HOTĂRÂRE nr. 760 din 16 septembrie 1999 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului consular(actualizată până la data de 22 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 28 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul Legii nr. 37/1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul consular prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilorexterne,Andrei PlesuMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăREGULAMENT 16/09/1999