ORDIN nr. 2.433 din 23 iunie 2017privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conților de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, județul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conților de Roma, Clădirea-anexă, Ghețărie, Incinta cu porțile de acces și Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017  Având în vedere Referatul nr. 3.034 din 14 februarie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conților de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, județul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente Fostul conac al conților de Roma, Clădirea-anexă, Ghețărie, Incinta cu porțile de acces și Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 21 și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Ansamblul conților de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, județul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-a-B-21122.(2) Se clasează 5 subcomponente ale ansamblului situate la aceeași adresă poștală în categoria monument, grupa valorică B, și anume:– Fostul conac al conților de Roma, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.01;– Clădirea-anexă, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.02;– Ghețărie, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.03;– Incinta cu porțile de acces, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.04;– Parc, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.05.(3) Zona de protecție a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  București, 23 iunie 2017.Nr. 2.433.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție Ansamblul conților de Roma,
  Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, județul Brăila
  Coordonate puncte de contur:┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Coordonate stereo 70 │Coordonate stereo 70  ││crt.│     Nord (X)        │      Est (Y)         │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 1. │392351.91            │ 713426.46            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 2. │392317.51            │ 713602.14            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 3. │392243.43            │ 713723.85            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 4. │392189.45            │ 713811.69            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 5. │392189.98            │ 713824.39            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 6. │392136.01            │ 713909.59            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 7. │392028.58            │ 713859.32            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 8. │391906.88            │ 713787.35            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 9. │391939.16            │ 713701.63            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│10. │391974.61            │ 713719.62            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│11. │391998.42            │ 713663.00            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│12. │391962.44            │ 713642.36            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│13. │391989.43            │ 713556.11            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│14. │391998.95            │ 713470.38            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│15. │392033.35            │ 713340.21            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│16. │392048.69            │ 713334.39            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│17. │392195.27            │ 713350.79            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│18. │392192.63            │ 713385.71            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│19. │392230.73            │ 713388.36            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│20. │392230.20            │ 713402.12            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│21. │392283.11            │ 713394.71            │└────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
  -----