HOTĂRÂRE nr. 66 din 5 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 6 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:–  doamna deputat Trăilă Cristina, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnată în calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități;– domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, aparținând Grupului parlamentar al USR, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
    București, 5 septembrie 2017.Nr. 66.----