HOTĂRÂRE nr. 696 din 27 septembrie 2017privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 29 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabilește ziua de duminică, 5 noiembrie 2017, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în circumscripțiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  București, 27 septembrie 2017.Nr. 696.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând circumscripțiile electorale în care se organizează alegeri locale parțiale
  I. Circumscripțiile electorale în care se organizează alegeri locale parțiale pentru primari:┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Județul Arad             │1. Comuna Bocsig             │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Botoșani         │2. Comuna Nicșeni            │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Cluj             │3. Comuna Călărași           │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Constanța        │4. Comuna Pantelimon         ││                         ├─────────────────────────────┤│                         │5. Comuna Bărăganu           │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Gorj             │6. Comuna Telești            │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Hunedoara        │7. Municipiul Deva           │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Iași             │8. Comuna Balș               │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Sibiu            │9. Comuna Bârghiș            │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Suceava          │10. Comuna Drăgoiești        │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Teleorman        │11. Comuna Cervenia          ││                         ├─────────────────────────────┤│                         │12. Comuna Poeni             ││                         ├─────────────────────────────┤│                         │13. Comuna Salcia            │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Timiș            │14. Comuna Checea            │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Vaslui           │15. Comuna Oșești            │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Județul Vâlcea           │16. Comuna Vlădești          │└─────────────────────────┴─────────────────────────────┘II. Circumscripția electorală în care se organizează alegeri locale parțiale pentru consiliul local:┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Județul Constanța        │1. Comuna Mereni             │└─────────────────────────┴─────────────────────────────┘
  -----