ANEXE din 22 iulie 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor**)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 bis din 18 august 2014  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014.
   +  Anexa 1A. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelorde laborator în domeniul sănătății animalelor*Font 9* ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Denumire analiză/Test │ Tip probă │ Metoda/Tehnica de │ Tarif lei/ │ │crt.│ │ │ laborator/Referențial│analiză/examen/│ │ │ │ │ de metodă │ operațiune │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 1│Examen anatomopatologic │cadavre │diagnostic necropsic │ 24│ │ │la animale mici │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 2│Examen anatomopatologic │cadavre │diagnostic necropsic │ 40│ │ │la animale mijlocii │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 3│Examen anatomopatologic │cadavre/set de │diagnostic necropsic │ 88│ │ │la animale mari │organe │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 4│Examen anatomopatologic │set de organe │diagnostic necropsic │ 23│ │ │la set de organe - │ │ │ │ │ │animale mijlocii │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 5│Examen anatomopatologic │set de organe │diagnostic necropsic │ 31│ │ │la set de organe - │ │ │ │ │ │animale mari │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 6│Expertiză medico-legală │cadavre/set de │expertiză de laborator│ 620│ │ │veterinară │organe │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 7│Examen citologic rapid │frotiuri și │examen citologic │ 38│ │ │pentru diagnostic în │amprente din │ │ │ │ │micobacterioze │fragmente de │ │ │ │ │ │țesuturi etalate │ │ │ │ │ │pe lamă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 8│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 38│ │ │colorare Sellers │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 9│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 31│ │ │colorare Armstrong │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 10│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 37│ │ │colorare Pappenheim │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 11│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 38│ │ │colorare Papanicolaou │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 12│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 43│ │ │colorare hematoxilină - │ │ │ │ │ │eozină (HE) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 13│Metoda citologică de │probe de sânge, │examen citologic │ 44│ │ │colorare albastru de │secreții, urină, │ │ │ │ │toluidină │lapte, amprente │ │ │ │ │ │și/sau frotiuri │ │ │ │ │ │de țesuturi/organe│ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 14│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 39│ │ │colorare negru Sudan B │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 15│Metoda citologică de │organe, țesuturi │examen citologic │ 37│ │ │colorare violet de │ │ │ │ │ │gențiană │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 16│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 50│ │ │colorare hematoxilină - │ │ │ │ │ │eozină (H.E) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 17│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 52│ │ │colorare Masson │ │ │ │ │ │modificată (HEA) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 18│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 55│ │ │colorare Ziehl Nielsen │ │ │ │ │ │modificată │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 19│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 54│ │ │colorare Mann │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 20│Metoda histologică de │organe țesuturi │examen histopatologic │ 63│ │ │colorare Levaditti │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 21│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Pappenheim │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 22│Metoda histologică de │probe de țesuturi/│examen histopatologic │ 55│ │ │colorare Gomori │organe ca atare │ │ │ │ │ │și/sau │ │ │ │ │ │preprocesate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 23│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Van Gieson │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 24│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 45│ │ │colorare Gridley │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 25│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 47│ │ │colorare hematoxilină- │ │ │ │ │ │eozină-verde lumină (HEV)│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 26│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Lillie - │ │ │ │ │ │Pasternack │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 27│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 63│ │ │colorare negru de Sudan B│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 28│Metoda histologică de │probe de țesuturi/│examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Pasini │organe ca atare │ │ │ │ │ │și/sau │ │ │ │ │ │preprocesate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 29│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Brown și Brenn │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 30│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 53│ │ │colorare Okamoto │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 31│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 63│ │ │colorare Von Kossa │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 32│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Romanowski - │ │ │ │ │ │Giemsa modificată │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 33│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Brachet │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 34│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 55│ │ │colorare Lentz │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 35│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Bensley │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 36│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Cowdry │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 37│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 48│ │ │colorare De Robert - │ │ │ │ │ │Hausser │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 38│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Langhans │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 39│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 47│ │ │colorare Paschinger │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 40│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 55│ │ │colorare Roșu de Congo │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 41│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 55│ │ │colorare Schmorl │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 42│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 46│ │ │colorare Schultze - │ │ │ │ │ │Schmldt │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 43│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Gram Weigert │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 44│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Nicolau - │ │ │ │ │ │Kopciowska │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 45│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 56│ │ │colorare Tanzer │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 46│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 48│ │ │colorare Twort - Ollett │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 47│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 48│ │ │colorare violet de │ │ │ │ │ │gențiană │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 48│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 48│ │ │colorare Ziehler │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 49│Metoda histologică de │organe, țesuturi │examen histopatologic │ 64│ │ │colorare albastru de │ │ │ │ │ │toluidină │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 50│Metoda histochimică de │organe, țesuturi │examen histochimic │ 45│ │ │colorare albastru alcian │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 51│Metoda histochimică de │organe, țesuturi │examen histochimic │ 65│ │ │colorare albastru alcian │ │ │ │ │ │- PAS │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 52│Metoda histochimică de │organe, țesuturi │examen histochimic │ 55│ │ │colorare Perls │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 53│Metoda histochimică de │organe, țesuturi │examen histochimic │ 64│ │ │colorare PAS │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 54│Detecția unor antigene │probe de țesuturi/│metoda │ 166│ │ │virale sau bacteriene │organe ca atare │imunohistochimică │ │ │ │prin metoda │ │ │ │ │ │imunohistochimică │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 55│Detecția PrPres prin │trunchi cerebral │metoda │ 171│ │ │metoda imunohistochimică │ │imunohistochimică │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 56│Detecția PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda │ 49│ │ │testul rapid ELISA │ │imunoenzimatică │ │ │ │pentru EST (protocolul │ │ │ │ │ │dublu sandwich) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 57│Detecția PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda │ 41│ │ │testul rapid ELISA │și alte organe │imunoenzimatică │ │ │ │pentru EST (protocolul cu│limfoide │ │ │ │ │polimeri chimici) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 58│Detecția PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda de imunoblotare│ 65│ │ │testul rapid Western │și alte organe │ │ │ │ │blotting pentru EST │limfoide │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 59│Detecția PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda │ 48│ │ │testul rapid │ │imunocromatografică │ │ │ │imunocromatografic pentru│ │ │ │ │ │EST │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 60│Detecția PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda de imunoblotare│ 330│ │ │testul de confirmare │și alte organe │ │ │ │ │Western blot pentru EST │limfoide │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 61│Testul de discriminare │Probe de țesuturi/│Metoda de imunoblotare│ 1021│ │ │pentru tipizarea de sușe │organe ca atare │ │ │ │ │EST la rumegătoare │și/sau │ │ │ │ │ │preprocesate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 62│Detecția materialului de │Tampoane prelevate│Metoda imunoenzimatică│ 103│ │ │risc specific pentru EST │de pe suprafețe │ │ │ │ │din masele musculare ale │(mușchi, suprafețe│ │ │ │ │rumegătoarelor/suprafețe │tehnologice) │ │ │ │ │tehnologice din abatoare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 63│Detecția anticorpilor │Ser sanguin, │Metoda imunoenzimatică│ 6│ │ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │ │ │Bluetongue │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 64│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 27│ │ │specifici (IgG) virusului│ │(ELISA) blocking │ │ │ │West Nile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 65│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 59│ │ │specifici (IgM) virusului│ │(ELISA) sandwich cu │ │ │ │West Nile │ │antigen recombinant │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 66│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 12│ │ │specifici pestei ecvine │ │(ELISA) blockinq │ │ │ │africane │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 67│Izolarea virusului West │Set organe și │Izolare pe culturi │ 46│ │ │Nile pe culturi celulare │țesuturi │celulare │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 68│Izolarea și identificarea│Sânge pe │Izolare pe ouă │ 72│ │ │virusului Bluetongue │anticoagulant, set│embrionate și culturi │ │ │ │ │organe și țesuturi│celulare │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 69│Testde seroneutralizare │Ser sanguin, │Seroneutralizare │ 66│ │ │pe culturi celulare │plasmă │ │ │ │ │pentru virusul Bluetongue│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 70│Detecția anticorpilor │ser sanguin │hemaglutinare și │ 26│ │ │serici specifici │ │inhibare a │ │ │ │virusului pseudopestei │ │hemaglutinării cu │ │ │ │aviare (boala de │ │reagenți de referință │ │ │ │Newcastle) │ │ internaționali │ │ │ │ │ │(HA-IHA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 71│Detecția anticorpilor │ser sanguin │hemaglutinare și │ 17│ │ │serici specifici │ │inhibare a │ │ │ │virusului pseudopestei │ │hemaglutinării cu │ │ │ │aviare (boala de │ │reagenți indigeni │ │ │ │Newcastle) │ │(HA-IHA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 72│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Hemaglutinare și │ 80│ │ │serici specifici │ │inhibare a │ │ │ │virusului influenței │ │hemaglutinării, cu │ │ │ │aviare │ │reagenți de referință │ │ │ │ │ │internaționali │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 73│Izolarea și identificarea│Organe interne, │Izolare pe ouă │ 179│ │ │virusului influenței │exsudate, secreții│embrionate SPF de │ │ │ │aviare │țesuturi │găină │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 74│Izolarea și identificarea│Organe interne, │Izolare pe ouă │ 179│ │ │virusului pseudopestei │exsudate, secreții│embrionate SPF de │ │ │ │aviare (boala de │țesuturi │găină │ │ │ │Newcastle) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 75│Aprecierea patogenității │Lichide embrionare│Indicele de │ 237│ │ │virusului bolii de │de găină │pitogenitate │ │ │ │Newcastle (NDV) - │ │intracerebrală (IPIC) │ │ │ │pseudopesta aviară │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 76│Detecția subtipului de │Izolate virale │Inhibarea │ 952│ │ │neuraminidază a virusului│ │neuraminidazei │ │ │ │influenței aviare │ │(macrometoda) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 77│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │imunoenzimatică │ 11│ │ │specifici virusurilor │ │(ELISA) blocking în │ │ │ │febrei aftoase │ │fază lichidă, pentru │ │ │ │ │ │subtipurile O1, A22 și│ │ │ │ │ │Asia1 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 78│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 141│ │ │antivirusuri febra │ │ │ │ │ │aftoasă prin │ │ │ │ │ │virusneutralizare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 79│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 17│ │ │față de proteinele │ │(ELISA) blocking │ │ │ │nestructurale în infecții│ │ │ │ │ │cu virusuri ale febrei │ │ │ │ │ │aftoase │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 80│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 16│ │ │față de proteinele │ │(ELISA) indirectă │ │ │ │nestructurale în infecții│ │ │ │ │ │cu virusuri ale febrei │ │ │ │ │ │aftoase │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 81│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 16│ │ │serici specifici │ │(cELISA) │ │ │ │virusului Bolii │ │ │ │ │ │veziculoase a porcului │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 82│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 6│ │ │serici specifici │ │(cELISA) competitiv │ │ │ │virusului Bolii │ │5B7 │ │ │ │veziculoase a porcului │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 83│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 73│ │ │serici specifici │ │ │ │ │ │virusului bolii │ │ │ │ │ │veziculoase a porcului │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 84│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 8│ │ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │ │ │pestei bovine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 85│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 8│ │ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │ │ │pestei micilor │ │ │ │ │ │rumegătoare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 86│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 6│ │ │specifici virusului │plasmă │competitiv (cELISA) │ │ │ │pestei porcine africane │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 87│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 16│ │ │proteinei Erns a │plasmă │marker (ELISA market) │ │ │ │virusului pestei porcine │ │ │ │ │ │clasice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 88│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 14│ │ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │ │ │pestei porcine clasice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 89│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 12│ │ │specifici virusului │plasmă │(ELISA) blocking │ │ │ │pestei porcine clasice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 90│Detecția antigenului │Stern, organe │Imunofluorescență │ 11│ │ │specific virusului pestei│ │directă (IFD) │ │ │ │porcine clasice pe │ │ │ │ │ │frotiuri de măduvă │ │ │ │ │ │sternală și criosecțiuni │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 91│Detecția antigenului │Stern, organe │Imunoperoxidază │ 21│ │ │specific virusului pestei│ │(IPMA) │ │ │ │porcine clasice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 92│Izolarea virusului pestei│Stern, organe, │Izolare pe culturi │ 40│ │ │porcine clasice pe │ser, plasmă, sânge│celulare │ │ │ │culturi celulare │pe anticoagulant, │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 93│Detecția anticorpilor │Ser sangvin, │Virusneutralizare │ 109│ │ │specifici virusului │plasmă │(NPLA și FAVN) │ │ │ │pestei porcine clasice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 94│Izolarea și identificarea│Mojarat material │Izolare pe culturi │ 376│ │ │virusurilor febrei │patologic primar │celulare și detecția │ │ │ │aftoase și bolii │(epiteliu și │de antigen │ │ │ │veziculoase a porcului │lichid vezicular) │(identificare prin │ │ │ │prin inoculare pe culturi│sau supernatant │ELISA) │ │ │ │celulare │cultură celulară │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 95│Detecția antigenelor │Mojarat material │Detecție de antigen │ 143│ │ │virusurilor febrei │patologic primar │(identificare prin │ │ │ │aftoase și bolii │(epiteliu și │ELISA) │ │ │ │veziculoase a porcului │lichid vezicular) │ │ │ │ │prin tehnica │sau supernatant │ │ │ │ │imunoenzimatică (ELISA) │cultură celulară │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 96│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzie în gel de│ 8│ │ │serici antivirus AIE │ │agar (test Coggins) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 97│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de│ 8│ │ │serici antivirus LEB │ │agar (ID) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 98│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de│ 8│ │ │serici antivirus Maedi │ │agar (ID) │ │ │ │Visna │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 99│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de│ 8│ │ │serici antivirusul │ │agar (ID) │ │ │ │artritei encefalitei │ │ │ │ │ │caprine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 100│Detecția anticorpilor │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici antivirus LEB │ │(ELISA) blocking │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 101│Detecția anticorpilor │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici antivirus LEB │ │(ELISA) indirectă │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 102│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici antivirus AIE │ │(ELISA) de competiție │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 103│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici specifici │ │(ELISA) indirectă │ │ │ │virusului Maedi Visna │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 104│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virus IBR │ │(ELISA) gB blocking │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 105│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virus IBR │ │(ELISA) gE blocking │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 106│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici specifici │ │(ELISA) indirectă │ │ │ │virusului diareei virale │ │ │ │ │ │bovine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 107│Detecția virusului │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │diareei virale bovine │ │(ELISA) de inhibiție │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 108│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virus │ │(ELISA) gE blocking │ │ │ │Aujeszky │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 109│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virus SRRP │ │(ELISA) blocking │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 110│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virus SRRP │ │(ELISA) indirectă │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 111│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virus GET │ │(ELISA) blocking │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 112│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │specifici virusului │ │(ELISA) indirectă │ │ │ │arteritei virale ecvine │ │ │ │ │ │(AVE) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 113│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │specifici virusului │ │(ELISA) indirectă │ │ │ │Rinopneumoniei ecvine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │113a│Detecția anticorpilor    │Ser               │ELISA                 │             19│ │    │antivirus Schmallenberg  │sanguin,          │                      │               │ │    │prin tehnica             │plasmă            │                      │               │ │    │imunoenzimatică indirectă│                  │                      │               │ │    │(ELISA) SCREENING        │                  │                      │               │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │113b│Detecția anticorpilor    │Ser               │ELISA                 │             24│ │    │antivirus Schmallenberg  │sanguin,          │                      │               │ │    │prin tehnica             │plasmă            │                      │               │ │    │imunoenzimatică indirectă│                  │                      │               │ │    │(ELISA) CONFIRMARE       │                  │                      │               │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 114│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│ │ │serici specifici │ │(ELISA) de competiție │ │ │ │virusului sindromului │ │ │ │ │ │iepurelui brun european │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 115│Detecția anticorpilor │Ser sanguin, │Imunoenzimatică │ 30│ │ │antirabici postvaccinali │lichid toracic │(ELISA) indirectă │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 116│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Microseroneutralizare │ 52│ │ │serici antivirusul │ │ │ │ │ │arteritei virale ecvine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 117│Detecția de antigen rabic│Creier │Imunofluorescență │ 15│ │ │ │ │directă (IFD) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 118│Izolarea și identificarea│Probe de țesuturi/│Izolare pe culturi │ 89│ │ │virusului bolii Aujeszky │organe │celulare │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 119│Detecția virusului rabic │Creier │Biotest │ 48│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 120│Detecția markerului │Dinte, os lung │Test de detecție al │ 6│ │ │vaccinal (tetraciclină) │ │tetraciclinei din oase│ │ │ │în oase recoltate de la │ │ │ │ │ │vulpi vaccinate antirabic│ │ │ │ │ │cu momeli │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 121│Determinarea titrului │Ser sanguin │Virus neutralizare │ 159│ │ │anticorpilor antirabici │ │evidențiată prin │ │ │ │postvaccinali │ │imunofluorescență │ │ │ │ │ │(FAVN) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 122│Evidențierea paraziților │sânge pe │microscopică │ 22│ │ │extracelulari din sânge │anticoagulant │ │ │ │ │în preparat direct și │ │ │ │ │ │frotiu colorat │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 123│Evidențierea adulților de│raclat de mucoasă │microscopică │ 24│ │ │Echinococcus spp. │intestinală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 124│Evidențierea formelor │Organe/cadavru │Macro/microscopică │ 24│ │ │larvare de Echinococcus │ │ │ │ │ │spp. din organe │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 125│Evidențierea parazitului │fecale, conținut │microscopică │ 37│ │ │Cryptosporidium spp. din │intestinal │ │ │ │ │materii fecale/conținut │ │ │ │ │ │intestinal prin colorare │ │ │ │ │ │Ziehl Neelsen modificată │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 126│Evidențierea paraziților │Organe/cadavru │Microscopică │ 18│ │ │din matrix ficat și │ │ │ │ │ │conținut vezică biliară │ │ │ │ │ │pe preparat direct │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 