LEGE Nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicatăprivind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 54 - 55 din 27 iulie 1981



  *) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.  +  Articolul 2Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.  +  Articolul 3Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.  +  Articolul 4Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc. Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.  +  Articolul 5Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și traditii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodarească a localităților rurale.Satul în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.  +  Articolul 6Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte. Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane.  +  Articolul 7Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanța pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.  +  Articolul 8Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.  +  Articolul 9Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componenta lor, municipiile resedinte de județe, precum și satele resedinte de comune. sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.  +  ANEXĂ
  ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚE
  MUNICIPIUL BUCUREȘTIMunicipiul București, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare:– Sectorul 1– Sectorul 2– Sectorul 3– Sectorul 4– Sectorul 5– Sectorul 6DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI– Sectorul 1Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii și bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmează traseul: piața Nicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.– Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dîmbovița de la podul Elefterie pînă la strada Ștefan Furtuna, pe strada Ștefan Furtuna (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersectia Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia caii ferate București-Rosiori, linia caii ferate București-Rosiori pînă la linia caii ferate de centura.– Limita nord-vestica urmează calea ferată de centura pînă la liziera vestica a pădurii Tunari.– Spre est limita o constituie o linie conventionala care pornește de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzînd și gradina zoologica Baneasa, continua spre sud pînă la intersectia caii ferate București-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmează traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polona (inclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la intersectia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv);– Sectorul 2Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 3, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piața Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia, piața Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată București-Constanta.– Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată București-Constanta pînă la gara Pantelimon (exclusiv).– Spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă la soseaua Pantelimon.– Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersectia cu strada Morarilor pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piața Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Calarasi pînă la intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersectia cu bulevardul 1848 și bulevardul Nicolae Balcescu, piața Nicolae Balcescu (toate exclusiv).Sectorul 3Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 4, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Republicii și bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Calarasi, calea Calarasi pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piața Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina, pe firul riului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina pînă la strada Peles (toate inclusiv).– Spre est limita este formată de strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate București-Oltenita, pe limita vestica a Întreprinderii de cabluri și materiale electroizolante și a Întreprinderii de mono și policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Catelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" și Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze și a bazei de producție a Ministerului Construcțiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se înscrie pînă la riul Dîmbovița.– Limita de sud urmează firul riului Dîmbovița pînă la piața Natiunile Unite (exclusiv).– Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardul Republicii.Sectorul 4Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 și 5, are următoarea delimitare:Începînd din piața Natiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dîmbovița pînă la circa 1800 m est de podul de pe Dîmbovița de pe soseaua Vitan-Birzesti.– Spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcția sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pînă la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzînd și cimitirul Berceni.– Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la soseaua Berceni, cuprinzînd și unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.– Limita sud-vestica este conventionala, înscriindu-se de la linia de centura cu direcția nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la soseaua Giurgiului.– Limita de vest a sectorului se înscrie pe soseaua Giurgiului, calea Șerban Voda pînă la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfintii Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piața Natiunile Unite (inclusiv).Sectorul 5 Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 și 6, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piața Natiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfintii Apostoli, pe strada Sfintii Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersectia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (exclusiv), strada Serg. major Ancuta Ilie, pe strada Cutitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Șerban Voda, soseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată București-Giurgiu.– Limita sud-estica este formată de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate București-Giurgiu cu soseaua Giurgiului pînă la strada Orșova, pe strada Orșova (inclusiv) pînă la București-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei București-Magurele cu strada Orșova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătură cu gara Virteju; se continua pe acest drum cu direcția nord-est pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătură cu strada Piatra Soimului, pe strada Draganul (exclusiv) intersectind soseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi statia de pompare a Întreprinderii canal-apa București, urmează strada Ghidiceni spre sud-vest circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pînă la prelungirea Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena cuprinzînd și Stațiunea experimentala de plante medicinale București.– Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floare Galbena pînă la strada Alexandru Moghioros, pe bulevardul Ghencea pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sarii, bulevardul Geniului, soseaua Cotroceni pînă la riul Dîmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul riului Dîmbovița pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei.Sectorul 6Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 5, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia riului Dîmbovița cu strada Ștefan Furtuna și soseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie și bulevardul Ghencea.– Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena.– Spre vest limita o constituie o linie conventionala care pornește din dreptul intrării Floarea Galbena pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud și de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaras, pe strada Emil Bodnaras (inclusiv) spre vest pînă la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferată pînă la canalul Arges, canalul Arges, pînă la statia Întreprinderii canal-apa București, de aici pe canalul deversor pînă la riul Dîmbovița, se continua pe riul Dîmbovița pînă la Drumul Morii. – Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate București-Rosiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulesti pînă la intersectia cu soseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ștefan Furtuna, pe strada Ștefan Furtuna pînă la riul Dîmbovița (toate inclusiv).
  SECTORUL AGRICOL ILFOV
  subordonat municipiului București
  Orașe Comune Sate - din care, aparțin orașului ................ 1 ................ 26................ 73................ 1
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului 1.BUFTEA Sate ce aparțin orașului1.Buciumeni
  C. COMUNE
  Nr. crt.  Denumirea        comunei                 Satele                  componente      
       1                       2           
  1. Afumați             1. Afumați           
  2.   Balotești             1. Balotești             2. Dumbrăveni            3. Saftica           
  3. Bragadiru           1. Bragadiru         
  4.    Brănești               1. Brănești              2. Islaz                 3. Pasarea               4. Vadu Anei         
  5.     Cernica                 1. Cernica               2. Balaceanca            3. Căldăraru             4. Posta                 5. Tinganu           
  6.   Chiajna               1. Chiajna               2. Dudu                  3. Roșu              
  7.  Chitila              1. Chitila               2. Rudeni            
  8.    Ciolpani               1. Ciolpani              2. Izvorani              3. Luparia               4. Piscu             
  9.    Corbeanca              1. Corbeanca             2. Ostratu               3. Petrești              4. Tămași            
  10.    Dascălu                1. Dascălu               2. Creata                3. Gagu                  4. Runcu             
  11.  Dobroești            1. Dobroești             2. Fundeni           
  12.     Găneasa                 1. Găneasa               2. Cozieni               3. Moara Domnească       4. Piteasca              5. Sindrilita        
  13.   Glina                 1. Glina                 2. Cățelu                3. Manolache         
  14.    Gruiu                  1. Gruiu                 2. Lipia                 3. Siliștea Snagovului   4. Santu-Florești    
  15. Jilava              1. Jilava            
  16.     Măgurele                1. Măgurele              2. Alunisu               3. Dumitrana             4. Pruni                 5. Virteju           
  17.  Moara Vlăsiei        1. Moara Vlăsiei         2. Caciulati         
  18. Mogoșoaia           1. Mogoșoaia         
  19.  Otopeni              1. Otopeni               2. Odăile            
  20. Pantelimon          1. Pantelimon        
  21.   Periș                 1. Periș                 2. Bălteni               3. Burias            
  22. Popești-Leordeni    1. Popești-Leordeni  
  23.     Snagov                  1. Snagov                2. Ciofliceni            3. Ghermanesti           4. Timcabesti            5. Vladiceasca       
  24.   Ștefăneștii      de Jos               1. Ștefăneștii de Jos    2. Cretuleasca           3. Ștefăneștii de Sus
  25.  Tunari               1. Tunari                2. Dimieni           
  26. Voluntari           1. Voluntari         

  JUDEȚUL ALBA
  cu reședința în municipiul Alba Iulia
  Municipii Orașe Localități componente ale municipiilor și ale orașelorComune - din care, suburbane Sate - din care, aparțin orașelor .......................1.......................8......................58......................67.......................1.....................658......................30
  A. MUNICIPIIDenumirea municipiului1. ALBA IULIALocalități componente ale municipiului1. ALBA IULIA2. Barabant3. Micești4. Oarda5. Pîclișa
  Comune suburbane  1.Ciugud      Sate componente alecomunei suburbane 1.Ciugud 2.Drîmbar 3.Dumbrava 4.Hăpria 5.Șeușa 6.Teleac
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului 1. ABRUD    2. AIUD      3. BLAJ       4. CÎMPENI                      5. CUGIR        6. OCNA MUREȘ   7. SEBEȘ   8. ZLATNA                   Localități componente ale orașului 1. ABRUD 2. Abrud-Sat 3. Gura Cornei 4. Soharu 1. AIUD 2. Aiudul de Sus 3. Gimbas 4. Magina 5. Pagida  1. BLAJ 2. Deleni-Obirsie 3. Flitesti 4. Izvoarele 5. Petrisat 6. Tiur 7. Veza 1. CÎMPENI 2. Boncesti 3. Borlești 4. Botești 5. Certege 6. Coasta Viscului 7. Dandut 8. Dealu Bistrii 9. Dealu Capsei 10. Dric 11. Fata Abrudului 12. Florești 13. Furduiesti 14. Mihoesti 15. Motorasti 16. Peste Valea Bistrii17. Poduri 18. Sorlita 19. Tomusesti 20. Valea Bistrii 21. Valea Caselor 22. Virsi 1. CUGIR 2. Bocsitura 3. Bucuru 4. Calene 5. Feteni 6. Goasele 7. Mugesti 8. Vinerea 1. OCNA MUREȘ 2. Uioara de Jos 3. Uioara de Sus 1. SEBEȘ 2. Lancram 3. Petrești                    Sate ce aparțin orașului     1. Ciumbrud 2. Gîrbova de Jos 3. Gîrbova de Sus 4. Girbovita 5. Sincrai 6. Tifra 1. Manarade 2. Spatac                                    1. Cisteiu de Mureș2. Micoslaca 3. Războieni-Cetate1. Rahau    1. Botești 2. Budeni 3. Dealu Roatei 4. Dobrot 5. Dumbrava 6. Fenea 7. Galați 8. Izvoru Ampoiului9. Patringeni 10. Pirita 11. Pirau Gruiului 12. Podu lui Paul 13. Runc 14. Ruși 15. Suseni 16. Trimpoiele 17. Valea Mica 18. Viltori
  C. COMUNE
  Nr. crt.  Denumirea           comunei              Satele                componente          
       1                   2                
  1.                Albac                               1. Albac              2. Bărăsti            3. Budaiesti          4. Cionesti           5. Costești           6. Dealu Lamasoi      7. Deve               8. După Plese         9. Fata               10. Plesesti           11. Potionci           12. Rogoz              13. Rosesti            14. Rusesti            15. Sohodol            16. Tamboresti        
  2.       Almașu Mare                1. Almașu Mare        2. Almașu de Mijloc   3. Bradet             4. Cheile Cibului     5. Cib                6. Glod               7. Nadastia          
  3.                  Arieșeni                              1. Arieșeni           2. Avrămești          3. Bubesti            4. Casa de Piatra     5. Coblea             6. Dealu Bajului      7. Fata Cristesei     8. Fata Lapusului     9. Galbena            10. Hodobana           11. Izlaz              12. Pantesti           13. Patrahaitesti      14. Poienita           15. Ravicesti          16. Sturu              17. Stei-Arieșeni      18. Vanvucesti        
  4.                                 Avram Iancu                                          1. Avram Iancu        2. Achimetesti        3. Avrămești          4. Badai              5. Boldești           6. Calugaresti        7. Casoaia            8. Cîndesti           9. Cirasti            10. Cirtulesti         11. Cocesti            12. Cocosesti          13. Coroiești          14. Dealu Crișului     15. Dolesti            16. Dumacesti          17. Gojeiesti          18. Heleresti          19. Incesti            20. Jojei              21. Martesti           22. Orgesti            23. Patrutesti         24. Plai               25. Puselesti          26. Soicesti           27. Stertesti          28. Tirsa              29. Tirsa-Plai         30. Valea Maciului     31. Valea Utului       32. Verdesti           33. Vidrisoara        
  5.      Baia de Arieș             1. Baia de Arieș      2. Brazesti           3. Cioara de Sus      4. Muncelu            5. Sartas             6. Simulesti         
  6.    Berghin                 1. Berghin            2. Ghirbom            3. Henig              4. Straja            
  7.                                   Bistra                                                 1. Bistra             2. Aronesti           3. Bălești            4. Bălești-Catun      5. Birlesti           6. Cheleteni          7. Ciuldesti          8. Cretești           9. Dealu Muntelui     10. Dimbureni          11. Durasti            12. Gănești            13. Girde              14. Hodisesti          15. Hudricesti         16. Lipaia             17. Lunca Larga        18. Lunca Merilor      19. Mihaiesti          20. Namas              21. Novacesti          22. Perjesti           23. Poiana             24. Poiu               25. Ratitis            26. Runcuri            27. Salagesti          28. Stefanca           29. Tolacesti          30. Tomnatec           31. Trisoresti         32. Țărănești          33. Virsi-Rontu        34. Virsii Mari        35. Virsii Mici       
  8.     Blandiana                1. Blandiana          2. Acmariu            3. Ibru               4. Poieni             5. Răcătău           
  9.                              Bucium                                            1. Bucium             2. Anghelesti         3. Bisericani         4. Bucium-Sat         5. Cerbu              6. Ciuculesti         7. Coloseni           8. Dogaresti          9. Feresti            10. Florești           11. Gura Izbitei       12. Helesti            13. Izbicioara         14. Izbita             15. Jurcuiesti         16. Lupulesti          17. Măgura             18. Muntari            19. Petreni            20. Poiana             21. Poieni             22. Stilnisoara        23. Valea Abruzel      24. Valea Alba         25. Valea Cerbului     26. Valea Negrilesii   27. Valea Poienii      28. Valea Sesii        29. Văleni             30. Vîlcea            
  10.   Cenade                 1. Cenade             2. Capu Dealului      3. Gorgan            
  11.   Cergău                 1. Cergău Mare        2. Cergău Mic         3. Lupu              
  12.          Ceru-Băcăinți                 1. Ceru-Băcăinți      2. Bolovanesti        3. Bulbuc             4. Cucuta             5. Curpeni            6. Dumbrăvița         7. Fîntînele          8. Grosi              9. Valea Mare         10. Viezuri           
  13.    Cetatea de Balta        1. Cetatea de Balta   2. Craciunelu de Sus  3. Sintamarie         4. Tatirlaua         
  14.         Ciuruleasa                   1. Ciuruleasa         2. Bidigesti          3. Bodresti           4. Boglesti           5. Buninginea         6. Ghedulesti         7. Matisesti          8. Morărești          9. Vulcan            
  15.   Cilnic                 1. Cilnic             2. Cut                3. Deal              
  16.   Cricău                 1. Cricău             2. Craiva             3. Tibru             
  17.     Craciunelu de Jos        1. Craciunelu de Jos  2. Bucerdea Grinoasa  3. Cornu              4. Pădure             5. Pinca             
  18. Daia Romana         1. Daia Romana       
  19.   Dostat                 1. Dostat             2. Boz                3. Dealul Dostatului 
  20.     Fărău                    1. Fărău              2. Heria              3. Medves             4. Sinbenedic         5. Silea             
  21.           Galda de Jos                   1. Galda de Jos       2. Benic              3. Cetea              4. Galda de Sus       5. Lupseni            6. Măgura             7. Mesentea           8. Oiejdea            9. Poaiana Galdei     10. Raicani            11. Zagris            
  22.   Gîrbova                1. Gîrbova            2. Cărpiniș           3. Reciu             
  23.                 Girda de Sus                         1. Girda de Sus       2. Biharia            3. Dealu Frumos       4. Dealu Ordincusii   5. Dobrești           6. Ghetari            7. Girda Seaca        8. Hanasesti          9. Huzaresti          10. Izvoarele          11. Mununa             12. Ocoale             13. Plai               14. Plisti             15. Scoarța            16. Snide              17. Sucesti           
  24.     Hopîrta                  1. Hopîrta            2. Silivas            3. Spalanca           4. Turdaș             5. Vama Seaca        
  25.               Horea                              1. Horea              2. Baba               3. Butesti            4. Dirlesti           5. Fericet            6. Giurgiut           7. Mancesti           8. Maticesti          9. Niculești          10. Patrusesti         11. Petreasa           12. Preluca            13. Teiu               14. Trifești           15. Zinzesti          
  26.     Ighiu                    1. Ighiu              2. Bucerdea Vinoasa   3. Ighiel             4. Sard               5. Telna             
  27.           Intregalde                     1. Intregalde         2. Dealu Geoagiului   3. Ghioncani          4. Iliesti            5. Ivanis             6. Marinesti          7. Modolesti          8. Necrilesti         9. Popești            10. Sfircea            11. Tecsesti          
  28.     Jidvei                   1. Jidvei             2. Balcaciu           3. Căpîlna de Jos     4. Feisa              5. Veseus            
  29.    Livezile                1. Livezile           2. Izvoarele          3. Poiana Aiudului    4. Vălișoara         
  30.        Lopadea Noua                1. Lopadea Noua       2. Asinip             3. Beta               4. Bagau              5. Cicird             6. Ciuguzel           7. Ocnisoara          8. Odverem           
  31.  Lunca Mureșului       1. Lunca Mureșului    2. Gura Arieșului    
  32.                       Lupșa                                      1. Lupșa              2. Birdesti           3. Birzan             4. Curmatura          5. După Deal          6. Geamana            7. Hadarau            8. Holobani           9. Lazuri             10. Lunca              11. Manastire          12. Margaia            13. Musca              14. Pitiga             15. Piriu-Cărbunari    16. Posogani           17. Sasa               18. Trifești           19. Valea Holhorii     20. Valea Lupsii       21. Valea Sesii        22. Vai                23. Vinta             
