ORDIN nr. 1.548/C din 7 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017  În temeiul art. 11 alin. (7) și (12) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 991/2013 privind aprobarea școlarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor,în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  București, 7 iunie 2017.Nr. 1.548/C.  +  ANEXĂREGULAMENT din 7 iunie 2017