HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 51/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Instituțiile publice care funcționează în subordinea Inspecției Muncii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 26-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 660 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 iunie 2021 )  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Inspecția Muncii va elabora Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii și regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul consultării publice și dialogului social,
  Gabriel Petrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 13 iulie 2017.Nr. 488.  +  ANEXA nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Inspecției Muncii  +  ANEXA nr. 2A. Instituții publice care funcționează în subordinea Inspecției Muncii:– Inspectoratele teritoriale de muncă - finanțate integral de la bugetul de stat– abrogată. (la 01-01-2018, A doua liniuță din Litera A., ANEXA nr. 2 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 821 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 20 noiembrie 2017 ) – Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii - finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. (la 05-09-2019, A treia linuță din Litera A., ANEXA nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 645 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 05 septembrie 2019 ) B. Abrogată. (la 26-09-2021, Litera B. din ANEXA nr. 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 660 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 iunie 2021 ) -----