HOTĂRÂRE nr. 855 din 6 noiembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV și VI din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Adriana Doina Pană
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior,cercetare științifică
  și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  p. Ministrul delegat pentru
  întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Anca-Laura Ionescu,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 6 noiembrie 2013.Nr. 855.  +  AnexăNORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă