ORDIN nr. 1.141/1.386/2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007  Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.
  În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,– Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*) Notă
  *) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
   +  Anexa nr. 1REGULAMENT
  de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
   +  Anexa nr. 2CRITERIILE
  de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat
   +  Anexa nr. 3LISTAcentrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditatepentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat*) Notă
  *) Vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.
  1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare dincentre universitare acreditate pentru derularea programelorde specializare prin rezidențiat┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Centrul universitar│ Unitatea sanitară │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Arad │Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul Clinic de Copii Brașov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ││ │"Dr. I. A. Sbârcea" Brașov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul de Boli Infecțioase Brașov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Brașov │Spitalul Clinic CF Brașov - Ministerul Transporturilor și││ │Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "Sf. Maria" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ││ │"Gr. Alexandrescu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică ││ │Reparatorie și Arsuri București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "Filantropia" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ││ │"Prof. Dr. Dan Theodorescu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "Colentina" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular ││ │"Foișor" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "Colțea" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "N. Malaxa" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ││ │"Dr. V. Babeș" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr. ││ │S. Longhin" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență "Elias" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Universitar de Urgență București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. ││ │Panait Sârbu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare ││ │"Acad. Vasile Cândea" al Armatei │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul ││ │Patologiei și Științelor Biomedicale "V. Babeș" București│├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Hematologie Transfuzională ││ │"Prof. Dr. C.T. Nicolau" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. ││ │Dr. A. Rusescu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie ││ │"Ana Aslan" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. ││ │Matei Balș" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ││ │ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli ││ │Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și ││ │Balneoclimatologie București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Clinic Fundeni București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ││ │"Prof. Dr. C.C. Iliescu" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" ││ │București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Sănătate Publică București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Medicină Sportivă │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a││ │Capacității de Muncă │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Școala Națională de Sănătate Publică, Management și ││ │Perfecționare în Domeniul Sanitar București │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ││ │"Dr. Carol Davila" │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota" │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic CF nr. 1 Witing București - Ministerul ││ │Transporturilor și Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│București │Spitalul Clinic General CF nr. 2 București - Ministerul ││ │Transporturilor și Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ││ │"Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" ││ │Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal ││ │Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ││ │"Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca│├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca - Ministerul ││ │Transporturilor și Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Constanța │Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Constanța │Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Constanța │Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Constanța │Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și ││ │Balneologie Eforie Nord │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Constanța │Spitalul Clinic CF Constanța - Ministerul Transporturilor││ │și Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ││ │"Victor Babeș" Craiova │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Institutul de Medicină Legală Craiova │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Spitalul Clinic CF Craiova - Ministerul Transporturilor ││ │și Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Craiova │Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Ștefan Odobleja" ││ │Craiova │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Galați │Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" ││ │Galați │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Galați │Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați│├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Galați │Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva" Galați│├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" ││ │Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași│├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" ││ │Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Recuperare Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. ││ │Georgescu" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Institutul de Medicină Legală Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic CF Iași - Ministerul Transporturilor și ││ │Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Iași │Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. I. Czihac" Iași │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Oradea │Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Oradea │Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Oradea │Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Oradea │Spitalul Clinic de Urgență "Avram Iancu" Oradea │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Oradea │Spitalul Clinic CF Oradea - Ministerul Transporturilor și││ │Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Spitalul Clinic Județean Mureș │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" ││ │Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ││ │"Victor Babeș" Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. ││ │Popescu" Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Institutul de Medicină Legală Timișoara │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic CF Timișoara - Ministerul Transporturilor││ │și Infrastructurii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" ││ │Timișoara │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:În spitalele care nu sunt universitare sau clinice, sunt acreditate pentru pregătirea rezidenților numai secțiile clinice. Restul secțiilor sunt acreditate numai pentru pregătirea rezidenților în medicină de familie.2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditatepentru pregătire în medicina de familie┌───────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ Centrul │ Județul │ Unitatea sanitară ││ universitar │ │ ││ de îndrumare │ │ │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Alba │Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Argeș │Spitalul Județean de Urgență Pitești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Argeș │Spitalul Municipal Câmpulung │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Argeș │Spitalul Militar de Urgență "Ion Jianu" ││ │ │Pitești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Bacău │Spitalul Județean de Urgență Bacău │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Bacău │Spitalul de Pediatrie Bacău │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Bacău │Spitalul Municipal Onești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Bacău │Spitalul Municipal de Urgență Moinești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Oradea │Bihor │Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" ││ │ │Marghita │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Oradea │Bihor │Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" ││ │ │Beiuș │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Bistrița-Năsăud │Spitalul Județean de Urgență Bistrița │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Botoșani │Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" ││ │ │Botoșani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Botoșani │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani│├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Botoșani │Spitalul de Copii Botoșani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Botoșani │Spitalul de Psihiatrie Botoșani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Botoșani │Spitalul Municipal Dorohoi │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Brăila │Spitalul de Urgență Județean Brăila │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Brăila │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Brăila │Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" ││ │ │Brăila │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Brașov │Brașov │Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" ││ │ │Făgăraș │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │București │Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" ││ │ │București - Ministerul Justiției │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Buzău │Spitalul Județean de Urgență Buzău │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Călărași │Spitalul Județean de Urgență Călărași │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Călărași │Spitalul Municipal Oltenița │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Caraș-Severin │Spitalul Județean de Urgență Reșița │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Caraș-Severin │Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Cluj │Spitalul Municipal Dej │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Cluj │Spitalul Municipal Turda │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Cluj │Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin││ │ │Papilian" Cluj │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Constanța │Constanța │Spitalul Municipal Mangalia │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Constanța │Constanța │Spitalul Municipal Medgidia │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Constanța │Constanța │Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru ││ │ │Gafencu" Constanța - Ministerul Apărării ││ │ │Naționale │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Covasna │Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan ││ │ │Kristof" Sfântu Gheorghe │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Dâmbovița │Spitalul Județean de Urgență Târgoviște │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Dolj │Spitalul Filișanilor - Filiași │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Dolj │Spitalul Municipal Calafat │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Galați │Galați │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna ││ │ │Vestire" Galați │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Galați │Galați │Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Galați │Galați │Spitalul de Pneumoftiziologie Galați │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Galați │Galați │Spitalul de Psihiatrie "Elena Doamna" ││ │ │Galați │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Galați │Galați │Spitalul General CF Galați │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Galați │Galați │Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide ││ │ │Serfioti" Galați │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Giurgiu │Spitalul Județean de Urgență Giurgiu │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Gorj │Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Harghita │Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc│├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Harghita │Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Hunedoara │Spitalul Județean de Urgență Deva │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Hunedoara │Spitalul Municipal "A. Simionescu" ││ │ │Hunedoara │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Hunedoara │Spitalul de Urgență Petroșani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Ialomița │Spitalul Județean de Urgență Slobozia │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Iași │Spitalul Municipal Pașcani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Iași │Spitalul General CF Pașcani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Ilfov │Spitalul de Psihiatrie "Eftimie ││ │ │Diamandescu" Bălăceanca │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Maramureș │Spitalul Județean de Urgență "Dr. ││ │ │Constantin Opriș" Baia Mare │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Maramureș │Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie ││ │ │Baia Mare │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Maramureș │Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Maramureș │Spitalul Municipal Sighetu Marmației │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Maramureș │Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Mehedinți │Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu ││ │ │Severin │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Mehedinți │Spitalul Municipal Orșova │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Mehedinți │Spital General CF Drobeta-Turnu Severin │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Mureș │Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" ││ │ │Târnăveni │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Mureș │Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureș │Mureș │Spitalul Municipal Sighișoara │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Neamț │Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Neamț │Spitalul Municipal de Urgență Roman │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Olt │Spitalul Județean de Urgență Slatina │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Olt │Spitalul Municipal Caracal │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul Județean de Urgență Ploiești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești│├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul Municipal Ploiești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul de Pediatrie Ploiești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul Municipal Câmpina │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Prahova │Spitalul General CF Ploiești │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Sălaj │Spitalul Județean de Urgență Zalău │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Sălaj │Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Cluj-Napoca │Satu Mare │Spitalul Județean de Urgență Satu Mare │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Sibiu │Spitalul Municipal Mediaș │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Sibiu │Spitalul General CF Sibiu │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Sibiu │Sibiu │Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru ││ │ │Augustin" Sibiu │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Suceava │Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel ││ │ │Nou" Suceava │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Suceava │Spitalul Municipal Rădăuți │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│București │Teleorman │Spitalul Județean de Urgență Alexandria │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Timișoara │Timiș │Spitalul Municipal Lugoj │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Constanța │Tulcea │Spitalul Județean de Urgență Tulcea │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Vâlcea │Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea│├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Vâlcea │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu ││ │ │Vâlcea │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Craiova │Vâlcea │Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" ││ │ │Drăgășani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Vaslui │Spitalul Județean de Urgență Vaslui │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Vaslui │Spitalul Municipal de Urgență "Elena ││ │ │Beldiman" Bârlad │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Vrancea │Spitalul Județean de Urgență "Sf. ││ │ │Pantelimon" Focșani │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Vrancea │Spitalul Municipal Adjud │├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Iași │Vrancea │Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru ││ │ │Popescu" Focșani │└───────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘3.1. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență– București;– Cluj-Napoca;– Craiova;– Iași;– Târgu Mureș;– Timișoara.3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență în colaborare cu alte centre:– Arad, în colaborare cu Timișoara;– Brașov și Sibiu, în colaborare cu Târgu Mureș;– Constanța și Galați, în colaborare cu București;– Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca.--------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.225 din 29 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, potrivit art. I din același act normativ.
  Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.
   +  Anexa nr. 4ANEXĂ
  la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală