ORDIN nr. 251 din 13 martie 2017pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.098/2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă prețurile maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, denumit în continuare Canamed, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Se aprobă prețurile de referință generice prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3 Prețurile prevăzute la art. 1 și 2 sunt prețuri aprobate anterior prin ordin al ministrului sănătății și publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4 Prețurile medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.  +  Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 13 martie 2017. Nr. 251.  +  Anexa nr. 1
  Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România
  (la 23-03-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 322 din 21 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 martie 2017 ) (la 30-03-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 370 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 30 martie 2017 ) (la 07-04-2017, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 5 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 07 aprilie 2017 ) (la 13-04-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 445 din 13 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 aprilie 2017 ) (la 09-05-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 520 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 09 mai 2017 ) (la 16-06-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 656 din 14 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 2
  Lista A - Prețul de referință generic (PRG) preț medicamente generice/biosimilare pentru care există aprobat preț pentru medicamentul inovativ

  Lista B - Prețul de referință generic (PRG) preț medicamente generice/ biosimilare pentru care nu există aprobat preț pentru medicamentul inovativ  
  (la 12-04-2017, Anexa nr. 2 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 421 din 10 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2017 ) (la 09-05-2017, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 520 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 09 mai 2017 ) (la 16-06-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 656 din 14 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017 )
  ----