ORDIN nr. 1.454 din 25 septembrie 2006privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 5 octombrie 2006  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Forma, dimensiunile și conținutul noului model al certificatului de înmatriculare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Forma, dimensiunile și conținutul noului model al certificatului de înregistrare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Punerea în circulație a noului model al certificatului de înmatriculare se face de la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 4(1) Certificatele de înmatriculare model 1997 aflate în circulație la data intrării în vigoare a prezentului ordin se eliberează în continuare, până la data aderării României la Uniunea Europeană.(2) Certificatele de înmatriculare prevăzute la alin. (1) rămân valabile după data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 5Certificatele de înregistrare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.  +  Articolul 6Instituțiile prefectului, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, Direcția management logistic din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, respectiv Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informații și consiliile locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile anexei I la Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014. (la 20-05-2018, Actul a fost completat cu mențiunea prevăzută mai sus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 98 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 23 august 2017 )
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 25 septembrie 2006.Nr. 1.454.  +  Anexa nr. 1
  FORMA, DIMENSIUNILE ȘI CONȚINUTUL
  certificatului de înmatriculare model 2007 (european)
  1. Forma dreptunghiulară, din 3 părțiSuportul este din hârtie.Elemente de securizare:– reacție la UV (pe cele trei file din interior se observă stema României);– fibre încorporate în hârtie vizibile în UV;– scris pretipărit în relief;– hârtie filigran;– microscriere;– seria imprimatului este tipărită pe toate cele trei file;– background rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puțin două culori speciale;– elemente vizibile și opace fluorescente.2. Dimensiunea documentului este de:– neîmpăturit: 114 x 210 mm;– împăturit: 114 x 70 mm.3. ConținutulPrima pagină conține următoarele înscrisuri:– România;– Codul rutier „RO“;– Certificat de înmatriculare;– Ministerul Afacerilor Interne;– Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;– denumirea „CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE“, precum și traducerea acesteia în celelalte limbi ale Uniunii Europene, cu litere mici;– sintagma „UNIUNEA EUROPEANĂ“;– numărul documentului.Paginile 1 și 2 din interior conțin următoarele rubrici:(A) numărul de înmatriculare;(B) data primei înmatriculări a vehiculului;(C) datele personale:(C.1) posesorul certificatului de înmatriculare:(C.1.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.1.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.1.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.2) proprietarul vehiculului:(C.2.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.2.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.2.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.3) persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate:(C.3.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.3.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.3.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.4) atunci când se face referire la faptul că posesorul certificatului de înmatriculare:a) este proprietarul vehiculului;b) nu este proprietarul vehiculului;c) nu este identificat prin certificatul de înmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului;(D) vehicul:(D.1) marca;(D.2) tipul:– varianta (dacă este disponibilă);– versiunea (dacă este disponibilă);(D.3) descrierea comercială;(E) numărul de identificare al vehiculului;(F) masa:(F.1) masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor;(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;(I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare:(I.1) data emiterii certificatului de înmatriculare;(J) categoria vehiculului;(K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);(P) motorul:(P.1) capacitatea cilindrică (în cm^3);(P.2) puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă);(P.3) tipul de combustibil sau de sursă de putere;(Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);(R) culoarea vehiculului;(S) numărul de locuri:(S.1) număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;(S.2) număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);(Y) seria cărții de identitate a vehiculului;(Z) autoritatea emitentă.În partea de jos a filelor 2 și 3 se înscrie numărul documentului.Pagina 2 față conține un text pretipărit cu recomandări din legislația în domeniu, precum și un cod de bare.Pagina 3, Anexa la certificatul de înmatriculare, atât fața, cât și versoul, este destinată înscrierii inspecțiilor tehnice periodice la rubrica (X) și va conține data următoarei inspecții tehnice și dovada trecerii inspecției tehnice. (la 20-05-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 98 din 17 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 23 august 2017 )
   +  Anexa nr. 2FORMA, DIMENSIUNILE ȘI CONȚINUTULcertificatului de înregistrare1. Formă dreptunghiularăSuportul este din hârtie, cu elemente grafice anticopiere2. Dimensiunea documentului nu trebuie să depășească formatul A5 (210 x 149 mm).3. Conținutul:1. România;2. certificat de înregistrare;3. autoritatea emitentă;4. titularul certificatului de înregistrare, împreună cu adresa de domiciliu/sediu (obligatoriu doar pentru certificatele emise de autoritățile administrației publice locale);5. numărul de înregistrare;6. data înregistrării;7. numărul de identificare al vehiculului (de regulă seria șasiului);8. categoria, marca și tipul vehiculului;9. seria și numărul documentului.Fiecare emitent poate introduce, opțional, și alte rubrici, respectiv:10. masele vehiculului (totală maxim autorizată, proprie, pe axe);11. numărul de locuri;12. cilindreea motorului;13. culoarea;14. seria cărții de identitate;15. anul fabricației;16. observații;17. restricții privind traseele și intervalele orare permise/interzise circulației vehiculului respectiv.----------