ORDIN nr. 162 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă punctele relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Criteriile care stau la baza stabilirii punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Corespondența punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale cu punctele fizice de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport al gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș are obligația de a publica punctele relevante, prevăzute în anexa nr. 1, pe pagina proprie de internet, precum și pe noua platformă ENTSOG.  +  Articolul 5(1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș va solicita Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conținutului anexei nr. 1 în termen de maximum 15 zile de la modificarea acesteia.(2) În situația în care capacitatea unui nou punct de ieșire reprezintă mai mult de 2% din capacitatea totală de ieșire a Sistemului național de transport al gazelor naturale, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș va solicita Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conținutului anexei nr. 1 în termen de maximum 5 zile de la punerea în funcțiune a acestuia.(3) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș va solicita Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conținutului anexelor la prezentul ordin în termen de maximum 15 zile de la punerea în funcțiune a unui nou punct care conectează Sistemul național de transport al gazelor naturale cu alte sisteme de transport sau terminale GNL.  +  Articolul 6Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2013 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 27 august 2013. Notă
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șoș. Paduri nr. 1.

  Președintele Autorității Naționale de
  Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 19 decembrie 2014.Nr. 162.  +  Anexa 1-3ANEXE la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale