HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2017pentru modificarea pct. 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC Punctele 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 3 iulie 2013, se modifică și vor avea următorul cuprins:3.1.3. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiții de acoperire teritorială și de populație, respectiv de preluare și transmisie «free to air», în condiții transparente, concurențiale și nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. Prin free to air se înțelege transmisia necriptată a programelor, respectiv recepția liberă a acestora.................................................................................................3.2.1. Un multiplex digital național din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedură de selecție organizată de către ANCOM în condițiile specificate la pct. 3.1.3. Acest multiplex va funcționa în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice de televiziune după 17 iunie 2015, și va trebui să asigure o acoperire în recepție fixă de 90% din populație și 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 733.----