127│Evidențierea │material seminal/ │microscopică │ 25│ │ │protozoarelor flagelate │secreții vaginale │ │ │ │ │în preparat direct │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 128│Evidențierea parazitului │Material seminal/ │Microscopică │ 93│ │ │Tritrichomonas foetus la │secreții vaginale │ │ │ │ │bovine prin cultivare pe │ │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 129│Evidențierea ouălor și │Fecale, conținut │microscopică │ 46│ │ │oochiștilor de paraziți, │intestinal, │ │ │ │ │prin flotație/ │furaje, așternut, │ │ │ │ │sedimentare, spălări │apă, sol, urină │ │ │ │ │succesive │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 130│Evidențierea larvelor de │fecale, conținut │microscopică │ 38│ │ │paraziți din materii │intestinal, │ │ │ │ │fecale și din probe de │țesuturi, organe │ │ │ │ │țesut biologic, prin │ │ │ │ │ │larvoscopie │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 131│Detecția chisturilor și │țesut muscular │examen │ 9│ │ │larvelor de Trichinella │ │trichineloscopic │ │ │ │spp. [în condițiile Reg. │ │(2 compresoare) │ │ │ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 132│Detecția larvelor de │țesut muscular │digestie artificială │ 45│ │ │Trichinella spp. [în │ │cu agitator magnetic │ │ │ │condițiile Reg. (CE) nr. │ │ │ │ │ │2.075/2005] │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 133│Identificarea genurilor │Exemplare │Microscopică │ 48│ │ │și speciilor de │culicoides │ │ │ │ │Culicoides pe baza │ │ │ │ │ │caracterelor de │ │ │ │ │ │morfologie externă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 134│Identificarea genurilor │Exemplare țânțari/│Microscopică │ 46│ │ │și speciilor de țânțari │vectori │ │ │ │ │și a altor vectori ai │ │ │ │ │ │bolilor la animale pe │ │ │ │ │ │baza caracterelor de │ │ │ │ │ │morfologie externă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 135│Identificarea genurilor │exemplare căpușe, │microscopică │ 43│ │ │și speciilor de căpușe și│acarieni │ │ │ │ │a altor acarieni │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 136│Identificarea genurilor │raclat dermic, │microscopică │ 34│ │ │și speciilor de paraziți │raclat cavitate │ │ │ │ │din derm, mucoase și │bucală, raclat │ │ │ │ │producții cornoase pe │corneți nazali, │ │ │ │ │baza caracterelor de │secreție │ │ │ │ │morfologie externă │auriculară, │ │ │ │ │ │secreție nazală, │ │ │ │ │ │raclat cioc, lână,│ │ │ │ │ │pene, păr, cruste,│ │ │ │ │ │piele │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 137│Detecția coproantigenelor│Materii fecale │Imunoenzimatică │ 63│ │ │de Echinococcus spp din │ │(ELISA) directă │ │ │ │materii fecale │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 138│Detecția anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 36│ │ │anti-Fasciola hepatică │ │(ELISA) indirectă │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 139│Detecția anticorpilor IgG│Ser sanguin │Imunofluorescență │ 45│ │ │anti-Toxoplasma gondii │ │(IFI) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 140│Examen micologic │Organe, țesuturi, │Microscopică │ 7│ │ │ │secreții, │ │ │ │ │ │excreții, fanere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 141│Examen micologic din │Furaje │Metoda orizontală │ 21│ │ │probe furaje │ │pentru numărarea │ │ │ │ │ │drojdiilor și │ │ │ │ │ │mucegaiurilor │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 142│Izolarea și identificarea│Organe, țesuturi, │Cultivare pe mediul de│ 16│ │ │miceților din organe, │secreții, │cultură Sabouraud │ │ │ │cadavre, produse │excreții, fanere │ │ │ │ │patologice de la animale │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 143│Identificarea biochimică │Culturi levuri │Analizor automat API- │ 75│ │ │a levurilor │ │ID32C │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 144│Determinarea │furaje │imunoenzimatică │ 236│ │ │micotoxinelor din │ │(cElisa) │ │ │ │furaje/1 micotoxină │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 145│Test biologic pentru │Furaje │Biotest │ 172│ │ │diagnosticul │ │ │ │ │ │micotoxicozelor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 146│Identificarea genomului │Organe și țesuturi│Reacția de │ 100│ │ │virusului pestei porcine │ │polimerizare în lanț │ │ │ │clasice │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 147│Identificarea genomului │Tampoane nazale, │Reacția de │ 102│ │ │virusului gripei ecvine │orofaringeale, │polimerizare în lanț │ │ │ │(Matrix) │lavaj traheal │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 148│Identificarea genomului │Organe și țesuturi│Reacția de │ 102│ │ │virusului gripei aviare │ │polimerizare în lanț │ │ │ │(Matrix) │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 149│Identificarea genomului │Organe și țesuturi│Reacția de │ 89│ │ │virusului gripei aviare │ │polimerizare în lanț │ │ │ │(H5) │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 150│Identificarea genomului │Organe și țesuturi│Reacția de │ 89│ │ │virusului gripei aviare │ │polimerizare în lanț │ │ │ │(N1) │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 151│Identificarea ADN │Alimente și furaje│Reacția de │ 126│ │ │modificat genetic din │care conțin soia │polimerizare în lanț │ │ │ │alimente și furaje care │ │(PCR) │ │ │ │conțin soia │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 152│Cuantificarea ADN │Alimente și furaje│Reacția de │ 606│ │ │modificat genetic din │care conțin soia │polimerizare în lanț │ │ │ │alimente și furaje care │ │(PCR) │ │ │ │conțin soia │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 153│Detecția Salmonella spp. │Organe, fecale │Reacția de │ 87│ │ │în probe biologice │ │polimerizare în lanț │ │ │ │ │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 154│Identificarea │Sânge │Tipizare moleculară │ 107│ │ │genotipurilor rezistente/│ │ │ │ │ │susceptibile la scrapie │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 155│Identificare și │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 424│ │ │caracterizare a genomului│ │ │ │ │ │specific virusului │ │ │ │ │ │pseudopestei aviare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 156│Identificare și │Omogenat de creier│Tipizare moleculară │ 424│ │ │caracterizare a genomului│ │ │ │ │ │specific virusului rabic │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 157│Identificare și │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 424│ │ │caracterizare a genomului│ │ │ │ │ │specific virusului gripei│ │ │ │ │ │aviare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 158│Identificarea genomului │Culturi bacteriene│Reacția de │ 100│ │ │specific Brucella spp │ │polimerizare în lanț │ │ │ │ │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 159│Identificarea speciilor │Culturi bacteriene│Reacția de │ 102│ │ │genului Brucella │ │polimerizare în lanț │ │ │ │ │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 160│Diferențierea │Culturi bacteriene│Reacția de │ 100│ │ │Campylobacter coli de │ │polimerizare în lanț │ │ │ │Campylobacter jejuni │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 161│Identificarea genomului │Sânge de │Reacția de │ 126│ │ │virusului Bluetongue │rumegătoare │polimerizare în law │ │ │ │ │recoltat pe EDTA │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │161a│Identificarea genomului  │Sânge pe          │Real Time             │            167│ │    │virusului Schmallenberg  │EDTA              │RT-PCR                │               │ │    │prin Real Time RT-PCR    │                  │                      │               │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 162│Genotipizarea speciilor/ │Culturi bacteriene│Tipizare moleculară │ 247│ │ │tulpinilor aparținând │ │ │ │ │ │complexului Mycobacterium│ │ │ │ │ │tuberculosis │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 163│Detecția genomului │Culturi bacteriene│Reacția de │ 87│ │ │bacterian al speciei │fagure cu puiet │polimerizare în lanț │ │ │ │Paenibacillus larvae │căpăcit și miere │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 164│Identificarea genomului │Omogenat de │Reacția de │ 86│ │ │herpesvirusului crapului │țesuturi │polimerizare în lanț │ │ │ │Koi │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 165│Detecția elementelor │Alimente și furaje│Reacția de │ 137│ │ │genetice p35S și t-nos │ │polimerizare în lanț │ │ │ │din alimente și furaje │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 166│Identificarea genomului │Culturi virale │Reacția de │ 100│ │ │virusului febrei aftoase │inactivate │polimerizare în lanț │ │ │ │ │ │(PCR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 167│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 18│ │ │durină │ │complementului (RFC) │ │ │ │ │ │(microtehnica OIE) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 168│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 22│ │ │morvă │ │complementului (RFC) │ │ │ │ │ │(microtehnica OIE) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 169│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 25│ │ │pleuropneumonia │ │complementului (RFC) │ │ │ │contagioasă a bovinelor │ │(microtehnica OIE) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 170│Detecția anticorpilor │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de │ 19│ │ │specifici în │ │competiție (cELISA) │ │ │ │pleuropneumonia │ │ │ │ │ │contagioasă a bovinelor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 171│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Seroaglutinare rapidă │ 3│ │ │bruceloză cu B. abortus, │ │pe lamă cu antigen │ │ │ │B melitensis și B suis │ │colorat Cu Roz-Bengal │ │ │ │ │ │(RBT) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 172│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 9│ │ │bruceloză cu B abortus și│ │seroaglutinare lentă │ │ │ │B suis │ │(SAT) în tuburi │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 173│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 3│ │ │bruceloză (B abortus, │ │seroaglutinare lentă │ │ │ │B suis) │ │(SAT) în microplăci │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 174│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 24│ │ │diagnosticul brucelozei │ │complementului (RFC) │ │ │ │(B abortus. B melitensis │ │în tuburi - tehnica │ │ │ │și B suis) │ │Wassermann │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 175│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 22│ │ │bruceloză (B abortus, │ │complementului (RFC) │ │ │ │B melitensis și B. suis) │ │(microtehnica) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 176│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 22│ │ │epididimita infecțioasă a│ │complementului (RFC) │ │ │ │berbecilor (bruceloză │ │în tuburi) tehnica │ │ │ │ovină cu B.ovis) și │ │Wassermann │ │ │ │bruceloză canină (B. │ │ │ │ │ │canis) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 177│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/ │Imunoenzimatică │ 12│ │ │bruceloză cu B. abortus │sânge/lapte │indirectă (iELISA) │ │ │ │și B. melitensis │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 178│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de │ 55│ │ │bruceloză rumegătoarelor │ │competiție (cELISA) │ │ │ │(B abortus) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 179│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 22│ │ │epididimita infecțioasă a│ │complementului (RFC) │ │ │ │berbecilor │ │(microtehnica OIE) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 180│Detecția anticorpilor │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 22│ │ │specifici în epididimita │ │indirectă (iELISA) │ │ │ │infecțioasă a berbecilor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 181│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/ │Imunoenzimatică │ 11│ │ │paratuberculoză la │sânge/lapte │indirectă (ELISA) │ │ │ │rumegătoare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 182│Detecția de gamma │Plasma/sânge │Imunoenzimatică │ 110│ │ │interferon (gamma-IFN) în│integral │sandwich gamma IFN │ │ │ │tuberculoza bovinelor │ │(ELISA gamma IFN) │ │ │ │(BOVIGAM TEST KIT) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 183│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 23│ │ │leptospiroză │ │microaglutinare (RMA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 184│Detecția anticorpilor │ser sanguin/sânge │microaglutinare (MAT) │ 5│ │ │specifici în leptospiroză│ │(microtehnica OIE) │ │ │ │pentru o probă examinată │ │ │ │ │ │cu un singur serotip de │ │ │ │ │ │Leptospira spp. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 185│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 4│ │ │tularemie │ │seroaglutinare rapidă │ │ │ │ │ │pe lamă (RSAR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 186│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 16│ │ │tularemie │ │seroaglutinare lentă │ │ │ │ │ │în tub (RSAL) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 187│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 20│ │ │Febra Q și chlamydioza │ │complementului (RFC) │ │ │ │ │ │în tuburi - tehnica │ │ │ │ │ │Ida Bengston │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 188│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 25│ │ │Febra Q │ │indirectă (iELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 189│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 24│ │ │chlamydioză │ │indirectă (iELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 190│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de fixare a │ 45│ │ │toxoplasmoză (Toxoplasma │ │complementului (RFC) │ │ │ │gondii) │ │(microtehnica) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 191│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 30│ │ │toxoplasmoză │ │indirectă (iELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 192│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 21│ │ │trichineloză │ │indirectă (iELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 193│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 2│ │ │tifoză și puloroză │ │seroaglutinare rapidă │ │ │ │ │ │pe lamă (RSAR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 194│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 5│ │ │tifoză și puloroză │ │seroaglutinare lentă │ │ │ │ │ │(RSAL) în tub │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 195│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 4│ │ │micoplasmoza respiratorie│ │seroaglutinare rapidă │ │ │ │aviară │ │pe lamă (RSAR) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 196│Detecția anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacția de │ 6│ │ │micoplasmoza respiratorie│ │seroaglutinare lentă │ │ │ │aviară │ │(RSAL) în tub │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 197│Detecția anticorpilor │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 21│ │ │anti-Mycoplasma │ │indirectă (iELISA) │ │ │ │gallisepticum │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 198│Izolarea și identificarea│Urină, sânge, │Examen cultural și │ 180│ │ │fenotipică a │organe, avorton │examen bacterioscopic │ │ │ │leptospirelor din │ │ │ │ │ │materiale patologice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 199│Determinarea pH-ului │Apă, conținut │Electrochimică │ 10│ │ │ │stomacal │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 200│Determinarea conținutului│Furaje │Volumetrică │ 30│ │ │de cloruri hidrosolubile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 201│Determinarea conținutului│Furaje, creier │Potențiometrică │ 21│ │ │de cloruri hidrosolubile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 202│Determinarea metalelor │Furaje, țesuturi, │Spectrometrică de │ 16│ │ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │organe │absorbție atomică │ │ │ │Mg, Fe, Se. etc.)/element│ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 203│Determinarea metalelor │Apă │Spectrometrică de │ 12│ │ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │absorbție atomică │ │ │ │Mg, Fe, Se. etc.)/element│ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 204│Determinarea metalelor │Furaje, țesuturi, │Spectrofotometrică cu │ 116│ │ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │organe │plasmă cuplată │ │ │ │Mg, Fe, etc.) │ │inductiv (ICP-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 205│Determinarea metalelor │Apă │Spectrofotometrică cu │ 113│ │ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │plasmă cuplată │ │ │ │Mg, Fe, etc.) │ │inductiv (ICP-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 206│Determinarea metalelor │Soluții apoase │Spectrometrică de │ 8│ │ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │absorbție atomică │ │ │ │Mg, Fe, Se. etc.)/element│ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 207│Determinarea metalelor │Soluții apoase │Spectrofotometrică cu │ 106│ │ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │plasmă cuplată │ │ │ │Mg, Fe, etc.) │ │inductiv (ICP-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 208│Determinarea cuprului │Ser │Spectrometrică de │ 10│ │ │ │ │absorbție atomică │ │ │ │ │ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 209│Determinarea zincului │Ser │Spectrometrică de │ 11│ │ │ │ │absorbție atomică │ │ │ │ │ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 210│Determinarea seleniului │Ser │Spectrometrică de │ 12│ │ │ │ │absorbție atomică │ │ │ │ │ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 211│Determinarea metalelor │Ser, sânge │Spectrometrică de │ 12│ │ │(Cd, Pb, Na, K, Ca, Mg, │ │absorbție atomică │ │ │ │Fe, etc.)/element │ │(AAS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 212│Determinarea azotaților │Conținut stomacal,│Spectrometrică de │ 8│ │ │și a azotiților │ser, albine │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 213│Determinarea azotaților │Furaje │Spectrometrică de │ 19│ │ │și a azotiților │ │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 214│Identificarea fosfurilor │Conținut stomacal,│Colorimetrică │ 12│ │ │metalice │momeli, furaje │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 215│Identificarea acidului │Conținut stomacal,│Colorimetrică │ 15│ │ │cianhidric │furaje │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 216│Identificarea alfa- │Conținut stomacal,│Colorimetrică │ 12│ │ │naftiltioureei (ANTU) │momeli, furaje │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 217│Identificarea stricninei │Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 11│ │ │ │momeli │strat subțire (CSS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 218│Identificarea │Conținut stomacal,│Colorimetrică │ 21│ │ │alcaloizilor │material vegetal │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 219│Identificarea aldehidei │Nutrețuri și │Colorimetrică │ 15│ │ │epihidrinice (reacția │grăsimi │ │ │ │ │Kreiss) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 220│Determinarea alcoolului │Conținut stomacal,│Spectrometrică de │ 15│ │ │metilic │material vegetal │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 221│Determinarea │Sânge │Spectrometrică de │ 16│ │ │methemoglobinei │ │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 222│Determinarea hidrogenului│Apă │Volumetrică │ 15│ │ │sulfurat │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 223│Determinarea substanțelor│Apă │Volumetrică │ 17│ │ │oxidabile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 224│Determinarea oxigenului │Apă │Volumetrică │ 22│ │ │dizolvat │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 225│Determinarea indicelui │Șrot soia │Potențiometrică │ 11│ │ │ureazic │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 226│Identificarea │Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 18│ │ │pesticidelor │momeli, furaje, │strat subțire (CSS) │ │ │ │organoclorurate │albine, apă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 227│Identificarea │Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 18│ │ │pesticidelor │momeli, furaje, │strat subțire (CSS) │ │ │ │organofosforice │albine, apă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 228│Identificarea erbicidelor│Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 12│ │ │triazine │momeli, furaje, │strat subțire (CSS) │ │ │ │ │albine, apă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 229│Identificarea erbicidelor│Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 11│ │ │de tip 2,4 D │momeli, furaje, │strat subțire (CSS) │ │ │ │ │albine, apă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 230│Identificarea │Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 12│ │ │pesticidelor │ momeli, furaje │strat subțire (CSS) │ │ │ │organomercurice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 231│Identificarea │Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 11│ │ │carbofuranului │momeli, furaje, │strat subțire (CSS) │ │ │ │ │albine, apă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 232│Determinarea raticidelor │Conținut stomacal,│Cromatografică în │ 11│ │ │ │momeli, furaje │strat subțire (CSS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 233│Determinarea raticidelor │Conținut stomacal,│Lichidcromatografică │ 50│ │ │ │momeli, furaje │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 234│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică │ 169│ │ │piretroizilor │vegetal │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 235│Determinarea fipronilului│Albine, material │Gazcromatografică │ 152│ │ │ │vegetal │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 236│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică │ 136│ │ │tiametoxamului │vegetal │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 237│Determinarea │Albine, material │Lichidcromatografică │ 184│ │ │acetamipridului │vegetal │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 238│Determinarea amoniului │Apă │Spectrometrică de │ 10│ │ │ │ │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 239│Determinarea azotiților │Apă │Spectrometrică de │ 20│ │ │ │ │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 240│Determinarea azotaților │Apa │Spectrometrică de │ 8│ │ │ │ │absorbție moleculară │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 241│Determinarea clorurilor │Apă │Volumetrică │ 17│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 242│Test screening │Conținut stomacal,│Gazcromatografică │ 69│ │ │ │momeli, albine, │cuplată cu │ │ │ │ │furaje, apă │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 243│Test screening │Conținut stomacal,│Lichidcromatografică │ 87│ │ │ │momeli, albine, │cuplată cu │ │ │ │ │furaje, apă │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC-MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 244│Examen anatomopatologic │Pește, moluște, │Necropsică │ 14│ │ │ │crustacee, │ │ │ │ │ │amfibieni │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 245│Detecția mixobacteriilor │Pește │Bacterioscopică │ 5│ │ │la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 246│Detecția germenilor │Pește │Bacterioscopică │ 5│ │ │bacterieni la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 247│Examen bacteriologic din │Pește │Bacteriologică │ 122│ │ │rinichi/tegument/splină │ │ │ │ │ │la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 248│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 122│ │ │subspecii Aeromonas │ │ │ │ │ │salmonicida la salmonide │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 249│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 122│ │ │serotipuri de Yersinia │ │ │ │ │ │ruckeri la salmonide │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 250│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 122│ │ │bacterii condiționat │ │ │ │ │ │patogene la pești │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 251│Examen bacteriologic din │Pește │Bacteriologică │ 145│ │ │branhii pe medii │ │ │ │ │ │selective │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 252│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 145│ │ │Flavobacterium │ │ │ │ │ │columnare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 253│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 145│ │ │Flavobacterium │ │ │ │ │ │psychrophilum │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 254│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 145│ │ │specii condiționat │ │ │ │ │ │patogene din genul │ │ │ │ │ │Flavobacterium │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 255│Izolare și identificare │Pește │Bacteriologică │ 161│ │ │Renibacterium │ │ │ │ │ │salmoninarum la salmonide│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 256│Izolare și identificare │Pește, moluște │Bacteriologica │ 110│ │ │specii bacteriene din │bivalve │ │ │ │ │genul Vibrio │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 257│Detecția bacteriilor din │Moluște bivalve │Bacteriologică │ 137│ │ │genul Salmonella în 25 g │ │ │ │ │ │moluște bivalve │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 258│Determinarea numărului de│Moluște bivalve │Bacteriologică │ 21│ │ │E. coli în moluște │ │ │ │ │ │bivalve │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 259│Determinarea │Tulpini bacteriene│Difuzimetrică │ 4│ │ │sensibilității bacteriene│ │ │ │ │ │la antibiotice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 260│Detecție oomicete │Pește │Microscopică directă │ 3│ │ │parazite la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 261│Izolare și identificare │Pește │Micologică │ 63│ │ │oomicete parazite la │ │ │ │ │ │pești │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 262│Identificarea │Pește │Microscopică │ 5│ │ │sporozoarului histozoic │ │ │ │ │ │Myxobolus cerebralis la │ │ │ │ │ │păstrăv │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 263│Detecția protozoarelor │Pește │Microscopică directă │ 6│ │ │ciliate și flagelate la │ │ │ │ │ │pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 264│Examen parazitologic pe │Pește │Microscopică │ 6│ │ │amprentă de organ/țesut │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 265│Detecție mixozoare la │Pește │Microscopică │ 3│ │ │pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 266│Detecție monogene la │Pește │Microscopică directă │ 3│ │ │pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 267│Detecția trematodelor la │Pește │Microscopică │ 3│ │ │pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 268│Detecție nematode și │Pește │Microscopică │ 3│ │ │cestode la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 269│Detecție crustacee │Pește │Microscopică │ 3│ │ │parazite la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 270│Detecție Anisakis sp în │Pește │Digestie peptică │ 29│ │ │file de pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 271│Identificare și │Moluște bivalve │Cultivare în mediu │ 44│ │ │cuantificare Perkinsus sp│ │thioglicolat │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 272│Detecție Haplosporidium │Moluște bivalve │Microscopică │ 24│ │ │sp. în frotiuri │ │ │ │ │ │(amprente) din branhii │ │ │ │ │ │moluște bivalve │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 273│Detecția de Bonalia │Moluște bivalve │Microscopică │ 24│ │ │ostreae/exitiosa în │ │ │ │ │ │frotiuri (amprente) din │ │ │ │ │ │cord la moluște bivalve │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 274│Detecție Mikrocytos │Moluște bivalve │Microscopică │ 24│ │ │mackhini în frotiuri din │ │ │ │ │ │leziuni la moluște │ │ │ │ │ │bivalve │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 275│Detecția de Marteilia │Moluște bivalve │Microscopică │ 24│ │ │refringens în frotiuri │ │ │ │ │ │(amprente) din glanda │ │ │ │ │ │digestivă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 276│Izolarea pe culturi │Pește/organe │Virusologică │ 105│ │ │celulare a virusurilor la│pește/icre │ │ │ │ │pești │embrionate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 277│Identificarea/detecția │Supernatant │Imunofluorescență │ 345│ │ │virusurilor la pești prin│culturi celulare/ │ │ │ │ │imunoflorescență │amprente organe │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 278│Detecția virusurilor la │Supernatant │Virusneutralizare │ 48│ │ │pește prin │culturi celulare/ │ │ │ │ │virusneutralizare │amprente organe │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 279│Detecția virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică │ 103│ │ │septicemiei hemoragice │supernatant │(ELISA) │ │ │ │virale la păstrăv │culturi celulare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 280│Detecția virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică │ 103│ │ │necrozei pancreatice │supernatant │(ELISA) │ │ │ │infecțioase la păstrăv │culturi celulare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 281│Detecția virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică │ 103│ │ │viremiei de primăvară a │supernatant │(ELISA) │ │ │ │crapului │culturi celulare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 282│Detecția virusului │Supernatant │Imunoenzimatică │ 118│ │ │necrozei hematopoietice │culturi celulare │(ELISA) │ │ │ │infecțioase │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 283│Detecție biotoxine marine│Omogenat moluște │Imunoenzimatică │ 167│ │ │PSP │bivalve │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 284│Detecție biotoxine marine│Omogenat moluște │Imunoenzimatică │ 637│ │ │ASP (1-4 teste) │bivalve │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 285│Detecție biotoxine marine│Omogenat moluște │Imunoenzimatică │ 637│ │ │DSP(1-4 teste) │bivalve │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 286│Analiza biologică a apei │Apă de suprafață │Microscopică directă │ 12│ │ │de suprafață │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 287│Examen citomorfologic │Sânge pește │Microscopică │ 6│ │ │sânge la pește │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 288│Formulă leucocitară │Sânge pește │Microscopică │ 6│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 289│Examen clinic/ │Albine vii sau │Macro/microscopică │ 20│ │ │anatomopatologic albine │moarte/fagure cu │ │ │ │ │ │puiet căpăcit/ │ │ │ │ │ │fagure cu puiet │ │ │ │ │ │necăpăcit │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 290│Examen clinia/ │Larve/fluturi/ouă │Macro/microscopică │ 9│ │ │anatomopatologic viermi │ │ │ │ │ │mătase │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 291│Examen bacterioscopic la │Albine/fagure cu │Bacterioscopică │ 7│ │ │albine/viermi mătase │puiet/viermi │ │ │ │ │ │mătase/fluturi/ouă│ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 292│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 224│ │ │speciilor din genul │căpăcit fagure cu │ │ │ │ │Paenibacillus (larvae, │miere căpăcită, │ │ │ │ │alvei) │polen, ceară │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 293│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 129│ │ │speciei Bacterium │căpăcit/necăpăcit │ │ │ │ │eurydice │fagure cu miere │ │ │ │ │ │căpăcită │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 294│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 163│ │ │speciei Brevibacillus │căpăcit/necăpăcit │ │ │ │ │laterosporus │fagure cu miere │ │ │ │ │ │căpăcită │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 295│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 129│ │ │speciei Mellisococcus │căpăcit/necăpăcit │ │ │ │ │plutonius │fagure cu miere │ │ │ │ │ │căpăcită │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 296│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 125│ │ │speciei Enterococcus │căpăcit/necăpăcit │ │ │ │ │faecalis │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 297│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 159│ │ │speciei Hafnia alvei │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 298│Izolarea și identificarea│Viermi mătase │Bacteriologică │ 223│ │ │speciei Bacillus │ │ │ │ │ │thuringiensis │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 299│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│ │ │ectoparazitului Aethina │puiet/detritus │ │ │ │ │tumida │stup │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 300│Identificare spori Nosema│Albine/viermi │Microscopică directă │ 8│ │ │sp │mătase/ouă viermi │ │ │ │ │ │de mătase/fluturi │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 301│Determinare număr spori │Albine/viermi │Microscopică directă │ 11│ │ │Nosema sp │mătase/viermi de │ │ │ │ │ │mătase/fluturi │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 302│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│ │ │ectoparazitului Braula │puiet/detritus │ │ │ │ │caeca │stup │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 303│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│ │ │ectoparazitului Varroa │puiet/detritus │ │ │ │ │destructor │stup │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 304│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│ │ │ectoparazitului │puiet/detritus │ │ │ │ │Tropilelaps sp │stup │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 305│Identificarea chiștilor │Albine/fagure cu │Microscopică directă │ 8│ │ │de Malphigamoeba │miere căpăcită │ │ │ │ │mellificae │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 306│Detectarea │albine │microscopică directă │ 11│ │ │endoparazitului Acarapis │ │ │ │ │ │woodi în traheile │ │ │ │ │ │toracice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 307│Identificarea │Albine │Microscopică/colorația│ 14│ │ │endoparazitului Acarapis │ │cu albastru de metilen│ │ │ │woodi │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 308│Identificare Aspergilus │Albine/fagure cu │Microscopică │ 7│ │ │sp/ Ascosphaera apis │puiet │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 309│Izolare și identificare │Albine/fagure cu │Micologică │ 129│ │ │Aspergilus sp │puiet căpăcit/ │ │ │ │ │ │necăpăcit viermi │ │ │ │ │ │mătase │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 310│Izolarea și identificarea│Fagure cu puiet │Micologică │ 129│ │ │speciei Ascospnaera apis │căpăcit/necăpăcit │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 311│Izolarea și identificarea│Viermi mătase │Micologică │ 129│ │ │speciei Beauveria │ │ │ │ │ │bassiana │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 312│Identificarea cristalelor│Viermi mătase │Microscopică │ 14│ │ │virusului Borellina │ │ │ │ │ │bombycis │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 313│Determinarea cantitativă │Sânge integral │Hematologică │ 31│ │ │a parametrilor │recoltat pe EDTA │ │ │ │ │hematologici (hemogramă) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 314│Determinarea vitezei de │Sânge integral │Metoda Westergreen │ 19│ │ │sedimentare a hematiilor │recoltat pe EDTA │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 315│Determinarea │Sânge integral │Hematologică │ 49│ │ │caracteristicilor │recoltat pe EDTA │ │ │ │ │morfologice ale │ │ │ │ │ │eritrocitelor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 316│Evidențierea leucocitelor│Sânge integral │Hematologică │ 49│ │ │pe frotiul de sânge │recoltat pe EDTA │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 317│Colorare frotiu - metoda │Sânge integral │Hematologică │ 23│ │ │panoptică May │recoltat pe EDTA │ │ │ │ │Grunwald-Giemsa │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 318│Medulograma │Sânge integral │Hematologică │ 94│ │ │ │recoltat pe EDTA │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 319│Leucocitoconcentratul │Sânge integral │Hematologică │ 70│ │ │ │recoltat pe EDTA │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 320│Dozarea albuminelor │Ser sanguin │Biochimică │ 7│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 321│Dozarea calciului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 7│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 322│Dozarea vitaminei E │Ser sanguin │Biochimică │ 30│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 323│Dozarea fosforului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 324│Dozarea magneziului seric│Ser sanguin │Biochimică │ 9│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 325│Dozarea proteinei totale │Ser sanguin │Biochimică │ 7│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 326│Dozarea ureei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 327│Dozarea activității │Ser sanguin │Biochimică │ 26│ │ │transaminazelor serice │ │ │ │ │ │(GOT) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 328│Dozarea activității │Ser sanguin │Biochimică │ 26│ │ │transaminazelor serice │ │ │ │ │ │(GPT) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 329│Dozarea activității │Ser sanguin │Biochimică │ 22│ │ │fosfatazei alcaline │ │ │ │ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 330│Dozarea glucozei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 331│Dozarea acidului uric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│ │ │seric │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 332│Dozarea creatininei │Ser sanguin │Biochimică │ 9│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 333│Dozarea colesterolului │Ser sanguin │Biochimică │ 11│ │ │seric │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 334│Dozarea beta-carotenului │Ser sanguin │Biochimică │ 11│ │ │seric │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 335│Dozarea activității │Ser sanguin │Biochimică │ 24│ │ │amilazei serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 336│Dozarea acidului piruvic │Ser sanguin │Biochimică │ 26│ │ │seric │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 337│Dozarea │Ser sanguin │Biochimică │ 21│ │ │gamaglutamiltransferazei │ │ │ │ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 338│Dozarea colinesterazei │Ser sanguin │Biochimică │ 21│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 339│Dozarea lipidelor totale │Ser sanguin │Biochimică │ 23│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 340│Dozarea bilirubinei │Ser sanguin │Biochimică │ 26│ │ │totale serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 341│Dozarea vitaminei A │Ser sanguin │Biochimică │ 32│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 342│Dozarea rezervei alcaline│Ser sanguin │Biochimică │ 7│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 343│Dozarea trigliceridelor │Ser sanguin │Biochimică │ 11│ │ │serice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 344│Identificarea corpilor │Ser sanguin │Biochimică │ 22│ │ │cetonici serici │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 345│Examen sumar de urină │Urină │Biochimică │ 46│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 346│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică i analizor │ 188│ │ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │ │ │tip Comprehensive │ │ │ │ │ │diagnostic profile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 347│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică/analizor │ 151│ │ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │ │ │tip Large animal profile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 348│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică/analizor │ 147│ │ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │ │ │tip Liver profile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 349│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică/analizor │ 175│ │ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │ │ │tip Avian/Reptilian │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 350│Verificarea │Resturi de materie│Determinarea ATP │ 25│ │ │decontaminării │organică prelevate│ │ │ │ │suprafețelor │de pe suprafețe │ │ │ │ │ │decontaminate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 351│Detecția și numărarea de │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│ │ │Escherichia coli și │destinată adăpării│membrană/SR EN ISO │ │ │ │bacterii coliforme │animalelor │9308-1 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 352│Detecția și numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│ │ │enterococilor │destinată adăpării│membrană/SR FN ISO │ │ │ │ │animalelor │7899 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 353│Determinarea numărului de│apă potabilă │bacteriologică/SR EN │ 14│ │ │UFC/mililitru apă │destinată adăpării│ISO 6222 │ │ │ │ │animalelor │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 354│Determinarea numărului de│Aer │Micologică │ 9│ │ │fungi din aer │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 355│Examenul mobilității │Material seminal │Microscopică │ 6│ │ │spermatozoizilor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 356│Determinarea │Material seminal │Microscopică │ 16│ │ │concentrației │ │ │ │ │ │spermatozoizilor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 357│Examenul morfologic al │Material seminal │Microscopică │ 34│ │ │spermatozoizilor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 358│Examen bacterioscopic │Organe, țesuturi, │Bacteriologică │ 50│ │ │special │lichide puncție, │ │ │ │ │ │secreții, │ │ │ │ │ │excreții, probe │ │ │ │ │ │mediu, fecale etc.│ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 359│Examen bacteriologic pe │Cadavru set organe│Bacteriologică │ 110│ │ │cadavru din care │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 360│- examen bacteriologic │Cadavru, set │Bacteriologică │ 32│ │ │negativ pe cadavru │organe │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 361│- examen bacterioscopic │Țesuturi, lichide │Bacterioscopică │ 10│ │ │ │puncție, │ │ │ │ │ │formațiuni │ │ │ │ │ │nodulare, raclat │ │ │ │ │ │mucoase, conținut │ │ │ │ │ │digestiv, etc. │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 362│- examen patogenitate │Tulpina bacteriană│Bacteriologică │ 12│ │ │culturi microbiene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 363│- antibiogramă │Tulpina bacteriană│Antibiogramă │ 15│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 364│- examen biochimic │Tulpina bacteriană│Biochimică │ 39│ │ │culturi microbiene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 365│Examen bacteriologic pe │Organe, țesuturi, │Bacteriologică │ 79│ │ │proba unică din care: │lichide puncție, │ │ │ │ │ │secreții, │ │ │ │ │ │excreții, probe │ │ │ │ │ │mediu, fecale, │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 366│- examen bacteriologic │Organe, țesuturi, │Bacteriologică │ 24│ │ │negativ pe probă unică │lichide puncție, │ │ │ │ │ │secreții, │ │ │ │ │ │excreții, probe │ │ │ │ │ │mediu, fecale, │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 367│Antibiograma │Tulpina bacteriană│Antibiogramă │ 16│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 368│- examen biochimic │Tulpina bacteriană│Biochimică │ 39│ │ │culturi microbiene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 369│Identificare serologică │Culturi bacteriene│Aglutinare rapidă pe │ 32│ │ │tulpini bacteriene │ │lamă │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 370│Examen bacteriologic │Cadavre, organe, │Bacteriologică │ 76│ │ │pozitiv pentru detecție │fecale, ouă, │ │ │ │ │Salmonella spp │ouă embrionate, │ │ │ │ │ │deșeuri de │ │ │ │ │ │incubație, │ │ │ │ │ │meconiu, probe de │ │ │ │ │ │așternut, │ │ │ │ │ │avortoni, │ │ │ │ │ │învelitori │ │ │ │ │ │placentare, │ │ │ │ │ │secreții, │ │ │ │ │ │excreții, tampoane│ │ │ │ │ │cloacale, furaje, │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 371│Examen bacteriologic │Cadavre, organe, │Bacteriologică │ 49│ │ │negativ pentru detecție │fecale, ouă, │ │ │ │ │Salmonella spp │ouă embrionate, │ │ │ │ │ │deșeuri de │ │ │ │ │ │incubație, │ │ │ │ │ │meconiu, probe de │ │ │ │ │ │așternut, │ │ │ │ │ │avortoni, │ │ │ │ │ │învelitori │ │ │ │ │ │placentare, │ │ │ │ │ │secreții, │ │ │ │ │ │excreții, tampoane│ │ │ │ │ │cloacale, furaje, │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 372│Tipizare serologică │Culturi bacteriene│Aglutinare rapidă pe │ 240│ │ │Salmonella spp. │ │lamă │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 373│Identificare biochimică │Tulpini bacteriene│Analizor automat API │ 153│ │ │Salmonella │ │20E/ Rapid ID 32 E │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 374│Identificare biochimică │Tulpini bacteriene│Analizor automat API │ 76│ │ │tulpini bacteriene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 375│Detecție Campylobacter │Cadavre, organe, │Bacteriologică │ 43│ │ │ │fecale, avortoni, │ │ │ │ │ │conținut digestiv │ │ │ │ │ │avortoni și │ │ │ │ │ │cadavre, │ │ │ │ │ │învelitori │ │ │ │ │ │placentare, │ │ │ │ │ │secreții cervico- │ │ │ │ │ │vaginale, │ │ │ │ │ │secreții │ │ │ │ │ │prepuțiale, │ │ │ │ │ │material seminal, │ │ │ │ │ │lapte mastitic, │ │ │ │ │ │tampoane cloacale,│ │ │ │ │ │furaje, etc. │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 376│Identificare │Tulpini bacteriene│Bacteriologică │ 52│ │ │Campylobacter │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 377│Testarea │Tulpini bacteriene│Metoda cu E-Teste │ 197│ │ │antibiorezistenței │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 378│Test biologic pentru │Cadavru set organe│Bacteriologică │ 334│ │ │tuberculoză │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 379│Verificarea │resturi de materie│test stafilococic/ │ 9│ │ │decontaminării în │organică prelevate│metoda Decun │ │ │ │exploatațiile de animale │de pe suprafețe │ │ │ │ │ │decontaminate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 380│Detectarea și numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 55│ │ │Pseudomonas aeruginosa │destinată adăpării│membrană/SR EN ISO │ │ │ │ │animalelor │16266 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 381│Detectarea și numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 34│ │ │bacteriilor anaerobe │destinată adăpării│membrană/SR EN 26461 │ │ │ │sulfito-reducătoare │animalelor │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 382│Detecția anticorpilor │ser sanguin │imunoenzimatică │ 10│ │ │serici anti-virusul │ │(ELISA) │ │ │ │artritei encefalitei │ │ │ │ │ │caprine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 383│Determinarea amoniacului │conținut stomacal │ │ 7│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 384│Verificarea eficienței │probă sanitație │verificarea eficienței│ 5│ │ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │ │ │domeniul sănătății │100 cmp │suprafețelor │ │ │ │animalelor (izolarea │ │ │ │ │ │stafilococilor) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 385│Verificarea eficienței │probă sanitație │verificarea eficienței│ 5│ │ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │ │ │domeniul sănătății │100 cmp │suprafețelor │ │ │ │animalelor (determinare │ │ │ │ │ │NTG) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 386│Verificarea eficienței │probă sanitație │verificarea eficienței│ 6│ │ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │ │ │domeniul sănătății │100 cmp │suprafețelor │ │ │ │animalelor (determinare │ │ │ │ │ │NTF) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 387│Verificarea eficienței │probă sanitație │verificarea eficienței│ 4│ │ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │ │ │domeniul sănătății │100 cmp │suprafețelor │ │ │ │animalelor (izolarea │ │ │ │ │ │bacteriilor coliforme) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 388│Analiza bacteriologică a │apă destinată │analiza bacteriologică│ 15│ │ │apei (determinarea │adăpării │a apei │ │ │ │numărului de bacterii │animalelor │ │ │ │ │coliforme și Escherichia │ │ │ │ │ │colli metodă rapidă) │ │ │ │ └────┴─────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘ (la 26-05-2017, Litera A. din Anexa 1 a fost completata de Punctul 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 ) B. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelorde laborator privind expertiza sanitară veterinarăa produselor de origine animală, a alimentelorde origine nonanimală și a furajelor*Font 9* ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │Denumire analiză, examen │ Tip probă │ Metoda/Tehnica de │ Tarif lei/ │ │crt.│ de laborator și │ │ laborator/Referențial│analiză/examen/│ │ │ activitate sanitară │ │ de metodă │ operațiune │ │ │ veterinară │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 1│Detectarea bacteriilor │Alimente │Analizor automat │ 77│ │ │din genul Salmonella │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 2│Detectarea bacteriilor │Alimente, hrană │SR EN ISO 6579 │ 24│ │ │din genul Salmonella │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 3│Detectarea Campylobacter │Alimente │Analizor automat │ 106│ │ │spp │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 4│Detectarea │Lapte praf. │SR ISO/TS 22964 │ 18│ │ │enterobacteriilor │produse pe bază │ │ │ │ │sakazakii │de lapte praf. │ │ │ │ │ │probe de mediu │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 5│Detectarea enterotoxinei │Alimente │Analizor automat │ 145│ │ │stafilococice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 6│Detectarea Escherichia │Alimente, hrană │SR EN ISO 16654 │ 63│ │ │coli O 157 │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 7│Detectarea Escherichia │Alimente │Analizor automat │ 135│ │ │coli O 157:H7 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 8│Detectarea Listeria spp │Alimente │Analizor automat │ 132│ │ │și a Listeria │ │ │ │ │ │monocytogenes │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 9│Detectarea și numărarea │Alimente, hrană │Tehnica numărului │ 15│ │ │Escherichia coli │animale │cel mai probabil/ │ │ │ │prezumtivă │ │SR ISO 7251 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 10│Detectarea și numărarea │Alimente │Analizor automat │ 46│ │ │Escherichia coli │ │ │ │ │ │prezumtivă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 11│Detectarea și numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│ │ │Escherichia coli și a │ │membrană/SR EN ISO │ │ │ │bacteriilor coliforme │ │9308 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 12│Detectarea și numărarea │Alimente, hrană │Metoda de detecție/SR │ 25│ │ │Listeria Monocytogenes │animale, teste │ISO 11290-1 │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 13│Detectarea și numărarea │Alimente, hrană │Metoda de numărare/ │ 29│ │ │Listeria Monocytogenes │animale, teste │SR ISO 11290-2 │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 14│Detectarea și numărarea │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 57│ │ │Pseudomonas aeruginosa │ │membrane SR EN ISO │ │ │ │ │ │16266 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 15│Detectarea și numărarea │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 36│ │ │bacteriilor anaerobe │ │ membrane/SR EN 26461 │ │ │ │sulfito-reducătoare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 16│Detectarea și numărarea │Alimente │Metoda de detecție/ │ 101│ │ │Campylobacter spp. │ │SR EN ISO 10272-1 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 17│Detectarea și numărarea │Alimente │Metoda de enumerare a │ 117│ │ │Campylobacter spp. │ │coloniilor/SR EN ISO │ │ │ │ │ │10272-2 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 18│Detectarea și numărarea │Alimente, hrană │Analizor automat │ 46│ │ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 19│Detectarea și numărarea │Alimente, hrană │Metoda de numărare a │ 19│ │ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │coloniilor/SR ISO │ │ │ │ │sanitație │21528-2 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 20│Detectarea și numărarea │Alimente, hrană │Tehnica MPN cu │ 17│ │ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │îmbogățire/SR ISO │ │ │ │ │sanitație │21528-1 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 21│Detectarea Vibrio spp │Alimente │ISO/TS 21872-1 │ 37│ │ │potențial enteropatogenă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 22│Detectarea Yersinia │Alimente │SR EN ISO 10273 │ 38│ │ │enterocolitica prezumtiv │ │ │ │ │ │patogenă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 23│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 20│ │ │acetice │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 24│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 18│ │ │anaerobe gazogene │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 25│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 15│ │ │anaerobe termofile │ │laborator │ │ │ │gazogene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 26│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 14│ │ │anaerobe/spori bacterii │ │laborator │ │ │ │anaerobe │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 27│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 16│ │ │lipolitice │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 28│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 38│ │ │proteolitice │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 29│Determinare lactobacili │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 24│ │ │ │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 30│Determinare Proteus spp. │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 14│ │ │ │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 31│Determinarea activității │Alimente │SR ISO 21807 │ 7│ │ │apei │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 32│Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană │Analizor automat │ 39│ │ │coliforme │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 33│Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană │SR ISO 4831, SR ISO │ 22│ │ │coliforme │animale, teste │4832 │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 34│Determinarea celui mai │Alimente, hrană │Tehnica MPN/SR EN │ 26│ │ │mic număr de Bacillus │animale │ISO 21871 │ │ │ │cereus prezumtiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 35│Determinarea │Alimente │Imunoenzimatică │ 129│ │ │enterotoxinei │ │(ELISA) │ │ │ │stafilococice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 36│Determinarea │Alimente │Metoda dializei │ 41│ │ │enterotoxinei │ │ │ │ │ │stafilococice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 37│Determinarea gradului de │Pâine │Metoda dezvoltată în │ 26│ │ │contaminare cu Bacillus │ │laborator │ │ │ │subtilis │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 38│Determinarea NTG la │apă potabilă │microbiologică │ 14│ │ │22/37°C │îmbuteliată │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 39│Determinarea │Culturi bacteriene│Difuzimetrică │ 19│ │ │sensibilității la │ │ │ │ │ │substanțe antimicrobiene │ │ │ │ │ │a tulpinilor bacteriene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 40│Determinarea speciei de │Carne crudă │Imunodifuzia (ID) în │ 44│ │ │proveniența a cărnii │ │gel de agar │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 41│Determinarea speciei de │Carne tratată │Imunoenzimatică │ 320│ │ │proveniență a cărnii │termic │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 42│Examen bacterioscopic │Alimente │Bacterioscopică │ 10│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 43│Examen microbiologic │Conserve │SR 8924 │ 23│ │ │complet al unei probe │ │ │ │ │ │(stante) conserve │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 44│Identificare biochimică a│Alimente │Analizor automat │ 77│ │ │bacteriilor anaerobe │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 45│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 65│ │ │Campylobacter spp │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 46│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 74│ │ │Enterobacteriaceae │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 47│Identificare biochimica │Alimente │Analizor automat │ 106│ │ │Listeria spp. și a │ │ │ │ │ │Listeria monocytogenes │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 48│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 77│ │ │Salmonella spp. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 49│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 49│ │ │Stafilococ coagulazo- │ │ │ │ │ │pozitiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 50│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 77│ │ │Steptococcacea │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 51│Identificarea laptelui │Lapte crud │Metoda CMT │ 5│ │ │mastitic │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 52│Identificarea și │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│ │ │numărarea enterococilor │ │membrană/ SR EN ISO │ │ │ │intestinali │ │7899 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 53│Numărare Bacillus cereus │Alimente │Tehnica de numărare a │ 18│ │ │ │ │coloniilor la 30°C/ │ │ │ │ │ │SR EN ISO 7932 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 54│Numărare Clostridium │Alimente, hrană │Tehnica de numărare a │ 6│ │ │perfringens │animale │coloniilor/SR EN ISO │ │ │ │ │ │7937 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 55│Numărare Escherichia coli│Alimente, hrană │SR ISO 16649 │ 18│ │ │beta-glucuronidaza │animale │ │ │ │ │pozitivă │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 56│Numărare Pseudomonas spp │Carne │ISO 13720 │ 22│ │ │prezumtiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 57│Numărarea bacteriilor │Alimente, hrană │SR ISO 15213 │ 17│ │ │anaerobe sulfito- │animale │ │ │ │ │reducătoare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 58│Numărarea bacteriilor │Alimente │Metoda dezvoltată în │ 24│ │ │butirice │ │laborator │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 59│Numărarea celulelor │Lapte crud │Fluoro-opto- │ 17│ │ │somatice │ │electronică │ │ │ │ │ │(Somascope)/SR EN ISO │ │ │ │ │ │13366-2 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 60│Numărarea celulelor │Lapte crud │Microscopică/SR EN ISO│ 14│ │ │somatice │ │13366-1 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 61│Numărarea drojdiilor și │Alimente, hrană │Analizor automat │ 44│ │ │mucegaiurilor │animale teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 62│Numărarea drojdiilor și │Alimente, hrană │ISO 21527 │ 27│ │ │mucegaiurilor │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 63│Numărarea │Alimente, hrană │Tehnica de numărare a │ 11│ │ │microorganismelor │animale, teste │coloniilor la 30 grade│ │ │ │ │sanitație │Celsius/SR EN ISO 4833│ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 64│Numărarea │Alimente, hrană │Analizor automat │ 44│ │ │microorganismelor │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 65│Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană │Analizor automat │ 45│ │ │coagulază - pozitivi │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 66│Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană │SR EN ISO 6888 │ 30│ │ │coagulază - pozitivi │animale, teste │ │ │ │ │ │sanitație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 67│Serotipizare │Culturi bacteriene│PHA (schema Penner) │ 170│ │ │Campylobacter jejuni │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 68│Serotipizare prin │Culturi bacteriene│Aglutinare pe lamă/tub│ 116│ │ │aglutinare pe lamă și tub│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 69│Serotipizare Salmonella │Culturi bacteriene│Aglutinare pe lamă/tub│ 109│ │ │spp │ │(schema Kauffmann- │ │ │ │ │ │White) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 70│Controlul vizual al │Pește │Examen parazitologie/ │ 12│ │ │peștelui │ │Reg. CE 2074/2005 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 71│Detecția chisturilor și │țesut muscular, │examen │ 9│ │ │larvelor de Trichinella │carne și produse │trichineloscopic │ │ │ │spp. [în condițiile Reg. │din carne │(2 compresoare) │ │ │ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 72│Detecția chisturilor și │carne vânat │examen │ 18│ │ │larvelor de Trichinella │ │trichineloscopic │ │ │ │spp. [în condițiile Reg. │ │(4 compresoare) │ │ │ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 73│Detecția larvelor de │țesut muscular, │digestie artificială │ 47│ │ │Trichinella spp [în │carne și produse │cu agitator magnetic │ │ │ │condițiile Reg. (CE) │din carne │ │ │ │ │nr. 2.075/2005] │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 74│Determinarea compoziției │Carne și preparate│Analizor automat │ 2│ │ │cărnii/produse din carne │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 75│Determinarea compoziției │Lapte │Analizor automat │ 10│ │ │laptelui │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 76│Determinarea pH-ului │Carne și produse │Potențiometrică │ 4│ │ │ │din carne, lapte │conductivități/ │ │ │ │ │și produse │SR ISO 2917, STAS │ │ │ │ │lactate, apa │8201, SR ISO 10523 │ │ │ │ │potabilă, vin │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 77│Determinarea punctului de│Lapte │Metoda crioscopică/ │ 7│ │ │congelare │ │SR EN ISO 5764 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 78│Examen botanic │Materii prime │Macroscopică │ 18│ │ │ │furajere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 79│Examen organoleptic │Alimente, hrană │Organoleptică │ 8│ │ │ │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 80│Aprecierea stadiului de │Alimente, hrană │Reacția Kreis/SR │ 14│ │ │oxidare a grăsimii │animale │9065, STAS 12266 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 81│Determinare acid │Hrană animale │Titrimetrică │ 41│ │ │cianhidric │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 82│Determinare amprolium │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 41│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 83│Determinare cloruri │Apa potabilă │Titrimetrică-Mohr/ │ 11│ │ │ │ │SR ISO 9297 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 84│Determinare conservanți │Conserve, băuturi │Lichidcromatografică │ 83│ │ │ │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 85│Determinare dimetridazol │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 32│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 86│Determinare gosipol │Hrană animale │Spectrofotometrică/ │ 172│ │ │ │ │Reg. CE 152/2009 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 87│Determinare impurități/ │Materii prime │Macroscopică │ 8│ │ │corpuri străine │furajere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 88│Determinare nicarbazin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 80│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 89│Determinare raport │Alimente │Enzimatică │ 20│ │ │glucoză-fructoză │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 90│Determinare Roșu de Sudan│Alimente │Lichidcromatografică │ 38│ │ │I, II, II, IV │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 91│Determinare Roșu de Sudan│Alimente │Lichidcromatografică │ 47│ │ │I, II, II, IV │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC-MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 92│Determinare tylan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 51│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 93│Determinarea acidității │Alimente, băuturi │Titrimetrică │ 7│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 94│Determinarea acidității │Lapte praf, miere,│Volumetrică/SR ISO │ 6│ │ │ │produse morărit │6091, SR ISO 6092, │ │ │ │ │ │SR 784 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 95│Determinarea acidității │Iaurt │Potențiometrică/ │ 24│ │ │ │ │SR ISO 11869 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 96│Determinarea acidității │Alimente │Titrimetrică │ 7│ │ │volatile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 97│Determinarea acizilor de │Hrană animale │STAS 12254 │ 12│ │ │fermentație │(nutrețuri │ │ │ │ │ │însilozate) │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 98│Determinarea acizilor │Praf de ou │Titrimetrică │ 8│ │ │grași liberi │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 99│Determinarea acizilor │Vin │Ioncromatografică (IC)│ 106│ │ │organici (tartic, malic, │ │ │ │ │ │citric și oxalic) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 100│Determinarea activității │Lapte și băuturi │Fluorimetrică/SR EN │ 166│ │ │fosfatazei alcaline │pe bază de lapte │ISO 11816 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 101│Determinarea activității │Hrană animale │Titrimetrică/SR ISO │ 11│ │ │ureazice a stratului de │ │5506 │ │ │ │soia │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 102│Determinarea activității │Vin │Titrimetrică │ 6│ │ │cenușii │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 103│Determinarea alcoolilor │Alcool etilic și │Gazcromatografică (GC)│ 47│ │ │superiori │băuturi alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 104│Determinarea alcoolului │Vin, alcool etilic│SR 6182/40, SR 184/10 │ 44│ │ │metilic │și băuturi │ │ │ │ │ │alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 105│Determinarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 7│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 106│Determinarea amoniacului │Alimente │Nessler │ 3│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 107│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Spectrofotometrică/ │ 5│ │ │ │ │SR ISO 7150 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 108│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Titrimetrică/SR ISO │ 7│ │ │ │ │5664 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 109│Determinarea anionilor │Alimente, vin │Ioncromatografică (IC)│ 114│ │ │(fluoruri, cloruri, │ │ │ │ │ │nitriți, nitrați, │ │ │ │ │ │bromuri, sulfați, │ │ │ │ │ │fosfați) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 110│Determinarea azotaților │Alimente │Spectrofotometrică │ 12│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 111│Determinarea azotaților │Apa potabilă │Spectrofotometrică │ 6│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 112│Determinarea azotaților │Hrană animale │Spectrofotometrică - │ 71│ │ │ │ │Kit │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 113│Determinarea azotaților │Hrană animale │Spectrofotometrică - │ 32│ │ │ │ │reducere pe coloana de│ │ │ │ │ │Cd │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 114│Determinarea azotiților │Carne și produse │Spectrofotometrică/ │ 19│ │ │ │din carne, apa │SR EN 12014, SR EN │ │ │ │ │potabilă, hrană │26777, SR 13175 │ │ │ │ │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 115│Determinarea azotiților │Legume și fructe │Spectrofotometrică- │ 4│ │ │ │ │GRIESS │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 116│Determinarea azotului │Produse din │Reg CE 2074/2005 │ 14│ │ │bazic volatil total │pescuit proaspete │ │ │ │ │ │și preparate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 117│Determinarea azotului │Alimente, hrană │Distilare/SR 9054, │ 7│ │ │ușor hidrolizabil │pentru animale │Reg. 152/2009 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 118│Determinarea calciului │Hrană animale │Titrimetrică/SR EN ISO│ 46│ │ │ │ │6869 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 119│Determinarea │Iaurt │Colorimetrică │ 3│ │ │carbonaților/ │ │ │ │ │ │bicarbonaților │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 120│Determinarea cationilor │Alimente, Vin │Ioncromatografică (IC)│ 114│ │ │(sodiu, amoniu, potasiu, │ │ │ │ │ │calciu, magneziu) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 121│Determinarea celulozei │Hrană animale │Gravimetrică/Reg CE │ 30│ │ │brute │ │152/2009 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 122│Determinarea cenușii │Alimente, produse │Gravimetrică/SR ISO │ 3│ │ │ │morărit, hrană │936, SR 8613, SR784. │ │ │ │ │animale, vin │Reg CE 152/2009 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 123│Determinarea cenușii │Alimente, produse │Gravimetrică Met │ 9│ │ │insolubile în acid │morărit, hrană │IISPV, Reg CE 152/2009│ │ │ │clorhidric │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 124│Determinarea clorului │Apa potabilă │STAS 6364 │ 4│ │ │rezidual liber │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 125│Determinarea clorurii de │Produse din carne,│Potențiometrică │ 56│ │ │sodiu │brânză, pește │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 126│Determinarea clorurii de │Alimente, hrană │Titrimetrică-Mohr │ 11│ │ │sodiu │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 127│Determinarea clorurii de │Hrană animale │Titrimetrică - │ 24│ │ │sodiu │ │Volhard/ Reg CE │ │ │ │ │ │152/2009 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 128│Determinarea colagenului │Produse din carne │Spectrofotometrică │ 51│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 129│Determinarea coloranților│Alimente │Lichidcromatografică │ 337│ │ │ │ │(UPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 130│Determinarea coloranților│Alimente │Lichidcromatografică │ 54│ │ │ │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 131│Determinarea │Vin, alcool etilic│Reg CE 2676/1990 │ 4│ │ │concentrației alcoolice │și băuturi │ │ │ │ │ │alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 132│Determinarea conținutului│Alimente procesate│Gazcromatografică (GC)│ 133│ │ │de acrilamidă │termic │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 133│Determinarea conținutului│Hrană animale │Spectrofotometrică │ 16│ │ │de cupru │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 134│Determinarea conținutului│Grâu și făină de │Test rapid │ 2│ │ │de gluten │grâu │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 135│Determinarea conținutului│Grâu și făină de │SR EN ISO 21415 │ 2│ │ │de gluten umed │grâu │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 136│Determinarea conținutului│Hrană animale │Titrimetrică/SR EN ISO│ 12│ │ │de magneziu │ │6869 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 137│Determinarea conținutului│Hrană animale │Spectrofotometrică │ 17│ │ │de mangan │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 138│Determinarea corpurilor │Alimente, cereale │Gravimetrică/ │ 6│ │ │străine │ │microscopică │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 139│Determinarea densității │Lapte, vin, sucuri│Areometrică/SR143; │ 5│ │ │ │de fructe și │SR 2418 │ │ │ │ │legume, ape │ │ │ │ │ │minerale, băuturi │ │ │ │ │ │răcoritoare │ │ │ │ │ │carbogazoase │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 140│Determinarea dioxidului │Vin, alcool etilic│STAS 6182/13 │ 4│ │ │de sulf liber │și băuturi │ │ │ │ │ │alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 141│Determinarea dioxidului │Vin, alcool etilic│STAS 6182/13 │ 6│ │ │de sulf total │și băuturi │ │ │ │ │ │alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 142│Determinarea eficienței │Lapte │Metoda cu benzidină │ 11│ │ │pasteurizării laptelui │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 143│Determinarea eficienței │Lapte │Metoda rapidă │ 7│ │ │pasteurizării laptelui │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 144│Determinarea │Pâine │SR 91 │ 2│ │ │elasticității miezului de│ │ │ │ │ │pâine │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 145│Determinarea esterilor │Alcool etilic și │SR 184/6 │ 6│ │ │ │băuturi alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 146│Determinarea extractului │Propolis │Extracție cu solvenți │ 26│ │ │alcoolic uscat și │ │ │ │ │ │conținutul de ceară │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 147│Determinarea extractului │Vin, alcool etilic│STAS 6182/9 │ 3│ │ │sec total │și băuturi │ │ │ │ │ │alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 148│Determinarea fierului │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 14│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 149│Determinarea fierului │Vin │SR 6182/10 │ 15│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 150│Determinarea fosforului │Alimente │Gravimetrică Chi-Mo- │ 16│ │ │ │ │ci-Ac │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 151│Determinarea fosforului │Alimente, hrană │Spectrofotometrică/ │ 22│ │ │ │animale │ISO 13730, ISO 649 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 152│Determinarea glucozei și │Miere │SR 784 │ 17│ │ │fructozei din miere │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 153│Determinarea gradului de │Lapte │Filtrare │ 1│ │ │impurificare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 154│Determinarea grăsimii │Praf de ou. │Extracție cu solvenți │ 25│ │ │ │lăptișor de matcă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 155│Determinarea grăsimii │Lapte, înghețată │Extracție etero- │ 41│ │ │ │ │amoniacală tip │ │ │ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO │ │ │ │ │ │1211, SR EN ISO 7328/1│ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 156│Determinarea grăsimii │Brânză │Extracție │ 36│ │ │ │ │eteroclorihidrică tip │ │ │ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO │ │ │ │ │ │1735 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 157│Determinarea │Grăsime animală │SR EN ISO 663 │ 24│ │ │impurităților insolubile │ │ │ │ │ │din grăsime │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 158│Determinarea grăsimii │Alimente, hrană │Soxlet/SR SO 1444 │ 8│ │ │ │animale │SR 8613 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 159│Determinarea grăsimii │Lapte și produse │Butirometrică/ISO 488 │ 14│ │ │ │lactate, maioneză,│ISO 2446, SR EN ISO │ │ │ │ │margarină │3727 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 160│Determinarea greutății │Cereale │SR EN ISO 7971 │ 2│ │ │hectolitrice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 161│Determinarea │Miere │Fiehe/SR 784 │ 17│ │ │hidroximetilfurfuralului │ │ │ │ │ │(HMF) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 162│Determinarea │Miere │Spectrofotometrică/SR │ 11│ │ │hidroximetilfurfuralului │ │784 │ │ │ │(HMF) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 163│Determinarea histaminei │Pește │Lichidcromatografică │ 58│ │ │ │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 164│Determinarea │Alimente │Gravimetrică/ │ 12│ │ │impurităților minerale │ │microscopică │ │ │ │insolubile raportate la │ │ │ │ │ │substanța uscată │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 165│Determinarea indicelui de│Hrană animale │STAS 12266 │ 23│ │ │aciditate │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 166│Determinarea indicelui de│Ceară de albine │STAS 3064 │ 8│ │ │aciditate │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 167│Determinarea indicelui de│Grâu și făină de │Măsurare diametre │ 7│ │ │deformare a glutenului │grâu │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 168│Determinarea indicelui de│Grăsimi de origine│SR EN ISO 3961 │ 58│ │ │iod │animală și │ │ │ │ │ │vegetală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 169│Determinarea indicelui de│Grăsimi de origine│SR 3960. STAS 12266 │ 19│ │ │peroxid │animală și │ │ │ │ │ │vegetală, hrană │ │ │ │ │ │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 170│Determinarea indicelui de│Grăsimi de origine│SR EN ISO 6320 │ 20│ │ │refracție │animală și │ │ │ │ │ │vegetală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 171│Determinarea indicelui de│Ceară de albine │STAS 3064 │ 10│ │ │saponificare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 172│Determinarea indicelui de│Alimente │Titrimetrică │ 36│ │ │saponificare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 173│Determinarea indicelui │Miere │SR 784 │ 7│ │ │diastazic │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 174│Determinarea indicilor │Produse lactate │Metoda dezvoltată în │ 34│ │ │Reichert-Meissl și │ │laborator │ │ │ │Polanske │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 175│Determinarea │Băuturi │Lichidcromatografică │ 100│ │ │îndulcitorilor │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 176│Determinarea │Alimente │Lichidcromatografică │ 343│ │ │îndulcitorilor │ │(UPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 177│Determinarea lactozei │Lapte │Titrimetrică │ 20│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 178│Determinarea Na, Ca K │Alimente │Flamfotometrică │ 14│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 179│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică │ 38│ │ │ │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 180│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică │ 48│ │ │ │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 181│Determinarea porozității │Pâine, produse de │SR91 │ 2│ │ │ │franzelărie și │ │ │ │ │ │specialități de │ │ │ │ │ │panificație │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 182│Determinarea procentului │Miere │SR 784 │ 4│ │ │de polen │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 183│Determinarea proteinei │Alimente, prod │Kjeldhal/ SR EN ISO │ 18│ │ │ │morărit/ │8968, SR ISO 937, Reg │ │ │ │ │panificație, hrană│CE 152/2009 │ │ │ │ │animale, cereale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 184│Determinarea punctului de│Ceară de albine │STAS 3064 │ 34│ │ │topire │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 185│Determinarea puterii de │Pepsină │STR 280 │ 3│ │ │coagulare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 186│Determinarea │Lapte și produse │STAS 6358 │ 3│ │ │solubilității produselor │lactate │ │ │ │ │sub forma de praf │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 187│Determinarea substanței │Unt │SR EN ISO 3727 │ 6│ │ │uscate negrase │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 188│Determinarea substanțelor│Miere │SR 784 │ 7│ │ │insolubile în apa din │ │ │ │ │ │miere │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 189│Determinarea substanțelor│Apă potabilă │Titrimetrică │ 5│ │ │organice oxidabile │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 190│Determinarea sulfitului │Alimente │Enzimatică │ 126│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 191│Determinarea titrului │Lapte │SR 143; SR 2418 │ 5│ │ │proteic │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 192│Determinarea umidității │Alimente, produse │Gravimetrică/SR EN │ 4│ │ │ │morărit, hrană │ISO 3727, SR ISO 6731,│ │ │ │ │animale, cereale │SR EN ISO 5534, SR ISO│ │ │ │ │ │1442, SR 8613, Reg. CE│ │ │ │ │ │152/2009 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 193│Determinarea conținutului│Carcasă pasăre, │Reg 543/2008 │ 23│ │ │de apă. Testul chimic │părți congelate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 194│Determinarea conținutului│Carcasă pasăre │Reg 543/2008 │ 2│ │ │de apă Testul scurgerii │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 195│Determinarea umidității │Miere │Refractometrică/SR 784│ 2│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 196│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 121│ │ │ │ │(HPLC)/Reg CE 152/2009│ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 197│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 40│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 198│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 116│ │ │ │ │(HPLC)/Reg CE 152/2009│ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 199│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 36│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 200│Determinarea volumului │Pâine │SR 91 │ 2│ │ │pâinii │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 201│Determinarea zaharozei │Miere, vin, alcool│SR 784, STAS 6182/17 │ 8│ │ │ │etilic și băuturi │ │ │ │ │ │alcoolice │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 202│Determinarea zahărului │Miere │SR 784 │ 8│ │ │invertit │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 203│Determinarea zahărului │Vin │SR 6182-18/C91 │ 23│ │ │reducător │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 204│Determinarea zaharurilor │Vin │Standardizată │ 14│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 205│Determinări ponderale │Conserve │SRAS 6516 │ 2│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 206│Dozare uree │Hrană animale │Reg CE 152/2009 │ 38│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 207│Identificare glucide │Alimente │Colorimetrică-Reacția │ 7│ │ │ │ │Fehling │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 208│Identificare și dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 82│ │ │Avatec │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 209│Identificare și dozare │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 214│ │ │Carbadox │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 210│Identificare și dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 61│ │ │Monensin/Lasalocid │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 211│Identificare și dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 88│ │ │Narasin │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 212│Identificare și dozare │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 209│ │ │Nicarbazin │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 213│Identificare și dozare │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 216│ │ │Olaquindox │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 214│Identificare și dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 78│ │ │Salinomicin │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 215│Identificarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 5│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 216│Identificarea │Hrană animale │Microscopică/Reg CE │ 43│ │ │constituenților de │ │152/2009 │ │ │ │origine animală │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 217│Identificarea │Carne și produse │SR 9065 │ 4│ │ │hidrogenului sulfurat │din carne │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 218│Testul de stabilitate │Vin │SR 6182/2 │ 22│ │ │fizico-chimic la aer │ │ │ │ │ │pentru vin │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 219│Testul de stabilitate │Vin │SR 6182/2 │ 22│ │ │fizico-chimic pentru vin │ │ │ │ │ │la temperaturi ridicate │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 220│Testul de stabilitate │Vin │SR 6182/2 │ 22│ │ │fizico-chimic pentru vin │ │ │ │ │ │la temperaturi scăzute │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 221│Determinare melamină │Produse cu │Lichidcromatografică │ 287│ │ │ │conținut proteic │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 222│Determinare reziduuri de │alimente, hrană │gazcromatografică │ 292│ │ │pesticide │pentru animale │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 223│Determinare reziduuri de │alimente de │lichidcromatografică │ 300│ │ │pesticide │origine nonanimală│cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 224│Determinarea 3MCPD │Alimente │Gazcromatografică (GC)│ 135│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 225│Determinarea 3MCPD │Alimente │Lichidcromatografică │ 192│ │ │ │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 226│Determinarea arsenului │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 56│ │ │ │animale │absorbție atomică cu │ │ │ │ │ │generare de hidruri │ │ │ │ │ │(SAA HG) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 227│Determinarea contaminării│Alimente │Gazcromatografică │ 2841│ │ │cu dioxin[, furani și PCB│ │cuplată cu │ │ │ │asemănătoare dioxinei │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │de înaltă rezoluție │ │ │ │ │ │(GC-HRMS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 228│Determinarea markerului │Făinuri proteice │Gazcromatografică │ 163│ │ │făinurilor proteice - │ │cuplată cu │ │ │ │glyceroltriheptanoat │ │spectrometru de masă │ │ │ │(GTH) │ │(GC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 229│Determinarea mercurului │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 55│ │ │ │animale │absorbție atomică cu │ │ │ │ │ │vapori reci (SAA CV) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 230│Determinarea metalelor │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 23│ │ │grele (Pb, Cu Cd, Zn. Fe,│animale │absorbție atomică cu │ │ │ │Sn, etc.) - 1 element │ │flacără (SAA FL) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 231│Determinarea metalelor │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 38│ │ │grele (Pb, Cu, Cd, Zn, │animale │absorbție atomică cu │ │ │ │Fe, Sn, etc.) și arsen │ │cuptor de grafit │ │ │ │(As) - 1 element │ │(SAA CG) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 232│Determinarea │Alimente, hrană │Cromatografie în │ 64│ │ │micotoxinelor/1 │animale │strat subțire (CSS) │ │ │ │micotoxină │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 233│Determinarea │Hrană animale │Imunocromatograficâ - │ 47│ │ │micotoxinelor/1 │ │AFLACARD │ │ │ │micotoxină │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 234│Determinarea │Alimente, hrană │Imunoenzimatică │ 207│ │ │micotoxinelor/1 │animale │(ELISA) fără │ │ │ │micotoxină │ │purificare pe coloană │ │ │ │ │ │de imunoafinitate │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 235│Determinarea │Alimente, hrană │Imunoenzimatică │ 298│ │ │micotoxinelor/1 │animale │(ELISA) cu purificare │ │ │ │micotoxină │ │pe coloană de │ │ │ │ │ │imunoafinitate │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 236│Determinarea │Alimente, hrană │Lichidcromatografică │ 233│ │ │micotoxinelor/1 │animale │(HPLC) │ │ │ │micotoxină │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 237│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 141│ │ │de agenți antiinflamatori│ficat, lapte crud │cuplată cu │ │ │ │nesteroidieni │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 238│Determinarea reziduurilor│Alimente │Imunoenzimatică │ 224│ │ │de alergeni │ │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 239│Determinarea reziduurilor│Miere │Gazcromatografică (GC)│ 46│ │ │de amitraz │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 240│Determinarea reziduurilor│Lapte crud ficat, │Lichidcromatografică │ 78│ │ │de antihelmintice │pește de │(HPLC) │ │ │ │ │crescătorie │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 241│Determinarea reziduurilor│Lapte crud ficat │Lichidcromatografică │ 80│ │ │de antihelmintice │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 242│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Radioimunotest │ 129│ │ │de beta - lactamice │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │ │ │ │pește │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 243│Determinarea reziduurilor│Ficat │Lichidcromatografică │ 127│ │ │de carbadox și olaquindox│ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 244│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 130│ │ │de cloramfenicol │lapte, ouă, miere,│(ELISA) │ │ │ │ │ser sanguin, urină│ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 245│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 194│ │ │de cloramfenicol │lapte, ouă, miere,│cuplată cu │ │ │ │ │urină │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 246│Determinarea reziduurilor│Ficat, ouă │Lichidcromatografică │ 82│ │ │de coccidi ostatice │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 247│Determinarea reziduurilor│pește crescătorie │lichidcromatografică │ 75│ │ │de coloranți │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 248│Determinarea reziduurilor│Urină │Lichidcromatografică │ 182│ │ │de corticosteroizi │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 249│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 128│ │ │de dimetridazol │lapte, ouă, plasmă│(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 250│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 117│ │ │de enro/ciprofloxacin │ficat, rinichi, │(ELISA) │ │ │ │ │lapte │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 251│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 125│ │ │de gentamicină │rinichi, lapte │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 252│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Radioimunotest │ 144│ │ │de gentamicină/neomicină │rinichi, lapte │(CHARM II) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 253│Determinarea reziduurilor│Alimente │Lichidcromatografică │ 384│ │ │de hidrocarburi │ │cuplată cu │ │ │ │policiclice aromatice │ │spectrometru de masă │ │ │ │(PAH) │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 254│Determinarea reziduurilor│țesuturi (ficat, │lichidcromatografică │ 407│ │ │de lactone ale acidului │rinichi, mușchi │cuplată cu │ │ │ │resorcilic │inclusiv pește), │spectrometru de masă │ │ │ │ │bilă, ouă, lapte │(LC - MS/MS) │ │ │ │ │și urină │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 255│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Radioimunotest │ 138│ │ │de macrolide │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │ │ │ │ouă, miere, pește │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 256│Determinarea reziduurilor│Alimente, hrană │Gazcromatografic (GC) │ 283│ │ │de melamină │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 257│Determinarea reziduurilor│Alimente, hrană │Gazcromatografică │ 64│ │ │de melamină │animale │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectromtru de masă │ │ │ │ │ │(GC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 258│Determinarea reziduurilor│Alimente, hrană │Lichidcromatografică │ 250│ │ │de melamină │animale │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 259│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 125│ │ │de neomicină │rinichi, lapte, │(ELISA) │ │ │ │ │ouă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 260│Determinarea reziduurilor│Țesut musular, │Imunoenzimatică │ 165│ │ │de nitrofurani │lapte, ouă, miere,│(ELISA) │ │ │ │ │plasmă │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 261│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 74│ │ │de nitrofurani │lapte, ouă, miere,│cuplată cu │ │ │ │ │pește de │spectrometru de masă │ │ │ │ │crescătorie │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 262│Determinarea reziduurilor│țesut muscular, │lichidcromatografică │ 97│ │ │de nitroimidazoli │lapte crud, ouă, │cuplată cu │ │ │ │ │pește de │spectrometru de masă │ │ │ │ │crescătorie, ser │(LC - MS/MS) │ │ │ │ │sanguin │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 263│Determinarea reziduurilor│Alimente │Lichidcromatografică │ 80│ │ │de nitrozamine │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 264│Determinarea reziduurilor│Produse de origine│Gazcromatografică (GC)│ 246│ │ │de pesticide │vegetală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 265│Determinarea reziduurilor│Alimente de │Gazcromatografică (GC)│ 116│ │ │de pesticide carbamice │origine animală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 266│Determinarea reziduurilor│Grăsime, lapte │Gazcromatografică (GC)│ 106│ │ │de pesticide │crud, ouă, miere, │ │ │ │ │organoclorurate │pește de │ │ │ │ │ │crescătorie, alte │ │ │ │ │ │alimente, hrană │ │ │ │ │ │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 267│Determinarea reziduurilor│Grăsime, lapte │Gazcromatografică (GC)│ 126│ │ │de pesticide │crud, ouă, │ │ │ │ │organofosforice │miere, pește de │ │ │ │ │ │crescătorie, alte │ │ │ │ │ │alimente, hrană │ │ │ │ │ │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 268│Determinarea reziduurilor│Alimente de │Gazcromatografică (GC)│ 132│ │ │de piretroide │origine animală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 269│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Gazcromatografică │ 136│ │ │de stilbene │urină │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 270│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 110│ │ │de streptomicină │rinichi, lapte, │(ELISA) │ │ │ │ │miere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 271│Determinarea reziduurilor│Miere │Lichidcromatografică │ 113│ │ │de streptomicină │ │(HPLC) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 272│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Radioimunotest │ 129│ │ │de streptomicină/ │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │ │ │dihidrostreptomicină │miere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 273│Determinarea reziduurilor│Ficat, urină │Imunoenzimatică │ 329│ │ │de substanțe betaagoniste│ │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 274│Determinarea reziduurilor│Ficat, urină │Lichidcromatografică │ 355│ │ │de substanțe betaagoniste│ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 275│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Gazcromatografică │ 228│ │ │de substanțe steroidiene │ser sangvin, urină│cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 276│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 201│ │ │de substanțe steroidiene │ficat, urină │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 277│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 103│ │ │de sulfamide │ficat, rinichi, │(HPLC) │ │ │ │ │lapte, miere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 278│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Radioimunotest │ 187│ │ │de sulfamide │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │ │ │ │ouă, miere, pește │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 279│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 115│ │ │de sulfonamide │rinichi, miere │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 280│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 108│ │ │de sulfoquinoxalină │rinichi, lapte │(ELISA) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 281│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Imunoenzimatică │ 120│ │ │de tetracicline │rinichi, ouă, │(ELISA) │ │ │ │ │miere │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 282│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 136│ │ │de tetracicline │rinichi, lapte │(HPLC) │ │ │ │ │crud, ouă, miere, │ │ │ │ │ │pește de │ │ │ │ │ │crescătorie │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 283│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Radioimunotest │ 129│ │ │de tetracicline │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │ │ │ │ouă, miere, pește │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 284│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 353│ │ │de tireostatice │tiroida, urină │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 285│Determinarea reziduurilor│Rinichi │Imunoenzimatică │ 228│ │ │de tranchilizante și │ │(ELISA) │ │ │ │betablocante │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 286│Determinarea reziduurilor│Țesut muscular, │Lichidcromatografică │ 274│ │ │de tranchilizante și │ficat, rinichi │cuplată cu │ │ │ │betablocante │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 287│Determinarea reziduurilor│Țesuturi, lapte │Gazcromatografică │ 64│ │ │de amitraz │și miere │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(GC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 288│Determinarea reziduurilor│Țesuturi (ficat, │Lichidcromatografică │ 109│ │ │de lactone ale acidului │rinichi, mușchi │cuplată cu │ │ │ │rezorcilic │inclusiv pește), │spectrometru de masă │ │ │ │ │bilă, ouă, lapte │(LC-MS/MS) │ │ │ │ │și urină │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 289│Determinarea │Alimente, hrană │Spectrometrie gama │ 43│ │ │radioactivității │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 290│Determinarea proteinei │Alimente │PCR │ 604│ │ │vegetale/ animale │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 291│Calculul energiei brute │Hrană animale │Publicații │ 2│ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 292│Determinarea toxinei │Alimente, hrană │SR 13419 │ 135│ │ │botulinice │animale │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 293│Testarea │Tulpini patogene │Metoda microdiluțiilor│ 184│ │ │antibiorezistenței │ │ │ │ │ │microbiene │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 294│Determinarea reziduurilor│Hrană animale │UPLC-Q-TOF │ 196│ │ │de antibiotice și │ │ │ │ │ │coccidiostatice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 295│Determinarea speciei de │produse procesate │RT-PCR │ 771│ │ │proveniență a cărnii/ │alimente și hrană │ │ │ │ │laptelui │pentru animale) │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 296│E. coli VTEC - │carne │PCR │ 295│ │ │determinarea genelor de │ │ │ │ │ │virulență și serogrup │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 297│Determinarea reziduurilor│pește crescătorie │lichidcromatografică │ 61│ │ │de coloranți │ │cuplată cu │ │ │ │ │ │spectrometru de masă │ │ │ │ │ │(LC - MS/MS) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 298│Determinarea acidității │produse lactate │SR ISO 1740:2008 │ 30│ │ │grăsimii │și unt │(metoda de referință) │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 299│Determinarea activității │brânză │fluorimetrică/ISO │ 317│ │ │fosfatazei alcaline │ │11816-2 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 300│Determinarea lactozei │lapte și produse │metoda fenol- │ 24│ │ │ │lactate │sulfurică STAS 10902 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 301│Determinarea chiștilor de│apă │parazitologică prin │ 1586│ │ │Giardia și/sau │ │Flita - Max xpress │ │ │ │oochiștilor de │ │ │ │ │ │Cryptosporidium │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 302│Determinarea azotaților │apă │test rapid │ 24│ │ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 303│Determinarea azotiților │apă │test rapid │ 20│ │ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 304│Determinarea durității │apă │test rapid │ 18│ │ │totale │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 305│Determinarea fosforului │apă │test rapid │ 8│ │ │total │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 306│Determinarea CCO_Cr │apă │test rapid │ 20│ │ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 307│Determinarea CBO5 │apă │test rapid │ 29│ │ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 308│Determinarea clorului │apă │test rapid │ 6│ │ │rezidual │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 309│Determinarea │miere │SR 784/2 2009 │ 3│ │ │conductivității │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 310│Determinarea cianurilor │apă │test rapid │ 18│ │ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 311│Determinarea sulfaților │apă │test rapid │ 16│ │ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 312│Determinarea substanțelor│produse și │UPTC-Q-TOF │ 4595│ │ │stupefiante și psihotrope│preparate pe bază │ │ │ │ │ │de plante, │ │ │ │ │ │amestecuri │ │ │ │ │ │minerale, pulberi,│ │ │ │ │ │tablete sau │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 313│Determinarea reziduurilor│produse de │ICP - OES │ 219│ │ │de metale grele prin │origine animală │ │ │ │ │ICP - OES │și nonanimală │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 314│Identificarea laptelui de│lapte crud, │kit │ 42│ │ │vacă în lapte de │pasteurizat, │ │ │ │ │oaie/capră │brânzeturi de │ │ │ │ │ │oaie/capră │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 315│Determinarea reziduurilor│țesuturi, lapte,  │Lichidcromatografie   │            190│ │    │de antibiotice           │ouă               │cuplată cu            │               │ │    │                         │                  │spectrometru de masă  │               │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 316│Determinarea reziduurilor│țesuturi, lapte,  │Lichidcromatografie   │             90│ │    │de colistin              │ouă               │cuplată cu            │               │ │    │                         │                  │spectrometru de masă  │               │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤ │ 317│Determinarea O2 și CO2   │alimente          │Analizor              │             25│ │    │din produse alimentare   │                  │                      │               │ │    │ambalate în atmosferă    │                  │                      │               │ │    │modificată (MAP)         │                  │                      │               │ └────┴─────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘ (la 17-08-2017, Litera B din anexa 1 a fost completată cu punctele 315-317 de Articolul I ORDINUL nr. 90 din 27 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 17 august 2017 ) C. TARIFpentru efectuarea analizelor și examenelorde laborator, precum și a autorizării pentrucomercializarea produselor medicinale și aaltor produse de uz veterinar, practicate deInstitutul Veterinar pentru Controlul ProduselorBiologice și Medicamentelor de Uz Veterinar*Font 9* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Nr. │Denumire │ Tarif/ Lei │ │crt.│analiză/examen/operațiune/produs │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 1│Solubilitate │ 207│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2│Controlul organoleptic │ 54│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3│Claritatea și gradul de opalescență ale lichidelor │ 92│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 4│Gradele de colorație ale lichidelor │ 1065│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 5│Identificare prin reacții chimice │ 323│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 6│Identificarea și puritatea prin gazcromatografie │ 840│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 7│Identificarea și puritatea prin cromatografie în strat subțire│ 517│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 8│Identificare spectrofotometrică în IR │ 573│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 9│Identificare spectrofotometrică în UV și vizibil - în soluție │ │ │ │alcoolică │ 506│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 10│Identificare spectrofotometrică în UV și vizibil - în soluție │ │ │ │apoasă │ 388│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 11│Identificare spectrofotometrică în UV și vizibil - în solvenți│ │ │ │organici │ 726│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 12│Determinări cantitative prin titrare potențiometrică │ 227│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 13│Dozare gravimetrică │ 359│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 14│Dozare volumetrică │ 257│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 15│Determinarea densității cu picnometru │ 176│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 16│Determinarea densității cu densimetru electronic │ 122│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 17│Determinarea punctului de topire │ 223│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 18│Determinarea punctului de picurare, a punctului de │ │ │ │solidificare, gelificare și a punctului de fierbere │ 218│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 19│Determinarea vâscozității cu vâscozimetrul cu capilar │ 240│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 20│Determinarea vâscozității cu vâscozimetrul rotațional │ 249│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 21│Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor și │ │ │ │comprimatelor │ 63│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 22│Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, │ │ │ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 110│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 23│Determinarea rezistenței comprimatelor, drajeurilor │ 160│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 24│Determinarea friabilității comprimatelor │ 170│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 25│Determinarea greutății medii și individuale a comprimatelor, │ │ │ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 158│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 26│Determinarea variației în greutate sau în volum pe ambalaj │ 220│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 27│Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 185│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 28│Determinarea indicelui de acetil │ 365│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 29│Determinarea indicelui de hidroxil │ 549│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 30│Determinarea indicelui de aciditate │ 239│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 31│Determinarea indicelui de peroxid │ 247│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 32│Determinarea indicelui de saponificare │ 252│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 33│Determinarea indicelui de ester │ 277│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 34│Determinarea indicelui de iod │ 223│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 35│Determinarea substanței nesaponificabile │ 385│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 36│Determinarea azotului din combinațiile organice │ 301│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 37│Determinarea tensiunii superficiale │ 262│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 38│Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale │ 204│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 39│Determinarea puterii rotatorii specifice │ 255│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 40│Determinarea indicelui de refracție │ 202│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 41│Determinarea limitei de impurități: impurități și corpuri │ │ │ │străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn,│ │ │ │Fe, cloruri, sulfați, carbonați, fosfați, azotați, impurități │ │ │ │organice și altele │ 223│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 42│Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 452│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 43│Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 216│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 44│Determinare polarografică │ 437│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 45│Separări cromatografice pe coloană │ 665│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 46│Determinare cromatografică pe strat subțire │ 575│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 47│Determinarea concentrației în alcool a preparatelor │ │ │ │farmaceutice │ 222│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 48│Determinarea taninurilor din produse vegetale și preparate │ │ │ │farmaceutice │ 347│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 49│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale și │ │ │ │preparate farmaceutice │ 231│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 50│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale│ 267│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 51│Proba de sedimentare │ 154│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 52│Determinarea indicelui de amăreală │ 213│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 53│Controlul microchimic al produselor vegetale │ 211│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 54│Uscarea și pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării│ 31│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 55│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 41│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 56│Extragerea principiilor active din produse vegetale și │ │ │ │preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării │ 366│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 57│Purificarea soluțiilor extractive în vederea dozării │ 295│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 58│Determinarea pH-ului prin metoda potențiometrică │ 216│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 59│Determinarea umidității prin uscare │ 179│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 60│Controlul mărimii particulelor │ 191│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 61│Determinarea intervalului de distilare │ 287│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 62│Determinarea gradului de finețe al pulberilor │ 177│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 63│Determinarea stabilității suspensiilor │ 171│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 64│Determinarea probei de pasaj a suspensiei și emulsiei │ 183│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 65│Determinarea omogenității unguentelor și pulberilor │ 82│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 66│Determinarea timpului de cădere a spumei │ 50│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 67│Determinarea puterii de spumare │ 331│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 68│Determinarea densității aparente la pulberi │ 190│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 69│Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere │ 270│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 70│Determinarea substanțelor grase totale │ 108│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 71│Dozarea substanțelor solubile din produse vegetale │ 90│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 72│Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 72│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 73│Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor │ 63│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 74│Capacitatea de întindere la unguente │ 61│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 75│Dezagregarea produselor efervescente │ 146│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 76│Concentrarea soluțiilor extractive cu solvenți organici prin │ │ │ │distilare la rotavapor │ 94│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 77│Concentrarea soluțiilor extractive apoase prin distilare la │ │ │ │rotavapor │ 90│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 78│Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 мm │ │ │ │pentru determinări cu aparatură de înaltă performanță │ 55│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 79│Determinare spectrofotometrică în IR │ 585│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 80│Determinare prin spectroscopie de absorbție atomică │ 945│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 81│Determinare flamfotometrică │ 941│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 82│Analiza HPLC │ 1086│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 83│Analiza GC │ 842│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 84│Analiza GC cuplată cu HEAD - SPEACE │ 946│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 85│Determinarea umidității reziduale prin metoda Karl Fischer │ 185│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 86│Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda │ │ │ │Kjedahl │ 401│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 87│Determinarea tipului de emulsie │ 61│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 88│Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 344│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 89│Determinarea conținutului în clorură de sodiu │ 163│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 90│Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda │ │ │ │iodimetrică │ 337│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 91│Determinarea conținutului în oxid de aluminiu │ 161│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 92│Determinarea vâscozității emulsiei │ 17│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 93│Controlul stabilității emulsiei (vaccinuri) │ 23│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 94│Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin │ │ │ │tehnica ELISA/placă │ 372│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 95│Control de laborator prin test imunocromatografic │ 139│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 96│Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA │ 312│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 97│Controlul sensibilității produselor revelatoare pe 6 cobai │ 2201│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 98│Controlul sensibilității produselor revelatoare pe 3 cobai │ 1255│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 99│Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai │ 2276│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 100│Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai │ 5258│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 101│Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare │ 501│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 102│Reacția de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 146│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 103│Reacția de hemaglutinare (HA) │ 111│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 104│Reacția de fixare complement RFC Wasserman │ 316│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 105│Reacția de imunodifuzie în gel de agar │ 162│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 106│Stabilire titru hemolitic ser antioaie │ 196│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 107│Stabilire titru complement alexină │ 222│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 108│Control puritate prin examen bacterioscopic │ 122│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 109│Control macroscopic - produse biologice │ 36│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 110│Control sterilitate bacteriană și fungică/ flacon │ 47│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 111│Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii │ 115│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 112│Control toxicitate reziduală vaccin/șoareci │ 243│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 113│Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii │ │ │ │hidrocarbonate/mediu │ 79│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 114│Control inactivare pe medii de cultură specifice │ 94│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 115│Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare │ 664│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 116│Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absența│ │ │ │hemadsorbției │ 666│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 117│Control inactivare suspensie virală pe șoareci/vaccin │ │ │ │antirabic inactivat │ 445│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 118│Control inactivare suspensie virală pe ouă SPF │ 2617│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 119│Control inactivare toxină tetanică │ 500│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 120│Control puritate - examen bacterioscopic - colorație GRAM │ 31│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 121│Control puritate - examen bacterioscopic - colorație GIEMSA │ 31│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 122│Control puritate - examen bacterioscopic - colorație cu │ │ │ │albastru de metilen │ 31│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 123│Control puritate - examen bacterioscopic - colorație Casares │ │ │ │Gill │ 49│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 124│Control puritate - examen bacterioscopic - colorație cu verde │ │ │ │de malachit │ 29│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 125│Control puritate virusologică/pui │ 1422│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 126│Control puritate virusologică/ouă embrionate │ 1121│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 127│Control puritate virusologică culturi celulare │ 732│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 128│IPIC tulpină - pseudopesta aviară │ 870│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 129│Control concentrație în germeni - vaccinuri bacteriene vii │ 550│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 130│Control concentrație în spori - vaccin anticărbunos │ 636│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 131│Control concentrație în spori vaccinuri antifungice │ 535│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 132│Control concentrație în virus pe linii celulare │ 635│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 133│Control concentrație în virus pe culturi celulare și │ │ │ │IF(directa) │ 1035│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 134│Control concentrație în virus/șoareci - vaccinuri antirabice │ │ │ │vii │ 834│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 135│Control concentrație virus UFF/ml - boala Marek │ 673│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 136│Controlul concentrației de virus DIE 50/embrioni SPF │ 681│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 137│Control concentrație virus DIE 50/embrioni convenționali │ 225│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 138│Controlul concentrației de virus pe culturi celulare DICP 50 │ 558│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 139│Determinare DL 50/pui │ 754│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 140│Determinare DL 50/ouă embrionate │ 334│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 141│Determinare DL 50 (Reed și Muench)/șoareci │ 1055│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 142│Determinare DLM/ cobai │ 2368│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 143│Control viremie/pui - boala Marek │ 1395│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 144│Determinare LT/10/șoareci - toxine clostridiene │ 764│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 145│Determinare DP 50/șoareci │ 1745│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 146│Control valoare biologică - seroneutralizare/șoareci - │ │ │ │antitoxina tetanică │ 672│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 147│Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis │ 1201│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 148│Control specificitate - Salmonella │ 69│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 149│Control specificitate - Leptospira spp │ 250│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 150│Control specificate DI 50/pui - vaccin difterovariola aviară │ 643│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 151│Control specificitate antigenică pe culturi celulare │ 743│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 152│Control specificitate antigenică pe culturi celulare și │ │ │ │hemadsorbție │ 1002│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 153│Control specificitate antigenică - imunoflorescență directă │ │ │ │amprentă frotiu │ 492│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 154│Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi│ │ │ │celulare │ 3867│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 155│Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi │ │ │ │celulare - FAVN │ 3944│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 156│Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis │ 2754│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 157│Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. │ │ │ │rhusiopathiae │ 406│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 158│Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. │ │ │ │rhusiopathiae │ 1265│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 159│Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. │ │ │ │rhusiopathiae │ 1400│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 160│Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, cabaline, │ │ │ │suine │ 339│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 161│Control inocuitate specifică/ boboc rață/ boboc gâscă │ 74│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 162│Control inocuitate specifică/ tineret aviar │ 106│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 163│Control inocuitate pe pui SPF (1-30 zile) │ 1628│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 164│Control inocuitate specifică/ pui (1-30 zile) │ 83│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 165│Control inocuitate specifică/ câine │ 172│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 166│Control inocuitate specifică/câine - rabie │ 270│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 167│Control inocuitate specifică/ pisică │ 147│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 168│Control inocuitate nespecifică pe un iepure │ 332│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 169│Control inocuitate nespecifică pe un cobai │ 318│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 170│Control inocuitate nespecifică pe un șoarece │ 80│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 171│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecție de control/ │ │ │ │iepuri │ 6445│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 172│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecție de control/ │ │ │ │cobai │ 5470│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 173│Valoare imunizantă - infecție de control/ovine - vaccin │ │ │ │anticărbunos │ 732│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 174│Control valoare imunizantă/ iepuri (IHA) vaccin contra bolii │ │ │ │hemoragice a iepurelui │ 1739│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 175│Control valoare imunizantă/ câini (IHA)- vaccin parvoviroză │ │ │ │canină │ 1057│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 176│Control valoare protectoare prin SN și IHA ser mixt antiviral │ │ │ │și antipasteurelic bovin │ 1245│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 177│Valoare imunizantă - infecție de control/porci - vaccinuri │ │ │ │antibacteriene │ 957│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 178│Valoare imunizantă - infecție de control/palmipede vaccinuri │ │ │ │antibacteriene │ 712│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 179│Valoare imunizantă - infecție de control/galinacee vaccinuri │ │ │ │antibacteriene │ 2673│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 180│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate │ 3805│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 181│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG) │ 2180│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 182│Valoare imunizantă - infecție de control/cobai vaccinuri │ │ │ │antibacteriene │ 6305│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 183│Valoare imunizantă - infecție de control/șoareci vaccinuri │ │ │ │antibacteriene │ 1451│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 184│Valoare imunizantă - infecție de control/hamsteri vaccinuri │ │ │ │antibacteriene │ 777│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 185│Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv │ │ │ │animale) │ 290│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 186│Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) │ 529│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 187│Control concentrație virus DIE50/ml fără embrioni │ 223│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 188│Controlul valorii imunizante - IHA/pui │ 2031│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 189│Controlul valorii imunizante prin infecție de control și │ │ │ │IHA/pui │ 2994│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 190│Controlul valorii imunizante prin infecție de control pentru │ │ │ │difterovariola aviară │ 1854│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 191│Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin │ │ │ │seroneutralizare/șoareci │ 2692│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 192│Control seroneutralizare/șoareci │ 980│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 193│Determinare titru antitoxine clostridiene/tip │ 3068│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 194│Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric │ 2412│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 195│Reacția de seroaglutinare lentă - RSAL │ 238│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 196│Reacția de seroaglutinare rapidă - RSAR │ 30│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 197│Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice │ 470│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 198│Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice │ 535│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 199│Control valoare protectoare prin infecție de control pt. │ │ │ │vaccinuri antifungice │ 273│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 200│Controlul virulenței reziduale la vaccinul antirabic sub formă│ │ │ │de momeală │ 876│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 201│Controlul valoare imunizantă pe cobai-vaccinuri antivirale │ │ │ │(vaccinare, recoltare sânge) │ 2868│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 202│Controlul valoare biologica pe șoarece a vaccinurilor │ │ │ │antirabice inactivate │ 7764│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 203│Controlul concentrației în virus a vaccinurilor/suspensiilor │ │ │ │virale pe culturi celulare prin testul de imunofluorescență │ │ │ │indirectă │ 1134│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 204│Reacția de înhibare a hemaglutinării pentru determinare │ │ │ │valoare imunizantă vaccinuri antivirale │ 1186│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 205│Reacția de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare │ │ │ │imunizantă vaccinuri virale) │ 1642│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 206│Controlul concentrație în virus a vaccinurilor/suspensiilor │ │ │ │virale pe culturi celulare prin reacția de hemadsorbție │ 1065│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 207│Controlul impurității pirogene │ 726│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 208│Controlul impurităților toxice pe șoareci │ 233│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 209│Determinarea activității microbiologice antibiotice, │ │ │ │chinolone, vitamine │ 538│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 210│Determinarea activității bactericide (faza 2, etapa 1)        │         1.024│ │    │a produselor dezinfectante                                    │              │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 211│Determinarea activității fungicide (faza 2, etapa 1)          │           790│ │    │a produselor dezinfectante*)                                  │              │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │211a│Determinarea activității sporicide                            │           633│ │    │a produselor dezinfectante                                    │              │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 212│Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme│ │ │    │liposolubile pentru dozare                                    │           538│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 213│Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, │ │ │ │fungice din probiotice │ 523│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 214│Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, │ │ │ │fungice din probiotice │ 671│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 215│Controlul eficacității conservanților antimicrobieni │ 1930│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 216│Controlul conținutului în endotoxine (test L.A.L.) │ 1727│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 217│Controlul sterilității produselor farmaceutice care nu au │ │ │ │substanțe antimicrobiene/catgut, pansament, ață chirurgicală │ 548│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 218│Controlul sterilității antibiotice, chinolone, antimicotice │ 943│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 219│Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la │ │ │ │controlul sterilității produselor │ 215│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 220│Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care conțin │ │ │ │substanță activă nouă, propuse prin procedura de recunoaștere │ │ │ │mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat de │ │ │ │referință, la care se adaugă, după caz: │ 20745│ │ │a) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul ├──────────────┤ │ │speciilor de interes economic │ 964│ │ │b) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul ├──────────────┤ │ │animalelor de companie │ 714│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 221│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei │ │ │ │asocieri noi de substanțe cunoscute (combinație în doze fixe) │ │ │ │propuse prin procedura de recunoaștere mutuală sau prin │ │ │ │procedura descentralizată cu România stat membru de referință,│ 19199│ │ │la care se adaugă, după caz: ├──────────────┤ │ │a) pentru fiecare specie-țintă/cale de administrare în cazul │ 964│ │ │speciilor de interes economic ├──────────────┤ │ │b) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 666│ │ │animalelor de companie │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 222│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine │ │ │ │stabilită, propuse prin procedura de recunoaștere mutuală sau │ │ │ │procedura descentralizată cu România stat membru de referință │ 17536│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 223│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuală sau procedura │ │ │ │descentralizată cu România stat membru de referință │ 15396│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 224│Autorizarea produselor medicinale care conțin substanță activă│ │ │ │nouă, propuse prin procedura de recunoaștere mutuală sau prin │ │ │ │procedura descentralizată cu România stat membru interesat în │ │ │ │primul val │ 20271│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 225│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei │ │ │ │asocieri noi de substanțe cunoscute (combinație în doze fixe),│ │ │ │propuse prin procedura de recunoaștere mutuală sau prin │ │ │ │procedura descentralizată cu România stat membru interesat în │ │ │ │primul val │ 19913│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 226│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine │ │ │ │stabilită, propuse prin procedura de recunoaștere mutuală sau │ │ │ │prin procedura descentralizată cu România stat membru │ │ │ │interesat în primul val │ 17773│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 227│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuală sau procedura │ │ │ │descentralizată cu România stat membru interesat în primul val│ 17000│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 228│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conțin │ │ │ │substanță activă nouă, autorizate în Uniunea Europeană prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuală și propuse prin procedura │ │ │ │"repeat use" cu România stat membru │ 11829│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 229│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma│ │ │ │unei asocieri noi de substanțe cunoscute (combinație în doze │ │ │ │fixe), autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ │ │ │recunoaștere mutuala și propuse prin procedura "repeat use" │ │ │ │cu România stat membru interesat │ 10818│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 230│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare │ │ │ │medicală bine stabilită, autorizate în Uniunea Europeană prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuala și propuse prin procedura │ │ │ │repeat use cu România stat membru interesat │ 10758│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 231│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice │ │ │ │autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaștere│ │ │ │mutuală și propuse prin procedura "repeat use" cu România stat│ │ │ │membru interesat │ 9928│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 232│Reînnoirea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaștere mutuală │ │ │ │sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat│ 7253│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 233│Reînnoirea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaștere mutuală │ │ │ │sau procedura descentralizată cu ROMÂNIA stat membru de │ │ │ │referință │ 8142│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 234│Evaluarea variației de tip IA MRP/DCP │ 748│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 235│Evaluarea variației de tip IB MRP/DCP │ 1159│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 236│Evaluarea variației de tip II MRP/DCP │ 2764│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 237│Eliberarea autorizației de comercializare pentru import │ │ │ │paralel │ 2081│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 238│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conțin o │ │ │ │substanță activă nouă, prin procedura națională, la care se │ 7132│ │ │adăugă, după caz: ├──────────────┤ │ │a) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 594│ │ │speciilor de interes economic ├──────────────┤ │ │b) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 415│ │ │animalelor de companie │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 239│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma│ │ │ │unei asocieri noi de substanțe cunoscute (combinație în doze │ 6955│ │ │fixe), prin procedura națională, la care se adaugă, după caz: ├──────────────┤ │ │a) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 594│ │ │speciilor de interes economic ├──────────────┤ │ │b) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 415│ │ │animalelor de companie │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 240│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare │ │ │ │medicală bine stabilită prin procedura națională │ 6064│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 241│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice, prin │ │ │ │procedura națională │ 6064│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 242│Autorizarea produselor homeopate cu indicații terapeutice, │ │ │ │prin procedura națională │ 3983│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 243│Notificarea produselor medicinale de uz veterinar fără │ │ │ │indicații terapeutice, prin procedura națională │ 893│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 244│Evaluarea variației de tip IA, prin procedura națională │ 594│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 245│Evaluarea variației de tip IB, prin procedura națională │ 832│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 246│Evaluarea variației de tip II, prin procedura națională │ 1960│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 247│Evaluarea cererilor privind modificarea designului și │ │ │ │inscripționării ambalajului primar și secundar al produsului │ │ │ │medicinal de uz veterinar, a prospectului și RCP-ului, altele │ │ │ │decât cele datorate unor variații de tip IA, IB și II, prin │ │ │ │procedura națională │ 832│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 248│Reînnoirea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare, prin procedura națională │ 4220│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 249│Avizare material publicitar pentru prod. Biologice/ │ │ │ │medicamente/aditivi furajeri/alte produse pe fiecare domeniu │ │ │ │media │ 862│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 250│Emiterea duplicatului autorizației de comercializare, prin │ │ │ │procedura națională │ 143│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 251│Consultanță de specialitate în domeniul produselor medicinale │ │ │ │și al altor produse de uz veterinar/oră │ 59│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 252│Notificare referitoare la produse care nu necesită autorizare/│ │ │ │produs │ 594│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 253│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conțin o │ │ │ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ │ │ │recunoaștere mutuală sau descentralizată cu România stat │ │ │ │membru interesat în primul val │ 15990│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 254│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conțin o │ │ │ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ │ │ │recunoaștere mutuală și propuse prin procedura "repeat use" │ │ │ │realizată cu România stat membru interesat │ 8920│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 255│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conțin o │ │ │ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ │ │ │recunoaștere mutuală sau descentralizată cu România stat │ 20211│ │ │membru de referință la care se adaugă, după caz: ├──────────────┤ │ │a) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 964│ │ │speciilor de interes economic ├──────────────┤ │ │b) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 714│ │ │animalelor de companie │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 256│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conțin o │ │ │ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura națională, │ 5855│ │ │la care se adaugă după caz: ├──────────────┤ │ │a) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 594│ │ │speciilor de interes economic ├──────────────┤ │ │b) pentru fiecare specie-țintă/ cale de administrare în cazul │ 415│ │ │animalelor de companie │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 257│Autorizarea națională a produselor medicinale veterinare prin │ │ │ │"consimțământ informat │ 4816│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │257a│Autorizarea națională a produselor medicinale veterinare prin │              │ │    │"consimțământ informat" prin procedura de recunoaștere mutuală│          8091│ │    │sau procedura descentralizată cu România stat interesat în    │              │ │    │primul val                                                    │              │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │257b│Autorizarea națională a produselor medicinale veterinare prin │              │ │    │"consimțământ informat" prin procedura de recunoaștere mutuală│         11435│ │    │sau procedura descentralizată cu România ca stat de referință │              │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 258│Extinderea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare prin procedura națională │ 6776│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 259│Extinderea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaștere mutuală │ │ │ │sau procedura descentralizată cu România stat de referință │ 18963│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 260│Extinderea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaștere mutuală │ │ │ │sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat│ 17239│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 261│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuală sau procedura │ │ │ │descentralizată cu România stat membru de referință │ 18369│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 262│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuală sau procedura │ │ │ │descentralizată cu România stat interesat în primul val │ 16288│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 263│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ │ │ │procedura de recunoaștere mutuală, și propuse prin procedura │ │ │ │repeat use cu România stat interesat │ 11651│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 264│Reînnoirea autorizației de comercializare a produselor │ │ │ │medicinale veterinare homeopate cu indicație terapeutică prin │ │ │ │procedura națională │ 1367│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 265│Autorizarea de comercializare limitată a produselor medicinale│ │ │ │veterinare │ 2675│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 266│Aviz de comercializare produse medicinale veterinare │ 1367│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 267│Evaluare documentație tehnică pentru suplimente nutritive, │ │ │ │cosmetice și alte produse de uz veterinar în vederea │ │ │ │notificării │ 535│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 268│Notificarea consolidată**) în vederea completării             │              │ │ │documentațiilor tehnice pentru produsele aflate în procedura │ │ │ │de autorizare sau de reautorizare prin procedura națională │ 594│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 269│Evaluare documentație tehnică produse biocide în scopul │ │ │ │obținerii Autorizației pentru experiment sau test │ 832│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 270│Evaluare documentație tehnică privind efectul biocid pentru │ │ │ │utilizarea temporară a produsului biocid pentru fiecare │ │ │ │funcție în vederea obținerii Autorizației de urgență │ │ │ │(120 zile) │ 832│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 271│Evaluare documentație tehnică privind datele comune de bază a │ │ │ │produselor biocide în vederea plasării lor pe piață prin │ │ │ │procedura națională │ 1010│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 272│Evaluare documentație tehnică privind efectul biocid pentru │ │ │ │produse biocide în vederea revizuirii sau modificării │ │ │ │autorizației/avizului de plasare pe piață/comercializare │ 832│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 273│Notificare**) în vederea completării documentației tehnice a  │              │ │ │produsului biocid │ 412│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 274│Evaluare documentație tehnică privind efectul biocid pentru │ │ │ │fiecare funcție a produselor biocide, în vederea plasării pe │ │ │ │piață prin procesarea națională │ 824│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 275│Evaluare documentație tehnică privind datele comune pentru │ │ │ │produse biocide în vederea revizuirii sau modificării │ │ │ │autorizației/avizului de plasare pe piață/comercializare │ 765│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 276│Verificarea efectului bactericid și fungicid pe test obiecte  │              │ │    │(faza 2, etapa 2) a produselor dezinfectante***)              │         2.962│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 277│Tarif anual de menținere pe piață a autorizației de           │              │ │    │comercializare pentru produse medicinale veterinare           │           326│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 278│Evaluarea protocoalelor de producție și control pentru produse│ │ │ │medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării │ │ │ │oficiale a seriei │ 1010│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 279│Variație la autorizația de comercializare pentru import │ │ │ │paralel │ 594│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 280│Determinarea numărului de bacterii aerobe viabile din │ │ │ │produsele farmaceutice non-sterile │ 574│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 281│Determinarea numărului de drojdii și mucegaiuri din produsele │ │ │ │medicinale veterinare non-sterile │ 508│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 282│Detecție și determinare număr bacterii Gram negative │ │ │ │bilă-tolerante din produsele farmaceutice non-sterile │ 695│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 283│Detecție Escherichia coli din produsele farmaceutice │ │ │ │non-sterile │ 367│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 284│Detecție Staphylococcus aureus din produsele farmaceutice │ │ │ │non-sterile │ 327│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 285│Detecție Salmonella spp. din produsele farmaceutice │ │ │ │non-sterile │ 374│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 286│Detecție Pseudomonas aeruginosa din produsele farmaceutice │ │ │ │non-sterile │ 322│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 287│Detecție Clostridium sporogenes din produsele farmaceutice │ │ │ │non-sterile │ 326│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 288│Detecție Candida albicans din produsele farmaceutice │ │ │ │non-sterile │ 362│ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Notă
  *) Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 50% din valoare.
  **) Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei inițiale.
  ***) Valoarea este atribuită pentru un set complet de teste (efect bactericid pe suprafețe poroase și nonporoase și efect fungicid pe suprafețe nonporoase). Eficacitatea bactericidă pe suprafețe poroase și nonporoase va fi tarifată cu 80% din valoare. Eficacitatea bactericidă pe suprafețe nonporoase va fi tarifată cu 40% din valoare. Eficacitatea fungicidă va fi tarifată cu 20% din valoare. Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 10% din valoare.
  NOTEa) Emiterea duplicatului autorizației de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea actului, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.b) În cazul variațiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variației care definește grupul și 75% din tariful pentru variația inclusă în grup, aplicat fiecărei variații din grup, alta decât variația care definește grupul.c) Pentru variațiile tip I, II sau grup de variații, solicitate prin "Distribuirea echitabilă a sarcinilor" (worksharing) se aplică același tarif stabilit pentru variațiile de tip I, II sau grup de variație în funcție de tipul de procedură.d) Cotizația anuală de menținere în vigoare a autorizației de comercializare se achită în primele 6 luni ale anului în curs pentru toate autorizațiile de comercializare valide la data de 31 decembrie a anului precedent. (la 26-05-2017, Litera C. din Anexa 1 a fost completata de Punctul 4, 7 și 8, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 ) (la 26-05-2017, Litera C. din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, 5 și 6, Articolul I ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )
  D. TARIFpentru consultanță și instruiri practice de laborator privind expertizaalimentelor de origine animală, aalimentelor de origine nonanimală și a furajelor*Font 7* ┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumire serviciu/ │ Denumire acțiune de │ Tip probă │Metoda/ Tehnica de laborator│ Tarif lei │ │crt.│ birou/compartiment │ instruire │ │ │ /analiză/ │ │ │ │ │ │ │ examen/ │ │ │ │ │ │ │operațiune │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 1 │Compartiment Animale│Particularități de diagnostic│Pește │Examen bacteriologic, │ │ │ │Acvatice │în bolile peștilor │ │virusologie și parazitologic│ │ │ │ │ │ │animale acvatice │ 858│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 2 │ │Diagnosticul bacteriilor │Pește │Examen bacteriologic animale│ │ │ │ │patogene și condiționat │ │acvatice │ 369│ │ │ │patogene pentru pești │ │ │ │ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 3 │ │Bioagresori de natură │Pește │Examen parazitologic animale│ │ │ │ │parazitară la pești │ │acvatice │ 329│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 4 │ │Detecția contaminanților │Moluște │Examen bacteriologic conform│ 444│ │ │ │bacterieni în moluște bivalve│bivalve │ISO TS 16649-3 și ISO 6579 │ │ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 5 │ │Sănătatea Animalelor acvatice│Pește │ │ │ │ │ │(prevenire, diagnostic, │ │ │ │ │ │ │combatere boli animale │ │ │ │ │ │ │acvatice) │ │ │ 252│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 6 │ │Sănătatea Animalelor acvatice│Pește │ │ │ │ │ │(prevenire și combatere boli │ │ │ │ │ │ │animale acvatice) │ │ │ 90│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 7 │Compartiment Insecte│Metode de diagnostic în │Fagure cu puiet │Examen bacteriologic │ │ │ │utile │laborator în bolile │ │ │ │ │ │ │bacteriene ale puietului de │ │ │ │ │ │ │albine │ │ │ 682│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 8 │ │Metode de laborator în │Probe albine │Examen parazitologic │ │ │ │ │ectoparazitozele albinelor │ │ │ 378│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 9 │ │Metode de diagnostic în │Probe albine │Examen parazitologic │ │ │ │ │laborator în endoparazitozele│ │ │ │ │ │ │albinelor │ │ │ 335│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 10 │ │Diagnostic diferențial în │Probe albine │Examen toxicologic │ │ │ │ │intoxicații la albine │ │ │ 276│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 11 │ │Metode de diagnostic în │Probe albine │Examen micologic │ │ │ │ │bolile micotice ale albinelor│ │ │ 646│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 12 │ │Prevenirea, diagnosticul și │Albine │ │ │ │ │ │combaterea bolilor bacteriene│ │ │ │ │ │ │ale albinelor și puietului │ │ │ 252│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 13 │ │Prevenirea, diagnosticul și │Albine │ │ │ │ │ │combaterea bolilor parazitare│ │ │ │ │ │ │ale albinelor și puietului │ │ │ 252│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 14 │ │Prevenirea, diagnosticul și │Albine │ │ │ │ │ │combaterea bolilor │ │ │ │ │ │ │micotice ale albinelor și │ │ │ │ │ │ │puietului │ │ │ 252│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 15 │ │Prevenirea, diagnosticul și │Albine │ │ │ │ │ │combaterea bolilor virale ale│ │ │ │ │ │ │albinelor și puietului │ │ │ 252│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 16 │ │Noțiuni generale de prevenire│Albine │ │ │ │ │ │și combatere a bolilor la │ │ │ │ │ │ │albine │ │ │ 252│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 17 │Compartiment │Metode screening de │Probe biologice, furaje, │LC MS │ │ │ │Toxicologie Chimie │identificare a unor compuși │apă, momeli │ │ │ │ │ │toxici prin tehnici LC-MS │ │ │ 670│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 18 │ │Metode screening de │Probe biologice, furaje, │GC MS │ │ │ │ │identificare a unor compuși │apă, momeli │ │ │ │ │ │toxici prin tehnici GC-MS │ │ │ 621│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 19 │ │Metode screening de │Probe biologice, furaje, │HPTLC │ │ │ │ │identificare a unor compuși │apă, momeli │ │ │ │ │ │toxici prin tehnici HPTLC │ │ │ 507│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 20 │ │Determinarea metalelor (Pb, │Probe biologice, furaje, │AAS, ICP MS │ │ │ │ │Cd, Cu, Se, Zn, Mg, Ca, K, │apă, momeli │ │ │ │ │ │Na etc.) prin tehnici AAS și │ │ │ │ │ │ │ICP - MS │ │ │ 559│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 21 │ │Determinarea unor compuși │Probe biologice, furaje, │metode specifice │ │ │ │ │toxici prin metode specifice │apă, momeli │ │ 433│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 22 │Compartiment Viroze │Testul ELISA pentru detecția │ser sanguin │serologie virală │ │ │ │Majore │anticorpilor în pesta porcină│ │ │ │ │ │ │clasică │ │ │ 862│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 23 │ │Testul imunofluorescență │organe │biologie virală │ │ │ │ │directă pentru pesta porcină │ │ │ │ │ │ │clasică │ │ │ 296│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 24 │ │Testul de virus neutralizare │ser sanguin │serologie virală │ │ │ │ │pentru detecția anticorpilor │ │ │ │ │ │ │în pesta porcină clasică │ │ │ 542│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 25 │ │Testul de izolare pe culturi │organe │biologie virală │ │ │ │ │celulare a virusului pestei │ │ │ │ │ │ │porcine clasice │ │ │ 271│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 26 │ │Testul ELISA pentru detecția │ser sanguin │serologie virală │ │ │ │ │anticorpilor specifici │ │ │ │ │ │ │bluetongue - Vmrd │ │ │ 194│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 27 │ │Detecția de anticorpi │ser sanguin │serologie virală │ │ │ │ │subtipurile H5 și H7 pentru │ │ │ │ │ │ │virusul influenței aviare │ │ │ 326│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 28 │ │Detecția de anticorpi pentru │ser sanguin │serologie virală │ │ │ │ │virusul bolii de Newcastle │ │ │ 304│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 29 │Compartiment │Tehnici de serologie virală │ser sangvin │test imunoenzimatic │ │ │ │Virusologie │(ELISA și ID) utilizate în │ │ │ │ │ │ │diagnostic │ │ │ 429│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 30 │ │Tehnici ELISA utilizate în │ser sangvin │test imunoenzimatic │ │ │ │ │serologie virală │ │ │ 418│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 31 │ │Testul de imunodifuzie în gel│ser sangvin │test imunoenzimatic │ │ │ │ │de agar utilizat în serologie│ │ │ │ │ │ │virală │ │ │ 170│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 32 │ │Testul de seroneutralizare pe│ser sangvin │test de seroneutralizare pe │ │ │ │ │culturi celulare │ │culturi celulare │ 246│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 33 │ │Testul IFD în rabie │creier │test de imunofluorescență │ │ │ │ │ │ │directă │ 401│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 34 │ │Diagnostic în rabie prin IFD │creier │test de imunofluorescență │ │ │ │ │și Bioprobă │ │directă; │ │ │ │ │ │ │test de inoculare │ │ │ │ │ │ │intracerebrală a șoriceilor │ 394│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 35 │ │Testul FAVN pentru detecția │ser sangvin │test de virusneutralizare a │ │ │ │ │anticorpilor antirabici │ │anticorpilor antirabici │ │ │ │ │postvaccinali │ │postvaccinali evidențiați │ │ │ │ │ │ │prin imunofluorescență │ 378│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 36 │Biroul │Detecția PrP res prin teste │fragmente creier, │metode imunoenzimatice, de │ │ │ │Morfopatologie │rapide pentru diagnosticul │omogenate │imunoblotare sau │ │ │ │ │EST │creier │imunocromatografice │ 520│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 37 │ │Diagnosticul cito- │fragmente țesuturi/organe │metode cito- histochimice, │ │ │ │ │histopatologic și/sau │ │imunohistochimice de │ │ │ │ │imunohistochimic pentru boli │ │colorare │ │ │ │ │la animale │ │ │ 291│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 38 │ │Tehnica de procesare a │fragmente țesuturi │tehnica de includere la │ │ │ │ │probelor de țesuturi și │/organe │parafină și aplicarea unor │ │ │ │ │aplicarea metodelor de │ │metode de colorare │ │ │ │ │colorare │ │ │ 216│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 39 │ │Diagnosticul morfopatologie -│cadavre 1 set organe │diagnostic necropsic │ │ │ │ │examen necropsic/medico - │ │ │ │ │ │ │legal veterinar la animale │ │ │ 309│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 40 │Serviciul Biologie │Identificarea genomului │Organe și țesuturi │PCR │ │ │ │moleculară și │virusului pestei porcine │ │ │ │ │ │organisme modificate│clasice │ │ │ 127│ ├────┤genetic, Centrul de ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 41 │studii și │Identificarea genomului │Organe și țesuturi │PCR │ │ │ │științifice pentru │virusului gripei aviare │ │ │ │ │ │gripa aviară, │(Matrix) │ │ │ 144│ ├────┤zoonoze, boli ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 42 │emergente și │Identificarea genomului │Organe și țesuturi │PCR │ │ │ │transfrontaliere │virusului gripei aviare (H5) │ │ │ 132│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 43 │ │Identificarea genomului │Organe și țesuturi │PCR │ │ │ │ │virusului gripei aviare (N1) │ │ │ 132│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 44 │ │Identificarea ADN modificat │Alimente și furaje care │PCR │ │ │ │ │genetic din alimente și │conțin soia │ │ │ │ │ │furaje care conțin soia │ │ │ 168│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 45 │ │Cuantificarea ADN modificat │Alimente și furaje care │PCR │ │ │ │ │genetic din alimente și │conțin soia │ │ │ │ │ │furaje care conțin soia │ │ │ 648│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 46 │ │Identificarea genotipurilor │Sânge │Tipizare moleculară │ │ │ │ │rezistente/susceptibile la │ │ │ │ │ │ │scrapie │ │ │ 216│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 47 │ │Identificarea genomului │Sânge de rumegătoare │PCR │ │ │ │ │virusului bluetongue │recoltat pe EDTA │ │ 168│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 48 │ │Detecția elementelor genetice│Alimente și furaje │PCR │ │ │ │ │p35S și t-nos din alimente și│ │ │ │ │ │ │furaje │ │ │ 181│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 49 │Compartiment │Tehnici de colectare, │ │ │ │ │ │Parazitologie │conservare și identificare a │ │ │ │ │ │ │speciilor de țânțari vectori │ │ │ │ │ │ │pentru virusul West Nile │ │ │ 306│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 50 │ │Tehnici de colectare, │ │ │ │ │ │ │prelucrare și identificare a │ │ │ │ │ │ │gasteropodelor gazde │ │ │ │ │ │ │intermediare pentru helminți │ │ │ 295│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 51 │ │Tehnici de colectare, │ │ │ │ │ │ │conservare și identificare a │ │ │ │ │ │ │speciilor de căpușe vectori │ │ │ │ │ │ │pentru agenții etiologici ai │ │ │ │ │ │ │unor boli virale, bacteriene │ │ │ │ │ │ │și parazitare │ │ │ 306│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 52 │ │Diagnosticul echinococozei și│ │ │ │ │ │ │fasciolozei prin tehnici │ │ │ │ │ │ │ELISA │ │ │ 343│ ├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 53 │ │Metode și tehnici de │ │ │ │ │ │ │laborator în diagnosticul │ │ │ │ │ │ │parazitozelor │ │ │ 244│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 54 │Compartiment │Metode de izolare și │ │ │ │ │ │Micologie, │identificare a diferitelor │ │ │ │ │ │Micotoxicologie │genuri/specii de fungi │ │ │ │ │ │ │implicați în stări morbide la│ │ │ │ │ │ │animale │ │ │ 244│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 55 │Compartiment │Determinarea unor micotoxine │ │ │ │ │ │Micologie, │din probe de furaje prin │ │ │ │ │ │Micotoxicologie │tehnica ELISA │ │ │ 580│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 56 │Biroul Imunologie │RFC - tehnica standard OIE, │ser sanguin/sânge │RFC. Titrări reagenți │ │ │ │ │aplicată în bruceloză pentru │ │ │ │ │ │ │1 zi (durata x 3 zile) │ │ │ 258│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 57 │ │Tehnici serologice │ser sanguin/sânge │RBT, SAT, RFC, RMA │ │ │ │ │(bacterioze) începători │ │ │ │ │ │ │pentru 1 zi (durata x 4 zile)│ │ │ 328│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 58 │ │ELISA - aplicată în │ser sanguin/sânge │ELISA │ │ │ │ │paratuberculoză (1 zi) │ │ │ 300│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 59 │ │RMA - aplicată în │ser sanguin/sânge │RMA │ │ │ │ │leptospiroză pentru 1 zi │ │ │ │ │ │ │(x 2 zile) │ │ │ 282│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 60 │Compartiment │Conduita generală a │cadavru, set organe, organe,│examen bacteriologic │ │ │ │Bacteriologie │examenului bacteriologic │țesuturi, lichide puncție, │ │ │ │ │ │pentru izolarea și │secreții, excreții, probe │ │ │ │ │ │identificarea bacteriilor │mediu, fecale, culturi │ │ │ │ │ │patogene pentru animale │bacteriene, frotiuri etc. │ │ 332│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 61 │ │Izolarea și identificarea │cadavre, organe, fecale, │ │ │ │ │ │speciilor din genul Brucella │avortoni, conținut digestiv │ │ │ │ │ │și Campylobacter │avortoni și cadavre, │ │ │ │ │ │ │învelitori placentare, │ │ │ │ │ │ │secreții cervico-vaginale, │ │ │ │ │ │ │secreții prepuțiale, │ │ │ │ │ │ │material seminal, lapte │ │ │ │ │ │ │mastitic, tampoane cloacale,│ │ │ │ │ │ │culturi bacteriene, frotiuri│ │ │ │ │ │ │etc. │ │ 364│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 62 │ │Izolarea și identificarea │cadavre, organe, fecale, │ │ │ │ │ │Salmonella spp. │ouă, ouă embrionate, deșeuri│ │ │ │ │ │ │de incubație, meconiu, probe│ │ │ │ │ │ │de așternut, avortoni, │ │ │ │ │ │ │învelitori placentare, │ │ │ │ │ │ │secreții, excreții, tampoane│ │ │ │ │ │ │cloacale, furaje, culturi │ │ │ │ │ │ │bacteriene etc. │ │ 433│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 63 │ │Conduita diagnosticului │țesuturi, lichide puncție, │ │ │ │ │ │baclellologic în infecțiile │probe mediu, culturi │ │ │ │ │ │produse de Bacillus anthracis│bacteriene, frotiuri etc. │ │ 316│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 64 │ │Conduita diagnosticului │țesuturi, fecale, culturi │ │ │ │ │ │bacteriologic în infecțiile │bacteriene, frotiuri etc. │ │ │ │ │ │produse de germeni din genul │ │ │ │ │ │ │Mycobacterium │ │ │ 379│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 65 │ │Izolarea și identificarea │cadavru, set organe, organe,│ │ │ │ │ │altor specii patogene pentru │țesuturi, lichide puncție, │ │ │ │ │ │animale (Listeria, │secreții, excreții, furaje, │ │ │ │ │ │Staphylococcus, Pasteurella, │fecale etc. │ │ │ │ │ │Streptococcus, Clostridium │ │ │ │ │ │ │s.a.) │ │ │ 427│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 66 │ │Metoda difuzimetrică standard│tulpini bacteriene │ │ │ │ │ │CLSI pentru testarea │ │ │ │ │ │ │comportamentului la │ │ │ │ │ │ │antimicrobiene a bacteriilor │ │ │ │ │ │ │patogene pentru animale │ │ │ 266│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 67 │ │Procedura de dezinfecție, │ │ │ │ │ │ │dezinsecție și deratizare │ │ │ 385│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 68 │ │Metode utilizate în │ │ │ │ │ │ │verificarea decontaminării │ │ │ │ │ │ │aerului și suprafețelor │ │ │ 379│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 69 │ │Analiza microbiologică a apei│ │ │ │ │ │ │potabile destinate adăpării │ │ │ │ │ │ │animalelor │ │ │ 379│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 70 │Birou Coordonare │Conceptul de trasabilitate în│ │instruire teoretică │ │ │ │Programe, Dezvoltare│medicina veterinară - cadru │ │ │ │ │ │Cercetare │metodologic │ │ │ 325│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 71 │ │Analiza de risc în medicina │ │instruire teoretică │ │ │ │ │veterinară - cadru │ │ │ │ │ │ │metodologic │ │ │ 325│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 72 │ │Analiza de risc pentru │ │instruire teoretică │ │ │ │ │sănătatea animalelor │ │ │ 325│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 73 │ │Analiza de risc pentru │ │instruire teoretică │ │ │ │ │laboratoarele sanitare │ │ │ │ │ │ │veterinare și pentru │ │ │ │ │ │ │siguranța alimentelor │ │ │ 433│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 74 │Biroul Sănătate și │Metode hematologice utilizate│ │ │ │ │ │Bunăstare Animală │în medicina veterinară │ │ │ 320│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 75 │ │Metoda profilului metabolic │ │ │ │ │ │ │în evaluarea bunăstării │ │ │ │ │ │ │animalelor │ │ │ 354│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 76 │Compartiment │Metode biochimice utilizate │ │ │ │ │ │Toxicologie Chimie │în medicina veterinară (I) │ │ │ 379│ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤ │ 77 │ │Metode biochimice utilizate │ │ │ │ │ │ │în medicina veterinară (II) │ │ │ 379│ └────┴────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘E. TARIFpentru consultanță și instruiri practice delaborator privind expertiza alimentelor de origine animală,a alimentelor de origine nonanimală și a furajelor*Font 7* ┌────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────┐ │Nr. │ Denumire domeniu acțiune │ Denumire analiză/test │ Tarif │ Tarif instruire │ Timp │Total │ Total │ │crt.│ Instruire │ │ analiză │ teoretică-practică/oră/ │minim de │tarif/ │ tarif │ │ │ │ │(în funcție│ specialist │instruire│analiză│instruire│ │ │ │ │de testele ├────┬────────────────────┤ (ore) │ │/domeniu │ │ │ │ │pentru care│Lei │ Specialitate │ │ │ │ │ │ │ │se solicită│ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruirea)│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 1 │Detecția alimentelor iradiate │Detecția alimentelor iradiate prin│ 23 │ 32 │Fizician │ 7 │ 247 │ 247 │ │ │ │fotoluminescență │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 2 │Radioactivitate │Detecția activității specifice a │ 43 │ 31 │Fizician │ 7 │ 267 │ 267 │ │ │ │radionuclizilor prin spectrometrie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │gama │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 3 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 1 │ 36 │ 287 │ │ │determinarea compoziției ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │chimice a hranei pentru │Proteină │ 18 │ 32 │inginer │ 2 │ 82 │ │ │ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Grăsime │ 8 │ 32 │ │ 1 │ 40 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Celuloză │ 30 │ 32 │ │ 2 │ 94 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Cenușă │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 4 │Examene de laborator pentru │Amoniac │ 7 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 71 │ 172 │ │ │determinarea indicilor de ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │ │ │prospețime a hranei pentru │Ind Aciditate │ 23 │ 32 │inginer │ 1 │ 55 │ │ │ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Reacția Kreiss │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 5 │Examene de laborator pentru │Cloruri │ 11 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 75 │ 336 │ │ │determinarea unor compuși cu ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │ │ │risc toxicologic din hrana │Activitatea ureazică │ 11 │ 32 │inginer │ 1 │ 43 │ │ │ │pentru animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Nitriți │ 19 │ 32 │ │ 2 │ 83 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Nitrați │ 71 │ 32 │ │ 2 │ 135 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 6 │Examene de laborator pentru │Calciu │ 46 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 110 │ 345 │ │ │determinarea macro/micro ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │ │ │elementelor din hrana pentru │Fosfor │ 16 │ 32 │inginer │ 1 │ 48 │ │ │ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Magneziu │ 12 │ 32 │ │ 1 │ 44 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Fier (UV-VIS) │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Cupru (UV-VIS) │ 16 │ 32 │ │ 1 │ 48 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Mangan (UV-VIS) │ 17 │ 32 │ │ 1 │ 49 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 7 │Examene de laborator pentru │Vit. A │ 40 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 1 │ 72 │ 536 │ │ │determinarea unor aditivi ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │furajeri din hrana pentru │Vit. E │ 36 │ 32 │inginer │ 1 │ 68 │ │ │ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Nicarbazin │ 80 │ 32 │ │ 1 │ 112 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Amprol │ 41 │ 32 │ │ 1 │ 73 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Tylosin │ 51 │ 32 │ │ 2 │ 115 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Dimetridazol │ 32 │ 32 │ │ 2 │ 96 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 8 │Examene de laborator pentru │Monensin/ Lasalocid │ 61 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 1 │ 93 │ 387 │ │ │determinarea unor substanțe ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │ │ │coccidiostatice din hrana │Salinomicin │ 78 │ 32 │inginer │ 2 │ 142 │ │ │ │pentru animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Narasin │ 88 │ 32 │ │ 2 │ 152 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 9 │Examene macro/ microscopice │Identificarea constituanților de │ 43 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 107 │ 189 │ │ │specifice hranei pentru │origine animală │ │ │medic veterinar, │ │ │ │ │ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤inginer ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Impurități botanice/ Impurități │ 18 │ 32 │ │ 2 │ 82 │ │ │ │ │(corpuri străine) │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 10 │Examene de laborator pentru │Azot ușor hidrolizabil │ 7 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 39 │ 256 │ │ │determinarea prospețimii la ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │carne și produse din carne │PH │ 4 │ 32 │ │ 2 │ 68 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Hidrogen sulfurat │ 4 │ 32 │ │ 1 │ 36 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Reacția Nessler │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Reacția Kreis │ 14 │ 32 │ │ 2 │ 78 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 11 │Examene de laborator pentru │Aciditate/Aciditate iaurt │ 24 │ 32 │Chimist/ │ 2 │ 88 │ 570 │ │ │determinarea prospețimii la │potențiometre │ │ │Medic veterinar │ │ │ │ │ │lapte și produse lactate ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Indice de peroxid │ 19 │ 32 │ │ 4 │ 147 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Indice de iod │ 58 │ 32 │ │ 2 │ 122 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Indice de aciditate │ 7 │ 32 │ │ 2 │ 71 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Aprecierea stadiului de oxidare a │ 14 │ 32 │ │ 4 │ 142 │ │ │ │ │grăsimii prin reacția Kreis │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 12 │Examene de laborator pentru │PH │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 36 │ 538 │ │ │determinarea prospețimii la ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │pește și produse de pescărie │Azot bazic volatil total │ 14 │ 32 │ │ 6 │ 206 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Histamina prin HPLC │ 58 │ 32 │ │ 6 │ 250 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Aprecierea stadiului de oxidare a │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │ │ │ │grăsimii prin reacția Kreis │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 13 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 2 │ 68 │ 532 │ │ │determinarea componentelor ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │naturale la carne și produse │Grăsime │ 8 │ 32 │ │ 4 │ 136 │ │ │ │din carne ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe proteice │ 18 │ 32 │ │ 2 │ 82 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe minerale │ 3 │ 32 │ │ 2 │ 67 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Hidroxiprolina │ 51 │ 32 │ │ 4 │ 179 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 14 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 36 │ 548 │ │ │determinarea componentelor ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │naturale la lapte și produse │Grăsime - metoda de referință │ 41 │ 32 │ │ 5 │ 201 │ │ │ │lactate │lapte/brânză │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Grăsime - metoda de rutină │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe proteice │ 18 │ 32 │ │ 3 │ 114 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe glucidice (lactoza) + │ 20 │ 32 │ │ 3 │ 116 │ │ │ │ │Deproteinizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe minerale │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 15 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 2 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 34 │ 505 │ │ │determinarea componentelor ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │naturale la miere și produse │Zahăr invertit │ 8 │ 32 │ │ 2 │ 72 │ │ │ │apicole ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Zaharoză │ 8 │ 32 │ │ 2 │ 72 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Glucoză și fructoză │ 17 │ 32 │ │ 3 │ 113 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe proteice │ 18 │ 32 │ │ 3 │ 114 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Determinarea granulelor de polen │ 4 │ 32 │ │ 3 │ 100 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 16 │Determinarea unor elemente │Clorura de sodiu │ 56 │ 32 │Chimist/ │ 4 │ 184 │ 545 │ │ │chimice din compoziția ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │produselor din carne │Fosfați │ 22 │ 32 │ │ 5 │ 182 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Nitriți │ 19 │ 32 │ │ 5 │ 179 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 17 │Încercări fizico - chimice │Determinarea activității │ 166 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 198 │ 464 │ │ │pentru determinarea unor │fosfatazei alcaline │ │ │Medic veterinar │ │ │ │ │ │cerințe speciale de calitate la├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │lapte și produse lactate │Determinarea punctului de îngheț │ 7 │ 32 │ │ 1 │ 39 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Densitate │ 5 │ 32 │ │ 1 │ 37 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Determinarea puterii de coagulare │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │ │ │ │a cheagului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Determinare carbonați/bicarbonați │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Clorura de sodiu │ 56 │ 32 │ │ 2 │ 120 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 18 │Încercări fizico-chimice pentru│Indice diastazic │ 7 │ 32 │Chimist/ │ 2 │ 71 │ 191 │ │ │determinarea unor cerințe ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │ │ │speciale de calitate la miere │HMF │ 17 │ 32 │ │ 1 │ 49 │ │ │ │și produse apicole ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │ │ │ │Substanțe insolubile în apă din │ 7 │ 32 │ │ 2 │ 71 │ │ │ │ │miere │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ 19 │Determinarea conservanților din│ │ 83 │ 32 │Chimist/ │ 7 │ 307 │ 307 │ │ │băuturile răcoritoare prin HPLC│ │ │ │Medic veterinar │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤ │ 20 │Determinarea îndulcitorilor │ │ 100 │ 32 │ │ 7 │ 324 │ 324 │ │ │(zaharină, aspartam, și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acetsulfam K) din băuturile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │răcoritoare prin HPLC │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──