ANEXE din 16 decembrie 2010 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 bis din 30 decembrie 2010  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010.
   +  Anexa nr. 2
  Concordanțe*1) între conturile noi prevăzute de Anexa
  nr. 1 la prezentul ordin și conturile corespunzătoare
  prevăzute de Reglementările contabile conforme cu IFRS*2)
  Notă
  *1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de cele două reglementări.
  *2) Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Conturi noi (prevăzute de Anexa nr. 1) Clasă/Grupă/Conturi vechi (prevăzute în Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, cuprins în Reglementările contabile conforme cu IFRS) Observații
  1781 Active financiare restante 1781 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 1781
  17811Active financiare restante 17811Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 17811
  17817Creanțe atașate și sume de amortizat 17817Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 17817
  1782 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 1781 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 1781
  17821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 17811Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 17811
  17827Creanțe atașate și sume de amortizat 17817Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 17817
  1783 Active financiare depreciate la data raportării 1782 Active financiare depreciate  
  17831Active financiare depreciate la data raportării 17821Active financiare depreciate  
  17837Creanțe atașate și sume de amortizat 17827Creanțe atașate și sume de amortizat  
  1784 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Grupa17 Operațiuni între organizațiile cooperatistede credit din cadrul rețelei Preia sume din grupa 17, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  17841Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Grupa17 Operațiuni între organizațiile cooperatistede credit din cadrul rețelei Preia sume din grupa 17, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  17847Creanțe atașate și sume de amortizat Grupa17 Operațiuni între organizațiile cooperatistede credit din cadrul rețelei Preia sume din grupa 17, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  181 Active financiare restante 181 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 181
  1811 Active financiare restante 1811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 1811
  1817 Creanțe atașate și sume de amortizat 1817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 1817
  18171Creanțe atașate 18171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 18171
  18172Sume de amortizat 18172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 18172
  182 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 181 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 181
  1821 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 1811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 1811
  1827 Creanțe atașate și sume de amortizat 1817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 1817
  18271Creanțe atașate 18171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 18171
  18272Sume de amortizat 18172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 18172
  183 Active financiare depreciate la data raportării 182 Active financiare depreciate  
  1831 Active financiare depreciate la data raportării 1821 Active financiare depreciate  
  1837 Creanțe atașate și sume de amortizat 1827 Creanțe atașate și sume de amortizat  
  18371Creanțe atașate 18271Creanțe atașate  
  18372Sume de amortizat 18272Sume de amortizat  
  184 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa1*3)Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare Preia sume din clasa 1*3), reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  1841 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa1*3)Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare Preia sume din clasa 1*3), reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  1847 Creanțe atașate și sume de amortizat Clasa1*3)Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare Preia sume din clasa 1*3) reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  18471Creanțe atașate Clasa1*3)Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare Preia sume din clasa 1*3), reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  18472Sume de amortizat Clasa1*3)Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare Preia sume din clasa 1*3) reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  191 Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual 191 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  1911 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  1912 Pierderi așteptate pe durata de viață 191 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  19121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ   Cont nou
  19122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 191 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  1913 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 191 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Preia sume din contul 191, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  192 Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv 192 193 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  1921 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  1922 Pierderi așteptate pe durata de viață 192 193 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  19221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 193 Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  19222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 192 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  1923 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 192 193 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 192 și 193reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  2622 Avansuri primite de la clienți 2621 3566 Alte sume datorate Alți creditori diverși Preia sume din conturile 2621 și/sau 3566, reprezentând avansuri primite de la clienți*4)
  281 Active financiare restante 281 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 281
  2811 Active financiare restante 2811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 2811
  2817 Creanțe atașate și sume de amortizat 2817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 2817
  28171Creanțe atașate 28171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 28171
  28172Sume de amortizat 28172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 28172
  282 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 281 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 281
  2821 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 2811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 2811
  2827 Creanțe atașate și sume de amortizat 2817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 2817
  28271Creanțe atașate 28171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 28171
  28272Sume de amortizat 28172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 28172
  283 Active financiare depreciate la data raportării 282 Active financiare depreciate Preia parțial sume din contul 282
  2831 Active financiare depreciate la data raportării 2821 Active financiare depreciate Preia parțial sume din contul 2821
  2837 Creanțe atașate și sume de amortizat 2827 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 2827
  28371Creanțe atașate 28271Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 28271
  28372Sume de amortizat 28272Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 28272
  284 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa2 Operațiuni cu clientela Preia sume din clasa 2, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  2841 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa2 Operațiuni cu clientela Preia sume din clasa 2, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  2847 Creanțe atașate și sume de amortizat Clasa2 Operațiuni cu clientela Preia sume din clasa 2, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  28471Creanțe atașate Clasa2 Operațiuni cu clientela Preia sume din clasa 2, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  28472Sume de amortizat Clasa2 Operațiuni cu clientela Preia sume din clasa 2, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  285 Creanțe comerciale - abordarea simplificată 201 Creanțe comerciale Preia sume din contul 201, reprezentând creanțe comerciale, inclusiv creanțe atașate și sume deamortizat aferente *)
  2851 Creanțe comerciale 2011 Creanțe comerciale Preia sume din contul 2011, reprezentând creanțe comerciale*), exclusiv creanțe atașate și sume deamortizat aferente
  2857 Creanțe atașate și sume de amortizat 2017 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia sume din contul 2017, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente creanțelor comerciale *)
  28571Creanțe atașate 20171Creanțe atașate Preia sume din contul 20171, reprezentând creanțe atașate aferente creanțelor comerciale *)
  28572Sume de amortizat 20172Sume de amortizat Preia sume din contul 20172, reprezentând sume de amortizat aferente creanțelor comerciale *)
  291 Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual 291 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  2911 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  2912 Pierderi așteptate pe durata de viață 291 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  29121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ   Cont nou
  29122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 291 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  29123Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată 291 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Preia sume din contul 291, reprezentând ajustări aferente creanțelor comerciale *)
  2913 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 291 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Preia sume din contul 291, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  292 Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv 292 293 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  2921 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  2922 Pierderi așteptate pe durata de viață 292 293 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  29221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 293 Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  29222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 292 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  29223Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată 292 293 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 292 și 293reprezentând ajustări aferente creanțelor comerciale *)
  2923 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 292 293 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 292 și 293reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  303 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 303 305 3912 Active financiare disponibile în vederea vânzării Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 303, 305 și 3912
  3031 Instrumente de capitaluri proprii 3031 305 3912 Instrumente de capitaluri proprii Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 3031, 305 și 3912
  3032 Instrumente de datorie 3032 Instrumente de datorie Preia parțial sume din contul 3032
  3033 Credite și creanțe 3033 Credite și creanțe Preia parțial sume din contul 3033
  3037 Creanțe atașate 3037 Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 3037
  304 Instrumente de datorie la cost amortizat clasificate ca împrumuturi și creanțe 304 Investiții păstrate până la scadență sau Preia parțial sume din contul 304
  3041 Instrumente de datorie 3041 Instrumente de datorie Preia parțial sume din contul 3041
  3047 Creanțe atașate 3047 Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 3047
  305 Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 303 304 3911 305 3912 Active financiare disponibile în vederea vânzării Investiții păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Ajustări pentru deprecierea investițiilor păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 303, 304, 3911, 305 și 3912
  3051 Instrumente de capitaluri proprii 3031 305 3912 Instrumente de capitaluri proprii Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 3031, 305 și 3912
  3052 Instrumente de datorie 3032 3037 3041 3047 39111Instrumente de datorie Creanțe atașate Instrumente de datorie Creanțe atașate Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie Preia parțial sume din conturile 3032, 3037, 3041,3047 și 39111
  3053 Credite și creanțe 3033 3037 3042 3047 39112Credite și creanțe Creanțe atașate Credite și creanțe Creanțe atașate Ajustări pentru deprecierea creditelor și creanțelor Preia parțial sume din conturile 3033, 3037, 3042, 3047 și 39112
  381 Active financiare restante 381 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 381
  3811 Active financiare restante 3811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 3811
  3817 Creanțe atașate și sume de amortizat 3817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 3817
  38171Creanțe atașate 38171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 38171
  38172Sume de amortizat 38172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 38172
  382 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 381 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 381
  3821 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 3811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 3811
  3827 Creanțe atașate și sume de amortizat 3817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 3817
  38271Creanțe atașate 38171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 38171
  38272Sume de amortizat 38172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 38172
  383 Active financiare depreciate la data raportării 382 Active financiare depreciate Preia parțial sume din contul 382
  3831 Active financiare depreciate la data raportării 3821 Active financiare depreciate Preia parțial sume din contul 3821
  3837 Creanțe atașate și sume de amortizat 3827 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 3827
  38371Creanțe atașate 38271Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 38271
  38372Sume de amortizat 38272Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 38272
  384 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa3 Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  3841 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa3 Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  3847 Creanțe atașate și sume de amortizat Clasa3 Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  38471Creanțe atașate Clasa3 Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  38472Sume de amortizat Clasa3 Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  385 Active aferente unui contract - abordarea simplificată   Cont nou
  3851 Active aferente unui contract    
  3857 Creanțe atașate și sume de amortizat    
  38571Creanțe atașate    
  38572Sume de amortizat   Cont nou
  391 Ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat 39111Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie Preia parțial conținutul contul 39111
  3911 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  3912 Pierderi așteptate pe durata de viață 39111Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie Preia parțial sume din contul 39111
  39121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 39111Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie Preia parțial sume din contul 39111
  39122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 39111Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie Preia parțial sume din contul 39111
  3913 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 39111Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie Preia sume din contul 39111, reprezentând ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie, aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  392 Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări 3921 3922 3923 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  3921 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  3922 Pierderi așteptate pe durata de viață 3921 3922 3923 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  39221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 3923 Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  39222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 3921 3922 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  39223Pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată   Cont nou
  3923 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 3921 3922 3923 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 3921, 3922și 3923, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  413 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 413 Titluri disponibile în vederea vânzării  
  481 Active financiare restante 481 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 481
  4811 Active financiare restante 4811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 4811
  4817 Creanțe atașate și sume de amortizat 4817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 4817
  48171Creanțe atașate 48171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 48171
  48172Sume de amortizat 48172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 48172
  482 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 481 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 481
  4821 Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 4811 Active financiare restante nedepreciate Preia parțial sume din contul 4811
  4827 Creanțe atașate și sume de amortizat 4817 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 4817
  48271Creanțe atașate 48171Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 48171
  48272Sume de amortizat 48172Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 48172
  483 Active financiare depreciate la data raportării 482 Active financiare depreciate Preia parțial sume din contul 482
  4831 Active financiare depreciate la data raportării 4821 Active financiare depreciate Preia parțial sume din contul 4821
  4837 Creanțe atașate și sume de amortizat 4827 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia parțial sume din contul 4827
  48371Creanțe atașate 48271Creanțe atașate Preia parțial sume din contul 48271
  48372Sume de amortizat 48272Sume de amortizat Preia parțial sume din contul 48272
  484 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa4 Active imobilizate Preia sume din clasa 4, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  4841 Active financiare depreciate la recunoaștereainițială Clasa4 Active imobilizate Preia sume din clasa 4, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  4847 Creanțe atașate și sume de amortizat Clasa4 Active imobilizate Preia sume din clasa 4, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  48471Creanțe atașate Clasa4 Active imobilizate Preia sume din clasa 4, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  48472Sume de amortizat Clasa4 Active imobilizate Preia sume din clasa 4, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  485 Creanțe din operațiuni de leasing financiar -abordarea simplificată 471 Creanțe din operațiuni de leasing financiarPreia sume din contul 471, reprezentând creanțe din operațiunide leasing financiar **), inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  4851 Creanțe din operațiuni de leasing financiar 4711 4712 4713 Creanțe din operațiuni de leasing financiarcu imobilizări necorporale Creanțe din operațiuni de leasing financiarcu imobilizări necorporale Creanțe din operațiuni de leasing financiarcu alte active Preia sume din conturile 4711, 4712și 4713, reprezentând creanțe din operațiuni de leasing financiar **)exclusiv creanțe atașate și sume deamortizat
  4857 Creanțe atașate și sume de amortizat 4717 Creanțe atașate și sume de amortizat Preia sume din contul 4717, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar **)
  48571Creanțe atașate 47171Creanțe atașate Preia sume din contul 47171, reprezentând creanțe atașate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar **)
  48572Sume de amortizat 47172Sume de amortizat Preia sume din contul 47172, reprezentând sume de amortizat aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar **)
  493 Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, calculate la nivel individual, și alte ajustări 4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  4931 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  4932 Pierderi așteptate pe durata de viață 4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  49321Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ   Cont nou
  49322Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  49323Pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar abordarea simplificată 4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Preia sume din contul 4931, reprezentând ajustări aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar **)
  4933 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Preia sume din contul 4931, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  494 Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv 4932 4933 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  4941 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  4942 Pierderi așteptate pe durata de viață 4932 4933 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  49421Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 4933 Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  49422Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 4932 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  49423Pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată 4932 4933 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 4932 și 4933, reprezentând ajustări aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar **)
  4943 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 4932 4933 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 4932 și 4933, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  495 Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, calculate la nivel individual, și alte ajustări 4941 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  4951 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  4952 Pierderi așteptate pe durata de viață 4941 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  49521Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ   Cont nou
  49522Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 4941 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual  
  4953 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 4941 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Preia sume din contul 4941, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  4957 Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate 4947 Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelordepreciate  
  4959 Alte ajustări 4949 Alte ajustări  
  496 Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, calculate la nivel colectiv 4942 4943 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  4961 Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  4962 Pierderi așteptate pe durata de viață 4942 4943 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  49621Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 4943 Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate  
  49622Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 4942 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  4963 Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 4942 4943 Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generatedar neidentificate Preia sume din conturile 4942 și 4943, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  521 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 521 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibileîn vederea vânzării Preia parțial sume din contul 521
  522 Diferențe din modificarea valorii juste, netede deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 522 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vedereavânzării Preia parțial sume din contul 522
  5221 Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii522 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vedereavânzării Preia parțial sume din contul 522
  5222 Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor 522 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vedereavânzării Preia parțial sume din contul 522
  5223 Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor 66311Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Preia parțial sume din contul 66311la nivelul deprecierilor cumulate aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, însold la data tranziției*5)
  52231Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  52232Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ   Cont nou
  52233Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 66311Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Preia parțial sume din contul 66311la nivelul deprecierilor cumulate aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, însold la data tranziției*5)
  52234Modificări ale pierderilor așteptate aferenteactivelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 66311Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Preia parțial sume din contul 66311la nivelul deprecierilor cumulate aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, în sold la data tranziției*5)
  523 Diferențe privind contabilitatea de acoperire523 Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)  
  5231 Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)523 Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)  
  5232 Diferențe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii 6075170751Pierderi privind instrumentele de acoperirea valorii juste Câștiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste 70751, la niveluldiferențelor cumulate aferente instrumentelor de acoperire a valorii juste, în sold la data tranziției*6) Preia parțial sume din contul/ conturile 60751 și/sau
  5233 Diferențe privind instrumentele de capitaluriproprii acoperite 6075370753Pierderi privind instrumentele acoperite încadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste Câștiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste Preia parțial sume din contul/ conturile 60753 și/sau 70753, la nivelul diferențelor cumulate aferente instrumentelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste, în sold la data tranziției*7)
  5234 Diferențe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate) 6074 7074 Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării Venituri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării Preia parțial sume din contul/ conturile 6074 și/sau 7074, la nivelul diferențelor cumulate aferente instrumentelor derivate deținute în vederea tranzacționăriio în sold la data tranziției*8)
  528 Diferențe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferentedatoriilor financiare 6032270322Pierderi din reevaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Câștiguri din reevaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Preia parțial sume din contul/ conturile 60322 și/sau 70322, la nivelul diferențelor cumulate din modificarea valorii juste, aferentedatoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în sold la data tranziției*9)
  5291 Alte elemente de capitaluri proprii rezultateîn urma fuziunii 5112 Prime de fuziune Preia parțial sume din contul 5112
  5292 Alte conturi de capitaluri proprii 529 Alte conturi de capitaluri proprii  
  551 Provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date  
  5511 Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  55111Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  55112Pierderi așteptate pe durata de viață 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  5512 Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  55121Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  55122Pierderi așteptate pe durata de viață 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  5513 Provizioane pentru garanții financiare date, calculate la nivel individual 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  55131Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  55132Pierderi așteptate pe durata de viață 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  5514 Provizioane pentru garanții financiare date, calculate la nivel colectiv 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  55141Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  55142Pierderi așteptate pe durata de viață 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  5515 Provizioane pentru alte angajamente date 551 Provizioane pentru angajamente de creditaregaranții financiare și alte angajamente date Preia parțial sume din contul 551
  6033 Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elementeale rezultatului global 6033 6035 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 6033 și 6035
  6034 Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie la cost amortizat 6034 Pierderi din cesiunea investițiilor păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Preia parțial sume din contul 6034
  6035 Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 6033 6034 6035 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Pierderi din cesiunea investițiilor păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 6033, 6034 și 6035
  60351Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 6033 6034 6035 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Pierderi din cesiunea investițiilor păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 6033, 6034 și 6035
  60352Costuri de tranzacționare   Cont nou
  661 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare și alte ajustări 661 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare și alte ajustări  
  6611 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  6612 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 6613 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate  
  6613 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 6611 6612 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  6615 Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 6611 6612 6613 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 6611, 6612 și 6613 reprezentând cheltuieli cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  662 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și alte ajustări 662 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela și alte ajustări  
  6621 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  6622 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 6623 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar ne identificate Preia parțial sume din contul 6623
  6623 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 6621 6622 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Preia parțial sume din conturile 6621 și 6622
  6624 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată 6621 6622 6623 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 6621, 6622și 6623 reprezentând cheltuieli cu ajustări aferente creanțelor comerciale *)
  6625 Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 6621 6622 6623 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 6621, 6622și 6623 reprezentând cheltuieli cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  663 Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări 663 Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operațiuni cu titluri și operațiunidiverse și alte ajustări Preia parțial sume din contul 663
  6631 Cheltuieli cu pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și instrumentelor de datorie la cost amortizat 6631 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor și altor active financiare Preia parțial sume din contul 6631
  66311Cheltuieli cu pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 66311Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Preia parțial sume din contul 66311
  66312Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat 66312Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea investițiilor păstrate până la scadență sauclasificate ca împrumuturi și creanțe Preia parțial sume din contul 66312
  6632 Cheltuieli eu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări 6632 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni diverse și alte ajustări  
  66321Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract 6632 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni diverse și alte ajustări Preia parțial sume din contul 6632
  66324Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată   Cont nou
  664 Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente activelor imobilizate și alte ajustări 664 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate și alte ajustări  
  6643 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar și alte ajustări 6643 Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operațiunilor de leasing financiarși alte ajustări  
  66431Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  66432Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 66433Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia parțial sume din contul 66433
  66433Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 6643166432Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Cheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Preia parțial sume din conturile 66431 și 66432
  66434Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată664316643266433Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 66431, 66432 și 66433, reprezentând cheltuieli cu ajustări aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar**)
  66435Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 664316643266433Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 66431, 66432 și 66433, reprezentând cheltuieli cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  6644 Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate și alte ajustări și alte ajustări6644 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizate  
  66441Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  66442Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 66443Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate  
  66443Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 6644166442Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualCheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  66445Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială depreciate la data raportării 664416644266443Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Cheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 66441, 66442 și 66443, reprezentând cheltuieli cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  668 Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate 668 Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru depreciere  
  7033 Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elementeale rezultatului global 7033 7035 Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 7033 și 7035
  70331Dobânzi 70331Dobânzi Preia parțial sume din contul 70331
  70333Dividende și venituri asimilate 7033370351Dividende și venituri asimilate Dividende și venituri asimilate Preia parțial sume din conturile 70333 și 70351
  70336Câștiguri din cesiune 7033670352Câștiguri din cesiune Câștiguri din cesiune Preia parțial sume din conturile 70336 și 70352
  7034 Venituri aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat 7034 Venituri aferente investițiilor păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Preia parțial sume din contul 7034
  70341Dobânzi 70341Dobânzi Preia parțial sume din contul 70341
  70342Câștiguri din cesiune 70342Câștiguri din cesiune Preia parțial sume din contul 70342
  7035 Câștiguri din evaluarea și cesiunea activelorfinanciare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 7033 7034 7035 Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării Venituri aferente investițiilor păstrate până la scadență sau clasificate ca împrumuturi și creanțe Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost Preia parțial sume din conturile 7033, 7034 și 7035
  761 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare și alte ajustări 761 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare și alte ajustări  
  7611 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  7612 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 7613 Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate  
  7613 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 7611 7612 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  7615 Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 7611 7612 7613 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 7611, 7612și 7613, reprezentând venituri cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  762 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și alte ajustări 762 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela și alte ajustări  
  7621 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  7622 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 7623 Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia parțial sume din contul 7623
  7623 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 7621 7622 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Preia parțial sume din conturile 7621 și 7622
  7624 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată 7621 7622 7623 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 7621, 7622și 7623, reprezentând venituri cu ajustări aferente creanțelor comerciale *)
  7625 Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 7621 7622 7623 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 7621, 7622și 7623, reprezentând venituri cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială*5)
  763 Venituri din ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări diverse și alte ajustări 763 Venituri din ajustări pentru depreciere privind operațiuni cu titluri și operațiuniPreia parțial sume din contul 763
  7631 Venituri din pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și instrumentelor de datorie la cost amortizat 7631 Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor și altor active financiare Preia parțial sume din contul 7631
  76311Venituri din reluarea pierderilor așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 76311Venituri din reluarea deprecierii activelorfinanciare disponibile în vederea vânzării Preia parțial sume din contul 76311
  76312Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat 76312Venituri din ajustări pentru deprecierea investițiilor păstrate până la scadență sauclasificate ca împrumuturi și creanțe Preia parțial sume din contul 76312
  7632 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări 7632 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni diverse și alte ajustări  
  76321Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract 7632 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni diverse și alte ajustări Preia parțial sume din contul 7632
  76324Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată   Cont nou
  764 Venituri din ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente activelor imobilizate și alte ajustări 764 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate și alte ajustări  
  7643 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar și alte ajustări 7643 Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operațiunilor de leasing financiarși alte ajustări  
  76431Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  76432Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 76433Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia parțial sume din contul 76433
  76433Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 7643176432Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Preia parțial sume din conturile 76431 și 76432
  76434Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată764317643276433Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 76431, 76432 și 76433, reprezentând venituri cu ajustări aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar **)
  76435Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială   Cont nou
  7644 Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate și alte ajustări 7644 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizate și alte ajustări  
  76441Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni   Cont nou
  76442Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 76443Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate  
  76443Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 7644176442Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare  
  76445Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 764417644276443Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualVenituri din ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate Preia sume din conturile 76441, 76442, 76443, reprezentând venituri cu ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială
  Notă
  *) Pentru care se va aplica abordarea simplificată - creanțe comerciale.
  **) Pentru care se va aplica abordarea simplificată - creanțe din operațiuni de leasing financiar.
  *3) Cu excepția conturilor din Grupa 17 "Operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  *4) Sume încasate în avans de la clienți sau de la alte persoane în numele și în contul clienților, reprezentând contravaloarea ratelor de credit, ce urmează a fi decontate la data scadentei, în situația în care clienții nu au deschise conturi curente la instituțiile de credit.
  *5) Clasificate la 01.01.2018 ca instrumente de datorie și credite și creanțe evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
  *6) Identificate la 01.01.2018 ca instrumente de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii.
  *7) Identificate la 01.01.2018 ca instrumente de capitaluri proprii acoperite.
  *8) Identificate la 01.01.2018 ca instrumente de acoperire (elemente nedesemnate).
  *9) Identificate la 01.01.2018 ca diferențe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  (la 01-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Anexa 2 a ORDINULUI nr. 8 din 11 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 bis din 23 august 2017 )