NORMA TEHNICA nr. 9 din 20 aprilie 1994privind cecul
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 14 iunie 1995    Text extras din Norma tehnica 9 din 20 aprilie 1994.  +  Articolul 1În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi în completarea Normelor-cadru nr. 7 din 8 martie 1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, se aproba următoarele norme tehnice ale acestui instrument de plată.  +  Articolul 2Cecul este un instrument de plată a cărui suport hârtie trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice stipulate de prezentele norme.  +  Articolul 3Calitatea hârtiei pe care se tipareste ceculO mostra de hârtie supusă la probe este considerată în conformitate cu specificaţiile din prezentele norme tehnice atunci când valorile înregistrate se afla în limitele specificate mai jos:3.1. Greutate: 95.0 g/mp+/-(5/100), conform ISO*) 536;3.2. Grosime: minimum 105 microni, conform ISO 534 (maximum nespecificat);3.3. Rugozitate Bendtsen: ambele suprafeţe: maximum 150 ml/min. (minimum nespecificat)3.4. Rezistenta la rupere: longitudinala: minimum 7,9 mN;ISO 2493diagonala: minimum 3.1 mN;3.5. Permeabilitatea la aer: minimum 27 s/100 ml conform ISO 3687 maximum 450 ml/min.;3.6. Rezistenta interna la rupere: minimum 705 mN în ambele direcţii conform ISO 1974;3.7. Capacitatea de absorbţie a apei: 40-60 g/mp;3.8. Grad de reflexie: 60%-70% conform ISO 2470;3.9. Opacitatea: minimum 85% conform ISO 2471;3.10. Impuritati admise:- maximum 250 de puncte pe mp pentru puncte de dimensiuni de maximum 0,1 mm;- maximum 25 de puncte pe mp pentru puncte de dimensiuni cuprinse între 0,1 mm-0,2 mm;3.11. Proprietăţi de scriere: Hârtia folosită trebuie să facă posibila scrierea cu cerneala sau pasta de pix de culoare albastra sau neagra care nu se şterge.3.12. Alte condiţii: Hârtia trebuie furnizată neteda şi fără indoituri; ea nu trebuie să conţină nici un fel de incluziuni şi să aibă o calitate satisfăcătoare din punct de vedere al direcţiei fibrei.3.13. Condiţii de securitate şi prevenirea falsificării: Pentru a preveni falsificarea cecurilor, societăţile bancare au obligaţia să respecte pentru formularele de cecuri necompletate pe care le furnizează clienţilor lor, în vederea utilizării de către aceştia, următoarele cerinţe minime de securitate: a) Număr: fiecărui formular de cec trebuie să i se atribuie o combinaţie de serie şi număr distinctă de către societăţile bancare. Aceasta combinaţie trebuie să fie în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României în acest domeniu; b) Elemente de desen cu o structura bine definită:- filigran incorporat în hârtie;- reţea complexa de linii alcatuind un desen aplicat pe ambele fete ale cecului pe întreaga suprafaţa sau pe anumite zone (fără a afecta banda alba); c) text sau desene în culori fluorescente. Se folosesc cel puţin două culori care pot fi detectate cu detector cu raze ultraviolete; d) Fibre invizibile cu reflexie albastra, verde şi roşie(densitate medie de 20 fibre +/-5/mp); e) Tratarea chimica a hârtiei şi folosirea la imprimare a unor cerneluri sensibile la apa şi la agenţi chimici, astfel încât acestea sa determine schimbarea culorii cecului atunci când se incearca alterarea unui înscris de pe cec, în scopul fraudei;Pentru asigurarea unui nivel mai mare de securitate a cecurilor, se recomanda societăţilor bancare şi folosirea următoarelor metode: f) Element secret de securitate, în funcţie de opţiunea fiecărei societăţi bancare şi cunoscut numai de aceasta; g) Microtext; h) Încorporarea unui desen care nu poate fi reprodus prin copiere alb-negru sau color.Societăţile bancare au obligaţia sa aleagă compozitia fibrei astfel încât să respecte criteriile enumerate în art. 3.Banca Naţionala a României şi societăţile bancare vor urmări ca încorporarea elementelor de securitate sa nu ingreuneze citirea informaţiilor conţinute ulterior completării acestuia.