  33.            Meteș                           1. Meteș              2. Ampoita            3. Isca               4. Lunca Ampoitei     5. Lunca Metesului    6. Pădurea            7. Poiana Ampoiului   8. Poiana Ursului     9. Presaca Ampoiului  10. Remetea            11. Tauti              12. Văleni            
  34.    Mihalț                  1. Mihalț             2. Cistei             3. Obreja             4. Zaries            
  35.      Mirăslău                  1. Mirăslău           2. Cicau              3. Decea              4. Lopadea Veche      5. Ormeniș            6. Rachis            
  36.                     Mogoș                                    1. Mogoș              2. Barbesti           3. Birlesti           4. Birlesti-Catun     5. Barzogani          6. Bocesti            7. Bogdănești         8. Butesti            9. Cojocani           10. Cristești          11. Mamaligani         12. Negrești           13. Oncești            14. Poienile Mogoș     15. Tomești            16. Valea Barnii       17. Valea Birlutesti   18. Valea Cocesti      19. Valea Giogesti     20. Valea Mlacii       21. Valea Tupilor     
  37.      Noslac                    1. Noslac             2. Captalan           3. Copand             4. Gabud              5. Stina de Mureș     6. Valea Ciuciului   
  38.    Ocoliș                  1. Ocoliș             2. Lunca Larga        3. Runc               4. Vidolm            
  39.    Ohaba                   1. Ohaba              2. Colibi             3. Maghierat          4. Secasel           
  40.     Pianu                    1. Pianu de Sus       2. Pianu de Jos       3. Plaiuri            4. Purcareti          5. Strungari         
  41.           Poiana Vadului                 1. Poiana Vadului     2. Costești           3. Duduieni           4. Fagetu de Jos      5. Fagetu de Sus      6. Hanasesti          7. Lupaiesti          8. Mocanesti          9. Pastesti           10. Petelei            11. Stanești          
  42.      Ponor                     1. Ponor              2. După Deal          3. Geogel             4. Macaresti          5. Valea Bucurului    6. Vale de Jos       
  43.       Posaga                     1. Posaga de Jos      2. Cortesti           3. Incesti            4. Lunca              5. Orasti             6. Posaga de Sus      7. Sagagea           
  44.    Rădești                 1. Rădești            2. Leorint            3. Mescreac           4. Șoimuș            
  45.  Rimetea               1. Rimetea            2. Coltesti          
  46.             Rîmeț                            1. Rîmeț              2. Botani             3. Brădești           4. Cheia              5. Cotorasti          6. Florești           7. Olteni             8. Valea Fagetului    9. Valea Inzelului    10. Valea Manastirii   11. Valea Poienii      12. Valea Uzei         13. Vlădești          
  47.                Roșia Montană                       1. Roșia Montană      2. Balmosesti         3. Blidesti           4. Bunta              5. Cărpiniș           6. Coasta Hentii      7. Corna              8. Curaturi           9. Daroaia            10. Girda-Barbulesti   11. Gura Rosiei        12. Iacobesti          13. Ignatesti          14. Soal               15. Tarina             16. Vîrtop            
  48.   Roșia de Secas         1. Roșia de Secas     2. Tau                3. Ungurei           
  49.      Sălciua                   1. Sălciua de Jos     2. Dealu Caselor      3. Dumești            4. Sălciua de Sus     5. Sub Piatra         6. Valea Larga       
  50.    Saliștea                1. Saliștea           2. Mărgineni          3. Saliștea-Deal      4. Tartaria          
  51.         Săsciori                     1. Săsciori           2. Căpîlna            3. Dumbrava           4. Laz                5. Loman              6. Plesi              7. Răchita            8. Sebesel            9. Tonea             
  52.              Scărișoara                        1. Scărișoara         2. Birlesti           3. Botești            4. Fata-Lazesti       5. Florești           6. Lazesti            7. Lespezea           8. Matei              9. Negesti            10. Preluca            11. Runc               12. Sfoartea           13. Stiuleti           14. Trincesti         
  53.   Sîncel                 1. Sîncel             2. Iclod              3. Panade            
  54.     Sîntimbru                1. Sîntimbru          2. Coslariu           3. Dumitra            4. Galtiu             5. Totoi             
  55.                               Sohodol                                            1. Sohodol            2. Bazesti            3. Bilanesti          4. Bobaresti          5. Bradeana           6. Burzonesti         7. Deoncesti          8. Dilimani           9. Furduiesti         10. Gura Sohodol       11. Hoanca             12. Joldisesti         13. Lazuri             14. Lehesti            15. Luminesti          16. Medresti           17. Morărești          18. Munesti            19. Napaiesti          20. Nelegesti          21. Nicorești          22. Peleș              23. Poiana             24. Robesti            25. Sicoiesti          26. Surdesti           27. Sebisesti          28. Simocesti          29. Toci               30. Valea Verde        31. Vladosesti        
  56.    Stremt                  1. Stremt             2. Fata Pietrii       3. Geoagiu de Sus     4. Geomal            
  57.    Sibot                   1. Sibot              2. Balomiru de Cîmp   3. Băcăinți           4. Saracsau          
  58.       Sona                       1. Sona               2. Alecus             3. Biia               4. Doptau             5. Lunca Tirnavei     6. Sinmiclaus         7. Valea Sasului     
  59.      Spring                    1. Spring             2. Carpen             3. Carpenii de Sus    4. Cunta              5. Drasov             6. Vingard           
  60.       Șugag                      1. Șugag              2. Arti               3. Bîrsana            4. Dobra              5. Jidostina          6. Martinie           7. Tau Bistra        
  61.     Teiuș                    1. Teiuș              2. Beldiu             3. Capud              4. Coslariu Nou       5. Petelca           
  62.      Unirea                    1. Unirea             2. Ciugudu de Jos     3. Ciugudu de Sus     4. Dumbrava           5. Inoc               6. Mahaceni          
  63.            Vadu Moților                    1. Vadu Moților       2. Bodești            3. Burzesti           4. Dealu Frumos       5. Lazesti            6. Necșești           7. Poduri-Bricesti    8. Popestii de Jos    9. Popestii de Sus    10. Tomutesti          11. Totești            12. Viltori           
  64.      Valea Lungă               1. Valea Lungă        2. Făget              3. Glogovet           4. Lodroman           5. Lunca              6. Tauni             
  65.                                       Vidra                                                      1. Vidra              2. Băi                3. Bobaresti          4. Bogdănești         5. Bordestii Poieni   6. Culdesti           7. Dealu Goiesti      8. Dos                9. Dosu Luncii        10. Dosu Vasesti       11. Drăgoiești-Lunca   12. Ficaresti          13. Gligoresti         14. Goiesti            15. Haiducesti         16. Harasti            17. Hoanca             18. Jeflesti           19. Lunca              20. Lunca Bisericii    21. Lunca de Jos       22. Lunca Goiesti      23. Lunca Vesesti      24. Modolesti          25. Nemesi             26. Oidesti            27. Pitarcesti         28. Pleșcuța           29. Poieni             30. Ponorel            31. Puiuletesti        32. Runc               33. Segaj              34. Urdes              35. Valea Morii        36. Vasesti            37. Vilcaneasa         38. Vilcesti           39. Virtanesti        
  66.                  Vîntu de Jos                          1. Vîntu de Jos       2. Ciocasu            3. Cimpu Goblii       4. Crișeni            5. Dealu Ferului      6. Gura Cutului       7. Hategana           8. Inuri              9. Laz                10. Matacina           11. Mereteu            12. Pirau lui Mihai    13. Poienita           14. Stauini            15. Valea Goblii       16. Valea lui Mihai    17. Valea Vîntului     18 Vurpăr             

  JUDEȚUL ARAD
  cu reședința în municipiul Arad
  Municipii Orașe Localitati componente ale municipiilor și ale orașelorComune - din care, suburbane Sate - din care, aparțin orașelor .......................1.......................7......................10......................67.......................4.....................273.......................7
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului  1.ARAD            Comune suburbane  1.Fîntînele    2.Livada  3.Șofronea  4.Vladimirescu    Sate componente ale comuneisuburbane 1.Fîntînele 2.Aluniș 3.Frumușeni 4.Tisa Nouă 1.Livada 2.Sînleani 1.Șofronea 2.Sînpaul 1.Vladimirescu 2.Cicir 3.Horia 4.Mîndruloc
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului 1.CHIȘINEU-CRIȘ 2.CURTICI 3.INEU  4.LIPOVA   5.NĂDLAC 6.PÎNCOTA 7.SEBIȘ       Localități componente ale orașului1.LIPOVA 2.Radna 3.Șoimoș      Sate ce aparțin orașului1.Nădab 1.Dorobanți 1.Mocrea      1.Măderat 1.Donceni 2.Prunișor 3.Sălăjeni
  C. COMUNE
  Nr. crt.  Denumirea        comunei                   Satele                    componente      
       1                         2           
    1.   Almaș                     1. Almaș                   2. Cil                     3. Joia Mare               4. Rădești          
    2.  Apateu                   1. Apateu                  2. Berechiu                3. Motiori          
  3.    Archis                    1. Archis                  2. Bîrzești                3. Groseni                 4. Nermis           
  4.    Bata                      1. Bata                    2. Bacău de Mijloc         3. Bulci                   4. Tela             
  5.      Beliu                       1. Beliu                   2. Benesti                 3. Bochia                  4. Lunca Teuzului          5. Secaci                  6. Tagadau          
  6.    Birchiș                   1. Birchiș                 2. Capalnas                3. Ostrov                  4. Virismort        
  7.    Birsa                     1. Birsa                   2. Aldesti                 3. Hodis                   4. Voivodeni        
  8.        Bîrzava                       1. Bîrzava                 2. Batuta                  3. Capruta                 4. Dumbrăvița              5. Grosii Noi              6. Lalasint                7. Monorostia              8. Slatina de Mureș 
  9.   Bocsig                   1. Bocsig                  2. Minerau                 3. Rapsig           
  10.     Brazii                     1. Brazii                  2. Buceava-Șoimuș          3. Iacobini                4. Madrigesti              5. Secas            
  11.    Buteni                    1. Buteni                  2. Berindia                3. Cuied                   4. Livada           
  12.  Cărând                  1. Cărând                  2. Selistea         
  13.   Cermei                   1. Cermei                  2. Avram Iancu             3. Somosches        
  14.   Chisindia                1. Chisindia               2. Paiuseni                3. Vasoaia          
  15.     Conop                      1. Conop                   2. Belotint                3. Chelmac                 4. Milova                  5. Odvos            
  16. Covasint               1. Covasint         
  17.          Craiva                          1. Craiva                  2. Chislaca                3. Ciuntesti               4. Coroi                   5. Maraus                  6. Rogoz de Beliu          7. Stoinesti               8. Susag                   9. Siad                   10. Tălmaci          
  18.     Dezna                      1. Dezna                   2. Buhani                  3. Laz                     4. Neagra                  5. Slatina de Criș  
  19.     Dieci                      1. Dieci                   2. Cociuba                 3. Crocna                  4. Revetis                 5. Roșia            
  20.     Dorgos                     1. Dorgos                  2. Bruznic                 3. Patirs                  4. Ususau                  5. Zabalt           
  21.    Felnac                    1. Felnac                  2. Bodrogu Nou             3. Călugăreni              4. Zădăreni         
  22.   Ghioroc                  1. Ghioroc                 2. Cuvin                   3. Minis            
  23.  Grăniceri               1. Grăniceri               2. Siclau           
  24.          Gurahonț                        1. Gurahonț                2. Bontesti                3. Dulcele                 4. Fenis                   5. Hontisor                6. Iosas                   7. Mustesti                8. Pescari                 9. Valea Mare             10. Zimbru           
  25.           Hălmagiu                         1. Hălmagiu                2. Bănești                 3. Bodești                 4. Brusturi                5. Cristești               6. Ionești                 7. Leasa                   8. Lestioara               9. Poienari               10. Tisa                   11. Tarmure          
  26.     Hălmăgel                   1. Hălmăgel                2. Luncsoara               3. Sîrbi                   4. Tirnavita               5. Tohesti          
  27.      Hășmaș                      1. Hășmaș                  2. Agrisu Mic              3. Botfei                  4. Clit                    5. Comănești               6. Urvisu de Beliu  
  28.    Ignești                   1. Ignești                 2. Minead                  3. Nadalbesti              4. Șușani           
  29.   Iratosu                  1. Iratosu                 2. Variasu Mare            3. Variasu Mic      
  30.  Macea                   1. Macea                   2. Sînmartin        
  31.    Misca                     1. Misca                   2. Satu Nou                3. Vînători                4. Zerindu Mic      
  32.  Moneasa                 1. Moneasa                 2. Ranusa           
  33.  Olari                   1. Olari                   2. Șintea Mica      
  34.    Păuliș                    1. Păuliș                  2. Baratca                 3. Cladova                 4. Simbateni        
  35.    Pecica                    1. Pecica                  2. Bodrogu Vechi           3. Sederhat                4. Turnu            
  36.  Peregu Mare             1. Peregu Mare             2. Peregu Mic       
  37.      Petriș                      1. Petriș                  2. Corbesti                3. Ilteu                   4. Obîrșia                 5. Roșia Noua              6. Seliste          
  38.  Pilu                    1. Pilu                    2. Varsand          
  39.       Pleșcuța                     1. Pleșcuța                2. Aciuta                  3. Budești                 4. Dumbrava                5. Gura Văii               6. Rostoci                 7. Talagiu          
  40.         Săvîrșin                       1. Săvîrșin                2. Caprioara               3. Cuias                   4. Halalis                 5. Pirnesti                6. Temesesti               7. Toc                     8. Troas                   9. Valea Mare       
  41.    Secusigiu                 1. Secusigiu               2. Munar                   3. Satu Mare               4. Sînpetru German  
  42.   Seleuș                   1. Seleuș                  2. Iermata                 3. Moroda           
  43. Șemlac                 1. Șemlac           
  44.   Șintea Mare              1. Șintea Mare             2. Adea                    3. Tipar            
  45.  Sîntana                 1. Sîntana                 2. Caporal Alexa    
  46. Socodor                1. Socodor          
  47.     Sagu                       1. Sagu                    2. Cruceni                 3. Firiteaz                4. Fiscut                  5. Hunedoara Timisana
  48. Șeitin                 1. Șeitin           
  49. Sepreuș                1. Sepreuș          
  50.   Sicula                   1. Sicula                  2. Cherelus                3. Gurba            
  51.     Șilindia                   1. Șilindia                2. Camna                   3. Iercoseni               4. Luguzau                 5. Satu Mic         
  52. Șimand                 1. Șimand           
  53.   Siria                    1. Siria                   2. Galsa                   3. Misca            
  54.    Șiștarovăț                1. Șiștarovăț              2. Cuvesdia                3. Labasint                4. Varnita          
  55.    Tăut                      1. Tăut                    2. Minisel                 3. Minisu de Sus           4. Nadas            
  56.      Tîrnova                     1. Tîrnova                 2. Agrisu Mare             3. Araneag                 4. Chier                   5. Draut                   6. Dud              
  57.      Vărădia de Mureș            1. Vărădia de Mureș        2. Baia                    3. Julita                  4. Lupesti                 5. Nicolae Bălcescu        6. Stejar           
  58.   Vinga                    1. Vinga                   2. Mailat                  3. Mănăștur         
  59.        Vîrfurile                     1. Vîrfurile               2. Avram Iancu             3. Grosi                   4. Lazuri                  5. Magulicea               6. Mermesti                7. Poiana                  8. Vidra            
  60.   Zăbrani                  1. Zăbrani                 2. Chesint                 3. Neudorf          
  61.  Zarand                  1. Zarand                  2. Cintei           
  62.  Zerind                  1. Zerind                  2. Iermata Neagra   
  63.   Zimandu Nou              1. Zimandu Nou             2. Andrei Saguna           3. Zimandeuz        

  JUDEȚUL ARGEȘ
  cu reședința în municipiul Pitești
  Municipii Orașe Localitati componente ale municipiilor și ale orașelorComune - din care, suburbane Sate - din care, aparțin orașelor ......................1......................4......................7.....................94......................6....................578.....................10
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului 1.PITEȘTI                         Comune suburbane 1.Bascov        2.Bradu  3.Colibași     4.Mărăcineni  5.Ștefănești        Sate componente ale comunei suburbane 1.Bascov 2.Brăileni 3.Glîmbocu 4.Mica 5.Prislopu Mic 6.Schiau 7.Uiasca 8.Valea Ursului 1.Bradu 2.Geamăna 1.Mioveni 2.Clucereasa 3.Colibași 4.Făgetu 5.Racovița 1.Mărăcineni 2.Argeselu 1.Ștefănești 2.Enculești 3.Golești 4.Izvorani 5.Stefăneștii Noi 6.Valea Mare-Podgoria 7.Viișoara 8.Zăvoi
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului 1.CÎMPULUNG           2.COSTEȘTI      3.CURTEA DE ARGEȘ 4.TOPOLOVENI     Comune suburbane    1.Valea Mare-Pravăț                    Localități componente ale orașului 1.CÎMPULUNG 2.Valea Rumâneștilor                1.CURTEA DE ARGEȘ 2.Noapteș     Sate componente ale comunei suburbane   1.Valea Mare-Pravăț 2.Bilcești 3.Colnic 4.Fîntînea 5.Gura Pravăț 6.Nămăești 7.Pietroasa 8.Șelari Sate ce aparțin orașului 1.Broșteni 2.Lăceni 3.Pîrvu Roșu 4.Podu Broșteni 5.Smei 6.Stîrci   1.Boțîrcani 2.Crintești 3.Gorănești 4.Țigănești
  C. COMUNE
  Nr. crt.  Denumirea         comunei                    Satele                     componente       
       1                          2            
  1.       Albeștii de Argeș          1. Albeștii Paminteni       2. Albeștii Ungureni        3. Bratesti                 4. Doblea                   5. Dobrotu                  6. Dumiresti                7. Florieni             
  2.   Albeștii de Muscel     1. Bughea de Sus            2. Albești                  3. Cîndesti              
  3.     Albota                   1. Albota                   2. Cerbu                    3. Frătești                 4. Gura Văii                5. Mares                
  4.    Aninoasa                1. Aninoasa                 2. Broșteni                 3. Slănic                   4. Valea Silistii       
  5.   Arefu                  1. Capatinenii Paminteni    2. Arefu                    3. Capatinenii Ungureni 
  6.       Babana                     1. Babana                   2. Bajanesti                3. Ciobanesti               4. Cotmenita                5. Grosi                    6. Lupueni                  7. Slatioarele          
  7.          Băiculești                    1. Băiculești               2. Alunisu                  3. Anghinesti               4. Argesani                 5. Manicesti                6. Stejari                  7. Tutana                   8. Valea Brazilor           9. Valea lui Enache        10. Zigoneni             
  8.       Bălilești                  1. Bălilești                2. Bajesti                  3. Golești                  4. Poienita                 5. Priboaia                 6. Ulita                    7. Valea Mare-Bratia    
    9.   Beleți-Negrești         1. Zgripcesti               2. Beleți                   3. Lentea                   4. Negrești             
  10.    Berevoești              1. Berevoești               2. Bratia                   3. Gamacesti                4. Oțelu                
