DECRET nr. 176 din 2 august 1948pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregatiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţămînt general, tehnic sau profesional*)
EMITENT
  • MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 3 august 1948    ___________ Notă *) Text corectat conform rectificarii aparuta în Monitorul Oficial Nr. 204 din 3 Septemvrie 1948.  +  Articolul 1Pentru buna organizare şi funcţionare a învăţămîntului public de Stat şi pentru lărgirea şi democratizarea învăţămîntului, toate bunurile mobile şi imobile ce au aparţinut bisericilor, congregatiilor, comunităţilor religioase, asociaţiilor particulare, cu sau fără scop lucrativ, şi, în general, particularilor, persoane fizice sau juridice şi au servit funcţionarii şcolilor de învăţămînt trecute, conform art. 35 din Legea învăţămîntului public la Stat, trec în proprietatea Statului, atribuindu-se Ministerului Învăţămîntului Public, care le va întrebuinţa pentru nevoile învăţămîntului.Bunurile imobile intrand în prevederile alineatului precedent, sînt stabilite în tabela anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.Bunurile mobile, de orice fel, se vor prelua pe bază de inventar, de către delegaţii desemnaţi de Ministerul Învăţămîntului Public.Se considera bunuri mobile şi imobile, intrand în prevederile acestui articol, toate bunurile ce au servit funcţionarii, întreţinerii sau sprijinirii şcolilor, internatelor, căminelor sau cantinelor la data de 1 Ianuarie 1948, precum şi acelea ce au fost dobândite ulterior în acest scop.  +  Articolul 2Intra în prevederile articolului precedent chiar dacă nu au fost trecute în tabela anexa, toate clădirile, cu întreg inventarul lor, care au servit pentru funcţionarea şcolilor de învăţămînt, inclusiv acelea ce au fost folosite pentru locuinta corpului didactic sau a personalului administrativ şi pentru internatele, căminele şi cantinele destinate elevilor sau studenţilor şcolilor de orice fel.De asemenea intră în prevederi1e articolului precedent cota parte din fondurile cu destinaţie de întreţinere sau sprijinire a învăţămîntului şi din fermele sau orice alte exploatări care au servit la întreţinerea şi funcţionarea şcolilor, internatelor, căminelor, cantinelor sau personalului didactic ori administrativ.  +  Articolul 3Bunurile care se afla afectate exclusiv serviciului de cult vor fi restituite cultului respectiv.  +  Articolul 4Pe data publicării prezentului decret se disolva orice asociaţiuni, cu sau fără scop lucrativ, care au drept obiect organizarea şi funcţionarea unor şcoli particulare de învăţămînt.Bunurile acestor asociaţiuni trec în proprietatea Statului, care le va folosi în scopul pentru care ele au fost destinate.  +  TABLOUcu şcolile particulare şi confesionale de toate gradeleMunicipiul BucureştiSc. pr. fete "Stirbei-Doamna", strada Justiţiei Nr. 55, a Aşezământului Stirbei-Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. pr. de fete "Sf. Eufrosina", strada Labirint Nr. 26, a d-nei F. Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Fraternitatea Zion", din strada Sf. Ion-Nou Nr. 25, a Com. Evreilor din Bucureşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara evreeasca Nr. 7, de fete, din calea Dudesti Nr. 123, a Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu întreaga, avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii "Aleph" şi gr. de copii "Beth", din strada Dudesti Nr. 25, al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara Nr. 7 de băieţi "Ronetti Roman", din str. Antim Nr. 13, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi Nr. 4, "Scoalele Unite", din str. Colonel Orero Nr. 30, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara Nr. 5 de băieţi "Malbim" şi gr. de copii "Malbim", din strada Trinitatii Nr. 8, ale Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi Nr. 10, din strada Voinicului Nr. 48 a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi "Sf. Anton" din strada Matei Basarab Nr. 19, a Arhiepiscopiei Româno-Catolica, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi "Sf. Andrei", din strada Calarasi Nr. 12, a Arhiepiscopiei R.-Catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi "Iacob şi Carolina Lobel", din str. Mircea-Voda Nr. 28, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. copii mici Nr. 31, din strada Floreasca Nr. 56, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii Nr. 50, din strada Drumul-Serii Nr. 57, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete Ortodoxa din strada Principatele-Unite Nr. 63 a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii Nr. 29, din strada Plesoianu Nr. 1. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii Nr. 39, din strada Tocileacu Nr. 18. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Instrucţiunea" şi gr. de copii "Instrucţiunea", din strada Poetul Cerna Nr. 1 ale Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete Nr. 4 şi gr. de copii Nr. 4. din str. C. F. Robescu Nr. 25, ale Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu toată averea, conform inventarului jurnal.Gr. de copii "Ialdei Iesurum", din strada Siminoc Nr. 25, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete şi gr. de copii spaniola, din fundatura Negru-Voda Nr. 7, ale Comunităţii Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă şi gr. de copii "Tarbut", din strada Negru-Voda Nr. 8, ale institutului evreesc Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii "Ekstein", din strada Arges Nr. 10. a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Scoalele primare de băieţi şi fete "Voinţa", din strada Gh. Palade Nr. 66, ale Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi "Sf. Iosif" din strada Berthelot Nr. 19, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de băieţi spaniola din strada Epureanu Nr. 10, a Comunităţii Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara Nr. 2 de băieţi şi gr. de copii "Moria Gaster", ale Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara şi gr. de copii "Surorile Maicii Domnului", din strada Gh. Palade Nr. 56, ale Congregatiei Surorile Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Sf. Iosif", din strada Berthelot Nr. 56, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete Sf. Maria, din strada Pitar Mosi Nr. 13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Sf. Anton", din strada Pitar Mos Nr. 7, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Choisy Mangaru", din calea Moşilor Nr. 132, a Institutului Mangaru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii "Maternă", din strada Vergului Nr. 19, a Institutului Maternă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă şi gr. de copii ale Comunităţii Armene, din bulevardul Republicii Nr. 43, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Progresul Culturii" din strada Salvator Nr. 30, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă "Max Asiel", din strada Sevastopol Nr. 19, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. de fete "Notre Dame de Sion", din bulevardul Pache Nr. 78, a Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă şi gr. de copii de pe lîngă Academia Ronsard, a d-lor Francis Lebrun şi Leon Thevenin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă şi gr. de copii, germană, Ev. C. A., din strada Lutherana Nr. 16, ale Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii "E. Teodorescu", din strada Traian Nr. 248, a d-nei E. Teodorescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gr. de copii "Montesori", din strada Vasile Lascar Nr. 54, a d-nei Elly Gross, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Moteanu" din calea Victoriei Nr. 176 a Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Şcoala primara maghiara din str. Sf. Voevozi Nr. 52, a Bis. ref., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. primara, gimnaziu unic şi gr. de copii experimentale "Decroly", ale Institutului Decroly, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul "Sf. Gheorghe" din calea Victoriei Nr. 216, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul "Sf. Iosif" de băieţi din str. Berthelot Nr. 19 al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul mixt Evanghelic, din str. Lutherana Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul mixt Evanghelic din str. Lutherana Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul "I.L. Caragiale" din str. Dionisie Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Moteanu", din calea Victoriei Nr. 176, al Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Negoescu" din str. Berthelot Nr. 20, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete Sf. Maria, din str. Pitar Mos, Nr. 11-13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete Sf. Iosif, din str. General Berthelot Nr. 56, al Episcopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi "Sf. Andrei, din str. Calarasi Nr. 12, al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi "M. Sebastian", din str. Mircea Voda Nr. 88, şi Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Ebraic "Tarbut", din str. Romulus Nr. 55, al Institutului Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Choisy Mangaru", din calea Moşilor Nr. 152, şi Institutului Choisy Mangaru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic şi comercial "Zoe Ramiceanu", calea Moşilor Nr. 148, al Soc. Ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Notre Dame de Sion din Bulevardul Pache Nr. 78, al Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Sf. Eufrosina din str. Labirint Nr. 26 al d-nei Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Victoria", din str. Logofatul Udrişte Nr. 14, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete Nr. 6, "Lumina, din str. Mihaileanu Nr. 34, al Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala industriala "Tesatoarea", str. Popa Lazar Nr. 34, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi "Prof. Asociaţi" din str. Mircea Voda Nr. 3, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic şi comercial Nr. 1 de băieţi "Max Asiel", din str. Soborului Nr. 13, proprietatea Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi Nr. 2 "Cultura" din strada Ion Nou Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul "M.M. Kogălniceanu", din calea Rahovei Nr. 38, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul internat de fete Nr. 7, "Ortodox, din str. Principatele Unite Nr. 63, al Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "Stirbey Doamna" din str. Justiţiei Nr. 55, al Aşezămintelor Stirbey Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete Nr. 5 "Focseneanu", din str. Anton Pan Nr. 44, al Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Nr. 7 de băieţi, din calea Dorobanti Nr. 32, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul comercial Nr. 1, "Sf. Elefterie, din str. Voda Nr. 42, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul industrial Nr. 1, "Domnita Ruxandra", din str. Popa Tatu Nr. 47, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Gimnaziul de băieţi spaniol, din str. Epureanu Nr. 10, al comunităţii evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul de fete spaniol, din strada Negru Voda Nr. 3, al comunităţii evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul comercial şi teoretic de fete Nr. 4, "Instrucţiunea", din str. Poet Cerna Nr. 1, al comunităţii evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul industrial de băieţi "Ciocanul", din calea Dudesti Nr. 127, al comunităţii evreesti, cu întreaga avere, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul unic "Max Aziel", str. Sevastopol Nr. 19, al Com. Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul nr. 11 "Sf. Elena", b-dul Basarab Nr. 52, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul model din b-dul Elisabeta Nr. 28, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Inst. Dactilografie Modern, calea Victoriei Nr. 168, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Academia "Ronsard" din str. Alexandru Sahia Nr. 16, al d-lor Francis Lebrun şi Leon Thevenin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi Nr. 5 "B. Delavrancea" din str. Luterana Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi Nr. 3 "C. Brancoveanu din str. Lahovari Nr. 38, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete Nr. 1 Institutul "Schewitz Thierrin", din str. Sf. Apostoli nr. 10, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul unic maghiar mixt din str. Sf. Voevozi Nr. 52, al Bisericii reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Localul Liceului Francez din strada Nicolae Filipescu.Localul gr. de copii francez, din strada Cretulescu Nr. 8.Localul din strada L. Catargiu Nr. 15, proprietatea T.A.R.S.Regiunea şcolară BucureştiJudeţul ArgesSc. pr. catolica part., str. Şerban Voda Nr. 103, Pitesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul BuzauSc. copii mici Nr. 3 Buzau, "Maria Ioanne", str. Mihai Bravu nr. 9, Buzau, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. copii mici Nr. 4, Buzau, a Soc. Ort, Filiala Buzau, str. Spiru Haret Nr. 1, Buzau, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. pr. fete ort. a Soc. Ort, Filiala Buzau, "Sita şi Tas Dragan", str. Sf. Ingeri Nr. 3, Buzau, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. pr. a Comunităţii israelite Buzau, str. Al. Marghiloman Nr. 27, Buzau, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Lic. teoretic băieţi "P. Zaharescu", Buzau, cu imobilele din str. Emil Teodoru Nr. 14 şi Nr. 17, Buzau, propr. susţinătorilor Dinu şi Paul Zaharescu, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Lic. teoretic b. Prof. Asociaţi Buzau, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Lic. ort. fete "Elena Saulescu", al Soc. Ort. a Fem. Române, Filiala Buzau, cu imobilele din: str. Victoriei Nr. 1 Buzau şi str. Aurorei Nr. 1, Buzau, propr. Soc. Ort., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Judeţul ConstantaSc. copii mici V. Roaita, Soc. Ort. a Fem. Rom., propr. Soc. Ort. Fem. Române, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. Mahomedana Română, str. Ştefan cel Mare Nr. 58, local Soc. Mahomedana, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. Armeana, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. Mahomedana Medgidia, local Soc. Mahomedane, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. Evreeasca Idisi, Tache Ionescu, Constanta, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul unic, Adam Clisi, propr. Dinu, sustinator, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Gimnaziul unic Anghene, str. Ion Banescu, Constanta, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Seminarul Musulman, Medgidia, cu întreaga avere, cont. inventarului jurnal.Judeţul DambovitaSc. copii mici Nr. 1, "Alex. Cantacuzino", parcul Alex. Stanescu Nr. 6, Targoviste, propr. Soc. Ort. a Fem. Rom., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. copii mici Nr. 4, str. Calea Domnească Nr. 133, Targoviste, propr. Soc. Ort. a Fem. Române, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. pr. part. "Astra Română", din Schela Ochiuri, jud. Dambovita, propr. Soc. petrolifera Astra Română, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Judeţul IalomitaSc. pr. Fetesti Dudesti, judeţul Ialomita, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. pr. Giurgeni, judeţul Ialomita, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Lic. part. "Diaconu Dobrescu", Calarasi, cu localurile din str. Viitor Nr. 68 şi str. Stirbei Voda Nr. 10, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Judeţul IlfovCăminul Soc. Tibisoiu, propr. Soc. Tibisoiu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Orfelinatul Manastirei Tiganesti, propr. M-rea Tiganesti, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Judeţul PrahovaSc. copii mici "Luca Moise", propr. Asez. Luca Moise, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. copii mici "Sf. Anton", propr. Bis. Ev., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. mixtă a Comunităţii Evreesti, propr. Com. Evreesti, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Sc. Catolica Sf. Anton, propr. Arhiepiscopiei Catolice cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Lic. "Nicolae Balcescu", aparţinînd Com. Ev., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Lic. teoretic "Mihai Eminescu ", cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Judeţul TeleormanLic. ort. fete, Rosiori de Vede, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Judeţul VlascaLic. teoretic fete Nr. 1, str. Generalissimul Stalin Nr. 19-21, Giurgiu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Lic. part. fete Modern, str. Generalissimul Stalin Nr. 15, din Giurgiu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Regiunea şcolară BraşovJudeţul BraşovŞcoala de copii mici Ev. C. A., din strada Belgradului Nr. 2, Braşov, a Bisericii Ev. C. A. Bratolomeu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A. Blumana, din strada Apulum Nr. 1, Braşov, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A. Nr. 1 şi Nr. 2, din strada Muresenilor Nr. 38, Braşov, a Bisericii Ev. C. A, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A. din comuna Harman, Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A., din comuna Ghimbav, Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A., din comuna Halchiu, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A., din comuna Vulcan, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici Barbara Nuss Baker, din strada Sf. Ion Nr. 5. Braşov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Ev. C. A., Sf. Martin, din strada Lungă Nr. 63, Braşov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Ev. C. A. din comuna Rasnov, strada Isvor Nr. 5, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din Braşov, strada Lungă Nr. 156, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita din Braşov, strada Muresenilor Nr. 35, a Comunităţii Israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Nr. 1, I. Popazu, din strada Sirul Saguna Nr. 2, a Bis. Sf. Nicolae Scheiu, Braşov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. "Sf. Martin", din str. Lungă Nr. 63, Braşov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. Blumana din strada Apulum Nr. 3, Braşov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din strada Muresenilor Nr. 45, Braşov-Cetate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal şi 3/4 din imobilul din Piaţa Enescu 11.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Maerus, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Cristian, cu 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Bod, cu 4 imobile, proprietatea Ev. C. A. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Rasnov, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Codlea, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Feldioara, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Harman, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara particulară, din comuna Bod, proprietatea Fabricii de zahăr Bod, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Sanpietru, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Ghimbav, proprietatea Ev, C. A., cu patru imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Rotbav, proprietatea Ev. C. A., cu trei imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Halchiu, proprietatea Ev. C. A., cu 6 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Vulcan, proprietatea Ev. C. A., cu 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din comuna Prejmer, proprietatea Ev. C. A., cu trei imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref., din Braşov, strada Argintarilor Nr. 1, proprietatea Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. băieţi din Braşov, str. 7 Noemvrie Nr. 23, proprietatea Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. fete, din Braşov, str. Col. Buzoianu Nr. 2, a Ord. Franciscan, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala prim. conf. Ev. C. A. maghiara din Braşov, str. Voluntarilor Nr. 6, a Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din comuna Turches, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. Ev. C. A. Maghiara, din comuna Cernatu, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. Ev. C. A. din comuna Joseni, proprietatea Ev. C. A. maghiara Satu Lung-Joseni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. Ev. C. A., din comuna Satu Lung-Suseni, proprietatea Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. Ev. C. A. din comuna Satu Lung-Joseni, proprietatea Bis. Ev. C. A. maghiara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref., din comuna Budila, proprietatea Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Budila, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref., din comuna Teliu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Zarnesti, a Bisericii rom. cat., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala particulară fabrica caramida, "Bohn" din com. Feldioara, a Fabricii caramida "Bohn", cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Liceul "Andrei Saguna" din Braşov, strada Sirul Saguna Nr. 1, cu un imobil în strada Prundului Nr. 45; un imobil în piaţa Berthelot Nr. 1; un imobil în strada Prundului Nr. 2; o casa în str. Prundului; o casa în str. Sf. Nicolae Nr. 1; o casa în strada Barac Nr. 1; o casa în strada Pe Tocile Nr. 2-4; casa Fundatiunii Ion Iuga, strada 23 August, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Liceul industrial de fete Braşov, strada Gh. Dima Nr. 4, cu 1 casa în strada Brancoveanu Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Ev. Honterus din Braşov, strada Axente Sever, al Bis. Ev., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Ev. comercial băieţi din Braşov, 1 imobil în str. Maxim Gorki Nr. 5, situat în curtea Bisericii Negre Nr. 3, al Bis. evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Ev. din Braşov, strada Sirul Wagner Nr. 1, al Bisericii ev. cu un imobil în strada Muresenilor Nr. 32, şi 1 imobil în strada Piaţa Enescu Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală conduc. Ev. C. A. din Braşov, în curtea Bis. Negre Nr. 5, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. de băieţi, din Braşov, strada 7 Noemvrie Nr. 25, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. fete, din Braşov, al Institutului Franciscanilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul reformat de fete din Braşov, al Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul comercial reformat de băieţi din Braşov, al Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul unic. ref. mixt, din Braşov, cu întreaga avere, conform jurnalului inventar.Judeţul CiucŞcoala primara conf. rom. cat. din Miercurea Ciuc, a bis. româno-cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din Gheorghieni Nr. 1, bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din Gheorghieni Nr. 2, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din Gheorghieni, Nr. 3, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Gheorghieni-Zarda, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Bancu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Casinul Nou, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara. conf. rom. cat. din comuna Carta, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Cetatuia, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Chilieni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Cioboteni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Ciumani Nr. 1, 2 şi 3, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara cont. rom. cat. din comuna Cosmeni, a bis, rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Ditrau, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Ditrau-Orotva, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Joseni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Joseni-Borzont, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Lazarea, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Leliceni, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Lunca de Jos, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Madaras, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Misentea, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Plaesii de Jos, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Plaesii de Sus, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Remetea Nr. 1 şi 2, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Bicul Mic, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Sancraeni, a bis, rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Sandominic, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Sandominic-Balan, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Sanmartin, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Sansimion. a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal şi un intravilan.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Santimbru, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Soimeni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Sumuleu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Suseni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara cont. rom. cat. din comuna Suseni-Mures, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Toplita-Ciuc, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Tulghes, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Valea Stramba, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din comuna Ciceu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. băieţi din Miercurea Ciuc, al bis. rom. cat., 1 vila la Tusnad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. fete din comuna Gheorghieni, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. mixt din comuna Carta, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. mixt din comuna Ditrau, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală rom. cat. băieţi din comuna Sumuleu, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul industrial rom. cat. de fete din comuna Sumuleu al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat de fete din comuna Gheorghieni al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul FagarasSc. copii mici Ev. C. A. din Fagaras, str. Inului 63 a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. copii mici Ev. C. A., din comuna Cincul, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A. din comuna Barcut, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A. din comuna Bruiu, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A. din comuna Carta, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A. din comuna Cincu a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A. din comuna Cincsor a a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A. din Fagaras a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Felmer a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Gherdeal a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Lovnic a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Merghindeal a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Rotbav a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Selistat a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Sercaia a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din comuna Soars a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Somartin, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Ticusul Vechi, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Toarcla, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. copii mici rom. cat. din Fagaras, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. reformata din Fagaras, str. V. Roaita Nr. 12, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. rom. cat. din Fagaras, str. Tabacarilor Nr. 7, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. ref. din com. Valeni, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul OdorheiSc. copii mici rom. cat. din Odorhei, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Atia, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Atid, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Beclean, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Bezidul Nou, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Bisericani, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Bordosiu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Bradesti, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Cadiseni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Calugareni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Capalnita, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Cibu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Cristur, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Dealul, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Dobeni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Jacodui, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Lueta, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Lupeni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Morăreni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. băieţi din com. Odorhei, str. Lenin Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. fete din com. Odoritei, Piaţa Scoalei Nr. 2, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă din Odorhei, str. Orban B a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Polonita, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Praid a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Satu Mare, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Salasuri, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Sancrai, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Taetura, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Tamasul, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Tarnovita, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Ulcani, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Vetca, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Vlahita, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din comuna Zetea, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. reformata din com. Alexandrita, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. din com. Dumitreni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. reformata din comuna Chedea Mare, a bis., reformate, cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. reformata din com. Cristur, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Cusmed, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din comuna Filia, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Forteni, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Hoghia, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Matiseni, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. de aplicaţie ref. din com. Odorhei, str. Iosef Attila Nr. 1. a bis. ref., cu toată averea, conform inventarului.Sc. prim. ref. Porumbenii Mari, a bis. reformate, cu toată averea, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Ruganesti, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Satu Mic, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Solonca, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din com. Taureni a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din comuna Teleac, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din comuna Uliesul, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.Sc. prim. ref. din comuna Mujna, a bis. ref., cu toată averea, conform inventarului jurnal.Sc. prim. unita din comuna Chetel, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. unita din com. Cristur, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. unita din com. Firtanus, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. unita din com. Jacodul, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. unita din com. Mihaileni, a bis. unite cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. unita din com. Roua, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. rom. cat. de băieţi din Odorhei, al bis. rom. cat., 1 vila cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. rom. cat. mixt din com. Raghin al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. reformat băieţi din Odorhei, al bis. ref., 5 pravalii, o casa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. Unitarian din com. Cristur, a bis. unite cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. normală ref. fete din Odorhei, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. comercial rom. cat. de fete din Odorhei, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul Tarnava MareŞcoala de copii mici ev. C. A. Sighisoara. a Bis. ev. C. A., 1 casa de locuit, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici ev. C. A. Rupea. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. mixtă Medias, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ev. C. A. băieţi Sighisoara str. Nic. Balcescu Nr. 7, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. de fete Sighisoara, strada Dragalina Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Albeşti, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Agarbiciu, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Agnita, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Apold, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Aposul, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Alma, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, ev. C. A. din com. Arghita, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Atel. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Axente Sever, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Deia, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Besa, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Biertan, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Boarta. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Brateiu, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Buia, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Bunesti, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Buzd, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Barghis, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Câtă, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Copsa Mare, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Cloasterf, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Cris, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A, din com. Cris, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Daia, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. Ev. C. A., com. Dacia, a bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Danes. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Darlos, a Bis. ev. C. A., 2 localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Dealul Frumos, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Drauseni, a, Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Dupusul a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Fiser, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Floresti, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Hetur, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Hendorf a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Homorod I, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com, Iacobeni, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Ighisul Nou, a Bis. ev. C. A., cu doua localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Jibert a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Laslea, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Malancrav, a Bis, ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Mercheasa, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Metis, a Bis. ev. C. A., 2 localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Mesindorf, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Moardas, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A comuna Movile a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Mosna, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Motisul, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Mighindoala, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Nemsa, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Netus, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Neustadt, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Noul Sasesc, a bisericii Ev. C. A., 2 localuri cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. comuna Pelisor, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Prostea, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Petis, a bisericii Ev. C A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Ravasel, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Petisul a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Richisul, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Roades, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Roandoea, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. comuna Ruja, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Rupea, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Saschiz, a bisericii Ev. C. A, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Seleus, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Saes, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. comuna Saros, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Seica Mare, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Seica Mica, a bisericii Ev. C. A., 2 localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Soala, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Ungra, a bisericii E. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Valchid, a bisericii Ev. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Vard, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Ev. C. A., comuna Veseud-Agnita, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Veseud Seica, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Viseri, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Vorumloc, a bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C, A., comuna Vulcan, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. com. Zlagna, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara israelita din Medias a com. evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. rom. cat., comuna Sighisoara, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. comuna Medias, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., comuna Buia, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., comuna Rupea a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., comuna Sapartoc a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., Sighisoara, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Medias, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., comuna Albeşti, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., comuna Barghis a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., comuna Boiu, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. comuna Granari, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., comuna Vînători, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. Ev. Teutsch băieţi, din Sighisoara, str. Dealul Şcolii Nr. 5-6, 1 imobil situat în str. Isacov Nr. 2, 1 imobil în Piaţa str. Isacov Nr. 3, 1 imobil în str. D. Gherea Nr. 1, 1 imobil Nr. 4, în str. D. Gherea Nr. 5-7, 1 imobil în str. D. Gherea Nr. 11, 1 imobil în str. D. Gherea Nr. 6, 1 imobil în str. D. Gherea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul fete Ev. C. A., comuna Sighisoara, str. General Dragalina Nr. 2, al bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala norm. Ev. C. A., fete Sighisoara, str. Zaharia Boiu Nr. 14, a bisericii Ev. Cat., 1 imobil în str. Zaharia Boiu Nr. 12, al bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul german St. L. Roth, Medias, str. Piaţa 23 August Nr. 12, 1 imobil în str. A. Saguna Nr. 2, al bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Gimnaziul unic Ev. C. A. din comuna Agnita, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.Judeţul Trei ScauneGradina de copii din com. Brescu, 2 clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gradina de copii din Sf. Gheorghe, 1 sala, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Baraolt, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Bretcu, funcţionează în localul Scoalei primare de Stat, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Alurgeni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Ghelinta, 1 local cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Imeni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Mereni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Valea Seaca. 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Poian, 1 clasa cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Santeieni, 2 sali de casa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Tg. Secuiesc. 2 sala, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Mielosoara, 2 sali de clasa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Valea Crisului, 3 sali de clasa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Sf. Gheorghe, 4 clase, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Santion Lunca, 1 sala cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Catalina, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Petervi, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Lungă, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Ilieni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara confes. ref. din Anghelus, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din Borsnerul Mic, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din Chepet, 2 sali cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. în com. Malnas, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Bodog, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Tg. Sacuesc, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Valea Crisului, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com, Sf. Gheorghe, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din com, Ozun, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din com. Haghieg, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din Cluclin, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din Ilieni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din Dobole de Jos, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala, conf. ref. din Ariusa, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din Aroci, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. ref. din com. Belin, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara unita din Cluclin, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara unita din Arita Mare, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara unita din Arcus, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara unita din Valea Crisului, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. băieţi din Tg. Sacuesc al Bis. rom. cat., 2 case în Sanzieni-Poiana, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. Teren intravilan, 1 edificiu vechiu.Liceul ref. fete din Sf. Gheorghe, al Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. fete din Sf. Gheorghe, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală rom. cat. conducatoare din Sf. Gheorghe, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul reformat băieţi din Sf. Gheorghe, al Bis. ref., 1 imobil în str. Petofy Nr. 1, 1 imobil în str. Libertăţii Nr. 26, 1 imobil în str. Mareşal Tito Nr. 12, 1 imobil în str. Varady Nr. 12, 1 imobil în str. Cosuth Nr. 13, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Regiunea şcolară ClujJudeţul BihorŞcoala copii mici rom. cat. din Oradea-Venetia, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici rom. cat. Imaculata Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici rom. cat. Sf. Vincentiu, Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici rom. cat. Ursulina, Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Oradea-Olosig, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Oradea-Oraşul Nou, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Oradea-Venetia, a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Oradea, Sf. Vincentiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Imaculata-Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Ursulina-Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Oradea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Oradea Nr. 2, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Nr. 3, Oradea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. Oradea, a Bis. ev., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara băieţi rom. cat. Oradea-Venetia, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Beius, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Albis, a Bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Alesd, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Aiud, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Arpasel, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., Balc, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata Biharea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Biharea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Buduslau, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Beliu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Belfir, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Boiu. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cădea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Camacean, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., Cica, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Cetariu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cetariu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Cefa, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Ciocaia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cubulcut, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cherecuia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Chet, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Diosig, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Diosig, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Episc. Bihor, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Episc. Bihor, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Ghiarac, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Gurbedin, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Marghita, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Marghita, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Misca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Misca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Negru, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Niuved, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Niuved-Colonia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Olosig, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Osorcheiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Paleu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Palota, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Piarhida, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Petreu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Petreu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Posalaca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Rosiar, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Seleus, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de fete rom. cat. Seleus, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Saniob, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Saniob, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Secueni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Secueni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, ref. Santaul-Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Santaul-Mic a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Sannicolaul-de-Munte, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Saldobaghiul de Munte, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Santion, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Suplac de Bacau, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Suplac de Bacau, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Suplac Dolca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Sisterea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Saucici, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Tarian, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Tamaseni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Teuteu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., Targusor, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Targusor, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Cantelca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Tamasda, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Tileagd, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Tileagd, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Tinca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Tinca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Uileac, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Uileac de M., a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Uileac-de-Munte, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Uileac-de-Belici, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Urvind, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Vaida, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., Saniob, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Tarciaia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Salonta, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Salonta, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic băieţi ortodox Emil Gojdu, din Oradea, strada Sindicatelor, al Primăriei Oradea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală de băieţi greco-cat. din Oradea, strada Petru Groza, a Episcop. Unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul evreesc mixt din Oradea, piaţa Mihai Viteazul, al Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul greco-catolic din Oradea, piaţa Lenin, al Episcopiei gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul Jiga din Oradea, strada Lucaci Gheorghe Nr. 27, al fund. Jiga, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici greco-cat. Oradea, a Episcopiei gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Conf. Evreeasca din Oradea, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. băieţi din Oradea, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. rom. cat. de fete din Oradea, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. Imaculata de fete, din Oradea, al Bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul ref. de fete din Oradea, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. de fete "Sf. Vincentiu", al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala norm. rom. cat. de conducatoare Imaculata, din Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul industrial rom. cat. "Sf. Vincentiu", fete, din Oradea, str. Wieinszky Nr. 13, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul ClujŞcoala primara ref. Nr. 1 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Nr. 2 din Cluj. a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Nr. 3 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Nr. 4 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Nr. 5 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala, primara ref. din Almasu, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Alunis, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Nr. 1 din Balda, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Babin din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Radesti, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Borsea, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Catina din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Caian din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cojocna, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Chidea, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cheseu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Camaras de Camp, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Capusul Mare din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Cristorel din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Daraolt din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Feiurdeni din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Feldioara din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Fedora, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Frata din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Horlacea din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Jebu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Lacu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Miheşul de Camp din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Lunca de Jos din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Mociu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Palatca din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Petrinzel din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Saulea din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Sfarasu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Sampetru de Camp, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Someseni din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Someseni din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Stana din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Tuson din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Veche din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Primara ref. Vaida Camaras din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Marianum din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Augusteum din Cluj, a bisericii cat cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Sf. Petru din Cluj a bisericii catolice cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Lyceum din Cluj, a bisericii catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr., din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., Leghea din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., Cojocna din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Floresti din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Catina din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Evang. Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Unitarian Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unitariana Suatu din Cluj, a bisericii unitariane, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Baciu din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici gr. cat. din Cluj, str. Bob Nr. 8 bis, gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Maica Domnului, conf., gr. cat. din Cluj, str. Bob Nr. 8 bis, gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Maica Domnului, conf., gr. cat. din Cluj, Jucul de Jos, a bis. gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ort. evreeasca, din Cluj, a bis. ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici conf. ort. evreeasca din Cluj, a bis. ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic băieţi, gr. cat. din Cluj, str. 23 August Nr. 25, a Episcopiei Rom. Unita Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic băieţi ort., din Cluj, Piaţa Malinovschi Nr. 18, a Episc. Ort. Rom. Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic fete gr. cat., str. Avram Iancu Nr. 74, din Cluj, a Congregatiei Surorilor Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala norm. gosp. Sf. Terezia, din Cluj, str. Avram Iancu Nr. 74, a Congregatiei Surorilor Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic fete ort. din Cluj, str. Avram Iancu Nr. 6, a Episcopiei Ort. Română Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic mixt evreesc str. General Berthelot Nr. 12 Cluj, Comunitatea Izr. Aut. Ort. Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul ind. evr., str. Horea Nr. 23, Cluj, Comunitatea evreilor de rit occidental Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul Diecezan, gr. cat., calea Motilor Nr. 24, din Cluj, a Episcopiei Rom. Unita Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul băieţi ort., str. Iasilor Nr. 23, Cluj, fondurile preoţilor ortodocsi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Căminul Casa Inv. Piaţa Ştefan cel Mare Nr. 4, Cluj, Uniunea Sindicatelor Corpului Didactic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Căminul fetelor de învăţători, din Cluj str. General Grigorescu Nr. 2, a Uniunii Sindicatului Asoc. inv. din Ardeal, Banat, Crisana, Maramures.Căminul N. Balcescu V. Ranta din Cluj, a Primăriei din Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul ref. băieţi, str. Mihail Kogălniceanu Nr. 16, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul ref. fete, str. 23 August Nr. 26, din Cluj, a bis, ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat., băieţi, str. M. Kogălniceanu Nr. 4, Cluj, a bis. rom. cat. şi intravilan, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. fete, str. Horea Nr. 31, Cluj, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Unitarian băieţi, str. Cosut Nr. 9, Cluj, a bisericii ref. Unitariene, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul ref. mixt, str. Armata Roşie Nr. 64, Cluj a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul comercial rom. cat., fete, str. Horea Nr. 31, Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul unitarian ind. fete, str. Brasai Nr. 4, Cluj, a bisericii Unitariene, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Cantina St. Bolyai Cluj, str. Univ. Nr. 17, a Fundaţiei Bolyai cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Casa de Calitate, ref., str. Horea Nr. 51, Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Căminul Barthory, str. Univ. Nr. 10, Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Colegiul Moricz Szigmond, str. Baii Nr. 27, Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Colegiul Jossef Atila, strada Hasdeu Nr. 27, Cluj, a. Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Colegiul Bolyai strada Matei Corvin Nr. 6 Cluj a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul Unitarian fete, strada Kossuth Nr. 7, Cluj, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul NasaudSc. primara ref. Bistrita Nasaud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. rom. cat. Bistrita Nasaud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. ref. Fantanel din Nasaud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Matei din Nasaud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Rodna din Nasaud a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sărată din Nasaud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sien din Nasaud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sieni Sfanta a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Tigau din Nasaud, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic Gh. Cosbuc, strada Granicerilor Nr. 62, Nasaud, al Fondurilor Graniceresti, Nasaud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic fete, strada Garii Nr. 1, Nasaud, al Fondurilor Graniceresti, Nasaud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală mixtă, strada Granicerilor Nr. 7 din Nasaud, a Fondurilor Graniceresti, Nasaud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SomesŞcoala ref. băieţi Dej, jud. Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Teocul de Sus din judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Buza din Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Chiochis din Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Dealul Viilor din Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Uri, jud. Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala. ref. Sanmarghita, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Cusdioara, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Ocna Dejului, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Beclean, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Beclean, judeţul Somes. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sis, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Beteag, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Bretea, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Nuseni, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Fizesu Gherlei, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Iclodeni, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Zimbor, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala. ref. Ciresoaia, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sanmartin, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Braniste, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Malini, jud. Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sintereag, jud Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Teodul de Jos, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Vita, judeţul Sames a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Damacuseni, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sicodorhei, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Pueni, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Strugureni, jud. Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Baita, jud. Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Gherla, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Tg.-Lapus, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Nasal, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Dej, judeţul Somes, a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Gherla, judeţul Somes a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Sip, judeţul Somes a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Tg.-Lapus, jud. Somes, a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat., judeţul Somes a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Grosi, judeţul Somes a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Cornesti, judeţul Somes a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. fete Dej, judeţul Somes, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Nires, judeţul Somes a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală fete gr. cat., strada Gh. Gheorghiu-Dej, Nr. 20, judeţul Somes, a Episcopiei Unita din Cluj-Gherla, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală băieţi gr. cat., strada Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 31, judeţul Somes, a Episcopiei Unita din Cluj.Internatul sc. norm. gr. cat. băieţi, strada Mihai Viteazul Nr. 6, judeţul Somes a Episcopiei Unita Cluj-Gherla, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul sc. norm. gr. cat. băieţi, Piaţa Libertăţii Nr. 20. judeţul Somes a Episcopiei Unita Cluj-Gherla, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul NasaudŞcoala primara, confesionala ev. C. A. Bistrita, strada Crisan, judeţul Nasaud a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ev. C. A. Monari, Piaţa, jud. Nasaud. a Bis. ev. C, A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ev. C. A. Piaţa, judeţul Nasaud. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul MuresŞcoala ref. com. Oaia, judeţul Mures, 2 localuri pentru şcoala şi un imobil pentru corp. did., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Onuca, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Orosfoaia, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Pacureni, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Padureni, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Paingeni, judeţul Mures, avînd 3 localuri pentru şcoala, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Pogaceaua, judeţul Mures avînd 1 clădire pentru şcoala, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Pasareni, judeţul Mures, avînd doua imobile pentru şcoala, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Peris, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Petrilaca de Mures, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Porcesti, judeţul Mures, avînd trei clădiri pentru şcoala a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Porumbeni, judeţul Mures, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Rigmand, judeţul Mures, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Roteni, judeţul Mures, cu 1 clădire pentru şcoala, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Satu Nou, judeţul Mures, cu 1 clădire pentru şcoala, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Secareni, judeţul Mures, avînd 2 imobile pentru şcoala, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Sarateni, jud. Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. rom. cat. com. Sanbriasi a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sangeorgiul de Mures, avînd 3 clădiri pentru şcoala a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sangeorzul de Mures avînd 2 clădiri cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Santana de Mures, avînd 3 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala. ref. Santana Nirajului a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Santioana de Mures, avînd 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Santandrei, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Sannsimion, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. unita Sancasii, judeţul Mures, avînd 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Silea Nirajului, jud. Mures, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. rom. com. Silea Nirajului a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Sincai, judeţul Mures, avînd 3 clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Surda Dimitreschi a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Suseni, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Suveica, judeţul Mures, avînd 2 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Stefanesti, judeţul Mures, avînd doua imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Stajarisi, judeţul Mures, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Tompa, judeţul Mures a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. rom. cat. Teaca, judeţul Mures a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Tirimia, judeţul Mures, cu 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Toldal, judeţul Mures, avînd 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Tonciu, judeţul Mures, avînd 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Toplita, judeţul Mures a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Torba, judeţul Mures, e Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. com. Troita, judeţul Mures, avînd 5 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita, com. Troita, judeţul Mures, avînd 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Uliesi, judeţul Mures, avînd 1 imobil, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Vadas, judeţul Mures, avînd 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita com. Vargata, judeţul Mures, a Bis. unita, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Vargata, jud. Mures, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Voivodeni, judeţul Mures avînd trei clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref com. Viforoasa judeţul Mures, avînd 4 clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, confesionala ev. C. M. Mures, com. Patos, strada Principala a Bis. conf., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. com. Petelea, strada principala, judeţul Mures a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. com. Reghin, strada Principala, Mures a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici ev. C. A. Reghin, strada Principala, judeţul Mures a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. com. Teaca, strada Piaţa, judeţul Mures, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici ev. C. A. com. Teaca, strada Piaţa, judeţul Mures, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara confesionala ev. C. A. com. Uila, str. Piaţa., judeţul Mures a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. gr. cat., str. V. Stalin, Nr. 54, Tg. Mures, a Bis,. ref. gr. cat. împreună cu restaurantul Nap şi 3 localuri pentru şcoala şi 1 imobil pentru locuinta şi cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. băieţi Tg. Mures, a Bis. rom. cat., cu 6 imob., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. fete Tg.-Mures, a Bis. rom. cat., cu 4 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. băieţi Tg. Mures a Bis. reformate, cu 5 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. fete din Tg. Mures a Bis. ref. cu 6 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Reghin a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Nr. 1, Reghin a Bis. reform., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Nr. 2, Reghin, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Sovata a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. Sovata a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Abud a Bis. ref. cu 2 imobile şi cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. com. Acatari, a Bis. rom. cat. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Acatari a Bis. ref. cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Adrianu Mare a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita Adrianu Mic, a Bis. unite, cu 2 imobile şi cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Alunis a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Alunis-Tipcau a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Apalina a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Apalina a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. Balauteni a Bis. reformate cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. Bara a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din com. Medeni a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. ref. din com. Beica de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din comuna Bereni, a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Berghia a Bis. ref. cu 4 imobile şi cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. rom. cat. din com. Beu, a Bis. rom. cat., cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Bozeni, a Bis. ref., cu doua imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Brancovenesti, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Budiul Mic, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. rom. cat. din Buza a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita din Buza a Bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. Calimanesti, a Bis. ref. cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Campenita a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din Candru a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Ceasul de Campie, cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Calusel a Bis. rom. cat. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita din Calusel a Bis. Calusel cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Calugareni a Bis. rom. cat. cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reform. din Chendul Mare a Bis. ref. cu 5 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din com. Chendul Mic a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Chinari a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Cinta a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reform. din Cocosei a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Corbesti a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Corbesti a Bis. ref. cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din Corunca cu 5 imobile a Bis. ref. şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Cotusi a Bis. ref. cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Craciunesti a Bis. ref. cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din Cristesti a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Culpiu a Bis. ref. cu 5 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Cuiesti a Bis. ref. cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Curteni a Bis. ref. cu 5 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Drojdii a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. rom. cat. Damieni a Bis. rom. cat. cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. Dileul Vechi a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din Ercea a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din Eremieni a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. rom. cat. din Ernei a Bis. rom. cat., cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Ernei a Bis. ref., cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. rom. cat. din Ermitul a Bis. rom. cat. cu 7 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Ermitul Varnezeu a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ref. din com. Fantanele a Bis. ref. cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Tilea-Jod, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Gilpisul-Mare, a Bis. ref., cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Filpisul-Mic, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Gaiesti, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita din Gaiesti, a Bis. unite, cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Ghindari, a Bis. ref., cu 10 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata din Glodeni, a Bis. ref., cu 1 imobil şi un teren intravilan şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Goreni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Ghilesti, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Gornesti, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara din Gruisori, a Bis. ref., cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Gurghiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Odosa, a Bis. rom. cat., cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara unita din Icland, a Bis. unite, cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Hotesti, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Ihod a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Iara-de-Mures, a Bis. rom. cat., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata din Iara-de-Mures, a Bis. reformate, cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata Iedu, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Iernuteni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Iobageni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita din Iobageni, a Bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Isla, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Leordeni, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., din Logig, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Luca-Ilieni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Lunca Bradului, cu 1 imobil, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Maia, a Bis. ref., cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita din Maiad, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. Madaras, a Bis. ref., cu 7 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Madaras-Catun, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref., din Madaras-Fanate, a Bis. ref., cu 2 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Marduleni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. rom. cat. din Matrici, a Bis. rom. cat., cu 7 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita din Mitresti, a Bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Moresti, a Bis. reformate, cu 1 imobil şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Motun, a Bis. ref., cu 1 imobil şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Mureseni, a Bis. ref., cu 3 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref din Mires-Mort, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Murgesti, a Bis. ref., cu 4 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Neaua, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. din Nicolesti, a Bis. ref. cu 6 imobile şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SalajŞcoala primara ref. Verveghiu, din com. Verveghiu, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Zalau, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Zalau, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Simleul Silvaniei, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Simleul Silvaniei, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Carei, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. de băieţi din Carei a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. de fete din Carei, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din Acas, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Berea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Bogdana, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Berveni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din vom. Urziceni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Deja, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Dobra. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Domanesti, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Aghires, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Adoni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din. com. Adoni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara din com. Chesereu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Chesereu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Curtuiuseni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Chereusa, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Valea lui Mihai, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Valea lui Mihai, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Mecentiu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Mecentiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Simian, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Simian, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Sacaseni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Sudurau, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Patalusa, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Tarcea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Galopetreu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Ghenciu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Ghilvaciu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Hodod, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Nadisul Hododului, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Irina, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Capleni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Cămin, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Carastelec, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Dobra Mica, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Moftinul Mic, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Crasna, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com, Crasna, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Recea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Coseiu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Lesmir, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Leleu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Cehaluti, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Guruslau a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Foieni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Manau, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Petreu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Piream. a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Moftinul Mare a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Dobra Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Naimon, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Otoman, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com, Piscolt, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala, primara ref. din com. Becheni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Ulmeni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara. ref. din com. Salacea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Salacea a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Ticau, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Borla, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, rom. cat. din com. Cehul Silvaniei, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Cehul Silvaniei, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Archid, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Cristur. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Nusfalau a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Panic, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Pir, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Zanan a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Patalusa, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Patalusa, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Tasnad, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Tasnad. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Dantau. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cot. din com. Santau a Bis. rom., cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Sarauad, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. din com. Varsolti, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici rom. cat. din com. Zalau, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici rom. cat. din com. Carei, a Bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul MaramuresŞcoala de copii mici din Sighet, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. de băieţi din com. Sighet, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. catolica de fete din Sighet, a Bis. rom. catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata mixtă din Sighet a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din comuna Bocicoiul Mare a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Campulung la Tisa a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din comuna Campulung Tisa, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul Satu MareŞcoala primara reformata din comuna Adrian, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din comuna Homorodul de Jos, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Amac, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din Viile Apei, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Atea, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Oraşul Nou, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Botiz, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Berindan, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Boghis, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Apateu. a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Agres, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara româno-catolica din comuna Aidud, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. fete din comuna Aidud, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din comuna Baia Sprie, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata particulară din comuna Eideis, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Lapusel, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Halmeu, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara româno-catolica din comuna Halmeu, a Bir. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Hrip, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata Iojile, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din comuna Iojil, a Bis. româno-catolica, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Martinesti, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Robesti, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Culceul Mic, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Pelisor, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Cotlau, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Porumbesti, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Remetea Oasului, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Satu Lung, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Belciugul Codrului, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Sandra, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Terebesti, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Lazuri, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Lazuri, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Garsa Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Micula, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Baia Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Soimu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Socond, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Ambud, a. Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Oar, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Nisipeni, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Livada Noua, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Dara, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Carasau, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Turu Lung, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Româneşti, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. de fete din comuna Satu Mare, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. de băieţi din Satu Mare, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Satu Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Paulesti, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din comuna Bercu, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara reformata din com. Seini, a Bis. reformata, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Seini, a Bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Tamasdiu. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Petin, a Bis. reformate cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Baia Sprie a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. catolica din com. Ratesti, a. Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata din com. Satu Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din com. Satu Mare, a Bis. rom.. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici rom. cat. din com. Aiud, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici rom. cat. din Satu Mare, a Bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici rom. cat. din Baia Sprie, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul reformat de băieţi, str. Calvin Nr. 2, Satu Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul reformat de fete, str. Calvin Nr. 6, Satu Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. de fete, str. Kiniszi Nr. 6, Satu Mare, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală de fete reformata, str. Piaţa Kalvin Nr. 10, Satu Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală rom. cat. de fete, str. Gorki Nr. 3, Satu Mare, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală rom. cat. de băieţi, str. Gorki Nr. 3, Satu Mare a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Casa Învăţătorilor, internat, str. Traian, a Sindicatului Învăţătorilor din Satu Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul Episcopiei Greco-catolic din Baia Mare, al Episcopiei Greco-catolica, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SalajLiceul reformat de băieţi din Zalau, str. Ady Nr. 1 al Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat de băieţi din Carei, str. Max Nr. 61. al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Rom.-catolic de fete din Simleul Silvaniei, str. Lenin Nr. 14, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceal rom. cat. de fete din Simleul Silvaniei, str. Lenin Nr. 14, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul MaramuresLiceul rom. cat. băieţi din Sighet, str. Jokai Nr. 11, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. fete din Sighet, str. Mihai Viteazul Nr. 2, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul reformat din Sighet, str. Kalvin, al Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul TurdaŞcoala primara conf. rom. cat. din Turda, str. Mihai Viteazul Nr. 12, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. reformata din Turda, str. Dr. Ioan Ratiu Nr. 42, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Luncani, str. Principala, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Campia Turzii, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Calarasi, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara. conf. ref. din Cuci, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. din Sanger, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, conf. ref. din com. Ludus, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din Zau Campie, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. din com. Cornesti, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara profes. ref. din Razboieni Cetate, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din Lunca Muresului, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. unit. din Sandutesti, a Bis. unit., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, conf. ref. din com. Viisoara, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Mihai Viteazul, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, conf. unit din com. Mihai Viteazul a Bis. unit., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de Stat din com. Istihaza, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de Stat din com. Bogata, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de Stat din. com. Hadareni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Cecalaca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. unit. din com. Cheia, a confesiunii respective, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de Stat din. com. Moldovenesti, a Composesoratului local, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de Stat din. com. Cornesti, a Bis. unit cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. israelita din Turda, str. Avram Iancu N. 11, a Comunităţii israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. israelita din Ludus, str. Cetru a Comunităţii israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SalajŞcoala primara conf. ev. C. A. din com. Hodod, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul Satu MareŞcoala primara conf. rom. cat. germană din com. Săi-Satu-Mare, a Bis, rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul ClujEdificiul Seminarului Bathory Apor din Cluj, proprietatea Epis. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Imobilul de Galiezter, propr. Seminarului din Cluj, proprietatea Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul Trei ScauneLiceul din Tg. Secuesc, donatiunea lui S. I. dr. Arpad Szentyvany şi Edificiul cu terenul intravilan, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, şi întreaga avere, conform inventarului jurnal.Edificiul intravilan al Liceului internat din Tg. Secuesc, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.Terenul intravilan Torok Isecme al Internatului din Tg. Secuesc, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.Edificiul Piarist cu internat "Maria Terezia" şi întreaga avere, conform inventarului jurnal, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.Judeţul MuresEdificiul şi terenul intravilan al liceului din Tg. Mures, precum şi internatul, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, propr. rom. cat. a Epis. de Alba-Iulia.Terenul arabil din Tg. Mures al internat. din Tg. Mures, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.Judeţul CiucEdificiul şi terenul intravilan al internatului din Miercurea-Ciuc, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul OdorheiClădirea şi terenul intravilan al Liceului din Odorhei, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Imobilul din Baile Homorod, propr. liceului din Odorhei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Clădirea şi terenul intravilan al internatului din Odorhei, propr. a Epis. rom. cat. de Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Terenul arabil al internatului din Odorhei, precum şi Isvorul Salteres, propr. internatului din Odorhei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Regiunea şcolară CraiovaJudeţul DoljŞcoala prim. "Otetelesanu", situata în str. Mihai Viteazu Nr. 1, Craiova, proprietatea şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Evreeasca "Lumina", situata în str. Calomfirescu Nr. 40, Craiova, proprietatea şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. confesionala "Sf. Anton", situata în calea Brestei Nr. 1, Craiova, (clădirea Nr. 1) şi alta în str. Titu Maiorescu, (clădirea Nr. 2), din Craiova, proprietăţile şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Institutul "Sf. Maria", situat în str. Imp. Traian Nr. 131, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2, şi clădirea Nr. 3, din Craiova, proprietăţile şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Institutul particular "Javet", situat în str. Ioan Hera Nr. 2, din Craiova, proprietatea şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul Soc. Ospătăria Şcolară, situat în str. Buzesti Nr. 46, clădirea Nr. 1 şi clădirea Nr. 2, din Craiova, proprietatea şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic băieţi "Modern", situat în str. Elca Nr. 12, Craiova, proprietatea şcolii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic băieţi "Mihai Viteazu", situat în str. Brandusa Nr. 1, Craiova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic fete Ortodox, din Craiova, situat în calea Brestei Nr. 36, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2 şi clădirea Nr. 3, proprietăţile Soc. Ortodoxe a Fem. Rom., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic fete Ortodox, situat în calea Jianu, cu doua imobile, din Craiova, proprietatea Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic fete "Urziceanu", situat în str. Roaita Nr. 9, clădirea Nr. 1 şi clădirea Nr. 2 şiLiceul teoretic fete "Urziceanu", situat în str. Roaita Nr. 11, clădirea Nr. 3 şi clădirea Nr. 4, din str. Roaita Nr. 34, toate din Craiova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul MehedintiŞcoala prim. Israelita, situata în str. Progresul Nr. 3 din Tr. Severin, proprietatea Comunităţii Evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Evanghelica, situata în str. Sperantei, din Tr. Severin, proprietatea Comunităţii Evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Rom. Catolica, situata în str. Coraciu Nr. 3, Tr. Severin, proprietatea Comunităţii Evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Institutul "Sf. Maria", situat în str. Antonoiu Nr. 10, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2 şi clădirea Nr. 3, din Tr. Severin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Ortodox fete, din str. Decebal Nr. 69, din Tr-Severin, proprietatea Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul ValceaŞcoala prim. protestanta, situata în str. G-ral Praporgescu Nr. 24, din R. Valcea, proprietatea Bisericii protestante, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul prof. dr. Creţu, situat în str. Florica Nr. 6, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2 şi clădirea Nr. 3, din R. Valcea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul fiilor de muncitori şi învăţători, situat în b-dul Tudor Vladimirescu, din R. Valcea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul de fete Sf. Elena, situat în str. G-ral Praporgescu Nr. 40, din R. Valcea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Regiunea şcolară BrăilaJudeţul BrăilaŞcoala copii mici, rom. cat. din Brăila, strada Mareşal Tolbukin Nr. 19, proprietatea Episcopiei rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., din Brăila, strada Mareşal Tolbukin Nr. 19, proprietatea Episcopiei rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de fete a "Comunităţii Israelite", din Brăila, strada Polona Nr. 13, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de băieţi, a "Comunităţii Evreilor", din Brăila, bulevardul Cuza Nr. 69, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. bulgara din Brăila, strada Plevna Nr. 186, proprietatea Comunităţii Bulgare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici a Comunităţii Evreilor, din Brăila, str. Polona Nr. 13, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara menaj a Soc. Ort. Naţionale a Femeilor Române din Brăila. b-dul Cuza Nr. 168, local, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Ortodox al Soc. Ort. a Femeilor Române din Brăila, strada Mărăşeşti Nr. 29, proprietatea Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Ortodox din Brăila, proprietatea Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Institutul Sancta Maria, din Brăila, strada Campiniu Nr. 21, proprietatea Congregatiei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic de băieţi H. L. şi N. Schaffer, al Comunităţii Evreilor, din Brăila, b-dul Cuza Nr. 69, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Schaffer, a Comunităţii Evreilor, din Brăila, b-dul Cuza Nr. 69, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul CovurluiŞcoala copii mici Tarbuth, din Galaţi, strada Hagi Stoian Nr. 10, proprietatea Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici B. Tarbuth, din Galaţi, strada D-tru Chicus Nr. 22, proprietatea Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de fete S. Schwierer, din Galaţi, strada Hagi Stoian Nr. 10, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. rom. cat. din Galaţi, str. Republicii Nr. 170, proprietatea Arhiepiscopiei rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara băieţi a Comunităţii Evreilor din Galaţi, strada Hagi Stoian Nr. 10, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. bulgara, din Galaţi, str. Nicolae Balcescu Nr. 69, proprietatea Comunităţii Bulgare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara fete Lumina, din Galaţi, strada D. Chicus Nr. 22, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Ortodox de fete din Galaţi, strada Nicolae Balcescu Nr. 99, proprietatea Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Notre Dame de Sion, din Galaţi, strada Republicii Nr. 11, proprietatea Ord. Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (3 localuri).Liceul mixt al Comunităţii Evreilor din Galaţi, strada Maviamol Nr. 2, propriet. Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Căminul Corpului didactic, din Galaţi, strada Republicii Nr. 81, proprietatea Corpului didactic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul PutnaŞcoala copii mici a "Comunităţii Evreilor", din Focsani, strada Ştefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara băieţi a "Comunităţii Evreilor", din Focsani, strada Ştefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de fete a Comunităţii Evreilor, din Focsani, strada Ştefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă a Comunităţii Evreilor, din Odobesti, strada Manea Baiatu Nr. 2, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de evrei, din Adjud, strada C. Negri Nr. 65, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul unic mixt al Comunităţii Evreilor din Focsani, strada Ştefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Unic Ortodox, din Focsani, strada I. V. Stalin Nr. 22, proprietatea Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul R. SaratŞcoala primara mixtă a Comunităţii Evreilor, din R. Sarat. str. Dobrogeanu Gherea Nr. 13, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul TecuciŞcoala copii mici a Comunităţii Evreilor, din Tecuci, strada Gh. Asachi Nr. 1, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă a Comunităţii Evreilor, din Tecuci, strada Gh. Asachi Nr. 1, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul TulceaNu are cazuri.Judeţul TutovaŞcoala copii mici a Comunităţii Evreilor, din Barlad. strada Republicii Nr. 135, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă a Comunităţii Evreilor, "Leizer şi Ghizela Raufman", din Barlad, strada Republicii Nr. 135 proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Regiunea şcolară IaşiJudeţul BacauSc. copii mici isr. rom. Bacau a Comunităţii Evreesti din Bacau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara particulară băieţi isr. rom., "I. Klein" cu imobilele în strazile: Botezu Gh. Nr. 6; Mihai Viteazu; Nr. 4; Mihai Viteazul Nr. 99-101; strada Poştei Nr. 4; V. Alecsandri (Baia Comunală) ale Comunităţii Evreilor din Bacau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara particulară fete isr. rom. "Cultura" cu imobilele în strazile: Alex. cel Bun Nr. 7; Botezatu Gh. Nr. 6; Mihai Viteazul Nr. 4; Mihai Viteazul Nr. 99-101; Poştei Nr. 4; V. Alecsandri (Baia Comunală), ale Comunităţii Evreilor din Bacau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Seminarul teologic cat. franciscan "Luizi Calugara" Bacau, proprietatea Parohiei catolice din Bacau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul BotosaniSc. copii mici Nr. 1 Botosani (partic.), cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. copii mici particulară Nr. 2, Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara particulară isr. Nr. 1 Botosani, str. Karl Marx, a Comunităţii isr. din Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara particulară isr. Nr. 2 băieţi, Botosani, strada Grivitei Nr. 17, a Comunităţii israelite Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara particulară isr. Nr. 1 fete, Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara particulară isr. Nr. 2 fete, Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara confesionala O. R. T.. Botosani, a Comunităţii isr., strada Dochia, Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara confesionala O. S. E.. Botosani, strada Grivitei şi o clădire pentru cămin, în str. Sfintii Voievozi Nr. 10 şi un atelier impletituri în strada Dochia, Botosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara confesionala "Talmud Thora", strada Grivitei Nr. 8. Botosani, proprietatea Comunităţii israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă particulară Harlau, a Comunităţii israelite, Harlau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă particulară, Stefanesti, proprietatea Comunităţii israelite din Stefanesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul FalciuSc. primara mixtă particulară isr. Husi-Falciu un local în Piaţa 23 August Nr. 6, proprietatea Comunităţii israelite din Husi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul IaşiSc. copii mici "Mavrocordat", strada, Pr. Dr. Parhon Nr. 168 Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. copii mici, Iaşi, din strada Vasile Lupu Nr. 39, proprietatea Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. copii mici Iaşi din strada Vultur, a Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara confesionala "Notre Dame de Sion", Iaşi, din strazile: Cuza Voda Nr. 24; Marzescu şi Stroescu proprietatea "Notre Dame de Sion" din Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara "Notre Dame" Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara isr. de băieţi "Wachtel" din strada A. Marinescu Nr. 187, Iaşi, a Comunităţii israelite din Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc primara isr. fete "Steaua", din strada A. Marinescu Nr. 187. Iaşi a Comunităţii israelite din Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul IaşiŞcoala primara israelita de băieţi "Cultura", strada Dobrogeanu Gherea Nr. 26, Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de fete R. F. I., din strada Filimon-Sarbu Nr. 5, Iaşi, şi localul din strada Horia Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara de fete "Dr. Stern", din Fundatura Manghrov Nr. 236, Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita Nr. 2 de băieţi "Junimea", din strada Palat Nr. 10, Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara "Talmud Thora" mare, din str. Aron-Voda Nr. 5, Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara "Talmud Thora", mica, din soseaua Naţionala Nr. 270, Iaşi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara "A. M. Gutman", din str. Ion Creanga, Targu-Frumos, proprietatea Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara "Zilberman", din Bivolari-Iaşi, proprietatea Comunităţii Israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita "Marcu şi Sima Ghetel", Podul Iloaiei-Iaşi, a Comunităţii Evreilor din Podul Iloaiei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul ortodox de fete din Iaşi, al Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete "M. Kogălniceanu, din strada Căpitan Paun Nr. 6, Iaşi, proprietatea profesorilor asociaţi, din Iaşi cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi "M. Kogălniceanu". din strada Rosetti Nr. 8, Iaşi, a d-nei Maria Patriciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Unic evreesc, Iaşi, din strada Filimon Sarbu Nr. 5, Iaşi, nu are local propriu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul U. O. R. T., din strada Dobrogeanu Gherea Nr. 26, aparţine Comunităţii Evreesti, din Iaşi. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Seminarul teologic din strada Max Vexler Nr. 7, 9 şi 11 al Episcopiei Catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul NeamtŞcoala de copii mici, israelita din strada Muncii Nr. 2. Piatra-Neamt, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici israelita Buhusi, din strada 1 Mai, Buhusi, a Comunităţii Israelite, din Buhusi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici a Fabricii Buhusi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita, din Piatra-Neamt, strada Muncii Nr. 2, a Comunităţii Evreilor din Piatra-Neamt, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita, din Targu-Neamt, din strada Ştefan cel Mare Nr. 18, a Comunităţii Israelite din Targu-Neamt, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita Buhusi, din strada 1 Mai, Buhusi, proprietatea Comunităţii Israelite, din Buhusi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara a fabricii "Textila", din Buhusi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic de fete Buhusi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul RomanŞcoala copii mici israelita, din Roman, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita de băieţi, din Roman, strada Miron Costin Nr. 3, a Comunităţii Israelite din Roman, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara israelita de fete din Roman, strada Suceava Nr. 79, a Comunităţii Israelite, din Roman, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul VasluiŞcoala primara israelita "Assex Tov", din strada Gh. Lazar Nr. 12, Vaslui, a Comunităţii Israelite din Vaslui, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul VasluiŞcoala primara israelita, din Codaiesti-Vaslui, strada Niculae Salcescu Nr. 68, a Comunităţii Israelite din Codaiesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic de fete din Vaslui, str. Ştefan cel Mare Nr. 60 a Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române, din strada Ştefan cel Mare Nr. 60, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul BacauCăminul Soc. Ortodoxe a Femeilor Române din Bacau, strada Oituz Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Regiunea şcolară SibiuJudeţul AlbaŞcoala prim. evreiasca din strada Tudor Vladimirescu, Alba Iulia, a Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. partic. confesionala Ev. C. A. din Piaţa Eroilor Nr. 2, Alba Iulia, proprietatea Comunităţii Bisericesti Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. partic. conf. Ev. C. A., din strada Velica Nr. 1, Sebes, proprietatea Reuniunii Fem. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., din com. Vingrad Nr. 157, proprietatea com. Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. part. conf. Ev. C. A., din com. Berghin, proprietatea Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara particulară conf. Ev. C. A. din strada Tudor Vladimirescu Nr. 353 com. Calnic, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A, din strada Horia Nr. 5, Petresti, a com. Bis. Ev. C. A., Petresti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., din strada Closca Nr. 296, Pianul de Jos, a Bis. Ev. C. A., Pianul de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. part. conf. Ev. C. A., din com. Vingard, a Bis. Ev. C. A. Vingard, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A., strada Moga Nr. 131, din Petresti, a Comunităţii Bis. Ev. C. A., Petresti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul Mixt Ev. C. A., Piaţa Cuza Voda Nr. 1, din Sebes, a Comunit. Bis. Ev. C. A., Sebes, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. Internatul din strada Decebal Nr. 2-4, imobilul din strada Mihai Viteazul Nr. 7, imobilul din strada Libertăţii Nr. 7, şi imobilul din strada I. Zoba Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, imobilul din strada Mihai Viteazul Nr. 3 şi Mihai Viteazu Nr. 5.Şcoala ref. din Aiud, judeţul Alba, a Bis. reformate cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Aiud, judeţul Alba, a Bis. rom. cat cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata, din Abrud, judeţul Alba, a Bis. reformate Abrud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Alba Iulia, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, internatul şi terenul intravilan.Şcoala reformata din Ocna Muresului, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Sebes Alba, a Bis. rom. cat. Sebes Alba, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. din Dorobanti, a Bis. rom. cat. Dorobanti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata, din Capud, a Bis. reformate Capud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata din Ciuciu, judeţul Alba, a Bis. reformate Ciuciu, Alba cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata, din com. Ciumbrud, a Bis. reformate Ciumbrud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata din Cisteiul de Mures, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata com. Copand, a Bis. reformate Copand, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata com. Decea, a Bis. reformate com. Decea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata com. Gambas, a Bis. reformate, Gambas, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata com. Hiria, a Bis. reformate Hiria, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata Leorinti, judeţul Alba, a Bis. reformate Leorinti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata, Mirislau, judeţul Alba, a Bis. reformate Mirislau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata Noslac, judeţul Alba, a Bis. reformate, Noslac, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala reformata Oiesdea, jud. Alba, a bis. reformate Oiesdea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata com, Radesti, a bis. reformate Radesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Santimbru, a bis. rom. cat. Santimbru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata Santrai, jud. Alba, a bis. reformate Santrai, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala reformata Teius, jud. Alba, a bis. reformate Teius, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Teius, jud. Alba, a bis. rom. cat. Teius, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul HunedoaraŞcoala primara conf. rom. cat. Deva, a edif, m-tirei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Deva, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnalŞcoala primara conf. ref. Harau, a bis, reformate Harau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref Jeledinti, a bis. reformate Jeledinti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Orasti, a Colegiului Kum ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. Cristur, a bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Pestisul Mare, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. Hunedoara, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Hunedoara, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Hasdad, a bis. reformate Hasdad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. Streisangeorgiu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. Hateg, a bis. rom. cat. Hateg, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Hateg, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. Lupeni, a bis. reformate Lupeni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. cat. Lupeni, a bis. rom. cat. Lupeni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref., Petrosani, a bis. reformate Petrosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. Petrosani, a Dieceza Episcop. rom. cat. Petrosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. fete Petrosani, a Dieceza Episcop. rom. cat. Petrosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. Orastie, a bis, Ev. C. A. Orastie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. Aurel Vlaicu, a bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev, C. A. Romos, a bis. Ev. C. A. Romos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. Batiz, a of. paroh. Batiz, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici Ev. C. A. Orastie, a bis. Ev. C. A. Orastie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul rom. cat. fete Petrosani, al Dieceza episc. rom. cat. Petrosani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SibiuŞcoala copii mici Nr. 1 Ev. C. A. Sibiu. a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici Nr. 2 Ev. C. A. Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici Nr. 3 Ev. C. A., str. Natiunile Unite Nr. 19-21 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici Nr. 4, Ev. C. A., str. Saguna Nr. 18 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici Nr. 5 Ev. C. A., str. Tg. Vitelor Nr. 10 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici Nr. 6 Ev. C. A., str. Martin Luther Nr. 1-3 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici Sft. Ursula, str. Franciscanilor din Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A. Cisnadie, jud. Sibiu. a bis. Ev. C. A. Cisnadie-Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala copii mici Ev. C. A., com. Turnisor, jud. Sibiu, a bis. Ev. C. A. Turnisor Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara băieţi Nr. 1 Ev. C. A., str. Pemflingher Nr. 2-4 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara fete Ev. C, A., str. Sarii Nr. 2-6 din Sibiu, a bis. C. A. Sibiu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă Nr. 3 Ev. C. A., str. Natiunile Unite Nr. 20 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă Nr. 1-3 Ev. C. A., str. Martin Luther Nr. 1-3 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Therezianum, str. Horatiu Nr. 8-10 din Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba Iulia cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat., str G-ral Mosoiu Nr. 18 din Sibiu a Episc. rom. cat. Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Franciscana, str. Ardealului Nr. 4-10 din Sibiu. a Episc. rom. cat. Alba Iulia. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Sf. Ursula, str. Mareşal Tito Nr. 36 din Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Israelita. str. Sarii Nr. 25 din Sibiu, a Comunit. Israelita din Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. com. Casolt, jud. Sibiu a bis. Ev. C. A., Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Bradul, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. com. Bradu. jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Cisnadie, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Cisnadie, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. ev, C. A. din com. Cisnadioara, Jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Cisnadioara, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. com. Cristian, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Cristian, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. com. Hamba, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Hamba, Judeţul Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Gusterita, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Gusterita, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Altina, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Altina, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Gusu, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. com. Gusu, jud. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Sura Mare, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Sura Mare, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Sura Mica, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Sura Mica, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Slimnic, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Slimnic, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Selimbar, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Selimbar, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Turnisor, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Turnisor, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Rusi, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Rusi, jud. Sibiu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Gurpa, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Gurpa, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Amnas, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Amnas, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Apoldul de Sus, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Apoldul de Sus, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Avrig, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Avrig, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Chirpar, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Chirpar, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Boz, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Boz jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Daia, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Daia, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Dobarca, jud. Sibiu. a Bis. ev. C. A. din com. Dobarca, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Garbova, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Garbova, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, ev. C. A. Hasag jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Hasag. jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Hosman, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Hosman, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Miercurea, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Miercurea, jud. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Nocrih, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Nocrih, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din cum Noul, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Noul, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Panca, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Panca, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Reciu. jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Reciu, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A. din com. Rosia, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Rosia jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din rom. Rusciori jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Rosiori, jud. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Talmaciu, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Talmaciu, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ev. C. A. din com. Ungureni, jud. Sibiu. a Bis. ev, C. A. din com. Ungureni, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. maghiara din com. Alamor, jud. Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. maghiara din com. Ocna Sibiului, jud. Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. maghiara din com. Sacadate, jud. Sibiu. a Episc. rom. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. str. Berariei Nr. 2 din Sibiu, a Bis. ref. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Terezianum, str. Horatiu Nr. 8-10 şi 18 din Sibiu, a Orf. Terezianum, Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. str. Primăriei din Ocna Sibiului, a Bis. ref. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. din com. Alamor, jud. Sibiu, a Bis. ref. Alamor. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ev. C. A. str. Principala din Sacadate, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Sacadate, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici rom. cat., str. Dealului Nr. 6-10, din Sibiu, a Inst Suror. Franciscane, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală de fete, "Andrei Saguna", strada Andrei Saguna Nr. 14, din Sibiu, a Arh. ort. rom. Sibiu, şi internatul de pe Andrei Saguna Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală de băieţi, "Andrei Saguna", strada Andrei Saguna Nr. 5, din Sibiu, al Arh. ort. rom. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală de băieţi ev. C. A., strada Vasinschi Nr. 38 din Sibiu, a Bis. ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul ev. C. A. strada Pemfliger din Sibiu, al Sc. ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de băieţi C. A. "Brukenthal", piaţa Grivita, strada Mircea cel Batran Nr. 7 şi internatul în strada aleea Filozofilor Nr. 5. din Sibiu, al Bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul de fete Ev. C. A., strada General Dimitrov Nr. 7 şi un apartament, în strada Saguna Nr. 9, din Sibiu, a Bisericii Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala "Nobertin", strada Zipnet (Steaua) Nr. 3, din Sibiu, al Episcopiei Rom. Cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul Tarnava-MicaŞcoala rom. cat. Blaj, avînd trei clădiri, al Bis. rom. cat. Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Dumbraveni, a Bis. ref. Dumbraveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Unita, com. Tarnaveni, avînd doua localuri, a Bisericii Unite Tarnaveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat., com. Taraveni, avînd doua imobile, a Bis. rom. cat., com. Tarnaveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Tarnaveni, avînd doua localuri, a Bis. ref. Tarnaveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat., com. Abus, avînd doua clădiri, a Bis. rom. cat., com. Abus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita, com. Adamus, avînd trei clădiri, a Bis. Unite, com. Adamus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Alma, a Bis. ref. com. Alma, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Agristeu, avînd doua clădiri şi teren, a Bis. ref., com. Agristeu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat., com. Agristeu, avînd doua clădiri şi teren, a Bis. rom. cat., com. Agristeu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat., com. Besineu, a Bis. rom. cat., com. Besineu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. com. Viia, avînd 3 clădiri, a Bis. ref. com. Viia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Bucerdea-Granoasa, a Bis. ref. com. Bucerdea-Granoasa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Cetatea de Balta, avînd doua clădiri, a Bis. ref. Cetatea de Balta, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Ceaus, avînd patru clădiri, a Bis. ref. com. Ceaus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Cipau, avînd 3 clădiri, a Bis. reformate, com. Cipau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Unita, com. Dambau, avînd cinci clădiri, al Bis. unite, com. Dambau, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref. Ganesti, avînd patru clădiri, al Bis. ref. Ganesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala, ref., com. Gogan, avînd 1 clădire, a Bis. ref. com. Gogan, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala Unita, com. Haranglad, avînd doua clădiri, a Bis. unite, com. Haranglad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Haranglad, avînd doua clădiri, a Bis. ref. Haranglad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Indrifaia, avînd patru clădiri, a Bis. ref. Indrifaia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Iernut, avînd cinci clădiri, a Bis. ref., com. Iernut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Iernut, avînd 3 clădiri, a Bis. rom. cat. Iernut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Cornesti, avînd 2 clădiri, a Bis. ref. com. Cornesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Craesti, avînd 2 clădiri, a Bis. ref., com. Craesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Custelnic, avînd 1 local, a Bis. ref., com., Custelnic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref.. com. Micasasa, avînd 2 localuri, a Bis. ref., com. Micasasa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Ozd, avînd 3 clădiri, a Bis. ref. com. Ozd, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Pocisoara, avînd 1 imobil, a Bis. ref.. com. Pocisoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Saros avînd 2 localuri, a Bis. ref.. com. Saros, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Sile, avînd doua localuri, a Bis. ref. com. Sila, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Santamaria, 1 clădire, a Bis. ref., com, Santamaria, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat. Santpaul, avînd trei clădiri, a Bis. rom. cat., com. Santpaul, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Seuca, avînd doua clădiri, a Bis. ref., com. Seuca, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala unita Sf. Nicolae, avînd doua clădiri, al Bis. Unite Sf. Nicolae, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Sf. Nicolae, avînd doua clădiri, al Bis. ref., com. Sf. Nicolae, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala rom. cat., com. Tiur, avînd trei clădiri, a Bis. rom. cat., com. Tiur, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala ref., com. Valea Lungă, avînd doua clădiri, a Bis. ref. Valea Lungă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Bagaciu, avînd 1 local, a Bis. Ev. C. A., com. Bagaciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Balcaciu, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Balcaciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Bazna, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Bazna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Blajel, 1 clădire şi pămînt, al Bis. Ev. C. A., com. Blajel, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Boian, avînd 2 clădiri, al Bis. Ev. C. A., com. Boian, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., comuna Cenade, 1 clădire, al Bisericii Ev. C. A., com. Cenade, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Cund, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Cund, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Curciu, 2 clădiri, al Bis. Ev. C. A., com. Curciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Domal, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A.. com. Domal, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., Dumbraveni, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Dumbraveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev, C. A., com. Filitelnic, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A. com. Filitelnic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Hoghilag, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Hoghilag, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Hundorf, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Hundorf, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Idiciu, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Idiciu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Jidveiul, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Jidveiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Laslaul Mic., 3 clădiri. al Bis. Ev. C. A., com. Laslaul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Maghierusi, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Maghierusi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara Ev. C. A., com. Mandarade, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Mandarade, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Nades, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Nades, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Armenis, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Armenis, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Paucea, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Paucea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Prod, 1 clădire, a Bisericii Ev. C. A., com. Prod, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Prostea Mare, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Prostea Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Prostea Mica, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Prostea Mica, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Santioana, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Santioana, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Selcusul Mic 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Selcusul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Senereus, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Senereus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Sona, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Sona, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Sorostin, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Sorostin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Tatarlaua, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Tatarlaua, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Tapu, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Tapu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Tigmandru, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Tigmandru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Valea Lungă, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Valea Lungă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Vesxus, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Vesxus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala prim. Ev. C. A., com. Zagar, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Zagar, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul teoretic băieţi Sft. Vasile, Blaj, 1 local, şi teren al Mitropoliei Rom. Unite Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul Vancea de băieţi, Blaj, 1 clădire şi 3 clădiri în comuna Veza, al Mitrop. Rom. Unite, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul industrial băieţi Blaj, cu 2 clădiri, al