ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Adresa Societății Comerciale Căsuța cu Povești - S.R.L. din municipiul Ploiești nr. 374 din 19.01.2017, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. 162 din 20.01.2017,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 5 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINprivind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-20172. În anexă, la județul Prahova, numărul curent 1 se abrogă.3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  Nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale
  din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particular evaluate
  în perioada 21 martie-17 iunie 2016, acreditate începând cu anul școlar 2016-2017
  Județul Prahova┌────┬───────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────┐│Nr. │Denumirea unității │Adresa unității de       │Nivel de   │Limba de│Forma de învățământ││crt.│   de învățământ   │învățământ, tel./fax,    │învățământ/│predare │                   ││    │                   │e-mail                   │Nivel de   │        │                   ││    │                   │                         │calificare │        │                   │├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────┤│ 1. │Școala Primară     │Municipiul Ploiești,     │Preșcolar  │Română  │Program normal/    ││    │«Căsuța cu povești»│str. Petre Negulescu     │           │        │Program prelungit  ││    │                   │nr. 14, tel. 0724/493.257│           │        │                   │└────┴───────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────────────┘
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 19 septembrie 2017.Nr. 4.925.-----