  11.            Birla                           1. Birla                    2. Afrimesti                3. Bădești                  4. Brabeti                  5. Ciocesti                 6. Malu                     7. MSndra                   8. Mozăceni-Vale            9. Podisoru                10. Selareasca              11. Urlueni                 12. Zuvelcati            
  12.       Bogați                     1. Bogați                   2. Birloi                   4. Chitesti                 5. Dumbrava                 6. Glimbocel                7. Glimbocelu               8. Suseni               
  13.    Boteni                  1. Boteni                   2. Balabani                 3. Lunca                    4. Muscel               
  14.  Botești               1. Botești                  2. Moșteni-Greci        
  15.         Braduleț                     1. Braduleț                 2. Alunisu                  3. Bradetu                  4. Cosaci                   5. Galesu                   6. Piatra                   7. Slamnesti                8. Uleni                    9. Ungureni             
  16.      Budeasa                   1. Budeasa Mare             2. Budeasa Mica             3. Calotesti                4. Galasesti                5. Rogojina                 6. Valea Mărului        
  17. Bughea de Jos        1. Bughea de Jos        
  18.           Buzoești                       1. Vulpesti                 2. Bujoreni                 3. Buzoești                 4. Cornatel                 5. Curteanca                6. Ionești                  7. Podeni                   8. Redea                    9. Serboeni                10. Tomsanca                11. Vladuta              
  19.   Căldăraru              1. Căldăraru                2. Burdea                   3. Strimbeni            
  20.            Călinești                       1. Vranesti                 2. Călinești                3. Ciocănești               4. Cirstieni                5. Glodu                    6. Gorganu                  7. Radu Negru               8. Rincaciov                9. Udeni-Zăvoi             10. Urlucea                 11. Valea Corbului          12. Văleni-Podgoria      
  21.       Căteasca                   1. Căteasca                 2. Catanele                 3. Cireșu                   4. Coseri                   5. Gruiu                    6. Recea                    7. Siliștea             
  22.        Cepari                      1. Ceparii PămSntului       2. Carpenis                 3. Ceparii Ungureni         4. Morasti                  5. Sendrulesti              6. Urluiesti                7. Valea Magurei            8. Zamfiresti           
  23.   Cetățeni               1. Cetățeni                 2. Laicai                   3. Valea Cetatuia       
  24.    Cicănești               1. Cicănești                2. Bărăsti                  3. Mioarele                 4. Urechești            
  25.     CiofrSngeni              1. CiofrSngeni              2. Burlusi                  3. Lacurile                 4. Piatra                   5. Schitu-Matei         
  26.         Ciomăgești                   1. Radutesti                2. Beculesti                3. Bratia                   4. Ciomăgești               5. Cungrea                  6. Dogari                   7. Fedelesoiu               8. Giuclani                 9. Păunești             
  27.        Cocu                        1. Rachitele de Jos         2. Bărbătești               3. Cocu                     4. Crucisoara               5. Facaletesti              6. Greabanu                 7. Popești                  8. Rachitele de Sus     
  28.        Corbeni                     1. Corbeni                  2. Berindesti               3. Bucșenești               4. Oestii Paminteni         5. Oestii Ungureni          6. Poienari                 7. Rotunda                  8. Turburea             
  29.      Corbi                     1. Corbi                    2. Corbsori                 3. Jgheaburi                4. Poduri                   5. Poienarei                6. Stanești             
  30.       Cosești                    1. Cosești                  2. JupSnești                3. Lapusani                 4. Leicesti                 5. Pacioiu                  6. Petrești                 7. Priseaca             
  31.              Cotmeana                          1. Cotmeana                 2. Bascovele                3. Bunești                  4. Costești                 5. Dea]u Pădurii            6. Dragolesti               7. Lintesti                 8. Negesti                  9. Pielești                10. Săndulești              11. Spiridoni               12. Ursoaia                 13. Virloveni               14. Zamfiresti           
  32.              Cuca                              1. Cuca                     2. Baltata                  3. Barbalani                4. Circesti                 5. Cotu                     6. Crivatu                  7. Launele de Sus           8. Macai                    9. Mănești                 10. Sinești                 11. Stanicei                12. Teodoresti              13. Valea Cucii             14. Vonigeasa            
  33.   Davidești              1. Davidești                2. Contești                 3. Voroveni             
  34.   DSmbovicioara          1. DSmbovicioara            2. Ciocanu                  3. Podu DSmboviței      
  35.     DSrmănești               1. DSrmănești               2. Negreni                  3. Piscani                  4. Valea Nandrii            5. Valea Rizii          
  36.  Dobrești              1. Dobrești                 2. Furesti              
  37. Domnești             1. Domnești             
  38.  Dragoslavele          1. Dragoslavele             2. Valea Hotarului      
  39.    Drăganu                 1. Drăganu-Olteni           2. Băcești                  3. Dumbrăvești              4. Prislopu Mare        
  40.     Godeni                   1. Godeni                   2. Bordeteni                3. Capu Piscului            4. Cotești                  5. Malu                 
  41.   HSrsești               1. HSrsești                 2. Ciobani                  3. Martalogi            
  42.       HSrtiești                  1. HSrtiești                2. BSrzești                 3. Dealu                    4. Huluba                   5. Lespezi                  6. Lucieni                  7. Vulturești           
  43. Izvoru               1. Izvoru               
  44.              Leordeni                          1. Leordeni                 2. Baloteasca               3. Baila                    4. Bintau                   5. Budisteni                6. Ciolcesti                7. Ciulnița                 8. Circiumaresti            9. Cotu Malului            10. Glimbocata              11. Glimbocata-Deal         12. Glodu                   13. Moara Mocanului         14. Schitu Scoicesti     
  45.   Lerești                1. Lerești                  2. PojorSta                 3. Voinești             
  46.         Lunca Corbului               1. Lunca Corbului           2. Bumbueni                 3. Catane                   4. Ciesti                   5. Langesti                 6. Mirghia de Jos           7. Mirghia de Sus           8. Padureti                 9. Silisteni            
  47.     Mălureni                 1. Mălureni                 2. Bunești                  3. Pauleasca                4. Toplița                  5. Zărnești             
  48.         Merișani                     1. Merișani                 2. Borlești                 3. Brateasca                4. Capu Piscului            5. Crimpotani               6. Dobrogostea              7. Malu Vinat               8. Varzaru                  9. VSlcelele            
  49.    Micești                 1. Micești                  2. Brinzari                 3. Pauleasca                4. Purcareni            
  50.       Mihăești                   1. Mihăești                 2. Draghici                 3. Furnicosi                4. Rudeni                   5. Valea Bradului           6. Valea Popii              7. Vacarea              
  51.     Mioarele                 1. Matau                    2. Aluniș                   3. Chilii                   4. Cocenesti                5. Suslanesti           
  52.  Mirosi                1. Mirosi                   2. Surdulcesti          
  53.      Morărești                 1. Morărești                2. Dedulesti                3. Dealu Obejdeanului       4. Luminile                 5. Mancioiu                 6. Sapunari             
  54.       Moșoaia                    1. Moșoaia                  2. Batrini                  3. Ciocanai                 4. Dealu Viilor             5. Hintesti                 6. Lazaresti                7. Smeura               
  55.   Mozăceni               1. Mozăceni                 2. Babaroaga                3. Zidurile             
  56.          Mușătești                     1. Vilsanesti               2. Bolovanesti              3. Costești-Vilsan          4. Mușătești                5. Prosia                   6. Robaia                   7. Stroești                 8. Valea Faurului           9. Valea lui Mas           10. Valea Muscelului     
  57.    Negrași                 1. Negrași                  2. Birlogu                  3. Buta                     4. Mozacu               
  58.    Nucsoara                1. Nucsoara                 2. Gruiu                    3. Sboghitesti              4. Slatina              
  59.  Oarja                 1. Oarja                    2. Ceausesti            
  60.     Pietroșani               1. Pietroșani               2. Rădești                  3. Gănești                  4. Retevoiesti              5. Varzaroaia           
  61.    Poienarii de Argeș      1. Poienari                 2. Ceauresti                3. Ioanicesti               4. Tomulesti            
  62.     Poienarii de      Muscel                  1. Poienari                 2. Grosani                  3. Jugur                    4. Șerbănești               5. Valea Indarat        
  63.             Poiana Lacului                   1. Poiana Lacului           2. Catunasi                 3. Cepari                   4. Dealu Orașului           5. Dealu Viilor             6. Dinculesti               7. Galeteanu                8. Gardinesti               9. Gilcesti                10. Metofu                  11. Paduroiu din Deal       12. Paduroiu din Vale       13. Samara               
  64.       Popești                    1. Popești                  2. Adunați                  3. Bucov                    4. Palanga                  5. Purcareni                6. Rica                     7. Slobozia             
  65.        Priboieni                   1. Priboieni                2. Albotele                 3. Paraschivesti            4. Samaila                  5. Pitoi                    6. Valea Mare               7. Valea Nenii              8. Valea Popii          
  66.       Rătești                    1. Rătești                  2. Ciupa-Manciulescu        3. Furduesti                4. Mavrodolu                5. Nejlovelu                6. Patuleni                 7. Tigveni              
  67.     Recea                    1. Recea                    2. Deagu de Jos             3. Deagu de Sus             4. Goleasca                 5. Orodel               
  68.    Rociu                   1. Rociu                    2. Gliganu de Jos           3. Gliganu de Sus           4. Șerbănești           
  69.  Rucăr                 1. Rucăr                    2. Satic                
  70.  Sălătrucu             1. Sălătrucu                2. Văleni               
  71.        Săpata                      1. Mirtesti                 2. Banaresti                3. Dealu Bradului           4. Draghicesti              5. Gainusa                  6. Lipia                    7. Popești                  8. Turcesti             
  72.      Schitu Golești            1. Schitu Golești           2. Burnesti                 3. Costița                  4. Lazaresti                5. Loturi                   6. Valea Pechii         
  73.  Slobozia              1. Slobozia                 2. Nigrisoara           
  74.       StSlpeni                   1. StSlpeni                 2. Dealu Frumos             3. Livezeni                 4. Ogrezea                  5. Opresti                  6. Pitigaia                 7. Rădești              
  75.       Stoenești                  1. Stoenești                2. Badeni                   3. Cotenesti                4. Lunca Girtii             5. Piatra                   6. Slobozia                 7. Valea Badenilor      
  76.      Stolnici                  1. Stolnici                 2. Cochinesti               3. Cotmeana                 4. Filfani                  5. Izbasesti                6. Vlascuta             
  77.          Suseni                        1. Suseni                   2. Burdesti                 3. Cersani                  4. Chiritesti               5. Galesesti                6. Odaeni                   7. Pădureni                 8. Strimbeni                9. Ștefănești              10. Tutulesti            
  78.  Ștefan cel Mare       1. Ștefan cel Mare          2. Glavacioc            
  79.      Suici                     1. Suici                    2. Ianculesti               3. Paltenu                  4. Păuleni                  5. Rudeni                   6. Valea Calului        
  80.  Teiu                  1. Teiu                     2. Lesile               
  81.        Tigveni                     1. Tigveni                  2. Badislava                3. Bălilești                4. Bălteni                  5. Birsestii de Jos         6. Birsestii de Sus         7. Blaju                    8. Vlădești             
  82.     Titești                  1. Titești                  2. Bucșenești-Lotasi        3. Cismea                   4. Valea Manastirii         5. Valea Stinii         
  83.                Uda                                 1. Uda                      2. Badulesti                3. Baranesti                4. Braniștea                5. Chiritesti               6. Cotu                     7. Dealu Bisericii          8. Dealu Tolcesii           9. Diconesti               10. Gorani                  11. Greaban                 12. Lungulesti              13. Miercani                14. Rijletu-Govora          15. Romana                  16. Saliștea             
  84.      Ungheni                   1. Ungheni                  2. Coltu                    3. Găujani                  4. Goia                     5. Humele                   6. Satu Nou             
  85.     Valea Danului            1. Valea Danului            2. Banicesti                3. Bolculesti               4. Borobanesti              5. Vernești             
  86.         Valea Iașului                1. Valea Iașului            2. Badila                   3. Barbalatesti             4. Borovinesti              5. Cerbureni                6. Mustatesti               7. Ruginoasa                8. Ungureni                 9. Valea Uleiului       
  87.                   Vedea                                  1. Vedea                    2. Badicea                  3. Blejani                  4. Buretesti                5. Chiritesti               6. Chitani                  7. Ciurești                 8. Dincani                  9. Fata                    10. Fratici                 11. Izvoru de Jos           12. Izvoru de Sus           13. Lungani                 14. Mogoșești               15. Prodani                 16. Ratoi                   17. Vata                    18. Vetisoara               19. Virsesti             
  88.    Vlădești                1. Vlădești                 2. Coteasca                 3. Draghescu                4. Putina               

  JUDEȚUL BACĂU
  cu reședința în municipiul Bacău
  Municipii Orașe Localitati componente ale municipiilor și ale orașelorComune - din care, suburbane Sate - din care, aparțin orașelor ......................2......................5.....................18.....................80......................6....................491.....................-
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului  1.BACĂU                      2.GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ                  Comune suburbane 1.Hemeiuș   2.Letea Veche     3.Măgura    4.Mărgineni              Comune suburbane1.Gura Văii      2.Ștefan cel Mare                             Localități componenteale municipiului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 2.Borzești 3.Slobozia                Sate componente ale comunelor suburbane 1.Hemeiuș 2.Fîntînele 3.Lilieci 1.Letea Veche 2.Holb 3.Radomirești 4.Ruși-Ciutea 5.Siretu 1.Măgura 2.Crihan 3.Dealu Mare 4.Sohodol 1.Mărgineni 2.Barați 3.Luncani 4.Pădureni 5.Podiș 6.Poiana 7.Trebeș 8.Valea Budului Sate componente ale comunei suburbane      1.Gura Văii 2.Capăta 3.Dumbrava 4.Motocești 5.Păltinata 6.Temelia 1.Ștefan cel Mare 2.Bogdana 3.Buciumi 4.Gutinaș 5.Negoiești 6.Răcăuți 7.Rădeana 8.Viișoara
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului 1.BUHUȘI   2.COMĂNEȘTI   3.MOINEȘTI  4.SLĂNIC-MOLDOVA   5.TÎRGU OCNA   Localități componente ale orașului1.BUHUȘI 2.Marginea 3.Runcu 1.COMĂNEȘTI 2.Podei 3.Vermești 1.MOINEȘTI 2.Găzărie 1.SLĂNIC-MOLDOVA 2.Cerdac 3.Cireșoaia 1.TÎRGU OCNA 2.Poieni 3.Vîlcele
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comunei Satele componente
  0 1 2
  1.Agas 1. Agas 2. Beleghet 3. Cosnea 4. Cotumba 5. Diaconesti 6. Goioasa 7. Preluci 8. Sulta
  2.Ardeoani 1. Ardeoani 2. Leontinesti
  3.Asau 1. Asau 2. Apa Asau 3. Ciobanus 4. Lunca Asau 5. Păltiniș 6. Straja
  4.Balcani 1. Balcani 2. Frumoasa 3. Ludasi 4. Schitu Frumoasa
  5.Berești-Bistrița 1. Berești-Bistrița 2. Brad 3. Ciumasi 4. Climesti 5. Dumbrava 6. Fagetel 7. Itesti 8. Pădureni
  6.Berești-Tazlău 1. Berești-Tazlău 2. Bosoteni 3. Enachesti 4. Prisaca 5. Rom?nești 6. Tescani 7. Turluianu
  7.Berzunți 1. Berzunți 2. Buda 3. Dragomir
  8.Bîrsănești 1. Bîrsănești 2. Albele 3. Bratesti 4. Caraclau
  9.Blăgești 1. Blăgești 2. Buda 3. Poiana Negustorului 4. Tirdenii Mari 5. Valea lui Ion
  10.Bogdănești 1. Bogdănești 2. Filipești
  11.Brusturoasa 1. Brusturoasa 2. Buruienis 3. Buruienisu de Sus 4. Camenca 5. Cuchinis 6. Hinganesti
  12.Buhoci 1. Buhoci 2. Bijghir 3. Buhocel 4. Coteni 5. Dospinesti
  13.Cașin 1. Cașin 2. Curita
  14.Căiuți 1. Căiuți 2. Blidari 3. Boistea 4. Florești 5. Heltiu 6. Marcesti 7. Popeni 8. Pralea 9. Vrinceni
  15.Cleja 1. Cleja 2. Somusca 3. Valea Mica
  16.Colonești 1. Colonești 2. Calini 3. Poiana 4. Satu Nou 5. Spria 6. Valea Mare 7. Zapodia
  17.Corbasca 1. Corbasca 2. Bacioiu 3. Marvila 4. Poglet 5. Rogoaza 6. Scărișoara 7. VSlcele
  18.Coțofănești 1. Coțofănești 2. Bilc 3. Boistea de Jos 4. Borsani 5. Tamasoaia
  19.Damienești 1. Damienești 2. Călugăreni 3. Drăgești 4. Pădureni
  20.Dărmănești 1. Dărmănești 2. Darmaneasca 3. Lapoș 4. Pagubeni 5. Plopu 6. Salatruc
  21.Dealu Morii 1. Dealu Morii 2. Banca 3. Bălănești 4. Blaga 5. Bobos 6. Bodeasa 7. Bostanesti 8. Calapodesti 9. Cauia 10. Dorofei 11. Ghionoaia 12. Gradesti 13. Negulesti 14. Tavadaresti
  22.Dofteana 1. Dofteana 2. Bogata 3. Cucuieti 4. Haghiac 5. Larga 6. Seaca 7. Ștefan Voda
  23.Fărăoani 1. Fărăoani
  24.Filipeni 1. Filipeni 2. Balaia 3. Brad 4. Fruntesti 5. Mărăști 6. Pădureni 7. Slobozia 8. Valea Botului
  25.Filipești 1. Filipești 2. Boanta 3. Cirligi 4. Cornești 5. Cotu Grosului 6. Galbeni 7. Hirlesti 8. Oniscani
  26.Găiceana 1. Găiceana 2. Arini 3. Hutu 4. Popești
  27.Ghimeș-Făget 1. Făget 2. Bolovanis 3. Fagetu de Sus 4. Ghimeș 5. Rachitis 6. Tarhausi
  28.Gîrleni 1. Girlenii de Sus 2. GSrleni 3. Lespezi 4. Surina
  29.Glăvănești 1. Glăvănești 2. Frumuselu 3. Muncelu 4. Putredeni 5. Razesu
  30.Helegiu 1. Helegiu 2. Bratila 3. Deleni 4. Dragugesti
  31.Horgești 1. Horgești 2. Bazga 3. Galeri 4. Marascu 5. Răcătău-Razesti 6. Răcătău de Jos 7. Recea 8. Sohodor
  32.Huruiești 1. Huruiești 2. Capotesti 3. Florești 4. Fundoaia 5. Ocheni 6. Perchiu 7. Pradais
  33.Izvoru Berheciului1. Izvoru Berheciului 2. Antohesti 3. Baimac 4. Faghieni 5. ObSrșia 6. Otelesti 7. Pădureni
  34.Lipova 1. Lipova 2. Milosu 3. Satu Nou 4. Valea Caselor 5. Valea Hogei 6. Valea Mărului 7. Valea Mosneagului
  35.Livezi 1. Livezi 2. Balaneasa 3. Orasa 4. Poiana 5. Prajoaia 6. Scariga
  36.Luizi-Călugăra 1. Luizi-Călugăra 2. Osebiti
  37.Măgirești 1. Măgirești 2. Prajesti 3. Stanești 4. Sesuri 5. Valea Arinilor
  38.Mânăstirea Cașin 1. Mânăstirea Cașin 2. Lupesti 3. Pirvulesti 4. Scutaru
  39.Motoșeni 1. Motoșeni 2. Biclesti 3. Chetreni 4. Chicerea 5. Cociu 6. Cornățelu 7. FSntSnele 8. Fundatura 9. Gura Craiesti 10. Poiana 11. Praja 12. Rotaria 13. Sendresti 14. Tepoaia
  40.Negri 1. Negri 2. Brad 3. Călinești 4. Migla 5. Poiana 6. Ursoaia
  41.Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu 2. Baltata 3. Buchila 4. Galbeni 5. Larguta 6. Sarata 7. Valea Seaca
  42.Oituz 1. Oituz 2. Calcii 3. Ferestrau-Oituz 4. Hirja 5. Marginea 6. Poiana Sarata
  43.Oncești 1. Oncești 2. Barboasa 3. Dealu Perjului 4. Oncestii Vechi 5. Satu Nou 6. Tarnita 7. Taula
  44.Orbeni 1. Orbeni 2. Scurta
  45.Palanca 1. Palanca 2. Cadaresti 3. Ciughes 4. Pajistea 5. Popoiu
  46.Parava 1. Parava 2. Dragusani 3. Radoaia 4. Teiuș
  47.Parîncea 1. Parîncea 2. Barna 3. Milestii de Jos 4. Milestii de Sus 5. Nănești 6. Nastaseni 7. Poieni 8. Satu Nou 9. Văleni 10. Vladnic
  48.Pîncești 1. Pîncești 2. Chilia Benei 3. Dienet 4. Fulgeris 5. Fundu Văii 6. Motoc 7. Petrești 8. Soci
