ORDIN nr. 3.423 din 23 iunie 2017privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 28 iunie 2017  Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură și confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 124/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,luând în considerare aprobarea solicitărilor de finanțare de către Comisia interministerială de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, conform Procesului-verbal nr. 23 încheiat la data de 24 mai 2017,în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 3Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură și confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  București, 23 iunie 2017.Nr. 3.423.  +  Anexă
  Sume alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții
  în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare
  cu energie termică a localităților conform Programului
  „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiCofinanțare buget de stat - lei -
  1AradAradModernizare rețele termice aferente punctului termic P.T. 2 Miron Costin2.044.807
  2BihorOradea1. Reabilitarea bretelei de legătură dintre magistrala termică nr. 1 și magistrala termică nr. 5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleușului, Războieni și Căprioarei 2. Sistem SCADA pentru monitorizarea și automatizarea a 125 de puncte termice 3. Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (27 de puncte termice) 4. Monitorizarea parametrilor și controlul din dispecerat al datelor de funcționare a punctelor termice (PT 104, PT 109, PT 872, PT 118, PT 832, PT 218, PT 215, PT 202, PT 831, PT 713, PT 610, PT 887, PT 407, PT 411, PT 125, PT 607, PT 511, PT 116, PT 841), municipiul Oradea5.000.000
  3HarghitaOdorheiu SecuiescÎmbunătățirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa III - Finalizarea lucrărilor de modernizare a centralelor termice și a rețelelor termice prin folosirea punctelor termice de bloc2.664.000
  4VâlceaRâmnicu Vâlcea1. Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum PT 22 Filipin - Ramura 2 (bl. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D22, D23) 2. Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum PT 2 Ostroveni - Ramura 4 (bl. C28 - sc. F + G, C29, C30, C31, C32 - sc. E + F, B12, Grădinița nr. 2, A8/1) 3. Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum PT 38 Nord - Ramura 2 (bl. N4, N6, N7, N8, P3, P4) 1.058.035
  5VranceaFocșaniModernizarea și reabilitarea rețelei de transport al energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni din municipiul Focșani1.521.000
  TOTAL:12.287.842
  (la 19-10-2017, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 6.398 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 19 octombrie 2017 )
  ----