___________* Internaţional Organizaţion for Standardization  +  Articolul 4Dimensiunile ceculuiCecul trebuie să aibă dimensiunile următoare:lungime: 180 mm,latime: 81 mm.Abaterile în plus sau în minus nu pot depăşi 1 mm.  +  Articolul 5Marginile de referinţaToate dimensiunile orizontale sunt măsurate de la marginea din dreapta a fetei (recto) cecului. Toate dimensiunile verticale sunt măsurate de la marginea de jos a fetei (recto) cecului cunoscută sub denumirea de margine inferioară.Este obligatorie păstrarea marginilor de referinţa astfel încât acestea să fie utilizate la alinierea documentului în mecanismele automate.În cazul în care societăţile bancare furnizează clienţilor lor carnete de cecuri, acestea trebuie să fie legate la stanga documentului. Numărul de file dintr-un carnet este optional pentru fiecare societate bancară.  +  Articolul 6Carnetele de cecuri şi perforatiilePerforatiile trebuie să asigure o detaşare precisa a cecurilor din carnet şi o păstrare corespunzătoare a acestora. În acest scop se vor utiliza perforatiile cu crapaturi sau taieturi, cu 6-9 legături la fiecare 25 mm şi cu o tesatura de reţinere de aproximativ 30 de miimi la 0,75 mm.Perforatiile de separare sunt permise numai la marginea din stanga a fetei (recto) cecului. Între marginea din stanga a instrumentului de plată şi linia perforatiilor se va păstra un spaţiu de 3-5 mm. Carnetul de cecuri nu trebuie să prezinte cresteri în înălţime în zona de perforatie.Cecurile prezentate unei societăţi bancare nu trebuie să prezinte taieturi sau alte perforatii, cu excepţia celor de separare, prevăzute mai sus.Înainte de remiterea cecului către beneficiar sau către o unitate bancară, toate urmele de perforatii trebuie să fie indepartate prin tăiere.  +  Articolul 7Atasari de alte acteBanca Naţionala a României şi societăţile bancare nu vor accepta, în operaţiunile lor, cecuri la care sunt anexate, prin diverse modalităţi, alte acte. Este interzisă indoirea cecurilor.  +  Articolul 8Banda albaFiecare cec are rezervată o bandă pe care nu se aplică ştampile şi nu se înscriu alte informaţii în afară caracterelor necesare procesarii automate a acestora, care constituie linia codurilor.Dimensiunile benzii albe sunt: a) pe verticala, 16 mm de la marginea inferioară; b) pe orizontala, pe întreaga lungime a cecului.Banda alba este delimitata de restul cecului printr-o linie în partea sa superioară, care coincide cu linia inferioară de delimitare a cecului. Banda alba nu are alte linii de demarcatie.  +  Articolul 9Linia codurilorBanca Naţionala a României va emite în timp util norme tehnice şi standarde privind linia codurilor.  +  Articolul 10Reguli generaleMachetele proprii ale formularelor de cec adoptate de fiecare societate bancară trebuie să fie supuse aprobării Băncii Naţionale a României.Desemnarea, aranjarea şi tipărirea tuturor elementelor componente ale standardelor de conţinut ale cecurilor trebuie să se efectueze, excepţie făcând numai bararea.În afară informaţiilor descrise mai jos, nici o alta informaţie nu este permisă pe faţa (recto) sau spatele (verso) cecului.  +  Articolul 11Desenul şi redactarea ceculuiFaţa (recto) cecului este alcătuită din zone ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile enunţate mai jos şi cu anexele nr. 1a) şi 1b).În mod convenţional, în aceste anexe, faţa (recto) cecului a fost împărţită în zone delimitate prin linii groase, în scopul facilitării prezentării. Liniile groase care delimiteaza zonele nu fac parte componenta din formularele de cec.ZONA 1: alocata pentru elementele de identificare a societăţii bancare trase- Zona 1 este întotdeauna plasata în partea superioară a cecului şi cuprinde:* denumirea şi/sau sigla societăţii bancare trase, tipărite obligatoriu cu caractere ingrosate, de minimum 3 mm înălţime; partea dreaptă adresa sediului societăţii bancare trase;* seria şi numărul cecului, pretiparite în centrul cecului, sub denumirea şi/sau sigla societăţii bancare trase;ZONA 2: alocata pentru date privind conţinutul propriu-zis al cecului- Zona 2 este întotdeauna plasata în coltul din stanga sus al cecului, sub zona 1, şi cuprinde următoarele înscrisuri şi spaţii de completat:* înscrisul "plătiţi în schimbul acestui CEC", sub denumirea şi/sau sigla societăţii bancare trase, aliniat la stanga; cuvântul "CEC" trebuie tipărit cu majuscule, ingrosat, cu caractere de minimum 2,5 mm.* înscrisul "stipulat" urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata, de minimum 75 mm lungime, necesar completării menţiunilor facultative ale cecului;* spaţiu pentru suma exprimată în litere, pozitionat sub înscrisul "stipulat" şi delimitat prin doua dreptunghiuri imprimate în contrast slab; lăţimea dreptunghiurilor este de minimum 4 mm, lungimea este de minimum 80 mm, având un spaţiu de minimum 2,5 mm între ele; în spaţiul dintre cele 2 dreptunghiuri se tipareste înscrisul "(în litere)";* înscrisul "lui" urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata, de minimum 50 mm lungime, necesar completării numelui sau denumirii beneficiarului plăţii. Este tipărit sub al doilea dreptunghi alocat completării cu suma în litere şi este urmat de înscrisul "sau la ordinul sau";ZONA 3: alocata pentru elementele de identificare a unităţii bancare unde plata trebuie facuta- Zona 3 este plasata sub zona 2 şi cuprinde următoarele înscrisuri pretiparite cu ocazia primirii de către clientul unităţii bancare a formularelor de cec:* spaţiu marcat prin chenar cu linie continua, cu lăţimea de minimum 20 mm şi lungimea de minimum 45 mm; în partea superioară se afla înscrisul "Plătibil la". Denumirea unităţii bancare trase şi adresa acesteia sunt tipărite în interior, în momentul în care tragatorul primeşte carnetul de cecuri de la unitatea bancară al carei client este. În partea inferioară, între paranteze, se afla înscrisul "(denumirea şi adresa unităţii bancare trase)";ZONA 4: alocata pentru date privind elementele de identificare a cecului- Zona 4 este întotdeauna plasata în coltul din dreapta sus a cecului, cub zona 1, şi cuprinde următoarele înscrisuri şi spaţii de completat:* înscrisul "emis la" urmat atât de un spaţiu marcat prin linie punctata, de minimum 35 mm lungime, necesar completării localităţii unde a fost emis cecul, cat şi de un spaţiu marcat special, necesar completării zilei, lunii şi anului emiterii. Sub aceste spaţii sunt tipărite, între paranteze, indicaţiile: "(localitatea)" şi "(data)";ZONA 5: alocata pentru elementele de identificare a sumei- Zona 5 este întotdeauna plasata sub zona 4 şi cuprinde următoarele înscrisuri şi spaţii de completat:* înscrisul "suma de" urmat, pe acelaşi rând, de un dreptunghi cu lungimea de minimum 10 mm şi lăţimea de minimum 5 mm destinat înscrierii monedei şi de un marcaj special necesar completării sumei în cifre. pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separatoare de cifre zecimale. Suma trebuie aliniata la dreapta, iar spaţiile rămase necompletate se completează de tragator cu asteriscuri în vederea evitării fraudelor. Sub aceste spaţii sunt tipărite indicaţiile: "moneda" şi respectiv "(în cifre)". Dimensiunile acestor spaţii speciale sunt cele cuprinse în anexa nr. 1c).ZONA 6: alocata pentru elementele de identificare a tragatorului- Zona 6 este întotdeauna plasata sub zona 5 şi cuprinde următoarele înscrisuri şi spaţii de completat:* doua spaţii marcate prin linie punctata de minimum 80 mm lungime, necesare completării numelui sau denumirii şi adresei tragatorului, în dreapta cecului, sub suma în cifre. Numele sau denumirea tragatorului şi adresa acestuia sunt pretiparite în momentul în care tragatorul primeşte carnetul de cecuri de la unitatea bancară al carei client este;* înscrisul "Cod fiscal" este pretiparit sub numele sau denumirea şi adresa tragatorului şi este urmat de un dreptunghi imprimat într-un contrast slab, cu lungimea de minimum 30 mm şi lăţimea de minimum 5 mm, necesar completării codului fiscal al tragatorului;* spaţiu marcat prin linie continua, de minimum 30 mm lungime, sub care se afla înscrisul "Semnatura tragatorului". În dreapta acestui spaţiu se afla înscrisul "L.S.".Aceste spaţii trebuie să fie libere de orice tiparituri care ar putea influenţa claritatea semnăturii sau a ştampilei.Deasupra liniei care separa banda alba de restul formularului de cec este tipărit înscrisul "Va rugăm ca aceasta porţiune sa nu fie scrisă sau stampilata". Acest înscris este încadrat de doua sageti cu vârful orientat în jos.ZONELE 7 şi 8 sunt reprezentate de banda alba.Până în momentul în care completarea liniei conturilor, precum şi citirea cu dispozitile de citire automată vor fi posibile, în aceasta banda vor fi tipărite următoarele spaţii speciale în vederea completării cu informaţii referitoare la: a) numărul contului beneficiarului, unitatea societăţii bancare unde acesta are deschis contul şi codul acesteia; aceste spaţii vor fi completate de clientul beneficiar, ultimul posesor al cecului, în cazul în care plata se va primi într-un cont bancar; b) numărul contului tragatorului şi codul unităţii bancare trase; aceste date sunt pretiparite în momentul în care tragatorul primeşte carnetul de cecuri de la unitatea bancară al carei client este.În partea stanga a benzii albe a cecului se găsesc următoarele înscrisuri şi spaţii care vor fi completate de ultimul posesor al cecului:* înscrisul "Cont nr. " urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata cu o lungime de minimum 40 mm, necesar completării numărului contului bancar al beneficiarului (ultimul posesor) al cecului;* înscrisul "Deschis la" urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata cu o lungime de minimum 30 mm, necesar completării denumirii unităţii bancare unde ultimul posesor îşi are deschis contul;* înscrisul "Cod" urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata, cu o lungime de minimum 40 mm, necesar completării codului unităţii bancare unde ultimul posesor îşi are deschis contul;În partea dreaptă a benzii albe a cecului se găsesc următoarele înscrisuri pretiparite cu ocazia preluării de către tragator a formularelor de cec de la unitatea bancară:* înscrisul "Cont nr. " urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata, cu o lungime de minimum 40 mm, necesar completării numărului contului tragatorului din care urmează să se facă plata;* înscrisul "Cod" urmat de un spaţiu marcat prin linie punctat, cu o lungime de minimum 40 mm, necesar completării codului unităţii bancare unde contul tragatorului este deschis, unitate bancară a carei denumire se găseşte în zona3;Spatele (verso) cecului este alcătuit, în mod obligatoriu, din 2 zone identice ca dimensiuni şi conţinut, precum şi de zona alocata benzii albe, ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile enunţate mai jos şi cu anexa nr. 2.ZONELE 1 şi 2 ale spatelui (verso) cecului sunt delimitate între ele de linii continue de 0,5 mm şi cuprind următoarele înscrisuri şi spaţii de completat, aliniate la stanga zonelor:* înscrisul "GIRANT", tipărit cu majuscule, ingrosat, urmat de un spaţiu marcat prin doua linii punctate de minimum 30 mm şi respectiv minimum 50 mm lungime, destinat completării numelui sau denumirii girantului;* înscrisul "Girat către" urmat de un spaţiu marcat prin doua linii punctate de minimum 30 mm şi respectiv minimum 50 mm lungime, destinat completării numelui sau denumirii giratarului;* înscrisul "data" urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata de minimum 30 mm lungime destinat completării zilei, lunii şi anului efectuării operaţiunii de girare;* spaţiu marcat prin linie continua, de minimum 30 mm lungime, sub care se afla înscrisul "Semnatura girant". În dreapta acestui spaţiu se afla înscrisul "L.S.".ZONA 3: alocata înscrierii de către societatea bancară trasa şi beneficiarul cecului a informaţiilor şi datelor privind plata şi respectiv încasarea cecului, precum şi a modalitatii prin care aceste operaţiuni au fost efectuate (încasare în numerar sau în cont).ZONA 4: alocata benzii albe, în partea inferioară a cecului, pe toată lungimea cecului, pe o latime de 16 mm de la marginea inferioară.  +  Articolul 12Preimprimarea simbolului banescCând simbolul banesc nu e pretiparit, atunci trebuie întotdeauna adăugată o dată cu suma orice societate bancară poate pretipari simbolul monedei în care urmează să se efectueze plata.  +  Articolul 13Cecul certificatCecul certificat respecta toate condiţiile cecului obişnuit. Ştampila cu înscrisul "CERTIFICAT" se aplică de unitatea societăţii bancare trase în spaţiul dintre zonele 3 şi 6. la aplicarea ştampilei se va tine cont ca atât elementele componente ale înscrisului dintre bare cat şi ştampila sa nu fie afectate.  +  Articolul 14Cecul baratCecul barat respecta toate condiţiile cecului obişnuit. Bararea consta în doua linii paralele, imprimate mai ingrosat decât orice alte linii de pe cec, plasate diagonal prin centru şi care pot încadra o bandă de o culoare distinctă sau în contrast slab.Bararea nu trebuie să se extindă în banda alba şi nici peste denumirea şi/sau sigla şi adresa societăţii bancare trase sau să efectueze grav alte înscrisuri. Distanta minima dintre cele doua bare este de 10 mm (anexa nr. 3).  +  Articolul 15Cecul barat specialCecul barat special respecta toate condiţiile cecului cu barare generală, având înscrisă între cele doua linii paralele denumirea societăţii bancare care urmează sa încaseze plata. Înscrisul "Deschis la" de pe banda alba, menţionat în art. 11, zona 7, nu va fi tipărit în cazul cecului barat special.  +  Articolul 16Cecul circularCecul circular respecta toate condiţiile cuprinse în art. 3-11 referitoare la cecul obişnuit, din prezentele norme tehnice (anexa nr. 4).Zonele cecului circular sunt aceleaşi cu ale cecului obişnuit. Faţa (recto) cecului circular diferă de cecul obişnuit prin: a) înscrisul privind promisiunea necondiţionată a societăţii bancare de a plati la vedere o sumă de bani, exprimat prin formula "La vedere ne obligam sa plătim, pentru valoarea primită anterior în schimbul acestui CEC CIRCULAR". Cuvintele "CEC CIRCULAR" trebuie tipărite cu majuscule, ingrosat de minimum 2,5 mm; b) amplasarea în partea dreaptă a fetei cecului circular, sub spaţiul pentru completarea sumei în cifre, a spaţiului destinat completării sumei în litere. marcajele şi dimensiunile sunt cele descrise la art. 11; c) spaţiu special marcat printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, de minimum 25 mm lungime şi minimum 45 mm latime, în a cărui parte superioară se afla înscrisul "Plătibil la". Denumirile unităţilor bancare plătitoare şi adresele acestora sunt pretiparite în interior. În partea inferioară, între paranteze, se afla înscrisul "(denumirea şi adresele unităţilor bancare plătitoare)"; d) spaţiu marcat special printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, de minimum 30 mm lungime şi minimum 25 mm latime, pentru pregătirea denumirii societăţii bancare sau instituţiei de credit emitente. Acest spaţiu este situat în dreapta spaţiului destinat locului plăţii şi se completează atunci când cecul circular se supune prevederilor art. 82 din legea nr. 59/1934 asupra cecului; e) eliminarea înscrisurilor din banda alba (zona 8) privind numărul contului bancar al tragatorului şi codul unităţii bancare unde acesta îşi are deschis contul.  +  Articolul 17Cecul de călătoriFaţa (recto) cecului de călătorie cuprinde următoarele înscrisuri şi spaţii de completat (anexa nr. 5):* suma în litere - partea superioară a cecului de călătorie, pretiparita;* seria şi numărul cecului, pretiparite;* denumirea şi/sau sigla şi adresa sediului societăţii bancare trase, pretiparite;* suma în cifre - pretiparite de 3 ori: în coltul din dreapta sus, în coltul din stanga sus şi la alegerea tragatorului;* promisiunea necondiţionată a tragatorului de a plati exprimată prin înscrisul "TRAGATORUL PLĂTEŞTE ACEST CEC DE CĂLĂTORIE LUI:", tipărit cu majuscule, urmat de un spaţiu marcat prin linie punctata, de minimum 50 mm lungime necesar completării numelui sau denumirii beneficiarului plăţii şi urmat de înscrisul "SAU LA ORDINUL SAU, SUMA INDICATĂ, ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ENUNŢATE PE VERSO" tipărit cu majuscule;* denumirea şi/sau sigla tragatorului şi titlul de "CEC DE CĂLĂTORIE" pozitionate optional;* spaţii pentru semnături:- doua spaţii pentru semnăturile posesorului, marcate prin doua linii continue de minimum 35 mm şi respectiv minimum 50 mm lungime, sub care se afla înscrisurile "semnatura posesorului" şi respectiv "CONTRASEMNATI ÎN PREZENTA BENEFICIARULUI" pozitionate în partea stanga şi respectiv partea dreaptă a cecului de călătorie;- un spaţiu marcat printr-o linie continua de minimum 35 mm lungime sub care se afla înscrisul "Semnatura tragatorului";* spaţiu marcat special printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab de minimum 50 mm lungime şi minimum 11 mm latime în a cărui parte superioară se afla înscrisul "Plătibil la". Denumirea unităţii bancare plătitoare şi adresa acesteia sunt pretiparite în interior, în momentul în care tragatorul primeşte carnetul de cecuri de la unitatea bancară al carei client este. În partea inferioară, între paranteze, se afla înscrisul "(denumirea şi adresa unităţii bancare plătitoare)";* înscrisul "Emis la" în partea dreaptă a cecului de călătorie urmat de un spaţiu marcat prin linie continua de minimum 35 mm lungime, necesar completării locului emiterii şi de un alt spaţiu marcat special pentru completarea zilei, lunii şi anului emiterii; sub aceste spaţii se tiparesc înscrisurile "(localitatea)" şi respectiv "(data)".Spatele (verso) cecului de călătorie (anexa nr. 6) conţine:* înscrisul "Când posesorul contrasemnează cecul de călătorie în prezenta beneficiarului, tragatorul va plati:" urmat de spaţiu marcat prin linie continua, de minimum 55 mm lungime, necesar completării sumei în litere. Sub aceasta linie se afla înscrisul "(suma în litere)".Acest înscris este pozitionat pe latura mica a spatelui (verso) cecului de călătorie.* înscrisul "Denumirea şi/sau sigla tragatorului" în mijlocul spatelui (verso) cecului de călătorie;* înscrisul "SUMA" sub care se afla înscrisul "(în cifre)", în partea stanga a cecului. Aceste ultime doua înscrisuri sunt pozitionate optional.Cecul de călătorie respecta condiţiile prevăzute în art. 8 privind banda alba şi în art. 11 privind înscrisul "va rugăm ca aceasta porţiune sa nu fie scrisă sau stampilata" încadrat de sageti orientate în jos.  +  Articolul 18Dispoziţii finaleNici un înscris nu se va afla la o distanta mai mica de 3 mm faţă de oricare dintre marginile cecurilor.Prezentele norme tehnice se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data stabilită prin ordin*) al guvernatorului Băncii Naţionale a României.NOTĂ:În Exemplarul nr. 1 este prezentat un formular de cec în forma în care este preluat de client de la unitatea bancară unde îşi are deschis contul.În Exemplarul nr. 2 este prezentat un formular de cec completat de către tragator şi remis beneficiarului. Informaţiile conţinute în aceste exemple de cec sunt fictive.____________* Normele tehnice nr. 9/1994 au intrat în vigoare la data de 28 februarie 1995, conform Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 138/1995.Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu  +  Anexa 1a) CEC (recto) cu cele 8 zone ale cecului  +  Anexa 1b) DIMENSIUNILE ZONELOR CECULUI  +  Anexa 2 CEC (verso)  +  Anexa 3 CEC BARAT (recto)  +  Anexa 4 CEC CIRCULAR (recto)  +  Anexa 5 CEC DE CĂLĂTORIE (recto)  +  Anexa 6 CEC DE CĂLĂTORIE (verso)-------