ORDIN nr. 231 din 7 iulie 2017privind completarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 13 iulie 2017    Văzând procesele-verbale nr. 28/2017 și nr. 29/2017 ale Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, care constată conformitatea documentelor și îndeplinirea condițiilor de acordare a autorizației de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine pentru Societatea Comercială TEHNODERATYP - S.R.L.-D. și pentru Societatea Comercială AGROSOL ANIMAT TOP - S.R.L., și propunerea Comisiei de a include aceste societăți în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare, precum și Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții nr. 244.973 din 7.07.2017,având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După poziția 58 se introduc două noi poziții, pozițiile 59 și 60, cu următorul cuprins:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea persoanei juridice        C.U.I.         Sediul social───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────59. Societatea Comercială          36905736    Municipiul Brăila, șoseaua    TEHNODERATYP - S.R.L.-D                    Focșani nr. 86, județul Brăila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────60. Societatea Comercială          27441807    Comuna Bradu, satul Bradu,    AGROSOL ANIMAT TOP-S.R.L.                  Str. Principală nr. 34 (camera 1),                                               județul Argeș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 7 iulie 2017.Nr. 231.----