ORDIN nr. M.124 din 4 octombrie 2017pentru aprobarea Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2017  Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) și g), art. 38 lit. c), art. 40 lit. b), c) și g) și art. 74 alin. 1 și 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 61 alin. (3) și art. 64 alin. (3) din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt și rămân abrogate prevederile art. 10-12, art. 19-21, art. 41-43, art. 53-56, art. 62^1 și art. 62^2 din „M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României“, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002*, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  * Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  Articolul V din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul V(1) Analiza, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.(2) Concursurile/Examenele pentru chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării funcțiilor de execuție vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfășoară și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.

  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 4 octombrie 2017.Nr. M.124.  +  ANEXĂINSTRUCTIUNIprivind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militarimaiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcțiide execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale