ORDIN nr. 5.376 din 19 octombrie 2017privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 27 octombrie 2017  Având în vedere obiectivele Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, prin care este vizată susținerea specializărilor inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare-dezvoltare demonstrat,luând în considerare domeniile naționale de excelență prevăzute în Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă menționate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020,în baza listelor domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România, transmise de către instituțiile de învățământ superior acreditate, la solicitarea Organismului intermediar pentru Programul operațional Capital uman,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă domeniile și specializările/programele de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar, Organismul intermediar pentru Programul operațional Capital uman din cadrul Ministerului Educației Naționale și de către instituțiile de învățământ superior acreditate, potrivit legii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 19 octombrie 2017.Nr. 5.376.  +  ANEXĂ
  Domeniile și specializările/programele de studii universitare
  corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  MatematicăMatematicăMatematicăX
  Matematici aplicateX
  Matematică informaticăX
  InformaticăInformaticăInformaticăX
  Informatică aplicatăX
  FizicăFizicăFizicăXX
  Fizică medicalăXX
  BiofizicăXX
  Fizică informaticăX
  ChimieChimieChimieXX
  Biochimie tehnologicăXX
  RadiochimieXX
  Chimie informaticăX
  Chimie medicalăXX
  Chimie farmaceuticăXX
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  Inginerie chimicăInginerie chimicăIngineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiXX
  Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieXXX
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeX
  Știința și ingineria polimerilorXX
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceXX
  Inginerie chimicăX
  Controlul și securitatea produselor alimentareXX
  Inginerie biochimicăXXX
  Ingineria fabricației hârtieiXX
  Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitoriXX
  Tehnologie chimică textilăX
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceXX
  Prelucrarea petrolului și petrochimieXX
  Chimie militarăX
  GeografieGeografieGeografieX
  Geografia turismuluiX
  CartografieX
  Hidrologie și meteorologieX
  Planificare teritorialăXXX
  GeologieGeologieGeologieXX
  GeochimieXX
  Știința mediuluiȘtiința mediuluiChimia mediuluiX
  Ecologie și protecția mediuluiXX
  Geografia mediuluiX
  Fizica mediuluiX
  Știința mediuluiXX
  Inginerie civilă și instalațiiInginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleXXXX
  Căi ferate, drumuri și poduriXX
  Construcții și fortificațiiX
  Amenajări și construcții hidrotehniceXXX
  Construcții miniereX
  Inginerie sanitară și protecția mediuluiXX
  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăXX
  Inginerie civilăXX
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăXX
  Infrastructura transporturilor metropolitaneXX
  Drumuri, poduri și infrastructuri militareX
  Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcțiiXX
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiX
  Instalații pentru construcții - pompieriX
  Inginerie electricăInginerie electricăSisteme electriceXX
  Electronică de putere și acționări electriceXXX
  ElectrotehnicăXX
  Instrumentație și achiziții de dateX
  ElectromecanicăXX
  Inginerie electrică și calculatoareX
  Informatică aplicată în inginerie electricăX
  Inginerie energeticăInginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergeticeXX
  HidroenergeticăX
  TermoenergeticăX
  Energetică industrialăX
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  Energetică și tehnologii nucleareX
  Managementul energieiX
  Energetică și tehnologii de mediuX
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicatăXX
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiX
  Rețele și software de telecomunicațiiX
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiXXX
  Telecomenzi și electronică în transporturiX
  Echipamente și sisteme electronice militareX
  Comunicații pentru apărare și securitateX
  Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviațieX
  Inginerie geologicăInginerie geologicăInginerie geologicăXX
  Geologia resurselor miniereX
  Geologia resurselor petroliereX
  GeofizicăXX
  Inginerie geodezicăInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruXX
  Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodeziceX
  Geodezie și geoinformatică X
  Mine, petrol și gazeMine, petrol și gaze Inginerie minierăX
  Prepararea substanțelor minerale utileXX
  Topografie minierăX
  Inginerie de petrol și gazeXX
  Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilorXX
  Inginerie aerospațialăInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeXX
  Sisteme de propulsieXX
  Echipamente și instalații de aviațieXX
  Inginerie și management aeronauticX
  Aeronave și motoare de aviațieXX
  Navigație aeriană (Air Navigation)X
  Design aeronauticX
  Ingineria autovehiculelorIngineria autovehiculelorConstrucții de autovehiculeXX
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeX
  Autovehicule rutiereXXX
  Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehiculeX
  Blindate, automobile și tractoareX
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficuluiX
  Ingineria sistemelor de circulație feroviarăXX
  Ingineria sistemelor de circulație rutierăXX
  AgronomieAgronomieAgriculturăXXX
  Științele soluluiXX
  MontanologieX
  Protecția plantelorXXX
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentarăXX
  HorticulturăHorticulturăHorticulturăXX
  PeisagisticăXX
  Inginerie forestierăInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiXX
  Ingineria și designul produselor finite din lemnXX
  SilviculturăSilviculturăSilviculturăXX
  Exploatări forestiereXX
  CinegeticăXX
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie economică în agriculturăX
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismX
  BiotehnologiiBiotehnologiiInginerie geneticăXX
  Biotehnologii*)*) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.XXXX
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentareXX
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleXX
  Controlul și expertiza produselor alimentareXXX
  Pescuit și industrializarea peșteluiXX
  Protecția consumatorului și a mediuluiXXX
  Extracte și aditivi naturali alimentariXX
  Tehnologie și control în alimentația publicăXX
  ZootehnieZootehnieZootehnieXX
  Piscicultură și acvaculturăXX
  Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare și tehnologia informației CalculatoareXX
  Tehnologia informațieiXX
  Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate naționalăXX
  Ingineria informațieiX
  Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicatăX
  Ingineria și securitatea sistemelor informatice militareX
  Ingineria sistemelor multimediaX
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăSisteme și echipamente termiceXXX
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeXX
  Mecanică fină și nanotehnologiiX
  Mașini și echipamente miniereX
  Inginerie mecanicăXXX
  Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăXX
  Utilaje petroliere și petrochimiceX
  Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilorX
  Echipamente pentru procese industrialeX
  Utilaje tehnologice pentru construcțiiXX
  Utilaje pentru textile și pielărieXXX
  Vehicule pentru transportul feroviarXX
  Instalații și echipamente portuare și marineXX
  Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)XX
  Inginerie industrialăInginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniXX
  Mașini-unelte și sisteme de producțieXX
  Ingineria sudăriiXX
  Design industrialX
  Ingineria securității în industrieX
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționaleX
  Tehnologia și designul produselor textileXX
  Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitoriXX
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileXXX
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorXX
  Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compoziteXXX
  Inginerie industrială (Industrial Engineering)XX
  Informatică aplicată în inginerie industrialăX
  Inginerie navală și navigațieInginerie marină și navigațieNavigație și transport maritim și fluvialXX
  Navigație, hidrografie și echipamente navaleXX
  Electromecanică navalăXX
  Științe inginerești aplicate Științe inginerești aplicateInginerie medicalăXX
  OptometrieXX
  Biotehnologii industrialeXXX
  Inginerie fizicăXX
  Informatică industrialăX
  Matematică și informatică aplicată în inginerieX
  Fizică tehnologicăXX
  BioinginerieXX
  Biomateriale și dispozitive medicaleXX
  Echipamente și sisteme medicaleXX
  Arhitectură navalăArhitectură navalăArhitectură navalăX
  Sisteme și echipamente navaleXX
  Mecatronică și roboticăMecatronică și robotică MecatronicăXX
  RoboticăXX
  Ingineria materialelorIngineria materialelorȘtiința materialelorX
  Ingineria elaborării materialelor metaliceX
  Ingineria procesării materialelorX
  Informatică aplicată în ingineria materialelor XX
  Ingineria biomaterialelor XXX
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieXX
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceXXX
  Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăX
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăXX
  Ingineria dezvoltării rurale durabileXX
  Ingineria mediuluiXX
  Ingineria valorificării deșeurilorXXX
  Reconstrucție ecologicăXX
  Inginerie și managementInginerie și managementInginerie economică industrialăX
  Inginerie economică în domeniul mecanicX
  Inginerie economică în construcțiiX
  Inginerie și management naval și portuarX
  Inginerie economică în domeniul transporturilorX
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticX
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeX
  Inginerie și management în industria turismuluiXX
  Inginerie și management forestierX
  Ingineria și managementul afacerilorX
  Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militareX
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții Inginerie genisticăMașini și utilaje de geniuX
  Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascareX
  Inginerie de armament, rachete și munițiiArmament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvareX
  Muniții, rachete, explozivi și pulberiX
  Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a foculuiX
  Sisteme integrate de armament și munițieX
  Materiale energetice și apărare CBRN XX
  BiologieBiologieBiologieXXX
  Biologie ambientalăXX
  BiochimieBiochimieXXX
  MedicinăSănătateMedicinăXX
  Asistență medicală generală X
  Moașe X
  Radiologie și imagisticăX
  Laborator clinicX
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareX
  Audiologie și protezare auditivăX
  Nutriție și dieteticăX
  Medicină veterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinarăXX
  Medicină dentarăSănătateMedicină dentarăX
  Tehnică dentarăXX
  Asistență dentarăX
  Asistență de profilaxie stomatologicăX
  FarmacieFarmacieXXX
  Asistență de farmacieX
  Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmeticX
  DreptDreptDreptXX
  Drept european și internaționalXX
  Științe administrativeȘtiințe administrativeServicii și politici de sănătate publică (Public Health)X
  Administrație publicăXX
  Științe ale comunicăriiȘtiințe ale comunicăriiMedia digitalăX
  SociologieSociologieResurse umaneX
  Asistență socialăAsistență socialăAsistență socialăX
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneX
  Științe politiceȘtiințe politiceStudii de securitateX
  Științe politice (în limbile română, engleză și franceză)X
  Informații și securitate naționalăȘtiințe militare, informații și ordine publicăPsihologie - informațiiX
  Securitate și apărareX
  Sisteme informaționaleX
  Studii de securitate și informațiiX
  Științe militareConducere interarme - forțe terestreX
  Conducere interarme - forțe navaleX
  Conducere interarme - forțe aerieneX
  LogisticăX
  Conducere militarăX
  Managementul traficului aerianX
  Management în aviațieX
  Domeniul de studii universitare de doctorat/masteratDomeniul de licențăSpecializareaDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTE DIN STRATEGIA CDI 2014-2020
  BioeconomiaTehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitateEnergie, mediu și schimbări climaticeEco-nanotehnologii și materiale avansateSănătate
  Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaerieneX
  Managementul sistemelor de comunicații militareX
  Managementul sistemelor de supraveghere aerianăX
  Leadership militarX
  Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calitățiiX
  Administrarea afacerilor XX
  Cibernetică și statisticăCibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economicăX
  Statistică și previziune economicăXXX
  Informatică economicăInformatică economicăX
  EconomieEconomieEconomie agroalimentară și a mediului XX
  Economie și comunicare economică în afaceri X
  ManagementManagementManagementXX
  Contabilitate ContabilitateContabilitate și Informatică de gestiuneXX
  Finanțe FinanțeFinanțe și bănci XX
  Marketing MarketingMarketingXX
  Economie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale XXX
  PsihologiePsihologiePsihologieX
  Terapie ocupaționalăX
  Științe ale educațieiȘtiințe ale educațieiPsihopedagogie specialăX
  IstorieStudiul patrimoniului (Heritage Studies)Turism cultural și studii muzealeX
  Studii culturaleStudii culturaleTurism culturalX
  ArhitecturăArhitecturăArhitectură XXX
  Design de produsX
  Conservare și restaurare de arhitecturăXX
  Arhitectura peisajuluiX
  Mobilier și amenajări interioareX
  Tehnologie arhitecturalăXX
  UrbanismUrbanismProiectare și planificare urbanăX
  Urbanism și administrarea teritoriuluiXX
  Amenajarea și planificarea peisajuluiX
  Arte vizualeArte vizuale Conservare și restaurareX
  Teatru și artele spectacolului Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie) X
  ScenografieX
  Cinematografie și media Cinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: Sunet - montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)X
  AnimațieX
  Știința sportului și educației fiziceEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăX
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăX
  -----