Valea Mică9. Brateș 1. Brateș2. Pachia3. Telechia10. Brăduț 1. Brăduț2. Doboșeni3. Filia4. Tălișoara11. Brețcu 1. Brețcu2. Mărtănuș3. Oituz12. Catalina 1. Catalina2. Hătuica3. Imeni4. Mărcușa5. Mărtineni13. Cernat 1. Cernat2. Albiș3. Icafalău14. Chichiș 1. Chichiș2. Băcel15. Comandău 1. Comandău16. Dalnic****) 1. Dalnic17. Dobârlău 1. Dobârlău2. Lunca Mărcușului3. Mărcuș4. Valea Dobârlăului18. Estelnic*****) 1. Estelnic2. Cărpinenii3. Valea Scurtă19. Ghelnița 1. Ghelinta2. Harale20. Ghidfalău 1. Ghidfalău2. Angheluș3. Fotoș4. Zoltan21. Hăghig 1. Hăghig2. Iarăș22. Ilieni 1. Ilieni2. Dobolii de Jos3. Sâncraiu23. Lemnia*) 1. Lemnia24. Malnaș 1. Malnaș2. Malnaș-Băi3. Valea Zălanului25. Mereni*) 1. Mereni2. Lutoasa26. Micfalău 1. Micfalău***)27. Moacșa 1. Moacșa2. Pădureni28. Ojdula 1. Ojdula2. Hilib29. Ozun 1. Ozun2. Bicfalău3. Lisnău4. Lisnău-Vale5. Lunca Ozunului6. Măgheruș7. Sântionlunca30. Poian 1. Poian2. Belani31. Reci 1. Reci2. Aninoasa3. Bita4. Saciova32. Sânzieni 1. Sânzieni2. Cașinu Mic3. Petriceni4. Valea Seacă33. Sita Buzăului 1. Sita Buzaului2. Crasna3. Merișor4. Zăbrătău34. Turia 1. Turia2. Alungeni35. Valea Crișului**) 1. Valea Crișului2. Calnic36. Valea Mare 1. Valea Mare37. Vâlcele 1. Araci2. Ariușd3. Hetea4. Vâlcele38. Vârghiș 1. Vârghiș39. Zagon 1. Zagon2. Păpăuți40. Zăbala 1. Zăbala2. Peteni3. Surcea4. Tamașfalău-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 10 din 20 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2004, se înființează comuna Mereni, județul Covasna, avînd în componență satele Mereni și Lutoasa, prin reorganizarea comunei Lemnia din același județ. Reședința comunei Mereni se stabilește în satul Mereni.Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Lemnia are în componență satul Lemnia. Reședința comunei Lemnia rămîne în satul Lemnia.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 15 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004, se înființează comuna Arcuș, județul Covasna, avînd în componență satul Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului din același județ. Reședința comunei Arcuș se stabilește în satul Arcuș.Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Valea Crișului are în componență satele Valea Crișului și Calnic. Reședința comunei Valea Crișului rămîne în satul Valea Crișului.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Bixad din județul Covasna, avînd în componență satul Bixad prin reorganizarea comunei Malnaș.Comuna Micfalău cu satul Micfalău s-a înființat prin reorganizarea comunei Malnaș.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004, se înființează comuna Dalnic, județul Covasna, avînd în componență satul Dalnic, prin reorganizarea comunei Moacșa din același județ. Reședința comunei Dalnic se stabilește în satul Dalnic.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Moacșa are în componență satele Moacșa și Pădureni. Reședința comunei Moacșa rămîne în satul Moacșa.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 386 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, se înființează comuna Estelnic, județul Covasna, avînd în componență satele Estelnic, Cărpinenii și Valea Scurtă, prin reorganizarea comunei Poian. Reședința comunei Estelnic se stabilește în satul Estelnic.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Poian are în componență satele Poian și Belani.Reședința comunei Poian rămîne în satul Poian.JUDETUL DÂMBOVIȚAcu reședința în municipiul TârgovișteA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. TÂRGOVIȘTE 1. TÂRGOVIȘTE2. Priseaca2. MORENI**) 1. MORENIB. ORASEDenumirea Localități componente Sate ce aparținorașului ale orașului orașului1. FIENI 1. FIENI 1. Berevoești2. Costești2. GĂEȘTI 1. GĂEȘTI3. PUCIOASA 1. PUCIOASA2. Bela3. Diaconești4. Glodeni5. Malurile6. Miculești7. Pucioasa-Sat4. RĂCARI*****) 1. Răcari2. Bălănești3. Colacu4. Ghergani5. Ghimpați6. Mavrodin7. Săbiești8. StăneștiSate ce aparținorașului5. TITU 1. TITU 1. Fusea2. Hagioaica3. Mereni4. Plopu5. Sălcuța-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Art. 1 din LEGEA nr. 431 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:"Art. 1(1) Se înființeaza comuna Vulcana-Pandele, județul Dambovita, avînd în componență satele: Vulcana-Pandele, Gura Vulcanei, Toculești și Lăculete-Gară. Reședința comunei Vulcana-Pandele se stabilește în satul Vulcana-Pandele.(2) Comuna Brănești are în componență satele Brănești și Priboiu, iar ca reședință satul Brănești."**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, orașul Moreni, județul Dâmbovița, se declară municipiu.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Aninoasa 1. Aninoasa2. Săteni3. Viforâta2. Băleni 1. Băleni-Români2. Băleni-Sârbi3. Bărbulețu 1. Bărbulețu2. Cetățuia3. Gura Bărbulețului4. Bezdead 1. Bezdead2. Broșteni3. Costișata4. Măgura5. Tunari6. Valea Morii5. Bilciurești 1. Bilciurești2. Suseni-Socetu6. Braniștea 1. Braniștea2. Dâmbovicioara3. Săvești7. Brănești*) 1. Brănești2. Priboiu8. Brezoaele 1. Brezoaele2. Brezoaia9. Buciumeni 1. Buciumeni2. Dealu Mare3. Valea Leurzii10. Bucșani 1. Bucșani2. Hăbeni3. Racovița4. Rățoaia11. Butimanu 1. Butimanu2. Bărbuceanu3. Lucianca4. Ungureni12. Cândești 1. Cândești-Vale2. Aninoșani3. Cândești-Deal4. Dragodănești5. Valea Mare13. Ciocănești 1. Ciocănești2. Crețu3. Decindea4. Urziceanca5. Vizurești14. Cobia 1. Gherghițești2. Blidari3. Călugăreni4. Căpșuna5. Cobiuța6. Crăciunești7. Frasin-Deal8. Frasin-Vale9. Mănăstirea10. Mislea15. Cojasca 1. Cojasca2. Fântânele3. Iazu16. Comișani 1. Comișani2. Lazuri17. Conțești 1. Conțești2. Bălteni3. Boteni4. Călugăreni5. Crângași6. Gămănești7. Heleșteu8. Mereni18. Corbii Mari 1. Corbii Mari2. Bărăceni3. Grozăvești4. Moara din Groapă5. Petrești6. Podu Corbencii7. Satu Nou8. Ungureni9. Vadu Stanchii19. Cornățelu 1. Cornățelu2. Alunișu3. Bolovani4. Corni5. Slobozia20. Cornești 1. Cornești2. Bujoreanca3. Cătunu4. Cristeasca5. Crivățu6. Frasinu7. Hodărăști8. Ibrianu9. Postârnacu10. Ungureni21. Costeștii din Vale 1. Costeștii din Vale2. Mărunțișu3. Tomșani22. Crângurile 1. Bădulești2. Crângurile de Jos3. Crângurile de Sus4. Pătroaia-Deal5. Pătroaia-Vale6. Potlogeni-Vale7. Rățești8. Voia23. Crevedia 1. Crevedia2. Cocani3. Dârza4. Mânăstirea5. Samurcași24. Dărmănești**) 1. Dărmănești2. Mărginenii de Sus25. Dobra 1. Dobra2. Mărcești26. Doicești 1. Doicești27. Dragodana 1. Dragodana2. Boboci3. Burduca4. Cuparu5. Pădureni6. Picior de Munte7. Străoști28. Dragomirești 1. Dragomirești2. Decindeni3. Geangoești4. Mogoșești5. Râncăciov6. Ungureni29. Finta 1. Finta Mare2. Bechinești3. Finta Veche4. Gheboaia30. Glodeni 1. Glodeni2. Gușoiu3. Lăculețe4. Livezile5. Malu Mierii6. Schela31. Gura Foii 1. Gura Foii2. Bumbuia3. Catanele4. Făgetu32. Gura Ocniței 1. Gura Ocniței2. Adânca3. Ochiuri4. Săcueni33. Gura Șuții 1. Gura Șuții2. Speriețeni34. Hulubești 1. Hulubești2. Butoiu de Jos3. Butoiu de Sus4. Măgura5. Valea Dadei35. I.L. Caragiale 1. Ghirdoveni2. I.L. Caragiale3. Mija36. Iedera 1. Iedera de Jos2. Colibași3. Cricovu Dulce4. Iedera de Sus37. Lucieni 1. Lucieni2. Olteni38. Ludești 1. Ludești2. Miloșari3. Potocelu4. Scheiu de Jos5. Scheiu de Sus6. Telești39. Lungulețu 1. Lungulețu2. Oreasca3. Serdanu40. Malu cu Flori 1. Malu cu Flori2. Capu Coastei3. Copăceni4. Micloșanii Mari5. Micloșanii Mici41. Mănești 1. Mănești2. Drăgăești Pămînteni3. Drăgăești Ungureni42. Mătăsaru 1. Tețcoiu2. Crețulești3. Mătăsaru4. Odaia Turcului5. Poroinica6. Puțu cu Salcie7. Sălcioara43. Mogoșani 1. Mogoșani2. Chirca3. Cojocaru4. Merii5. Zăvoiu44. Moroeni 1. Moroeni2. Dobrești3. Glod4. Lunca5. Mușcel6. Pucheni45. Morteni 1. Morteni2. Neajlovu46. Moțăieni 1. Moțăieni2. Cucuteni47. Niculești 1. Niculești2. Ciocănari3. Movila48. Nucet 1. Nucet2. Cazaci3. Ilfoveni49. Ocnița 1. Ocnița50. Odobești 1. Odobești2. Brâncoveanu3. Crovu4. Miulești5. Zidurile51. Perșinari********) 1. Perșinari52. Petrești 1. Petrești2. Coada Izvorului3. Gherghești4. Greci5. Ionești6. Potlogeni-Deal7. Puntea de Greci53. Pietrari***) 1. Pietrari2. Aluniș3. După Deal4. Șipot5. Valea54. Pietroșița 1. Pietroșița2. Dealu Frumos55. Poiana 1. Poiana2. Poienița56. Potlogi 1. Potlogi2. Pitaru3. Podu Cristinii4. Românești5. Vlăsceni57. Produlești 1. Produlești2. Broșteni3. Costeștii din Deal58. Pucheni 1. Pucheni2. Brădățel3. Meișoare4. Valea Largă5. Vârfureni59. Raciu*******) 1. Raciu2. Siliștea3. Șuța Seacă60. Răscăeți******) 1. Răscăeți2. Vultureanca61. Răzvad 1. Răzvad2. Gorgota3. Valea Voivozilor62. Râu Alb****) 1. Râu Alb de Jos2. Râu Alb de Sus63. Runcu 1. Runcu2. Bădeni3. Brebu4. Ferestre5. Piatra6. Siliștea64. Sălcioara 1. Bănești2. Cătunu3. Cuza Vodă4. Ghinești5. Mircea Vodă6. Moara Nouă7. Movila8. Podu Rizii9. Sălcioara65. Slobozia Moară 1. Slobozia Moară66. Șelaru 1. Șelaru2. Fierbinți3. Glogoveanu67. Șotânga 1. Șotânga2. Teiș68. Tărtășești 1. Tărtășești2. Bâldana3. Gulia69. Tătărani 1. Tătărani2. Căprioru3. Gheboieni4. Priboiu70. Uliești 1. Uliești2. Croitori3. Hanu lui Pală4. Jugureni5. Mânăstioara6. Olteni7. Ragu8. Stavropolia71. Ulmi 1. Ulmi2. Colanu3. Dimoiu4. Dumbrava5. Matraca6. Nisipurile7. Udrești8. Viișoara72. Valea Lungă 1. Valea Lungă-Cricov2. Băcești3. Izvoru4. Moșia Mică5. Șerbăneasa6. Ștubeie Tisa7. Valea lui Dan8. Valea Lungă-Gorgota9. Valea Lungă-Ogrea10. Valea Mare73. Valea Mare 1. Valea Mare2. Fețeni3. Gârleni4. Livezile5. Saru6. Stratonești7. Valea Caselor74. Văcărești 1. Văcărești2. Brăteștii de Jos3. Bungetu75. Văleni-Dâmbovița 1. Văleni-Dâmbovița2. Mesteacăn76. Vârfuri 1. Vârfuri2. Cârlănești3. Cojoiu4. Merișoru5. Stătești6. Șuvița7. Ulmetu77. Vișina 1. Vișina2. Broșteni3. Izvoru78. Vișinești 1. Vișinești2. Dospinești3. Sultanu4. Urseiu79. Vlădeni**) 1. Vlădeni80. Voinești 1. Voinești2. Gemenea-Brătulești3. Izvoarele4. Lunca5. Manga6. Mânjina7. Oncești8. Suduleni81. Vulcana-Băi 1. Vulcana-Băi2. Nicolaești3. Vulcana de Sus82. Vulcana-Pandele*) 1. Vulcana-Pandele2. Gura Vulcanei4. Lăculețe-Gară3. Toculești-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Art. 1 din LEGEA nr. 431 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:"Art. 1(1) Se înființeaza comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița, avînd în componență satele: Vulcana-Pandele, Gura Vulcanei, Toculești și Lăculețe-Gară. Reședința comunei Vulcana-Pandele se stabilește în satul Vulcana-Pandele.(2) Comuna Brănești are în componență satele Brănești și Priboiu, iar ca reședință satul Brănești."**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 170 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003, seînființează comuna Vlădeni, județul Dâmbovița, avînd în componență satul Vlădeni, prin reorganizarea comunei Dărmănești din același județ. Reședinta comunei Vlădeni se stabilește în satul Vlădeni.Comuna Dărmănești, județul Dâmbovița, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Dărmănești și Mărginenii de Sus.Reședința comunei Dărmănești rămîne în satul Dărmănești.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 541 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, se înființează comuna Pietrari, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Pietrari, Aluniș, După Deal, Șipot și Valea, prin reorganizarea comunei Bărbulețu din același județ. Reședința comunei Pietrari se stabilește în satul Pietrari.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bărbulețu are în componență satele Bărbulețu, Cetățuia și Gura Bărbulețului. Reședința comunei Bărbulețu rămîne în satul Bărbulețu.Aceste prevederi se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 542 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, se înființează comuna Râu Alb, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Râu Alb de Jos și Râu Alb de Sus, prin reorganizarea comunei Bărbulețu din același județ. Reședința comunei Râu Alb se stabilește în satul Râu Alb de Jos.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bărbulețu are în componență satele Bărbulețu, Cetățuia și Gura Bărbulețului. Reședința comunei Bărbulețu rămîne în satul Bărbulețu.Aceste dispoziții se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, comuna Răcari, județul Dâmbovița, se declară oraș. Localitățile componente ale orașului Răcari sînt: Răcari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpați, Colacu, Săbiești, Bălănești și Stănești.Art. 2 din același act normativ prevede că această lege se aplică de la data de 1 ianuarie 2005.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 544 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, se înființează comuna Răscăeți, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Răscăeți și Vultureanca, prin reorganizarea comunei Vișina din același județ. Reședința comunei Răscăeți se stabilește în satul Răscăeți.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vișina are în componență satele Vișina, Broșteni și Izvoru. Reședința comunei Vișina rămîne în satul Vișina.Aceste dispoziții se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.*******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 546 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.140 din 2 decembrie 2004, se înființează comuna Raciu, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Raciu, Siliștea și Șuța Seacă, prin reorganizarea comunei Lucieni din același județ. Reședința comunei Raciu se stabilește în satul Raciu.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Lucieni are în componență satele Lucieni și Olteni. Reședința comunei Lucieni rămîne în satul Lucieni.Această lege se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 561 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, se înființează comuna Perșinari, județul Dâmbovița, avînd în componență satul Perșinari, prin reorganizarea comunei Văcărești din același județ. Reședința comunei Perșinari se stabilește în satul Perșinari.Comuna Văcărești, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Brăteștii de Jos, Bungetu și Văcărești. Reședința comunei Văcărești rămîne în satul Văcărești.Aceste prevederi se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.JUDETUL DOLJcu reședința în municipiul CraiovaA. MUNICIPIIDenumirea Localități Sate cemunicipiului componente aparțin deale municipiului municipiu1. CRAIOVA 1. CRAIOVA 1. Cernele2. Făcăi 2. Cernelele de Sus3. Mofleni 3. Izvorul Rece4. Popoveni 4. Rovine5. Șimnicu de Jos2. BĂILEȘTI***) 1. BĂILEȘTI2. Balasan3. CALAFAT**) 1. CALAFAT 1. Basarabi2. Ciupercenii Vechi3. GolențiB. ORAȘEDenumirea Localități Sate ce aparținorașului componente ale orașuluiale orașului1. BECHET****) 1. BECHET2. DĂBULENI****) 1. DĂBULENI 1. Chiașu3. FILIAȘI 1. FILIAȘI 1. Almăjel2. Bâlta3. Braniște4. Fratoștița5. Răcarii de Sus6. Uscăci4. SEGARCEA 1. SEGARCEA--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 6 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, comuna Cernele din județul Dolj este și rămîne desființată, aceasta contopindu-se cu municipiul Craiova.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 160 din 22 octombrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997, orașul Calafat din județul Dolj se declară municipiu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 343 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 iulie 2001, orașul Băilești, județul Dolj, se declară municipiu.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Dăbuleni din județul Dolj. Satul Chiașu aparține orașului Dăbuleni.Comuna Bechet din județul Dolj a devenit orașul Bechet, iar satul Bechet a devenit localitate componentă a orașului Bechet.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Afumați 1. Afumați2. Boureni3. Covei2. Almăj 1. Almăj2. Bogea3. Moșneni4. Șitoaia3. Amărăștii de Jos 1. Amărăștii de Jos2. Ocolna3. Prapor4. Amărăștii de Sus 1. Amărăștii de Sus2. Zvorsca5. Apele Vii 1. Apele Vii6. Argetoaia 1. Argetoaia2. Băranu3. Berbeșu4. Iordăchești5. Leordoasa6. Malumnic7. Novac8. Piria9. Poiana Fântânii10. Salcia11. Teascu din Deal12. Ursoaia7. Bârca 1. Bârca8. Bistreț 1. Bistreș2. Bistrețu Nou3. Brândusa4. Plosca9. Botoșești-Paia 1. Botoșești-Paia10. Brabova 1. Brabova2. Caraiman3. Mosna4. Răchita de Jos5. Urdinița6. Voita11. Braloștița 1. Braloștița2. Ciocanele3. Racovița4. Schitu5. Sfârcea6. Valea Fântânilor12. Bratovoești 1. Bratovoești2. Bădoși3. Georocu Mare4. Prunet13. Brădești 1. Brădești2. Brădeștii Bătrini3. Meteu4. Piscani5. Răcari (la 07-12-2017, sintagma: Răcarii de Jos a fost înlocuită de Articolul 1 din LEGEA nr. 226 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 04 decembrie 2017 ) 6. Tatomirești14. Breasta 1. Breasta2. Cotu3. Crovna4. Făget5. Obedin6. Roșieni7. Valea Lungului15. Bucovăț 1. Bucovat2. Cârligei3. Italieni4. Leamna de Jos5. Leamna de Sus6. Palilula7. Sărbătoarea16. Bulzești 1. Prejoi2. Bulzești3. Frățila4. Gura Racului5. Înfrățirea6. Piscu Lung7. Poienile8. Săliște9. Seculești10. Stoicești17. Calopăr 1. Calopăr2. Bâzdâna3. Belcinu4. Panaghia5. Sălcuța18. Caraula 1. Caraula19. Carpen 1. Carpen2. Cleanov3. Geblești20. Castranova 1. Castranova2. Puțuri21. Catane***) 1. Catane2. Catanele Noi22. Călărași 1. Călărași2. Sărată23. Cârcea 1. Cârcea***)24. Cârna 1. Cârna***)25. Celaru 1. Celaru2. Ghizdăvești3. Marotinu de Jos4. Marotinu de Sus5. Soreni26. Cerăt 1. Cerăt2. Malaica27. Cernătești 1. Cernătești2. Cornița3. Rasnicu Bătrân4. Rasnicu Oghian5. Țiu28. Cetate 1. Cetate2. Moreni29. Cioroiași 1. Cioroiași2. Cetățuia3. Cioroiu Nou30. Ciupercenii Noi 1. Ciupercenii Noi2. Smârdan31. Coșoveni 1. Coșoveni32. Coțofenii din Dos 1. Coțofenii din Dos2. Mihăița3. Potmelțu33. Coțofenii din Față 1. Coțofenii din Față***)2. Beharca34. Daneți 1. Daneți2. Brabeți3. Braniște4. Locusteni35. Desa 1. Desa36. Dioști 1. Dioști2. Ciocănești3. Radomir37. Dobrești 1. Dobrești2. Căciulătești3. Georocel4. Murta5. Toceni38. Dobrotești***) 1. Dobrotești2. Nisipuri39. Drăgotești 1. Drăgotești2. Benești3. Bobeanu4. Buzduc5. Popânzălești6. Viișoara40. Drănic 1. Drănic2. Booveni3. Foișor4. Padea41. Fărcaș 1. Fărcaș2. Amărăști3. Golumbelu4. Golumbu5. Plopu-Amărăști42. Galicea Mare 1. Galicea Mare43. Galiciuica***) 1. Galiciuica44. Gângiova 1. Gângiova2. Comoșteni45. Ghercești 1. Ghercești2. Gârlești3. Luncșoru4. Ungureni5. Ungurenii Mici46. Ghidici 1. Ghidici***)47. Ghindeni 1. Ghindeni***)48. Gighera 1. Gighera2. Nedeia3. Zăval49. Giubega 1. Giubega50. Giurgița 1. Giurgița2. Curmătura3. Filaret51. Gogoșu 1. Gogoșu2. Gogoșița3. Ștefănel52. Goicea 1. Goicea***)53. Goiești 1. Goiești2. Adâncata3. Fântâni4. Gruița5. Mălăești6. Mogoșești7. Muereni8. Piorești9. Pometești10. Popeasa11. Țandăra12. Vladimir13. Zlătari54. Grecești 1. Grecești2. Bărboi3. Busu4. Busulețu5. Grădiștea6. Gropanele55. Isalnița 1. Ișalnița56. Izvoare 1. Izvoare2. Corlate3. Domnu Tudor57. Întorsura 1. Întorsura***)58. Leu 1. Leu2. Zănoaga59. Lipovu 1. Lipovu2. Lipovu de Sus60. Maglavit 1. Maglavit2. Hunia61. Malu Mare 1. Malu Mare2. Preajba62. Măceșu de Jos 1. Măceșu de Jos2. Săpata63. Măceșu de Sus 1. Măceșu de Sus64. Mârșani 1. Mârșani65. Melinești 1. Melinești2. Bodăiești3. Bodăieștii de Sus4. Godeni5. Muierușu6. Negoiești7. Odoleni8. Ohaba9. Ploștina10. Popești11. Spineni12. Valea Mare13. Valea Muierii de Jos66. Mischii 1. Mischii2. Călinești3. Gogoșești4. Mlecănești5. Motoci6. Urechești67. Moțăței 1. Moțăței2. Dobridor3. Moțăței-Gară68. Murgași 1. Balota de Jos2. Balota de Sus3. Bușteni4. Gaia5. Murgași6. Picăturile7. Rupturile8. Velesti69. Negoi 1. Negoi70. Orodel 1. Orodel2. Bechet3. Călugărei4. Cornu5. Teiu71. Ostroveni 1. Ostroveni2. Lișteava72. Perișor 1. Perișor2. Mărăcinele73. Pielești 1. Pielești2. Câmpeni3. Lânga74. Piscu Vechi 1. Piscu Vechi2. Pisculeț75. Plenița 1. Plenița2. Castrele Traiane76. Pleșoi 1. Pleșoi***)2. Cârstovani3. Frasin4. Milovan77. Podari 1. Podari2. Balta Verde3. Braniște4. Gura Văii5. Livezi78. Poiana Mare 1. Poiana Mare2. Tunarii Noi3. Tunarii Vechi79. Predești 1. Predești2. Bucicani3. Predeștii Mici80. Radovan 1. Radovan2. Fântânele3. Târnava81. Rast 1. Rast82. Robănești 1. Robăneștii de Jos2. Bojoiu3. Golfin4. Lăcrița Mare5. Lăcrița Mică6. Robăneștii de Sus83. Rojiște 1. Rojiște***)2. Tâmburești84. Sadova 1. Sadova2. Piscu Sadovei85. Sălcuța 1. Sălcuța2. Mârza3. Plopșor4. Tencănău86. Scăești 1. Scaești2. Valea lui Pătru87. Seaca de Câmp 1. Seaca de Câmp2. Piscu Nou88. Seaca de Pădure 1. Seaca de Pădure2. Răchita de Sus3. Veleni89. Secu 1. Secu2. Comănicea3. Smadovicioara de Secu4. Șumandra90. Siliștea Crucii 1. Siliștea Crucii91. Sopot 1. Sopot2. Bașcov3. Beloț4. Cernat5. Pereni6. Pietroaia7. Sârsca92. Șimnicu de Sus 1. Șimnicu de Sus2. Albești3. Cornetu4. Deleni5. Dudovicești6. Duțulești7. Florești8. Izvor9. Jieni10. Leșile11. Milești12. Românești93. Tălpaș 1. Tălpaș***)2. Moflești3. Nistoi4. Puținei5. Soceni94. Teasc 1. Teasc2. Secui95. Terpezița 1. Terpezița2. Căciulatu3. Căruia4. Floran5. Lazu96. Teslui 1. Teslui2. Coșereni3. Fântânele4. Preajba de Jos5. Preajba de Pădure6. Țărțăl7. Urieni8. Viișoara-Moșneni97. Țuglui 1. Țuglui2. Jiul98. Unirea 1. Unirea99. Urzicuța 1. Urzicuța2. Urzica Mare100. Valea Stanciului 1. Valea Stanciului2. Horezu-Poenari101. Vârtop 1. Vârtop104. Vârvoru de Jos 1. Vârvoru de Jos2. Bujor3. Ciutura4. Criva5. Dobromira6. Drăgoaia7. Gabru8. Vârvor102. Vela 1. Vela2. Bucovicior3. Cetățuia4. Desnățui5. Gubaucea6. Segleț7. Suharu8. Știubei103. Verbița 1. Verbița2. Verbicioara--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Dunăreni din comuna Goicea, județul Dolj s-a schimbat în satul Cârna.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Dăbuleni din județul Dolj. Satul Chiașu aparține orașului Dăbuleni.Comuna Bechet din județul Dolj a devenit orașul Bechet, iar satul Bechet a devenit localitate componentă a orașului Bechet.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Dolj, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:- Comuna Catane avînd în componență satele Catane și Catanele Noi, prin reorganizarea comunei Negoi;- Comuna Cârcea avînd în componență satul Cârcea, prin reorganizarea comunei Coșoveni;- Comuna Cârna avînd în componență satul Cârna, prin reorganizarea comunei Goicea;- Comuna Coțofenii din Față avînd în componență satele Coțofenii din Față și Beharca, prin reorganizarea comunei Almăj;- Comuna Dobrotești avînd în componență satele Dobrotești și Nisipuri, prin reorganizarea comunei Amărăștii de Sus;- Comuna Galiciuica avînd în componență satul Galiciuica, prin reorganizarea comunei Giubega;- Comuna Ghidici avînd în componență satul Ghidici, prin reorganizarea comunei Piscu Vechi;- Comuna Ghindeni avînd în componență satul Ghindeni, prin reorganizarea comunei Malu Mare;- Comuna Întorsura avînd în componență satul Întorsura, prin reorganizarea comunei Radovan;- Comuna Pleșoi avînd în componență satele Pleșoi, Cârstovani, Frasin, Milovan prin reorganizarea comunei Predești;- Comuna Rojiște avînd în componență satele Rojiște și Tâmburești, prin reorganizarea comunei Bratovoești;- Comuna Tălpaș avînd în componență satele Tălpaș, Moflești, Nistoi, Puținei, Soceni, prin reorganizarea comunei Fărcaș;JUDETUL GALAȚIcu resedința în municipiul GalațiA. MUNICIPIIDenumirea Localități componentemunicipiului ale municipiului1. GALAȚI 1. GALAȚI2. TECUCI 1. TECUCIB. ORAȘEDenumirea Localități componenteorașului ale orașului1. BEREȘTI 1. BEREȘTISate ce apartințorașului2. TÂRGU BUJOR 1. TÂRGU BUJOR 1. Moscu2. Umbrărești---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abroga, și a celor referitoare la orașele ce apartin de municipiile Constanta și Petrosani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Barcea 1. Barcea2. Podoleni2. Bălăbănești**) 1. Bălăbanești2. Bursucani3. Lungești4. Zimbru3. Bălășești 1. Bălășești2. Ciurești3. Ciureștii Noi4. Pupezeni4. Băleni 1. Băleni5. Băneasa 1. Băneasa2. Roșcani6. Berești-Meria 1. Berești-Meria2. Aldești3. Balintești4. Onciu5. Plesa6. Prodănești7. Puricani8. Săseni9. Slivna10. Șipote7. Braniștea 1. Braniștea2. Lozova3. Traian4. Vasile Alecsandri8. Brăhășești 1. Brăhășești2. Corcioveni3. Cosițeni4. Toflea9. Buciumeni 1. Buciumeni2. Hănțești3. Tecucelu Sec4. Vizurești10. Cavadinești 1. Cavadinești2. Comănești3. Gănești4. Vădeni11. Cerțești 1. Cerțești2. Cârlomănești3. Cotoroaia12. Corni 1. Corni2. Măcișeni3. Urlești13. Corod 1. Corod2. Blânzi3. Brătulești4. Cărăpcești14. Cosmești 1. Cosmești2. Băltăreți3. Cosmeștii-Vale4. Furcenii Noi5. Furcenii Vechi6. Satu Nou15. Costache Negri 1. Costache Negri16. Cuca 1. Cuca17. Cudalbi 1. Cudalbi18. Cuza Vodă****) 1. Cuza Vodă19. Drăgănești 1. Drăgănești2. Malu Alb20. Drăgușeni 1. Drăgușeni2. Adam3. Căuiești4. Fundeanu5. Ghinghești6. Nicopele7. Știețești21. Fârțănești 1. Fârțănești2. Viile22. Foltești 1. Foltești2. Stoicani23. Frumușita 1. Frumusița2. Ijdileni3. Tămăoani24. Fundeni 1. Fundenii Noi2. Fundeni3. Hanu Conachi4. Lungoci25. Ghidigeni 1. Ghidigeni2. Gara Ghidigeni3. Gârbovăț4. Gefu5. Gura Gârbovățului6. Slobozia Corni7. Tălpigi8. Tăplău26. Gohor 1. Gohor2. Gara Berheci3. Ireasca4. Nărtești5. Poșta27. Grivița 1. Grivița2. Călmățui28. Independența 1. Independența29. Ivești 1. Ivești2. Bucești30. Jorăști 1. Jorăști2. Lunca3. Zărnești31. Liești 1. Liești32. Matca 1. Matca33. Măstăcani 1. Măstăcani2. Chiraftei34. Movileni 1. Movileni35. Munteni 1. Munteni2. Frunzeasca3. Țigănești4. Ungureni36. Nămoloasa 1. Nămoloasa2. Crângeni3. Nămoloasa-Sat37. Negrilești***) 1. Negrilești2. Slobozia Blăneasa38. Nicorești 1. Nicorești2. Braniștea3. Coasta Lupei4. Dobrinești5. Fântâni6. Grozăvești7. Ionășești8. Mălureni9. Piscu Corbului10. Sârbi39. Oancea 1. Oancea2. Slobozia Oancea40. Pechea 1. Pechea2. Lupele41. Piscu 1. Piscu2. Vameș42. Poiana 1. Poiana***)2. Vișina43. Priponești 1. Priponești2. Ciorăști3. Huștiu4. Liești5. Priponeștii de Jos44. Rădești**) 1. Rădești2. Cruceanu45. Rediu*****) 1. Rediu2. Plevna46. Scânteiești 1. Scânteiești2. Fântânele47. Schela 1. Schela2. Negrea48. Slobozia Conachi 1. Slobozia Conachi2. Izvoarele49. Smârdan 1. Smârdan2. Cișmele3. Mihail Kogălniceanu50. Smulți 1. Smulți51. Suceveni 1. Suceveni2. Rogojeni52. Suhurlui*****) 1. Suhurlui53. Șendreni 1. Șendreni2. Movileni3. Șerbeștii Vechi54. Tudor Vladimirescu 1. Tudor Vladimirescu55. Tulucești 1. Tulucești2. Șivița3. Tătarca56. Țepu 1. Țepu2. Țepu de Sus57. Umbrărești 1. Umbrărești2. Condrea3. Salcia4. Siliștea5. Torcești6. Umbrărești-Deal*)58. Valea Mărului 1. Valea Mărului2. Mândrești59. Vânători 1. Vânători2. Costi3. Odaia Manolache60. Vârlezi 1. Vârlezi2. Crăiești61. Vlădești 1. Vlădești2. Brănești-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Vasile Roaită din comuna Umbrărești, județul Galați s-a schimbat în satul Umbrărești-Deal.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 16 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004, se înființează comuna Rădești, județul Galați, avînd în componență satele Rădești și Cruceanu, prin reorganizareacomunei Bălăbănești din același județ. Reședința comunei Rădești se stabilește în satul Rădești.Art. 2 din acelasi act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bălăbănești are în componență satele Bălăbănești, Bursucani, Lungești și Zimbru. Reședința comunei Bălăbănești rămîne în satul Bălăbănești.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Galați, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:- Comuna Negrilești avînd în componență satele Negrilești și Slobozia Blăneasa, prin reorganizarea comunei Munteni;- Comuna Poiana avînd în componență satele Poiana și Vișina, prin reorganizarea comunei Nicorești;****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Cuza Vodă în județul Galați, avînd în componență satul Cuza Vodă, prin reorganizarea comunei Slobozia Conachi.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 110 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2008, se înființează comuna Suhurlui, avînd în componență satul Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați. Reședința comunei Suhurlui se stabilește în satul Suhurlui.Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Rediu are în componență satele Rediu și Plevna.Reședința comunei Rediu rămîne în satul Rediu.JUDETUL GIURGIUcu resedința în municipiul GiurgiuA. MUNICIPIIDenumirea Localități componentemunicipiului ale municipiului1. GIURGIU 1. GIURGIUB. ORAȘEDenumirea Localități componente Sate componenteorașului ale orașului ale orașului1. BOLINTIN-VALE***) 1. BOLINTIN-VALE 1. Crivina2. Malu Spart3. Suseni2. MIHĂILEȘTI***) 1. MIHĂILEȘTI 1. Drăgănescu2. Novaci3. Popești--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Adunații-Copaceni 1. Adunații-Copăceni2. Dărăști-Vlașca3. Mogoșești4. Varlaam2. Băneasa 1. Băneasa2. Frasinu3. Pietrele4. Sfântu Gheorghe3. Bolintin-Deal 1. Bolintin-Deal2. Mihai Vodă4. Bucșani 1. Bucșani2. Anghelești3. Goleasca4. Obedeni5. Podișor6. Uiești7. Vadu Lat5. Bulbucata 1. Bulbucata2. Coteni3. Făcău4. Teișori6. Buturugeni 1. Buturugeni2. Pădureni3. Podu Ilfovățului4. Poșta7. Călugăreni 1. Călugăreni2. Brăniștari3. Crucea de Piatră4. Hulubești5. Uzunu8. Clejani 1. Clejani2. Neajlovu3. Podu Doamnei4. Sterea9. Colibași 1. Colibași2. Câmpurelu10. Comana 1. Comana2. Budeni3. Falaștoaca4. Grădiștea5. Vlad Țepeș11. Cosoba 1. Cosoba*****)12. Crevedia Mare 1. Crevedia Mare2. Crevedia Mică3. Dealu4. Găiseanca5. Priboiu6. Sfântu Gheorghe13. Daia 1. Daia2. Plopșoru14. Florești-Stoenești 1. Stoenești2. Florești3. Palanca15. Frătești 1. Frătești2. Cetatea3. Remuș16. Găiseni 1. Găiseni2. Cărpenișu3. Căscioarele4. Podu Popa Nae17. Găujani 1. Găujani2. Cetățuia3. Pietrișu18. Ghimpați 1. Ghimpați2. Copaciu3. Naipu4. Valea Plopilor19. Gogoșari 1. Gogoșari2. Drăghiceanu3. Izvoru4. Rălești20. Gostinari 1. Gostinari2. Mironești21. Goștinu 1. Gostinu22. Grădinari 1. Grădinari2. Tântava3. Zorile23. Greaca 1. Greaca2. Puțu Greci3. Zboiu24. Herăști*****) 1. Herăști2. Miloșești25. Hotarele 1. Hotarele26. Iepurești 1. Iepurești2. Bănești3. Chirculești4. Gorneni5. Stâlpu6. Valter Mărăcineanu27. Isvoarele*****) 1. Isvoarele2. Teiușu28. Izvoarele 1. Izvoarele2. Chiriacu3. Dimitrie Cantemir4. Petru Rareș5. Radu Vodă6. Valea Bujorului29. Joița 1. Joița2. Bâcu30. Letca Nouă 1. Letca Nouă2. Letca Veche3. Milcovățu31. Malu****) 1. Malu32. Mârșa 1. Mârșa33. Mihai Bravu 1. Mihai Bravu34. Ogrezeni 1. Ogrezeni2. Hobaia35. Oinacu******) 1. Oinacu2. Braniștea3. Comasca36. Prundu 1. Prundu2. Puieni37. Putineiu 1. Putineiu2. Hodivoaia3. Vieru38. Răsuceni 1. Răsuceni2. Carapancea3. Cucuruzu4. Satu Nou39. Roata de Jos 1. Roata de Jos2. Cartojani3. Roata Mică4. Sadina40. Săbăreni*****) 1. Săbăreni41. Schitu 1. Schitu2. Bila3. Cămineasca4. Vlașin42. Singureni 1. Singureni2. Crânguri3. Stejaru43. Slobozia 1. Slobozia44. Stănești 1. Stănești2. Bălanu3. Ghizdaru4. Oncești45. Stoenești 1. Stoenești2. Ianculești3. Mirău46. Toporu 1. Toporu2. Tomulești47. Ulmi 1. Ulmi2. Căscioarele3. Drăgăneasca4. Ghionea5. Icoana6. Moșteni7. Poenari8. Trestieni48. Valea Dragului 1. Valea Dragului49. Vărăști 1. Vărăști2. Dobreni50. Vânătorii Mici 1. Vânătorii Mici2. Corbeanca3. Cupele4. Izvoru5. Poiana lui Stângă6. Vâlcele7. Vânătorii Mari8. Zădăriciu51. Vedea****) 1. Vedea--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 368 din 27 noiembrie 1985, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 2 decembrie 1985, pe data prezentului decret, comunele Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dărăști-Ilfov, Domnești și Dragomirești-Vale trec de la județul Giurgiu la Sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului București.**) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 209 din 18 iunie 1986, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 19 iunie 1986, pe data prezentului decret, comunele 30 Decembrie, Berceni și Vidra trec de la județul Giurgiu la Sectorul agricol Ilfov, din subordinea municipiului București.***) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Bolintin-Vale și Mihăilești figurează ca orașe.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 377 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003, se înființează comuna Malu, județul Giurgiu, avînd în componență satul Malu, prin reorganizarea comunei Vedea din același județ. Reședința comunei Malu se stabilește în satul Malu.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vedea are în componență satul Vedea.Reședința comunei Vedea rămîne în satul Vedea.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Giurgiu, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:- Comuna Cosoba avînd în componență satul Cosoba, prin reorganizarea comunei Joița;- Comuna Herăști avînd în componență satele Herăști și Miloșești, prin reorganizarea comunei Hotarele;- Comuna Izvoarele avînd în componență satele Izvoarele și Teiușu, prin reorganizarea comunei Hotarele;- Comuna Săbăreni avînd în componență satul Săbăreni, prin reorganizarea comunei Joița;Conform alin. (5) al art. 5 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, denumirea comunei Izvoarele, județul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 460 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 13 decembrie 2006, se înființează satul Comasca prin reorganizarea satului Braniștea, comuna Oinacu, județul Giurgiu.Comuna Oinacu are în componență satele Oinacu, Braniștea și Comasca.Reședința comunei Oinacu rămîne în satul Oinacu.JUDETUL GORJcu reședința în municipiul Târgu JiuA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. TÂRGU JIU 1. TÂRGU JIU2. Bârsești3. Drăgoeni4. Iezureni5. Polata6. Preajba Mare7. Romanești8. Slobozia9. Ursați2. MOTRU**) 1. MOTRU 1. Lupoița2. Dealu Pomilor 2. Râpa3. Horăști 3. Roșiuța4. Însurăței5. Leurda6. PloștinaB. ORAȘEDenumirea Localități Sate ce aparținorașului componente orașuluiale orașului1. BUMBEȘTI-JIU 1. BUMBEȘTI-JIU**) 1. Curtișoara2. Lăzărești3. Pleșa4. Tetila2. NOVACI 1. NOVACI 1. Bercești2. Hirișești3. Pociovaliștea4. Sitești3. ROVINARI*) 1. ROVINARI2. Vârt4. TÂRGU CARBUNEȘTI 1. TÂRGU CARBUNEȘTI 1. Blahnița de Jos2. Cărbunești-Sat3. Cojani4. Crețești5. Curteana6. Floreșteni7. Măceșu8. Pojogeni9. Rogojeni10. Ștefănești5. TISMANA***) 1. TISMANA 1. Celei2. Costeni3. Gornovița4. Isvarna5. Pocruia6. Racoți7. Sohodol8. Topești9. Vâlcele10. Vânăta6. TURCENI***) 1. TURCENI 1. Gârbovu2. Jilțu 2. Murgești3. Strâmba-Jiu4. Valea Viei7. ȚICLENI 1. ȚICLENI---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Orașul Rovinari se organizează în județul Gorj, în conformitate cu art. 1 din Decretul nr. 366/1981, avînd în componență localitățile Rovinari și Vârt.Satele Rovinari și Moi din componența comunei Bâlteni, județul Gorj, se unifică și formează un singur sat, cu denumirea Moi, în conformitate cu art. 2 din Decretul nr. 366/1981.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 180 din 18 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 23 octombrie 2000, orașul Motru, județul Gorj, se declară municipiu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Turceni din județul Gorj. Satele Turceni și Jilțu devin localități componente ale orașului Turceni, iar satele Gârbovu, Murgești, Strâmba-Jiu, Valea Viei aparțin orașului Turceni.Comuna Tismana din județul Gorj a devenit orașul Tismana. Satul Tismana a devenit localitate componentă a orașului Tismana, iar satele Celei, Costeni, Gornovița, Isvarna, Pocruia, Racoți, Sohodol, Topești, Vâlcele și Vânăta aparțin orașului Tismana.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Albeni 1. Albeni2. Bârzeiu de Gilort3. Bolbocești4. Doseni5. Mirosloveni6. Prunești2. Alimpești 1. Alimpești2. Ciupercenii de Olteț3. Corșoru4. Nistorești5. Sârbești3. Aninoasa 1. Aninoasa2. Bobaia3. Costești4. Groșerea5. Sterpoaia4. Arcani 1. Arcani2. Câmpofeni3. Sănătești4. Stroiești5. Baia de Fier 1. Baia de Fier2. Cernădia6. Bălănești 1. Voiteștii din Vale2. Bălănești3. Blidari4. Cânepești5. Glodeni6. Ohaba7. Voiteștii din Deal7. Bălești 1. Bălești2. Ceauru3. Cornești4. Găvănești5. Rasova6. Stolojani7. Tălpășești8. Tămășești9. Voinigești8. Bărbătești 1. Bărbătești2. Musculești3. Petrești4. Socu9. Bâlteni 1. Bâlteni2. Cocoreni3. Moi*)4. Peșteana-Jiu6. Vladuleni10. Bengești-Ciocadia 1. Bengești2. Bălcești3. Bircii4. Ciocadia11. Berlești 1. Berlești2. Bârzeiu3. Gâlcești4. Lihulești5. Pârâu Viu6. Scrada7. Scurtu12. Bolboși 1. Bolboși2. Bălăcești3. Bolboasa4. Igirosu5. Miclosu6. Ohaba-Jiu7. Valea13. Borăscu 1. Borăscu2. Baniu3. Calapăru4. Gura-Menți5. Menții din Dos6. Miluta7. Scorușu14. Brănești 1. Brănești2. Bădești3. Brebenei4. Capu Dealului5. Gilortu6. Pârâu15. Bumbești-Pițic 1. Bumbești-Pițic2. Cârligei3. Poienari16. Bustuchin 1. Bustuchin2. Cionți3. Motorgi4. Nămete5. Poiana-Seciuri6. Poienița7. Pojaru8. Valea Pojarului17. Căpreni 1. Căpreni2. Aluniș3. Brătești4. Bulbuceni5. Cetatea6. Cornetu7. Dealu Spirei8. Satu Nou18. Cătunele 1. Cătunele2. Dealu Viilor3. Lupoaia4. Steic5. Valea Mânăstirii6. Valea Perilor20. Câlnic 1. Câlnic2. Câlnicu de Sus3. Didilești4. Găleșoaia5. Hodoreasca6. Pieptani7. Pinoasa8. Stejerei9. Vâlceaua19. Ciuperceni 1. Ciuperceni2. Boboiești3. Peșteana-Vulcan4. Priporu5. Strâmba-Vulcan6. Vârtopu7. Zorzila21. Crasna 1. Crasna2. Aninișu din Deal3. Aninișu din Vale4. Buzești5. Cărpiniș6. Crasna din Deal7. Drăgoiești8. Dumbrăveni9. Radoși22. Crușet 1. Crușet2. Bojinu3. Marinești4. Măiag5. Mierea6. Miericeaua7. Slămnești8. Slăvuța9. Urda de Jos10. Văluța23. Dănciulești 1. Dănciulești2. Bibulești3. Hălăngești4. Obârșia5. Petrăchei6. Rădinești7. Zăicoiu24. Dănești 1. Dănești2. Barza3. Botorogi4. Brătuia5. Bucureasa6. Merfulești7. Șasa8. Trocani9. Țârculești10. Ungureni11. Văcarea25. Dragotești 1. Drăgotești2. Corobăi3. Trestioara26. Draguțești 1. Drăguțești2. Cârbești3. Dâmbova4. Iași-Gorj5. Tâlvești6. Urechești27. Fărcășești 1. Fărcășești2. Fărcășești-Mosneni3. Peșteana de Jos4. Rogojel5. Roșia-Jiu6. Timișeni7. Valea cu Apă28. Glogova 1. Iormănești2. Cămuiești3. Cleșnești4. Glogova5. Olteanu29. Godinești 1. Godinești2. Arjoci3. Câlcești4. Chiliu5. Pârâu de Pripor6. Pârâu de Vale7. Rătez30. Hurezani 1. Hurezani2. Busuioci3. Pegeni4. Plopu5. Totea de Hurezani31. Ionești 1. Ionești2. Gura Șușiței3. Iliești4. Picu32. Jupânești 1. Jupânești2. Boia3. Pârâu Boia4. Vidin5. Vierșani33. Lelești 1. Lelești2. Frătești3. Rasovița34. Licurici 1. Licurici2. Frumușei3. Negreni4. Totea35. Logrești 1. Târgu Logrești2. Colțești3. Frunza4. Logrești-Moșteni5. Măru6. Popești7. Seaca36. Mătăsari 1. Mătăsari2. Brădet3. Brădețel4. Croici5. Runcurel37. Mușetești 1. Mușetești2. Arșeni3. Bârcaciu4. Gămani5. Grui6. Stăncești7. Stăncești-Larga38. Negomir 1. Negomir2. Artanu3. Bohorel4. Condeiești5. Nucetu6. Orzu7. Paltinu8. Raci9. Ursoaia10. Valea Racilor39. Padeș 1. Călugăreni2. Apa Neagră3. Cerna-Sat4. Cloșani5. Motru Sec6. Orzești7. Padeș8. Văieni40. Peștișani 1. Peștișani2. Boroșteni3. Brădiceni4. Frâncești5. Gureni6. Hobița7. Seuca41. Plopșoru 1. Plopșoru2. Broșteni3. Broștenii de Sus4. Ceplea5. Cursaru6. Deleni7. Izvoarele8. Olari9. Piscuri10. Sărdănești11. Văleni42. Polovragi 1. Polovragi2. Racovița43. Prigoria 1. Prigoria2. Bucșana3. Burlani4. Călugareasa5. Dobrana6. Negoiești7. Zorlești44. Roșia de Amaradia 1. Roșia de Amaradia2. Becheni3. Dealu Viei4. Ruget5. Seciurile6. Stejaru7. Șitoaia45. Runcu 1. Runcu2. Bâlta3. Bâltișoara4. Dobrița5. Răchiți6. Suseni7. Valea Mare46. Samarinești 1. Samarinești2. Băzăvani3. Boca4. Duculești5. Larga6. Țirioi7. Valea Bisericii8. Valea Mică9. Valea Poienii47. Săcelu 1. Săcelu2. Blahnița de Sus3. Hăiești4. Jeriștea5. Magherești48. Săulești 1. Săulești2. Bibești3. Dolcești4. Purcaru49. Schela 1. Sâmbotin2. Arsuri3. Gornăcel4. Păjiștele5. Schela50. Scoarța 1. Scoarța2. Bobu3. Budieni4. Câmpu Mare5. Cerătu de Copăcioasa6. Colibași7. Copăcioasa8. Lazuri9. Lintea10. Mogoșani11. Pișteștii din Deal51. Slivilești 1. Slivilești2. Cojmănești3. Miculești4. Strâmtu5. Sura6. Șiacu7. Știucani8. Tehomir52. Stănești 1. Stănești2. Alexeni3. Bălani4. Călești5. Curpen6. Măzăroi7. Obreja8. Pârvulești9. Vaidei10. Vălari53. Stejari 1. Stejari2. Baloșani3. Băcești4. Dealu Leului5. Piscoiu6. Popești-Stejari54. Stoina 1. Stoina2. Ciorari3. Mielușei4. Păișani5. Toiaga6. Ulmet7. Urda de Sus55. Telești 1. Telești2. Buduhala3. Șomănești56. Turburea 1. Turburea2. Cocorova3. Poiana4. Spahii5. Șipotu57. Turcinești 1. Turcinești2. Cartiu3. Horezu4. Rugi58. Tânțăreni 1. Țânțăreni2. Arpadia3. Chiciora4. Florești59. Urdari 1. Urdari2. Fântânele3. Hotăroasa60. Văgiulești 1. Văgiulești2. Cârciu3. Covrigi4. Murgilești5. Valea Motrului61. Vladimir 1. Andreești2. Frasin3. Valea Deșului4. Vladimir---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 2 din Decretul nr. 366/1981, satele Rovinari și Moi din componența comunei Bâlteni, județul Gorj, se unifică și formează un singur sat, cu denumirea Moi.**) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Bumbești-Jiu figurează ca oraș.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Turceni din județul Gorj. Satele Turceni și Jilțu devin localități componente ale orașului Turceni, iar satele Gârbovu, Murgești, Strâmba-Jiu, Valea Viei aparțin orașului Turceni.Comuna Tismana din județul Gorj a devenit orașul Tismana. Satul Tismana a devenit localitate componentă a orașului Tismana, iar satele Celei, Costeni, Gornovița, Isvarna, Pocruia, Racoți, Sohodol, Topești, Vâlcele și Vânăta aparțin orașului Tismana.JUDETUL HARGHITAcu reședința în municipiul Miercurea-CiucA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. MIERCUREA-CIUC 1. MIERCUREA-CIUC2. Ciba3. Harghita-Băi4. Jigodin-Băi2. GHEORGHENI**) 1 GHEORGHENI2. Covacipeter3. Lacu Roșu4. Vargatac5. Visafolio3. TOPLIȚA*) 1. TOPLIȚA2. Călimănel3. Luncani4. Măgheruș5. Moglănești6. Secu7. Vale8. Vâgani9. Zencani4. ODORHEIU 1. ODORHEIU SECUIESCSECUIESCB. ORAȘEDenumirea Localitățiorașului componenteale orașului1. BĂILE TUȘNAD 1. BĂILE TUȘNAD2. Carpitus2. BĂLAN 1. BĂLAN3. BORSEC 1. BORSEC4. CRISTURU SECUIESC 1. CRISTURU SECUIESC2. Betești****)3. Filiaș5. VLĂHIȚA 1. VLĂHIȚA2. Băile Homorod3. Minele Lueta-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, orașul Toplița, județul Harghita, se declară municipiu.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orașul Gheorgheni, județul Harghita, se declară municipiu.