DECIZIE nr. 500.165 din 25 septembrie 2017pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate
EMITENT
 • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 17 noiembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,observând prevederile art. 78 și 83-88 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 174-186 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,în scopul asigurării unui mod unitar de lucru în ceea ce privește contractarea forței de muncă, selecționarea și folosirea la activități lucrative a persoanelor private de libertate și acordarea drepturilor specifice,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 3Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
  Marian Dobrică
  București, 25 septembrie 2017.Nr. 500.165.  +  ANEXĂINSTRUCTIUNIprivind organizarea muncii persoanelor private de libertate