HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 6 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 44 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 23 august 2017.Nr. 611.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentrumodificarea și completarea unor acte normative