ORDIN nr. 6.609 din 31 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 3 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură și confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 124/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Procesul-verbal nr. 25, încheiat în data de 6 septembrie 2017, și Procesul-verbal nr. 26, încheiat în data de 12 octombrie 2017, ale Comisiei interministeriale de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“,în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 28 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 31 octombrie 2017.Nr. 6.609.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 3.423/2017)
  Sume alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții
  în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților,
  conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiCofinanțare buget de stat - lei -
  1AradAradModernizare rețele termice aferente punctului termic P.T. 2 Miron Costin2.044.807
  2BihorOradea1. Reabilitarea bretelei de legătură dintre magistrala termică nr. 1 și magistrala termică nr. 5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleușului, Războieni și Căprioarei2. Sistem SCADA pentru monitorizarea și automatizarea a 125 de puncte termice3. Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (27 de puncte termice)4. Monitorizarea parametrilor și controlul din dispecerat a datelor de funcționare a punctelor termice (PT 104, PT 109, PT 872, PT 118, PT 832, PT 218, PT 215, PT 202, PT 831, PT 713, PT 610, PT 887, PT 407, PT 411, PT 125, PT 607, PT 511, PT 116, PT 841), municipiul Oradea5.000.000
  3BuzăuNehoiuReabilitare sistem de producere și distribuție agent termic în orașul Nehoiu2.055.447
  4GiurgiuGiurgiu1. Rețea de transport termic primar Zona 23 August2. Centrala termică Zona Giurgiu Nord2.265.674
  5HarghitaMiercurea-Ciuc1. Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc2. Instalare module termice în cartierul Spicului în vederea promovării distribuției pe orizontală2.887.000
  6HarghitaOdorheiu SecuiescÎmbunătățirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa III - Finalizarea lucrărilor de modernizare a centralelor termice și a rețelelor termice prin folosirea punctelor termice de bloc2.664.000
  7HunedoaraBradAdaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic pentru centrala termică cu funcționare pe biomasă, în municipiul Brad, județul Hunedoara - etapa II - tronson între punctele de racord la rețeaua existentă C-F1212.426
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiCofinanțare buget de stat - lei -
  8IașiIași1. Extinderea rețelei termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din municipiul Iași2. Refacerea izolației magistralei de legătură 2xDn 11004.328.000
  9SuceavaSuceavaReabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice în municipiul Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 43.500.000
  10TulceaTulcea1. Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării modulelor, punctelor și centralelor termice, cazanului de apă fierbinte și stației intermediare de ridicare a presiunii2. Reabilitare rețea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h, municipiul Tulcea2.540.000
  11VâlceaRâmnicu Vâlcea1. Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum PT 22 Filipin - Ramura 2 (bl. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D22, D23)2. Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum PT 2 Ostroveni - Ramura 4 (bl. C28-sc F + G, C29, C30, C31, C32-sc E + F, B12, Grădinița nr. 2, A8/1)3. Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum PT 38 Nord - Ramura 2 (bl. N4, N6, N7, N8, P3, P4)1.058.035
  12VranceaFocșaniModernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni, din municipiul Focșani1.521.000
  TOTAL30.076.389
  -----