ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Valentin Răducu Preda,
  secretar de stat
  București, 10 august 2012.Nr. 1.305.  +  AnexăTARIFEpercepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activitățilorpentru care i-au fost delegate competențe de cătreMinisterul Transporturilor și Infrastructurii  +  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieniA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├────────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1 │Certificarea operatorilor de │ │ │ │ │ │transport aerian public (AOC) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1 │Certificarea inițială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.1 │Tarif fix (stabilit în funcție │euro/certificat │ │la depunerea cererii │ │ │de tipul de aeronavă cu cea mai │ │ │ │ │ │mare masă maximă la decolare): │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 2.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ 3.000 │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ 5.000 │ │ │ │(inclusiv) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 6.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 1.200 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 2.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.2 │Tarife adiționale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.2.1 │Tarif adițional în funcție de │euro/tip │ │la emiterea AOC │ │ │structura flotei de aeronave: │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 1.600 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 2.400 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 4.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 960 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.440 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 1.600 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.2.2 │Tarif adițional în funcție de │ │ │ │ │ │specificațiile de operare │ │ │la emiterea AOC │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │1.1.1.2.2.1│Tipuri de operațiuni │euro/tip de │ │ │ │ │ │operațiune și │ │ │ │ │ │tip aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │A1 - Transport pasageri │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 200 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 75 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │A2 - Cargo │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ h) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ i) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ j) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 200 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ k) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ l) │Elicoptere monomotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ m) │Elicoptere multimotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ n) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 75 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ o) │A3- Servicii medicale de urgență│ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │1.1.1.2.2.2│Zone de operare │euro/zonă de │ 100 │ │ │ │ │operare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │1.1.1.2.2.3│Autorizări speciale: │euro/tip de │ │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Operațiuni cu vizibilitate │ │ │ │ │ │redusă (LVO) │ │ 500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Operațiuni în condiții cu │ │ 350 │ │ │ │specificații minime de perfor- │ │ │ │ │ │manțe de navigație (MNPS) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Operațiuni pe rază extinsă cu │ │ 750 │ │ │ │avioane cu două motoare (ETOPS) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Operațiuni de navigație aeriană │ │ │ │ │ │Basic/Precision (BRNAV/PRNAV) │ │ 350 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Operațiuni în spațiu aerian │ │ │ │ │ │delimitat cu minimă de separare │ │ │ │ │ │verticală redusă (RVSM) │ │ 350 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Operațiuni în zone cu altimetrie│ │ │ │ │ │metrică │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Transportul aerian al bunurilor │ │ │ │ │ │periculoase │ │ 750 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2 │Modificarea certificatului de │ │ │ │ │ │operator aerian │ │ │la emiterea AOC │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.1 │Introducerea de noi tipuri de │euro/tip de │ │ │ │ │aeronave: │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 900 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 1.800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 2.700 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 4.500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 1.080 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.620 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 1.800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.2 │Introducerea de noi aeronave de │euro/aeronavă │ │ │ │ │același tip cu cele deja │ │ │ │ │ │înscrise în AOC: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 160 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 230 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 160 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 230 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.3 │Modificarea specificațiilor de │ │ │ │ │ │operare (se aplică tarifele │ │ │ │ │ │corespunzătoare de la pct. │ │ │ │ │ │A.1.1.1.2.2.3) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.4 │Modificarea datelor de identifi-│euro/modificare │ 100 │la depunerea cererii │ │ │care a operatorului aerian │ │ │ │ │ │(nume, sediu social,adresă etc.)│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.5 │Modificarea listei persoanelor │euro/persoană │ 200 │la emiterea AOC │ │ │acceptate în posturi manageriale│ │ │ │ │ │obligatorii │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.3 │Supravegherea menținerii │ │ │ │ │ │condițiilor de certificare: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.3.1 │Tarif în funcție de structura │euro/an și │ │până la sfârșitul lunii │ │ │flotei operate: │aeronavă │ │ianuarie pentru fiecare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤an sau fracțiune de an │ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 300 │pentru care se solicită │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤menținerea valabilității │ │ b) │Avioane între 5,7 tone și 15 │ │ 500 │certificatului de autori-│ │ │tone (inclusiv) │ │ │zare ori, după caz, până │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤la data expirării autori-│ │ c) │Avioane între 15 tone și 40 tone│ │ 800 │zării, care este scadentă│ │ │(inclusiv) │ │ │prima │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 1.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 350 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 450 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ g) │Elicoptere multimotor operațiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.3.2 │Tarif în funcție de autorizările│euro/an și tip │ │ │ │ │speciale deținute pentru: │ de aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Operațiuni în condiții de │ │ 500 │până la sfârșitul lunii │ │ │vizibilitate redusă (LVO) │ │ │ianuarie pentru fiecare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤an sau fracțiune de an │ │ b) │Operațiuni în condiții MNPS │ │ 350 │pentru care se solicită │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤menținerea valabilității │ │ c) │Operațiuni în condiții ETOPS │ │ 750 │certificatului de autori-│ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤zare ori, după caz, până │ │ d) │Operațiuni BRNAV/PRNAV │ │ 350 │la data expirării autori-│ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤zării, care este scadentă│ │ e) │Operațiuni în spațiu RVSM │ │ 350 │prima │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ f) │Operațiuni în zone cu altimetrie│ │ 50 │ │ │ │metrică │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ g) │Transportul aerian al bunurilor │ │ 750 │ │ │ │periculoase │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.4 │Supravegherea asigurării de │ │ │lunar, până la sfârșitul │ │ │către operator a siguranței │ │ │lunii următoare celei │ │ │operării aeronavelor │ │ │pentru care s-a efectuat │ │ │ │ │ │supravegherea │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.4.1 │Pentru operatori aerieni de │ │ │ │ │ │transport public cu aeronave │ │ │ │ │ │având masa de decolare sub │ │ │ │ │ │15.000 kg: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤*)Tariful minim aplicabil│ │ a) │Până la 10 locuri pentru pasa- │euro/ora de zbor│1,00 (dar nu │pe an/aeronavă se │ │ │geri sau până la 1,2 t marfă │ │mai puțin de │plătește până la sfârși- │ │ │ │ │300 euro/an │tul lunii ianuarie a │ │ │ │ │aeronavă) │anului calendaristic │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤următor anului în care a │ │ b) │Între 11 și 20 de locuri pentru │euro/ora de zbor│1,25 (dar nu │fost valabil documentul │ │ │pasageri sau între 1,2 și 2,4 t │ │mai puțin de │de autorizare. │ │ │marfă │ │400 euro/an │ │ │ │ │ │aeronavă) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ c) │Peste 20 de locuri pentru pasa- │euro/ora de zbor│1,85 (dar nu mai│ │ │ │geri sau peste 2,4 t marfă │ │puțin de │ │ │ │ │ │600 euro/an │ │ │ │ │ │aeronavă) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.4.2 │Pentru operatori aerieni de │ │ │ │ │ │transport public cu aeronave │ │ │ │ │ │având masa de decolare peste │ │ │ │ │ │15.000 kg, care execută: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Transport de pasageri │euro/1.000 │ 0,1 │ │ │ │ │pasageri per km │ │ │ │ │ │- zburat │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Transport de marfă │euro/1.000 tone │ 0,25 │ │ │ │ │per km - zburat │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.5 │Aprobarea închirierii de │euro/aeronavă și│ 100 │la depunerea cererii │ │ │aeronave în sistem "wet" │lună sau frac- │ │ │ │ │ │țiune de lună │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.6 │Eliberarea unui duplicat după │euro/certificat │ 50 │la emiterea duplicatului │ │ │certificatul de operator aerian │ │ │(a se vedea cap. 12 │ │ │ │ │ │"Condiții generale de │ │ │ │ │ │aplicare a tarifelor" │ │ │ │ │ │pct. 1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2 │Autorizarea operatorilor aerieni│ │ │ │ │ │(AOA) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.1 │Autorizarea inițială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.1.1 │Tarif fix │euro/autorizare │ 1.000 │la depunerea cererii │ │ │(Include maximum 3 tipuri de │ │ │ │ │ │operațiuni de lucru aerian) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.1.2 │Tarife adiționale: │ │ │la emiterea AOA │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Tarif adițional în funcție de │euro/tip de │ 800 │ │ │ │structura parcului de aeronave │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Tarif adițional în funcție │euro/operațiune │ 50 │ │ │ │tipurile de operațiuni │ │ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.2 │Modificarea autorizației de │ │ │ │ │ │operator aerian: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Modificarea prin introducerea de│euro/tip de │ 800 │la emiterea AOA │ │ │noi tipuri de aeronave │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Modificarea prin introducerea de│euro/aeronavă │ 50 │la emiterea AOA │ │ │aeronave de același tip cu cele │ │ │ │ │ │înscrise deja în AOA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Modificarea prin adăugarea de │euro/operațiune │ 50 │la emiterea AOA │ │ │noi operațiuni autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Modificarea datelor de identifi-│euro │ 100 │la depunerea cererii │ │ │care a operatorului aerian │ │ │ │ │ │(nume, sediu social,adresă etc.)│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.3 │Supravegherea menținerii condi- │euro/an și │ 150 │până la sfârșitul │ │ │țiilor de autorizare: │aeronavă │ │lunii ianuarie pentru │ │ │ │ │ │fiecare an sau fracțiune │ │ │ │ │ │de an pentru care este │ │ │ │ │ │valabilă autorizația │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.4 │Supravegherea asigurării sigu- │euro/ora de zbor│ │ │ │ │ranței operării aeronavelor de │ │ │ │ │ │către operatorul deținător de │ │ │ │ │ │AOA următoare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ 1.2.4.1 │Pentru operatori cu: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ a) │Aeronave cu masa maximă la │ │ │lunar, până la sfârșitul │ │ │decolare până la 2.730 kg │ │0,25 (dar nu mai│lunii următoare celei │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤puțin de │pentru care s-a efectuat │ │ b) │Aeronave cu masa maximă la │ │40 euro/an și │supravegherea │ │ │decolare între 2.731 kg și │ │tip de aeronavă)│ │ │ │15.000 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ c) │Aeronave cu masa maximă la │ │0,35 (dar nu mai│ │ │ │decolare peste 15.001 kg │ │puțin de │ │ │ │ │ │195 euro/an și │ │ │ │ │ │tip de aeronavă)│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.5 │Alte tarife aplicabile operato- │euro/aeronavă │ │ │ │ │rilor aerieni deținători de AOA │închiriată și │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤lună sau frac- ├────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.5.1 │Aprobarea închirierii de │țiune de lună │ 100 │la emiterea scrisorii │ │ │aeronave în sistem "wet" │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.6 │Modificarea listei persoanelor │euro/persoană │ 150 │la eliberarea scrisorii │ │ │acceptate în posturi manageriale│ │ │de acceptare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.7 │Eliberarea unui duplicat după │euro/autorizație│ 50 │la emiterea duplicatului │ │ │autorizația de operator aerian │ │ │(a se vedea cap. 12 │ │ │ │ │ │pct. 1) │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3 │Certificarea operatorilor │ │ │ │ │ │aerieni de baloane/dirijabile │ │ │ │ │ │(AOC-B) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1 │Certificarea inițială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1.1 │Tarif fix │euro/certificat │ │la depunerea cererii │ │ │(stabilit în funcție de tipul de│ │ │ │ │ │aeronavă cu capacitatea cea mai │ │ │ │ │ │mare): │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 900 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 și 20 de pasageri │ │ 1.100 │ │ │ │(inclusiv) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 1.300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1.2 │Tarife adiționale: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1.2.1 │Tarif adițional în funcție de │euro/tip │ │la emiterea AOC │ │ │structura flotei de baloane/ │aeronavă │ │ │ │ │dirijabile operate: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 450 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 și 20 de pasageri │ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 550 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 650 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.2 │Modificarea certificatului de │ │ │ │ │ │operator aerian - baloane │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.2.1 │Introducerea de noi tipuri de │euro/tip de │ │la emiterea AOC │ │ │baloane/dirijabile: │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 450 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 și 20 de pasageri │ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 550 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 650 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.2.2 │Introducerea de noi baloane/ │euro/aeronavă │ │la depunerea cererii │ │ │dirijabile de același tip cu │ │ │ │ │ │cele deja înscrise în AOC-B: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 și 20 de pasageri │ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 60 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 75 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.3 │Supravegherea menținerii condi- │euro/an și tip │ 450 │până la sfârșitul lunii │ │ │țiilor de autorizare │de aeronavă │ │ianuarie pentru fiecare │ │ │ │ │ │an sau fracțiune de an │ │ │ │ │ │pentru care se solicită │ │ │ │ │ │menținerea valabilității │ │ │ │ │ │certificatului de autori-│ │ │ │ │ │zare ori, după caz, până │ │ │ │ │ │la data expirării autori-│ │ │ │ │ │zării, care este scadentă│ │ │ │ │ │prima │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.4 │Eliberarea unui duplicat după │euro/certificat │ 50 │la emiterea duplicatului │ │ │AOC-B │ │ │(a se vedea cap. 12 │ │ │ │ │ │pct. 1) │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.4 │Operațiuni de aviație generală │ │ │la emiterea scrisorii │ │ │efectuate cu aeronave complexe │ │ │de aprobare │ │ │motorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.4.1 │Aprobarea inițială │euro/tip de │ 500 │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.4.2 │Modificarea aprobării │euro/tip de │ 250 │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înțelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabilește, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condițiile și finanțarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în "dry lease" și pentru pregătirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor și aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentației tehnice privind descrierea, exploatarea, întreținerea și asigurarea continuității navigabilității aeronavei respective.4. Condițiile prevăzute la pct. 3 se aplică și aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării inițiale, respectiv pentru completarea autorizării și în condițiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave și/sau execută în aceeași perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate și categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referință.7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 și A.1.2.3, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este autorizat să desfășoare mai multe tipuri de activități, respectiv transport aerian public și/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabilește prin cumularea tarifelor specifice corespunzătoare fiecărei activități desfășurate.8. Prelungirea valabilității autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR și în condițiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea inițială.10. În tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, "un pasager per kilometru zburat" se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor per kilometri zburați" se efectuează prin însumarea produselor obținute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportați în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurși de toți pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".11. Tarifele achitate în avans pentru operațiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu prestația executată și se determină în funcție de orele de manoperă consumate și de tariful pe ora de consultanță.12. Tarifele privind operațiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) și la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică și la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operațiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) și la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică și la modificarea preciziei de navigație. De exemplu, un operator care deține specificația RNAV (BRNAV) și dorește obținerea specificației PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplică organizațiilor de pregătire autorizate.  +  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelorA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1│Certificatul de evaluare a │ │ │la depunerea cererii │ │ │navigabilității (CEN) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1│Eliberarea certificatului de │ │ │ │ │ │evaluare a navigabilității EASA │ │ │ │ │ │Form 15a pe baza evaluării AACR │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.2│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 600│ │ │ │până la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 1.100│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 650│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 850│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 450│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.2│Eliberarea certificatului de │ euro/aeronavă │ 250│ │ │ │evaluare a navigabilității EASA │ │ │ │ │ │Form 15a pe baza recomandării │ │ │ │ │ │unei organizații autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2│Evaluarea aeronavelor în vederea│ │ │la depunerea cererii │ │ │eliberării certificatului de │ │ │ │ │ │navigabilitate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1│Certificat de navigabilitate │ │ │ │ │ │EASA Form 25 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.2│Avioane cu masa de decolare până│ euro/aeronavă │ 300│ │ │ │la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 450│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 350│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2│Certificat de navigabilitate │ │ │ │ │ │restrictiv EASA Form 24 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.1│Baloane euro/aeronavă 450 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.2│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 700│ │ │ │până la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 1.400│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 750│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 1.100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 500│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3│Certificat de navigabilitate │ │ │ │ │ │pentru export pentru aeronave de│ │ │ │ │ │serie, noi sau utilizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.2│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 250│ │ │ │până la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 350│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3│Eliberarea autorizației de zbor │ │ │la depunerea cererii │ │ │pentru aeronave noi sau │ │ │ │ │ │utilizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.2│Avioane cu masa de decolare până│ euro/aeronavă │ 300│ │ │ │la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 450│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 350│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.4│Eliberarea certificatului de │ euro/aeronavă │ 100│la depunerea cererii │ │ │autorizare a instalării │ │ │ │ │ │echipamentului radio de aeronavă│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.5│Eliberarea certificatului de │ euro/aeronavă │ 100│la depunerea cererii │ │ │zgomot │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.6│Modificarea datelor din │euro/certificat│ 50│la depunerea cererii │ │ │certificatele de navigabilitate,│ │ │ │ │ │de zgomot, de autorizare a │ │ │ │ │ │instalării echipamentului radio │ │ │ │ │ │de aeronavă etc. │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.7│Eliberarea de duplicate după │euro/certificat│ 50│la depunerea cererii │ │ │certificatele de navigabilitate,│ │ │ │ │ │zgomot, autorizare a instalării │ │ │ │ │ │echipamentului radio de aeronavă│ │ │ │ │ │etc. │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 2.8│Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor național inițial │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.8.1│Aeronave istorice │ euro/aeronavă │ 500│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.8.2│Aeronave destinate cercetării, │ euro/aeronavă │ 630│ │ │ │experimentării și scopurilor │ │ │ │ │ │științifice │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ la depunerea cererii │ │ 2.8.3│Aeronave construite de amatori │ euro/aeronavă │ 630│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.8.4│Aeronave ex-militare │ euro/aeronavă │ 720│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.8.5│Vehicule aeriene fără pilot la │ euro/aeronavă │ 540│ │ │ │bord (UAV) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 2.9│Evaluarea aeronavelor în vederea menținerii valabilității permisului de zbor național │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.9.1│Aeronave istorice │ euro/aeronavă │ 250│la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 2.10│Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilității permisului de zbor │ │ │național │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.10.1│Aeronave destinate cercetării, │ euro/aeronavă │ 250│ │ │ │experimentării și scopurilor │ │ │ │ │ │științifice │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.10.2│Aeronave construite de amatori │ euro/aeronavă │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ la depunerea cererii │ │ 2.10.3│Aeronave ex-militare │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.10.4│Vehicule aeriene fără pilot la │ euro/aeronavă │ 300│ │ │ │bord (UAV) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.11│Verificarea în vederea aprobării│euro/om/oră de │ 45│minimum 90 euro la │ │ │unei modificări a proiectului │investigație │ │depunerea cererii, restul│ │ │unei aeronave │ │ │la data eliberării │ │ │ │ │ │aprobării, în baza │ │ │ │ │ │postcalculului │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.12│Analiza unui program de │ euro/program │ 200│la depunerea programului │ │ │întreținere pentru un tip de │ │ │ │ │ │aeronavă în vederea aprobării │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.13│Analiza unui contract de │ euro/contract │ 50│la depunerea cererii │ │ │întreținere în vederea aprobării│ de întreținere│ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor național al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizați, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condițiile în care, ca urmare a investigațiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ și, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tarifele pentru analiza unui program de întreținere pentru o aeronavă și analiza unui contract de întreținere, prevăzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep în cazul organizațiilor de management al continuității navigabilității sau al aeronavelor aflate sub incidența anexei II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Avia ției și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2.004/36/CE.4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizație autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înțelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).  +  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarciniA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3.1│Rezervarea înmatriculării/ │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │identificării aeronavelor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.2│Certificarea înmatriculării/ │ │ │ │ │ │identificării aeronavelor │ │ │ │ │ │a) aeronave cu MTOW ≤ 5.700 kg │ euro/aeronavă │ 90│ │ │ │b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg │ euro/aeronavă │ 180│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.3│Certificarea radierii sau │ euro/aeronavă │ 90│ │ │ │neînmatriculării aeronavelor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.4│Efectuarea modificărilor în │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │Registrul unic de înmatriculare/│ │ │ la depunerea cererii │ │ │identificare a aeronavelor │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.5│Înscrierea unor mențiuni în │ euro/aeronavă │ 180│ │ │ │Registrul foilor de sarcini │ │ │ │ │ │(înscriere primară) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.6│Modificarea stării sarcinilor în│euro/modificare│ 135│ │ │ │Registrul foilor de sarcini │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.7│Furnizarea de informații din │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │Registrul unic de înmatriculare/│ │ │ │ │ │identificare a aeronavelor │ │ │ │ │ │civile sau din Registrul foilor │ │ │ │ │ │de sarcini │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.8│Eliberarea de duplicate după │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │certificatele de identificare, │ │ │ │ │ │înmatriculare, neînmatriculare, │ │ │ │ │ │radiere și după cele care atestă│ │ │ │ │ │înscrierea/mutația sarcinii │ │ │ │ │ │constituite asupra aeronavelor │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgență a unuia din documentele menționate în prezentul capitol se înțelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum o zi lucrătoare(24 de ore) de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine în temeiate, AACR își rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgență a documentelor menționate în prezentul capitol.2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menționate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.  +  Capitolul 4 Autorizări pentru procese specialeA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1│Autorizarea sudorilor din │ │ │ │ │ │aeronautica civilă │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.1│Evaluare în vederea autorizării │euro/procedeu │ 200│la depunerea cererii │ │ │inițiale/prelungirii/extinderii/│de sudare/grupă│ │ │ │ │procedeu de sudare/grupă de │de materiale/ │ │ │ │ │materiale │persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.2│Menținerea valabilității │euro/procedeu │ 100│anual │ │ │condițiilor de autorizare │de sudare/grupă│ │ │ │ │ │de materiale/ │ │ │ │ │ │persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.3│Evaluarea dosarului de acceptare│ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii │ │ │a sudorului coordonator/ │ │ │ │ │ │organizației │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.4│Reexaminarea sudorilor de │euro/procedeu │ 100│la depunerea cererii │ │ │aviație │de sudare/grupă│ │ │ │ │ │de materiale/ │ │ │ │ │ │persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2│Autorizarea operatorilor ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT) │ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.2.1│Evaluare în vederea autorizării inițiale/reautorizării/extinderii │ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.2.1.1│Examinarea operatorilor de nivel 1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 100│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤la depunerea cererii │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 50│ │ │ │ │ autorizare │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.1.2│Examinarea operatorilor de nivel 2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 150│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 50│ │ │ │ │ autorizare │ │la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.1.3│Examinarea operatorilor de nivel 3 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 250│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 50│ │ │ │ │ activitate │ │la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 250│ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │c) practică nivel 2 │ euro/metodă │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.2.2│Supravegherea continuă a menținerii condițiilor de autorizare │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.2.1│Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 10│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 5│ anual, │ │ │ │ autorizare │ │ la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 10│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.2.2│Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 15│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 10│ anual, │ │ │ │ autorizare │ │ la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 15│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.2.3│Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 3 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 20│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ │ anual, │ │ │ │ autorizare │ │ la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 20│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.2.3│Reexaminare teoretică pentru │ euro/metodă/ │ 80│ │ │ │operatorii de nivel 1, 2 și 3 │ persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.2.4│Reexaminarea practică pentru │ euro/metodă/ │ 30│ │ │ │operatorii de nivel 1, 2 și 3 │ persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.3│Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectuează examinări nedistructive în │ │ │aeronautica civilă (NDT) │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 4.3.1│Autorizarea inițială/ │ euro │ 1.500│ │ │ │Reautorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.3.2│Analiza și aprobarea │ euro/metodă │ 800│ │ │ │suporturilor de curs │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ la depunerea cererii │ │ 4.3.3│Analiza și aprobarea programelor│ euro/metodă │ 50│ │ │ │de instruire │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.3.4│Modificarea domeniului de │ euro/metodă │ 100│ │ │ │autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.3.5│Supravegherea menținerii │ euro/an │ 1.200│în primul trimestru │ │ │condițiilor de autorizare │ │ │pentru fiecare an pentru │ │ │ │ │ │care este valabil │ │ │ │ │ │certificatul de │ │ │ │ │ │autorizare │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice și practice se suportă de către solicitant.2. În condițiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adică cele prevăzute la pct. A.4.2.1.1, A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.  +  Capitolul 5 Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilăA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1│Investigații în cadrul │ │ │ │ │ │proceselor de autorizare │ │ │ │ │ │inițială în conformitate cu │ │ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003│ │ │ │ │ │al Comisiei din 24 septembrie │ │ │ │ │ │2003 de stabilire a normelor de │ │ │ │ │ │punere în aplicare privind │ │ │ │ │ │certificarea pentru │ │ │ │ │ │navigabilitate și mediu a │ │ │ │ │ │aeronavelor și a produselor, │ │ │ │ │ │reperelor și dispozitivelor, │ │ │ │ │ │precum și certificarea │ │ │ │ │ │întreprinderilor de proiectare │ │ │ │ │ │și producție, partea 21, │ │ │ │ │ │secțiunea A și secțiunea B │ │ │ │ │ │capitolul G │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.1│Pentru organizații cu un singur │euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii și │ │ │amplasament │investigație/ │ 1.500 euro) │regularizare pe parcursul│ │ │ │auditor │ │desfășurării │ │ │ │ │ │investigației, conform │ │ │ │ │ │pct. B.2.1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.2│Pentru organizații cu un │ │ │ │ │ │amplasament principal și unul │ │ │ │ │ │sau mai multe amplasamente │ │ │ │ │ │adiționale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.2.1│Pentru amplasamentul principal │euro/ora de │ 45 (minimum │ │ │ │ │investigație/ │ 1.500 euro) │ │ │ │ │auditor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.2.2│Pentru fiecare amplasament │euro/ora de │ 45 (minimum │ │ │ │adițional │investigație/ │ 500 euro) │ │ │ │ │auditor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.2│Investigații în cadrul │ │ │ │ │ │proceselor de aprobare a │ │ │ │ │ │modificărilor semnificative │ │ │ │ │ │apărute în cadrul organizației │ │ │ │ │ │în conformitate cu Regulamentul │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secțiunea A și secțiunea B │ │ │ │ │ │capitolul G │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.2.1 │Aprobarea modificărilor │ euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii și │ │ │semnificative [definite prin │investigație/ │ 1.000 euro) │regularizare pe parcursul│ │ │Regulamentul (CE) │ auditor │ │desfășurării │ │ │nr. 1.702/2003 pct. 21A.153] │ │ │investigației, conform │ │ │referitoare la termenii │ │ │pct. B.2.1 │ │ │autorizării, respectiv │ │ │ │ │ │modificarea amplasamentului │ │ │ │ │ │[definită prin Regulamentul (CE)│ │ │ │ │ │nr. 1.702/2003 pct. 21A.148] │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.2.2│Aprobarea modificărilor │ euro/ora de │ 45 euro │ Conform pct. B.2.1 │ │ │semnificative definite prin │investigație/ │ │ │ │ │Regulamentul (CE) │ auditor │ │ │ │ │nr. 1.702/2003 pct. 21A.147 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3│Investigații în cadrul │ │ │ │ │ │proceselor de supraveghere │ │ │ │ │ │continuă pentru menținerea │ │ │ │ │ │condițiilor de autorizare în │ │ │ │ │ │conformitate cu Regulamentul │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secțiunea A și secțiunea B, │ │ │ │ │ │capitolul G │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3.1│Pentru organizații cu un singur │ euro/ora de │ 45 (minimum │la începutul anului │ │ │amplasament │investigație/ │ 1.500 euro/ │calendaristic și │ │ │ │ auditor │ anual) │regularizare pe parcursul│ │ │ │ │ │desfășurării │ │ │ │ │ │investigației, conform │ │ │ │ │ │pct. B.2.2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3.2│Pentru organizații cu un │ │ │ │ │ │amplasament principal și unul │ │ │ │ │ │sau mai multe amplasamente │ │ │ │ │ │adiționale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3.2.1│Pentru amplasamentul principal │ euro/ora de │ 45 (minimum │la începutul anului │ │ │ │ investigație/ │ 1.500 euro/ │calendaristic și │ │ │ │ auditor │ anual) │regularizare pe parcursul│ │ │ │ │ │desfășurării │ │ │ │ │ │investigației, conform │ │ │ │ │ │pct. B.2.2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 5.3.2.2│Pentru fiecare amplasament │ euro/ora de │45 (minimum 500 │ │ │ │adițional │ investigație/ │ euro/anual) │ │ │ │ │ auditor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.4│Investigații în cadrul │ euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii și │ │ │proceselor de aprobare a │ investigație/ │ 1.000 euro/ │regularizare pe parcursul│ │ │condițiilor desfășurării │ auditor │ anual) │desfășurării │ │ │activității de producție fără │ │ │investigației, conform │ │ │autorizare, în conformitate cu │ │ │pct. B.2.1 și B.3 │ │ │Regulamentul (CE) │ │ │ │ │ │nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secțiunea A și secțiunea B │ │ │ │ │ │capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.5│Investigații în cadrul │ euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii și │ │ │proceselor de aprobare a │ investigație/ │ 500 euro) │regularizare pe parcursul│ │ │modificării termenilor conținuți│ auditor │ │desfășurării │ │ │în scrisoarea de aprobare, în │ │ │investigației, conform │ │ │conformitate cu Regulamentul │ │ │pct. B.2.1 și B.3 │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secțiunea A, capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.6│Investigații în cadrul │ euro/ora de │ 45 (minimum │la începutul perioadei de│ │ │proceselor de menținere a │ investigație/ │ 1.000 euro) │valabilitate (maximum 1 │ │ │valabilității unei scrisori de │ auditor │ │an de la data emiterii) │ │ │aprobare în conformitate cu │ │ │și regularizare pe │ │ │Regulamentul (CE) │ │ │parcursul desfășurării │ │ │nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │investigației, conform │ │ │secțiunea A și secțiunea B, │ │ │pct. B.2.2 și B.3 │ │ │capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.7│Inspecții de conformitate │ euro/ora de │ 45 │la încheierea inspecției,│ │ │efectuate de către AACR în baza │ inspecție/ │ │dar anterior emiterii │ │ │unui acord cu o altă autoritate │ inspector │ │raportului AACR de │ │ │aeronautică civilă și în │ │ │inspecție │ │ │conformitate cu Regulamentul │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secțiunea B, capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.8│Restabilirea valabilității │ euro │ 200 │anterior notificării de │ │ │autorizării unei organizații │ │ │restabilire a │ │ │după ce aceasta a fost limitată,│ │ │valabilității │ │ │suspendată │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.9│Emiterea duplicatelor după │ euro │ 50 │la cerere │ │ │certificate de autorizare/ │ │ │ │ │ │scrisori de agrement │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigații [auditurile planificate și cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizației) și/sau inspecții de conformitate asupra produselor, pieselor și echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:    Tarif = Valoare x N x n,    unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;    N reprezintă numărul total de ore de investigație consumate de către          auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-          suport) și furnizarea serviciului respectiv (investigații și/sau          inspecții) la amplasamentul(ele) organizației;    n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnați pentru          furnizarea serviciului respectiv.2. Numărul orelor de investigație necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.3., A.5.4, A.5.5 și A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenții încheiate între AACR și organizația de producție în conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numărului orelor de investigație necesare sunt:2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 și A.5.5, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza analizei de către AACR a tuturor informațiilor (de exemplu: număr de angajați din organizație ce desfășoară activități în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activități necesar a fi investigate, performanțe ale sistemului de management al calității, complexitate p rocese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziție de către organizația solicitantă prin scrisoarea de intenție, cererea de autorizare/modificare, precum și prin celelalte documente-suport atașate cererii. Analiza informațiilor respective este efect uată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate și documentate, prin convenția menționată mai sus, cu fiecare organizație în parte, anterior furnizării serviciului respectiv.2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.3 și A.5.6, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza informațiilor specifice menționate la pct. B.2.1 și pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizații în parte cu cerințele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate și documentate, prin convenția menționată mai sus, cu fiecare organizație în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).NOTE:a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigații aferent fiecărui serviciu furnizat, menționat la pct. A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă și se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcție de numărul de angajați din cadrul organizației și care ulterior poate varia (scădea sau crește), în funcție de un număr de variabile, printre care: performanțele sistemului de management al calității, tipurile de activități investigate, complexitatea și numărul proceselor/programelor de fabricație, numărul de neconformități constatate anterior, investigații suplimentare, rata de fabricație etc.b) Performanțele ridicate ale sistemului de management al calității în conformarea cu cerințele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigație și, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.3. Pentru organizațiile de producție aprobate să desfășoare activități de producție fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menționate la pct. A.5.5 și A.5.7.4. Tariful cuvenit numărului orelor de investigație, pentru situațiile în care acesta depășește tariful minim achitat anterior furnizării fiecăruia din serviciile menționate la pct. A.5.1-A.5.6, se stabilește și se agreează cu organizațiile anterior furnizării serviciului respectiv și/sau pe parcursul desfășurării investigațiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigației efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigații aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizație în parte, respectiv modificării acesteia, precum și investigații specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului spre facturare în cel mult 15 zile calendaristice d e la data finalizării fiecărei etape de investigație. Tarifele rezultate trebuie achitate de către organizație în cel mult 30 de zile de la data facturării și condiționează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum și menținerea valabilității autorizării/aprobării.5. Tarifele achitate în avans pentru investigațiile care sunt întrerupte pentru o perioada mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizației sau, la cererea organizației, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu prestația executată.6. Pentru restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizațiilor după o renunțare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecție/inspector determinate la încheierea inspecției și facturată ulterior emiterii raportului de inspecție.  +  Capitolul 6 Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatoruluiA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1│Autorizarea organizațiilor de │ │ │ │ │ │întreținere │ │ │50% la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤și 50% înainte de │ │ 6.1.1│Autorizare inițială │ │ │emiterea certificatului │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤de autorizare, conform │ │ 6.1.1.1│Tarif fix de autorizare în │ │ │pct. B.2 │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.1)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 3.200│ │ │ │reglementarea PART 145, │ │ │ │ │ │categoria A1, lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.2)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 3.000│ │ │ │reglementarea PART 145, │ │ │ │ │ │categoria A1, lucrări de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.1)│Autorizare inițială în │ euro │ 2.800│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoriile A2, A3, │ │ │ │ │ │lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.2)│Autorizare inițială în │ euro │ 2.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoriile A2, A3, │ │ │ │ │ │lucrări de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.1)│Autorizare inițială în │ euro │ 2.200│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria A4, │ │ │ │ │ │lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.2)│Autorizare inițială în │ euro │ 2.000 │ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria A4, lucrări │ │ │ │ │ │de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Autorizare inițială în │ euro │ 2.200│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria B1 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e)│Autorizare inițială în │ euro │ 2.000│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoriile B2, B3 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ f)│Autorizare inițială în │ euro │ 1.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria C │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ g)│Autorizare inițială în │ euro │ 1.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.1.2│Tarif fix de autorizare în │ │ │ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART M/F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.1)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 2.200│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoriile A2, A3, lucrări de │ │ │ │ │ │bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.2)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 2.000│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoriile A2, A3, lucrări de │ │ │ │ │ │linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.1)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.900│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria A4, lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.2)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.700│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria A4, lucrări de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.700│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoriile B2, B3 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.300│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria C │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.300│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.1.3│Tarif fix de autorizare în │ │ │50% la depunerea cererii │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │și 50% înainte de │ │ │RACR-AZAC │ │ │RACR-AZAC emiterea │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤certificatului de │ │ a)│Autorizare în conformitate │ euro │ 1.600│autorizare │ │ │cu RACR-AZAC aeronave peste │ │ │ │ │ │2.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.500│ │ │ │RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/│ │ │ │ │ │componente/procese speciale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.1.4│Tarife adiționale │ │ │50% la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤și 50% înainte de │ │ a)│Tarif adițional pentru locație │ euro/locație │ 500│emiterea certificatului │ │ │suplimentară de întreținere la │ │ │de autorizare, conform │ │ │linie │ │ │pct. B.2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Tarif adițional pentru locație │ euro/locație │ 800│ │ │ │suplimentară de întreținere de │ │ │ │ │ │bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Tarif adițional pentru tip de │ │ │ │ │ │aeronavă, de motor, categorie de│ │ │ │ │ │componente sau metodă NDT │ │ │ │ │ │suplimentare: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.1)│pentru tip de aeronavă în │ euro/tip │ 150│ │ │ │categoria A1 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.2)│pentru tip de aeronavă în │euro/tip și/sau│ 100│ │ │ │categoriile A2, A3, A4, tip │categorie │ │ │ │ │motor în categoria B, categorie │componentă/ │ │ │ │ │de componente în clasa C │metodă │ │ │ │ │(C1-22), metodă NDT în cadrul │ │ │ │ │ │categoriei D1 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.2│Supravegherea menținerii │ euro/an │50% din tarifele│trimestrial, reprezentând│ │ │condițiilor de autorizare a │ │prevăzute la │tranșe de câte 25% din │ │ │organizațiilor de întreținere │ │pct. A.6.1.1 │valoarea anuală │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3│Evaluarea privind modificarea │ │ │ │ │ │domeniului de autorizare sau │ │ │ │ │ │adăugarea unei locații │ │ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3.1│Modificare domeniu de autorizare│euro/categorie │ 1.600│50% la depunerea cererii │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │și 50% înainte de │ │ │PART 145, prin adăugare │ │ │emiterea certificatului │ │ │categoria A1 sau B1 │ │ │de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.2│Modificare domeniu de autorizare│euro/categorie │ 1.000│ │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │ │ │ │PART 145, prin adăugare │ │ │ │ │ │categoria A2, A3, A4, B2, B3 │ │ │ │ │ │sau D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3.3│Modificare domeniu de autorizare│euro/categorie │ 900│la depunerea cererii │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │ │ │ │PART M/F sau RACR-AZAC, prin a │ │ │ │ │ │dăugare categoria A2, A3, A4, │ │ │ │ │ │B2, B3, B3 sau D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.4│Modificare domeniu de autorizare│ euro │ 100 + 100/clasă│ │ │ │prin adăugare de clasă de │ │ │ │ │ │autorizare în cadrul categoriei │ │ │ │ │ │C (C1-C20) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.5│Modificare domeniu de autorizare│ │ │ │ │ │în cadrul aceleiași categorii │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a)│Modificare în cadrul aceleiași │ euro │ 500│ │ │ │categorii A1, A2, A3, A4 prin │ │ │ │ │ │adăugare capabilitate lucrări │ │ │ │ │ │de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Modificare în cadrul aceleiași │ euro │ 350│ │ │ │categorii A1, A2, A3, A4 prin │ │ │ │ │ │adăugare capabilitate lucrări de│ │ │ │ │ │linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Modificare în cadrul aceleiași │ euro/tip, │ 200│ │ │ │categorii A1, A2, A3, A4, B1, │ respectiv │ │ │ │ │B2, B3 prin adăugare de lucrări │ metodă │ │ │ │ │la domeniul de autorizare │ │ │ │ │ │existent sau tip aeronavă/motor │ │ │ │ │ │ori D prin adăugare de metodă │ │ │ │ │ │NDT │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Modificare în cadrul aceleiași │euro/componentă│ 50│ │ │ │categorii de componente │ │ │ │ │ │(modificarea listei de │ │ │ │ │ │capabilități pentru o categorie │ │ │ │ │ │deja autorizată) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3.6│Modificare prin adăugare de │ euro/locație │ 600│50% la depunerea cererii │ │ │locație suplimentară de │ │ │și 50% înainte de │ │ │întreținere la linie │ │ │emiterea certificatului │ │ │ │ │ │de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.7│Modificare prin adăugare de │ euro/locație │ 1.000│ │ │ │locație suplimentară de │ │ │ │ │ │întreținere de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.4│Evaluarea privind prelungirea │ euro │ 400│ │ │ │valabilității autorizării │ │ │ │ │ │conform RACR-AZAC │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2│Autorizarea organizațiilor de │ │ │ │ │ │pregătire pentru întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.1│Autorizare inițială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.1.1│Tarif fix autorizare în │ euro │ 3.200│50% la depunerea cererii │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │și 50% înainte de │ │ │PART 147 │ │ │emiterea certificatului │ │ │ │ │ │de autorizare, conform │ │ │ │ │ │pct. B.9 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.2.1.2│Tarif fix autorizare în │ euro │ 1.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PIAC-ASI │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.2.1.3│Tarife adiționale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a)│Tarif adițional aprobare modul │ euro/modul │ 500│ │ │ │pregătire de bază pentru o │ │ │ │ │ │categorie de licență │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Tarif adițional aprobare curs │ euro/curs │ 350│ │ │ │tip aeronavă pentru o categorie │ │ │ │ │ │de licență │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Tarif adițional aprobare curs de│ euro/curs │ 200│ │ │ │diferențe │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Tarif adițional pentru locație │ euro/locație │ 500│ │ │ │suplimentară │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.2│Supravegherea menținerii │ euro/an │50% din tariful │trimestrial, reprezentând│ │ │condițiilor de autorizare │ │prevăzut la pct.│tranșe de câte 25% din │ │ │ │ │A.6.2.1.1, │valoarea anuală │ │ │ │ │respectiv pct. │ │ │ │ │ │A6.2.1.2 │ │ │ │ │ │15% din tariful │ │ │ │ │ │prevăzut la │ │ │ │ │ │pct. 6.2.1.3 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.3│Evaluarea privind modificarea │ │ │ │ │ │domeniului de autorizare sau │ │ │ │ │ │adăugarea unei locații │ │ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.3.1│Modificare domeniu de autorizare│ euro/curs tip │ 500│la depunerea cererii │ │ │prin introducere curs tip │ aeronavă sau │ │ │ │ │aeronavă sau categorie │ modul │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.2.3.2 │Modificare prin adăugare de │ euro/locație │ 600│ │ │ │locație suplimentară │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.3│Schimbare/adăugare persoane │ euro/persoană │ 150│ │ │ │acceptate conform │ │ │ │ │ │reglementărilor PART M/PART │ │ │ │ │ │145/PART 147/RACR-AZAC, prin │ │ │ │ │ │intermediul EASA │ │ │ │ │ │Form 4/AACR-DN-507 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.4│Modificare date autorizație/ │euro/modificare│ 100│ │ │ │certificat (altele decât │ │ │ │ │ │domeniul de autorizare) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.5│Autorizarea unui curs pe tip de │ euro/curs │ 800│ │ │ │aeronavă efectuat în afara │ │ │ │ │ │organizațiilor de pregătire │ │ │ │ │ │autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6│Autorizarea organizațiilor de │ │ │ │ │ │managementul continuității │ │ │ │ │ │navigabilității │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.1│Autorizare inițială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.1.1│Tarif fix de autorizare inițială│ euro │ 3.000│50% la depunerea cereriI │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │și 50% înainte de │ │ │PART M(G) │ │ │emiterea certificatului │ │ │ │ │ │de autorizare, conform │ │ │ │ │ │pct. B.11 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.1.2│Tarife adiționale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a)│Acordare privilegiu emitere CEN,│ euro │ 750│ │ │ │PART M(G și I) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Acordare privilegiu emitere │ euro │ 750│ │ │ │autorizație de zbor, PART M(G) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Tip de aeronavă suplimentar │ euro │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Evaluare inițială program │ euro/program │ 200│ │ │ │întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e)│Evaluare inițială contract de │ euro/contract │ 100│ │ │ │întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ f)│Evaluare inițială sistem jurnal │ euro │ 100│ │ │ │de bord │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.2│Supravegherea menținerii │ euro/an │50% din tariful │trimestrial, reprezentând│ │ │condițiilor de autorizare │ │prevăzut la │tranșe de câte 25% din │ │ │ │ │pct. A.6.6.1 │valoarea anuală │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.3│Modificare autorizare PART M(G) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.3.1│Introducerea unui nou tip de │ euro/tip │ 500│50% la depunerea cererii │ │ │aeronavă │ aeronavă │ │și 50% înainte de │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤emiterea certificatului │ │ 6.6.3.2│Acordare privilegiu emitere CEN,│ euro │ 750│de autorizare │ │ │PART M(G și I) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.3.3│Acordare privilegiu emitere │ euro │ 750│ │ │ │autorizație de zbor, PART M(G) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.3.4│Evaluare modificare program │ euro/program │ 100│la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.3.5│Evaluare modificare contract de │ euro/contract│ 50│ │ │ │întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.3.6│Evaluare modificare sistem │ euro │ 50│ │ │ │jurnal de bord │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 6.6.4 │utorizarea inițială în conformitate cu reglementarea națională RACR-AZAC privind │ │ │utorizarea managementului sistemului de întreținere al operatorului │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 6.6.4.1│Tarif fix │ euro │ 1.000│ la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.4.2│Supravegherea menținerii │ euro │ 500│ │ │ │condițiilor de autorizare │ │ │ │ │ │RACR-AZAC - management sistem de│ │ │ │ │ │întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.4.4.3│Introducerea în domeniul │ euro │ 200│ │ │ │autorizat a unui tip de aeronavă│ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 6.6.5│Modificare autorizare RACR-AZAC - management sistem de întreținere │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 6.6.5.1│Analiza unui program de │ euro/program │ 100│la depunerea cererii │ │ │întreținere pentru un tip de │ │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.2│Aprobare modificare program │ euro/program │ 45│ │ │ │întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.3│Evaluare inițială contract de │ euro/contract │ 45│ │ │ │întreținere în vederea │ │ │ │ │ │acceptării │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.4│Acceptare modificare contract de│ euro/contract │ 45│ │ │ │întreținere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.5│Evaluare inițială jurnal de bord│ euro/jurnal │ 45│ │ │ │în vederea aprobării │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.6│Aprobare amendament al │ euro/jurnal │ 45│ │ │ │jurnalului de bord │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea inițială prevăzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal și unui tip de aeronavă/clasă componente/metodă NDT.2. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie și bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiționale pentru fiecare de tip aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special și locație suplimentară.Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare inițială pentru organizație de întreținere, conform listei de mai jos:*Font 9* ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Domeniul de autorizare solicitat │ Tariful (euro) │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. A1 │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) │(A.6.1.1.1 a.1) 3.200 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Cessna 550/560 (PWC PW530/535) │(A.6.1.1.4.c1) 150 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. A2 │Cessna 500 (PWC JT15D) │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. A3 │Bell 230 (RR Corp 250) │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. C │C5 Electrical Power conform listei de │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ │ │capabilități │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │C8 Flight Controls conform listei de │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ │ │capabilități │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │C9 Fuel Airframe conform listei de │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ │ │capabilități │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. D │Ultrasonic │(A.6.1.1.4.c.2.) 100 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Eddy Current │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │TOTAL: │ │ 4.050 │ └───────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 și A.6.6.2 se calculează având ca referință domeniul de autorizare inițial și se recalculează la fiecare modificare a acestuia.4. Tarifele prevăzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.Exemplu pentru pct. A.6.1.3: În cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pct. A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronavă/ motor/clasă de componente/metodă proces special și locație suplimentară.5. Tariful prevăzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreținere și un contract de întreținere.6. Pentru motoarele, agregatele și componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.7. Pentru reautorizarea organizațiilor aprobate după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleași tarife ca pentru autorizarea inițială.8. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de pregătire pentru întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronavă/curs de diferențe/locație suplimentară.9. Tarifele prevăzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locații, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locații numai cele declarate ca locații permanente în manualul de prezentare.Exemplu de calcul:*Font 9* ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Domeniul de autorizare solicitat │ Tariful (euro) │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Pregătire │Cat. B2 │(A.6.2.1.1) 3.200 + nr. │ │de bază │ │module aplicabile 12 * │ │ │ │(A.6.2.1.3.a) 500 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Cat. │A1 nr. module aplicabile │ │ │ │13 * (A.6.2.1.3.a) 500 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Pregătire │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1 │(A.6.2.1.3.b) 350 │ │pe tip │ │ │ │aeronavă │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2 │(A.6.2.1.3.b) 350 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Locație │Bacău │(A.6.2.1.3.d) 500 │ │suplimenta-│ │ │ │ră │ │ │ ├───────────┴─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ TOTAL: │ 16.900 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘10. Tariful de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de bază PART (M) pentru un tip de aeronavă, un program de întreținere, un contract de întreținere și un model de jurnal de bord.11. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de management al continuității navigabilității PART M(G), la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.1.1, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la pct. A.6.6.1.2, după caz.Exemplu de calcul:Autorizare inițială:*Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Domeniul de autorizare solicitat │ Tariful (euro) │ ├────────────┬─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Part M(G) │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) │(A.6.6.1.1) 3.000 + │ │ Part M (i) │ │(A.6.6.1.2.1) 750 │ │ │ │ │ │ │Cessna 550/560 (PWC PW530/535) │(A.6.6.1.2.3) 150 + │ │ │ │(A.6.6.1.2.4) 300 │ │ │ │(A.6.6.1.2.5) 200 │ │ │ │ │ │ │Cessna 500 (PWC JT15D) │(A.6.6.1.2.3) 150 + │ │ │ │(A.6.6.1.2.4) 300 │ │ │ │(A.6.6.1.2.5) 200 │ ├────────────┴─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ TOTAL: │ 5.050 │ └──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).  +  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronauticA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1│Personal aeronautic navigant │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.1│Acordare/Reînnoire licență │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.1.1│Examinare teoretică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.1│Pilot linie (ATPL) │ euro/persoană │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.2│Pilot comercial (CPL) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.1.2.1│● Calificare instrumentală │ euro/persoană │ 165│ │ │ │ (I.R.) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.1.2.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 55│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.3│Pilot particular (PPL) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.1.3.1│● I.R. │ euro/persoană │ 55│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.1.3.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.4│Navigator aerian │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.5│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.6│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.7│Însoțitor de bord │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.8│Inginer recepție și control │ euro/persoană │ 265│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.9│Inginer recepție și control │ │ │ │ │ │mijloace de protecție │ │ │ │ │ │navigație aeriene (PNA-Tc) │ euro/persoană │ 265│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.10│Pilot planor și balon │ euro/persoană │ 55│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.11│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.2│Examinare practică │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.1│Pilot linie (ATPL) │ euro/persoană │ 235│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.2│Pilot comercial (CPL) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.2.2.1│● I.R. │ euro/persoană │ 155│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.2.2.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.3│Pilot particular (PPL) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.2.3.1│● I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.2.3.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 40│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.4│Navigator aerian │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.5│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.6│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.7│Însoțitor de bord │ euro/persoană │ 85│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.8│Inginer recepție și control │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.9│Inginer recepție și control │ │ │ │ │ │mijloace PNA-Tc │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.10│Pilot planor și balon │ euro/persoană │ 60│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.11│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.│Revalidare licență │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.2.1.│Piloți avioane și elicoptere │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.1│Pilot linie (ATPL) │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.2│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 220│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.3│Pilot comercial (CPL) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.1.3.1│● I.R. │ euro/persoană │ 185│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.1.3.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.4│Pilot particular (PPL) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.1.4.1│● I.R. │ euro/persoană │ 95│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.1.4.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 75│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.5│Tip suplimentar a/c │ euro/persoană │ 70│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.6│IR (SEP) │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.2│Alte categorii de personal │ │ │ │ │navigant │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ 7.1.2.2.1│Examinare teoretică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.1│Navigator aerian │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.2│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.3│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.4│Însoțitor de bord │ euro/persoană │ 65│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.5│Inginer recepție și control │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.6│Inginer recepție și control │ │ │ │ │ │mijloace PNA-Tc │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.7│Pilot planor și balon │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │7.1.2.2.1.8│Tip suplimentar a/c │ euro/persoană │ 25│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.2.2│Examinare practică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.1│Navigator aerian │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.2│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.3│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.4│Însoțitor de bord │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.5│Inginer recepție și control │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.6│Inginer recepție și control │ │ │ │ │ │mijloace PNA-Tc │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.7│Pilot planor și balon │ euro/persoană │ 60│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.8│Tip suplimentar a/c │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.3│Acordarea calificării pe alt tip/clasă de a/c și a calificării │ │ │ │I.R., cu licența în termen de valabilitate │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 7.1.3.1│Examinare teoretică │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.1│ATPL │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.2│CPL │ euro/persoană │ 60│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.3│PPL │ euro/persoană │ 35│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.4│Pilot planor și balon liber │ euro/persoană │ 30│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.5│Alte categorii de personal │ │ │ │ │ │navigant │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.6│I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.7│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.3.2│Examinare practică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.1│ATPL │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.2│CPL │ euro/persoană │ 70│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.3│PPL │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.4│Pilot planor și balon liber │ euro/persoană │ 40│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.5│Alte categorii de personal │ │ │ │ │ │navigant │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.6│I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.7│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.4│Calificare instructor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.4.1│Acordarea │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.1│Instructor de zbor (FI), │ │ │ │ │ │calificare clasă (CRI), │ │ │ │ │ │calificare de tip (TRI), │ │ │ │ │ │calificare instrumentală (IRI) │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.2│Instructor simulator (SFI), │ │ │ │ │ │pregătire sintetică (STI) sau │ │ │ │ │ │cooperare în echipaj multiplu │ │ │ │ │ │(MCC) │ euro/persoană │ 120│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.3│Instructor însoțitori de bord - │ │ │ │ │ │I.B. (teoretic și practic) │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.4│Instructor alte categorii de │ │ │ │ │ │personal navigant │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.5│Tip suplimentar/clasă │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.4.2│Revalidare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.4.2.1│Instructor FI, CRI, TRI, IRI │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1.4.2.2│Instructor simulator (SFI, STI) │ │ │ │ │ │sau MCC │ euro/persoană │ 120│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.2.3│Instructor I.B. │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.2.4│Instructor alte categorii de │ │ │ │ │ │personal navigant │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.5│Autorizații speciale │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.5.1│Acordare inițială și reînnoire │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.5.2│Revalidare │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.6│Examinatori delegați │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.6.1│Autorizare inițială, reemitere │ │ │ │ │ │și revalidare examinatori ATPL, │ │ │ │ │ │CPL/IR │ euro/persoană │ 500│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1.6.2│Autorizare inițială, reemitere │ │ │ │ │ │și revalidare examinatori PPL, │ │ │ │ │ │CPL și alte categorii de │ │ │ │ │ │personal navigant │ euro/persoană │ 150│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1.6.3│Împuternicire temporară de │ │ │În cazul efectuării │ │ │examinare │ euro/persoană │ 100│decătre examinatori AACR │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.7│Autorizarea, reînnoirea și │ │ │ │ │revalidarea utilizării │ │ │ │ │serviciilor civile de navigație │ │ │ │ │aeriană (RACM-1) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.7.1│Examinare teoretică │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.7.2│Examinare practică │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.7.3│Împuternicire inspectori │ │ │ │ │ │delegați conform RACM-1 │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2│Personal tehnic aeronautic │ │ │ │ │ │(examinare teoretică) │ │ │ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.2.1│Acordarea/Reînnoirea licenței/ │ │ │ │ │Calificare suplimentară │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.2.1.1│Licență tip RACR - LPTA │euro/categorie/│ │ │ │ │ │clasă sau tip │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.2│Tip suplimentar/clasă │euro/categorie/│ │ │ │ │suplimentară de aeronavă RACR - │clasă sau tip │ 173│ │ │ │LPTA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2.1.3│Licență Part-66 prin examinare │ │ │ │ │ │teoretică │ euro/modul │ 45│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2.1.4│Examinare teoretică submodul │ euro/submodul │ 20│A se vedea pct. B.8.b) │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2.1.5│Licență Part-66 prin conversie │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.6│Calificare tip suplimentar │euro/categorie │ │ │ │ │aeronavă sau subcategorie │sau │ │ │ │ │Part-66 │subcategorie │ 150│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.7│Evaluare dosar individual │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.8│Licență Part-66 prin │ │ │ │ │ │recunoaștere examinare teoretică│ euro/persoană │ 160│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.2.2│Revalidarea licenței │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.2.2.1│Licență RACR - LPTA │ euro/persoană │ 173│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.2.2│Tip/Clasă suplimentar/ │euro/categorie/│ │ │ │ │suplimentară de aeronavă RACR - │clasă sau tip │ 100│ 2 ani │ │ │LPTA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.2.3│Licență Part-66 │ euro/persoană │ 200│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.2.4│Tip suplimentar aeronavă sau │ │ │ │ │ │subcategorie Part-66 │ euro/persoană │ 50│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.3│Modificare licență Part-66 prin │ │ │ │ │ │excluderea limitărilor sau │ │ │ │ │ │modificarea datelor personale și│ │ │ │ │ │revizie licență │ euro/persoană │ 80│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.3│Controlori trafic aerian │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.3.1│Acordare/Reînnoire licență și │ │ │ │ │sau calificare și autorizare │ │ │ │ │asociată calificării │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.3.1.1│Controlor trafic aerian stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.2│Control de aerodrom la vedere │ │ │ │ │ │(ADV) │ euro/persoană │ 48│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.3│Control de aerodrom instrumental│ │ │ │ │ │(ADI) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.4│Control de apropiere procedural │ │ │ │ │ │(APP) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.5│Control de apropiere, │ │ │ │ │ │supraveghere (APS) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.6│Control regional procedural │ │ │ │ │ │(ACP) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.7│Control regional, supraveghere │ │ │ │ │ │(ACS) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.8│Autorizări asociate │ │ │ │ │ │calificărilor deținute, │ │ │ │ │ │solicitate suplimentar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.9│Autorizare instructor OJT (OJTI)│ │ │ │ │ │asociată licenței │ euro/persoană │ 125│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.10│Autorizare examinator ATC │ euro/persoană │ 500│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2│Revalidare calificare sau │ │ │ │ │autorizare asociată licenței │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2.1│Controlor trafic aerian stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.2│Control de aerodrom la vedere │ │ │ │ │ │(ADV) │ euro/persoană │ 28│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.3│Control de aerodrom instrumental│ │ │ │ │ │(ADI) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.4│Control de apropiere procedural │ │ │ │ │ │(APP) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.5│Control de apropiere, │ │ │ │ │ │supraveghere (APS) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.6│Control regional procedural │ │ │ │ │ │(ACP) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.7│Control regional, supraveghere │ │ │ │ │ │(ACS) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.8│Calificări suplimentare │ euro/persoană │50% din tariful │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │revalidarea │ │ │ │ │ │primei │ │ │ │ │ │calificări │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2.9│Autorizare instructor OJT (OJTI)│ │ │ │ │ │asociată licenței │ euro/persoană │ 125│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2.10│Autorizare examinator ATC │ euro/persoană │ 500│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.3│Mutare la o nouă unitate de │ euro/persoană │50% din tariful │ │ │ │trafic │ │pentru acordare │ │ │ │ │ │calificare │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.4│Controlori informare trafic │ │ │ │ │aerian (CITA) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.4.1│Acordare/Reînnoire licență sau │ │ │ │ │calificare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.4.1.1│CITA stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.2│CITA TWR │ euro/persoană │ 190│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.3│CITA APP │ euro/persoană │ 207│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.4│CITA ACC │ euro/persoană │ 235│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.5│CITA NOTAM │ euro/persoană │ 190│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.6│CITA Briefing │ euro/persoană │ 190│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.7│Instructor │ euro/persoană │ 125│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.4.2│Revalidare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.4.2.1│CITA stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.2│CITA TWR │ euro/persoană │ 138│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.3│CITA APP │ euro/persoană │ 155│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.4│CITA ACC │ euro/persoană │ 185│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.5│CITA NOTAM │ euro/persoană │ 138│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.6│CITA Briefing │ euro/persoană │ 138│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.7│Instructor │ euro/persoană │ 125│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.3│Mutare la o nouă unitate de │ │ │ │ │ │trafic │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.5│Controlori trafic aerian │ │ │ │ │dirijare la sol │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.5.1│Acordare/Reînnoire licență │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.5.1.1│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol stagiar │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.1.2│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol │ euro/persoană │ 47│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ 2 ani │ │ 7.5.1.3│Calificare superioară de │ │ │ │ │ │instructor │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2│Revalidare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2.1│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol stagiar │ euro/persoană │ 30│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2.2│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol │ euro/persoană │ 28│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2.3│Calificare superioară de │ │ │ │ │ │instructor │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.3│Mutare la o nouă unitate │ euro/persoană │ 25│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.6│Meteorolog aeronautic │ │ │2 ani (licențe noi │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │conform RACR - LMET) │ │ 7.6.1│Acordare/Reînnoire licență │ │ │ │ │ │sau calificări │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.1│Stagiar │ euro/persoană │ 75│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.1.2│Tehnician │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.1.2.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.6.1.2.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 175│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.2.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.1.3│Prognozist │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.1.3.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.3.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.3.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.4│Instructor OJT │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.5│Autorizare activitate de clima- │ euro/persoană │ 200│ │ │ │tologie aeronautică │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.2│Revalidare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ 7.6.2.1│Tehnician │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.2.1.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.1.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.1.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.2.2│Prognozist │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.2.2.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.2.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 175│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.2.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.3│Instructor OJT │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.4│Autorizare activitate de clima- │ euro/persoană │ 150│ │ │ │tologie aeronautică │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.3│Mutare la o unitate meteorolo- │ euro/persoană │50% din tariful │ │ │ │gică aeronautică de același tip │ │pt. acordare │ │ │ │ │ │calific./gr. │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.4│Mutare la o unitate meteorolo- │ euro/persoană │tariful pt. │ │ │ │gică aeronautică de alt tip │ │acordare │ │ │ │ │ │calific./gr. │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.7│Personal PNA-TC │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.7.1│Acordare/Reînnoire licență │ euro/persoană │ 175│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.7.2│Acordare grupă suplimentară de │ euro/persoană │ 45│ │ │ │echipamente │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.7.3│Revalidarea licenței de funcțio-│ euro/persoană │ 90│ │ │ │nare a personalului aeronautic │ │ │ │ │ │tehnic PNA-Tc │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.8│Dispecer operațiuni zbor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.8.1│Acordare licență │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.8.2│Reînnoire licență │ euro/persoană │ 113│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.8.3│Revalidare licență │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.9│Validări și prelungire validare │ │ │ │ │licențe personal aeronautic, │ │ │ │ │emise de alte state (examinare │ │ │ │ │teoretică și practică) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.9.1│Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)│ euro/persoană │ 345│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.9.2│Pilot de aeronavă ATPL (A;H) │ euro/persoană │ 368│ │ │ │CPL/IR (A;H) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.9.3│Personal navigant (alte catego- │ euro/persoană │ 304│ │ │ │rii inclusiv IB) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.9.4│Personal aeronautic nenavigant │ euro/persoană │ 100│Comasare categorii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.10│Situații speciale │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.10.1│Duplicate documente (distrugere,│ euro/persoană │ 50│Durata examinării prac │ │ │pierdere, furt, modificare date │ │ │tice este conform │ │ │personale) │ │ │Reglementării aplicabile │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤pentru fiecare categorie │ │ 7.11│Reexaminarea suplimentară │ │de personal aeronautic. │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.11.1│Teoretică │euro/disciplină│ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.11.2│Practică │ euro/oră/ │ 45│ │ │ │ │ persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.12│Acordare exceptare pe termen │ euro/persoană │50% suplimentar │ │ │ │scurt, maximum 30 de zile (de │ │față de tariful │ │ │ │exemplu, prelungire valabilitate│ │aplicabil │ │ │ │licență), doar CTA dirijare sol │ │ │ │ │ │și CITA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.13│Autorizarea persoanelor care │ euro/persoană │ 90│ │ │ │deservesc laboratoarele de │ │ │ │ │ │control al calității combustibi-│ │ │ │ │ │lilor, lubrifianților și │ │ │ │ │ │lichidelor speciale de aviație │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.14│Acordare/Revalidare/Reînnoire │ euro/persoană │ 100│ │ │ │calificare limba utilizată în │ │ │ │ │ │radiocomunicații │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.15│Certificarea inițială și recu- │ euro/persoană │ 50│ │ │ │rentă a personalului implicat în│ │ │ │ │ │transportul aerian de bunuri │ │ │ │ │ │periculoase │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.16│Eliberarea certificatului │ euro/persoană │ 45│la depunerea cererii │ │ │medical clasa 1 și 3 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.17│Eliberarea unui duplicat al │ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii │ │ │certificatului medical (pier- │ │ │ │ │ │dere, distrugere, furt) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.18│Analiza secundară a contestației│ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii. │ │ │la refuzul eliberării certifi- │ │ │Suplimentar față de acest│ │ │catului medical │ │ │tarif, plata specialiș- │ │ │ │ │ │tilor (medici și/sau │ │ │ │ │ │psihologi) solicitați în │ │ │ │ │ │analiza secundară va fi │ │ │ │ │ │suportată de contestatar │ │ │ │ │ │la tariful practicat de │ │ │ │ │ │aceștia. │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.19│Validarea certificatelor medi- │ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii │ │ │cale pentru personalul navigant,│ │ │ │ │ │emise de alte state │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.20 │Examinare competență limba │ euro/persoană │ 113│ │ │ │engleză piloți │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.21│Eliberare adeverință (referitor │ euro/persoană │ 53│ │ │ │la rezultatele examinărilor │ │ │ │ │ │teoretice, experienței deținute │ │ │ │ │ │sau valabilității licenței ori │ │ │ │ │ │calificării) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.22│Comunicare/Solicitare date │ euro/persoană │ 23│ │ │ │referitoare la valabilitatea │ │ │ │ │ │licenței și calificării unui │ │ │ │ │ │solicitant │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. Tarifele se aplică la licențele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include și o reexaminare. Pentru reexaminările ulterioare se percepe tarif/disciplină.2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează "la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul".3. Tariful prevăzut la pct. A.7.12 se aplică numai în situația în care, în perioada solicitată, deținătorul își exercită nemijlocit privilegiile conferite de licență cu calificările și autorizările asociate.4. Pentru examinarea mecanicilor naviganți pe aeronave având MTOW < 5.700 kg se aplică 50% din tariful de bază.5. La acordarea licenței RACR - LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie 1 clasă 1 tip de aeronavă (clasă de componente).6. Atunci când pentru licența Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.7. Conversia licenței RACR - LPTA în Part-66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" și include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deține drept de certificare.8.a) Dacă o licență Part - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenței nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilității licenței va fi perceput un tarif proporțional cu perioada dintre emiterea licenței transmise la AACR și emiterea noii licențe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.(Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licențe după o perioadă de 2 ani și 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:– perioada de la emiterea inițială: 2 ani și 3 luni - se iau în calcul 2 ani;– tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;– tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro.b) Când examinarea teoretică conține mai multe submodule, tariful aplicabil se calculează prin însumarea tarifelor submodulelor.9. Pentru efectuarea în regim de urgență a examinărilor teoretice în afara sesiunilor de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.10. Pentru eliberarea în termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condițiilor specifice, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.  +  Capitolul 8Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR BucureștiA. Tarife*Font 9* ┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐ │Nr. │          Denumirea prestației         │          Tarif         │Mod de plată/ │ │crt.│                                       ├────────┬───────────────┤  Observații  │ │    │                                       │  U.M.  │Valoarea totală│              │ ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 8.1│Supervizarea furnizării serviciilor de │  lei   │      9.573.655│Lunar, conform│ │    │navigație aeriană de rută, a           │        │               │condițiilor de│ │    │managementului spațiului aerian și a   │        │               │aplicare      │ │    │managementului fluxurilor de trafic    │        │               │              │ │    │aerian pentru zonele de rută din FIR   │        │               │              │ │    │București*)                            │        │               │              │ ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 8.2│Supervizarea furnizării serviciilor de │  lei   │        631.062│Lunar, conform│ │    │navigație aeriană terminală, a         │        │               │condițiilor de│ │    │managementului spațiului aerian și a   │        │               │aplicare      │ │    │managementului fluxurilor de trafic    │        │               │              │ │    │aerian pentru zonele terminale din FIR │        │               │              │ │    │București în sensul Regulamentului de  │        │               │              │ │    │punere în aplicare (UE) nr. 391/2013   │        │               │              │ │    │al Comisiei din 3 mai 2013 de          │        │               │              │ │    │stabilire a unei scheme comune de      │        │               │              │ │    │tarifare pentru serviciile de navigație│        │               │              │ │    │aeriană*)                              │        │               │              │ └────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────┴──────────────┘ (la 12-01-2017, Capitolul 8 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 22 din 10 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017 ) B. Condiții de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 și A.8.2 pot fi revizuite în funcție de modificările aferente costurilor Autorității Naționale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR București, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013.----------Cap. 8 al anexei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 5 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016.  +  Capitolul 9 Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilorA. Tarife ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 9.1 │Autorizarea aerodromurilor │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬──────────┤ │ 9.1.1.a) │Autorizarea inițială a │euro/aerodrom│T1 + T2│regulari- │ │ │aerodromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴───────┴──────────┤ │ unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în │ │ │de infrastructura de aerodrom și │funcție de categoria operațiuni-│ │ │aeronavele care pot opera: │lor aeriene de pe aerodrom: │ ├──────────┼────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │600 euro│cifra de cod 1 și │400 euro │la │ HJ │ │ │ │baze de operare ├─────────────┤vedere ├──────────┤ │ │ │ │1.200 euro │sau │ H24 │ │ │ │ │ │nepre- │ │ │ │ │ │ │cizie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │400 euro│heliporturi │400 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │800 euro │ │ H24 │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │2.500 │coduri 2A - 3B inclusiv │1.500 euro │la vedere sau │ │ │euro │ │ │neprecizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │4.000 │coduri 3C - 4D inclusiv │2.000 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │6.000 │coduri 4E - 4F │5.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │9.1.1.b) │Analiza documentației de autori- │euro/ │400 euro│la depu- │ │ │zare inițială a aerodromurilor │documentație │ │nerea do-│ │ │ │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ției │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │9.1.2.a) │Prelungirea autorizării │euro/aerodrom│ T1 + T2│regulari-│ │ │aerodromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┴─────────┤ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în func- │ │ │de infrastructura de aerodrom și │ție de categoria operațiunilor │ │ │aeronavele care pot opera: │aeriene de pe aerodrom: │ │ ├────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │400 euro│cifra de cod 1 și baze │300 euro │la ve- │ HJ │ │ │ │de operare ├─────────────┤dere ├──────────┤ │ │ │ │1.000 euro │sau │ H24 │ │ │ │ │ │nepre- │ │ │ │ │ │ │cizie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │300 euro│heliporturi │300 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │700 euro │ │ H24 │ ├──────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │1.500 │coduri 2A - 3B inclusiv │1.000 euro │la vedere sau │ │ │euro │ │ │neprecizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │2.500 │coduri 3C - 4D inclusiv │1.500 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │4.000 │coduri 4E - 4F │4.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │ 9.1.2.b) │Analiza documentației de prelun- │euro/ │300 euro│la depu- │ │ │gire a autorizării │documentație │ │nerea do-│ │ │ │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ției │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ 9.2 │Înregistrarea aerodromurilor │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ 9.2.1.a) │Înregistrarea inițială a │euro/aerodrom│T1 + T2 │regulari-│ │ │aerodromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┴─────────┤ │ unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în │ │ │de infrastructura de aerodrom și │funcție de categoria operațiuni-│ │ │aeronavele care pot opera: │lor aeriene de pe aerodrom: │ │ ├────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │400 euro│cifra de cod 1 și baze │300 euro │la ve- │ HJ │ │ │ │de operare ├─────────────┤dere ├──────────┤ │ │ │ │1.000 euro │sau ne-│ H24 │ │ │ │ │ │preci- │ │ │ │ │ │ │zie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │300 euro│heliporturi │300 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │700 euro │ │ H24 │ ├──────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │1.500 │coduri 2A - 3B inclusiv │1.000 euro │la vedere sau ne- │ │ │euro │ │ │precizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │2.500 │coduri 3C - 4D inclusiv │1.500 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │4.000 │coduri 4E - 4F │4.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │ 9.2.1.b) │Analiza documentației de înregis-│euro/documen-│200 euro│la depu- │ │ │trare inițială a aerodromurilor │tație │ │nerea do-│ │ │ │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ției │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.2.2.a) │Prelungirea înregistrării aero- │euro/aerodrom│T1 + T2 │regulari-│ │ │dromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┴─────────┤ │ unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în func- │ │ │de infrastructura de aerodrom și │ție de categoria operațiunilor │ │ │aeronavele care pot opera: │aeriene de pe aerodrom: │ │ ├────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │300 euro│cifra de cod 1 și baze │200 euro │la ve- │ HJ │ │ │ │de operare ├─────────────┤dere ├──────────┤ │ │ │ │800 euro │sau ne-│ H24 │ │ │ │ │ │preci- │ │ │ │ │ │ │zie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │200 euro│heliporturi │200 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │500 euro │ │ H24 │ ├──────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │1.200 │coduri 2A - 3B inclusiv │800 euro │la vedere sau ne- │ │ │euro │ │ │precizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │2.000 │coduri 3C - 4D inclusiv │1.200 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │3.000 │coduri 4E - 4F │3.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │ 9.2.2.b) │Analiza documentației de prelun- │euro/documen-│100 euro│la depu- │ │ │gire a înregistrării │tație │ │nerea do-│ │ │aerodromurilor │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ției │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.2.3 │Inspecție pentru verificarea │euro/inspec- │500 euro│după │ │ │menținerii condițiilor de │ție │ │efectua- │ │ │înregistrare │ │ │rea in- │ │ │ │ │ │specției │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ 9.3 │Supravegherea continuă a aerodromurilor autorizate │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ 9.3.1 │Supravegherea menținerii condi- │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │țiilor de autorizare și a sigu- │evaluare/om │ │lizarea │ │ │ranței operaționale (audituri │ │ │auditului│ │ │programate sau neprogramate) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.3.2 │Supravegherea menținerii obiecti-│euro/pasager │ │lunar, │ │ │velor necesare siguranței pasage-│îmbarcat │ │până la │ │ │rilor pe aeroporturi │ │ │data de │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤20 a fie-│ │ a) │pentru primii 500.000 de pasageri│ │ 0,05 │cărei │ │ │îmbarcați │ │ │luni │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤pentru │ │ b) │pentru pasagerii îmbarcați │ │ 0,325 │pasagerii│ │ │500.001-750.000 │ │ │îmbarcați│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤în luna │ │ c) │pentru fiecare pasager îmbarcat │ │ 0,625 │preceden-│ │ │începând cu 750.001 │ │ │tă │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.4 │Evaluarea modificărilor/amenda- │euro/oră eva-│ │la fina- │ │ │mentelor la documentele de │luare/om │ 45 │lizarea │ │ │autorizare │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.5 │Activități de autorizare la un │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │aerodrom autorizat sau înregis- │evaluare/om │ │lizarea │ │ │trat, după lucrări de modernizare│ │ │evaluării│ │ │sau investiții noi │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.6 │Evaluarea elementelor relevante │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │ale unui aerodrom după efectuarea│evaluare/om │ │lizarea │ │ │reparațiilor capitale │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.7 │Autorizarea echipamentelor de │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │alimentare a aeronavelor cu │evaluare/om │ │lizarea │ │ │combustibil │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.8 │Inspecția și verificarea din zbor│ │ │la depu- │ │ │a funcționării mijloacelor PNA-Tc│euro/ora zbor│ 3.434 │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ │ │ │ │ │sau con- │ │ │ │ │ │form con-│ │ │ │ │ │tractului│ │ │ │ │ │cu bene- │ │ │ │ │ │ficiarul │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.9 │Activități de expertiză/investi- │euro/oră/ │ 45 │la fina- │ │ │gație tehnico-operațională în │expert │ │lizarea │ │ │vederea autorizării mijloacelor │ │ │evaluării│ │ │PNA-Tc pentru exploatare sau │ │ │ │ │ │pentru certificarea de tip a │ │ │ │ │ │tehnicii de aviație din ATM (la │ │ │ │ │ │solicitarea beneficiarului sau în│ │ │ │ │ │cazul autorizării pentru exploa- │ │ │ │ │ │tare a unor mijloace complexe sau│ │ │ │ │ │care necesită expertizare │ │ │ │ │ │suplimentară) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.10 │Administrarea spectrului de frec-│euro/frecven-│ 190 │la depu- │ │ │vențe radioaeronautice │ță adminis- │ │nerea │ │ │ │trată │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.11 │Supravegherea utilizării frecven-│euro/an │ 20 │în luna │ │ │țelor radioaeronautice │frecvență │ │ianuarie │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │anul în │ │ │ │ │ │curs │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.12 │Autorizarea și alocarea de indi- │euro/ │ 100 │la depu- │ │ │cative AFTN │indicativ │ │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┼─────────┤ │ 9.13 │Autorizarea și prelungirea auto- │ │la depu │ │ │rizării mijloacelor tehnice │ │nerea │ │ │pentru deservirea aeronavelor la │ │cererii │ │ │sol │ │sau con- │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┬────────┤form con-│ │ 9.13.1 │Autorizare inițială mijloace │euro/mijloc │ 200 │tractului│ │ │tehnice aeroportuare, altele │tehnic │ │cu bene- │ │ │decât echipamentele de alimentare│ │ │ficiarul │ │ │a aeronavelor cu combustibil │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ 9.13.2 │Prelungirea autorizării │euro/mijloc │ 75 │ │ │ │ │tehnic │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.14 │Autorizarea constructorilor de │ euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │echipamente specifice activități-│investigație/│ │lizarea │ │ │lor aeroportuare și de control și│om │ │evaluării│ │ │dirijare a zborurilor │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ 9.15 │Emiterea de avize la documenta- │euro/oră │ 45 │ │ │ │țiile tehnice pentru realizarea │investigație/│ │ │ │ │sau modernizarea/ dezvoltarea de │om │ │ │ │ │terenuri de aeronautică civilă și│ │ │ │ │ │alte construcții destinate │ │ │ │ │ │aviației civile │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ 9.16 │Emiterea de avize la documentații pentru construcții și │ │ │amenajări de orice fel în interiorul/exteriorul zonelor │ │ │cu servituți aeronautice │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ 9.16.1 │Aviz simplu (unul sau două obiec-│ euro │ 100 │cererii; │ │ │tive inclusiv) │ │ │regulari-│ ├──────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┤zare la │ │ 9.16.2 │Aviz complex (în funcție de │ │ de la │finaliza-│ │ │numărul de obiective │ │ 500 │rea │ │ │ - între 3 și │ │ │lucrării │ │ │10 obiective, inclusiv) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┤ │ │ 9.16.3 │Avize de mare complexitate (în │ │ de la │ │ │ │funcție de numărul de │ │ 770 │ │ │ │obiective - │ │ │ │ │ │începând de la 11 obiective - │ │ │ │ │ │și/sau de amplasamentul în peri- │ │ │ │ │ │metrul aerodromului/aeroportului)│ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ 9.16.4 │Suplimentare pentru avizarea │ euro │ 100 │ │ │ │construcțiilor situate în zone de│ │ │ │ │ │aerodrom │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.16.5 │Emitere duplicat aviz │ euro │ 50 │la depu- │ │ │ │ │ │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │9.16.6 │Aviz de principiu pentru studii │ │ │ │ │ │de urbanism (PUG, PUZ, PUD), │ │ │la depu- │ │ │studii de oportunitate (DALI)/ │ euro │ 100 │nerea │ │ │fezabilitate/aeronautice ș.a. │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.17 │Avizarea specificațiilor tehnice │euro/oră │ 45 │se regu- │ │ │anterior procurării sau construi-│investigație/│ │larizează│ │ │rii unui mijloc tehnic de aviație│om │ │după │ │ │utilizat de serviciile de naviga-│ │ │procurare│ │ │ție aeriană │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.18 │Avizarea specificațiilor tehnice │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │anterior procurării sau construi-│investigație/│ │lizarea │ │ │rii unui mijloc tehnic specific │om │ │evaluării│ │ │de aerodrom ori de deservire │ │ │ │ │ │aeroportuară a aeronavelor │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.19 │Avizarea studiilor, procedurilor │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │și proiectelor de investiții │investigație/│ │lizarea │ │ │pentru aviația civilă (inclusiv │om │ │evaluării│ │ │de construcții-montaj) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.20 │Autorizarea rezervoarelor/depozi-│euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │telor de combustibili de aviație │evaluare/om │ │lizarea │ │ │ │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.21 │Emiterea duplicatelor documente- │euro/exemplar│ 50 │la depu- │ │ │lor de autorizare/certificare │ │ │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.22 │Supravegherea aplicării prevede- │ │ │ │ │          │rilor Hotărârii Guvernului       │             │        │         │ │ │nr. 455/2011 privind tarifele de │ │ │ │ │ │aeroport │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │   a)     │Aeroporturi categoria A (cu mai  │euro/an      │        │         │ │          │mult de 10 milioane de pasageri  │             │        │         │ │          │pe an                            │             │  1.200 │         │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤             ├────────┤         │ │   b)     │Aeroporturi categoria B (cu un   │             │        │   în    │ │          │volum anual de pasageri cuprins  │             │        │  luna   │ │          │între 5 și 10 milioane)          │             │    900 │ianuarie │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤             ├────────┤ pentru  │ │   c)     │Aeroporturi categoria C (cu un   │             │        │  anul   │ │          │volum anual de pasageri cuprins  │             │        │   în    │ │          │între 1 și 5 milioane)           │             │    600 │  curs   │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤             ├────────┤         │ │   d)     │Aeroporturi categoria D (cu un   │             │        │         │ │          │volum anual de pasageri mai mic  │             │        │         │ │          │de 1 milion)                     │             │    300 │         │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.23 │Investigație în scopul analizării│euro/oră de │ 45 │La depu- │ │ │justificărilor pentru modificarea│investigație │ │nerea │ │ │sistemului sau a nivelului tari- │ │ │cererii │ │ │felor de aeroport (Hotărârea │ │ │se plă- │ │ │Guvernului nr. 455/2011) │ │ │tește un │ │ │ │ │ │avans de │ │ │ │ │ │300 euro,│ │ │ │ │ │iar │ │ │ │ │ │restul la│ │ │ │ │ │finaliza-│ │ │ │ │ │rea in- │ │ │ │ │ │vestiga- │ │ │ │ │ │ției. │ │ │ │ │ │Tariful │ │ │ │ │ │se plă- │ │ │ │ │ │tește de │ │ │ │ │ │solici- │ │ │ │ │ │tant. │ └──────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┘*Font 7* ┌──────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tarif │ Mod de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────┤ │ 9.24 │Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum și a │ │ │furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) │ │ │nr. 139/2014 │ │ │Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 și 9.24.3 │ │ │(după caz) │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9.24.1 │Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate │ │ │cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ │9.24.1.1 │Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentației │ la depunerea │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ documentației │ │ │Categoria de operare conform │ euro/aerodrom │ │ │ │ │cererii │ │ │ │ │ │(proceduri de apropiere) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de neprecizie │ │ 500 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. I │ │ 1.000 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. II │ │ 2.000 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. III A,│ │ 2.500 │ │ │ │cat. III B sau cat. III C │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.2 │Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, │ la momentul │ │ │la condițiile de operare cele mai restrictive) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom și │funcție de categoria balizajului│ │ │ │aeronavele care pot opera: │instalat de pe pista de decolare│ │ │ │ │aterizare: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 2.000 euro│Coduri 2A-3B inclusiv│ 1.000 euro│Balizaj marginal + │ │ │ │ │ │ │PAPI │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 4.000 euro│Coduri 3C-4D inclusiv│ 2.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │ │simplificat │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 6.000 euro│Coduri 4E-4F │ 4.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │ │cat. I │ │ │ ├───────────┴─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ 6.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │cat. II/III │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.3 │Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de│ la momentul │ │ │rulare) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom și │funcție de PDA deservită: │ │ │ │aeronavele care pot opera: │ │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 100 euro│Pentru aeronave cu │ 100 euro│Deservește PDA │ │ │ │ │literele de cod A, B │ │de neprecizie │ │ │ │ │și C │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 200 euro│Pentru aeronave cu │ 150 euro│Deservește PDA │ │ │ │ │litera de cod D │ │de precizie cat. I │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 300 euro│Pentru aeronave cu │ 200 euro│Deservește PDA │ │ │ │ │literele de cod │ │de precizie cat. II │ │ │ │ │E și F │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ 250 euro│Deservește PDA │ │ │ │ │ │ │de precizie │ │ │ │ │ │ │cat. III A, │ │ │ │ │ │ │cat. III B, │ │ │ │ │ │ │cat. III C │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.4 │Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat │ la momentul │ │ │după numărul de poziții și echipare) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom și │funcție de categoria │ │ │ │aeronavele care pot opera: │balizajului instalat de pe calea│ │ │ │ │de rulare: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 100 euro │≤ 10 Poziții de │ 100 euro│Balizaj marginal │ │ │ │ │parcare │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 200 euro│10-20 Poziții de │ 200 euro│Balizaj axial TWY │ │ │ │ │parcare │ │și balizaj marginal │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 400 euro│> 20 Poziții de │ 300 euro│Balizaj axial TWY, │ │ │ │ │parcare │ │balizaj axial │ │ │ │ │ │ │poziții de parcare │ │ │ │ │ │ │și balizaj marginal │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ 400 euro│Cu sistem vizual de │ │ │ │ │ │ │andocare │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.5 │Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2 │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcție│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura heliportului: │funcție de categoria │ │ │ │ │operațiunilor aeriene de pe │ │ │ │ │heliport: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ 500 euro│Pentru heliporturi cu│ 300 euro│Zboruri în regim │ la momentul │ │ │ │D < 15 m │ │VFR de zi │ stabilirii bazei │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ de certificare │ │ │ 700 euro│Pentru heliporturi cu│ 500 euro│Zboruri în regim │ │ │ │ │D cuprinsă între 15 m│ │VFR de zi și de │ │ │ │ │și 25 m inclusiv │ │noapte │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 900 euro│Pentru heliporturi cu│ 700 euro│Zboruri în regim IFR│ │ │ │ │D > 25 m │ │de zi și de noapte │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.2 │Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de │ la momentul depunerii │ │ │către AACR │ cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări ale specificațiilor de│Pentru modificările elementelor │ │ │ │certificare CS │de infrastructură se aplică │ │ │ │ │tarifele prevăzute la pct. │ │ │ │ │9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3, │ │ │ │ │9.24.1.4 și 9.24.1.5 │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări la nivelul │300 euro/aerodrom │ │ │ │organizației - OR │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări de natură operațională│500 euro/aerodrom │ │ │ │- OPS - altele decât categoria de│ │ │ │ │intervenție - Servicii de salvare│ │ │ │ │și stingerea incendiilor - RFF │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări de natură operațională│100 euro/aerodrom │ │ │ │- OPS - nivelul categoriei de │ │ │ │ │intervenție - Servicii de salvare│ │ │ │ │și stingerea incendiilor - RFF │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.3 │Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt │la momentul depunerii │ │ │diferiți de operatorul de aerodrom) │ cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ │1.000 euro │≤ 10 Poziții de parcare │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │2.000 euro │10-20 Poziții de parcare │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │4.000 euro │> 20 Poziții de parcare │ │ └──────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘ (la 24-07-2017, Poz. 9.22 din lit. A, cap. 9 din Anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 770 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 24 iulie 2017 ) B. Condiții de aplicare1. În cazul autorizării mijloacelor semnificative pentru siguranța zborurilor, a unor noi tipuri de echipamente, în vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie să îndeplinească pe speze proprii condițiile și prevederile regulamentare și procedurale privind autorizarea și, după caz, pentru pregătirea personalului de supraveghere al AACR, în baza unui program aprobat de AACR.2. Tarifele prevăzute la pct. A.9.9, A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.16 și A.9.17 aplicabile în relația cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.3. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 se va aplica pentru prestațiile efectuate pe teritoriul României.4. La poziția tarifară A 9.16, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 100% pentru emiterea avizului în 5 zile lucrătoare. Definirea tipurilor de avize se va face în funcție de suprafața construită, regimul de înălțime, numărul de obiective, alte situații etc. Tarifele se aplică în funcție de numărul de obiective pentru fiecare certificat de urbanism.----------Pct. 4 din cap. 9, lit. B din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.4^1. Prin obiectiv în interiorul zonelor cu servituți aeronautice se înțelege fiecare construcție, fiecare hectar de parc cu panouri fotovoltaice, fiecare kilometru pentru liniile electrice aeriene și căi de comunicație rutieră, fiecare stație GSM compusă din 3 suporți antene mai mici de 10,0 m amplasată pe terasa unui singur imobil, fiecare turbină eoliană etc.Prin obiectiv în exteriorul zonelor cu servituți aeronautice se înțelege fiecare construcție care depășește înălțimea de referință de 45 m inclusiv față de cota terenului sau care nu depășește această înălțime, dar constituie obstacol local semnificativ, așa cum reiese din reglementările aeronautice aplicabile.----------Pct. 4^1 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.4^2. Avizul complex în interiorul servituților aeronautice pentru 3 obiective se tarifează cu 500 euro, la care se adaugă câte 45 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar până la 10.Avizul complex în exteriorul servituților pentru un număr de minimum 3 și maximum 10 obiective se tarifează cu 500 euro.----------Pct. 4^2 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.4^3. Avizul de mare complexitate în interiorul servituților aeronautice pentru 11 obiective se tarifează cu 770 euro, la care se adaugă câte 90 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar.Avizul de mare complexitate în exteriorul servituților pentru un număr minim de 11 obiective și un maxim indiferent de numărul de obiective se tarifează cu 770 euro.----------Pct. 4^3 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.5. La pct. A.9.16.5, evaluarea/reevaluarea suprafețelor de obstacolare se face cu acordul prealabil al solicitantului. Tariful corespunzător se aplică înainte de eliminarea avizului în cauză.6. Tariful prevăzut la pct. A.9.3.2 reprezintă diferența din valoarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil certificat din România deschis utilizării publice, care revine AACR. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul pasagerilor înregistrați pe un aeroport, se achită de către administrația fiecărui aeroport civil direct Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010.7. În condițiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea, prelungirea autorizării sau avizul nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.8. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea inițială.9. Anularea înregistrării, precum și neacordarea sau neprelungirea valabilității acesteia ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia inspecțiilor/auditurilor de specialitate nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.10. Inspecția pentru verificarea menținerii condițiilor de înregistrare se efectuează după fiecare incident/accident de aviație ori notificare de disfuncționalități și/sau neconformități din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituții abilitate ale statului.11. Prin documentație aerodrom înregistrat se înțelege totalitatea documentelor necesare în procesul de înregistrare a aerodromului.12. În cazul poziției 9.22, la stabilirea numărului total de pasageri se vor lua în calcul numărul total de pasageri de terminal din categoria Transport aerian comercial, precum și numărul total de pasageri aflați în Tranzit direct. (la 24-07-2017, Lit. B a Cap. 9 din Anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 770 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 24 iulie 2017 )  +  Capitolul 10 Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilăA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.1│Evaluare în vederea autorizării laboratoarelor care efectuează │ │ │ │testări specializate pentru aeronautică civilă (încercări meca- │ │ │ │nice, analize fizico-chimice, controale nedistructive etc.) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.1.1│Autorizare inițială │ euro │ 1.500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.1.2│Modificarea domeniului de │euro/metodă/ │ 200 │ │ │ │autorizare │analiză/ │ │la depunerea cererii │ │ │ │examinare/ │ │ │ │ │ │încercări │ │ │ │ │ │tehnologice │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.1.3│Supravegherea menținerii condi- │ euro/an │ 1.200 │în primul trimestru │ │ │țiilor de autorizare │ │ │pentru fiecare an pentru │ │ │ │ │ │care este valabil certi- │ │ │ │ │ │ficatul de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.2│Autorizarea agenților distribuitori de produse, articole și com- │ │ │ │ponente aeronautice și de materiale necesare fabricației, între- │ │ │ │ținerii sau operării acestora, procurate de la furnizori │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.2.1│Autorizare inițială │ euro │ 1.500 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 10.2.1.2│Modificarea domeniului de │ │ │ │autorizare prin: │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ a) │adăugare clasă de aeronavă │ euro │ 1.000 │ │ │ │(A1-A4) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b) │adăugare tip de aeronavă în │ euro │ 500 │ │ │ │clasa de aeronavă (A1-A4) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c) │adăugare clasă de motoare(B1-B2)│ euro │ 800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤la depunerea cererii │ │ d) │adăugare tip de motor în clasa │ euro │ 250 │ │ │ │de motoare (B1-B2) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e) │adăugare clasă de componente │ euro │ 150 │ │ │ │(C1-C20) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ f) │adăugare tip de component în │ euro │ 100 │ │ │ │clasa de componente (C1-C20) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ g) │adăugare produse chimice │ euro/domeniu │ 100 │ │ │ │destinate fabricației/întreți- │ de autorizare │ │ │ │ │nerii aeronavelor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ h) │articole normalizate/standardi- │ euro/domeniu │ 100 │ │ │ │zate │ de autorizare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ i) │produse destinate pentru control│ euro/domeniu │ 100 │ │ │ │nedistructiv (NDT) │ de autorizare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ j) │uleiuri și fluide hidraulice │ euro/domeniu │ 250 │ │ │ │ │ de autorizare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.2.1.3│Supravegherea continuă a agen- │ euro/an │ 1.200 │în primul trimestru │ │ │ților distribuitori de produse │ │ │pentru fiecare an pentru │ │ │aeronautice │ │ │care este valabil certi- │ │ │ │ │ │ficatul de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3│Autorizarea operatorilor economici pentru proiectarea și │ │ │ │executarea lucrărilor cu specific aeroportuar │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3.1│Autorizarea inițială și prelun- │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │girea autorizării operatorilor │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │economici pentru proiectarea │ │ │regularizare postaudit │ │ │lucrărilor cu specific │ │ │ │ │ │aeroportuar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3.2│Autorizarea inițială și prelun- │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │girea autorizării operatorilor │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │economici pentru executarea │ │ │regularizare postaudit │ │ │lucrărilor cu specific │ │ │ │ │ │aeroportuar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3.3.│Supravegherea menținerii │ euro/oră │ 45 │la finalizarea auditului │ │ │condițiilor de autorizare │ evaluare/om │ │de supraveghere │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.4.│Autorizarea inițială și supra- │ euro/an │ 800 │la depunerea cererii │ │ │vegherea menținerii condițiilor │ │ │ │ │ │de autorizare a constructorilor │ │ │ │ │ │de echipamente și produse spe- │ │ │ │ │ │cifice activităților aeroportu- │ │ │ │ │ │are, de control și dirijare a │ │ │ │ │ │zborurilor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5│Autorizarea agenților de handling │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.1│Autorizarea agenților de handling (exceptând handling │ │ │ │combustibili) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.1.1│Autorizare inițială, modificarea│ euro/oră │ 45 │avans 450 euro (tarif │ │ │și prelungirea autorizării │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.1.2│Supravegherea menținerii │ euro/oră │ 45 │la finalizarea auditului │ │ │condițiilor de autorizare │ evaluare/om │ │de supraveghere │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2│Autorizarea agenților de handling combustibili │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2.1│Autorizare inițială │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │ │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2.2│Modificarea autorizării │ euro/oră │ 45 │avans 450 euro (tarif │ │ │ │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2.3│Supravegherea menținerii │ euro/tonă de │ 0,40 (minimum │lunar, până la sfârșitul │ │ │condițiilor de autorizare │ combustibil │ 540 euro anual)│lunii următoare celei │ │ │ │ livrată │ │pentru care s-a transmis │ │ │ │ │ │notificarea │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.6│Autorizarea altor agenți pentru servicii aeronautice │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.6.1│Autorizarea inițială și │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │prelungirea autorizării │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.6.2│Supravegherea menținerii │ euro/oră │ 45 │la finalizarea auditului │ │ │condițiilor de autorizare │ evaluare/om │ │de supraveghere │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7│Autorizarea organizațiilor de pregătire │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1│Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru zbor(FTO/TRTO-ATO)│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.1*)│Autorizare inițială/Reînnoire │ euro │ 5.985 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.2│Modificarea autorizației prin │ euro │ 1.035 │ │ │ │introducerea unui curs │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.1.3**)│Supraveghere în vederea menți- │ euro │ 2.205 │anual │ │ │nerii condițiilor de autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.5│Modificarea autorizației prin │ euro │ 225 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcționare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.6│Modificarea autorizației prin │ euro │ 945 │ │ │ │schimbarea unor condiții de │ │ │ │ │ │funcționare (aeronavă nouă, │ │ │ │ │ │punct nou de lucru) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2│Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru personalul │ │ │ │nenavigant │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.1*)│Autorizare inițială/Reînnoire │ euro │ 5.295 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.2│Modificarea autorizației prin │ euro │ 1.148 │ │ │ │introducerea unui curs │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.2.3**)│Supraveghere în vederea │ euro │ 2.453 │anual │ │ │menținerii condițiilor de │ │ │ │ │ │autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.5│Modificarea autorizației prin │ euro │ 214 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcționare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3│Alte tipuri de organizații de pregătire pentru personalul de │ │ │ │cabină │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.1*)│Autorizare inițială/Reînnoire │ euro │ 3.349 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.2│Modificarea autorizației prin │ euro │ 1.035 │ │ │ │introducerea unui curs │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.3.3**)│Supraveghere în vederea │ euro │ 1.537 │anual │ │ │menținerii condițiilor de │ │ │ │ │ │autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.5│Modificare autorizației prin │ euro │ 214 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcționare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.6│Modificarea autorizației prin │ euro │ 945 │ │ │ │schimbarea unor condiții de │ │ │ │ │ │funcționare (de exemplu, punct │ │ │ │ │ │nou de lucru) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4│Organizație de pregătire parașutiști, planor, balon │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.1*)│Autorizare inițială/Reînnoire │ euro │ 945 │1 an │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.4.2**)│Supravegherea menținerii │ euro │ 810 │anual │ │ │condițiilor de autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.3│Modificarea autorizației prin │ euro │ 720 │ │ │ │introducerea unui nou curs │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.5│Modificarea autorizației prin │ euro │ 135 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcționare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.6│Modificarea autorizației prin │ euro │ 500 │ │ │ │schimbarea datelor de funcțio- │ │ │ │ │ │nare (de exemplu, aeronavă nouă,│ │ │ │ │ │punct de lucru suplimentar etc.)│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.8│Certificarea/Reînnoirea certificatului de calificare a │ │ │ │operatorilor de echipamente de instruire sintetică (STD) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.8.1│Simulator de zbor real (FFS) de │euro/simulator │ 4.950 │ │ │ │nivel C sau D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.2│Simulator de zbor real (FFS) de │euro/simulator │ 3.510 │ │ │ │nivel A sau B │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.3│Simulator de zbor (FTD) │euro/simulator │ 2.970 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤la depunerea cererii │ │ 10.8.4│FNPT I sau II │euro/simulator │ 2.610 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.5│FNPT I sau II cu MCC │euro/simulator │ 2.970 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.6│BITD sau alt tip de simulator │euro/simulator │ 2.205 │ │ │ │(OTD) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.9│Aprobarea/Reînnoirea aprobării utilizării de echipamente de │ │ │ │instruire sintetică (STD) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.9.1│Simulator de zbor real (FFS) sau│euro/simulator │ 650 │ │ │ │FTD │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.9.2│FNPT I sau II cu sau fără MCC │euro/simulator │ 600 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.9.3│BITD sau alt tip de simulator │euro/simulator │ 600 │ │ │ │(OTD) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.10│Autorizarea centrelor medicale aeronautice │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.10.1│Autorizarea inițială │ euro │ 5.063 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.10.2│Revalidare autorizație centru │ euro/an │ 1.283 │anual │ │ │aeromedical │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.11│Autorizarea examinatorilor aeromedicali │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.11.1│Autorizarea inițială │ euro │ 720 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.11.2│Revalidare autorizație │ euro/an │ 315 │anual │ │ │examinator aeromedical │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.12│Autorizarea organizării de │ euro/ │ 135 │la depunerea cererii │ │ │demonstrații aeriene │ demonstrație │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.13│Autorizarea persoanelor fizice │ │ │ │ │ │sau juridice care desfășoară │ │ │ │ │ │activități conexe transportului │ │ │ │ │ │aerian de bunuri periculoase │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.13.1│Autorizarea inițială │ euro/aprobare │ 1.575 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.13.2│Modificarea autorizării │ euro/aprobare │ 425 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.14│Emiterea duplicatelor │ euro/exemplar │ 50 │la depunerea cererii │ │ │documentelor de autorizare │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘_________*) În vederea autorizării, se vor achita 40% din tariful de autorizare specific, diferența urmând a fi achitată la finalizarea procesului de autorizare. În situația în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, cuantumul din tarif încasat nu se returnează.**) Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a organizațiilor de pregătire includ și activitatea de prelungire a valabilității autorizării de funcționare.B. Condiții de aplicare1. În condițiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea sau prelungirea autorizării nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.2. Pentru reautorizare în situația renunțării, expirării sau revocării autorizării se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea inițială.3. Pentru modificarea/amendarea documentelor de autorizare se percep 45 euro/ora de investigație/om.4. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea inițială.5. Eliberarea certificatului de autorizare se face în contul tarifelor plătite pentru evaluare.6. Pentru pct. A.10.3, A.10.5 și A.10.6, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 100% din avans.7. Avansul se referă la activitatea de analiză a documentelor depuse de solicitant în vederea autorizării. Regularizarea postaudit se referă la evaluarea propriu-zisă efectuată cu ocazia auditului, precum și la finalizarea evaluării organizației.8. Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a agenților de handling combustibili includ și activitatea de prelungire a valabilității autorizării de funcționare.  +  Capitolul 11 Alte prestații în domeniul aeronauticA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestației │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observații │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.1│Atestarea auditorilor experți pentru sistemul aeronautic │la depunerea cererii sau │ │ │ │conform contractului cu │ │ │ │beneficiarul │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.1.1│Evaluarea inițială în vederea │ euro/persoană │ 100│ │ │ │desemnării ca auditor expert │ │ │ │ │ │într-un domeniu al sistemului │ │ │ │ │ │aeronautic │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.1.2│Evaluarea periodică în vederea │ euro/persoană │ 25│ │ │ │menținerii calității de auditor │ sau │ │ │ │ │expert sau modificarea domeniu- │euro/modificare│ 25│ │ │ │lui │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.2│Atestarea persoanelor care │ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii sau │ │ │conduc activitate de asigurare a│ │ │conform contractului cu │ │ │calității la unitățile aeronau- │ │ │beneficiarul │ │ │tice civile autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 11.3│Aprobarea procedurilor de zbor instrumental │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 11.3.1│Verificarea documentației de │ euro/oră │ 45│la finalizarea evaluării │ │ │aprobare a procedurilor de zbor │ evaluare/om │ │ │ │ │instrumental (nu cuprinde │ │ │ │ │ │efectuarea inspecției din zbor │ │ │ │ │ │a procedurilor) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 11.3.2│Supravegherea organizațiilor de │ euro/oră │ 45│ │ │ │proiectare a procedurilor de │ evaluare/om │ │ │ │ │zbor instrumental │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.4│Cercetări statistice, lucrări │ euro/oră │ 45│la finalizarea lucrării │ │ │statistice speciale care nu sunt│ elaborare │ │ │ │ │cuprinse în programul statistic │ cercetare/ │ │ │ │ │din domeniul transportului │ lucrare │ │ │ │ │aerian, la cererea unor benefi- │ statistică │ │ │ │ │ciari interni sau externi │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.5│Emiterea autorizației de utili- │ euro/ │ 50│la depunerea cererii │ │ │zare temporară pe aeroporturile │ autorizație de│ │pentru acordarea ATU │ │ │din România, pentru avioane │ utilizare │ │ │ │ │civile subsonice cu reacție, │temporară emisă│ │ │ │ │care nu îndeplinesc standardele │ (ATU) │ │ │ │ │specificate în partea a II-a │ │ │ │ │ │cap. 3 volumul I al anexei 16 la│ │ │ │ │ │Convenția privind aviația civilă│ │ │ │ │ │internațională (ATU) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.6│Consultare privind elaborarea de│ euro/oră │ 45│la finalizarea consultări│ │ │către solicitant a documentelor │ consultare/om │ │ │ │ │necesare în vederea obținerii de│ │ │ │ │ │avize, autorizații, certificate,│ │ │ │ │ │licențe etc. │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiții de aplicare1. În condițiile în care, ca urmare a evaluării și/sau a efectuării inspecției din zbor ori auditului de supraveghere, se constată că aprobarea procedurilor de zbor instrumental nu se poate acorda deoarece solicitantul nu îndeplinește cerințele aplicabile, solicitantul va plăti AACR valoarea prestației.2. Cuantumul final al activităților de aprobare și/sau supraveghere se stabilește în postcalcul și se comunică beneficiarului anterior emiterii răspunsului definitiv referitor la aprobarea procedurilor de zbor instrumental sau transmiterii raportului de audit/supraveghere.3. Dacă activitățile specifice procesului de aprobare și/sau supraveghere sunt întrerupte la cererea solicitantului sau nu pot fi finalizate din cauze imputabile acestuia, AACR va solicita plata unui tarif proporțional cu prestația executată în funcție de orele consumate pe tariful prevăzut la pct. A.11.3.4. Tariful prevăzut la pct. A.11.5 se aplică numai pentru următoarele tipuri de zboruri:a) operațiuni de transport individual cargo [numai pe aeroporturile: Baia Mare (LRBM), București-Otopeni-Henri Coandă (LROP), Constanța-Kogălniceanu (LRCK), Satu Mare (LRSM), Suceava (LRSV), Târgu Mureș (LRTM), Timișoara-Traian Vuia (LRTM), Tulcea (LRTC)], pentru care operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat un alt tip de aeronavă;b) operațiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparație sau întreținere a aeronavelor.5. Tariful prevăzut la pct. A.11.5 se aplică pentru fiecare zbor și fiecare aeronavă menționată în "Cererea pentru acordarea autorizației pentru utilizarea temporară a unor avioane civile subsonice cu reacție care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I la Convenția privind aviația civilă internațională (ATU)", inclusiv pentru avioanele de rezervă.  +  Capitolul 12 Condiții generale de aplicare a tarifelor1. În cazul în care nu sunt prevăzute termene de plată specifice, conform precizărilor din coloana "mod de plată", beneficiarii serviciilor prestate de AACR sunt obligați să achite tariful specific aplicat, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Eliberarea documentelor solicitate de beneficiari este condiționată de achitarea serviciilor prestate de AACR.2. Pentru întârzierea plății facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o penalitate de 0,1% la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până în momentul plății.3. Excepție de la prevederile pct. 1 și 2 fac serviciile prestate de AACR în baza contractelor încheiate cu beneficiarii.4. În cazul neachitării la termen a obligațiilor financiare rezultate din serviciile prestate de către persoanele juridice AACR poate proceda la suspendarea valabilității documentelor eliberate.5. AACR poate proceda la revocarea documentelor emise în cazul în care, în termenul de suspendare stabilit de aceasta pentru achitarea obligațiilor financiare rezultate din serviciile prestate, aceste obligații nu sunt achitate.6. Contravaloarea în lei a tarifelor aplicate va fi achitată de beneficiarii serviciilor prestate de AACR, la valoarea cursului de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil în ziua emiterii facturii.7. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport și vize. Acestea vor fi suportate de beneficiarii serviciilor prestate de AACR.8. Tarifele nu includ T.V.A.9. Toate tarifele aplicate aeronavelor utilizate sau care urmează a fi utilizate în misiuni de asistență medicală de urgență, precum și cele aplicate personalului de deservire a aeronavelor respective se reduc cu 50%.----------Pct. 9 al cap. 12 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.--------