HOTĂRÂRE nr. 556 din 4 august 2017privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 4 august 2017



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 3 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, literele j) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin cele 8 unități subordonate acestuia, cu personalitate juridică, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca organisme intermediare pentru Programul operațional «Capital uman» 2014-2020;.......................................................t) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca autoritate de audit pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Pescuit și afaceri maritime», Programul operațional «Inițiativa pentru IMMuri» și pentru programele de cooperare pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este nominalizat autoritate de management, în condițiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 4, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:ab) autoritățile urbane, ca structuri specializate, înființate în cadrul primăriilor municipiilor reședință de județ, care duc la îndeplinire atribuția delegată de către Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, prin intermediul unui acord scris, de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, a Programului operațional regional 2014-2020, respectiv Alba Iulia, Arad, Pitești, Bacău, Oradea, Bistrița, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Reșița, Călărași, Cluj-Napoca, Constanța, Sfântu Gheorghe, Târgoviște, Craiova, Galați, Giurgiu, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Deva, Slobozia, Iași, Baia Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mureș, Piatra-Neamț, Slatina, Ploiești, Satu Mare, Zalău, Sibiu, Suceava, Alexandria, Timișoara, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Focșani;3. La articolul 9 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, autoritatea de management asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemelor informatice CTE2014+, precum și gestionarea drepturilor de acces în aceste sisteme informatice, deținând, în condițiile legii, toate drepturile de utilizare și modificare, conform acordurilor asupra sistemelor informatice CTE2014+.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  București, 4 august 2017.Nr. 556.-----