ORDIN nr. 4.796 din 31 august 2017privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017  În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea decembrie 2017, pentru seria de elevi 2016-2017:– înscrierea candidaților: 7-8 decembrie 2017;– desfășurarea probei practice: 11-13 decembrie 2017;– desfășurarea probei scrise: 14 decembrie 2017;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15 decembrie 2017;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 15-16 decembrie 2017;– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 18-19 decembrie 2017;– comunicarea rezultatelor finale: 20 decembrie 2017.  +  Articolul 2Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2018:– înscrierea candidaților: 29 ianuarie-2 februarie 2018;– desfășurarea probei practice: 5-6 februarie 2018;– desfășurarea probei scrise: 7 februarie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 8 februarie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 9 februarie 2018;– susținerea proiectului: 12-13 februarie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 14 februarie 2018.  +  Articolul 3Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2018:– înscrierea candidaților: 9-11 mai 2018;– desfășurarea probelor de examen: 14-15 mai 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 16 mai 2018.  +  Articolul 4Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2018:– înscrierea candidaților: 22 mai-25 mai 2018;– desfășurarea probelor de examen: 29 mai-31 mai 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 4 iunie 2018.  +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2018:– înscrierea candidaților: 4-22 iunie 2018;– desfășurarea probei practice: 9-11 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba practică: 11 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 12-13 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 13 iulie 2018;– susținerea proiectului: 14-19 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 20 iulie 2018.  +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre și forțele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2018:– înscrierea candidaților: 4-29 iunie 2018;– desfășurarea probei practice: 16-17 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba practică: 17 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 17-18 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 18 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 18 iulie 2018;– susținerea proiectului: 19 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 20 iulie 2018.  +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018:
  înscrierea candidaților:18-22 iunie 2018;
  desfășurarea probei practice:25 iunie-2 iulie 2018;
  desfășurarea probei scrise:3 iulie 2018;
  comunicarea rezultatelor la proba scrisă:4 iulie 2018;
  depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:4-5 iulie 2018;
  susținerea proiectului:6 și 9 iulie 2018;
  comunicarea rezultatelor finale:10 iulie 2018.
  (la 13-06-2018, Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.755 din 29 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 13 iunie 2018 )
   +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2018, pentru seria de elevi 2017-2018:– înscrierea candidaților: 5-8 iulie 2018;– desfășurarea probei practice: 9-12 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 13 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 14-15 iulie 2018;– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 16-18 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 19 iulie 2018.  +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2018:– înscrierea candidaților: 16-20 iulie 2018;– desfășurarea probelor de examen: 23-26 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018.  +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2018:– înscrierea candidaților: 25-27 iulie 2018;– desfășurarea probei practice: 30 iulie-8 august 2018;– desfășurarea probei scrise: 10 august 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 17 august 2018;– susținerea proiectului: 20-27 august 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 29 august 2018.  +  Articolul 11Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2018:– înscrierea candidaților: 6-10 august 2018;– desfășurarea probei practice: 13-14 august 2018;– desfășurarea probei scrise: 16 august 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 20 august 2018;– susținerea proiectului: 21-22 august 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 23 august 2018.  +  Articolul 12Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august-septembrie 2018:– înscrierea candidaților: 27-31 august 2018;– desfășurarea probelor de examen: 3-4 septembrie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 5 septembrie 2018.  +  Articolul 13Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2018:– înscrierea candidaților: 27-31 august 2018;– desfășurarea probelor de examen: 3-4 septembrie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 5 septembrie 2018.  +  Articolul 14Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.  +  Articolul 15Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 31 august 2017.Nr. 4.796.