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Atid 1. Atid2. Crișeni3. Cușmed4. Inlăceni5. Șiclod2. Avrămești 1. Avrămești2. Andreeni3. Cechești4. Goagiu5. Firtănuș6. Laz-Firtănuș7. Laz-Șoimuș8. Medișoru-Mic3. Bilbor 1. Bilbor2. Răchitiș4. Brădești 1. Brădești3. Târnovița5. Căpâlnița 1. Căpâlnița6. Cârța***) 1. Cârța2. Ineu7. Ciceu 1. Ciceu****)2. Ciaracio8. Ciucsângeorgiu 1. Ciucsângeorgiu2. Armășeni3. Armășenii Noi4. Bancu5. Ciobăniș6. Cotormani7. Eghersec8. Ghiurche9. Potiond9. Ciumani 1. Ciumani10. Corbu 1. Corbu2. Capu Corbulul11. Corund 1. Corund2. Atia3. Calonda4. Fântâna Brazilor5. Valea lui Pavel12. Cozmeni*) 1. Cozmeni2. Lăzărești13. Dănești**) 1. Dănești14. Dârjiu 1. Dârjiu2. Mujna15. Dealu 1. Dealu2. Fâncel3. Sâncrai4. Tămașu5. Tibod6. Ulcani7. Valea Rotundă16. Ditrău 1. Ditrău2. Jolotca3. Țengheler17. Feliceni 1. Feliceni2. Alexandrița3. Arvățeni4. Cireșeni5. Forțeni6. Hoghia7. Oțeni8. Polonița9. Tăureni10. Teleac11. Văleni18. Frumoasa 1. Frumoasa2. Bârzava3. Făgețel4. Nicolești19. Gălăuțaș 1. Gălăuțaș2. Dealu Armanului3. Gălăutaș-Pârău4. Nuțeni5. Plopiș6. Preluca7. Toleșeni8. Zăpodea20. Joseni 1. Joseni2. Borzont3. Bucin21. Lăzarea 1. Lăzarea2. Ghiduț22. Leliceni****) 1. Leliceni2. Fitod3. Hosasău4. Misentea23. Lueta 1. Lueta2. Băile Chirui24. Lunca de Jos 1. Lunca de Jos2. Barațcoș3. Poiana Fagului4. Puntea Lupului5. Valea Boroș6. Valea Capelei7. Valea Întunecoasă8. Valea lui Antaloc9. Valea Rece25. Lunca de Sus 1. Lunca de Sus2. Comiat3. Izvorul Trotușului4. Păltiniș-Ciuc5. Valea Gârbea6. Valea Ugra26. Lupeni 1. Lupeni2. Bisericani3. Bulgăreni4. Firtușu5. Morăreni6. Păltiniș7. Păuleni8. Satu Mic9. Sâncel27. Mădăraș**) 1. Mădăraș28. Mărtiniș 1. Mărtiniș2. Aldea3. Bădeni4. Călugăreni5. Chinușu6. Comănești7. Ghipeș8. Locodeni9. Orășeni10. Petreni11. Rareș12. Sânpaul29. Merești 1. Merești30. Mihăileni 1. Mihăileni2. Livezi3. Nădejdea4. Văcărești31. Mugeni 1. Mugeni2. Aluniș3. Beta4. Dejuțiu5. Dobeni6. Lutița7. Mătișeni8. Tăietura32. Ocland 1. Ocland2. Crăciunel3. Satu Nou33. Păuleni-Ciuc 1. Păuleni-Ciuc2. Delnița3. Șoimeni34. Plăieșii de Jos 1. Plăieșii de Jos2. Casinu Nou3. Iacobeni4. Imper5. Plăieșii de Sus35. Porumbeni****) 1. Porumbenii Mari2. Porumbenii Mici36. Praid 1. Praid2. Becaș3. Bucin4. Ocna de Jos5. Ocna de Sus6. Șașvereș37. Racu****) 1. Racu2. Gârciu38. Remetea 1. Remetea2. Făgețel3. Martonca4. Sineu39. Satu Mare****) 1. Satu Mare40. Săcel 1. Săcel2. Șoimușu Mare3. Șoimușu Mic4. Uilac5. Vidacut41. Sâncrăieni 1. Sâncrăieni42. Sândominic 1. Sândominic43. Sânmartin*) 1. Sinmartin2. Ciucani3. Valea Uzului44. Sânsimion 1. Sinsimion2. Cetățuia45. Sântimbru****) 1. Sântimbru2. Sântimbru-Băi46. Sărmaș 1. Sărmaș2. Fundoaia3. Hodoșa4. Platonești5. Runc47. Secuieni 1. Secuieni2. Bodogaia3. Eliseni48. Siculeni 1. Siculeni49. Subcetate 1. Subcetate2. Călnaci3. Duda4. Filpea50. Suseni 1. Suseni2. Chileni3. Liban4. Senetea5. Valea Strâmbă51. Șimonești 1. Șimonești2. Bențid3. Cădaciu Mare4. Cădaciu Mic5. Cehețel6. Chedia Mare7. Chedia Mică8. Cobătești9. Medișoru Mare10. Mihăileni11. Nicoleni12. Rugănești13. Tărcești14. Turdeni52. Tomesti***) 1. Tomești53. Tulgheș 1. Tulgheș2. Hagota3. Pintic4. Recea54. Tusnad 1. Tușnad2. Tușnadu Nou3. Vrabia55. Ulieș 1. Ulieș2. Daia3. Iașu4. Ighiu5. Nicolești6. Obrănești7. Petecu8. Vasileni56. Vârșag 1. Vărșag57. Voșlobeni 1. Voșlăbeni2. Izvoru Mureșului58. Zetea 1. Zetea2. Desag3. Izvoare4. Poiana Târnavei5. Sub Cetate6. Șicasău------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 103 din 8 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002, se înființează comuna Cozmeni, județul Harghita, avînd în componență satele Cozmeni și Lăzărești. Reședinta comunei se stabilește în satul Cozmeni.Conform art. 2 din acelasi act normativ, comuna Sânmartin, județul Harghita, are în componență satele Sânmartin, Ciucani și Valea Uzului, avînd reședința în satul Sânmartin.**) Art. 1 din LEGEA nr. 104 din 8 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002 prevede:"Art. 1(1) Se înființează comuna Mădăraș, județul Harghita, avînd în componență satul Mădăraș.(2) Reședința comunei se stabilește în satul Mădăraș."Art. 2 din același act normativ prevede:"Art. 2Comuna Dănești are în componență satul Dănești, avînd reședința în satul Dănești."***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 384 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003, se înființează comuna Tomești, județul Harghita, avînd în componență satul Tomești, prin reorganizarea comunei Cârța din acelasi judet. Reședința comunei Tomesti se stabilește în satul Tomești.Art. 2 din acelasi act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Cârța are în componenta satele Cârța și Ineu. Reședința comunei Cârța rămîne în satul Cârța.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Harghita, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:- Comuna Ciceu avînd în componență satele Ciceu și Ciaracio, prin reorganizarea comunei Siculeni;- Comuna Leliceni avînd în componență satele Leliceni, Fitod, Hosasău și Misentea, prin reorganizarea comunei Sâncrăieni;- Comuna Porumbeni avînd în componență satele Porumbenii Mari și Porumbenii Mici, prin reorganizarea comunei Mugeni;- Comuna Racu avînd în componență satele Racu și Satu Nou, prin reorganizarea comunei Siculeni;- Comuna Satu Mare avînd în componență satul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Brădești;- Comuna Sântimbru avînd în componență satele Sântimbru și Sântimbru-Băi, prin reorganizarea comunei Sâncrăieni;Conform art. 6 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, satul Betești din componența comunei Mugeni, județul Harghita, trece în componența orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, ca localitate componentă.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 164 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011, denumirea satului Satu Nou din componența comunei Racu, județul Harghita, se schimbă în Gârciu.JUDETUL HUNEDOARAcu reședința în municipiul DevaA. MUNICIPIIDenumirea Localități Sate ce aparținmunicipiului componente municipiuluiale municipiului1. DEVA 1. DEVA 1. Archia2. Sântuhalm 2. Bârcea Mică3. Cristur2. LUPENI**) 1. LUPENI3. VULCAN***) 1. VULCAN2. Dealu Babii3. Jiu-Paroșeni4. BRAD***) 1. Mesteacăn2. Potingani3. Ruda-Brad4. Țărățel5. Valea Bradului5. HUNEDOARA 1. HUNEDOARA 1. Boș2. Răcăștia 2. Groș3. Hășdat4. Peștișu Mare6. ORĂȘTIE**) 1. ORĂȘTIE7. PETROȘANI 1. PETROȘANI2. Dâlja Mare3. Dâlja Mică4. Peștera5. Slătinioara------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce apartin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orașul Lupeni, județul Hunedoara, se declară municipiu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orașul Vulcan, județul Hunedoara, se declară municipiu.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.B. ORAȘELocalitățiDenumirea componente Sate ce aparținorasului ale orașului orașului1. ANINOASA 1. Aninoasa2. Iscroni2. CĂLAN 1. CĂLAN 1. Batiz2. Streisângeorgiu 2. Călanu Mic3. Grid4. Nădăștia de Jos5. Nădăștia de Sus6. Ohaba Streiului7. Sâncrai8. Sântămăria dePiatră9. Strei10. Strei-Săcel11. ValeaSângeorgiului3. GEOAGIU***) 1. Geoagiu2. Aurel Vlaicu3. Bacâia4. Bozeș5. Cigmău6. Gelmar7. Geoagiu-Băi8. Homorod9. Mermezeu-Văleni10. Renghet11. Valeni4. HAȚEG 1. HATEG 1. Silvașu de Jos2. Nălațvad 2. Silvașu de Sus5. PETRILA 1. PETRILA2. Cimpa3. Jieț4. Răscoala5. Tirici6. SIMERIA 1. SIMERIA 1. Bârcea Mare2. Cărpiniș3. Sântandrei3. Simeria Veche5. Șăulești6. Uroi7. URICANI 1. URICANI2. Câmpu lui Neag3. Valea de Brazi-----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Orăștie - județul Hunedoara.***) Conform articolului unic din LEGEA nr. 86 din 15 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 20 septembrie 1995, orașul Brad din județul Hunedoara se declară municipiu.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 221 din 28 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 30 noiembrie 2000, comuna Geoagiu, județul Hunedoara, se declară oraș.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Baia de Criș 1. Baia de Criș2. Baldovin3. Căraci4. Cărăstău5. Lunca6. Rișca7. Rișculița8. Țebea9. Văleni2. Bălșa 1. Balșa2. Almașu Mic de Munte3. Ardeu4. Bunești5. Galbina6. Mada7. Oprișești8. Poiana9. Poienița10. Roșia11. Stăuini12. Techereu13. Vălișoara14. Voia3. Băcia 1. Băcia2. Petreni3. Tâmpa4. Totia4. Baru 1. Baru2. Livadia3. Petros4. Valea Lupului5. Băița 1. Băița2. Barbura3. Câinelu de Sus4. Crăciunești5. Fizeș6. Hărțăgani7. Lunca8. Ormindea9. Peștera10. Săliște11. Trestia6. Bănița 1. Bănița2. Crivadia3. Merișor7. Bătrâna 1. Bătrâna2. Fața Roșie3. Piatra4. Răchițaua8. Beriu 1. Beriu2. Căstău3. Cucuiș4. Măgureni5. Orăstioara de Jos6. Poieni7. Sereca8. Sibișel9. Blăjeni 1. Blăjeni2. Blăjeni-Vulcan3. Criș4. Dragu-Brad5. Groșuri6. Plai7. Reț8. Sălătruc10. Boșorod 1. Boșorod2. Alun3. Bobaia4. Chitid5. Cioclovina6. Luncani7. Prihodiște8. Târsa9. Ursici11. Brănișca 1. Brănișca2. Bărăștii Iliei3. Boz4. Căbești5. Furcșoara6. Gialacuta7. Rovina8. Târnava9. Târnăvița12. Bretea Română 1. Bretea Română2. Bățălar3. Bercu4. Bretea Streiului5. Covragiu6. Gânțaga7. Măceu8. Ocolișu Mare9. Plopi10. Ruși11. Vâlcele12. Vâlcelele Bune13. Vâlceluța13. Buceș 1. Buceș2. Buceș-Vulcan3. Dupăpiatră*)4. Grohotele5. Mihăileni6. Stănija7. Tarnița14. Bucureșci 1. Bucureșci2. Curechiu3. Merișor4. Rovina5. Șesuri15. Bulzeștii de Sus 1. Bulzeștii de Sus2. Bulzeștii de Jos3. Giurgești4. Grohot5. Păulești6. Rusești7. Stănculești8. Ticera9. Tomnatec16. Bunila 1. Bunila2. Alun3. Cernișoara Florese4. Poienița Voinii5. Vadu Dobrii17. Burjuc 1. Burjuc2. Brădățel3. Glodghilești4. Petrești5. Tătărăști6. Tisa18. Cârjiți 1. Cirjiti2. Almașu Sec3. Chergheș4. Cozia5. Popești19. Cerbăl 1. Cerbăl2. Arănieș3. Feregi4. Merișoru de Munte5. Poiana Răchițelii6. Poienița Tomii7. Socet8. Ulm20. Certeju de Sus 1. Certeju de Sus2. Bocșa Mare3. Bocșa Mică4. Hondol5. Măgura-Toplița6. Nojag7. Săcărâmb8. Toplița Mureșului9. Vărmaga21. Crișcior 1. Criscior2. Barza3. Valea Arsului4. Zdrapți22. Densuș 1. Densuș2. Criva3. Hățăgel4. Peșteana5. Peștenița6. Poieni7. Ștei23. Dobra 1. Dobra2. Abucea3. Bujoru4. Făgețel5. Lăpușnic6. Mihăiești7. Panc8. Panc-Săliște9. Rădulești10. Roșcani11. Stâncești12. Stâncești-Ohaba13. Stretea24. General Berthelot**) 1. General Berthelot2. Crăguiș3. Fărcădin4. Livezi5. Tuștea25. Ghelari 1. Ghelari2. Govăjdia3. Plop4. Ruda26. Gurasada 1. Gurasada2. Boiu de Jos3. Boiu de Sus4. Cărmăzănești5. Câmpuri de Sus6. Câmpuri-Surduc7. Dănulești8. Gothatea9. Runcșor10. Ulieș11. Vica27. Hărău 1. Hărău2. Banpotoc3. Bârsău4. Chimindia28. Ilia 1. Ilia2. Bacea3. Brâznic4. Bretea Mureșană5. Cuieș6. Dumbrăvița7. Săcămaș8. Sârbi9. Valea Lungă29. Lăpugiu de Jos 1. Lăpugiu de Jos2. Baștea3. Cosești4. Fintoag5. Grind6. Holdea7. Lăpugiu de Sus8. Lăsău9. Ohaba10. Teiu30. Lelese 1. Lelese2. Cerișor3. Runcu Mare4. Sohodol31. Lunca Cernii de Jos 1. Lunca Cernii de Jos2. Ciumița3. Fântâna4. Gura Bordului5. Lunca Cernii de Sus6. Meria7. Negoiu8. Valea Babii32. Luncoiu de Jos 1. Luncoiu de Jos2. Dudești3. Luncoiu de Sus4. Podele5. Stejărel33. Mărtinești 1. Mărtinești2. Dâncu Mare3. Dâncu Mic4. Jeledinți5. Măgura6. Tămășasa7. Turmaș34. Orăștioara de Sus 1. Orăștioara de Sus2. Bucium3. Costești4. Costești-Deal5. Grădiștea de Munte6. Ludeștii de Jos7. Ludeștii de Sus8. Ocolișu Mic35. Pestișu Mic 1. Pestișu Mic2. Almașu Mic3. Ciulpăz4. Cutin5. Dumbrava6. Josani7. Mănerău8. Nandru9. Valea Nandrului36. Pui 1. Pui2. Băiești3. Federi4. Fizești5. Galați6. Hobița7. Ohaba-Ponor8. Ponor9. Râu Bărbat10. Rușor11. Șerel12. Uric37. Rapoltu Mare 1. Rapoltu Mare2. Bobâlna3. Boiu4. Folt5. Rapolțel38. Răchitova 1. Răchitova2. Boița3. Ciula Mare4. Ciula Mică5. Gotești6. Mesteacăn7. Vălioara39. Râu de Mori 1. Râu de Mori2. Brazi3. Clopotiva4. Ohaba-Sibișel5. Ostrov6. Ostrovel7. Ostrovu Mic8. Sibișel9. Suseni10. Unciuc11. Valea Dâljii40. Ribița 1. Ribița2. Crișan3. Dumbrava de Jos4. Dumbrava de Sus5. Ribicioara6. Uibărești41. Romos 1. Romos2. Ciungu Mare3. Pișchinți4. Romoșel5. Vaidei42. Sarmizegetusa 1. Sarmizegetusa2. Breazova3. Hobița-Grădiște4. Păucinești5. Zeicani43. Sălășu de Sus 1. Sălașu de Sus2. Coroiești3. Mălăiești4. Nucșoara5. Ohaba de sub Piatră6. Paroș7. Peștera8. Râu Alb9. Râu Mic10. Sălașu de Jos11. Zăvoi44. Sântamaria-Orlea 1. Sâăntamaria-Orlea2. Balomir3. Bărăștii Hațegului4. Bucium-Orlea5. Ciopeia6. Săcel7. Sânpetru8. Subcetate9. Vadu45. Șoimuș 1. Șoimuș2. Bălata3. Bejan4. Bejan-Târnăvița5. Boholț6. Căinelu de Jos7. Chișcădaga8. Fornădia9. Păuliș10. Sulighete46. Teliucu Inferior 1. Teliucu Inferior2. Cinciș-Cerna3. Izvoarele4. Teliucu Superior47. Tomești 1. Tomești2. Dobroț3. Leauț4. Livada5. Obârșa6. Steia7. Tiulești8. Valea Mare de Criș48. Toplița 1. Toplița2. Curpenii Silvașului3. Dăbâca4. Dealu Mic5. Goleș6. Hășdău7. Mosoru8. Vălari49. Totești 1. Totești2. Cârnești3. Copaci4. Păclișa5. Reea50. Turdaș 1. Turdaș2. Pricaz3. Râpaș4. Spini51. Vața de Jos 1. Vața de Jos2. Basarabasa3. Birtin4. Brotuna5. Căzănești6. Ciungani7. Ocișor8. Ociu9. Prăvăleni10. Prihodiște11. Tătărăștii de Criș12. Târnava de Criș13. Vața de Sus52. Vălișoara 1. Vălișoara2. Dealu Mare3. Săliștioara4. Stoieneasa53. Vețel 1. Vețel2. Boia Bârzii3. Bretelin4. Căoi5. Herepeia6. Leșnic7. Mintia8. Muncelu Mare9. Muncelu Mic10. Runcu Mic54. Vorța 1. Vorța2. Certeju de Jos3. Coaja4. Dumești5. Luncșoara6. Valea Poienii7. Visca55. Zam 1. Zam2. Almaș-Săliște3. Almășel4. Brășeu5. Cerbia6. Deleni7. Godinești8. Micănești9. Pogănești10. Pojoga11. Sălciva12. Tămășești13. Valea-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului După Piață din comuna Buceș, județul Hunedoara s-a schimbat în satul Dupăpiatră.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 614 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001, denumirea comunei Unirea, județul Hunedoara, și a satului de reședință a acesteia se schimbă în General Berthelot.JUDETUL IALOMIȚAcu reședința în municipiul SloboziaA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale municipiului1. SLOBOZIA 1. SLOBOZIA2. Bora3. Slobozia Nouă2. FETEȘTI*) 1. FETEȘTI2. Buliga3. Fetești-Gară4. Vlașca3. URZICENI*) 1. URZICENIB. ORAȘEDenumirea Localități Sate subordonateorașului componente unui orașale orașului1. AMARA**) 1. AMARA 1. AMARA NOUĂ2. CĂZĂNEȘTI******) 1. CĂZĂNEȘTI3. FIERBINȚI-TÂRG**) 1. FIERBINȚI-TÂRG**) 1. Fierbinții de Jos2. Fierbinții de Sus3. Grecii de Jos4. ȚĂNDĂREI 1. ȚĂNDĂREI-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipii orașele Urziceni și Fetești - județul Ialomița.**) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Amara din județul Ialomița.Comuna Fierbinți-Târg a devenit orașul Fierbinți-Târg avînd ca și sate componente: Fierbinții de Jos, Fierbinții de Sus, Grecii de Jos.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Adâncata 1. Adâncata2. Patru Frați2. Albești 1. Albești2. Bataluri3. Marsilieni3. Alexeni 1. Alexeni4. Andrășești 1. Andrășești2. Orboești5. Armășești 1. Armășești2. Malu Roșu3. Nenișori6. Axintele 1. Axintele2. Bărbătescu3. Horia7. Balaciu 1. Balaciu2. Copuzu3. Crăsanii de Jos4. Crăsanii de Sus8. Bărcănești 1. Bărcănești2. Condeești9. Bărbulești 1. Bărbulești*********)10. Borănești*****) 1. Borănești2. Sintești11. Bordușani 1. Bordușani2. Cegani12. Bucu 1. Bucu13. Buești*****) 1. Buești14. Ciocârlia 1. Ciocârlia2. Cotorca15. Ciochina 1. Ciochina2. Bordușelu3. Orezu4. Piersica16. Ciulnița 1. Ciulnița2. Ion Ghica3. Ivănești4. Poiana17. Cocora 1. Cocora18. Colelia 1. Colelia*******)19. Cosâmbești 1. Cosâmbești2. Gimbășani20. Coșereni 1. Coșereni21. Dragoești 1. Drăgoești2. Chiroiu-Pămînteni3. Chiroiu-Satu Nou4. Chiroiu-Ungureni5. Valea Bisericii22. Dridu 1. Dridu2. Dridu-Snagov23. Făcăeni 1. Făcăeni2. Progresu24. Gârbovi 1. Gârbovi25. Gheorghe Doja 1. Gheorghe Doja26. Gheorghe Lazăr 1. Gheorghe Lazăr27. Giurgeni 1. Giurgeni28. Grindu 1. Grindu29. Grivița***) 1. Grivița2. Smirna30. Gura Ialomiței********) 1. Gura Ialomiței2. Luciu31. Ion Roată 1. Ion Roată2. Broșteni32. Jilavele 1. Jilavele2. Slătioarele33. Maia*****) 1. Maia34. Manasia 1. Manasia35. Mihail Kogălniceanu 1. Mihail Kogălniceanu2. Hagieni36. Mărculești 1. Mărculești*******)37. Miloșești 1. Miloșești2. Nicolești3. Tovărășia38. Moldoveni*******) 1. Moldoveni39. Movila 1. Movila40. Movilița 1. Movilița2. Bițina-Pămînteni3. Bițina-Ungureni41. Munteni-Buzău 1. Munteni-Buzău42. Ograda*****) 1. Ograda43. Perieți 1. Perieți2. Fundata3. Misleanu4. Păltinișu5. Stejaru44. Platonești*******) 1. Platonești2. Lăcusteni45. Rădulești**********) 1. Brazii2. Movileanca3. Răsimnicea46. Reviga 1. Reviga2. Crunți3. Mircea cel Bătrân4. Rovine47. Roșiori*****) 1. Roșiori48. Sălcioara 1. Sălcioara2. Rași49. Sărățeni 1. Sărățeni50. Săveni 1. Săveni2. Frățilești51. Scânteia 1. Scânteia2. Iazu52. Sfântu Gheorghe 1. Sfântu Gheorghe2. Butoiu3. Malu53. Sinești 1. Sinești2. Boteni3. Cătrunești4. Hagiești5. Lilieci6. Livedea54. Stelnica 1. Stelnica2. Maltezi3. Retezatu55. Sudiți 1. Sudiți2. Gura Văii56. Traian***) 1. Traian57. Valea Ciorii 1. Valea Ciorii2. Bucșa3. Dumitrești4. Murgeanca58. Valea Măcrișului 1. Valea Măcrișului2. Grindași59. Vlădeni 1. Vlădeni-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 263 din 2 septembrie 1981, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 3 septembrie 1981, pe data prezentului decret, comunele Grădiștea, Nuci și Petrăchioaia trec de la județul Ialomița la Sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului București.**) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 115 din 24 martie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 29 martie 1982, pe data prezentului decret, comuna Ileana trece de la județul Ialomița la județul Călărași.