ORDIN nr. 3.915 din 18 mai 2017privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasele a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 21 iulie 2017  În temeiul prevederilor:– art. 33 alin. (2) și art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă planurile de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasa a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Se aprobă programele școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată -curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasa a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa nr. 2  se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3 Se aprobă planurile de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasa a X-a, învățământ profesional, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4 Se aprobă programele școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasa a X-a, învățământ profesional, prevăzute în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa nr.  4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5 Planurile de învățământ și programele școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional se aplică începând cu anul școlar 2017/2018.  +  Articolul 6 Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  București, 18 mai 2017. Nr. 3.915.  +  Anexa nr. 1
  PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală
  din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea
  practică comasată - curriculum în dezvoltare locală CDL,
  pentru clasa a X-a învățământ liceal - filiera tehnologică

  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificările profesionale: Tehnician mecatronist, Tehnician proiectant CAD,Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician prelucrărimecanice, Tehnician transporturi, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandănumerică, Tehnician construcții navale, Tehnician prelucrări la cald Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 70 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) ............................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică Calificările profesionale: Tehnician electromecanic, Tehnician aviație,Tehnician instalații bord (avion) Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Mașini, aparate și elemente de automatizare Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Modul II. Tehnologii de asamblare mecanică Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35 Modul III. Sisteme electro-hidropneumatice Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*)............................................................ Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări Calificările profesionale: Tehnician electronist, Tehnician operatortelematică, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări,Tehnician operator roboți industriali, Tehnician de telecomunicații Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Bazele electronicii analogice Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică 35 Modul II. Bazele electronicii digitale Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul III. Instalații electrice Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) .............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.

  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electric Calificările profesionale: Tehnician în instalații electrice, Tehnicianenergetician, Tehnician electrotehnist, Tehnician metrolog, Tehnicianelectrician electronist auto Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Măsurări electrice în curent alternativ Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică - Modul II. Aparate electrice Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 70 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ............................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator,Tehnician în chimie industrială Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Controlul calității compușilor chimici Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 105 Instruire practică - Modul II. Operații și utilaje de transfer termic și de masă Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 70 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ............................................................ Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Materiale de construcții Calificările profesionale: Tehnician în industria sticlei și ceramicii,Tehnician în industria materialelor de construcții Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Prelucrarea semifabricatelor Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Modul II. Tratamente termice Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 70 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ............................................................ Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificările profesionale: Tehnician desenator pentru construcții șiinstalații, Tehnician în construcții și lucrări publice, Tehnician instalatorpentru construcții Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 88 din care: Laborator tehnologic 18 Instruire practică 35 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 87 din care: Laborator tehnologic 17 Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ............................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie Calificările profesionale: Tehnician designer vestimentar, Tehnician înindustria textilă, Tehnician în industria pielăriei Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Operații tehnologice din industria textilă și pielărie Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Modul II. Planificarea activității proprii Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35 Modul III. Elemente de design Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică - Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) .............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Fabricarea produselor din lemn Calificările profesionale: Tehnician designer mobilă și amenajăriinterioare, Tehnician proiectant produse finite din lemn, Tehnician înprelucrarea lemnului Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Uscarea cherestelei Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Modul II. Tehnologia debitării materialului lemnos Total ore/an: 245 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 105 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ........................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Tehnici poligrafice Calificările profesionale: Tehnician poligraf, Tehnician producțiepoligrafică, Tehnician operator procesare text/imagine*1) Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Culoarea în poligrafie Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul II. Forme de tipar Total ore/an: 245 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică 70 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ........................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *1) Calificarea Tehnician operator procesare text/imagine aparține domeniului de pregătire profesională Producție media. Conform propunerilor operatorilor economici - membri ai Asociației Tipografilor din Transilvania, pregătirea generală specifică acestei calificări este cea corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Tehnici poligrafice.
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Producție media Calificările profesionale: Tehnician multimedia, Tehnician audio-video,Tehnician producție film și televiziune, Tehnician operator procesaretext/imagine*1) Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Echipamente de filmare Total ore/an: 210 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică 35 Modul II. Captarea și redarea sunetului Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ........................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *1) Unitățile de învățământ care au plan de școlarizare pentru calificarea de nivel 4 "Tehnician operator procesare text/imagine" aplică la clasa a X-a planul de învățământ corespunzător domeniului de pregătire profesională Tehnici poligrafice din prezenta anexă.
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Agricultură Calificările profesionale: Tehnician agronom, Tehnician horticultor,Tehnician zootehnist, Tehnician în agricultură ecologică, Tehnician înagroturism, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician pentru animalede companie, Tehnician în agricultură Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Agropedologie Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Modul II. Creșterea animalelor Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ............................................................ Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară Calificările profesionale: Tehnician în industria alimentară, Tehniciananalize produse alimentare, Tehnician în morărit, panificație și produsefăinoase, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician înindustria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor,Tehnician în industria alimentară extractivă Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Microbiologia și igiena în industria alimentară Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 105 Instruire practică - Modul II. Operații și utilaje în industria alimentară Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 70 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) ........................................................... Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură Calificarea profesională: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Regenerarea arboretelor Total ore/an: 210 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 35 Modul II. Măsurarea și exploatarea lemnului Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Protecția mediului Calificările profesionale: Tehnician ecolog și protecția calității mediului,Tehnician hidrometeorolog Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Poluarea și protecția mediului Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică - Modul II. Elemente de gospodărire a apelor Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurarea mărimilor tehnice Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 105 Instruire practică - Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) ............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Comerț/Economic Calificările profesionale: Tehnician în activități de comerț, Tehnician încontractări și achiziții, Tehnician în activități economice, Tehnician înadministrație, Tehnician în activități de poștă Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul II. Contabilitate generală Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică - Modul III. Protecția consumatorului Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 70 Instruire practică - Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) .............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație Domeniul de pregătire generală: Turism Calificările profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în hotelărie Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul II. Contabilitate generală Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul III. Patrimoniul turistic Total ore/an: 175 din care: Laborator tehnologic 105 Instruire practică - Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) ............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație Domeniul de pregătire generală: Alimentație Calificările profesionale: Organizator banqueting, Tehnician în gastronomie Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul II. Contabilitate generală Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică - Modul III. Sortimentul de preparate și băuturi Total ore/an: 140 din care: Laborator tehnologic 35 Instruire practică 70 Modul IV. Sisteme de servire Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) .............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ liceal - filiera tehnologică
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc Calificarea profesională: Coafor-stilist Cultură de specialitate și pregătire practică săptămânală Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul II. Tunsori pentru femei Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 70 Modul III. Coafuri simple Total ore/an: 105 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 70 Modul IV. Pigmentarea și depigmentarea pielii Total ore/an: 70 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35 Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore/an Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) .............................................................. Total ore/an: 90 Total ore/an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an TOTAL GENERAL: 440 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică săptămânală și pregătirea practică comasată se desfășoară preponderent la operatorul economic. Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
   +  Anexa nr. 3
  PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru cultura de specialitate și pregătirea practică
  săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și
  pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în
  dezvoltare locală CDL, pentru clasa a X-a învățământ profesional

  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificările profesionale: Confecționer tâmplărie din aluminiu și maseplastice, Constructor cuptoare metalurgice,Constructor montator de structurimetalice, Forjor-tratamentist, Frezor-rabotor-mortezor, Furnalist, Lăcătușmecanic prestări servicii, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic,Lăcătuș construcții navale, Laminorist, Marinar, Mașinist utilaje portuare,Mecanic agregate rotative termoenergetice, Mecanic agricol, Mecanic demecanică fină, Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice, Mecanicechipamente pentru foraj extracție, Mecanic forestier, Mecanic utilaje șiinstalații în industrie, Metalurgist neferoase, Modelier, Motorist nave,Optician montator aparatură optico-mecanică, Oțelar, Rectificator,Sculer-matrițer, Strungar, Sudor, Trefilator trăgător, Tubulator naval,Turnător Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 256 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare Modul IV.*) ........................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 128 Modul IV. Construcția și funcționarea automobilului Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Mecanic aeronave Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 288 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 256 Modul IV. Aerodinamica Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Lăcătuș construcții structuri aeronave Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 288 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 256 Modul IV. Aerodinamica Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Mecanic auto Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 128 Modul IV. Automobile Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Operator la mașini cu comandă numerică Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 64 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 96 Modul IV. Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale Total ore/an: 288 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 224 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*)................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Operator la extracția, tratarea, transportul șidistribuția gazelor Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 32 Modul IV. Tehnologia exploatării sondelor Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 192 Instruire practică 32 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Operator sonde Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 32 Modul IV. Tehnologia forării sondelor Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 192 Instruire practică 32 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Operator sonde Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 32 Modul IV. Tehnologia forării sondelor Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 192 Instruire practică 32 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Calificarea profesională: Mașinist utilaje cale și terasamente Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări tehnice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Reprezentarea organelor de mașini Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Asamblări mecanice Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 128 Modul IV. Acționarea mașinilor de construcții Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică Domeniul de pregătire generală: Electromecanică, mașini, utilaje, instalații Calificările profesionale: Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare; Operator în centrale hidroelectrice; Electromecanic utilaje și instalații industriale; Electromecanic nave; Electromecanic material rulant; Electromecanic centrale electrice; Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară; Frigotehnist. Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Mașini, aparate și elemente de automatizare Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Tehnologii de asamblare mecanică Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Modul III. Sisteme electro-hidropneumatice Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*)................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică Domeniul de pregătire generală: Electromecanică, mașini, utilaje, instalații Calificarea profesională: Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Mașini, aparate și elemente de automatizare Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Modul II. Tehnologii de asamblare mecanică Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Modul III. Sisteme electro-hidropneumatice Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Modul IV. Bazele zborului aeronavelor Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*)................................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică Domeniul de pregătire generală: Feroviar Calificările profesionale: Lucrător trafic feroviar; Agent comercial feroviar. Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Mașini, aparate și elemente de automatizare Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 128 Modul II. Infrastructura feroviară Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Modul III. Material rulant Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*)............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări Calificările profesionale: Electronist aparate și echipamente; Electronist rețele de telecomunicații Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Bazele electronicii analogice Total ore/an: 288 din care: Laborator tehnologic 128 Instruire practică 96 Modul II. Bazele electronicii digitale Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 128 Instruire practică 64 Modul III. Instalații electrice Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 64 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*)................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială Calificările profesionale: Operator industria chimică anorganică, Operator industria de medicamente și produse cosmetice, Operator industria chimică organică, Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie, Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei, Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Controlul calității compușilor chimici Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 128 Instruire practică - Modul II. Operații și utilaje de transfer termic și de masă Total ore/an: 448 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 384 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Materiale de construcții Calificările profesionale: Operator în industria ceramicii brute, Operator ceramică fină, Sticlar, Operator lianți și prefabricate Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Prelucrarea semifabricatelor Total ore/an: 352 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 192 Modul II. Tratamente termice Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Electric Calificările profesionale: Electrician constructor, Electrician exploatări miniere, Electrician nave, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice, Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, Electrician echipamente pentru foraj - extracție, Confecționer produse electrotehnice, Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Măsurări electrice în curent alternativ Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul II. Aparate electrice Total ore/an: 288 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 192 Modul III. Mașini electrice Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*)................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Constructor structuri monolite Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 96 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul V. Trasarea lucrărilor de construcții Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 288 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Fierar betonist - montator prefabricate Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 96 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul V. Lucrări de fasonare a armăturilor Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 288 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Zidar - pietrar - tencuitor Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 96 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul V. Zidării simple Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 288 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Dulgher - tâmplar - parchetar Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 96 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul V. Cofraje pentru elemente din beton și beton armat Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 288 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*)................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Mozaicar - montator placaje Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 96 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 160 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 32 Modul V. Materiale pentru lucrări de placaje și pardoseli Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 96 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 160 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 32 Modul V. Materiale pentru lucrări de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii și tapetări Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificările profesionale: Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze; Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze; Instalator instalații de încălzire centrală; Instalator instalații de ventilare și de condiționare Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 480 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 384 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificarea profesională: Izolator Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 96 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 32 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 160 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 32 Modul V. Materiale pentru lucrări de izolații aferente clădirilor Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul VI.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice Calificările profesionale: Constructor căi ferate; Constructor drumuri și poduri; Constructor lucrări hidrotehnice Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul II. Desen pentru instalații Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice Total ore/an: 384 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 320 Modul IV. Măsurători în instalații Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 64 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*) ................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Agricultură Calificările profesionale: Agricultor culturi de câmp, Lucrător în agroturism, Lucrător în agricultura ecologică, Piscicultor și prelucrător de pește, Horticultor, Fermier montan, Zootehnist, Apicultor-Sericicultor Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Agropedologie Total ore/an: 352 din care: Laborator tehnologic 160 Instruire practică 96 Modul II. Creșterea animalelor Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic 160 Instruire practică 96 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*)............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură Calificarea profesională: Pădurar Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Regenerarea arboretelor Total ore/an: 352 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 192 Modul II. Măsurarea și exploatarea lemnului Total ore/an: 320 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Comerț Calificările profesionale: Recepționer distribuitor; Comerciant vânzător Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 160 Modul II. Contabilitate generală Total ore/an: 160 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 64 Modul III. Protecția consumatorului Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 160 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni/an = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*)................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație Domeniul de pregătire generală: Turism Calificarea profesională: Lucrător hotelier Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 32 Modul II. Contabilitate generală Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Modul III. Patrimoniul turistic Total ore/an: 448 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 352 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație Domeniul de pregătire generală: Alimentație Calificările profesionale: Bucătar, Cofetar-patiser, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 128 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 64 Modul II. Contabilitate generală Total ore/an: 64 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul III. Sortimentul de preparate și băuturi Total ore/an: 288 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 192 Modul IV. Sisteme de servire Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 128 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul V.*)................................................................. Total ore/an: 270 Total ore /an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară Calificările profesionale: Morar-silozar, Brutar-patiser-preparator produse făinoase, Preparator produse din carne și pește, Preparator produse din lapte, Operator în prelucrarea legumelor și fructelor, Operator în industria malțului și a berii, Operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase, Operator în industria uleiului, Operator în industria zahărului și produselor zaharoase Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Microbiologia și igiena în industria alimentară Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 128 Instruire practică 64 Modul II. Operații și utilaje în industria alimentară Total ore/an: 416 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 320 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Fabricarea produselor din lemn Calificările profesionale: Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn, Operator la fabricarea cherestelei, Tâmplar universal, Tapițer-plăpumar-saltelar, Sculptor-intarsier Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Uscarea cherestelei Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 64 Modul II. Tehnologia debitării materialului lemnos Total ore/an: 480 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 320 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore /an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie Calificările profesionale: Filator; Țesător; Finisor produse textile; Tricoter confecționer; Confecționer produse textile; Croitor îmbrăcăminte după comandă; Cizmar; Confecționer articole din piele și înlocuitori; Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori; Marochiner; Finisor piele Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Operații tehnologice din industria textilă și pielărie Total ore/an: 352 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 192 Modul II. Planificarea activității proprii Total ore/an: 224 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 192 Modul III. Elemente de design Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică - Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul IV.*) ............................................................... Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Tehnici poligrafice Calificările profesionale: Operator montaj, copiat, tipar de probă; Tipăritor offset; Legător Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Culoarea în poligrafie Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic 64 Instruire practică 64 Modul II. Forme de tipar Total ore/an: 480 din care: Laborator tehnologic 128 Instruire practică 256 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc Calificarea profesională: Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Etică și comunicare profesională Total ore/an: 96 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică - Modul II. Tunsori pentru femei Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 160 Modul III. Coafuri simple Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 160 Modul IV. Pigmentarea și depigmentarea părului Total ore/an: 192 din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 160 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală*) Modul V.*) ................................................................ Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Clasa a X-a
  Învățământ profesional
  Aria curriculară Tehnologii
  Domeniul de pregătire profesională: Producție media Calificarea profesională: Operator producție și exploatare film Cultură de specialitate și pregătire practică Modul I. Echipamente de filmare Total ore/an: 416 din care: Laborator tehnologic 96 Instruire practică 192 Modul II. Captarea și redarea sunetului Total ore/an: 256 din care: Laborator tehnologic 32 Instruire practică 192 Total ore/an = 21 ore/săpt. x 32 săptămâni = 672 ore/an Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală Modul III.*) .............................................................. Total ore/an: 270 Total ore/an = 9 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an TOTAL GENERAL: 942 ore/an Notă
  *) Denumirea și conținutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului școlar.
  NOTĂ: Pregătirea practică și stagiul de pregătire practică pot fi organizate atât la operatorul economic/instituția publică parteneră, cât și în unitatea de învățământ, în funcție de condițiile locale.
  -------