Mitrop. Rom. Unite Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală băieţi, Blaj, 1 clădire, al Mitrop. Rom. Unite, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul Comercial băieţi Blaj, 1 clădire, al Mitrop. Rom. Unite, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala gospodărie fete, Blaj, 1 clădire, a Mitrop. Rom. Unite Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Institutul Recunostintei, Blaj, 2 clădiri, al Congregatiei Maicii Domnului, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul BaiaSc. copii mici isr. din Falticeni, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara isr. băieţi din Falticeni, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara isr. fete din Falticeni, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul CampulungTalmud Thora, Sc. primara mixtă evr. pentru ebr. din Campulung, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Talmud Thora, conf. pentru ebraica din Vatra Dornei, a Comunităţii Evreesti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Soc. Sc. Română din Campulung, strada Liceului, Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul mixt evr. din Gura Humorului, str. Lenin Nr. 12, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul DorohoiSc. copii mici isr. rom., Dorohoi, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara fete isr. rom. din Dorohoi, strada Alexandru I. Cuza Nr. 13 a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara fete isr. rom. din Dorohoi, strada Alexandru I. Cuza Nr. 13 a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara fete isr. rom. din Saveni, strada Crisan Nr. 3 a Comunităţii Evr., Saveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara mixtă isr. din Mihaileni a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Local în construcţie pentru sc. primara cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul RadautiInternatul Ştefan cel Mare din Radauti, strada Lenin, Nr. 9, al Soc. Internatul Ştefan cel Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul băieţi Vasile Ciocarla, din Suceava, strada 6 Noemvrie Nr. 9 al Soc. Şcoala Română cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul mixt evreesc, din Suceava, strada Petru Rares Nr. 10 al Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Regiunea TimişoaraJudeţul AradSc. de copii mici rom. cat. maghiara din Arad, Piaţa Lupei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. de copii mici israelita, Arad, Piaţa Lupei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc prim. rom. cat. băieţi maghiara, Arad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. maghiara de fete, Arad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Chişineu-Criş, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Nadlac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Pancota, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Radna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Sebis, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Satu Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. maghiara Socodor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. mixtă maghiara Silindia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă rom. cat. maghiara Zimandul de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă rom. cat. maghiara din Varsand, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara din Adea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă ref. maghiara din Ghioroc, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara, Iermata Neagra, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. reformata mixtă maghiara, Padureni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. reformata mixtă maghiara, Pancota, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara din Peregul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara, din Vînători, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara din Zerind, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara din Zetindul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. mixtă reformata maghiara din Simand, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. primara conf. rom. cat. germană din Alunis, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roşii Nr. 167, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roşii Nr. 175, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roşii Nr. 43, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. pr. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roşii Nr. 36, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. pr. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Republica Populara Română Nr. 62, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. pr. conf. rom. cat. germană din Comlaus, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. rom. cat. germană din Graniceri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. sarba din Pecica, a comunităţii Sarbe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. ceha din Peregul Mare, a comunit. cehe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim conf. Ev. C. A. germană din Semlac, a bis. evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. germană din Semlac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. germană din Sannicolaul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. pr. rom. germană din Sagul, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. germană, din Simandul de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. germană din Vladimirescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. rom. cat. germană, din Zadareni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul CarasSc. copii mici rom. cat. germană din Oravita, str. Gojdu Nr. 54, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. de copii mici conf. reform. maghiara, Resita, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcolile Institutului "Notre Dame" din Oravita, cu localurile din str. Gojdului Nr. 52 şi din strada Cosbuc Nr. 26, şi un loc de casa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. pr. conf. mixtă germană din Oravita, str. Gojdu Nr. 54, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. conf. rom. cat. brasoveana din Nermet, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Sc. prim. confesionala ref. maghiara, din Resita, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. maghiara din Ersig, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, conf. rom. cat. maghiara din Izgar, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SeverinInstitutul "Notre Dame" din Lugoj, str. General Stalin, Nr. 14, cu următoarele şcoli:Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. maghiara.Şcoala primara conf. rom. cat. germană.Şcoala primara conf. rom. cat. maghiara.Gimn. conf. rom. cat. germane.Gimn. conf. rom. cat. maghiar, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. ref. maghiara din Lugoj splaiul Brediceanu Nr. 8, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. israelita din Lugoj, str. Cuza Voda Nr. 12 şi Nr. 14, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Internatul greco-cat. din Lugoj, cu clădirile din: str. Episcopul Radu Nr. 12, Episcopul Radu Nr. 14, str. Gh. Lazar Nr. 26 şi din Lugoj-Satu Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SuceavaLic. teoretic băieţi Ştefan cel Mare din Suceava, str. Vasile Alecsandri Nr. 1, al Domeniilor Bucovina, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Academia teologica ortodoxa din Caransebes, cu clădirile din: str. Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 4, str. Cpt. Temes, str. Burdea, şi internatul nou, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul Timiş TorontalŞcoala de copii mici conf. rom. cat. din Timişoara I, Piaţa Huneade, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. maghiara din Timişoara II, str. Titu Maiorescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Timişoara II, str. Cantacuzino Nr. 7, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici, part. franceza, din Timişoara III, propr. Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Timişoara III, str. Vilhelmuller Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Timişoara IV, str. Berthelot, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici israelita, din Timişoara IV, str. Froble Nr. 55, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Jimbolia, str. Take Ionescu Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Lipova cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Sannicolaul Mare, str. Petru Maior, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Besenova Noua, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Garani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Deta, str. Ştefan cel Mare Nr. 3, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. ev. C. A. din Liebling, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Ortisoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Periam, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Teremia Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Verias, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala de copii mici conf. rom. cat. germană din Voiteg, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata maghiara din Sculea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata maghiara din Tormac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara reformata maghiara din Timişoara IV, str. 13 Decemvrie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. confesionala germană Timişoara I, str. Huniade, a Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. confesionala germană din Timişoara II, str. T. Maiorescu Nr. 2, Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. confesionala germană din Timişoara II, str. T. Maiorescu Nr. 2, Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara maghiara, Timişoara II, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă isr. Timişoara II, str. Caragiale, a Comunităţii isr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara isr. Timişoara II, strada A. Cosma IV, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara confesionala ortodoxa sarba Timişoara II, piaţa Traian, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ortodoxa sarba, Timişoara II, strada Negruzzi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (3 localuri).Şcoala primara rom. cat. confesionala germană Timişoara IV, strada 13 Decemvrie Nr. 6, a Instit. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara de băieţi rom. cat. confesionala germană Timişoara IV, strada Dragalina Nr. 1, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă confesionala isr. Timişoara IV, str. Frobel Nr. 55, a Comunităţii Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. de misionare Timişoara IV, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara din Timişoara IV, strada 6 Martie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara confesionala rom. cat., Jimbolia, str. Ştefan cel Mare Nr. 1 a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara fete confesionala rom. cat., Lipova, strada Splaiul Muresului a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. maghiara, Lipova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă confesionala rom. cat. germană Sannicolaul Mare cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (3 localuri).Şcoala primara mixtă confesionala rom. cat. germană Sannicolaul Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, mixtă confesionala rom. cat. germană, Barateaz, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara mixtă confesionala rom. cat. germană Bencecul de Sus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara, ort. sarba Becicherecul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. conf. Ev. C. A., germană, Birda, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (2 clădiri).Sc. pr. m. sarba Ciacova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. rom. cat. maghiara, Ciavos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara germană, rom. cat. din com. Ceavos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (2 locuri şi gradina).Şcoala primara germană, rom. cat. din com. Comlosul Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 3 clădiri).Şcoala primara rom. cat. germană Comlosul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. germană, din com. Deta, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 5 localuri).Şcoala primara rom. cat. germană din com. Fibis, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 2 clădiri).Şcoala primara rom. cat., germană, din comuna Folea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 2 clădiri).Şcoala primara mixtă conf. rom. cat. germană, Freidorf, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 2 clădiri şi 2 locuinţe).Şcoala primara m. ref. rom. cat. din Giarmata, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 2 localuri).Şcoala primara m. ref. rom. cat. din comuna Giarmata Vii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. ref. rom. cat. germană din com. Hodoni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara m. ref. rom. cat. germană, din comuna Iohanisfeld, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala pr. m. Ev. C. A. Liebling, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 5 loc.).Şcoala primara m. rom. cat. germană, din comuna Lungă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd 2 clădiri).Şcoala primara m. rom. cat. germană din comuna Masloc, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal (avînd 2 clădiri şi 2 locuinţe).Şcoala primara m. rom. cat. germană Neudorf, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala m. rom. cat. germană din comuna Omorul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara m. cat. germană din com. Ortisoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (avînd 3 localuri şi 3 locuinţe).Şcoala primara m. rom. cat. germană, din com. Periam, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara m. rom. cat. germană Remetea Mica, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara m. rom. cat. germană Satu Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd un local şi o locuinta).Şcoala primara ortodoxa m. sarba, din comuna Satchinez, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. germană din com. Sojdea Noua, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara conf. rom. cat. germană din com. Teremia Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd doua localuri şi o locuinta).Şcoala primara conf. rom. cat. germană din com. Vizejdia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara conf. rom. cat. germană din com. Voiteg, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (avînd doua localuri şi doua locuinţe).Şcoala primara conf. rom. cat. germană, din comuna Vucova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara conf. rom. cat. germană, din comuna Secusigiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara conf. rom. cat. germană, din comuna Stanciova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara sarba, din comuna Becicherecul-Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (avînd o clădire şi o locuinta).Şcoala primara, ref. maghiara, din comuna Ciavos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. maghiara, din comuna Deta, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (avînd trei clădiri).Şcoala primara rom. cat. maghiara, din comuna Fibis, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. maghiara, din comuna Lipova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. maghiara, din comuna Sannicolaul-Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. maghiara, din comuna Sculea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara ref. maghiara, din comuna Tormac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (avînd 2 clădiri).Şcoala primara rom. cat. N. D. maghiara, din Timişoara IV, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (o clădire şi o locuinta).Şcoala primara rom. cat. maghiara din Timişoara II, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala primara rom. cat. Mision, Timişoara IV, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (o clădire, un loc).Şcoala primara ref. maghiara din comuna Sculea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (o clădire şi o locuinta)Şcoala primara română cat. maghiara, din Timişoara IV, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (o clădire şi o locuinta).Liceul Piarist băieţi Timişoara, strada Horatiu Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (cu internatul în strada Venetia Nr. 6).Liceul conf. băieţi, israelit, din Timişoara I, bulevardul Lenin Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. conf. fete isr. din Timişoara I, b-dul Lenin Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Lic. conf. rom. cat. fete Notre Dame Timişoara I, str. Stroescu Nr. 2, cu internat, în clădirea Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul conf. rom. cat. fete "Notre Dame", Timişoara I, strada Stroescu Nr. 2, cu internat, în clădirea Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul conf. rom. cat. fete "Notre Dame", din Timişoara IV, strada 13 Decemvrie Nr. 6, cu internat în st rada 6 Martie Nr. 26, împreună cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul conf. rom. cat. fete "Notre Dame", Timişoara IV, str. 13 Decemvrie Nr. 6, cu internat în clădirea Nr. 2, împreună cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala normală conf. fete "Notre Dame", Timişoara IV, strada Berthelot Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. fete, de perfecţionare "Notre Dame", Timişoara IV, strada Berthelot Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Şcoala conf. de economie casnica, din Timişoara II, str. Aurora Nr. 8. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Gimnaziul cat. din Jimbolia, str. Ştefan cel Mare Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (un local şi o locuinta).Gimnaziul catolic de fete "Notre Dame", cu internat, din Lipova, splaiul Muresului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. băieţi, din Timişoara, bulevardul Loga Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. de fete, strada Titu Maiorescu Nr. 2, Timişoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul AradLiceul rom. cat. băieţi din Arad, strada Calvin, Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Liceul rom. cat. de fete din Arad, strada Episcopul Grigor Comsa Nr. 40-42, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.Judeţul SeverinGimnaziul rom. cat. de fete, din Lugoj, strada Bisericii Nr. 28, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.-------------