DECIZIE nr. 270 din 1 octombrie 2014privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014  Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.288 din 26 septembrie 2014,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (8) și (9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:1. Radu Codruț Ștefănescu - președinte director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; (la 13-05-2015, Punctul 1. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 136 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015 ) 2. Iohan Neuner - membru, rector al Universității Tehnice de Construcții București;3. Sergiu Țâra - membru, director executiv - Asociația Comunelor din România;4. Ciprian Nicolae Nica - membru, notar public - Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; (la 16-05-2017, Punctul 4. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 410 din 16 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2017 ) 5. Melania Rusnac - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;6. Diana Doina Țenea - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;7. Iuliana Mihaela Zobuian - membru, director cabinet - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;8. Antonie Călcioiu - membru, director - Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;9. Valeria Mateescu - membru, director economic - Asociația Municipiilor din România. (la 24-11-2017, Punctul 9. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 706 din 24 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 )  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă:a) Decizia prim-ministrului nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările ulterioare;b) Decizia prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 1 octombrie 2014.Nr. 270.--------