ORDIN nr. 1.316/C din 29 martie 2012pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 26 iunie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 30.584/2011,potrivit reglementărilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002 , cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1
   +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Lidia Barac,
  secretar de stat
  București, 29 martie 2012.Nr. 1.316/C.  +  ANEXĂNORMATIVprivind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate