ORDIN nr. 5.061 din 26 septembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 29 septembrie 2017  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. i) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția minorități, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă și Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 septembrie 2017.Nr. 5.061.  +  ANEXĂ METODOLOGIE-CADRU
  privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ
  în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar
  -----