HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 14 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 14 alin. (2) din Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1), denumite în continuare norme, cuprind și procedura de recunoaștere a calificărilor în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, precum și instituțiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obținerii acestui drept.(3) Normele se aplică bonelor cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, denumite în continuare state membre, care exercită profesia de bonă în România în mod independent, dar și în calitate de salariat.(4) Prevederile normelor se aplică și cetățenilor statelor membre care doresc să exercite profesia de bonă pe teritoriul României și sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, denumit în continuare stat terț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Persoanele fizice autorizate pentru activitatea de bonă care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au încheiate contracte de prestări servicii cu reprezentanții legali ai copiilor au obligația ca în termen de 6 luni să le revizuiască, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prevederile art. 2 sunt aplicabile și angajatorilor care au încheiat contracte individuale de muncă/contracte de prestări servicii pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 7 septembrie 2017.Nr. 652.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă