HOTĂRÂRE nr. 626 din 30 august 2017privind achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 6 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 43 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se autorizează Ministerul Justiției, prin Administrația Națională a Penitenciarelor, să efectueze cheltuieli pentru achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Berceni, județul Prahova.  +  Articolul 2Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor răspund pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 626.----