  49.Pîrgărești 1. Pîrgărești 2. Bahna 3. Nicorești 4. Piriu Boghii 5. Satu Nou
  50.Pîrjol 1. Pîrjol 2. Bahnaseni 3. Barnesti 4. Basasti 5. CSmpeni 6. Haineala 7. Pustiana 8. Tarita
  51.Plopana 1. Plopana 2. Budești 3. Dorneni 4. Fundu Tutovei 5. Itcani 6. Rusenii Razesti 7. Rusenii de Sus 8. Straminoasa 9. Tigira
  52.Podu Turcului 1. Podu Turcului 2. Bălănești 3. Căbești 4. Fichitesti 5. Giurgioana 6. Hanta 7. Lehancea 8. Plopu 9. Racusana 10. SSrbi
  53.Poduri 1. Poduri 2. Bucsesti 3. Cernu 4. Cornet 5. Negreni 6. Prohozesti 7. Valea Sosii
  54.Racova 1. Racova 2. Gura Văii 3. Halmacioaia 4. Iliesi
  55.Răcăciuni 1. Răcăciuni 2. Ciucani 3. Fundu Răcăciuni 4. Gheorghe Doja 5. Gisteni 6. Rastoaca
  56.Răchitoasa 1. Răchitoasa 2. Barcana 3. Bucsa 4. Buda 5. Burdusaci 6. Danaila 7. Dumbrava 8. Farcașa 9. Fundatura Răchitoasa 10. Haghiac 11. Magazia 12. Movilița 13. Oprisesti 14. Putini 15. Tochilea
  57.Roșiori 1. Roșiori 2. Misihanesti 3. Neguseni 4. Poieni 5. Valea Mare 6. Valea Mica
  58.Sascut 1. Sascut 2. Berești 3. Contești 4. Pancesti 5. Sascut-Sat 6. Sehineni 7. Valea Nacului
  59.Sănduleni 1. Sănduleni 2. Birzulesti 3. Coman 4. Mateiesti 5. Stufu 6. Tisa 7. Versesti
  60.Săucești 1. Săucești 2. Bogdan Voda 3. Costei 4. Schineni 5. Siretu 6. Serbesti
  61.Scorțeni 1. Scorțeni 2. Bogdănești 3. Florești 4. Grigoreni 5. Stejaru 6. Serpeni
  62.Secuieni 1. Secuieni 2. Balusa 3. Berbinceni 4. Chiticeni 5. Ciuturesti 6. Fundeni 7. Glodisoarele 8. Odobești 9. Tisa-Silvestri 10. Valea Finatulul 11. Văleni
  63.Solonț 1. Solonț 2. Cucuieti 3. Sarata
  64.Stănișești 1. Stănișești 2. Balotești 3. Belciuneasa 4. Benesti 5. Craiesti 6. Gorghesti 7. Slobozia 8. Slobozia Noua 9. Văleni
  65.Strugari 1. Strugari 2. Cetatuia 3. Iaz 4. Nadisa 5. Petricica 6. Rachitisu
  66.Tămași 1. Tămași 2. Chetris 3. Furnicari 4. Gioseni
  67.Tătărăști 1. Tătărăști 2. Cornii de Jos 3. Cornii de Sus 4. Drăgești 5. Gherdana 6. Giurgeni 7. Ungureni
  68.Tîrgu Trotuș 1. Tîrgu Trotuș 2. Tuta 3. Viișoara
  69.Traian 1. Traian 2. Bogdănești 3. Hertioana de Jos 4. Hertioana-Răzeși 5. Prajesti 6. Zapodia
  70.Ungureni 1. Ungureni 2. Bartasesti 3. Bibiresti 4. Bota 5. Botești 6. GSrla Anei 7. Viforeni 8. Zlatari
  71.Urechești 1. Urechești 2. Cornatel 3. Lunca Dochiei 4. Satu Nou 5. Slobozia
  72.Valea Seaca 1. Valea Seaca 2. Cucova
  73.Vultureni 1. Vultureni 2. Bosia 3. Dadesti 4. Dorneni 5. Ghilavesti 6. Godinestii de Jos 7. Godinestii de Sus 8. Lichitiseni 9. Medeleni 10. Nazarioaia 11. Reprivat 12. Tomozia 13. Țigănești 14. Valea Lupului 15. Valea Merilor 16. Valea Salciei
  74.Zemeș 1. Zemeș 2. Bolatau

  JUDETUL BIHOR
  cu reședința în municipiul Oradea
  Municipii Orașe Localități componente ale municipiilor și ale orașelorComune - din care, suburbane Sate - din care, aparțin orașelor ......................1......................7.....................21.....................87......................3....................435.....................-
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului 1.ORADEA        Comune suburbane  1.Sînmartin      2.Sîntandrei  Sate componente alecomunei suburbane 1.Sînmartin 2.Betfia 3.Cihei 4.Cordău 5.Haieu 6.Rontău 1.Sîntandrei 2.Palota
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului  1. ALEȘD           2. BEIUȘ  3. DR. PETRU GROZ4. MARGHITA   5. NUCET   6. SALONTA 7. VAȘCÍU             Comune suburbane  1. Aștileu                    Localități componente ale orașului 1. ALEȘD 2. Pădurea Neagra 3. Pestis 4. Tinaud        1. BEIUȘ 2. Delani  1. MARGHITA 2. Chet 3. Ghenetea 1. NUCET 2. Băița 3. Băița-Plai  1. VAȘCĂU 2. Cîmp 3. Cîmp-Moți 4. Colesti 5. Varzarii de Jos 6. Varzarii de Sus        Sate componente ale comunei suburbane 1. Aștileu 2. Calatea 3. Chistag 4. Pestere                 
  C. COMUNE
  Nr. crt.  Denumirea         comunei                    Satele                     componente       
       1                          2            
    1.       Abram                        1. Abram                    2. Cohani                   3. Dijir                    4. Iteu                     5. Iteu Nou                 6. Margine                  7. Satu Barba               8. Suiug               
    2.   Abrămuț                  1. Abrămuț                  2. Crestur                  3. Fancica                  4. Petreu              
    3.     Aușeu                      1. Aușeu                    2. Cacuciu Vechi            3. Codrisoru                4. Gheghie                  5. Grosi                    6. Luncsoara           
    4.  Avram Iancu             1. Avram Iancu              2. Ant                      3. Tamasda             
    5.    Balc                      1. Balc                     2. Almașu Mare              3. Almașu Mic               4. Ghida                    5. Săldăbagiu de Barcău
     6   Batar                    1. Batar                    2. Arpasel                  3. Talpos                   4. Tăut                
    7.     Biharia                    1. Biharia                  2. Cauaceu                  3. Niuved                   4. Parhida                  5. Satu Nou                 6. Tamaseu             
    8.    Boianu Mare               1. Boianu Mare              2. Corboaia                 3. Huta                     4. Pagaia                   5. Rugea               
    9.     Borod                      1. Borod                    2. Borozel                  3. Cetea                    4. Cornitel                 5. Serani                   6. Valea Mare de Criș  
  10.   Borș                     1. Borș                     2. Santaul Mare             3. Santaul Mic              4. Sîntion             
  11.     Bratca                     1. Bratca                   2. Damis                    3. Delureni                 4. Lorau                    5. Panoara                  6. Valea Crișului      
  12.       Brusturi                     1. Brusturi                 2. Cuiesd                   3. Loranta                  4. Orvisele                 5. Păulești                 6. Picleu                   7. Tiganestii de Criș       8. Varasau             
  13.    Budureasa                 1. Budureasa                2. Burda                    3. Saca                     4. Saliște de Beiuș         5. Teleac              
  14. Buduslau               1. Buduslau                 2. Albis               
  15.  Bulz                    1. Bulz                     2. Munteni                  3. Remeți              
  16.        Bunțești                      1. Bunțești                 2. Bradet                   3. Dumbravani               4. Ferice                   5. Lelești                  6. Poienii de Jos           7. Poienii de Sus           8. Saud                     9. Stincesti           
  17.    Căbești                   1. Căbești                  2. Goila                    3. Gurbesti                 4. Josani                   5. Sohodol             
  18.    Căpîlna                   1. Căpîlna                  2. Ginta                    3. Rohani                   4. Săldăbagiu Mic           5. Suplacu de Tinca    
  19.   Carpinet                 1. Carpinet                 2. Izbuc                    3. Leheceni                 4. Ponoarele           
  20.       Cefa                         1. Cefa                     2. Ateas                    3. Berechiu                 4. Bicaci                   5. Gepiu                    6. Inand                    7. Roit                     8. Sînnicolau Roman    
  21.      Ceica                       1. Ceica                    2. Bucium                   3. Ceisoara                 4. Corbesti                 5. Cotiglet                 6. Dusesti                  7. Incesti             
  22.      Cetariu                     1. Cetariu                  2. Paleu                    3. Săldăbagiu de Munte      4. Sisterea                 5. Susturogi                6. Tautelec                 7. Uileacu de Munte    
  23.  Cherechiu               1. Cherechiu                2. Chesereu                 3. Tîrgușor            
  24.      Chișlaz                     1. Chișlaz                  2. Chiraleu                 3. Haucesti                 4. Misca                    5. Poclusa de Barcău        6. Sarsig                   7. Sinlazar            
  25.   Ciuhoi                   1. Ciuhoi                   2. Cenalos                  3. Siniob                   4. Sfirnas             
  26.  Ciumeghiu               1. Ciumeghiu                2. Boiu                     3. Ghiorac             
  27.    Cîmpani                   1. Cîmpani                  2. Finate                   3. Hîrsești                 4. Sighistel                5. Valea de Sus        
  28.   Cociuba Mare             1. Cociuba Mare             2. Carasau                  3. Chesa                    4. Petid               
  29.     Copăcel                    1. Copăcel                  2. Bucuroaia                3. Chijic                   4. Poiana Tasad             5. Sarand                   6. Surduc              
  30.    Cristioru de Jos          1. Cristioru de Jos         2. Bilc                     3. Cristioru de Sus         4. Poiana                   5. Saliște de Vașcău   
  31.    Curatele                  1. Curatele                 2. Beiusele                 3. Cresuia                  4. Nimaiesti                5. Pocioveliste        
  32. Curtuișeni             1. Curtuișeni               2. Vasad               
  33.    Derna                     1. Derna                    2. Dernisoara               3. Sacalasau                4. Sacalasau Nou            5. Tria                
  34.    Diosig                    1. Diosig                   2. Ianca                    3. Mihai Bravu              4. Roșiori                  5. Vaida               
  35.       Dobrești                     1. Dobrești                 2. Cornisesti               3. Crincesti                4. Hidisel                  5. Luncasprie               6. Racas                    7. Topa de Jos              8. Topa de Sus         
  36.        Dragănești                    1. Dragănești               2. Belejeni                 3. Grădinari                4. Livada Beiusului         5. Mizies                   6. Pantasesti               7. Sebiș                    8. Talpe                    9. Tiganestii de Beiuș 
  37.    Drăgești                  1. Drăgești                 2. Dicanesti                3. Stracos                  4. Tasad                    5. Topesti             
  38.    Finiș                     1. Finiș                    2. Brusturi                 3. Fizis                    4. Ioanis                   5. Suncuis             
  39.   Girișu de Criș           1. Girișu de Criș           2. Cheresig                 3. Tarian                   4. Toboliu             
  40.    Hidișelu de Sus           1. Hidișelu de Sus          2. Hidișelu de Jos          3. Mierlau                  4. Sintelec                 5. Sumugiu             
  41.       Holod                        1. Holod                    2. Dumbrava                 3. Dumbrăvița               4. Forosig                  5. Hodis                    6. Lupoaia                  7. Valea Mare de Codru      8. Vintere             
  42.    Husasău de Tinca          1. Husasău dc Tinca         2. Fonau                    3. Miersig                  4. Osand                    5. Sititelec           
  43.  Ineu                    1. Ineu                     2. Botean                   3. Husasău de Criș     
  44.   Lazuri de Beiuș          1. Lazuri de Beiuș          2. Băleni                   3. Cusuius                  4. Hinchiris           
  45.       Lăzăreni                     1. Lăzăreni                 2. Bicacel                  3. Calea Mare               4. Carandeni                5. Caranzel                 6. Gepis                    7. Gruilung                 8. Miheleu             
  46.  Lungașu de Jos          1. Lugasu de Jos            2. Lugasu de Sus            3. Urvind              
  47.     Lunca                      1. Lunca                    2. Briheni                  3. Hotarel                  4. Seghiste                 5. Sirbesti                 6. Sustiu              
  48.   Mădăraș                  1. Mădăraș                  2. Homorog                  3. Ianosda                  4. Martihaz            
  49.      Măgești                     1. Măgești                  2. Butani                   3. Cacuciu Nou              4. Dobricionesti            5. Galaseni                 6. Josani                   7. Ortiteag            
  50.      Nojorid                     1. Nojorid                  2. Apateu                   3. Chisirid                 4. Les                      5. Livada de Bihor          6. Pausa                    7. Sauaieu             
  51.   Olcea                    1. Olcea                    2. Calacea                  3. Hodisel                  4. Ucuris              
  59.    Osorhei                   1. Osorhei                  2. Alparea                  3. Cheriu                   4. Feleheriu                5. Fughiu              
  53.      Pietroasa                   1. Pietroasa                2. Chiscau                  3. Cociuba Mica             4. Giulești                 5. Gurani                   6. Măgura                   7. Motesti             
  54.    Pocola                    1. Pocola                   2. Feneris                  3. Petrani                  4. Poietari                 5. Sînmartin de Beiuș  
  55.       Pomezeu                      1. Pomezeu                  2. Cîmpani de Pomezeu       3. Cosdeni                  4. Hidis                    5. Lacu Sărat               6. Sitani                   7. Spinuș de Pomezeu        8. Valani de Pomezeu   
  56.      Popești                     1. Popești                  2. Bistra                   3. Budoi                    4. Cuzap                    5. Varviz                   6. Varzari                  7. Voivozi             
  57.     Răbăgani                   1. Răbăgani                 2. Albești                  3. Bratesti                 4. Saliște de Pomezeu       5. Saucani                  6. Varaseni            
  58.    Remetea                   1. Remetea                  2. Dragoteni                3. Meziad                   4. Petreasa                 5. Șoimuș              
  59.     Rieni                      1. Rieni                    2. Cucuceni                 3. Ghighiseni               4. Petrileni                5. Sudrigiu                 6. Valea de Jos        
  60. Roșia                  1. Roșia                    2. Lazuri              
  61.  Sacadat                 1. Sacadat                  2. Borșa                    3. Sabolciu            
  62.     Sacueni                    1. Sacueni                  2. Cădea                    3. Ciocaia                  4. Cubulcut                 5. Olosig                   6. Sînnicolau de Munte 
  63. Sălacea                1. Sălacea                  2. Otomani             
  64.  Sălard                  1. Sălard                   2. Hodos                    3. Sintimreu           
  65.     Sîmbăta                    1. Sîmbăta                  2. Copăceni                 3. Ogesti                   4. Rogoz                    5. Rotaresti                6. Zavoiu              
  66.      Sîrbi                       1. Sîrbi                    2. Almașu Mic               3. Burzuc                   4. Chioag                   5. Fegernic                 6. Fegernicu Nou            7. Sarcau              
  67.    Spinuș                    1. Spinuș                   2. Ciulesti                 3. Gurbesti                 4. Nadar                    5. Saliște             
  68.     Suplacu de Barcău          1. Suplacu de Barcău        2. Borumlaca                3. Dolea                    4. Foglas                   5. Valea Cerului            6. VSlcelele           
  69.  Șimian                  1. Șimian                   2. Silindru                 3. Voivozi             
  70.   Șinteu                   1. Șinteu                   2. Huta Voivozi             3. Socet                    4. Valea Tirnei        
  71.       Șoimi                        1. Șoimi                    2. Borz                     3. Codru                    4. Dumbrăvița de Codru      5. Poclusa de Beiuș         6. Sînnicolau de Beiuș      7. Ursad                    8. Urvis de Beiuș      
  72.   Șuncuiuș                 1. Șuncuiuș                 2. Balnaca                  3. Balnaca-Grosi            4. Zece Hotare         
  73.  Tarcea                  1. Tarcea                   2. Adoni                    3. Galospetreu         
  74.   Tărcaia                  1. Tărcaia                  2. Mierag                   3. Tarcaita                 4. Totoreni            
  75.    Tăuteu                    1. Tăuteu                   2. Bogei                    3. Chiribis                 4. Ciutelec                 5. Poiana              
  76.     Tileagd                    1. Tileagd                  2. Balaia                   3. Calatani                 4. Posoloaca                5. Tilecus                  6. Uileacu de Criș     
  77.    Tinca                     1. Tinca                    2. Belfir                   3. Girișu Negru             4. Gurbediu                 5. Ripa                
  78. Tulca                  1. Tulca                    2. Cauasd              
  79.   Țețchea                  1. Țețchea                  2. Hotar                    3. Subpiatra                4. Telechiu            
  80.   Uileacu de Beiuș         1. Uileacu de Beiuș         2. Forau                    3. Prisaca                  4. Valanii de Beiuș    
  81.   Vadu Crișului            1. Vadu Crișului            2. Birtin                   3. Tomnatic                 4. Topa de Criș        
  82.Valea lui Mihai       1. Valea lui Mihai     
  83.   Viișoara                 1. Viișoara                 2. Izvoarele                3. Pădureni                 4. Reghea              
  84.   Vîrciorog                1. Vîrciorog                2. Fisca                    3. Surducel                 4. Serghis             

  JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  cu reședința în municipiul Bistrița
  Municipii Orașe Localități componente ale municipiilor și ale orașelorComune - din care, suburbane Sate - din care, aparțin orașelor .......................1.......................3.....................14.....................53.......................-....................235.......................3
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului 1.BISTRIȚA       Localități componente ale municipiului1.BISTRIȚA 2.Ghinda 3.Sărata 4.Sigmir 5.Slătinița 6.Unirea 7.Viișoara
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului 1. BECLEAN      2. NĂSĂUD   3. SÎNGEORZ-BĂI        Localități componente ale orașului 1. NĂSĂUD 2. Liviu Rebreanu 3. Lusca 1. SÎNGEORZ-BĂI 2. Cormaia 3. Valea Borcutulul Sate ce aparțin orașului 1. Coldau 2. Figa 3. Rusu de Jos          
  C. COMUNE
  Nr. Crt.Denumirea comuneiSatele componente
  012
  1.Bistrița Bîrgăului1.Bistrița Bîrgăului
    2.Colibița
  2.Braniștea1.Braniștea
    2.Cireșoaia
    3.Măluț
  3.Rudacu de Jos 1.Rudacu de Jos
    2.Buduș
    3.Jelna
    4.Monariu
    5.Simionești
  4.Budești1.Budești
    2.Budești-Fînațe
    3.Țagu
    4.Țăgșoru
  5.Căianu Mic 1.Căianu Mic
    2.Căianu Mare
    3.Ciceu-Poieni
    4.Dobric
    5.Dobricel
    6.Dumbrăvița
  6.Cetate1.Satu Nou
    2.Budacu de Sus
    3.Dumitrița
    4.Orheiu Bistriței
    5.Petriș
    6.Ragla
  7.Ciceu-Giurgești 1.Ciceu-Giurgești
    2.Breaza
    3.Dumbrăveni
    4.Negrilești
    5.Purcărete
  8.Chiochiș1.Chiochiș
    2.Apatiu
    3.Bozieș
    4.Buza Cătun
    5.Chețiu
    6.Jimbor
    7.Manic
    8.Sînnicoară
    9.Strugureni
    10.Tentea
  9.Chiuza1.Chiuza
    2.Mires
    3.Piatra
    4.Sasarm
  10.Coșbuc1.Coșbuc
    2.Bichigiu
  11.Dumitra1.Dumitra
    2.Cepari
    3.Tarpiu
  12.Feldru1.Feldru
    2.Nepos
  13.Galații Bistriței1.Galații Bistriței
    2.Albeștii Bistriței
    3.Dipsa
    4.Herina
    5.Tonciu
  14.Ilva Mare1.Ilva Mare
    2.Ivaneasa
  15.Ilva Mica1.Ilva Mica
  16.Josenii Bîrgăului1.Josenii Bîrgăului
    2.Mijlocenii Bîrgăului
    3.Rusu Bîrgăului
    4.Strimba
  17.Lechința1.Lechința
    2.Bungard
    3.Chirales
    4.Singeorzu Nou
    5.Siniacob
    6.Tigau
    7.Vermeș
  18.Leșu1.Leșu
    2.Lunca Lesului
  19.Livezile1.Livezile
    2.Cusma
    3.Dorolea
    4.Dumbrava
    5.Valea Poenii
  20.Lunca Ilvei1.Lunca Ilvei
  21.Maieru1.Maieru
    2.Anies
  22.Matei1.Matei
    2.Bidiu
    3.Corvinesti
    4.Enciu
    5.Fîntînele
    6.Morut
  23.Măgura Ilvei1.Măgura Ilvei
    2.Arsita
    3.Poiana Ilvei
  24.Mărișelu1.Mărișelu
    2.Bîrla
    3.Domnești
    4.Jeica
    5.Măgurele
    6.Neteni
    7.Sintioana
  25.Miceștii de Cîmpie1.Miceștii de Cîmpie
    2.Fintinita
    3.Visuia
  26.Milaș1.Milaș
    2.Comlod
    3.După Deal
    4.Ghemes
    5.Hirean
    6.Orosfaia
  27.Monor1.Monor
    2.Gledin
  28.Nimigea1.Nimigea de Jos
    2.Florești
    3.Mintiu
    4.Mititei
    5.Mocod
    6.Mogoseni
    7.Nimigea de Sus
    8.Taure
  29.Nușeni1.Nușeni
    2.Beudiu
    3.Dumbrava
    4.Feleac
    5.Malin
    6.Rusu de Sus
    7.Vita
  30.Parva1.Parva
  31.Petru Rareș1.Reteag
    2.Bata
    3.Ciceu-Corabia
    4.Ciceu-Mihaiesti
    5.Lelești
  32.Prundu Bîrgăului1.Prundu Bîrgăului
    2.Susenii Bîrgăului
  33.Rebra1.Rebra
  34.Rebrișoara1.Rebrișoara
    2.Gersa I
    3.Gersa II
    4.Poderei
  35.Rodna1.Rodna
    2.Valea Vinului
  36.Romuli1.Romuli
    2.Dealu Stefanitei