ORDIN nr. 722 din 4 iulie 2017pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 13 iulie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome „Administrația română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență și cele ale Strategiei naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2008, precum și ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constituie Comitetul ministerial pentru situații de urgență, denumit în continuare comitet ministerial, în componența prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Situațiile potențiale de convocare a comitetului ministerial sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Comitetul ministerial are în componență un președinte, vicepreședinți, membri și consultanți. Regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4În situații de urgență, comitetul ministerial este convocat de către ministrul transporturilor/înlocuitorul legal, în baza deciziei proprii sau la propunerea fundamentată a structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor/unității/autorității care a transmis la Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare centru operativ, informații referitoare la situația de urgență.  +  Articolul 5În urma deciziei de convocare a comitetului ministerial, aceasta este transmisă personalului de serviciu din centrul operativ pentru situații de urgență al ministerului, care va pune în aplicare procedura de convocare a membrilor comitetului.  +  Articolul 6În cazul producerii unei situații de urgență, la solicitarea Comitetului național pentru situații speciale de urgență, a comitetului ministerial sau a șefului centrului operativ, unitățile din subordinea sau sub autoritatea ministerului vor desemna personal de specialitate care va asigura desfășurarea unui serviciu permanent în cadrul centrului operativ.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor unităților/subunităților din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor pe niveluri de competență, precum și entităților de stat sau private (administratori de aeroporturi sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport etc.) în ceea ce privește informarea, monitorizarea și implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al situațiilor de urgență.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.612/2014 pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 15 decembrie 2014, se abrogă.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  București, 4 iulie 2017.Nr. 722.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
  Nr. crt.Nivel de reprezentareFuncția în comitetul ministerial
  ACOMPONENTA CENTRALĂ
  1.ministrul transporturilorpreședinte
  2.secretar de statvicepreședinte
  3.secretar de statvicepreședinte
  4.secretar de statvicepreședinte
  5.secretar de statvicepreședinte
  6.secretar de statvicepreședinte
  7.secretar generalvicepreședinte
  8.secretar general adjunctvicepreședinte
  9.secretar general adjunctvicepreședinte
  10.director general - Direcția generală management și strategiemembru
  11.director - Direcția investiții, reglementări tehnice și autorizații de construiremembru
  12.director - Direcția comunicare, relația cu sindicatele, patronatele și organizațiile neguvernamentalemembru
  13.șef serviciu - Serviciul relația cu Parlamentulmembru
  14.director general - Direcția generală anticorupție în transporturi, administrativ și juridicmembru
  15.șef serviciu - Serviciul resurse umanemembru
  16.director - Corpul de controlmembru
  17.director - Direcția transport feroviarmembru
  18.director - Direcția transport rutiermembru
  19.director - Direcția transport aerianmembru
  20.director - Direcția transport navalmembru
  21.director - Direcția achiziții publice și administrarea domeniului public membru
  22.director - Direcția economică membru
  23.director - Direcția afaceri europene și relații internaționalemembru
  24.director - Direcția medicalămembru
  25.secretar național - Secretariatul Național Tracecamembru
  26.șef serviciu - Serviciul audit internmembru
  27.șef serviciu - Serviciul probleme specialemembru
  28.șef serviciu - Serviciul situații de urgențămembru
  29.director - Unitatea de politici publicemembru
  30.director - Direcția guvernanță corporativămembru
  31.director general - Direcția generală organism intermediar pentru transportmembru
  BCOMPONENTA FEROVIARĂ
  32.președinte - Autoritatea pentru Reformă Feroviarămembru
  33.director general - Autoritatea Feroviară Română - AFERmembru
  34.director general - Societatea METROREX - S.A.membru
  35.director general - C.N. de Căi Ferate „C.F.R“. - S.A.membru
  36.director general - SNTFC „C.F.R Călători“ - S.A.membru
  37.director general - SNTFM „C.F.R Marfă“ - S.A.membru
  38.director general - Agenția de Investigare Feroviară Românămembru
  39.director general - Societatea „Telecomunicații CFR“ - S.A.membru
  40.director general - Societatea „Informatică Feroviară“ - S.A.membru
  41.director - Societatea „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR“ - S.A.membru
  Nr. crt.Nivel de reprezentareFuncția în comitetul ministerial
  CCOMPONENTA RUTIERĂ
  42.inspector de stat șef - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutiermembru
  43.director general - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.membru
  44.director general - R.A. Registrul Auto Român - R.A.R.membru
  45.director - Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureștimembru
  46.director - Compania Națională de Investiții Rutieremembru
  47.director - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutieremembru
  DCOMPONENTA AVIATICĂ
  48.director general - R.A. „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ - A.A.C.R.membru
  49.director general - Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - C.I.A.S.membru
  50.director general - R.A. „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“membru
  51.director general - C.N. „Aeroporturi București“ - S.A.membru
  52.director general - S.N. „Aeroportul Internațional «M. Kogălniceanu» Constanța“ - S.A.membru
  53.director general - S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara -«Traian Vuia»“ - S.A.membru
  54.director general - C.N. de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.membru
  55.director general - Școala Superioară de Aviație Civilămembru
  56.director general - Aeroclubul Românieimembru
  ECOMPONENTA NAVALĂ
  57.director general - Autoritatea Navală Română membru
  58.director general - C.N. „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A.membru
  59.director general - C.N. „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanțamembru
  60.director general - R.A. „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ - S.A. Galațimembru
  61.director general - C.N. „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiumembru
  62.director general - C.N. „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galațimembru
  63.director general - Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVmembru
  64.director general - ARSVOM Constanțamembru
  65.director general - C.N. de Radiocomunicații Navale „Radionav“ - S.A.membru
  FCOMPONENTA MEDICALĂ
  66.manager - Spitalul Clinic nr. 1 CF Witting Bucureștimembru
  67.manager - Spitalul Clinic nr. 2 Bucureștimembru
  68.manager - Spitalul General CF Pașcanimembru
  69.manager - Spitalul General CF Simeriamembru
  70.manager - Spitalul Clinic CF Oradeamembru
  71.manager - Spitalul Clinic CF Timișoaramembru
  72.manager - Spitalul Clinic CF Constanțamembru
  73.manager - Spitalul Clinic CF Cluj-Napocamembru
  74.manager - Spitalul Clinic CF Craiovamembru
  75.manager - Spitalul Clinic CF Iașimembru
  76.manager - Spitalul Clinic CF Brașovmembru
  77.manager - Spitalul Clinic CF Galațimembru
  78.manager - Spitalul Clinic CF Ploieștimembru
  79.manager - Spitalul Clinic CF Sibiumembru
  80.manager - Spitalul Clinic CF Drobeta-Turnu Severinmembru
   +  Anexa nr. 2
  Situații potențiale pentru convocarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
  Comitetul ministerial pentru situații de urgență poate fi convocat în următoarele situații potențiale de urgență:1. Accidente aviatice:– prăbușirea unor aparate de zbor cu pasageri la bord care a dus la decesul sau vătămarea gravă a acestora;– deteriorarea gravă/distrugerea unor aparate de zbor cu pasageri la bord pe timpul pregătirii pentru decolare/aterizare din cauza unor defecțiuni tehnice, incendii, explozii, avarii care sau soldat cu pierderi sau vătămări de vieți omenești.2. Accidente feroviare:– coliziuni/deraieri de trenuri CF sau metrou, în urma cărora au rezultat victime multiple;– deteriorarea gravă/distrugerea unor vagoane de călători (CF sau metrou), vagoane de marfă CF, locomotive, din cauza unor defecțiuni tehnice, explozii, incendii, avarii, în urma cărora au rezultat victime și pagube materiale importante;– explozii, deraieri, accidente, incendii în interiorul unui tunel feroviar/metrou în urma cărora au rezultat pierderi și vătămări de vieți omenești;– deteriorarea/distrugerea infrastructurii de transport feroviar sau a infrastructurii metroului, în urma căreia au rezultat pierderi și vătămări de vieți omenești;– prăbușiri de poduri/viaducte ce susțin calea ferată sau pasarele, surpări de teren, care au ca rezultat rănirea sau decesul unor persoane.3. Accidente navale:– coliziuni de nave/ambarcațiuni în urma cărora au rezultat victime;– scufundări de nave/ambarcațiuni care pun în pericol viețile pasagerilor;– deteriorări grave/distrugeri de nave în urma unor defecțiuni tehnice, explozii, incendii, avarii care pun în pericol viețile omenești.4. Evenimente rutiere:– prăbușiri de poduri/viaducte ce susțin căi rutiere sau pasarele și care au provocat rănirea sau decesul unor persoane;– deteriorarea gravă/distrugerea sau producerea de fisuri de mari dimensiuni ale căilor rutiere, în urma unor fenomene naturale, ce a condus la producerea de victime și la blocarea traficului rutier în zona supusă dezastrului.5. Alte evenimente:– în urma cutremurelor care au produs victime/au pus în pericol viețile omenești și au produs modificări ale structurii de rezistență a clădirilor în care își desfășoară activitatea personalul Ministerului Transporturilor sau al entităților din subordine sau sub autoritate;– în urma unor incendii, explozii puternice produse la sediul ministerului sau al entităților din subordine sau sub autoritate în care s-au produs victime omenești sau au fost puse în pericol viețile omenești, precum și deteriorarea gravă/distrugerea clădirilor respective;– în cazul căderii unor obiecte din cosmos pe imobilele aparținând Ministerului Transporturilor sau entităților din subordine sau sub autoritate în urma cărora s-au produs victime omenești sau au fost puse în pericol viețile oamenilor, precum și distrugerea sau avarierea clădirilor respective;– în orice alte situații de risc la solicitarea președintelui (vicepreședinților) comitetului ministerial.Personalul de serviciu din Centrul operativ pentru situații de urgență, la apariția uneia dintre situațiile de mai sus, odată cu aplicarea procedurii de anunțare - comunicare, informează conform anexei despre oportunitatea convocării comitetului ministerial și în raport cu decizia luată de președintele/înlocuitorul legal al președintelui comitetului ministerial anunță/sau nu membrii comitetului ministerial lărgit sau restrâns, conform procedurii de convocare.N O T E1. Prin victime multiple se înțelege cel puțin un decedat și mai multe persoane rănite, exceptând cazurile de suicid.2. Deteriorarea gravă presupune afectarea în proporție de minimum 50% a obiectivului respectiv, iar distrugerea, peste 50%.
   +  Anexa nr. 3REGULAMENT din 4 iulie 2017