***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 144 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003, se înființează comuna Traian, județul Ialomița, avînd în componență satul Traian, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Ialomița. Reședința comunei Traian se stabilește în satul Traian.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Grivița va avea în componență satele Smirna și Grivița.Reședința comunei Grivița este în continuare în satul Grivița.****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Amara din județul Ialomița.Comuna Fierbinți-Târg a devenit orașul Fierbinți-Târg avînd ca și sate componente: Fierbinții de Jos, Fierbinții de Sus, Grecii de Jos.*****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Ialomița, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:- Comuna Borănești avînd în componență satele Borănești și Sintești, prin reorganizarea comunei Coșereni;- Comuna Buești avînd în componență satul Buești prin reorganizarea comunei Albești;- Comuna Maia avînd în componență satul Maia, prin reorganizarea comunei Brazii;- Comuna Ograda avînd în componență satul Ograda, prin reorganizarea comunei Bucu;- Comuna Roșiori avînd în componență satul Roșiori, prin reorganizarea comunei Movilița;******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 aprilie 2004, comuna Căzănești, județul Ialomița, se declară oraș.*******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea unor comune în județul Ialomița, avînd în componență mai multe sate, conform anexei, prin reorganizarea unor alte comune din județ, astfel:- comuna Colelia, avînd în componență satul Colelia, prin reorganizarea comunei Cocora;- comuna Mărculești, avînd în componență satul Mărculești, prin reorganizarea comunei Cosâmbești;- comuna Moldoveni, avînd în componență satul Moldoveni prin reorganizarea comunei Dridu;- comuna Platonești, avînd în componență satele Platonești și Lăcusteni prin reorganizarea comunei Săveni;- comuna Sărățeni, avînd în componență satul Sărățeni prin reorganizarea comunei Balaciu.********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 270 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005, se înființează comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița, avînd în componență satele Gura Ialomiței și Luciu, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu din același județ. Reședința comunei Gura Ialomiței se stabilește în satul Gura Ialomiței.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihail Kogălniceanu are în componență satele Mihail Kogălniceanu și Hagieni.Reședința comunei Mihail Kogălniceanu rămîne satul Mihail Kogălniceanu.*********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 257 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006, se înființează comuna Bărbulești, județul Ialomița, avînd în componență satul Bărbulești, prin reorganizarea comunei Armășești. Reședința comunei Bărbulești se stabilește în satul Bărbulești.În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Armășești are în componență satele Armășești, Malu Roșu și Nenișori.Reședința comunei Armășești rămîne în satul Armășești.**********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 150 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 7 iulie 2011, denumirea comunei Brazii, județul Ialomița, se schimbă în Rădulești.JUDETUL IAȘIcu reședința în municipiul IașiA. MUNICIPIIDenumirea Localitățimunicipiului componenteale orașului1. IAȘI 1. IAȘI2. PAȘCANI*) 1. PAȘCANI2. Blăgeîti3. Boîteni4. Gâștești5. Lunca6. SodomeniB. ORAșEDenumireaorașuluiLocalități Sate ce aparțincomponente orașuluiale orașului1. PODU ILOAIEI*****) 1. Podu Iloaiei 1. Cosițeni2. Budăi 2. Holm3. Scobâlțeni2. HÂRLĂU 1. Pârcovaci3. TÂRGU FRUMOS 1. TÂRGU FRUMOS-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:*) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orasul Pașcani - județul Iași.**) Conform alin. (2) al art. 5 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, comunei reorganizate Târgu Frumos, județul Iași, i se atribuie denumirea Ion Neculce.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.C. COMUNE-----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satelecrt. comunei componente-----------------------------------------------------0 1 2-----------------------------------------------------1. Alexandru I. Cuza 1. Alexandru I. Cuza2. Kogălniceni3. Scheia4. Volintirești2. Andrieșeni 1. Andrieșeni2. Buhăeni3. Drăgănești4. Fântânele5. Glăvănești6. Iepureni7. Spineni3. Aroneanu 1. Aroneanu2. Dorobanț3. Rediu Aldei4. Șorogani4. Balș***) 1. Balș2. Boureni3. Coasta Măgurii5. Bălțați 1. Bălțați2. Cotârgaci3. Filiași4. Mădârjești5. Podișu6. Sârca7. Valea Oilor6. Bârnova 1. Birnova2. Cercu3. Păun4. Pietrăria5. Todirel6. Vișan7. Belcești 1. Belcești2. Liteni3. Munteni4. Satu Nou5. Tansa6. Ulmi8. Bivolari 1. Bivolari2. Buruienești3. Soloneț4. Tabăra5. Traian9. Braești 1. Brăești2. Albești3. Buda4. Cristești5. Rediu10. Butea 1. Butea2. Miclăușeni11. Ceplenița 1. Ceplenița2. Buhalnița3. Poiana Mărului4. Zlodica12. Ciohorăni****) 1. Ciohorăni13. Ciortești 1. Ciortești2. Coropceni3. Deleni4. Rotăria5. Șerbești14. Ciurea 1. Ciurea2. Curături3. Dumbrava4. Hlincea5. Lunca Cetățuii6. Picioru Lupului7. Slobozia15. Coarnele Caprei 1. Coarnele Caprei2. Arama3. Petroșica16. Comarna 1. Osoi2. Comarna3. Curagău4. Stânca17. Costești***) 1. Costești2. Giurgești18. Costuleni 1. Costuleni2. Covasna3. Cozia4. Hilița19. Cotnari 1. Cotnari2. Bahluiu3. Cârjoaia4. Cireșeni5. Făgăt6. Hodora7. Horodiștea8. Iosupeni9. Lupăria10. Valea Racului11. Zbereni20. Cozmești 1. Cozmești2. Podolenii de Jos3. Podolenii de Sus21. Cristești 1. Cristești2. Homița22. Cucuteni 1. Cucuteni2. Băiceni3. Bărbătești4. Săcărești23. Dagâța 1. Dagâța2. Bălușești3. Boatca4. Buzdug5. Mănăstirea6. Piscu Rusului7. Poienile8. Tarnița9. Zece Prăjini24. Deleni 1. Deleni2. Feredeni3. Leahu-Nacu4. Maxut5. Poiana6. Slobozia25. Dobrovăț 1. Dobrovăț26. Dolhești 1. Dolhesti2. Brădicești3. Pietriș27. Drăgușeni***) 1. Drăgușeni2. Frenciugi28. Dumești 1. Dumești2. Banu3. Chilișoaia4. Hoisești5. Păușești29. Erbiceni 1. Erbiceni2. Bârlești3. Spinoasa4. Sprânceana5. Totoești30. Fântânele***) 1. Fântânele31. Focuri 1. Focuri32. Golăiești 1. Golăiești2. Bran3. Cilibiu4. Cotu lui Ivan5. Grădinari6. Medeleni7. Petrești8. Podu Jijiei33. Gorban 1. Gorban2. Gura Bohotin3. Podu Hagiului4. Scoposeni5. Zberoaia34. Grajduri 1. Grajduri2. Cărbunari3. Corcodel4. Lunca5. Pădureni6. Poiana cu Cetate7. Valea Satului35. Gropnița 1. Gropnița2. Bulbucani3. Forăști4. Mălăești5. Săveni6. Sângeri36. Grozești 1. Grozești2. Colțu Cornii3. Sălăgeni37. Hălăucești 1. Hălăucești2. Luncași38. Hărmănești***) 1. Hărmăneștii Vechi2. Boldești3. Hărmăneștii Noi39. Heleșteni 1. Heleșteni2. Hărmăneasa3. Movileni4. Oboroceni40. Holboca 1. Holboca2. Cristești3. Dancu4. Orzeni5. Rusenii Noi6. Rusenii Vechi7. Valea Lungă41. Horlești 1. Horlești2. Bogdănești3. Scoposeni42. Ion Neculce 1. Buznea2. Dădești3. Gănești4. Ion Neculce5. Prigoreni6. Războieni43. Ipatele 1. Ipatele2. Alexești3. Bâcu4. Cuza Vodă44. Lespezi 1. Lespezi2. Buda3. Bursuc-Deal4. Bursuc-Vale5. Dumbrava6. Heci45. Lețcani 1. Lețcani2. Bogonos3. Cogeasca4. Cucuteni46. Lungani 1. Lungani2. Crucea3. Goești4. Zmeu47. Mădârjac 1. Mădârjac2. Bojila3. Frumușica48. Mircești 1. Mircești2. Iugani49. Mironeasa 1. Mironeasa2. Schitu Hadâmbului3. Urșița50. Miroslava 1. Miroslava2. Balciu3. Brătuleni4. Ciurbești5. Cornești6. Dancaș7. Găureni8. Horpaz9. Proselnici10. Uricani11. Valea Adâncă12. Valea Ursului13. Vorovești51. Miroslovești 1. Miroslovești2. Mitești3. Soci4. Verșeni52. Mogoșești 1. Mogoșești2. Budești3. Hadâmbu4. Mânjești53. Mogoșești-Siret 1. Mogoșești-Siret2. Muncelu de Sus3. Tudor Vladimirescu54. Moșna 1. Moșna55. Moțca 1. Moțca2. Boureni56. Movileni 1. Movileni2. Iepureni3. Larga-Jijia4. Potângeni57. Oțeleni 1. Oțeleni2. Hândrești58. Plugari 1. Plugari2. Borosoaia3. Onești59. Popești 1. Popești2. Doroșcani3. Hărpășești4. Obrijeni5. Pădureni6. Vama60. Popricani 1. Popricani2. Cârlig3. Cotu Morii4. Cuza Vodă5. Moimești6. Rediu Mitropoliei7. Țipilești8. Vânători9. Vulturi61. Prisăcani 1. Prisăcani2. Măcărești3. Moreni62. Probota 1. Probota2. Bălteni3. Perieni63. Rachiteni***) 1. Răchiteni2. Izvoarele3. Ursărești64. Răducăneni 1. Răducăneni2. Bohotin3. Isaiia4. Roșu65. Rediu 1. Rediu2. Breazu3. Horlești4. Tăutești66. Românești 1. Românești2. Avântu3. Ursoaia67. Roșcani***) 1. Rădeni2. Roșcani68. Ruginoasa 1. Ruginoasa2. Dumbrăvița3. Rediu4. Vascani69. Scânteia 1. Scânteia2. Bodești3. Boroșești4. Ciocârlești5. Lunca Rateș6. Rediu7. Tufeștii de Sus70. Schitu Duca 1. Schitu Duca