DECIZIE nr. 219 din 23 septembrie 2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 septembrie 2015  Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru dialog social, formulată prin Adresa nr. 1.382/L.M.P. din 17 septembrie 2015, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5144 din 21 septembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se numesc ca membri în Consiliul Economic și Social reprezentanții societății civile prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 23 septembrie 2015.Nr. 219.  +  AnexaLISTAcuprinzând reprezentanții societății civile înConsiliul Economic și Social
  Nr. crt.  Numele și prenumele  Organizația
  1.Laura Popescu             Asociația Municipiilor din România        
  2.Daniela Vișoianu Communication for Community
  3.Loredana Urzică Uniunea Studenților din România
  4.Gheorghe Chioaru OMENIA
  5.Mircea Ciocan ROMAVIS
  6.Florian-Valeriu Sălăjeanu  Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială - ASSOC
  7.Mihai Dragoș Consiliul Tineretului din România
  8.Anca Andreea Popa  Fundația pentru Apărarea Cetățenilor  Împotriva Abuzurilor Statului
  9.Ana Păun   InfoCons - Asociația Națională pentru ProtecțiaConsumatorilor și Promovarea Programelor șiStrategiilor din România
  10.Radu Nicosevici Academia de Advocacy
  11.Dana Cavaleru HR Club
  12. Ion Anghel  Uniunea Profesiilor Liberale din România - UPLR
  13. Bogdan Simion  Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentruCopil - FONPC
  14. Sevastița Grigorescu  Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești- UCECOM
  15. Gelu Duminică  Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
  (la 30-10-2017, Punctul 1 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 664 din 30 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 30 octombrie 2017 )
  -------